__MAIN_TEXT__

Page 1

2 019

PROMOTIONAL CERAMICS


O nas About us

Dziękujemy, że jesteś z nami. Dla Ciebie: • Z pasją kreujemy wizję ceramiki reklamowej już od 20 lat. • Produkcję opieramy na wykwalifikowanym zespole ludzi, wspartym nowoczesnym i wydajnym parkiem maszynowym. • Produkujemy do 30 000 sztuk kubków oraz 15 000 opakowań na dobę. • Gwarantujemy wysokie stany magazynowe wynoszące ponad 3 mln sztuk ceramiki reklamowej. • Tworzymy własne wzory ceramiki, dostosowane do najnowszych trendów rynkowych. • Zapewniamy opakowania z nadrukiem i bez niego. Bezpieczeństwo... Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi, wyselekcjonowanymi podwykonawcami, producentami ceramiki oraz farb, którzy na każdym etapie procesu produkcyjnego używają wyłącznie bezpiecznych i certyfikowanych surowców. Gwarantujemy, że wszystkie oferowane przez nas produkty spełniają surowe normy zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dyrektywach Komisji 2005/31/WE z dnia 29 kwietnia 2005 r. oraz Rady 84/500/EWG w odniesieniu do deklaracji zgodności i kryteriów skuteczności metody analizy w przypadku wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi. W roku 2018 pozytywnie przeszliśmy audyt Smeta, przeprowadzany przez organizację non-profit, Sedex. Audyt potwierdza stosowanie w naszym zakładzie etycznych standardów pracy i bezpieczeństwa oraz dbałości o środowisko naturalne. Działania wewnątrz naszej firmy opieramy o filozofię Kaizen. Ustawiczne doskonalenie i dbałość o szczegóły w etapie produkcji, to nasza dewiza. ...i trwałość Przykładamy dużą uwagę do zapewnienia wysokiej trwałości naszych produktów. Dlatego nieustannie rozwijamy nasze technologie nanoszenia nadruków pod kątem zwiększenia odporności na zmywanie w zmywarkach. Trwałość naszych technologii potwierdzona jest badaniami przeprowadzonymi przez akredytowane laboratorium Imerys Tableware Deutschland GmbH. Testy odporności na proces zmywania wykonywane są wg. normy DIN EN 12875-2. Szczegóły testu: • Urządzenie gastronomiczne: Winterhalter GS 515 • Temperatura zmywania: 60°C • Temperatura płukania: 85°C • Program: krótki • Środek myjący: Guardian - Plus • Środek nabłyszczający: Clear Dry HD

Thanks for being with us: • With passion we have been creating our vision of promotional ceramics for over 20 years. • Modern and efficient machine park. • Manufacturing capacity up to 30 000 mugs and 15 000 packaging items with imprints per 24h, • We guarantee large stocks, 3 million pieces of advertising ceramics currently in store. • In our offer you can find over 150 different advertising ceramic designs including 60 reserved designs. • We provide advertising packaging items with and without imprints. Safety... We work exclusively with proven and selected subcontractors and manufacturers of ceramic products and inks, who use only certified and safe raw materials throughout their manufacturing process. We guarantee that all our products meet the rigorous standards provided in the Regulation (EC) No. 1935/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on materials and articles intended to come into contact with food, and the Commission Directive 2005/31/EC of 29 April, 2005 amending Council Directive 84/500/ EEC as regards a declaration of compliance and performance criteria of the analytical method for ceramic articles intended to come into contact with foodstuffs. In 2018 We completed SMETA 4 pillar ver. 6.0 conducted by non profit organisation SEDEX with positive result. The activities within our company are based on the Kaizen philosophy. Continuous improvement and attention to detail in the production stage is our motto. ...and durability We take great care to ensure that our products are highly durable. To this end, we constantly develop our print application technolo¬gy to improve resistance to cleaning in dishwashers. The quality of our print technology is confirmed by tests carried out by a accredited laboratory, Imerys Tableware Deutschland GmbH. The dishwashing resistance test is carried out in accordance with DIN EN 12875-2 standards. Test details: • Device: Winterhalter GS 515 • Washing temperature: 60°C • Rinsing temperature: 85°C • Program: short • Cleaning agent: Guardian – Plus • Rinse aid: Clear Dry HD


Grupy produktowe Product groups Szanowny Kliencie

Dear Customers

Z przyjemnością przedstawiamy grupy produktowe występujące w naszym katalogu. Mamy nadzieję, że taki podział pomoże Ci w wyborze produktu odpowiadającego Twoim konkretnym potrzebom.

It is our great pleasure to present the new catalog, this year’s edition is divided into product groups. We hope that this innovation will help you to select the product to fit your exact needs. Each product group includes products with a shared, distinctive characteristic. If you are looking for, for example, a mug manufactured in Europe, or a much with large imprint area, finding such products is now easier than ever.

W skład każdej grupy wchodzą produkty z jedną wspólną, wyróżniającą się cechą. Jeśli np. poszukujesz kubka wyprodukowanego w Europie lub kubka, na który można nanieść duży nadruk to teraz odszukanie takich produktów będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

NOWOŚCI NOVELTIES 10 - 16

SAT YNOWA POWIERZCHNIA SATIN SURFACE 16 - 17

BESTSELLER BESTSELLER 18 - 19

EKONOMICZNE ECONOMIC 20 - 21

W YPRODUKOWANE W EUROPIE MADE IN EU 22 - 23

SUBLIMACJA SUBLIMATION 24 - 25

DUŻE NADRUKI LARGE IMPRINTS 26 - 27

DLA AK T Y WNYCH FOR AC TIVE USERS 28 - 29

PODRÓŻ TRIP 30 - 31

XXL XXL 32 - 33

PRESTIŻOWE PRESTIGIOUS 34 - 35

HORECA HORECA 36- 37

BOGACT WO KOLORÓW ABUNDANCE OF COLOURS 38 - 39

NIET YPOWE KSZTAŁT Y UNIQUE SHAPES 40 - 41

SZKLANE GLASS 42 - 43

3


Kubki Mugs ACTIVE

ACTION

CREATIVO

CACTUS

55

COFFEE 2 GO LOCK

COFFEE 2 GO TREND

57

57

DECOR

FRESH COOL

63 HANDY SUPREME

HANDY COOL

65 JUSTYNA

OPEN

71

69 OPTY

71

72

4

MOZART

70 PARISIAN

JASMINE

66 MAGNETIC

68 NOBLE

70

70 PARO

72

64

68

W

71

69

MODERN

NE

OLIVIA

MINI SPECTA

62

66 LUCAS LUNCH SET

68

W

69

68

FREEDOM EXCELLENCE LOCK

HANDY

ILONA PREMIUM

LUCAS

60

64

66

LONDON

MANHATTAN LUNCH SET

GUSTO

ILONA

66

67

62

64

HEROS

65

FREEDOM EXCELLENCE

GRAND

64

EMOTION

60

61

NE

69 NOEL

HANDY PURE

KICK

MANHATTAN

FREEDOM LOCK

GLOBETROTTER

58

ELEPHANT

60

61

COSMO

58

EDGE

FREEDOM CLASSIC

56

CORNER

58

59

63

67

67 MAMBO

GEO II

65 JOY

57

61

63

COOL

EASY II

FREDDO PLUS

56

W

FRESH

COLORADO

59

61

55

COCO

NE

60

55

54

CLARA

W

FREDDO

CHAMPION

ANNA

54

NE

59

W

ERGO

DIAMOND

NE

58

53

CEZAR

55

56

53

AMERICANO PURE

W

COFFEE 2 GO CLASSIC

AMERICANO DUO

53

BOSTON

54

AMERICANO EU

NE

52

52 BELL

AIDA

PASSION

72

72


PEAK

PLAY

73 ROXY

PLAY&GO

73 SCOUT

75 STAR

SKY

STRONG MAN

TOMEK SMALL

73

75

77

TOMEK SUPREME

QUADRO

74 SNOW QUEEN

75 TANGO

77

79

SOFTY

SPARK

TOMEK BIG

TRAVELER

80

SPEEDY

76

TOMEK CLASSIC

TOMEK PREMIUM

78

78

VICTOR

80

74

76

78 TREND

79

ROUND

74

76

77

TORINO

ROMANTIC

74

75

SWAN

77

79

PRIM

ZEN

80

80

Kubki sublimacyjne Sublimation mugs LATTE ART

LATTE MAGIC MATT

82

82

W

81

TOMEK ART II

NE

81

TOMEK ART

5

TOMEK BIG ART

83

TOMEK MAGIC

83

TOMEK MAGIC MATT

83


Filiżanki Cups DREAM SET

DIANA SET

84

84 MANHATTAN SET

MOZART SET

86 ROMANTIC SET

OPTY SET

86

VICTOR SET

MAGNETIC SET

85 PRINCESS SET

87

SONATA SET

88

KICK SET

85

OLE SET

SENSATION

89

GLAMOUR SET

85

86

87 VENEZIA SET

FANTASY SET

SPACE SET

88

ROMA SET

87 SWAN SET

88

86

87 SWING SET

88

89

WIND SET

89

89

Zestawy kawowe Coffee Set DUO SET

MAGNETIC COFFEE SET

90 MOZART COFFEE SET

MANHATTAN COFFEE SET

91 SWAN COFFEE SET

ROMANTIC COFFEE SET

92

92 VICTOR COFFEE SET

SWING COFFEE SET

91

WIND COFFEE SET

94

93

6

93

94


Szklanki, kufle Glasses, Beer Mugs and Steins DENVER

BAVARIA

95

95 MINDEN

DORTMUND

SALZBURG

96 STUTTGARD

TINA

98

Special orders MUESLI BOWL

99

MUESLI BOWL II

99

99

7

VIRGO

W

98

MAX

97

96

TOKYO

Zamรณwienia specjalne FERRUM

MALT

96

96

97

97

LUDWIG

NE

97

IMPILABILE

ZIP

98

98


Jak korzystać z katalogu How to use the catalog W tym miejscu znajdziesz wyjaśnienie wszystkich ikonek i symboli występujących w naszym katalogu na stronach produktowych ceramiki reklamowej (str. 52 – 99).

See here for an explanation for all the icons and symbols used in the catalog on pages 52 - 99. 1. Główne parametry produktu / Main product specifications W tym miejscu znajdują się najważniejsze informacje o produkcie m.in.: nazwa, pojemność, wysokość, średnica mierzona w górnej części produktu, średnica mierzoną w dolnej części produktu, materiał.

2

1

Check here for the most important product information, including: name, capacity, height, diameter measured at the upper part of the product, diameter measured at the lower part of the product, material.

3

2. Właściwości produktu / Product characteristics Symbole określające różne właściwości danego produktu. The symbols indicate various products characteristics. Tegoroczna nowość produktowa / New this year Wyprodukowano w Europie / Made in Europe Wzór zastrzeżony / Registered design Do wyczerpania zapasów / Subject to stock availability Każdy produkt występujący w niniejszym katalogu oznaczony został jedną z trzech ikonek symbolizujących jego poziom cenowy. Each product in this catalog has a price indication using one of the three cons to determine its pricing level. Produkty ekonomiczne / Economy products Średnia półka cenowa / Midrange products

4

Dla najbardziej wymagających odbiorców / For the most demanding

3. Dostępne technologie zdobienia W tym miejscu zaznaczone zostały wszystkie technologie zdobień dostępne dla danego produktu.

3. Available technology for applying decorations This section indicates all available technology for applying decorations for a given product..

Hydrocolor

Nadruk Bezpośredni

Hydrocolor

Direct Print

Multicolor

Sensitive Touch

Multicolor

Sensitive Touch

Basecolor

Art Print

Basecolor

Art Print

Hand made

Magic Mug

Hand made

Magic Mug

Kalkomania Ceramiczna oraz Xpression Kalkomania Organiczna

Grawer Laserowy

Transfer Print and Xpression Organic Transfer Print

Laser Engraving

Więcej informacji o poszczególnych technologiach znajdziesz na str. 44-51.

More information about specific technologies can be found on pages 44-51.

4. Dostępne wersje produktu Małe zdjęcia przedstawiające dostępne wersje kolorystyczne lub rozmiarowe danego produktu. Występujący w tym miejscu symbol świadczy o tym, że dana wersja kolorystyczna jest dostępna wyłącznie do wyczerpania zapasów. Numer występujący obok każdej wersji kolorystycznej to określenie koloru według palety Pantone.

4. Available product versions Miniature images with available color or dimension variants of this product. The symbol indicates that this color variant is available while the stocks last. The number next to each color variant indicates color tone according to Pantone.

UWAGA: kolory szkliwa przedstawione w tym katalogu są tylko poglądowe. Ze względu na brak dokładnego odpowiednika porównanie do Pantone jest tylko przybliżone. W przypadku konieczności ustalenia dokładnego odcienia szkliwa sugerowane jest zapoznanie się z fizycznym wzorem.

WARNING: the glaze colors in this catalog are only provided for information purposes. As there is no exact counterpart, the comparison to Pantone color is only an approximation. Please refer to the physical model to determine the actual glaze color tone.

Obok zdjęcia, pod numerem Pantone znajduje się indywidualny, niepowtarzalny kod produktowy danej wersji kolorystycznej lub rozmiarowej.

Next to the image, under the Pantone number, there is a unique product code for this color or size variant.

8


Jak korzystać z katalogu How to use the catalog See here for an explanation of all the icons and symbols used in the catalog on pages with advertising product packaging (pages 106 - 113).

W tym miejscu znajdziesz wyjaśnienie wszystkich ikonek i symboli występujących w naszym katalogu na stronach produktowych opakowań reklamowych (str. 106 – 113).

2

1

3

4

1. Główne parametry opakowań W tym miejscu znajdują się najważniejsze informacje o danym opakowaniu m.in.: nazwa, materiał, przeznaczenie.

1. Main packaging characteristics Check here for the most important information regarding the packaging, including: name, material, purpose.

2. Dostępne technologie zdobień W tym miejscu zaznaczone zostały technologie zdobień dostępne dla danego opakowania.

2. Available technology for applying decorations This section indicates the technology for applying decorations available for this packaging.

Sitodruk

Screen printing

Nadruk cyfrowy/offsetowy

Digital / offset printing

Więcej informacji o poszczególnych technologiach nanoszenia nadruków na opakowaniach znajdziesz na str. 104 - 105.

More information on specific print application methods for the packaging can be found on pages 104 - 105.

3. Dostępne wersje kolorystyczne Standardowe wersje kolorystyczne dostępne dla danego opakowania. Numer występujący obok każdej wersji kolorystycznej to określenie koloru według palety Pantone.

3. Available color variants Standard color versions available for this packaging. The number next to each color variant indicates color tone according to Pantone.

UWAGA: przedstawione kolory są tylko poglądowe. Ze względu na brak dokładnego odpowiednika porównanie do Pantone jest tylko przybliżone. W przypadku konieczności ustalenia dokładnego odcienia sugerowane jest zapoznanie się z fizycznym wzorem.

WARNING: the colors are only provided for information purposes. As there is no exact counterpart, the comparison to Pantone color is only an approximation. Please refer to the physical model to determine the actual color tone.

4. Dostępne wersje rozmiarowe Lista standardowych wersji rozmiarowych dostępnych dla danego typu opakowania.

4. Available size variants List of size variants available as a standard for this type of packaging.

9


HANDY COOL LUCAS LUNCH SET

Nowość Novelty

Druk bezpośredni Direct print

10


HANDY COOL

Druk bezpośredni Direct print

AMERICANO PURE 11

Nowość Novelty


HANDY COOL DIAMOND

Nowość Novelty

12


HANDY COOLFREEDOM COOL EXCELLENCE LOCK Druk bezpośredni Direct print

13

Nowość Novelty


HANDY COOL ELEPHANT

Nowość Novelty

Druk bezpośredni Direct print

14


HANDY COOL

VIRGO 15

Nowość Novelty


HANDY COOL

Druk bezpośredni Direct print

16


Satynowa powierzchnia

Kubki z nowoczesnym, matowym szkliwem. Mugs with the modern, matte glaze.

Satin surface

COOL

AMERICANO PURE

58

54 HANDY COOL

FRESH COOL

HANDY PURE

65

70

63 HANDY SUPREME

65 PRIM

MODERN

GRAND

64 LATTE MAGIC MATT

65 TOMEK MAGIC MATT

74

83

17

81 TOMEK SUPREME

79


COFFEE 2 GO LOCK

Kalkomania ceramiczna Transfer print

18


Bestseller

Najpopularniejsze produkty. Sprawdzone i docenione przez setki tysięcy użytkowników. The most popular products. Tested and appreciated by hundreds of thousands of users.

Bestseller

COFFEE 2 GO CLASSIC

COFFEE 2 GO LOCK

56 FRESH

COFFEE 2 GO TREND

57

57 HANDY

ILONA

HANDY PURE

64

63

OPTY

HANDY SUPREME

MINI SPECTA

67

65 MODERN

69

77

88

19

70 TOMEK CLASSIC

STAR

SONATA SET

72

61

65

JOY

66

FREEDOM CLASSIC

78


ILONA

Kalkomania ceramiczna Transfer print

20


Ekonomiczne

Atrakcyjne ceny i duże stany magazynowe. Competitive prices and large stocks available.

Economic

AIDA

ACTION

52 CACTUS

53 CLARA

55 ILONA

QUADRO

MINI SPECTA

ROUND

74

69 TOMEK BIG

TINA

98

LONDON

67

96

SONATA SET

65

88 ZIP

TOMEK SMALL

21

97

68

74

78

64 MAX

SNOW QUEEN

TOMEK CLASSIC

78

HANDY

60

56 JUSTYNA

IMPILABILE

66

ELEPHANT

COCO

55

54

54

56

BOSTON

BELL

ANNA

79

55


PARISIAN

Kalkomania ceramiczna Transfer print

22


Produkty z EU

Ceramika reklamowa w całości wyprodukowana w Europie. Advertising ceramics entirely manufactured in Europe.

Made in EU BAVARIA

AMERICANO EU

53 COFFEE 2 GO TREND

DENVER

57 MALT

96

69 MINDEN

97

97

70

99

77 VICTOR COFFEE SET

94

ROXY

72

VICTOR SET

ZIP

89

98

23

STUTTGART

97 VENEZIA SET

79

99

86

75

98

98

86 MUESLI BOWL

MOZART SET

SALZBURG

TORINO

MANHATTAN SET

69

92

TOKYO

TINA

TANGO

70 PARISIAN

NOBLE

MUESLI BOWL II

MOZART COFFEE SET

MOZART

MANHATTAN LUNCH SET

91

69

96

96

61 MANHATTAN COFFEE SET

MANHATTAN

MAMBO

MAX

96

95

57 LUDWIG

IMPILABILE

FREDDO

DORTMUND

COFFEE 2 GO LOCK

56

56

55

95

COFFEE 2 GO CLASSIC

CLARA

BOSTON

97 VICTOR

89

80


TOMEK ART II

Sublimacja Sublimation

24


Sublimacja

Kubki dostosowane do nanoszenia fotograficznej jakoล›ci nadrukรณw. Mugs can receive the photo-quality print.

Sublimation

LAT TE ART

LAT TE MAGIC MAT T

81 TOMEK ART II

65 TOMEK BIG ART

82

83

TOMEK MAGIC MATT

83

25

TOMEK ART

82 TOMEK MAGIC

83


GRAND

Druk bezpośredni Direct print

26


Duże nadruki

Kubki z bardzo dużą powierzchnią nadruku umożliwiającą nanoszenie rozbudowanych dekoracji. Mugs with large print surfaces allow for the application of elaborate decorations.

Large imprints CEZAR

ANNA

54 FREEDOM EXCELLENCE

55 FREEDOM LOCK

FRESH

66 OPEN

OPTY

LUCAS

73 TOMEK CLASSIC

78

TOMEK PREMIUM

83

78

27

MODERN

70 PARO

72

72 TOMEK ART II

82

64

68

68

77 TOMEK MAGIC

LONDON

PARISIAN

TOMEK ART

TANGO

GRAND

63

81

72

71 PEAK

63

81

61

60 GEO II

LAT TE MAGIC MAT T

LAT TE ART

FREEDOM CLASSIC

ELEPHANT

58

61

62 HEROS

CORNER

TOMEK BIG

82 TOMEK SUPREME

78 VICTOR

83

80


FREEDOM LOCK

Kalkomania ceramiczna Transfer print

28


Dla aktywnych

Modne kubki skierowane do osób, które nie lubią rozstawać się ze swoją kawą nawet w trakcie podróży. Fashionable mugs dedicated for persons who do not like to give up on their daily cup of coffee even while travelling.

For active users

COFFEE 2 GO

COFFEE 2 GO LOCK

56

COFFEE 2 GO TREND

57

61

61

57

FREEDOM EXCELLENCE FREEDOM EXCELLENCE LOCK

FREEDOM LOCK

FREEDOM CLASSIC

62

62

SPARK

76

29

PLAY & GO

73


GLOBETROT TER

Grawer laserowy Laser engraving

30


Podróż

Metalowe kubki przydatne w podróży Metal mugs useful on the trip.

Trip

ACTIVE

CHAMPION

52 SCOUT

GLOBETROT TER

55 TRAVELER

75

80

31

64


TOMEK BIG ART

Kalkomania ceramiczna Transfer print

32


XXL

Największe kubki w naszej ofercie. Masywne kształty i duże pojemności. The largest mugs in our offer. Massive sizes and large capacities.

XXL

AMERICANO DUO

AMERICANO EU

53

53 GRAND

GEO II

63

54 JASMINE

66

64 SKY

LUCAS

AMERICANO PURE

STRONG MAN

68

75

TOMEK BIG

78

33

77


TREND

Kalkomania ceramiczna + Hand Made Transfer print + Hand Made

34


Prestiżowe

Tylko najbardziej szlachetne gatunki porcelany i najwyższa jakość wykonania. Only the most exclusive types of porcelain and top quality workmanship.

Prestigious CORNER

DECOR

58 ERGO

59 FREEDOM EXCELLENCE

MAGNETIC SET

MAGNETIC COFFEE SET

86

SPARK

TREND

80

35

68 SKY

75

87 SWAN SET

SWING COFFEE SET

88

93 ZEN

VIRGO

89

94

LUCAS LUNCH SET

ROMANTIC SET

93 WIND SET

68

71

92

77 WIND COFFEE SET

67

70

SWAN COFFEE SET

60 MAGNETIC

OLIVIA

ROMANTIC COFFEE SET

SWAN

76

MOZART

74

72

KICK

66

91 ROMANTIC

PARO

ILONA PREMIUM

EDGE

84

59

62

60

DREAM SET

DIAMOND

98

80


VICTOR SET

Kalkomania ceramiczna Transfer print

36


HoReCa

Produkty skierowane w szczególności do profesjonalistów z branży gastronomicznej. Products specifically addressed to the catering industry professionals.

HoReCa

BAVARIA

FREDDO

DORTMUND

95 LUDWIG

61

96 MALT

96 SALZBURG

MINDEN

STUT TGART

VENEZIA SET

89

NOBLE

TOKYO

70 TORINO

98

97 VICTOR

61

97

96

97

FREDDO PLUS

VICTOR COFFEE SET

80

94

37

79 VIRGO

98


TOMEK SUPREME

Druk bezpośredni Direct print

38


Bogactwo kolorรณw

Fasony dostฤ™pne w wielu wersjach kolorystycznych. Products available in many colour versions.

Abundance of colours

AMERICANO DUO

EASY

53

60

59 HANDY PURE

HANDY

FRESH

67

66

TOMEK ART

87

82

88 TOMEK SUPREME

78

39

69 SONATA SET

TOMEK CLASSIC

TOMEK ART II

82

MINI SPECTA

ROMA SET

71

70

65

67

OPEN

MODERN

HANDY SUPREME

JUSTYNA

JOY

ILONA

85

65

64

63

FANTASY SET

ELEPHANT

79


SPEEDY

Kalkomania ceramiczna Transfer print

40


Nietypowe kształty

Oryginalne, przyciągające spojrzenia fasony. Original, eye-catching designs.

Unique shapes

CREATIVO

DIAMOND

58 FREEDOM EXCELLENCE CLASSIC

EASY

FREEDOM EXCELLENCE LOCK

HEROS

62

68 SOFTY

PEAK

71

65 ROMANTIC

73

SPARK

76

JASMINE

66

OPEN

MAGNETIC

60

59

59

62

ELEPHANT

SPEEDY

76

STRONG MAN

76

41

74

77


DENVER

Kalkomania ceramiczna Transfer print

42


Szklane

Produkty wykonane ze szkła. Glass products.

Glass

BELL

BOSTON

54 EMOTION

55

MINDEN

SALZBURG

SENSATION

97

72 TINA

75

97

96

PASSION

SNOW QUEEN

MAX

MALT

96

97

95

56

IMPILABILE

60

DENVER

CLARA

TOKYO

VIRGO

98

98

ZIP

98

43

88

98


Basecolor Bardzo wytrzymałe, natryskowe barwienie powierzchni ceramiki reklamowej. Spray application of very durable coat onto the surface of selected white products.

Najważniejsze atrybuty / The most important features: • Barwienie na jeden z ponad 11 dostępnych kolorów. / Coating with any of the over 11 colors available. • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne. / High resistance to mechanical damage. • Odporność barwienia na zmywanie w zmywarkach. / Full resistance to washing in household dishwashers.

Łączenie z innymi technologiami / Combining with other technologies.

Basecolor w połączeniu z Kalkomanią Ceramiczną. Basecolor in combination with Transfer Print.

Basecolor w połączeniu z Drukiem Bezpośrednim. Basecolor in combination with Direct Print.

Basecolor w połączeniu z Sensitive Touch. Basecolor in combination with Sensitive Touch.

Basecolor w połączeniu z Sensitive Touch z efektem Monolith. Basecolor in combination with Sensitive Touch and Monolith effect.

Dostępne warianty barwienia Basecolor / Variants of Basecolor coatinggies

barwienie Basecolor na zewnątrz. Basecolor coating on the outside.

barwienie Basecolor wewnątrz. Basecolor coating in the inside.

barwienie Basecolor na zewnątrz i wewnątrz. Basecolor coating on the outside and in the inside.

Dostępne kolory barwienia Basecolor / Available colors of Basecolor coatinglogies.

P 107 C

P 7472 C

P 2925 C

dark blue

P 1655 C

P 186 C

P 711 C

P 3165 C

P 175 C

P 425 C

black

44


Hydrocolor Natryskowe barwienie zewnętrznej powierzchni wybranych, białych produktów. Spray application of coat onto the external surface of selected white products.

Najważniejsze atrybuty / The most important features: • Barwienie na dowolny kolor Pantone. / Coating with any Pantone color. • Odporność na zmywanie w zmywarkach wynosząca min. 400 cykli (dotyczy zmywania z wykorzystaniem urządzeń oraz detergentów o specyfikach zbliżonych do tych wyszczególnionej na str. 2) / Coating retains its properties and colors for at least 400 wash cycles in dishwashers (applies to washing with the use of devices and detergents with specifications similar to those listed on page 2)

Dostępne warianty barwienia Hydrocolor / Variants of Hydrocolor coating

Hydrocolor barwienie standard. Hydrocolor standard coating.

Hydrocolor wersja z obniżonym rantem. Hydrocolor with a lowered rim.

Hydrocolor barwienie tylko ucha. Hydrocolor on the handle.

Dostępne rodzaje farb Hydrocolor / Types of Hydrocolor paints

Hydrocolor błyszczący. Shiny Hydrocolor.

Hydrocolor neonowy. Neon Hydrocolor.

Hydrocolor matowy. Matt Hydrocolor.

Hydrocolor metaliczny. Metallic Hydrocolor.

Hydrocolor Lustrzany. Reflective Hydrocolor.

Łączenie z innymi technologiami / Combining with other technologies

Hydrocolor w połączeniu z Xpression – kalkomanią organiczną. Hydrocolor in combination with Xpression Organic Transfer Print.

Hydrocolor w połączeniu z Sensitive Touch Color Plus. Hydrocolor in combination with Sensitive Touch Color Plus

45

Hydrocolor w połączeniu z Sensitive Touch z efektem Monolith. Hydrocolor in combination with Sensitive Touch and Monolith effect.


Multicolor Natryskowe barwienie wewnętrznej powierzchni wybranych, białych produktów. Spray application of coat onto the internal surface of selected white products.

Najważniejsze atrybuty / The most important features: • Barwienie na jeden z 15 dostępnych kolorów. / Coating with any of the 15 colors available. • Odporność zdobienia na zmywanie w zmywarkach. / Full resistance to washing in dishwashers.

Łączenie z innymi technologiami / Combining with other technologies.

Multicolor z Kalkomanią Ceramiczną/Organiczną i ceramiczną wklejką wewnątrz. Multicolor in combination with Transfer Print / Organic Transfer Print and ceramic imprint on the inside.

Multicolor z Drukiem Bezpośrednim. Multicolor in combination with Direct Print.

Multicolor z Sensitive Touch. Multicolor in combination with Sensitive Touch.

Multicolor z Sensitive Touch Color Plus. Multicolor in combination with Sensitive Touch Color Plus.

Dostępne kolory barwienia Multicolor / Available colors of Multicolor coating P 3935 C

P 7634 C

P 323 C

P 2190 C

P 476 C

P 116 C

P 199 C

P 7743 C

P 661 C

P 7544 C

P 021 C

P 7732 C

P 7701 C P 309 C

P 7610 C

P 419 C

46


Hand Made - malowanie rantów Hand Made - rim painting Ręczne malowanie górnych rantów wybranych kubków i filiżanek. Hand-painting of upper rims of selected mugs and cups.

Najważniejsze atrybuty / The most important features: • Zdobienie wykonywane ręcznie, niepowtarzalny charakter produktu. / Handmade decoration, the unique nature of the product. • Możliwość łączenia z innymi technologiami. / Possibility of combining with other technologies. • Odporność zdobienia na zmywanie w zmywarkach z wyłączeniem farb złotych i srebrnych. / Full resistance to washing in dishwashers excluding gold and silver paints. • Bardzo szeroka gama kolorystyczna. / Very wide range of colors.

Łączenie z innymi technologiami / Combining with other technologies

Hand Made malowanie rantu w połączeniu z kalkomanią ceramiczną/organiczną. Hand Made - rim painting in combination with Transfer Print / Xpression - Organic Transfer Print.

Hand Made malowanie rantu, wersja z wykorzystaniem złotej farby. Hand Made - rim painting, gold paint version.

Hand Made malowanie rantu w połączeniu z barwieniem Multicolor. Hand Made - rim painting in combination with Multicolor coating.

Hand Made malowanie rantu w połączaniu z Nadrukiem Bezpośrednim. Hand Made - rim painting in combination with Direct Print.

Hand Made malowanie rantu w połączeniu z Sensitive Touch. Hand Made - rim painting in combination with Sensitive Touch.

Hand Made malowanie rantu w połączaniu z Sensitive Touch Color Plus. Hand Made - rim painting in combination with Sensitive Touch Color Plus.

47


Kalkomania Ceramiczna Transfer Print Bardzo popularna technika zdobienia kubków wykorzystująca metodę sitodruku pośredniego. Zdobienia nanoszone są na powierzchnię ceramiki przy pomocy specjalnego papieru tzw. kalki. A very popular technique of mug decoration which utilizes indirect screen printing. The decorations are applied onto the mug with a special paper, the so called transfer.

Najważniejsze atrybuty / The most important features: • Liczne zdobienia dodatkowe. / Many additional decorations available. • Odporność zdobienia na zmywanie w zmywarkach z wyłączeniem farb złotych i srebrnych. / Full resistance to washing in dishwashers. excluding gold and silver paints. • Możliwość uzyskania przejść tonalnych. / Tonal transition available.

Dostępne zdobienia dodatkowe / Additional decorations

5 6

3

10 2

1

11

4 8

9

7

1

2

Personalizacja. Personal print.

7

3

Nadruk na uchu. Print on the handle.

8

Nadruk od spodu. Print on the bottom outside.

4

Nadruk przez rant. Over the rim print.

Nadruk pod uchem. Print under the handle.

9

Nadruk złoty. Gold print.

5

6

Nadruk na ściance wewnątrz. Print on the inside.

10

Nadruk złotopodobny. Mat gold print.

Nadruk na dnie wewnątrz. Print on the bottom inside.

11

Nadruk srebrny. Silver print.

Nadruk srebrnopodobny. Mat silver print.

Przykładowe realizacje / Examples of use:

Nadruk tablicowy. Blackboard print.

Nadruk na spodku. Print on the saucer.

Nadruk CMYK. CMYK imprint.

48

Nadruk na szkle. Imprint on the glass.


Druk bezpośredni Direct print Zautomatyzowany proces zdobienia ceramiki reklamowej. Nanoszenie nadruku odbywa się bezpośrednio na powierzchnię ceramiki. A highly automated process of decorating advertising ceramic products; it entails direct printing over the ceramic surface.

Najważniejsze atrybuty / The most important features: • Niskie koszty nadruku. / Low printing costs. • Odporność zdobienia na zmywanie w zmywarkach. / Full resistance to washing in dishwashers.

Przykładowa realizacja / Example of use:

Nadruk Bezpośredni w 6 kolorach. Direct Print in 6 colors.

XPRESSION - Kalkomania Organiczna XPRESSION - organic transfer print Technologia wykorzystująca metodę sitodruku pośredniego. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych farb możliwe stało się nanoszenie nadruków w kolorach nieosiągalnych wcześniej na ceramice reklamowej np. różowych, fioletowych, zielonych. The technology utilizes indirect screen printing. The use of modern pigments allows to apply print with previously unattainable, vivid colors e.g. pink, purple, green.

Najważniejsze atrybuty / The most important features: • Intensywne, nasycone kolory nadruku. / Vivis color imprints. • Odporność na zmywanie w zmywarkach wynosząca min. 300 cykli (dotyczy zmywania z wykorzystaniem urządzeń oraz detergentów o specyfikach zbliżonych do tych wyszczególnionej na str. 2). / Imprint retains its properties and colors for at least 300 wash cycles in dishwashers (applies to washing with the use of devices and detergents with specifications similar to those listed on page 2).

Przykładowa realizacja / Example of use: Xpression w połączeniu z wewnętrznym barwieniem Basecolor. Xpression in combination with Basecolor coating.

kubek zimny. cold mug.

kubek ciepły. hot mug.

Xpression z dodatkiem Termo Ink. Xpression with Termo Ink. Intensywne kolory nadruku Xpression. Vivid color imprint.

49


Art Print

Magic Mug

Cyfrowy nadruk sublimacyjny dostępny na wybranych fasonach kubków reklamowych. Digital sublimation print, available for selected mugs.

Cyfrowy nadruk sublimacyjny pojawiający się wyłącznie pod wpływem ciepła. Nadruk dostępny na wybranych fasonach kubków reklamowych. Photo quality sublimation print which appears when subjected to a high temperature. Imprint available on selected mugs.

Najważniejsze atrybuty / The most important features:

Najważniejsze atrybuty / The most important features:

• Fotograficzna jakość nadruku. / Photo-quality print. • Bardzo duże pole nadruku. / Very large print area. • Odporność na zmywanie w zmywarkach wynosząca min. 1000 cykli (dotyczy zmywania z wykorzystaniem urządzeń oraz detergentów o specyfikacjach zbliżonych do tych wyszczególnionych na str. 2). / Imprint retains its properties and colors for at least 1000 wash cycles in dishwashers (applies to washing with the use of devices and detergents with specifications similar to those listed on page 2).

• Fotograficzna jakość nadruku. / Photo-quality print. • Przyciągający spojrzenia efekt „magicznego” pojawiania sią nadruku. / Eye-catching „magical” effect of imprint appearing. • Możliwość zamieszczenia dodatkowego, zawsze widocznego zdobienia tzw. Logo Plus. • Bardzo duże pole nadruku. / Very large imprint area.

Przykładowa realizacja / Example of use:

Przykładowe realizacje / Examples of use:

MAGIC MUG LOGO PLUS

Crystal Touch Drobne kryształki nanoszone ręcznie na powierzchnię ceramiki reklamowej. Fine crystals applied onto the surface of the promotional ceramics.

Najważniejsze atrybuty / The most important features: • Zdobienie wykonywane ręcznie, niepowtarzalny charakter produktu. / Handmade decoration, the unique nature of the product. • Bardzo ekskluzywna natura zdobienia. / Very exclusive character. • Możliwość łączenia z innymi technologiami. / Possibility of combining with other technologies.

Przykładowe realizacje / Examples of use:

Crystal Touch w połączeniu z Kalkomanią Ceramiczną. Crystal Touch in combination with Transfer Print.

Crystal Touch w połączeniu z Hydrocolor i Sensitive Touch. Crystal Touch in combination with Hydrocolor and Sensitive Touch.

50


Sensitive Touch Wklęsłe zdobienie o ekskluzywnym charakterze uzyskiwane podczas procesu piaskowania powierzchni ceramiki reklamowej. Exclusive, concave decoration achieved by sand-blasting the surface of the advertising ceramic product.

Najważniejsze atrybuty / The most important features: • Możliwość dodatkowego zabarwienia zdobienia, tzw. Color Plus./ Color Plus: additional color applied to the sand-blasted design • Sensitive Touch: odporność zdobienia na zmywanie w zmywarkach. / Sensitive Touch: full resistance to washing in household dishwashers. • Sensitive Touch Color Plus odporność na zmywanie w zmywarkach wynosząca min. 400 cykli (dotyczy zmywania z wykorzystaniem urządzeń oraz detergentów o specyfikach zbliżonych do tych wyszczególnionej na str. 2). / Sensitive Touch Color Plus: coating retains its properties and colors for at least 400 wash cycles in a dishwashers (applies to washing with the use of devices and detergents with specifications similar to those listed on page 2).

Przykładowe realizacje / Examples of use:

Sensitive Touch na produkcie porcelanowym. Sensitive Touch on porcelain mug.

Łączenie Sensitive Touch Color Plus z barwieniem Multicolor. Sensitive Touch Color Plus in combiantion with Multicolor coating.

Sensitive Touch na produkcie ceramicznym. Sensitive Touch on ceramic mug.

Sensitive Touch na matowym szkliwie. Sensitive Touch on matt glaze.

Sensitive Touch Color Plus z efektem Monolith. Łączenie Sensitive Touch z barwieniem Hydrocolor. Sensitive Touch Color Plus with Monolith effect. Sensitive Touch with Hydrocolor coating.

Grawer Laserowy Laser Engraving Zdobienia wykonywane na metalowych elementach kubków reklamowych oraz silikonowej przykrywce kubka Play & Go. Decorations made solely on metal elements of mugs and Play&Go cover.

Najważniejsze atrybuty / The most important features: • niskie koszty zdobienia. / Low decorating costs. • wysoka dokładność odwzorowania nawet najdrobniejszych elementów. / High quality of imagining even small elements.

Przykładowe realizacje / Examples of use:

Grawer laserowy na silikonowej przykrywce. Laser Engraving on silicone cover.

Grawer laserowy na kubku Spark. Laser Engraving on Spark mug.

51

Grawer laserowy na metalowym elemencie kubka Cosmo. Laser Engraving on metal element of Cosmo mug.


Kubki Mugs

Action 280 ml / h: 110 mm / ceramika / ceramics

Active : 75 mm /

: 71 mm

360 ml / h: 150 mm / : 76 mm / : 65 mm stal i plastik / stainless steel, plastic

czarny / black M076_L0_G0360_0

biały / white M075_A0_F0280_0

52


Aida

Americano EU

300 ml / h: 115 mm / ceramika / ceramics

: 80 mm /

: 51 mm

450 ml / h: 100 mm / porcelana / porcelain

: 97 mm /

: 55 mm

biały / white M107_A0_A0450_0

biały / white M027_A0_F0300_0

Americano Duo 450 ml / h: 100 mm / porcelana / porcelain

: 97 mm /

biały / white M107IM_A0_A0450_0

: 58 mm

Nowe kolory. New colors.

Pantone 7620 C M107IM_EA_A0450_0

czarny / black M107IM_LA_A0450_0

53

Pantone 7685 C M107IM_IA_A0450_0


Americano Pure 450 ml / h: 100 mm / porcelana / porcelain

: 97 mm /

: 58 mm

Matowa powierzchnia Matt surface

biały / white M457_A0_A0450_0

czarny / black M457_AL_A0450_0

Pantone 7620 C M457_AE_A0450_0

Anna 280 ml / h: 102 mm / ceramika / ceramics

Pantone 7685 C M457_AI_A0450_0

Bell : 77 mm /

: 73 mm

350 ml / h: 104 mm / szkło / glass

biały / white M049_A0_F0280_0

: 92 mm /

M131_X0_H0350_0

54

: 55 mm


Boston 260 ml / h: 145 mm / szkło / glass

Cactus : 74 mm /

: 70 mm

250 ml / h: 94 mm / ceramika / ceramics

: 64 mm

biały / white M129_A0_F0250_0

G507_X0_H0260_0

Cezar 330 ml / h: 98 mm / ceramika / ceramics

: 72 mm /

Champion : 82 mm /

: 81 mm

360 ml / h: 150 mm / : 76 mm / : 65 mm stal i plastik / stainless steel, plastic

Kubek termiczny z podwójnymi ściankami wykonany z nierdzewnej stali i plastiku. Double walled thermo mug made of stainless steel and plastic.

czarny marmur / black marble M029_PA_F0330_0

Złoty rant nieodporny na zmywanie w zmywarkach. Gold rim is not resistant on washing in dishwashers.

czarny / black M078_L0_G0360_0

55


Clara

Coco : 67 mm /

70 ml / h: 58 mm / szkło / glass

: 40 mm

220 ml / h: 84 mm / : 76 mm / porcelana / porcelain

: 56 mm

biały / white M128_A0_F0220_0

G511_X0_H0070_0

Coffee 2 Go Classic 350 ml / h: 125 mm / porcelana / porcelain

: 90 mm /

Dostępne wersje przykrywek. Available lids. biały / white

: 63 mm

Wysokiej jakości tworzywo polimerowe. High quality polymer material.

200 C Orange 021 C 7733 C Silikon

Cool Gray

Silicon

294 C 4695 C

Opaska 2 cm Band 2 cm

biały / white M110_A0_A0350_0

C

ny / ar cz

95 46

4C 29

Co

ol

Gr

ay

bl

ac

02 1C 33 C 77

Or

an

ge

i te 0C

wh 20

y/ ał bi

k

czarny / black

Dostępne wersje opasek. Available bands.

56

Opaska 4 cm Band 4 cm


Coffee 2 Go Lock 350 ml / h: 125 mm / porcelana / porcelain

: 90 mm /

: 63 mm

Dostępne wersje przykrywek. Available lids.

biały / white 200 C Orange 021 C 7733 C Cool Gray 294 C

Opaska 2 cm Band 2 cm

4695 C

/b ar

ny

C

cz

95 46

4C

ay 29

Gr ol Co

33 C 77

an Or

lac

02 1C ge

i te 0C

wh 20

y/ ał bi

k

czarny / black

biały / white M145A_A0_A0350_1

Dostępne wersje opasek. Available bands.

Coffee 2 Go Trend

Colorado

350 ml / h: 125 mm / porcelana / porcelain

350 ml / h: 105 mm / ceramika / ceramics

: 90 mm /

: 63 mm

: 93 mm /

Dostępne wersje opasek. Available bands.

biały / white 200 C Orange 021 C 7733 C Ceramiczna przykrywka. Ceramic lid.

Cool Gray 294 C

biały / white M146A_A0_A0350_1

4695 C

czarny / black M101_LA_F0350_0

czarny / black

57

: 55 mm

Opaska 4 cm Band 4 cm


Cool 240 ml / h: 108 mm / ceramika / ceramics

Corner : 72 mm /

Pantone 7577 C M072_DA_E0240_0

: 52 mm

Pantone 2758 C M072_JA_E0240_0

340 ml / h: 100 mm / : 80 mm / : 70 mm porcelana Royal White / Royal White porcelain

biały / white M082_A0_B0340_0

czarny / black M072_LA_E0240_0

Cosmo

Creativo

300 ml / h: 122 mm / : 76 mm / : 64 mm porcelana Royal White / Royal White porcelain

280 ml / h: 102 mm / ceramika / ceramics

: 76 mm /

stal nierdzewna

: 73 mm

Nadruk na uchu.

stainless steel

Imprint on the handle.

biały / white M083_A0_B0300_0

Pantone 1575 C M014_D0_F0280_0

58


Decor

Diamond

360 ml / h: 93 mm / : 85 mm / : 78 mm New Bone China / New Bone China

350 ml / h: 115 mm / : 85 mm porcelana / porcelain

biały / white M122_A0_I0360_0

biały / white M141_A0_A0350_0

Unikatowa struktura. Unique structure.

Easy II 300 ml / h: 99 mm / ceramika / ceramics

: 85 mm /

: 52 mm

Stabilne mocowanie łyżki. Stable place fot the spoon.

biały / white M451_A0_F0300_0

Pantone 2026 C M451_AD_F0300_0

Pantone 7685 C M451_AI_F0300_0

Pantone 7620 C M451_AE_F0300_0

59

czarny / black M066_AL_F0300_0


Edge

Elephant

280 ml / h: 99 mm / : 78 mm / : 60 mm porcelana Royal White / Royal White porcelain

300 ml / h: 115 mm / ceramika / ceramics

biały / white M071_A0_B0280_0

: 60 mm

biały / white M456_A0_F0300_0

Pantone 7620 C M456_EA_F0300_0

czarny / black M456_LA_F0300_0

Pantone 7685 C M456_IA_F0300_0

Ergo

Emotion 250 ml / h: 101 mm / szkło / glass

: 80 mm /

: 87 mm /

280 ml / h: 100 mm / porcelana / porcelain

: 57 mm

: 85 mm /

: 52 mm

lekkie szkło z podwójnymi ściankami double wall lightweight glass

biały / white M080_A0_A0280_0

G508_X0_H0250_0

Nadruk na uchu. Imprint on the handle.

60


Freddo 300 ml / h: 102 mm / porcelana / porcelain

Freddo Plus : 84 mm /

: 65 mm

300 ml / h: 102 mm / porcelana / porcelain

: 84 mm /

: 65 mm

Opaska 4 cm Band 4 cm

Opaska 2 cm Band 2 cm

Dostępne wersje opasek. Available bands.

biały / white 200 C Orange 021 C 7733 C Cool Gray 294 C 4695 C biały / white M105_A0_A0300_1

biały / white M105_A0_A0300_0

czarny / black

Freedom Classic

Freedom Lock

: 90 mm / 300 ml / h: 148 mm / porcelana / porcelain

300 ml / h: 148 mm / porcelana / porcelain

: 60 mm

Wysokiej jakości tworzywo polimerowe

: 90 mm /

: 60 mm

Wysokiej jakości tworzywo polimerowe

High quality polymer material

High quality polymer material

Izolująca struktura o podwójnych ściankach.

Izolująca struktura o podwójnych ściankach.

Double-wall isolating structure.

Double-wall isolating structure.

Dostępne wersje przykrywek. Available lids.

Dostępne wersje przykrywek. Available lids.

biały / white

biały / white M118_A0_A0300_0

200 C

biały / white

Orange 021 C

200 C

7733 C

Orange 021 C

Cool Gray

7733 C

294 C

Cool Gray

4695 C

294 C

czarny / black

biały / white M148_A0_A0300_0

61

4695 C czarny / black


Freedom Excellence Classic 270 ml / h: 148 mm / porcelana / porcelain

: 90 mm /

: 60 mm

Izolująca struktura o podwójnych ściankach.

Dostępne wersje przykrywek. Available lids.

Double-wall isolating structure.

biały / white 200 C Orange 021 C

Unikatowa struktura. Unique structure.

7733 C Cool Gray 294 C 4695 C czarny / black

biały / white M_455_A0_A0270_0

Freedom Excellence Lock 270 ml / h: 148 mm / porcelana / porcelain

: 90 mm /

: 60 mm

Dostępne wersje przykrywek. Available lids.

Izolująca struktura o podwójnych ściankach.

biały / white

Double-wall isolating structure.

200 C Orange 021 C

Unikatowa struktura. Unique structure.

7733 C Cool Gray 294 C 4695 C czarny / black

biały / white M_458_A0_A0270_0

62


Fresh 300 ml / h: 118 mm / ceramika / ceramics

: 75 mm /

: 62 mm

Pantone 7408 M103_AC_F0300_0

Pantone 711 M103_AE_F0300_0

Pantone 7686 M103_AI_F0300_0

Pantone 2026 M103_AD_F0300_0

Pantone 2284 M103_AF_F0300_0

biały / white M103_A0_F0300_0

Fresh Cool 300 ml / h: 118 mm / ceramika / ceramics

: 75 mm /

Geo II : 62 mm

400 ml / h: 122 mm / porcelana / porcelain

: 90 mm /

Matowa powierzchnia Matt surface

cool grey 9 M138_VA_F0300_0

biały / white M042_A0_A0400_0

63

: 61 mm


Globetrotter 360 ml / h: 165 mm / : 76 mm / stal i plastik / steel & plastic

Grand : 65 mm

400 ml / h: 110 mm / porcelana / porcelain

: 92 mm /

: 61 mm

Kubek termiczny z podwójnymi ściankami wykonany z nierdzewnej stali i plastiku. Double walled thermo mug made of stainless steel and plastic.

Praktyczna przykrywka wykonana z plastiku i stali.

Matowa powierzchnia

Practical lid made of plastic and steel.

Matt surface

czarny / black M077_L0_G0360_0

biały / white M086_A0_E0450_0

Gusto 250 ml / h: 91 mm / ceramika / ceramics

czarny / black M086_L0_E0450_0

Handy : 84 mm /

: 65 mm

300 ml / h: 85 mm / : 90 mm / : 70 mm biały / white - porcelana / porcelain wersje kolorowe / color versions - ceramika / ceramics

Pantone 1585 C M099_DB_F0250_0

64

biały / white M038_A0_A0300_0

Pantone 200 C M038_EA_F0300_0

czarny / black M038_LA_F0300_0

Pantone 2757 C M038_JA_F0300_0


Handy Supreme 300 ml / h: 85 mm / ceramika / ceramics

: 90 mm /

: 70 mm Nowy kolor / New color

Matowa powierzchnia Matt surface

biały / white M067_LA_E0300_0

Pantone 7409 C M067_LC_E0300_0

Pantone 711 C M067_LE_E0300_0

Pantone 7686 C M067_LI_E0300_0

Pantone 468 C M067_LB_E0300_0

Pantone 2026 C M067_LD_E0300_0

Pantone 2284 C M067_LF_E0300_0

Pantone 7588 C M067_LR_E0300_0

Handy Cool 300 ml / h: 85 mm / ceramika / ceramics

: 90 mm /

czarny / black M067_L0_E0300_0

Handy Pure : 70 mm

300 ml / h: 85 mm / ceramika / ceramics

: 90 mm /

: 70 mm

Matowa powierzchnia

Matowa powierzchnia

Matt surface

Matt surface

cool grey 9 M137_VA_F0300_0

65

biały / white M132_A0_E0300_0

Pantone 2284 C M132_AF_E0300_0

Pantone 711 C M132_AE_E0300_0

Pantone 7409 C M132_AC_E0300_0

Pantone 2026 C M132_AD_E0300_0

Pantone Blue 072 C M132_AJ_E0300_0


Heros

Ilona

300 ml / h: 97 mm / ceramika / ceramics

: 85 mm /

: 85 mm

300 ml / h: 102 mm / ceramika / ceramics

: 81 mm /

: 60 mm

Dostępne dodatki. Available add-ons.

biały / white M032_A0_F0300_0

biały / white M040_A0_F0300_0

Pantone 166 C M040_DA_F0300_0

Pantone 7686 C M040_IA_F0300_0

Pantone 7409 C M040_CA_F0300_0

Pantone 200 C M040_EA_F0300_0

czarny / black M040_LA_F0300_0

Ilona Premium

Jasmine

300 ml / h: 102 mm / : 85 mm / : 58 mm porcelana Premium White / Premium White porcelain

400 ml / h: 132 mm / porcelana / porcelain

: 82 mm /

biały / white M035_A0_A0400_0

biały / white M022_A0_D0300_0

66

: 54 mm


Joy 250 ml / h: 94 mm / : 79 mm / : 54 mm porcelana Royal White / Royal White porcelain

biały / white M008_A0_B0250_0

Pantone 1585 C M008_AD_B0250_0

Pantone 2756 C M008_AI_B0250_0

Pantone 7408 C M008_AC_B0250_0

Pantone 7620 C M008_AE_B0250_0

czarny / black M008_AL_B0250_0

Kick

Justyna 350 ml / h: 106 mm / ceramika / ceramics

biały / white M043_A0_F0350_0

: 91 mm /

210 ml / h: 90 mm / : 78 mm / : 50 mm porcelana Royal White / Royal White porcelain

: 57 mm

Pantone 7409 C M043_C0_F0350_0

biały / white M006_A0_B0210_0

Pantone 7455 C M043_H0_F0350_0

67


Lucas

London 330 ml / h: 100 mm / porcelana / porcelain

: 83 mm /

: 69 mm

200 ml / h: 70 mm / : 77 mm / 350 ml / h: 80 mm / : 95 mm / porcelana / porcelain

biały / white M453_A0_A0200_0

biały / white M044_A0_A0330_0

: 67 mm : 82 mm

Oryginalne żłobienie. Original gouge.

biały / white M453_A0_A0350_0

Lucas Lunch Set

Magnetic

200 ml / h: 70 mm / : 77 mm / 350 ml / h: 80 mm / : 95 mm / porcelana / porcelain

250 ml / h: 102 mm / : 71x71 mm / : 50x50 mm porcelana Royal White / Royal White porcelain

biały / white M454_A0_A0200_0

: 67 mm, spodek / saucer: 215 mm : 82 mm, spodek / saucer: 215 mm

biały / white M011_A0_B0250_0

biały / white M454_A0_A0350_0

68


Mambo 350 ml / h: 100 mm / porcelana / porcelain

Manhattan : 90 mm /

: 57 mm

: 86 mm /

: 48 mm

330 ml / h: 99 mm / : 86 mm / porcelana / porcelain

: 49 mm

280 ml / h: 88 mm /

biały / white 280 ml M108_A0_A0280_0

biały / white M115_A0_A0350_0

biały / white 330 ml M108_A0_A0330_0

Manhattan Lunch Set

Mini Specta

280 ml / h: 88 mm / : 86 mm / 330 ml / h: 99 mm / : 86 mm / porcelana / porcelain

280 ml / h: 94 mm / : 82 mm / : 59 mm biały / white - porcelana / porcelain

biały / white 280 ml M109_A0_A0280_0

: 48 mm, spodek / saucer: 160 mm : 49 mm, spodek / saucer: 160 mm

wersje kolorowe / color versions - ceramika / ceramics

biały / white 330 ml M109_A0_A0330_0

69

biały / white M036_A0_A0280_0

Pantone 166 C M036_DA_F0280_0

Pantone 2766 C M036_JA_F0280_0

Pantone 124 C M036_CA_F0280_0

Pantone 187 C M036_EA_F0280_0

czarny / black M036_LA_F0280_0


Modern 350 ml / h: 87 mm / ceramika / ceramics

: 90 mm /

: 74 mm

Matowa powierzchnia Matt surface

Pantone 711 C M098_AE_E0350_0

Pantone 7686 C M098_AI_E0350_0

biały / white M098_A0_E0350_0

Pantone 2284 C M098_AF_E0350_0

czarny / black M098_AL_E0350_0

Pantone 1505 C M098_AD_E0350_0

Mozart 300 ml / h: 94 mm / : 87 mm / porcelana / porcelain

Noble : 44 mm

90 ml / h: 66 mm / 260 ml / h: 95 mm /

: 64 mm / : 84 mm /

: 87 mm / 360 ml / h: 125 mm / porcelana / porcelain

: 40 mm : 58 mm : 64 mm

Fason umożliwiający sztaplowanie. Product enabling stacking.

biały / white 90 ml M134_A0_A0090_0

biały / white M124_A0_A0300_0

70

biały / white 260 ml M134_A0_A0260_0

biały / white 360 ml M134_A0_A0360_0


Noel

Olivia

230 ml / h: 85 mm / ceramika / ceramics

: 80 mm /

: 55 mm

330 ml / h: 90 mm / : 84 mm / : 44 mm spodek / saucer: 159 mm New Bone China / New Bone China

Fason umożliwiający sztaplowanie. Product enabling stacking.

Pantone 281 C M133_K0_F0230_0

biały / white M126_A0_I0330_0

Open 270 ml / h: 102 mm / ceramika / ceramics

: 82 mm /

Pantone 1575 C M100_AD_F0270_0

: 57 mm

Pantone 7686 C M100_AI_F0270_0

Pantone 711 C M100_AE_F0270_0

71

czarny / black M100_AL_F0270_0


Parisian

Opty 250 ml / h: 95 mm / : 82 mm / porcelana / porcelain

330 ml / h: 101 mm / porcelana / porcelain

: 52 mm

: 94 mm /

: 64 mm

biały / white M130_A0_A0330_0

biały / white M026_A0_A0250_0

Paro

Passion

270 ml / h: 84 mm /

: 78 mm /

: 77 mm

380 ml / h: 95 mm /

: 84 mm /

: 84 mm

280 ml / h: 131 mm / szkło / glass

: 85 mm /

: 54 mm

New Bone China / New Bone China

Lekkie szkło z podwójnymi ściankami. Double wall lightweight glass.

biały / white 270 ml M121_A0_I0270_0

biały / white 380 ml M121_A0_I0380_0

G509_X0_H0280_0

72


Play

Peak 300 ml / h: 152 mm / : 63 mm / porcelana / porcelain

320 ml / h: 115 mm / : 86 mm / porcelana / porcelain

: 47 mm

: 63 mm

porcelanowa przykrywka porcelain lid

biały / white M039_A0_A0300_0

biały / white M068_A0_A0320_0

Play&Go 320 ml / h: 128 mm / porcelana / porcelain

: 94 mm /

: 63 mm

Silikon Silicon

Dostępne wersje opasek. Available bands.

200 C Orange 021 C 294 C czarny / black

Dostępne wersje przykrywek. Available lids. 200 C Orange 021 C 294 C biały / white M069_A0_A0320_0

czarny / black

73


Prim

Quadro

250 ml / h: 110 mm / : 82 mm / porcelana / porcelain

: 45 mm

300 ml / h: 105 mm / porcelana / porcelain

: 82x82 mm /

: 56x56 mm

izolująca struktura o podwójnych ściankach.

biały / white M140_A0_A_A0250_0

double-wall isolating structure

biały / white M047_A0_A0300_0

Romantic

Round

230 ml / h: 104 mm / : 70x70 mm / : 48x48 mm porcelana Royal White / Royal White porcelain

260 ml / h: 103 mm / ceramika / ceramics

biały / white M004_A0_B0230_0

: 86 mm /

Pantone 281 C M053_J0_F0260_0

74

: 54 mm

czarny / black M053_L0_F0260_0


Roxy

Scout

330 ml / h: 105 mm / porcelana / porcelain

: 82 mm /

300 ml / h: 80 mm / : 91 mm / : 80 mm 450 ml / h: 88 mm / : 103 mm / : 90 mm metal, emalia / metal, enamel

: 53 mm

biały / white M113_A0_A0330_0

Sky

czarny / black 300 ml M139_LA_L0300_0

Pantone 7427 C 300 ml M139_EA_L0300_0

czarny / black 450 ml M139_LA_L0450_0

Pantone 7499 C 450 ml M139_BA_L0450_0

Snow Queen

270 ml / h: 118 mm /

: 75 mm /

: 50 mm

300 ml / h: 96 mm / : 80 mm / szkło szronione / frozen glass

420 ml / h: 135 mm / : 86 mm / : 53 mm porcelana Royal White / Royal White porcelain

biały / white 270 ml M016_A0_B0270_0

biały / white 420 ml M016_A0_B0420_0

M058_Y0_J0300_0

75

: 78 mm


Softy

Spark

280 ml / h: 114 mm / : 79 mm / porcelana / porcelain

: 57 mm

320 ml / h: 179 mm / : 80 mm / : 65 mm porcelana i stal nierdzewna / porcelain and stainless steel

Praktyczna przykrywka. Practical lid.

123 C żółty yellow

1505 C pomarańczowy orange

187 C czerwony red

335 C zielony green Silikonowa opaska Silicon band

biały / white M001_A0_A0280_0

662 C fioletowy violet

czarny black Pantone 7687 C M125_JA_K0320_0

Dostępne kolory opasek. Available bands colors.

czarny / black M125_LA_K0320_0

Pantone 2082 C M125_UA_K0320_0

Speedy 270 ml / h: 101 mm / : 73 mm / : 85x82 mm porcelana Royal White / Royal White porcelain

Nowe silikonowe koła. New silicon wheels.

biały / white M031_A0_B0270_0

76


Star

Strong Man

280 ml / h: 99 mm / : 84 mm / porcelana / porcelain

: 58 mm

450 ml / h: 103 mm / ceramika / ceramics

biały / white M037_A0_A0280_0

: 82 mm /

biały / white M020_A0_F0450_0

Swan

Tango

250 ml / h: 105 mm / : 85 mm / : 44 mm porcelana Royal White / Royal White porcelain

280 ml / h: 105 mm / porcelana / porcelain

biały / white M073_A0_B0250_0

: 74 mm /

biały / white M120_A0_A0280_0

77

: 77 mm

Pantone 2757 C M020_K0_F0450_0

: 69 mm


Tomek Big 450 ml / h: 110 mm / ceramika / ceramics

Tomek Premium

: 90 mm /

: 86 mm

300 ml / h: 110 mm / ceramika / ceramics

: 90 mm /

: 86 mm

biały / white M021_A0_D0300_0

biały / white M056_A0_F0450_0

Tomek Classic 300 ml / h: 95 mm / ceramika / ceramics

: 80 mm /

: 80 mm

biały / white M054_A0_F0300_0

Pantone 7409 C M054_C0_F0300_0

Pantone 1795 C M054_EA_F0300_0

Pantone 3308 C M054_G0_F0300_0

Pantone 7686 C M054_IA_F0300_0

czarny / black M054_L0_F0300_0

czarny / black M054_LA_F0300_0

Pantone 7500 C M054_B0_F0300_0

Pantone 166 C M054_D0_F0300_0

Pantone 2284 C M054_F0_F0300_0

Pantone 7683 C M054_H0_F0300_0

Pantone 2757 C M054_J0_F0300_0

cool gray 9 M054_VA_F0300_0

Pantone 2757 C M054_JA_F0300_0

78


Tomek Small 170 ml / h: 81 mm / ceramika / ceramics

: 69 mm /

Torino : 65 mm

280 ml / h: 88 mm / : 82 mm / porcelana / porcelain

: 54 mm

Fason umożliwiający sztaplowanie. Product enabling stacking.

biały / white M055_A0_F0170_0

Pantone 7687 C M055_IA_F0170_0

Pantone 1655 C M055_DA_F0170_0

czarny / black M055_LA_F0170_0

biały / white M106_A0_A0280_0

Tomek Supreme 300 ml / h: 98 mm / ceramika / ceramics

: 82 mm /

: 80 mm

Nowe kolory New colors

Matowa powierzchnia. Matt surface.

biały / white M102_LA_E0300_0

Pantone 7409 C M102_LC_E0300_0

Pantone 2284 C M102_LF_E0300_0

Pantone 7500 C M102_LB_E0300_0

Pantone 166 C M102_LD_E0300_0

Pantone 711 C M102_LE_E0300_0

79

Pantone 7686 C M102_LI_E0300_0


Traveler

Trend

360 ml / h: 165 mm / : 76 mm / : 65 mm stal i plastik / stainless steel, plastic

350 ml / h: 108 mm / : 90 mm / : 67 mm New Bone China / New Bone China

Kubek termiczny z podwójnymi ściankami wykonany z nierdzewnej stali i plastiku. Double walled thermo mug made of stainless steel and plastic. Praktyczna przykrywka wykonana z plastiku i stali. Practical lid made of plastic and steel.

czarny / black M079_L0_G0360_0

biały / white M123_A0_I0350_0

Victor 240 ml / h: 96 mm / : 79 mm / porcelana / porcelain

Zen : 56 mm

250 ml / h: 91 mm / : 84 mm / : 64 mm porcelana Royal White / Royal White porcelain

biały / white M127_A0_A0240_0

Pantone 711 C M104_EA_B0250_0

80

czarny / black M104_LA_B0250_0


Kubki sublimacyjne Sublimation mugs

Latte Magic Matt

Latte Art 300 ml / h: 101 mm / ceramika / ceramics

: 91 mm /

300 ml / h: 101 mm / ceramika / ceramics

: 62 mm

: 91 mm /

: 62 mm

Matowa powierzchnia. Matt surface.

biały / white M061_A0_F0300_0

czarny / black M088_LA_E0300_0

81


Tomek Art 300 ml / h: 96 mm / ceramika / ceramics

: 82 mm /

: 81 mm

biały / white M062_A0_F0300_0

Pantone 2284 C M062_AN_F0300_0

Pantone 7683 C M062_AN_F0300_0

czarny / black M062_AL_F0300_0

Pantone 186 C M062_AE_F0300_0

Pantone 128 C M062_AC_F0300_0

Pantone 1505 C M062_AD_F0300_0

Tomek Art II 300 ml / h: 96 mm / ceramika / ceramics

: 82 mm /

Pantone 186 C M_452_AE_F0300_0

: 81 mm Ucho w kolorze wnętrza. Handle in the color of inside.

czarny / black M_452_AL_F0300_0

Pantone 7683 C M_452_AN_F0300_0

82


Tomek Big Art 430 ml / h: 118 mm / ceramika / ceramics

: 85 mm /

: 68 mm

biały / white M144_A0_F0430_0

Tomek Magic 300 ml / h: 96 mm / ceramika / ceramics

: 82 mm /

Tomek Magic Matt : 81 mm

300 ml / h: 95 mm / ceramika / ceramics

: 80 mm /

: 81 mm

Matowa powierzchnia Matt surface

czarny / black M060_LA_F0300_0

czarny / black M087_LA_E0300_0

Pantone 2425 C M060_MA_F0300_0

83


Filiżanki Cups

Dream Set

Diana Set 180 ml / h: 66 mm / : 89 mm / spodek / saucer: 155 mm ceramika / ceramics

150 ml / h: 65 mm / : 90 mm / spodek / saucer: 177 mm

: 41 mm

: 48 mm

porcelana Royal White / Royal White porcelain

biały / white C217_A0_F0180_0

biały / white C209_A0_B0150_0

84


Fantasy Set 150 ml / h: 65 mm / : 74 mm / spodek / saucer: 155 mm

: 62 mm

porcelana Royal White / Royal White porcelain

Istnieje możliwość dowolnego łączenia przedstawionych kolorów filiżanek i spodków. There is possibility of mixing cups and saucers of given colors.

biały / white C218_A0_B0150_0

Pantone 164 C C218_DA_B0150_0

Pantone 130 C C218_CA_B0150_0

Pantone 711 C C218_EA_B0150_0

Pantone 7687 C C218_IA_B0150_0

Glamour Set 140 ml / h: 75 mm / : 65 mm / spodek / saucer: 167 mm porcelana / porcelain

Kick Set : 41 mm

120 ml / h: 69 mm / : 71 mm / : 42 mm spodek / saucer: 135 mm porcelana Royal White / Royal White porcelain

biały / white C207_A0_B0120_0

biały / white C219_A0_A0140_0

85


Magnetic Set

Manhattan Set

150 ml / h: 80 mm / : 65x65 mm / : 48x48 mm spodek / saucer: 135 mm porcelana Royal White / Royal White porcelain

90 ml / h: 55 mm / : 59 mm / : 34 mm spodek / saucer: 115 mm 200 ml / h: 71 mm / : 77 mm / : 45 mm spodek / saucer: 148 mm porcelana / porcelain

biały / white 90 ml C227_A0_A0090_0

biały / white C211_A0_B0150_0

Mozart Set

Ole Set

230 ml / h: 68 mm / : 90 mm / : 39 mm spodek / saucer: 160 mm 240 ml / h: 58 mm / : 100 mm / : 40 mm spodek / saucer: 160 mm porcelana / porcelain

100 ml / h: 70 mm / : 58 mm / spodek / saucer: 120 mm 180 ml / h: 71 mm / : 78 mm / spodek / saucer: 140 mm 200 ml / h: 52 mm / : 99 mm / spodek / saucer: 160 mm porcelana / porcelain

biały / white 230 ml C230_A0_A0230_0

biały / white 240 ml C230_A0_A0240_0

biały / white 100 ml C216_A0_A0100_0

86

biały / white 200 ml C227_A0_A0200_0

: 36 mm : 42 mm : 46 mm

biały / white 180 ml C216_A0_A0180_0

biały / white 200 ml C216_A0_A0200_0


Opty Set 200 ml / h: 67 mm / : 82 mm / spodek / saucer: 145 mm porcelana / porcelain

Princess Set : 57 mm

80 ml / h: 55 mm / : 63 mm / : 35 mm spodek / saucer: 123 mm 180 ml / h: 59 mm / : 90 mm / : 47 mm spodek / saucer: 145 mm porcelana / porcelain

biały / white 80 ml C233_A0_A0080_0

biały / white C214_A0_A0200_0

Roma Set : 78 mm / 180 ml / h: 61 mm / spodek / saucer: 140 mm

Romantic Set : 65 mm

130 ml / h: 82 mm / : 65 mm / : 48 mm spodek / saucer: 130 mm porcelana Royal White / Royal White porcelain

ceramika / ceramics

Pantone 715 C C220_DA_F0180_0

biały / white C205_A0_B0130_0

87

biały / white 180 ml C233_A0_A0180_0


Sensation 220 ml / h: 77 mm / : 100 mm / spodek / saucer: 132 mm szkło / glass

Sonata Set : 56 mm

220 ml / h: 62 mm / : 92 mm / spodek / saucer: 145 mm

: 48 mm

biały / white - porcelana / porcelain wersje kolorowe / color versions - ceramika / ceramics

Lekkie szkło z podwójnymi ściankami. Double wall lightweight glass.

G510_X0_H0220_0

biały / white C221_A0_A0220_0

Pantone 180 C C221_EA_F0220_0

Pantone 166 C C221_DA_F0220_0

Pantone 281 C C221_JA_F0220_0

Space Set

Swan Set

160 ml / h: 56 mm / : 80 mm / : 54 mm spodek / saucer: 130 mm porcelana Royal White / Royal White porcelain

150 ml / h: 53 mm / : 95 mm / : 45 mm spodek / saucer: 165 mm porcelana Royal White / Royal White porcelain

Dziura w spodku / Hole in the saucer

biały / white C203_A0_B0150_0

biały / white C225_A0_B0160_0

88

czarny / black C221_LA_F0220_0


Swing Set

Venezia Set

150 ml / h: 70 mm / : 75x75 mm / : 50x50 mm spodek / saucer: 137 mm porcelana Royal White / Royal White porcelain

70 ml / h: 60 mm / : 63 mm / : 35 mm spodek / saucer: 120 mm 150 ml / h: 65 mm / : 78 mm / : 41 mm spodek / saucer: 130 mm 200 ml / h: 70 mm / : 87 mm / : 46 mm spodek / saucer: 140 mm porcelana / porcelain

biały / white 70 ml C229_A0_A0070_0

biały / white C206_A0_B0150_0

Victor Set 120 ml / h: 62 mm / : 69 mm / spodek / saucer: 128 mm 210 ml / h: 73 mm / : 83 mm / spodek / saucer: 149 mm

Wind Set : 49 mm

170 ml / h: 80 mm / : 80 mm / : 47 mm spodek / saucer: 148 mm porcelana Royal White / Royal White porcelain

: 60 mm

porcelana / porcelain

biały / white 120 ml C231_A0_A0120_0

biały / white 150 ml C229_A0_A0150_0

biały / white 210 ml C231_A0_A0210_0

biały / white C204_A0_B0170_0

89

biały / white 200 ml C229_A0_A0200_0


Zestawy kawowe Coffee sets Duo Set biały / white porcelana Royal White / Premium White porcelain

S315_A0_B0350_0 dzbanek / pot 350 ml / h: 100 mm

S315_A0_B0300_0 filiĹźanka / cup 300 ml / h: 65 mm / : 97 mm spodek / saucer: 155 mm

90


Magnetic Coffee Set biały / white porcelana Royal White / Premium White porcelain

S304_A0_B0350_0 cukiernica / sugar bowl 350 ml

S304_A0_B1000_0 dzbanek / pot 1000 ml

C211_A0_B0150_0 filiżanka / cup 150 ml / h: 80 mm / : 65x65 mm / spodek / saucer: 135 mm

S304_A0_B0150_0 mlecznik / milk jug 150 ml : 48x48 mm

Manhattan Coffee Set biały / white porcelana / porcelain S316_A0_A0150_0 mlecznik / milk jug 150 ml

C227_A0_A0090_0 filiżanka / cup 90 ml / h: 55 mm / : 59 mm / spodek / saucer: 115 mm

S316_A0_A0300_0 cukiernica / sugar bowl 300 ml : 34 mm

S316_A0_A0210_0 talerzyk deserowy / dessert plate 210 mm

C227_A0_A0200_0 filiżanka / cup 200 ml / h: 71 mm / : 77 mm / spodek / saucer: 148 mm

: 45 mm

S316_A0_A0400_0 dzbanek / pot 400 ml

91

S316_A0_A0770_0 dzbanek / pot 770 ml


Mozart Coffee Set biały / white porcelana / porcelain

S317_A0_A0250_0 mlecznik / milk jug 250 ml

C230_A0_A0230_0 filiżanka / cup 230 ml / h: 68 mm / : 90 mm / spodek / saucer: 160 mm

S317_A0_A1000_0 dzbanek / pot 1000 ml : 39 mm

S317_A0_A0230_0 cukiernica / sugar bowl 230 ml

S317_A0_A0230_0 talerz / plate 230 mm C230_A0_A0240_0 filiżanka / cup 240 ml / h: 58 mm / : 100 mm / spodek / saucer: 160 mm

: 40 mm

S317_A0_A0190_0 talerzyk deserowy / dessert plate 190 mm

Romantic Coffee Set biały / white porcelana Royal White / Premium White porcelain

S301_A0_B0150_0 cukiernica / sugar bowl 150 ml

S301_A0_B0150_1 mlecznik / milk jug 150 ml

S301_A0_B0700_0 dzbanek / pot 700 ml C205_A0_B0130_0 filiżanka / cup 130 ml / h: 82 mm / : 65x65 mm / spodek / saucer: 130 mm

: 48x48 mm

92


Swan Coffee Set biały / white porcelana Royal White / Premium White porcelain

S302_A0_B0900_0 dzbanek / pot 900 ml

S302_A0_B0150_0 mlecznik / milk jug 150 ml

C203_A0_B0150_0 filiżanka / cup 150 ml / h: 53 mm / : 95 mm / spodek / saucer: 165 mm

: 45 mm

S302_A0_B0180_0 cukiernica / sugar bowl 180 ml

Swing Coffee Set biały / white porcelana Royal White / Premium White porcelain

S305_A0_B0150_0 cukiernica / sugar bowl 150 ml

S305_A0_B0150_1 mlecznik / milk jug 150 ml

C206_A0_B0150_0 filiżanka / cup 150 ml / h: 70 mm / : 75x75 mm / spodek / saucer: 137 mm

: 50x50 mm

93


Victor Coffee Set biały / white porcelana / porcelain

C231_A0_A0120_0 filiżanka / cup 120 ml / h: 62 mm / : 69 mm / spodek / saucer: 128 mm

C231_A0_A0210_0 filiżanka / cup 210 ml / h: 73 mm / : 83 mm / spodek / saucer: 149 mm

: 49 mm

S318_A0_A0230_0 mlecznik / milk jug 230 ml

S318_A0_A0210_0 cukiernica / sugar bowl 210 ml

S318_A0_A0215_0 talerzyk deserowy / dessert plate 215 mm

: 60 mm

Wind Coffee Set biały / white porcelana Royal White / Premium White porcelain

S303_A0_A0180_0 mlecznik / milk jug 180 ml

C204_A0_B0170_0 filiżanka / cup 170 ml / h: 80 mm / : 80 mm / spodek / saucer: 148 mm

: 47 mm S303_A0_A0200_0 cukiernica / sugar bowl 200 ml

94


Szklanki i kufle

Glasses and beer mugs Bavaria 500 ml / h: 130 mm / ceramika / ceramics

Denver : 80 mm /

biały / white B406_A0_F0500_0

: 101 mm

500 ml / h: 190 mm / szkło / glass

Pantone 7500 C B406_B0_F0500_0

: 78 mm /

B404_X0_H0500_0

95

: 87 mm


Dortmund 500 ml / h: 137 mm / ceramika / ceramics

: 80 mm /

Impilabile : 111 mm

380 ml / h: 138 mm / szkło / glass

biały / white B412_A0_F0500_0

: 49 mm

G504_X0_H0380_0

Ludwig 500 ml / h: 153 mm / ceramika / ceramics

: 80 mm /

Malt : 79 mm /

: 105 mm

500 ml / h: 158 mm / szkło / glass

biały / white B407_A0_F0500_0

: 94 mm /

B401_X0_H0500_0

96

: 90 mm


Salzburg

Max 340 ml / h: 135 mm / szkło / glass

: 75 mm /

: 58 mm

500 ml / h: 156 mm / szkło / glass

G503_X0_H0340_0

: 88 mm /

: 93 mm

B402_X0_H0500_0

Minden

Stuttgart

300 ml / h: 155 mm /

: 70 mm /

: 70 mm

500 ml / h: 185 mm / szkło / glass

: 80 mm /

: 81 mm

500 ml B403_X0_H0500_0

500 ml / h: 193 mm / ceramika / ceramics

300 ml B403_X0_H0300_0

: 79 mm /

biały / white B405_A0_F0500_0

97

: 88 mm


Tokyo

Tina 260 ml / h: 140 mm / szkło / glass

: 60 mm /

: 57 mm

300 ml / h: 188 mm / szkło / glass

: 53 mm

B408_X0_H0300_0

G512_X0_H0260_0

Virgo 300 ml / h: 120 mm / szkło / glass

: 78 mm /

Zip : 80 mm /

: 50 mm

280 ml / h: 144 mm / szkło / glass

: 76 mm /

lekkie szkło z podwójnymi ściankami double wall lightweight glass

G513_X0_H0300_0

G501_X0_H0280_0

98

: 54 mm


Zamówienia specjalne Special orders Ferrum stal nierdzewna / stainless steel

S607_V0_L_0107_0 łyżeczka do kawy / coffee spoon h: 107 mm

S607_V0_L_0140_0 łyżeczka do herbaty / tea spoon h: 140 mm

Muesli Bowl 600 ml / h: 70 mm / : 140 mm / porcelana / porcelain

Muesli Bowl II : 75 mm

580 ml / h: 62 mm / : 161 mm / porcelana / porcelain

biały / white S606_A0_A0600_0

biały / white S609_A0_A0580_0

99

: 100 mm


Opakowania Packaging

Opakowanie P 702 + kubek ILONA

Packaging P 702 + mug ILONA 100


Opakowanie P 703 + kubek JOY

Packaging P 703 + mug JOY 101

Opakowania Packaging


Opakowania Packaging

Opakowanie P 704 + kubek MAMBO

Packaging P 704 + mug MAMBO 102


Opakowanie P 730 +

kubek

Packaging P 730 + mug HANDY PURE 103

HANDY PURE

Opakowania Packaging


Opakowania z nadrukiem sitodrukowym Packaging with screen printing

Ekonomiczne nadruki wykonywane w technologii sitodruku bezpośredniego. Economic prints made with direct silk screen technology.

Najważniejsze atrybuty / The most important features: • Niski koszt nadruku. / Low printing costs. • Standardowy nadruk o wymiarach 5x5 cm. / Standard print dimensions: 5 x 5 cm. • Nadruk możliwy tylko na białych opakowaniach / Imprint is available only for white packaging.

Przykładowe realizacje / Examples of use:

Nadruk sitodrukowy w jednym kolorze na opakowaniu P_702. Screen printing in one color on the P_702 packaging.

Nadruk sitodrukowy w czterech kolorach na opakowaniu P_725. Screen printing in four colors on the P_710 packaging.

Opakowania z nadrukiem cyfrowym/offsetowym Packaging with digital/offset printing

Rozbudowane nadruki wykonane w technologii druku cyfrowego lub offsetowego. Elaborate print designs utilizing digital or offset print technology..

Najważniejsze atrybuty / The most important features: • • • •

Nadruk na całej powierzchni opakowania. / Printing over the entire surface of the package. Fotograficzna jakość nadruku. / Photo quality print. Możliwy nadruk CMYK (przejścia tonalne, zdjęcia) / CMYK print possible (tonal transitions, photos). Druk offsetowy dla zamówień wysokonakładowych (powyżej 1008 sztuk) / Offset print available for large quantities (from 1008 pcs) • Nadruk możliwy tylko na białych opakowaniach / Imprint is available only for white packaging.

Metody uszlachetniania nadruku / Print processing methods:

foliowanie błyszczące shiny foliating

foliowanie matowe matt foliating

104


Przykładowe realizacje / Examples of use:

a)

nadruk cyfrowy/offsetowy na torebce P_727 digital/offset printing on the P_727 bag b)

nadruk cyfrowy na opakowaniu P_703 (a), P_702 (b), digital printing on the P_703 (a), P_702 {b} packaging

nadruk cyfrowy/offsetowy na pudełku P_730 digital/offset printing on the P_730 box

105


Rodzaje opakowań Types of packaging

P_701 tektura falista 3-warstwowa / corrugated fiberboard 3 layers opakowanie na kubek / packaging for a mug

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

śnieżnobiały snowwhite

biały white

eco eco

123 C żółty yellow

1585 C pomarańczowy orange

348 C zielony green

485 C czerwony red

Magenta C magenta

662 C niebieski blue

czarny black

Wersje rozmiarowe / size versions

szerokość, głębokość, wysokość / width, depth, height 180 x 68 x 107 [mm] 180 x 83 x 104 [mm] inne rozmiary na zamówienie / other sizes available on request

P_702 tektura falista 3-warstwowa / corrugated fiberboard 3 layers opakowanie na kubek / packaging for a mug

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

śnieżnobiały snowwhite

biały white

eco eco

123 C żółty yellow

1585 C pomarańczowy orange

348 C zielony green

485 C czerwony red

Magenta C magenta

662 C niebieski blue

czarny black

Wersje rozmiarowe / size versions

szerokość, głębokość, wysokość / width, depth, height 87 x 122 x 142 [mm] 115 x 85 x 133 [mm] 130 x 102 x 109 [mm] 99 x 83 x 97 [mm] 128 x 89 x 104 [mm] 134 x 104 x 110 [mm] 100 x 65 x 155 [mm] 128 x 95 x 134 [mm] 147 x 113 x 126 [mm] 114 x 96 x 158 [mm] 130 x 97 x 95 [mm] inne rozmiary na zamówienie / other sizes available on request

P_703 tektura falista 3-warstwowa / corrugated fiberboard 3 layers opakowanie na kubek / packaging for a mug

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

śnieżnobiały snowwhite

biały white

eco eco

123 C żółty yellow

1585 C pomarańczowy orange

348 C zielony green

485 C czerwony red

Magenta C magenta

662 C niebieski blue

czarny black

Wersje rozmiarowe / size versions

szerokość, głębokość, wysokość / width, depth, height 99 x 83 x 97 [mm] 135 x 102 x 110 [mm] 128 x 89 x 104 [mm] 114 x 96 x 158 [mm] 136 x 97 x 136 [mm] 128 x 95 x 134 [mm] 115 x 85 x 133 [mm] 143 x 95 x 114 [mm] 130 x 97 x 95 [mm] 115 x 92 x 116 [mm] 130 x 102 x 109 [mm] inne rozmiary na zamówienie / 117 x 88 x 101 [mm] 134 x 104 x 110 [mm] other sizes available on request

106


P_704 tektura falista 3-warstwowa / corrugated fiberboard 3 layers opakowanie na kubek / packaging for a mug

Dostępne wersje projektów / Available designes

P_704A

Zabezpieczone błyszczącą folią / Protected by glossy foil

P_704B

P_704E

P_704C

P_704D

Wygodne zamykanie na rzep 12mm / Convenient scratch fastening 12 mm

P_704F

Wersje rozmiarowe / size versions szerokość, głębokość, wysokość / width, depth, height 110 x 95 x 110 [mm] 128 x 95 x 95 [mm] inne rozmiary na zamówienie / other sizes available on request

P_724 tektura falista 2-warstwowa / corrugated fiberboard 2 layers opakowanie na kubek / packaging for a mug

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

biały white

eco eco

123 C żółty yellow

1585 C pomarańczowy orange

485 C czerwony red

662 C niebieski blue

Wersje rozmiarowe / size versions szerokość, głębokość, wysokość / width, depth, height 100 x 85 x 110 [mm]

110 x 90 x 110 [mm]

inne rozmiary na zamówienie / other sizes available on request

P_725 wielowarstwowy, powlekany karton graficzny / multilayer, coated cardboard opakowanie na kubek / packaging for a mug

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

biały white

Wersje rozmiarowe / size versions szerokość, głębokość, wysokość / width, depth, height 135 x 90 x 165 [mm] inne rozmiary na zamówienie / other sizes available on request

107

czarny black


P_726 wielowarstwowy, powlekany karton graficzny / multilayer, coated cardboard opakowanie na kubek / packaging for a mug

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

biały white

Wersje rozmiarowe / size versions szerokość, głębokość, wysokość / width, depth, height 157 x 132 x 90 [mm] inne rozmiary na zamówienie / other sizes available on request

P_727 wielowarstwowy, powlekany karton graficzny / multilayer, coated cardboard opakowanie na kubek / packaging for a mug

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

123 C żółty yellow

1585 C pomarańczowy orange

485 C czerwony red

662 C niebieski blue

czarny black

Wersje rozmiarowe / size versions

szerokość, głębokość, wysokość / width, depth, height 118 x 90 x 186 [mm] inne rozmiary na zamówienie / other sizes available on request

P_728 wielowarstwowy, powlekany karton graficzny / multilayer, coated cardboard opakowanie na kubek / packaging for a mug

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

biały white

Wersje rozmiarowe / size versions szerokość, głębokość, wysokość / width, depth, height 157 x 132 x 90 [mm]

108

inne rozmiary na zamówienie / other sizes available on request


P_729 wielowarstwowy, powlekany karton graficzny / multilayer, coated cardboard opakowanie na kubek / packaging for a mug

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

biały white

Wersje rozmiarowe / size versions

szerokość, głębokość, wysokość / width, depth, height 91 x 91 x 126 mm] 92 x 92 x 150 [mm] inne rozmiary na zamówienie / other sizes available on request

P_732 tektura falista 3-warstwowa / corrugated fiberboard 3 layers opakowanie na kubek / packaging for a mug

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

biały white

Wersje rozmiarowe / size versions

szerokość, głębokość, wysokość / width, depth, height inne rozmiary na zamówienie / 117 x 93 x 103 [mm] other sizes available on request

P_730 tektura falista 3-warstwowa / corrugated fiberboard 3 layers opakowanie na kubek / packaging for a mug

Opakowanie dostępne wyłącznie z nadrukiem / Packaging available only with print Wersje rozmiarowe / size versions szerokość, głębokość, wysokość / width, depth, height 147 x 127 x 83 [mm]

109


P_710 tektura falista 3-warstwowa / corrugated fiberboard 3 layers opakowanie na komplet 2 kubków / packaging for 2 mugs set

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

śnieżnobiały snowwhite

biały white

eco eco

123 C żółty yellow

1585 C pomarańczowy orange

348 C zielony green

485 C czerwony red

Magenta C magenta

662 C niebieski blue

czarny black

Wersje rozmiarowe / size versions szerokość, głębokość, wysokość / width, depth, height 180 x 97 x 121 [mm] 158 x 82 x 153 [mm] 186 x 104 x 94 [mm]

P_711 tektura falista 3-warstwowa / corrugated fiberboard 3 layers opakowanie na komplet 4 kubków / packaging for 4 mugs set

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

śnieżnobiały snowwhite

biały white

eco eco

123 C żółty yellow

1585 C pomarańczowy orange

348 C zielony green

485 C czerwony red

Magenta C magenta

662 C niebieski blue

czarny black

Wersje rozmiarowe / size versions szerokość, głębokość, wysokość / width, depth, height 235 x 200 x 95 [mm] inne rozmiary na zamówienie / 184 x 180 x 124 [mm] 200 x 183 x 108 [mm] other sizes available on request 135 x 169 x 21 [mm]

P_712 tektura falista 3-warstwowa / corrugated fiberboard 3 layers opakowanie na komplet 6 kubków / packaging for 6 mugs set

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

biały white

eco eco

Wersje rozmiarowe / size versions szerokość, głębokość, wysokość / width, depth, height 336 x 196 x 111 [mm] inne rozmiary na zamówienie / 286 x 200 x 128 [mm] other sizes available on request

110


P_709 tektura falista 3-warstwowa / corrugated fiberboard 3 layers opakowanie na Lunch Set (kubek z talerzykiem) / packaging for Lunch Set (mug with saucer)

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

śnieżnobiały snowwhite

biały white

eco eco

123 C żółty yellow

1585 C pomarańczowy orange

348 C zielony green

485 C czerwony red

Magenta C magenta

662 C niebieski blue

czarny black

Wersje rozmiarowe / size versions szerokość, głębokość, wysokość / width, depth, height 184 x 180 x 124 [mm] 190 x 130 x 127 {mm] inne rozmiary na zamówienie / other sizes available on request

P_718 tektura falista 3-warstwowa / corrugated fiberboard 3 layers opakowanie na kufel do piwa / packaging for a beer mug

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

śnieżnobiały snowwhite

biały white

eco eco

123 C żółty yellow

1585 C pomarańczowy orange

348 C zielony green

485 C czerwony red

Magenta C magenta

662 C niebieski blue

czarny black

Wersje rozmiarowe / size versions szerokość, głębokość, wysokość / width, depth, height 168 x 124 x 142 [mm] 195 x 82 x 80 [mm] inne rozmiary na zamówienie / 123 x 167 x 142 [mm] 168 x 196 x 128 [mm] other sizes available on request 200 x 100 x 134 [mm] 108 x 108 x 200 [mm]

111


P_713 tektura falista 3-warstwowa / corrugated fiberboard 3 layers opakowanie na filiżankę / packaging for a cup

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

śnieżnobiały snowwhite

biały white

eco eco

123 C żółty yellow

1585 C pomarańczowy orange

348 C zielony green

485 C czerwony red

Magenta C magenta

662 C niebieski blue

czarny black

Wersje rozmiarowe / size versions

szerokość, głębokość, wysokość / width, depth, height 169x164x107 [mm] 132x128x92[mm]

P_721 tektura falista 3-warstwowa / corrugated fiberboard 3 layers opakowanie na filiżankę / packaging for a cup

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

śnieżnobiały snowwhite

biały white

eco eco

123 C żółty yellow

1585 C pomarańczowy orange

348 C zielony green

485 C czerwony red

Magenta C magenta

662 C niebieski blue

czarny black

Wersje rozmiarowe / size versions szerokość, głębokość, wysokość / width, depth, height 185 x 150 x 116 [mm] inne rozmiary na zamówienie / other sizes available on request

P_722 tektura falista 3-warstwowa / corrugated fiberboard 3 layers opakowanie na filiżankę / packaging for a cup

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

śnieżnobiały snowwhite

biały white

eco eco

123 C żółty yellow

1585 C pomarańczowy orange

348 C zielony green

485 C czerwony red

Magenta C magenta

662 C niebieski blue

czarny black

Wersje rozmiarowe / size versions szerokość, głębokość, wysokość / width, depth, height 143 x 144 x 104 [mm] inne rozmiary na zamówienie / other sizes available on request

112


P_723 tektura falista 3-warstwowa / corrugated fiberboard 3 layers opakowanie na komplet 2 filiżanek / packaging for 2 cups set

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

śnieżnobiały snowwhite

biały white

eco eco

123 C żółty yellow

1585 C pomarańczowy orange

348 C zielony green

485 C czerwony red

Magenta C magenta

662 C niebieski blue

czarny black

Wersje rozmiarowe / size versions szerokość, głębokość, wysokość / width, depth, height 143 x 144 x 104 [mm] 182 x 176 x 102 [mm] inne rozmiary na zamówienie / other sizes available on request

P_716 tektura falista 3-warstwowa / corrugated fiberboard 3 layers opakowanie na komplet 4 filiżanek / packaging for 4 cups set

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

biały white

eco eco

Wersje rozmiarowe / size versions szerokość, głębokość, wysokość / width, depth, height 308 x 150 x 118 [mm]

P_717 tektura falista 3-warstwowa / corrugated fiberboard 3 layers opakowanie na komplet 6 filiżanek / packaging for 6 cups set

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

biały white

eco eco

Wersje rozmiarowe / size versions Zapytaj Twojego opiekuna handlowego o dostępne wymiary opakowania. / Ask Your account manager about available dimensions of the package.

113


x

x

x

x

x

x

Active

x

Noble 260 ml

x

x

x

Noble 360 ml

x

x

x

Noel

x

x

x

x

Aida

x

x

Americano EU

x

x

x

x

x

Olivia

Americano Duo

x

x

x

x

x

Open

Americano Pure

x

x

x

x

x

Opty

x

Anna

x

x

x

x

Parisian

Bell

x

x

x

x

Paro

Boston

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

Romantic

Cactus Cezar

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x

x

x

Champion

Lista produktów i pasujących opakowań. / A list of all products and available packaging.

P_701 P_702 P_703 P_704 P_709 P_710 P_711 P_712 P_713 P_716 P_717 P_718 P_720 P_721 P_720 P_722 P_723 P_724 P_725 P_726 P_727 P_728 P_729 P_730 P_732

P_701 P_702 P_703 P_704 P_709 P_710 P_711 P_712 P_713 P_716 P_717 P_718 P_720 P_721 P_720 P_722 P_723 P_724 P_725 P_726 P_727 P_728 P_729 P_730 P_732

Action

Clara

x

Coco

x

Coffee 2 Go Classic

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Passion

x

x

x

Peak

x

x

Play

x

x

x

Play&Go

x

x

x

Quadro

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Roxy

x

x

x

Scout

x

x

Sky

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Colorado

x

x

Snow Queen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Spark

x

Speedy

x

x

x

x

x

x

x

x

Star

x

x

x

x

x

x

x

x

Strong Man

x

x

x

Swan

x

x

x

x

Tango

x

x

x

x

Tomek Big

x

x

x

x

x

x

Creativo

x

Decor

x x

x

x

x

x

Easy / Easy II

x

x

x

x

x

Edge

x

x

x

x

x

Elephant

x

x

Emotion

x

x

x

x

x

Ergo

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x x

Softy

Cosmo

Diamond

Round

x

x

x

x

x

Coffee 2 Go Trend

x

x

x

x

x

x

x

x x

Tomek Classic / Tomek Premium /Tomek Supreme

x

x

Tomek Small

x

x

Torino

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x x

x

x x

Trend

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Victor

x

x

x

x

x

x

x

Freedom Diamond Classic

x

x

x

x

x

Zen

x

x

x

x

x

x

x

Latte Art

x

x

x

x

Latte Magic Matt

x

x

x

x

x

Fresh / Fresh Cool

x

x

x

Geo II

x

x

x

x

x x

Gusto

x

x

x

x

x

x

Handy / Handy Supreme / Handy Cool / Handy Pure

x

x

x

x

x

x

Heros

x

x

x

x

x

x x

x x

Kick

x

x

x

x

Magnetic

x

x

Mambo

x

x

Manhattan 330ml

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Manhattan Lunch Set

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mini Specta

x

x

Modern

x

x

Mozart

x

x

Noble 90 ml

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x x

x

x

x

x

x

Kick Set

x

Magnetic Set

x

Manhattan Set

x

x

Mozart Set

x

x

Ole Set

x

Opty Set

x

x

x

Princess Set

x

x

x

x

Roma Set

x

x

x

Romantic Set

x

x

x

Sensation

x

x

x

Sonata Set

x

x

x

Space Set

x

x

x

Swan Set

x

x

x

x

x

x

x

x x x

x

x

x x

x

x

x

x

Swing Set

x

x

x

x

x

x

x

x

Venezia Set

x

x

x

x

x

x

x

Victor Set

x

x

x

x

x

114

Wind Set

x

x

Fantasy Set

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dream Set

x

x x

x

Diana Set

x

x

x

x

x

x

x

Manhattan 280ml

x

x

x

Glamour Set

Joy

London

Tomek Magic / Tomek Magic Matt

x x

x

Tomek Big Art.

x

Grand

Justyna

Tomek Art / Tomek Art. II

x

Globetrotter

Jasmine

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

Traveler

x

x

x

Freedom Lock

Ilona / Ilona Premium

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Freedom Diamond Lock

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Freedom Classic

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Freddo / Freddo Plus

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Corner

x

x

x

Cool

x x x

Coffee 2 Go Lock

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


O nas About us

Dziękujemy, że jesteś z nami. Dla Ciebie: • Z pasją kreujemy wizję ceramiki reklamowej już od 20 lat. • Produkcję opieramy na wykwalifikowanym zespole ludzi, wspartym nowoczesnym i wydajnym parkiem maszynowym. • Produkujemy do 30 000 sztuk kubków oraz 15 000 opakowań na dobę. • Gwarantujemy wysokie stany magazynowe wynoszące ponad 3 mln sztuk ceramiki reklamowej. • Tworzymy własne wzory ceramiki, dostosowane do najnowszych trendów rynkowych. • Zapewniamy opakowania z nadrukiem i bez niego. Bezpieczeństwo... Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi, wyselekcjonowanymi podwykonawcami, producentami ceramiki oraz farb, którzy na każdym etapie procesu produkcyjnego używają wyłącznie bezpiecznych i certyfikowanych surowców. Gwarantujemy, że wszystkie oferowane przez nas produkty spełniają surowe normy zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dyrektywach Komisji 2005/31/WE z dnia 29 kwietnia 2005 r. oraz Rady 84/500/EWG w odniesieniu do deklaracji zgodności i kryteriów skuteczności metody analizy w przypadku wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi. W roku 2018 pozytywnie przeszliśmy audyt Smeta, przeprowadzany przez organizację non-profit, Sedex. Audyt potwierdza stosowanie w naszym zakładzie etycznych standardów pracy i bezpieczeństwa oraz dbałości o środowisko naturalne. Działania wewnątrz naszej firmy opieramy o filozofię Kaizen. Ustawiczne doskonalenie i dbałość o szczegóły w etapie produkcji, to nasza dewiza. ...i trwałość Przykładamy dużą uwagę do zapewnienia wysokiej trwałości naszych produktów. Dlatego nieustannie rozwijamy nasze technologie nanoszenia nadruków pod kątem zwiększenia odporności na zmywanie w zmywarkach. Trwałość naszych technologii potwierdzona jest badaniami przeprowadzonymi przez akredytowane laboratorium Imerys Tableware Deutschland GmbH. Testy odporności na proces zmywania wykonywane są wg. normy DIN EN 12875-2. Szczegóły testu: • Urządzenie gastronomiczne: Winterhalter GS 515 • Temperatura zmywania: 60°C • Temperatura płukania: 85°C • Program: krótki • Środek myjący: Guardian - Plus • Środek nabłyszczający: Clear Dry HD

Thanks for being with us: • With passion we have been creating our vision of promotional ceramics for over 20 years. • Modern and efficient machine park. • Manufacturing capacity up to 30 000 mugs and 15 000 packaging items with imprints per 24h, • We guarantee large stocks, 3 million pieces of advertising ceramics currently in store. • In our offer you can find over 150 different advertising ceramic designs including 60 reserved designs. • We provide advertising packaging items with and without imprints. Safety... We work exclusively with proven and selected subcontractors and manufacturers of ceramic products and inks, who use only certified and safe raw materials throughout their manufacturing process. We guarantee that all our products meet the rigorous standards provided in the Regulation (EC) No. 1935/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on materials and articles intended to come into contact with food, and the Commission Directive 2005/31/EC of 29 April, 2005 amending Council Directive 84/500/ EEC as regards a declaration of compliance and performance criteria of the analytical method for ceramic articles intended to come into contact with foodstuffs. In 2018 We completed SMETA 4 pillar ver. 6.0 conducted by non profit organisation SEDEX with positive result. The activities within our company are based on the Kaizen philosophy. Continuous improvement and attention to detail in the production stage is our motto. ...and durability We take great care to ensure that our products are highly durable. To this end, we constantly develop our print application technolo¬gy to improve resistance to cleaning in dishwashers. The quality of our print technology is confirmed by tests carried out by a accredited laboratory, Imerys Tableware Deutschland GmbH. The dishwashing resistance test is carried out in accordance with DIN EN 12875-2 standards. Test details: • Device: Winterhalter GS 515 • Washing temperature: 60°C • Rinsing temperature: 85°C • Program: short • Cleaning agent: Guardian – Plus • Rinse aid: Clear Dry HD


2 019

PROMOTIONAL CERAMICS

Profile for porcelinebymaxim

Katalog PL / EN - 2019  

Katalog PL / EN - 2019  

Advertisement