Page 1

Výpočty súdnych poplatkou - dsdd podľa zák. č. 71/1992 Zb., o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov Den výpočtu:

23.6.2011

Súdny poplatok - zvláštne prípady Právna vec - ostatné Súdny poplatok - I. POPLATKY VYBERANÉ V OBČIANSKOM SÚDNOM KONANÍ konkurz - konanie podľa zák. č. 328/1991 Zb.

2 001,49 1,2% zo sp. sumy (max. 1 991,50 €)

2 001,00

24,00 Súdny poplatok - II. POPLATKY ZA ÚKONY SÚDOV <vybrať>

0,00 0,00

0,00 Súdny poplatok - III. POPLATKY ZA ÚKONY SÚDOV <vybrať>

0,00 0,00

0,00 Súdny poplatok - IV. POPLATKY ZA ÚKONY PROKURATÚRY <vybrať>

0,00 0,00

0,00 Súdny poplatok - €:

24,00

Súdny poplatok - Sk ( 1 € = 30,1260 Sk ):

723,02

Odm ex test  

test