Page 29

Pinkus ziet wel de investering van de afgelopen maanden in de lobby terug: ‘De PO-Raad is agendabepalend geweest. In verschillende partijprogramma’s zie je letterlijk elementen die wij veelvuldig bij politici onder de aandacht hebben gebracht, zoals krimp en ICT.’ Maar vanwege de verschillende visies en belangen zal toch er altijd een zekere afstand blijven tussen zullen politiek en onderwijsveld. Begin september organiseerde de PO-Raad met vijf Friese schoolbesturen een debat met kandidaat-Kamerleden over de toekomst van het primair onderwijs, gekoppeld aan specifieke problematiek in het noorden. Die avond ontstond uiteindelijk wel een vruchtbare discussie over schaalgrootte, maar aanvankelijk waren de politici vooral bezig om hun programma in de volle breedte voor het voetlicht te brengen. Of ze maakten vergelijkingen die mank gingen, zoals met bestuurlijke excessen bij de woningcorporaties. Dat leidde tot kritiek uit de zaal: ‘Er wordt niet naar ons geluisterd’. Het verbaast opiniepeiler Maurice de Hond niet. Met name vanwege de timing: ‘Vlak voor de verkiezing durft geen politicus meer iets buiten de lijnen van het partijprogramma te kleuren.’

Lippendiensten De Hond hecht niet zoveel waarde aan wat er wordt gezegd in de aanloop naar verkiezingen, en ook niet aan partijprogramma’s. ‘Lippendiensten’, noemt hij ze: ‘Als het gaat om het nieuwe kabinet, zal de lijn die het laatste kabinet heeft ingezet herkenbaar worden: strakker

Maurice de Hond: ‘Politici zijn ook ontevreden en hebben tegelijk een groter vertrouwen in de sector’ sturen op kwaliteit.’ Maar als het gaat om de werkelijke toekomst voor het primair onderwijs, baseert De Hond zich liever op gesprekken die hij de afgelopen maanden voerde met politici. Daarin signaleert hij een bewustzijnsverandering. ‘Politici zijn ook ontevreden en hebben tegelijk een groter vertrouwen in de sector.’ In het voorjaar van 2012 kwam De Hond uitgebreid in de media met het idee voor een Steve Jobsschool. Deze maakt onderdeel uit van het initiatief “Onderwijs voor een nieuwe tijd” (04nt) dat hij ontplooide met onderpodium  oktober 2012

29

Profile for PO-Raad

Podium 1, jaargang 2  

podium is het digitale tijdschrift van de PO-Raad. podium is een platform van en voor de leden van de PO-Raad waar meningen, ideeën, problem...

Podium 1, jaargang 2  

podium is het digitale tijdschrift van de PO-Raad. podium is een platform van en voor de leden van de PO-Raad waar meningen, ideeën, problem...

Profile for poraad
Advertisement