Page 12

Het is ook belangrijk dat ouders meedenken over het schoolbeleid. De enkele ouder in de medezeggenschapsraad is daarvoor te beperkt, vinden alle betrokkenen. De Vries: ‘In de beleidsvoorbereiding zie je dat ouders nog een ondergeschikte rol spelen. Dat kan anders. Neem het pestprotocol: bij de ontwikkeling daarvan kun je gerust de mening van ouders betrekken. Of de keuze voor een nieuwe rekenmethode. Misschien hebben ouders daar geen verstand van, maar ze kunnen wel aangeven dat hun kind stapelgek wordt van die drukke bladzijdes. Ook dat is een waardevolle inbreng.’

Hectiek van alle dag

Esmee Hornstra: ‘Het gaat om een gelijkwaardige, wederkerige relatie tussen ouders en school als partners in de ontwikkeling en het leren van kinderen’

ouders en school is het van belang dat school en ouders wederzijdse verwachtingen uitspreken en daar ook op teruggrijpen gedurende de tijd dat een leerling op die school zit. Wat kan en mag een ouder van de school verwachten? Wat kan en mag een school van de ouder verwachten?’

12

podium  oktober 2012

De bestuurder is een belangrijke stimulator van ouderbetrokkenheid. De Vries : ‘Hij of zij is essentieel om te voorkomen dat scholen blijven hangen in onbewuste onbekwaamheid als het om ouderbetrokkenheid gaat. Er wordt al te snel gezegd dat de school het op dat terrein goed doet, want er zijn toch nauwelijks klachten?’ Schoolleider Kamphuis beaamt: ‘Ons bestuur zet ouderbetrokkenheid steeds weer op de agenda. Dat heeft ervoor gezorgd dat onze scholen gezamenlijk werken aan standaarden. We hebben ook afgesproken om het keurmerk van de Stichting Leraar Leerling Ouder (LLO) te verkrijgen.’ Henk ter Wee, bestuurslid van de Stichting LLO en voorzitter van het College van Bestuur van Vivente, zegt dat er op dit terrein nog veel werk valt

Profile for PO-Raad

Podium 1, jaargang 2  

podium is het digitale tijdschrift van de PO-Raad. podium is een platform van en voor de leden van de PO-Raad waar meningen, ideeën, problem...

Podium 1, jaargang 2  

podium is het digitale tijdschrift van de PO-Raad. podium is een platform van en voor de leden van de PO-Raad waar meningen, ideeën, problem...

Profile for poraad
Advertisement