Page 3

Inhoud Voorwoord 2 Project Sturen op Onderwijskwaliteit

4

‘Het is belangrijk om de juiste vragen te blijven stellen’

6

‘We willen ons kwetsbaar en lerend opstellen’

8

‘Het leereffect ontstaat door zakelijk en doelgericht elkaar bevragen’

10

‘Iedere bestuurder worstelt met dezelfde dingen’

12

‘Je moet actief je eigen feedback regelen’

14

‘De kunst is het vergrootglas op het goede onderwerp leggen’

16

Samenvatting overige projectonderdelen Sturen op Onderwijskwaliteit

19

Profile for PO-Raad

Bestuurlijke visitatie. Spiegel voor bestuurlijk handelen  

Goed bestuur is een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Een krachtig schoolbestuur schept de juiste condit...

Bestuurlijke visitatie. Spiegel voor bestuurlijk handelen  

Goed bestuur is een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Een krachtig schoolbestuur schept de juiste condit...

Profile for poraad
Advertisement