Page 24

Bestuurlijk Netwerk Inspectietoezicht Zowel de schoolbesturen als de Inspectie van het Onderwijs hadden behoefte aan een betere afstemming tussen de sector en de inspectie. In september 2012 is het Bestuurlijk Netwerk Inspectietoezicht ingericht. Hier wordt op bestuurlijk niveau afgestemd over het toezicht. Het netwerk bestaat uit ongeveer 15 leden en het bestuur van de PO-Raad. Omdat het soms moeilijk is een stevige gesprekspartner te zijn voor de inspectie bij heel specifieke inhoudelijke onderwerpen van het toezicht, worden deze gesprekken altijd eerst door het netwerk en het bureau van de PO-Raad voorbereid. Als er daarnaast onderwerpen zijn die meer uitwerking behoeven wordt er een tijdelijke kleine werkgroep samengesteld die een en ander kan voorbereiden. Het netwerk overlegt minimaal vier keer per jaar met de hoofdinspecteur po over ontwikkelingen in het toezichtkader. De komende maanden worden in ieder geval de volgende onderwerpen besproken: naar een nieuw toezichtkader po, toezicht op de samenwerkingsverbanden, toezicht op sociale kwaliteit en het Onderwijsverslag 2014.

24

podium  april 2013

Lotte de Goeij, bestuursadviseur bij Lucas Onderwijs in Den Haag

‘Scholen worden nu nog te veel in de verdediging gedrukt in plaats van dat ze erkenning krijgen voor hun inspanningen’ inspectie in gesprek. Maar dat neemt niet weg dat een goed voorbereid bestuursgesprek met de inspectie een belangrijke rol kan spelen in het optimaliseren van het toezicht. Soms zijn schoolbesturen verrast wanneer ze de resultaten van een bepaalde school onder ogen zien. Dat moet je zien te voorkomen, vinden ook de leden van de werkgroep. ‘Je moet goed gedocumenteerd zijn en alles in kaart hebben,’ vindt Franciska Loth. ‘Daarom spreken wij aan het begin en halverwege ieder schooljaar met al onze scholen. Zo weet je altijd wat er speelt en houd je je doelgroepen in beeld. Bovendien kun je op tijd ingrijpen als dat nodig is.’

Profile for PO-Raad

Podium 4, jaargang 2 2013  

Podium 4, jaargang 2 2013

Podium 4, jaargang 2 2013  

Podium 4, jaargang 2 2013

Profile for poraad
Advertisement