Page 10

Elly Marwitz, unitdirecteur van Leerplein055

‘Ik wil personeel flexibel kunnen inzetten, zonder dat er meteen rechtspositionele gevolgen aan kleven’ de cao-tafel. ‘Het gaat om de kern van de problemen die we willen oplossen. Wanneer heb je bijvoorbeeld flexibilisering nodig en wat houdt dat volgens werkgevers precies in? Doordat we nu met elkaar in gesprek zijn over de inhoud zullen de onderhandelingen na de zomer soepeler verlopen. We zullen eerder begrip hebben voor elkaars belangen en praktische oplossingen vinden.’

Flexibilisering Unitdirecteur Elly Marwitz van 10

podium  april 2013

Leerplein055, die onder meer twee ‘sterrenscholen’ in haar portefeuille heeft, legt uit op welke punten zij behoefte heeft aan meer flexibilisering. ‘De sterrenscholen bieden het hele jaar door onderwijs, ook in de reguliere schoolvakanties. In de cao is sprake van een normjaartaak van 1659 uur, waarvan 930 uur bestaat uit lestijd. Dat is niet in te delen als je het hele jaar open bent. Wat we ook steeds meer zien is dat ouders kiezen voor een vierdaagse schoolweek. Dat betekent dat de medewerkers maandag tot en met donderdag een volle bak hebben, terwijl het op vrijdag rustig is. Ik wil personeel daarom flexibel kunnen inzetten, zonder dat er meteen rechtspositionele gevolgen aan kleven.’ Een hiermee samenhangend aandachtspunt is dat de sterrenscholen Integrale Kindcentra zijn, die van 7 uur ’s morgens tot 7 uur ’s avonds onderwijs en kinderopvang bieden. Maar de onderwijscao verschilt op een aantal belangrijke punten van de welzijnscao van de kinderopvang en dat knelt. ‘Mensen werken in een gedifferentieerd team. Leerkrachten geven instructie en houden zich bezig met het uitzetten van leerlijnen en het analyseren van resultaten. Daarnaast hebben we onderwijsassistenten en leraarondersteuners die vaak zowel op school als in de kinderopvang werken. Dan heb je te maken met twee cao’s. In het onderwijs heb je bijvoorbeeld vakantie wanneer de kinderen vakantie hebben; in de kinderopvang is het anders geregeld. Dat maakt roosteren ingewikkeld. Ik zou graag meer armslag hebben om dat te kunnen oplossen.’

Profile for PO-Raad

Podium 4, jaargang 2 2013  

Podium 4, jaargang 2 2013

Podium 4, jaargang 2 2013  

Podium 4, jaargang 2 2013

Profile for poraad