Page 1

Pop Up City

showcase

okt

2011


Pop Up City

Page

INTRODUCTIE

01

Pop Up City

showcase

okt P

2011

op Up City host evenementen op ‘vergeten locaties’ in Rotterdam. Door op vergeten locaties, als leegstaande winkel, horeca- en kantoorpanden, verlaten kerken, loodsen, en scholen, evenementen te organiseren geeft Pop Up City de omliggende buurt of wijk weer fleur en kleur. Buurtbewoners, lokale ondernemers, bedrijven, scholen, culturele en welzijnsorganisaties worden aangetrokken en gezamenlijk wordt er invulling aan de locatie gegeven. De vergeten locatie krijgt een (tijdelijke) nieuwe creatieve bestemming om de leefomgeving van de buurtbewoners te verbeteren en de lokale wijkeconomie een boost te geven. Vanwege het directe contact met diverse (doel)groepen worden de evenementen van Pop Up City tevens ingezet voor onderzoek naar uiteenlopende vraagstukken rondom kunst en cultuur in de stad. In oktober 2011 presenteert Pop Up City zich aan haar publiek en doelgroep, aan haar opdrachtgevers en samenwerkingspartners in een bijzondere showcase. Van 1 t/m 30 oktober staat een vergeten locatie in Delfshaven 31 dagen in het teken van het creatieve vermogen van Rotterdam. Gedurende deze 31 dagen maken buurtbewoners en kunstliefhebbers op unieke wijze kennis met kunst van eigen bodem. De showcase wordt in samenwerking met Project Leefstand gerealiseerd en vindt plaats in de wijk het Nieuwe Westen.

De showcase van Pop Up City bestaat uit een Pop Up Exposure: een open podium voor Rotterdamse kunstenaars uit alle disciplines. Bijzonder aan de Pop Up Exposure is dat zij NIET tot stand komt met tussenkomst van curator of selectiecommissie. De deelnemende kunstenaars en artiesten worden niet geselecteerd op basis van hun werk of ervaring. Iedereen die zichzelf als kunstenaar beschouwt komt in aanmerking om zijn of haar werk te tonen. Dit werk kan zeer uiteenlopend zijn, van beeldende kunst tot muziek, van toneel tot dans. De maker bepaalt zelf wat hij of zij als kunst inbrengt. Naast het bezichtigen van Rotterdamse kunst kan er in de tentoonstellingsruimte ook gewerkt, genetwerkt, gedebatteerd, geluncht, gedronken en gedanst worden.

De Pop Up Exposure in Delfshaven is de kick-off van een reizende pop up ‘expositie’ door de stad Rotterdam. Op diverse vergeten plekken in verschillende wijken zal de Pop Up Exposure zich in 2012 voor een korte periode huisvesten. De Pop Up Exposures brengen samen het aanbod, de vraag en waardering van Rotterdamse kunst in kaart. De vertoonde kunstwerken, interviews met buurtbewoners, ondernemers, publiek, kunstenaars en artiesten zullen worden opgenomen in een unieke publicatie over kunstbeleving in de Rotterdamse wijken.


Pop Up City

Page

INTRODUCTIE

02

Showcase

(Buurt) bewoners

okt

2011

Lokale ondernemers

Kunst liefhebbers

Showcase De Pop Up Exposure start op 1 oktober 2011. Vanaf dit moment staan de deuren van de Pop Up Exposure wagenwijd open voor geïnteresseerden: van aspirant kunstenaar tot professioneel artiest. Gedurende de dagen die volgen wordt de ruimte stap voor stap gevuld met bijzondere en zeer diverse werken. Op vrijdag 7 oktober wordt de ‘creatieve oogst’ gevierd tijdens de officiële opening. Vervolgens wordt de ‘expositie’ voor 24 dagen opengesteld voor publiek. De Pop Up Exposure is voor alle geïnteresseerden gratis toegankelijk.


Pop Up City

Page

DOELSTELLINGEN & DOELGROEPEN

03

Doelstellingen Van 1 t/m 31 oktober staat een vergeten locatie in Delfshaven 31 dagen in het teken van het creatief vermogen van Rotterdam. Gedurende 31 dagen maken buurtbewoners, lokale ondernemers en kunstliefhebbers op orginele wijze kennis met 100 m2 kunst van eigen bodem. De Pop Up Exposure heeft als doel: • • • • • •

het bieden van een open podium aan kunstenaars en artiesten op zoek naar ‘exposure’; het aanbieden van kunst in de wijk aan buurtbewoners op een laagdrempelige manier; buurtbewoners, lokale ondernemers en kunstliefhebbers met elkaar in contact brengen; leegstaand vastgoed presenteren als doeltreffend middel voor de realisatie en uitvoering van (kunst)evenementen; leegstaand vastgoed inzetten als middel voor het verbeteren van de leefomgeving van buurtbewoners en het stimuleren van de lokale wijkeconomie; Pop Up City introduceren als belangrijke partner binnen het verbeteren van de woon- en leefomgeving in de Rotterdamse wijken.

Doelgroepen Pop Up City stelt zich ten doel ten minste:

3.500 bewoners; 5 lokale ondernemers (actieve deelname); 2 structurele samenwerkingspartners; 1 (hoofd)sponsor;

te betrekken bij de Pop Up Exposure. Binnen de deelgemeente Delfhaven richt de Pop Up Exposure zich in het bijzonder op de wijkbewoners van het Nieuwe Westen. Zij zijn als vrijwilliger, kunstenaar, bezoeker of gastheer/ gastvrouw bij de Pop Up Exposure betrokken. Tevens spelen de ondernemers aan de Nieuwe Binnenweg een belangrijke rol. Momenteel kampt de Nieuwe Binnenweg met een enorme leegstand. Zowel gemeente, ondernemers als vastgoedeigenaren zijn hard bezig de wijk te revitaliseren. Er lopen momenteel verschillende projecten die deze leegstand en verpaupering van de Nieuwe Binnenweg tegen gaan. Met de Pop Up Exposure wil Pop Up City hier een bijdrage aan leveren. Daarnaast worden intensieve samenwerkingsverbanden met de lokale ondernemers aangegaan. Want niet alleen kunstenaars krijgen de kans te exposeren, ook de ondernemers. De meubels van een lokale meubelmaker worden gebruikt als interieur, gedemonstreerd en ter plekke verkocht. Voor de horecabedrijfsvoering in het pand wordt o.a. contact gezocht met diverse lokale bakkers en traiteurs. Hun producten worden gepresenteerd en verkocht. Kortom: een showcase voor, door en met lokale ondernemers. Naast (buurt)bewoners, lokale ondernemers richt de Pop Up Exposure zich ook op de kunstliefhebbers, want zonder publiek geen exposure. De Exposure is 6 dagen per week geopend voor publiek en is naast tentoonstellingruimte ook buurthuiskamer, galerie, café en ontmoetingsplek.

Locatie De showcase van Pop Up City wordt gehuisvest in een voormalige kunstgalerie aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam (Nieuwe Binnenweg 519, 3023 EP Rotterdam). Het pand is door Woonbron Rotterdam voor 6 maanden beschikbaar gesteld aan Project Leefstand. Naast het pand op nummer 519 staan er nog meer dan 30 panden leeg aan de Nieuwe Binnenweg. Zie voor meer informatie www.leefstand.wordpress.com.


Pop Up City

Page

PROGRAMMA

04

Programma Naast de Pop Up Exposure kent de showcase vier programmaonderdelen. Elk programmaonderdeel kent haar eigen doelgroep en haar eigen specifieke doelstellingen. De belangrijkste doelgroepen zijn kunstenaars, buurtbewoners, inwoners van Rotterdam, scholen, de gemeente en organisaties die opereren binnen de Rotterdamse cultuur en welzijnssector. Samen zijn deze doelgroepen verantwoordelijk voor de beleving van Rotterdam als kunststad. Dit gegeven vormt de basis van het artistiek en educatief beleid. Pop Up Exposure Het thema van de eerste expositie is ‘disposable art’ ofwel ‘wegwerpkunst’: objecten in grote oplagen, die weggegooid kunnen worden als ze gaan vervelen, of kunst gemaakt van alledaagse voorwerpen. Hiermee gaat de expositie terug naar de essentie van kunst en de vraag ‘Wat maakt kunst kunst?’ en ‘Welke factoren bepalen de waarde van een kunstwerk?’ Een mooi voorbeeld van een ‘disposable kunstenaar’ is Andy Mercer. In zijn antwoord op de huidige ‘wegwerpsamenleving’ maakt Mercer tekeningen op gerecycled materiaal. Deze kleine kunstwerken zijn te koop vanaf $5 tot circa $60. Wanneer je op de tekening bent uitgekeken kun je deze met een gerust hart weggooien, want je ontvangt van Mercer kosteloos een nieuwe tekening. Kunstenaars De expositie zal aan ca. 15 kunstenaars (amateur en professioneel) de mogelijkheid bieden zich te buigen rondom het thema ‘disposable art’. Hierbinnen worden zij volkomen vrijgelaten, mits zij rekening houden met de beschikbare ruimte en het budget. Bij een groot aantal aanmeldingen worden de kunstenaars door middel van loting geselecteerd. Kunstenaars die buiten de boot vallen kunnen hun kunstwerken presenteren via de ‘Kunstautomatiek’. Kunstautomatiek Uit de muur eten is typisch Nederlands: kiezen, geld inwerpen en vakje openen. Simpel, goede service en altijd bereikbaar. Zo kun je een hele zaak runnen met slechts één personeelslid. Waarom niet dit principe toepassen in de kunstwereld? Op deze manier is kunst altijd toegankelijk en heeft het een minimale input en een maximale output. Speciaal voor Pop Up City zal er een kunstautomatiek worden gerealiseerd. De (wegwerp) kunstwerken die via de automatiek worden verkocht worden gemaakt door Rotterdamse (self-claimed) kunstenaars. Van amateur tot professional, van Ministeckwonder tot breifanaat. Alle kunstwerken worden voorzien van een label met een korte omschrijving van de kunstenaar, zodat de koper kan kennismaken met de maker van het unieke stukje kunst. De koper zal zelf bepalen hoeveel hij wil betalen. Met de opbrengsten van de kunstautomatiek zal een blijvend kunstwerk voor de buurt worden gerealiseerd. Voor het verzamelen van geschikte kunstwerken zullen tevens professionele kunstenaars, galerieën, musea en andere kunstinstellingen worden benaderd. De kunstwerken en hun makers worden allen gefotografeerd en geïnterviewd voor publicatie. Gegevens over de waarde die het publiek toekent aan de kunst, uitgedrukt in het aantal euro’s, zal worden gebruikt voor het onderzoek naar de kunstbeleving in Delfshaven. Debat & dialoog: daten met de doelgroep Door professionals uit het werkveld, buurtbewoners en kunstenaars samen te brengen wordt de dialoog over ‘Wat maakt kunst kunst’ en ‘Welke factoren bepalen de waarde van een kunstwerk’ gestimuleerd. In een inspirerende setting worden verschillende partijen bijeen gebracht. Tussen 9 en 30 september, wanneer de expositie is geopend voor publiek, zal er tweemaal een middag voor debat en


Pop Up City

Page

PROGRAMMA/PUBLICATIE

05

dialoog worden georganiseerd. Voor deze middagen zullen culturele instellingen als musea en centra voor de kunsten, buurtbewoners, (deelnemende) kunstenaars, onderwijsinstellingen, de gemeente en politieke partijen worden uitgenodigd. De middagen zullen worden geleid door een gastspreker en zijn gratis toegankelijk. Educatie Speciaal voor de Pop Up Exposure wordt een aansluitend educatieprogramma voor Rotterdamse basisscholen ontwikkelt. In het programma staat het thema disposable art centraal. In de deelgemeente Delfshaven zijn circa 30 basisschool(locaties) die worden benaderd voor deelname. Het concept voor het educatieprogramma is momenteel nog in ontwikkeling. Voorlopig concept Aan 15 basisschoollocaties in Delfshaven wordt gevraagd om met een wegwerpcamera foto’s te maken. De scholen zullen een pakket ontvangen met daarin een wegwerpcamera, een instructie en een lesbrief. Elke school wordt gevraagd het rolletje vol te schieten en vervolgens te retourneren aan Pop Up City. De gemaakte foto’s vormen samen een fototentoonstelling welke deel uit maakt van de Pop Up Exposure. Op twee woensdagmiddagen wordt, aan de hand van deze fototentoonstelling, een aanvullend educatief programma georganiseerd. De doelgroep voor het educatieprogramma voor scholen is kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar (groep 5 t/m 8). Daarnaast worden alle deelnemende scholen uitgenodigd voor bezichtiging van de Pop Up Exposure en de fototentoonstelling. De doelgroep voor het educatieprogramma in de locatie aan de Nieuwe Binnenweg zijn kinderen in de leeftijd van 4 t/m12 jaar en voornamelijk gericht op directe buurtbewoners. De wijze waarop het educatieprogramma is ontworpen biedt Pop Up City de mogelijkheid met weinig middelen een grote doelgroep te bereiken. Voor kinderen en jongeren vanaf 12 jaar wordt een educatief programma ontwikkelt wat in het tekent staat van talentontwikkeling. Buurthuiskamer De locatie waarin de showcase van Pop Up City zich huisvest zal tevens een belangrijke buurtfunctie vervullen. Na opening van de Pop Up Exposure zal de locatie dienst doen als lokaal (kunst)café waar buurtbewoners terecht kunnen voor een kop koffie en een kleine hap. Het assortiment wordt gebaseerd op de lokale multiculturele ‘keuken’ van de Nieuwe Binnenweg. In de weekenden zullen ‘easygoing’ DJ-avonden worden georganiseerd met optredens van beginnende en reeds gevestigde Rotterdamse artiesten. Met de buurthuiskamer wil Pop Up City buurtbewoners op een laagdrempelige manier in aanraking laten komen met de Pop Up Exposure en de cultuurparticipatie stimuleren.

Publicatie Door het open en ongedwongen karakter van de Pop Up Exposure en door het betrekken van buurtbewoners en lokale ondernemers wil Pop Up City een grote doelgroep aanspreken. Van voorbijgangers en directe buurtbewoners tot professionals en kunstliefhebbers. Door te kijken wie, passief en actief, deelnemen aan de Exposure brengen we de beleving van kunst in kaart. Welke kunst wordt geëxposeerd? Hoe wordt de tentoongestelde kunst gewaardeerd en hoe komt deze waardering tot stand? Hierbinnen gaat speciale aandacht uit naar de verschillen en overeenkomsten tussen de waardering van professionals en de reguliere bezoeker. Op deze manier wordt er dialoog tot stand gebracht over de vraag: wat is kunst? En voor wie is kunst? Alle bevindingen worden vastgelegd in een publicatie over kunstbeleving in de Rotterdamse wijken.


Pop Up City

Page

PUBLICATIE

06

In de pilot Pop Up Exposure worden gegevens verzamelt over de waardering en beleving van kunst en de actieve en passieve cultuurparticipatie van inwoners van het Nieuwe Westen en Delfshaven. Wanneer de ‘exposure’ op een andere locatie wordt gerealiseerd komen we dan tot andere uitkomsten? Zijn er per wijk verschillen en overeenkomsten waarneembaar en hoe kunnen deze worden verklaard? De serie Exposures zijn een zoektocht door en voor Rotterdam. De uitkomsten zullen na afloop van elke afzonderlijke Pop Up Exposure worden gepubliceerd in magazinevorm. Het ‘wijkmagazine’ bestaat o.a uit interviews met buurtbewoners, lokale kunstenaars, artiesten en ondernemers, en uiteraard fotoreportages van de Pop Up Exposures. N.B. De locaties die de Pop Up Exposure na haar kick-off in oktober zal aandoen zijn nog niet bekend.


Pop Up City

Page

CONTACT

07

Pop Up City is een initiatief van Marieke Bergsma, Janneke van Dijk. Aletta Oterdoom en Nachet Louchahi. Samen bundelen zij hun krachten in Pop Up City, een uniek samenwerkingsverband van jonge ondernemende kunstsociologen.

Algemeen www.popupcity.nl info@popupcity.nl Correspondentieadres Johan de Meesterstraat 3A 3031 SM Rotterdam

Projectleiding PR & Marketing Janneke van Dijk (Wild & Woolly) Marieke Bergsma (Bergy.tv) janneke@popupcity.nl marieke@popupcity.nl +31(0)6-17504132 +31(0)6-27081959 Educatie & talentontwikkeling Wijk & Buurt coĂśrdinatie Aletta Oterdoom (Regelwonder) Nachet Louchahi aletta@popupcity.nl nachet@popupcity.nl +31(0)6-24987751 +31(0)6-24686149

Š Pop Up City 2011 Design by Wild & Woolly


Pop Up City

showcase

okt

2011

Pop Up City Showcase  

o p U p City host evenementen op ‘vergeten locaties’ in Rotterdam. Door op vergeten locaties, als leegstaande winkel, horeca- en kantoorpand...

Advertisement