Page 1


ÖNSÖZ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Bölümü 2009 Şubat ayında yayınlanan ilgili yönerge gereğinceProjeler Koordinasyon Ekibi ve Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Ekibi kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Ekiplerimiz yaptıkları çalışmalarla Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün adını tüm Türkiye çapında başarıyla duyurmuşlar ve diğer illere model olmuşlardır. AB Projeler Ekibimiz bu dönemde hem kendisi proje yazarak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz adına ilkleri gerçekleştirmiş, hem de düzenledikleri toplantı ve eğitim programları sayesinde ilimizi en fazla proje üreten iller sıralamasında ilk sıralara yerleştirmiştir. Okullarımızın proje yazma isteği ve kapasitesinde ciddi bir artış yaşanmıştır. Bakanlık adına yürütülen merkezi hizmet içi faaliyeti, geniş katılımlı bölgesel bilgilendirme toplantıları ve yayın faaliyetleri ise ekibimizin Kayseri dışına açılan penceresi olmuştur. ASKE ekibimizin Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarında yılın kaliteli ekibi kategorisinde Türkiye birinciliğini şehrimize kazandırmışlar, Eğitimde kalite ödülü başvuru sayısında Türkiye’deki iller arasında öne çıkmışlar, Müdürlüğümüzün belirlemiş olduğu vizyona ulaşmak için il, ilçe ve kurumlarımızın stratejik planlamasının hazırlanmasına rehberlik etmişlerdir. Bunun yanında yaptıkları yerel projelerle de eğitime katkı sağlamaya devam etmektedirler. İki yıldır büyük bir titizlik ve özenle bıkmadan usanmadan sürdürülen çalışmaların bundan sonraki dönemlerde de aynı hızla devam edeceğine inanıyor, çalışmalarında ekibimizin başarılarının devamını diliyorum. Erdoğan AYATA İl Milli Eğitim Müdürü  

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ KURULDU Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe Departmanı bünyesinde Projeler Koordinasyon Ekibi kurularak Şubat 2009’da faaliyetlerine başlamıştır. Ofisimiz Çetin Şen Bilim Sanat Merkezi’ nin üçüncü katında bulunmaktadır. Başta Hayat Boyu Öğrenme ( Comenius, Leonardo, Grundtvig) olmak üzere tüm AB hibe fonları ve diğer uluslar arası kuruluşların yürüttüğü hibe fonlarına proje hazırlanması, proje çağrılarının ilgililere duyurulması, proje hazırlayan tüm kuruluşlara rehberlik edilmesi, proje hazırlama ve yürütme eğitimleri verilmesi faaliyetleriniyürütmektedir.

Proje Ekibi, İl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan AYATA’nın himayesinde Ar-Ge’den Sorumlu Şube Müdürü Mehmet ŞAHİN’in sorumluluğunda çalışmalarını 3 proje uzmanı ve 1 bilişim uzmanından oluşan 4 kişilik bir ekiple sürdürmektedir. Nuriye YAŞAR ekip koordinatörü, Şadan DURSUN ve Mehmet YAŞAR proje uzmanı, Tufan ARI ise bilişim uzmanı olarak çalışmaktadır. Telefon, e-posta ve ofis ziyaretleri yoluyla talep eden kişi ve kurumlara destek verilmektedir. Ayrıca proje hazırlama aşamasında olan kurumlarda da toplantılar düzenlenerek yerinde destekler de sağlanmaktadır.

İRTİBAT BİLGİLERİ: ADRES: Çetin Şen Bilim Sanat MerkeziGülük Mah. Berber Sok. No: 2 38050 Melikgazi/KAYSERİ TEL: (0 352) 320 20 84 E-POSTA: ab38@meb.gov.tr,

projelerekibi38@meb.gov.tr

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ OFİS AÇILIŞI YAPILDI Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Bölümü Projeler

Koordinasyon

Ekibinin

ofis

açılışı

03

Temmuz 2009 tarihinde Çetin Şen Bilim Sanat Merkezi 3.katta gerçekleştirildi. Açılışa Bünyan Kaymakamı Hakan KILINÇKAYA, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Vasi ARAT, Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Şube Müdürü Serdar YILMAZ, Ticaret Odası Başkan Vekili Mustafa ERÇALIK ile çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşması, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Bölümünden Sorumlu Şube Müdürü Mehmet ŞAHİN tarafından yapıldı. ŞAHİN, tüm katılımcılara hoş geldiniz dedi ve Projeler Koordinasyon Ekibine çalışmalarında başarılar diledi. Milli Eğitim Müdürü Vekili Vasi ARAT ise proje koordinasyon ekibini kutlayarak, başarılar diledi. Milli Eğitim Bakanlığı Proje Koordinasyon Merkezi Şube Müdürü Serdar YILMAZ, üretilen her projenin Türkiye'nin AB'ye girme sürecine katkı sağlayacağını söyledi.

OKULLARDA PROJE KOORDİNASYON EKİPLERİ OLUŞTURULDU Şubat 2009’da faaliyetlerine resmen başlayan Kayseri MEM Projeler Koordinasyon Ekibi ilk faaliyet olarak okullarda Proje Ekipleri kurulması için resmi yazı yoluyla çağrı yapmış ve bu ekiplere seçilecek kişilerin kriterlerini de bu yazıda belirtmiştir. Okul Proje Ekiplerine ait iletişim bilgileri işbirliği içinde çalışmak için kayıt altına alınmıştır. Ayrıca okulların yürütmüş veya yürütmekte oldukları projelere ait özet bilgileri ekibimiz tarafından bir havuzda toplanarak ilimizdeki proje kapasitesi ile ilgili istatistik çalışması yapılarak eksiklikler tespit edilecek ve bu eksiklerin giderilmesi için çalışmalar yapılmıştır.

KAYSERİ PKE PEK ÇOK HİZMET İÇİ EĞİTİME KATILDI Ekibimiz Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi tarafından 06-10 Nisan 2009 tarihlerinde Erzurum’da düzenlenen 867 numaralı Proje Hazırlama Teknikleri Seminerine 4 personel ile, 22-26 Haziran 2009 tarihlerinde Bodrum’da düzenlenen 941 numaralı Proje İzleme Değerlendirme ve Hibe Programları Tanıtım Seminerine 3 personel ile ve 19-23 Ekim’de Kayseri’de düzenlenen 1031 numaralı Proje Uygulama İzleme ve Değerlendirme Seminerine beş personel ile katılım sağlamıştır. Ayrıca Ulusal Ajans tarafından yapılan tüm bilgilendirme faaliyetleri ve eğitimlere de katılım sağlanmaktadır.

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


EKİBİMİZ ŞUBAT 2009’DAN BERİ PROJE YAZIYOR Ekibimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin başvuru sahibi olabildiği Comenius Bölgesel Ortaklık projeleri, TÜBİTAK Doğa ve Bilim Okulları Çağrısı, Avrupa Yaratıcılık ve Yenilik Yılı, Gençlik Programları, Transversal Programlar kapsamında proje hazırlamıştır. Ayrıcabir LDV-VETPRO koordinatörlüğü gerçekleştirmiş ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Kayseri Ticaret Odası ile de ortaklıkları olmuştur. Bunlardan LDV-VETPRO projesi ile İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak olduğumuz Leonardo hareketlilik, Comenius Bölgesel Ortaklık, Gençlik projeleri ve Transversal Çalışma Ziyareti ev sahipliklerimiz2009 yılından sonra kabul edilmiştir. 2009 Avrupa Yaratıcılık ve Yenilik Yılı kapsamında hazırladığımız “Hayal Boyu Öğrenme” projesi tamamlanmıştır. Bu projenin amacı Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşları Hayat Boyu Öğrenme Programları ve özelde de Comenius konusunda bilinçlendirerek yenilikçi yaklaşımlarla proje yazmalarını teşvik etmektir. Kurumların eğitimini içeren çalışmalar İl Merkezi ve 16 ilçede tamamlanmıştır. 2010 yılında bu eğitim programının bir tekrarı daha yapılmıştır. 2009’da kabul edilen LdV VETPRO projesi ve 2010 yılında kabul edilen Gençlik Projesi ile 2010 yılı Çalışma Ziyareti Ev Sahipliği çalışmaları tamamlanmıştır. Comenius Bölgesel Ortaklıklar Projesinin uygulaması ise halen devam etmektedir.

RAKAMLARLA İL PROJE EKİBİ… Şubat 2009-Aralık 2010 dönemine ait temel sayısal veriler aşağıdaki gibidir:     

Kurumlara telefon, ziyaret ve toplantı yoluyla 1020 destek verilmiştir. Bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla 1245 kişiye ulaşılmıştır. 2009 ve 2010 yıllarında iki ayrı program düzenlenerek tüm ilçelerde eğitimler gerçekleştirilmiş ve 1915 kişiye eğitim verilmiştir. Çevre illerin de katıldığı bilgilendirme toplantılarında 1050 kişiye ev sahipliği yapılmıştır. Düzenli olarak güncellenen bir internet sitemiz ve 6 ayda bir çıkardığımız e-bültenlerimiz mevcuttur. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen, organizasyonu ekibimiz tarafından gerçekleştirilen 1030 nolu Proje Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Semineri için bir kitap hazırlanmış ve katılımcılara sunulmuştur. Hayat Boyu Öğrenme Programları kapsamında 2009 yılında 20, 2010 yılında 14 proje kabul edilmiş olup toplam 34 projenin yürütmesi devam etmektedir.

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


BAŞARILARIMIZ VE YAŞADIĞIMIZ İLKLER BİR İL EKİBİ TARAFINDAN DÜZENLENEN İLK MERKEZİ HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETİNİ BİZ GERÇEKLEŞTİRDİK. Millî Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi, Hizmetiçi Eğitim Daire Başkanlığı ve Kayseri İl PKE işbirliği ile “1030 Nolu Proje Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Semineri” Kayseri’de düzenlendi.

Seminerin organizasyonu, Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Bölümü Projeler Koordinasyon Ekibi (PKE) tarafından gerçekleştirildi. Seminere, Millî Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi’nden ilgili şube müdürleri ve proje uzmanları ile 81 ilin Projeler Koordinasyon Ekiplerinden toplam 180 personel katıldı.

Seminerde Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında kabul edilen projelerin nasıl yürütüleceği, izleme ve değerlendirmelerinde nelere dikkat edileceği konularında 5 günlük bir eğitim programı uygulandı. Seminerde öğretim görevlisi olarak Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü Müdürlüğü Ar-Ge Bölümü Şube Müdürü Mehmet ŞAHİN, Projeler Koordinasyon Ekibi proje uzmanlarında Nuriye YAŞAR, Şadan DURSUN ve Orta Anadolu Kalkınma Birliği’nden Hakan YİĞİT görev aldı. Ayrıca Kayseri PKE proje uzmanı Mehmet YAŞAR seminerin organizasyonu, gezi planlama, araç, doküman ve teknik destek sağlama işlerini üstlenmiştir.

Dört günlük teorik eğitimi takiben hibe faydalanıcılarının karşılaşabileceği sorunlar, program uygulama birimlerinin görev ve sorumlulukları ve Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanacak Somut Bulgular Raporunda nelere dikkat edileceği ile ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla bir panel düzenlendi. Daha önce farklı hibe programları çerçevesinde proje yürüten Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mobilyacılar ve Marangozlar Odası, Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneği, Çıraklık Eğitimini Geliştirme Derneği, Hacılar Ali İhsan Kalmaz Çok Programlı Lisesi ve Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi proje ekipleri panelist olarak programda yer aldılar, deneyimlerini ve uygulamada karşılaştıkları problemlerden öğrenilen dersleri paylaştılar.

Erciyes Yeminli Mali Müşavirlik firması ise, proje harcamalarının incelenmesinde nelere dikkat edildiğini, destekleyici belge olarak neler talep ettikleri konusunda katılımcıları bilgilendirdiler.

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


BÖLGESEL HİBE PROGRAMLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI YAPTIK. EN GENİŞ KATILIMLI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI: Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Arttırılması Hibe Programı Bilgilendirme Toplantısı Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Bölümü Projeler Koordinasyon Ekibinin organizasyonunda 02/07/2009 tarihinde Kayseri Valiliği İl Özel İdaresi Salonunda “AB Hibe Programları Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi. Toplantıya Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta bulunan ve hibe başvurusu yapabilecek kurumlardan 500 kişi katıldı. Katılımcı sayısı göz önünde bulundurulduğunda en geniş katılımlı hibe programları bilgilendirme toplantısını düzenlediğimiz tespit edildi.

Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe Programı Bilgilendirme Toplantısı Bölgesel toplantı 20 Ekim 2009’daKayseri’dedüzenlendi. Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliği yaptığı toplantıya Kayseri başta olmak üzere Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Niğde’deki eğitim kurumları, yerel kamu kurumları, belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarından 250 kişi katıldı.Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Remzi İNANLI, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Sosyal Politikalar Sektör Yöneticisi Mehmet Caner DEMİR ve Millî Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Şube Müdürü Serdar YILMAZ başta olmak üzere Ankara’daki ilgili kurumlardan üst düzey yetkililer katıldı. Kayseri İl Millî Eğitim Müdürü Erdoğan AYATA’nın ev sahipliği yaptığı toplantıya Vali Yardımcısı Kasım Fikret DAYIOĞLU ve İl Müftüsü Şaban İŞLEK başta olmak üzere protokol de ilgi gösterdi.

Leonardo da Vinci Programları Bölgesel Bilgilendirme Toplantısı

27 Ekim 2009, Salı günü Kayseri City One Otel’de gerçekleştirilen Leonardo da Vinci Programı Bölgesel Bilgilendirme Toplantısı Ulusal Ajans ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edildi. Toplantıda Kayseri, Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir illerinde bulunan KOBİ, Üniversite, Meslek Odası, Meslek Lisesi ve İl Milli Eğitim PK Ekipleri’nin temsilcileri yer aldı.

Eğitim Ulusal Ajans Leonardo da Vinci Programı Uzmanları Vahid SADAL, Mehmet Akın ERDOĞAN, Ahmet Turgay OĞUZ ve Aysel GÜCÜK tarafından verildi. 160 kişinin katıldığı toplantıda Leonardo Programı içinde yer alan başlıklar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMINDAEN FAZLA PROJESİ HİBE KAZANAN İL: KAYSERİ AB ve Türkiye eş finansmanında ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülmekte olan Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı ( IPA 4) kapsamında desteklenmeye hak kazanan projeler Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından resmen açıklandı. 500’ün üzerinde proje başvurusunun yapıldığı hibe programında toplam 45 proje hibe almaya hak kazandı. Böylece hibe almaya hak kazanan projelerin %11’i Kayseri’den seçilmiş oldu. İlimiz hibe almaya hak kazanan 5 proje ile Türkiye genelinde en fazla projesi kabul edilen il olmuştur. Kayseri’yi 4’er proje ile Yozgat ve Elazığ izlemektedir. Hatırlanacağı üzere başvuru aşamasında da 22 proje başvurusu ile Amasya’dan sonra en fazla proje başvurusu yapan il yine Kayseri idi. Kazanan projelerimizin ilimizden yapılan başvuru sayısına oranı ise %22,7 oldu. Hibe almaya hak kazanan proje sahiplerini tebrik ediyor, sorunsuz ve başarılı bir proje uygulama dönemi geçirmelerini diliyoruz.

Hibe Yararlanıcısı 

ARİF MOLU TEK. VE END. MES. LİSESİ

MİMARSİNAN ANADOLU TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

TEKNİK EĞİTİM VAKFI

ZİHİNSEL YETERSİZ ÇOCUKLARI YETİŞTİRME VE KORUMA VAKFI KAYSERİ ŞUBESİ EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI KAYSERİ ŞUBESİ KAYSERİ TOPLAM HİBE MİKTARI

Proje Süresi (Ay) 

Hibe Miktarı  (AVRO) 

Hibe Miktarının  Toplam Uygun  Proje Bütçesine  Oranı (%) 

KAYSERİ

12

117.149,40

90

KAYSERİ

10

125.846,10

90

KAYSERİ YOZGAT

12

128.684,70

90

PROGRAM FOR MENTALLY DISABLED INDIVIDUALS TO LEARN A PROFESSION

KAYSERİ

12

106.360,90

90

E-CAR ELECTRONIC CARD REPEARING

KAYSERİ

12

133.200,00

90

Proje Adı  TRAINING PROGRAM ON BİOMEDICAL DEVICE TECHNOLOGIES MAINTENANCE AND CALIBRATION APPLICATIONS INTEGRATION OF UNEMPLOYED YOUTH TO THE LABOUR MARKET THROUGH TECNICAL VOCATIONAL TRAINING THE VOCATIONAL GUIDANCE AND CAREER ADVISING SYSTEM

Proje Uygulama  Yeri 

611.241,10

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMINDA 11 PROJE İLEEN FAZLA PROJESİ HİBE KAZANAN İLLERDEN BİRİ: KAYSERİ AB ve Türkiye eş finansmanında ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülmekte olan Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı ( IPA 4) kapsamında desteklenmeye hak kazanan projeler Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından resmen açıklandı.Resmi sonuçlara göre Kayseri, Samsun ile birlikte en fazla projesi hibe kazanan il oldu. Toplam hibenin yaklaşık %20’si Kayseri’ye gelmiştir. Hibe Yararlanıcısı 

Proje Adı 

Develi

Maharetli Eller

Kaymakamlığı

Projesi

Proje Uygulama  Yeri 

Proje Süresi (Ay) 

Hibe Miktarı  (AVRO) 

Hibe Miktarının  Toplam Uygun  Proje Bütçesine  Oranı (%) 

Kayseri

12

151.165,15

90

Kayseri

12

120.871,80

90

Kayseri

12

117.192,60

88,52

Beyaz Melekler

Kayseri

12

229.043,03

89

Kayseri

Erciyes Kadınları

Kayseri

12

242.666,38

90

Büyükşehir

Projesi

Sektörde İhtiyaç Duyulan Yönetici Asistanları (WOMAS) Şefkatli Eller

Kayseri

12

132.870,94

89,98

Kayseri

12

119.907,00

90

Kraliçe Arılar

Kayseri

12

191.505,07

90

Dış Ticaret Uzmanı Yetiştirme Ve İstihdamı Projesi Sarıoğlan'dan Doğan Güneş Projesi Engelli Bakım Hizmetinde Çalışacak Ara Eleman Yetiştirme Projesi Pembe Yakalı Melekler

Kayseri

12

182.316,50

89

Kayseri

12

161.697,33

90

Kayseri

10

152.604,00

90

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hacılar Sosyal

Çocuk Bakım

Yardımlaşma ve

Elemanı Eğitimi

Dayanışma Vakfı İncesu Halk Eğitimi

İkinci Baharın

Merkezi

Çiçekleri

Müdürlüğü Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Belediye Başkanlığı Kayseri Sanayi Odası Melikgazi İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Orta Anadolu Kalkınma Birliği Orta Anadolu Kalkınma Birliği Sarıoğlan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Sultan Sazlığı Milli Parkı Çevre Belediyeleri Birliği TOPLAM

1.801.840,8

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


KAYSERİ’DE İLK ÇALIŞMA ZİYARETİ EV SAHİPLİĞİ ORGANİZASYONUNU GERÇEKLEŞTİRDİK İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ev sahipliğinde 03-07 Mayıs 2010 tarihleri arasında 10 AB ülkesinden (Almanya, İsveç ve İngiltere’den 2’şer, Danimarka, Finlandiya, İspanya, Romanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya’dan 1’er katılımcı olmak üzere) toplam 13 katılımcının iştiraki ile ‘Eğitimde Yenilikçi Bilişim Teknolojileri Kullanımı’ konulu çalışma ziyareti düzenlenmiştir. Katılımcı heyet kendi ülkelerinde Eğitim Bakanlığı çalışanları, proje yöneticileri, kurum ve okul müdürleri ve öğretim görevlileri gibi eğitimde karar vericiler olarak nitelendirilen üst düzey yetkililerdir. Yapılan çalışma ziyareti ilimiz için ilk olma özelliğini de taşımaktadır. Çalışma ziyareti boyunca heyet Türkiye ve ilimizde eğitimde bilişim teknolojileri kullanımı konusunda yürütülen projeler hakkında

bilgilendirilmiş

ve

Milli

Eğitim

Müdürlüğümüz

bünyesindeki ilk, orta, mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi veren okullarda yerinde izlemeler yapmıştır. Bunun yanında, heyet ilimizdeki iş dünyası ve eğitim kurumları işbirliği ve Teknopark, Organize Sanayi Bölgesi, Dijital Kent Müzesi gibi BİT kullanımının temel olduğu diğer kurumları da ziyaret ederek bilgi edinmişlerdir. Heyet ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve

İl

Milli

Eğitim

Müdürlüğümüze

nezaket

ziyaretinde

bulunmuşlardır. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Erdoğan AYATA’nın ev sahipliğinde gelen heyet için 03/05/2010 Pazartesi günü saat 10:00’da Çetin Şen Bilim Sanat Merkezinde karşılama ve basın bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Çalışma ziyaretleri Programı, kısa adı CEDEFOP olan Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi'nin koordinasyonunda, 27 AB ülkesi, 3 EFTA (Norveç İzlanda, Lichtenstien) ve 3 aday ülke (Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya)'nın katılımları ile yürütülmektedir. Bu program, ilgi alanları birbirine benzer 8-15 kişilik eğitim uzman ve yönetici gruplarının, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelip, Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde ki bir kurumun evsahipliğinde eğitimle ilgili organize edilen 3-5 işgünü arasında değişen sürelerdeki ziyaretlerde bir araya gelerek gerçekleştirdikleri Çalışma Ziyaretlerinden ibarettir. 2009-2010 döneminden Türkiye genelinde evsahipliği kabul edilen 14 kurumdan birisi de Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüdür. Program; Genel ve Mesleki eğitim uzmanlarının ve yöneticilerinin diğer Avrupa ülkelerinin eğitim sistemlerini daha yakından tanımalarını sağlamak, Avrupa ülkelerinin eğitim sistemlerindeki yenilikleri yakından takip etmek, Yerli eğitim sistemini diğer Avrupalı eğitim yöneticilerine ve uzmanlarına tanıtmak, Elde edilen bilgi ve tecrübelerin yaygınlaştırılmasını ve eğitim sistemine katkısını sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


PROJELERİMİZ COMENIUS BÖLGESEL ORTAKLIKLAR PROJESI: MY SWEET DIGIWORLD Bölgeler arası işbirliğini teşvik etmek ve güçlendirmek amacıyla oluşturulan ve eğitimde Avrupa boyutunu güçlendirmek için yerel ve bölgesel makamlarında dahil edildiği ComeniusRegioPartnership (Bölgesel Ortaklıklar)programı ilk kez 2009 yılı itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. Programa uygun başvuru sahipleri olarak eğitimde yerel otoriteler belirlenmiş ve Türkiye için uygun başvuru sahipleri olarak da İl Milli Eğitim Müdürlükleri kabul edilmiştir. İlk uygulama döneminde ülkemizden, aralarında Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘’Eğitimde BİT’in Etkin Kullanımı’’ (My SweetDigiworld) projesi, de bulunan toplam 15 proje kabule değer bulunmuştur. Projelerin resmi uygulama dönemleri 01 Ağustos 2009 itibariyle başlamış bulunmaktadır. 25 000 Avro bütçeli projemiz Temmuz 2011’de bitecektir. Projemizin yerel ortakları İl Emniyet Müdürlüğü, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çetin Şen Bilim Sanat Merkezi, Refika Küçükçalık İÖO ve A.HalimBezircilioğluİÖO’dur.

COMENIUS BÖLGESEL ORTAKLIKLAR PROJEMİZİN AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde, Letonya Ventspils şehri yerel eğitim otoritesi ile ortak

yürütülen

Comenius

Bölgesel

Ortaklıklar

“My

SweetDigiworld (Benim Dijital Dünyam)” Projesinin açılış toplantısı ve kokteyli TEAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda (Melikgazi Belediyesi Yanı) 12/02/2010 Cuma günü saat 10:00’da gerçekleştirilmiştir. İl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan AYATA’nın ev sahipliği yaptığı toplantıya İl Emniyet Müdürü Arif AKKAYA, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Şube Müdürleri başta olmak üzere 100 kişilik seçkin bir davetli topluluğu katılmıştır.

Toplantıda

proje

tanıtım

sunusu

ve

İl

Milli

Eğitim

Müdürlüğümüzün bir yıldır yürüttüğü proje çalışmalarını içeren video gösterimi paylaşılmıştır.

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


LETONYA’YA İLK HAREKETLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen projenin yurt dışı ortağı VentspilsEducationBoard’a ilk ziyaret 07-12 Mart 2010 tarihlerinde gerçekleştirildi. Hareketlilik program çerçevesinde Ventspils şehrindeki yerel ortaklar ziyaret edildi, eğitim sistemi ve eğitimde bilişim teknolojileri kullanımı ile ilgili sunumlar yapıldı ve eğitimde bilişim teknolojilerinin nasıl kullanıldığı incelendi. Kayseri Heyetinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Şube Müdürü Mehmet ŞAHİN (Heyet Başkanı), Şube Müdürleri ve Müdür Yardımcıları Osman ELMALI, Mehmet SÖNMEZ, Yusuf KUZU, Namık KAVRAAL ve Mehmet Emin KARAPAÇA, proje ekibinden Nuriye YAŞAR, Tufan ARI ve Mehmet YAŞAR, projenin okul ortağı Refika Küçükçalık İlköğretim Okulundan İsmail DOMURCUK ve Ahmet ÇABAŞ ile projenin kurum ortaklarından Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. F.Berna BENLİ yer aldı. Ziyaret esnasında Letonya Eğitim Sistemi ve Eğitimde Bilişim Teknolojileri kullanımı ile ilgili sunular yapıldı. Ayrıca Litvanya Klaipeda’da bulunan “ZemynosGimnazija” Lisesi de ziyaret edildi.

PROJE ORTAĞIMIZI AĞIRLADIK Proje çalışmaları çerçevesinde 17-22 Mayıs 2010 tarihleri arasında Letonya Ventspils şehrinden bir heyet Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesindeki okullarda ve projenin yerel ortağı olan diğer kurumlarda incelemeler yapmak üzere Kayseri’ye gelmişlerdir.

Heyette

Ventspils

Belediyesi Başkan Yardımcısı, belediyenin eğitimden sorumlu uzmanları, AB projelerinde görevli personel ve okul müdürleri bulunmuştur. Letonya’dan gelen 12 kişilik heyet ülkemizin eğitim sistemi ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmaları

hakkında

teknolojilerinin

kullanımı

bilgilendirilmiş, ile

ilgili

eğitimde

bilişim

uygulamaları

yerinde

gözlemleme imkânı bulmuşlardır. Heyet 19 Mayıs 2010 tarihinde şehir meydanında düzenlenen resmi törene ve stadyumda düzenlenen Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine de katılmıştır. Sosyal ve kültürel program çerçevesinde ilimizdeki müzeler, Erciyes Dağı ve Kapadokya bölgesi de gezilmiştir. Resmi program 21 Mayıs 2010 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürümüz Erdoğan AYATA’nın makamında gerçekleşen sertifika töreni ile son bulmuştur. Sertifika töreni esnasında misafirlere İl Milli Eğitim

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


Müdürlüğümüz tarafından isimleri bastırılarak hazırlatılan özel evrak çantaları, Türk Müziği CD’leri, ilk gün çekilen hatıra fotoğrafı, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün tanıtım sunusunu içeren CD’den oluşan bir hediye paketi takdim edilmiştir. Ayrıca heyete başkanlık eden Ventspils Belediyesi Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı AldisSLAVINSKIS’e İl Milli Eğitim Müdürümüz Erdoğan AYATA tarafından üzerinde Kayseri’yi temsil eden yapıların bulunduğu bir hatıra plaketi sunulmuştur. Letonya heyeti sertifika töreni öncesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu programdan çok etkilendiklerini, ülkemizin eğitimde yaptığı atılımların büyüklüğü karşısında şaşırdıklarını, Kayseri’nin Ventspils’e eğitim alanında çok güzel bir model oluşturduğunu belirtmiş ve gösterilen misafirperverlik için teşekkür etmişlerdir.

LETONYA’YA İKİNCİ HAREKETLİLİK FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde yürütülen Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi (My SweetDigiworld) kapsamında 03-08 Ekim 2010 tarihleri arasında projenin yurtdışı ortağı Ventspils şehri yerel eğitim otoritesine projenin ikinci hareketlilik ziyareti 12 katılımcı ile gerçekleştirildi. Ziyaret sırasında Letonya ve Ventspils şehri eğitim sistemi ve özellikleri hakkında bilgi alınarak projenin yerel ortakları Ventspils Belediyesi, Gymnasium No:1 ve DigitalMerez gezildi ve Bilgi ve İletişim Teknikleri (BİT) kullanımı hakkında bilgi alındı. Şehirdeki öğrencilerin kişisel gelişimleri amacıyla belediye tarafından yapılan ‘Yaratıcılık Merkezi (Planetaryum)’ ziyaret edilerek okul dışı faaliyetler hakkında bilgi alındı veVentspils Üniversitesi ziyaretedildi.

Ventspils’teki programın ardından ziyaret başkent Riga’da devam etti. Letonya Parlamentosu (Saeima), Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve Letonya Üniversitesi Bilgisayar Bölümü ziyaret edilerek e-okul, esınav çalışmaları ve bu konularda yapılan ortak çalışmalar hakkında bilgi edinildi.

Kültürel faaliyetler kapsamında ise Vetspils Macera Parkı ve eski demiryolu, Letonya’nın tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü Sigulda şehri ve Kalesi ayrıca Cecis şehrinde bulunan Türk Şehitliği ve eski Riga gezilerek ülkenin

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


COMENIUS BÖLGESEL ORTAKLIKLAR PROJESİ KİTAP KOMİSYONU ÇALIŞMALARINDA SONA YAKLAŞTI Comenius Bölgesel Ortaklıklar Projesi kitap komisyonu çalışmalarını tamamlamak üzere…

yazma

Projemizin yerel faaliyetlerinden birisi de bilişim teknolojileri konusunda çok fazla bilgi sahibi olmayan öğretmenlere yönelik temel bilgisayar becerileri ve sınıflarda bulunan teknolojik aletlerin ( projeksiyon, akıllı tahta vb) de nasıl kullanılacağı konusunda destek olmak amacıyla oluşturulan bir komisyon oluşturulmuş ve bu komisyon “Eğitimciler İçin Sınıfta BİT Kullanımı” başlıklı kitabın yazımını tamamlayarak mizanpaj aşamasına gelmiştir. Mizanpaj çalışmaları ilgili ekip üyesi tarafından yürütülmektedir. Mizanpajın tamamlanmasını takiben BT öğretmenleri ve idareciler başta olmak üzere geniş bir kesime yönelik bilgilendirme ve görüş alışverişi toplantısı gerçekleştirilecektir. Bu toplantıda kitap taslağı katılımcılarla paylaşılacak; katılımcıların görüşleri alındıktan sonra revizyon aşamasına gelinecektir. Söz konusu kitabın Haziran 2011’de kitabın basılıp dağıtılması planlanmaktadır.

GENÇLİK PROGRAMLARI EYLEM 1.1. PROJESİ : EKOLOTO Şubat 2010 döneminde Bulgaristan, Romanya, İtalya ve Kuzey İrlanda’dan 4 grupla ortak olarak hazırladığımız Eylem 1.1. Gençlik Değişimleri proje başvurumuz kabul edilmiştir. Temmuzda başlayıp 7 ay süren projenin toplam bütçesi 20.780 Avro’dur. Şubat döneminde toplam 168 proje başvurusu yapılmış olup bunlardan 28’i kabul edilmiştir. Kabul edilen tek resmi kurum başvurusu ekibimize aittir.

GENÇLİK PROJESİ ÖN HAZIRLIK ZİYARETİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Projeler Koordinasyon Ekibi tarafından uygulanan Gençlik Programları Eylem 1.1. Gençlik Değişimleri “Ekoloto(Çevre ve Doğa Eğitimi)” Projesi ön hazırlık ziyareti 27-28 Eylül 2010 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Ziyarete proje ortağı olan İtalyan, İrlandalı, Bulgar ve Romen grupların yasal temsilcileri ve grup liderleri katılmıştır. Ziyaretin ilk gününde Özel Tekden Koleji’nde bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapılarak 06-13 Kasım 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan projenin faaliyet takvimi üzerinde çalışılmış, gruplar hakkında istişarede bulunulmuş, grup liderleri ve grupların yapacakları çalışmalar kesinleştirilmiş ve grupların sorumlulukları karara bağlanmıştır. Ayrıca proje esnasında çalışmaların yapılacağı dış mekanlar ziyaret edilmiştir. Ziyaret programı değerlendirme formlarının yazılması ve ziyaret tutanağının hazırlanması ile tamamlanmıştır.

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


GENÇLİK PROJESİ ‘EKOLOTO’ TAMAMLANDI İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Bölümü Projeler Koordinasyon Ekibi tarafından evsahipliği yapılan ve Türk Ulusal Ajansı Gençlik Programları Eylem 1.1 Gençlik Değişimleri başlığı altında finanse edilen Ekoloto (Doğa ve Çevre Eğitimi) Projesinin faaliyetleri proje ortağı ülkeler Bulgaristan, Romanya, İtalya ve Türkiye’den 28 öğrenci, 4 grup lideri ve 3 izci lideri, 2 İngilizce öğretmeni ve proje ekibinin katılımıyla 06-13 Kasım 2010 tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirildi. Projenin amacı 4 farklı ülkeden gençleri bir araya getirerek çevre konulu faaliyetler yürütmek, bu faaliyetler aracılığıyla gençlerin çevre sorunlarına karşı duyarlılığını arttırmak, farklı ülkeler ve farklı kültürlerin birbirleriyle tanışmalarını sağlamaktı. Faaliyet haftası boyunca; piknik alanlarında temizlik yapılması ve geri dönüşüm materyallerinden objeler üretilip sergilenmesine, Kayseri’de çevre ve doğa eğitimi alanında yapılan çalışmalardan bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliği zenginliğinin incelenmesine, ağaç dikiminden, doğada ilk yardım ve drama eğitimine kadar kapsamlı bir faaliyet takvimi uygulanmıştır. Ayrıca Türk tarihi, kültürü ve farklı zenginliklerini tanıtmak amacıyla farklı okullara, tarihi ve turistik yerlere ziyaretler yapılmış ve tüm katılımcı ülkeler düzenledikleri ülkelerine has gecelerde farklı kültürlerin birbirini tanıması ve kaynaşması sağlanmıştır. Tüm katılımcılar hafta boyunca yapılan çalışmaların çok faydalı olduğunda hemfikir olarak İl Milli Eğitim Müdürümüz ve Şube Müdürümüze teşekkürlerini sunmuşlar ve beşinci Gençlik projesine katılan Bulgaristan ekip temsilcisi bu projenin katıldığı en faydalı ve profesyonel proje çalışması olduğunubeyan etmiştir. Ulusal Ajansın sağladığı hibe desteğinin yanı sıra sponsor olarak pek çok kurum da projemizde yer almıştır. Projemizle ilgili tüm haberler, dokümanlar ve bilgiler www.kayseriarge.org/pke/pke sitesi üzerindeki “Gençlik Projesi-Ekoloto” linkinde mevcuttur.

   

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


DİĞER PROJE ÇALIŞMALARI LDV HAREKETLİLİK PROJESİ: AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE UYGULANAN HAYATBOYU ÖĞRENME İLKELERİNİN TÜRKİYE’DEKİ MESLEKİ EĞİTİME ADAPTASYONU Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün LdV hareketlilik projesi 01 Temmuz 2009 tarihinde uygulanmaya başlamıştır. Hareketliliği 01-15 Kasım 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen proje Ağustos 2010’da tamamlanmıştır.

LDV HAREKETLİLİK PROJESİ: ÇOCUK VE TRAFİK İl Emniyet Müdürlüğünün sahibi olduğu projede kurumumuz yerel ortak olarak yer almaktadır. 01 Temmuz 2009 tarihinde başlayan projenin ilk hareketliliği 1-15 Aralık 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. İl Milli Eğitim Müdürümüzün de katıldığı ikinci ziyaret Mart ayında düzenlenmiştir. Proje 2010 yılında tamamlanmıştır.

MATRA PROJESİ Hollanda’daki APS kurumu ile ortak hazırladığımız Matra Projesi karşılıklı olarak Kayseri ve Hollanda Utrecht’te yapılan çalışmaların ardından tamamlanmıştır.

Başlığa uygun çağrı açıldığı takdirde sunulması planlanmaktadır. Proje Kayseri’deki bir Hizmet içi Eğitim merkezi oluşturmayı ve hizmet içi eğitim alt yapısını AB standartları ile uyumlu hale getirmeyi amaçlamaktadır.

LDV HAREKETLİLİK ORTAKLIĞI: AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE UYGULANAN HAYATBOYU ÖĞRENME İLKELERİNİN TÜRKİYE’DEKİ MESLEKİ EĞİTİME ADAPTASYONU Kayseri Ticaret Odası tarafından yürütülen projenin kurumumuz sessiz ortağı durumundadır. 96 000 Avro bütçeli proje en kapsamlı Vetpro projelerinden birisi olarak dikkat çekmektedir. Uygulama süreci 2011 yılını kapsamaktadır.

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


DÜZENLENEN TOPLANTILAR VE EĞİTİMLERLE 2214 KİŞİYE ULAŞILDI IPA PROJE ÇAĞRILARI DUYURU VE EĞİTİM TOPLANTILARI İlgili tüm çağrıları takip ederek okullarımızı ilgilendiren çağrıları internet sitesinden duyuran ekibimiz, bu çağrılara yönelik proje hazırlayabilecek okul ve kurumları tespit ederek bu kurumlara yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları da yapmaktadır. Mart 2009’da Türkiye’nin AB üyeliği yolunda yapılan mali yardımlar (IPA) başlığı altında 3 tane yeni hibe çağrısı ‘Kayıtlı İstihdamın Teşviki, Kadın İstihdamının Teşviki ve Hayat Boyu Öğrenmenin Teşviki’ açılmıştır. İlimizde bu kapsamda proje hazırlamaya uygun kriterdeki okul ve kurumları tespit eden ekibimiz, bu kurumlara ulaşarak konuyla ilgili bilgi vermiş ve yapılacak eğitimlere davet etmiştir. Bu çağrıların başvuru süresinin kısa olması ve proje yazımının uzun sürmesi nedeniyle, IPA projelerini tanıtma ve başvuru formunu doldurma konusunda 16-24.04.2009 tarihlerinde il ve ilçelerdeki ilgili tüm kurumların ekiplerine yönelik eğitimler yapılmıştır. Bu eğitimlere 44 kurumdan 66 kişi katılmıştır. 19/06/2009 Cuma günü saat 10:30’da Merkez İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesinde Yeni Hibe Çağrıları hakkında bir bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge’den Sorumlu Şube Müdürü Mehmet ŞAHİN’in başkanlık yaptığı toplantıya mesleki eğitim kurumlarından toplam 105 idareci ve öğretmen katıldı. Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürlüğü Projeler Koordinasyon Ekibi tarafından Haziran ayının ikinci haftasında açılan Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı ile Seyhan Havzasında Topluma Dayalı İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programlarının tanıtımı yapılmıştır. Yeni hibe çağrıları ‘Özellikle Kız Çocuklarını Okullaşmasının Artırılması Ve Okul Öncesi Eğitimin Desteklenmesi Hibe Çağrıları’ konusunda bilgilendirme yapmak ve okullarımızın proje hazırlamaya ivedilikle başlamalarını teşvik etmek amacıyla yapılan bilgilendirme toplantısı 03Eylül 2009 Perşembe günü Saat:10.00’da Merkez Ticaret Meslek Lisesi toplantı salonunda yapılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arge’den Sorumlu Şube Müdürü Mehmet Şahin’in başkanlık yaptığı toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden ve değişik eğitim kurumlarından 139 şube müdürü, idareci ve öğretmen katılmıştır.

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


PROJE BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI EĞİTİMLERİNİN TAMAMLANDI Kayseri’deki okullara yönelik olarak PKE tarafından düzenlenen Comenius eğitimlerinin, bilgilendirme amaçlı ön çalışmaları 20 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında tamamlanmıştır. İl merkezinde ve 16 ilçesinde yapılan seminerlerde toplam 783 öğretmene ulaşılmıştır. Seminerlerde LLP (Hayatboyu Öğrenme),Comenius okul ortaklıkları, adım adım proje hazırlama konularında bilgiler verilmiştir. 02/10/2009 Cuma günü saat 09:00’da İlimiz Kocasinan İlçesi TED Kayseri Koleji Vakfı Okulu Toplantı Salonunda ”Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe Programı Proje Hazırlama Eğitimi” düzenlendi. Toplantıya ilgili çağrıyı ve dokümanlarını inceleyen ve proje fikri oluşan bağımsız ana okulları ile özel ve resmi eğitim kurumlarını temsilen 33 kişi katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge'den Sorumlu Şube Müdürü Mehmet ŞAHİN'in başkanlık ettiği toplantıda ilgili hibe programını tanıtan sunuyu bizzat Mehmet ŞAHİN sundu. Akabinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Projeler Koordinasyon Ekibi proje uzmanları Hibe Başvuru Rehberinin İncelenmesi, Ön Teklif Hazırlanması, Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ve Bütçe Oluşturulması konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe Programına yazılan proje sayısını arttırmak amacıyla 03 Kasım 2009 tarihinde Tekden Kolejinde üçüncü bir bilgilendirme toplantısı daha yapıldı. Toplantıya yoğun olarak okullardan olmak üzere, HEM, Kaymakamlıklar ve Belediyelerden toplam 186 kişi katılım sağladı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Bölümü Projeler Koordinasyon Ekibi tarafından 25 Kasım 2009 tarihinde Kayseri Lisesi Konferans Salonunda Avrupa Dil Ödülü Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıya çeşitli okullardan 50 öğretmen ve idareci katıldı. İl PKE uzmanları Avrupa Dil Ödülü ile ilgili genel bir tanıtım sunusu yaptıktan sonra proje hazırlama teknikleri, proje başvuru formunun doldurulması ve projelerin kurumsal ve kişisel bazda getirilerini içeren sunularını aktardı. Kayseri Projeler Koordinasyon Ekibi Kayseri il merkezi ve ilçelerde yaptığı ‘Okullarımızın Başvurabileceği AB Hibe Programları ve ETwinningPortalı Bilgilendirme Toplantıları’ tamamlandı. 18-26 Ekim 2010 tarihleri arasında yapılan toplantılarda halihazırda okullar için en uygun olan hibe programlarının tanıtımı yapıldı. Ayrıca proje hazırlama ve ortak bulmak için çevrimiçi bir araç olan etwinningportalının tanıtımı da gerçekleştirildi. Projeler Koordinasyon Ekibi web sitesi tanıtılarak bu sitenin kullanıcılara sunduğu hizmetler anlatıldı. Toplantılara toplam 816 öğretmen ve idarecinin katılım sağlamıştır. Yöneticilerin desteği olmadan projeleri yürütmek imkansız olduğu için Ar-Ge’den Sorumlu Şube Müdürlerine yönelik bir seminer de düzenlenmiştir. Bu seminerde 16 ilçenin şube müdürlerine projelerle ilgili detaylı bilgiler sunulmuş, projelerden elde edilecek kazanımlar

aktarılarak

proje ekiplerinin teşvik edilmesi hususunda

destekleri talep edilmiştir. Özel okulların potansiyellerinin farkına varabilmeleri ve daha çok proje üretebilmeleri amacıyla 14 Temmuz 2010 tarihinde özel eğitim kurumları müdürlerine yönelik bir eğitim düzenlenmiştir. 20 müdür ve müdür yardımcısının katıldığı toplantıda özel eğitim kurumlarına yönelik projelerden ve yöneticilerin ekipleri nasıl yönlendirmesi gerektiğinden bahsedilmiştir.

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


EKİBİMİZİN KATILDIĞI TOPLANTI VE EĞİTİMLER KAYSO AB PROJE YAZMA EĞİTİMİ 13-14 Ağustos’ta KAYSO’da ‘ Ortak Geleceğimiz Avrupa Birliği; AB Proje Yazma Eğitimi’ ve ‘AB'ye Katılım Sürecinde Türkiye Ekonomisi ve Sanayi Politikaları” konulu panel düzenlendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), AB Genel Sekreterliği, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) iş birliğinde yapılan eğitim ve panele İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına Şube Müdürü Mehmet Şahin ve PKE Koordinatörü Nuriye Yaşar katılım sağladılar. 13 Ağustos 2009 tarihinde ‘AB’ye Katılım Sürecinde Türkiye’ hakkında bilgi verilerek ardından ’AB Projelerine Başvuru Eğitimi’ yapıldı ve katılımcılara sertifikaları bizzat Devlet Bakanı ve Baş Müzakereci Sayın Egemen Bağış tarafından verildi. 14 Ağustos 2009 tarihinde ise ''Türkiye'nin AB'ye Katılım Sürecinde Türkiye Ekonomisi ve Sanayi Politikaları'' konulu panel düzenlendi. Odamız toplantı salonunda düzenlenen panele Devlet Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış, TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu, HAK-İŞ Başkanı Salim Uslu ve TÜRK-İŞ Başkanı Mustafa Kumlu'nun yanı sıra panelistler ve sanayiciler katıldı. COLERAINE KONFERANSI

UNIVERSİTESİ

SOSYAL

BİLİMLER

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Erdoğan AYATA ve Şube Müdürümüz Sayın Mehmet ŞAHİN ErciyesÜniversitesi,Karadeniz Teknik Üniversitesi ile University of West of England tarafından yürütülen ‘’Training SocialSutdies&HistoryEducatorsforMulticultural Europe’’ projesi kapsamında 12-19 Eylül 2009 tarihleri arasında Kuzey İrlanda COLERAINE UNIVERSITY’de düzenlenen konferansa katıldı. AVRUPA DİL ÖDÜLÜ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 26 Eylül 2009 tarihinde Ankara Dedeman Otel’de 2009 Avrupa Dil Ödülü Ödül Töreni ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Çeşitli kurumlardan yaklaşık 150 kişinin katıldığı toplantıda Avrupa Dil Ödülünün Önemi üzerine konuşmalar yapıldı. 2009 yılında ödül almaya hak kazanan kurumların sergileri ve bilgilendirme sunuları gerçekleştirildi. Avrupa Dil Ödülü başvuru ve değerlendirme süreci hakkında bilgilendirme sunuları paylaşıldı ve dil öğretiminin önemi konusunda bir panel gerçekleştirildi. LDV PROJELERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 01/02 Ekim 2009 tarihinde Ankara’da Leonardo da Vinci Programı “Mesleki Eğitimin Avrupa Boyutu: Proje Merkezli Kazanımlar” Konferansı yapıldı. Ekibimizin de katılım sağladığı toplantıda Leonardo da Vinci Programları tanıtıldı, 2010 yılı çağrısı hakkında bilgi verildi ve yürütülmesi tamamlanmış örnek projelerin sunumları paylaşıldı.

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


ÇALIŞMA ZİYARETİ KATILIMI KayseriPKE Koordinatörü Nuriye YAŞAR 28 Eylül-02 Ekim tarihlerinde İtalya'nın Arezzo kentinde 'AB Ülkelerinde Eğitimde BİT Kullanımı ve Yaratıcı Eğitim' konulu bir çalışma ziyaretine katıldı. Çalışma ziyareti boyunca gözlenen ve diğer AB ülkelerinden gelen katılımcılarla ziyaret süresince paylaşılan 'Eğitimde BİT kullanımı' içerikli tüm proje ve uygulamalar 'Bireysel Çalışma Ziyareti Raporu'nda, genel izlenimler ise resimlerle beraber 'Bilişim ve Sanat' adlı makalede paylaşıldı.

ÇALIŞMA ZİYARETİ EV BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

SAHİPLERİ

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Bilişim Teknolojileri Kullanımı ile ilgili Çalışma Ziyareti Ev Sahipliği başvurusunun kabul edilmesini takiben bir dizi bilgilendirme toplantısına katılım sağlanmıştır. Çalışma Ziyareti Ev Sahipliği ve Çalışma Ziyaretlerine Katılım Bilgilendirme Toplantısı, Ulusal Ajans tarafından 31 Ağustos 2009 Pazartesi günü Ankara Dedeman Otel toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Kayseri İl Mili Eğitim Müdürlüğü adına İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arge’den sorumlu Şube Müdürü Mehmet Şahin ve İl PKE’den 2 kişi katılım sağladı. Akabinde CEDEFOP ( EuropeanCentrefor he Development of Vocational Training – Avrupa mesleki eğitimi geliştirme Merkezi) 14-15 Eylül 2009 tarihinde Yunanistan Selanik’te Çalışma Ziyareti Evsahipleri İçin Bilgi Paylaşım semineri düzenledi. Türkiye’den Ulusal Ajans Çalışma Ziyareti Koordinatörü Davut Gazi Benli ile birlikte 5 çalışma ziyareti evsahibi kuruluş temsilcisi de katılım sağladı. Kayseri İl Mili Eğitim Müdürlüğü adına PKE ekip koordinatörü ve irtibat kişisi de katılım sağladı.Seminerde Çalışma ziyareti programları, program yönetim bilgi sistemi ve CEDEFOP online kaynak ve yayınları tanıtıldı. Ayrıca ‘Eğitim kurumları ve iş pazarı arasında ortak çalışma’ ve 2009 Avrupa Yaratıcılık Yılı dolayısıyla ‘Avrupa’da yenilik ve yaratıcılığı geliştirme’ konularında da sunumlar yapıldı. GENÇLİK PROGRAMLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

KURUMSAL

Gençliğe hizmet eden kamu kurumlarını bilgilendirmek amacıyla Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından 4-6 Kasım 2009 tarihleri arasında Ankara Gür Kent Otel’de ‘’Gençlik Programları Kurumsal Bilgilendirme Toplantıları’’ yapıldı. İlk gün Eylem:1-2-3-4-5 ile ilgili bilgiler verilirken, gençlerin ihtiyaçları ve beklentileri, projelerden kimler nasıl yaralanır

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


gibi konularda da bilgiler verildi. Ayrıca değişik illerden gelen katılımcılar geldikleri kurumlarla ilgili bilgiler verdiler. 3 gün süren toplantılara çeşitli kurumlardan 60 kişilik bir grup katılım sağladı. Kayseri İl PKE ekibinden de konuyla ilgili proje uzmanı toplantıya iştirak etti. Toplantının ikinci gününde, gençlik projelerinin hazırlanması, müracaat tarihleri, yürütülmesi, swot analizi ve proje döngüsü ile ilgili bilgiler verildi.

GRUNDTVIG TOPLANTISI

PROGRAMI

ULUSAL

BİLGİLENDİRME

6 Kasım 2009 Cuma günü Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Grundtvig Ulusal Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda genel olarak Grundtvig

Kapsamında

yürütülebilecek

projeler

tanıtıldı.

Toplantıya Kayseri İl PKE uzmanlarından bir kişi katılım sağladı.

COMENIUS BÖLGESEL ORTAKLIKLAR PROJESİ İLERLEME TOPLANTISI Ağustos 2009 yılında başlayan ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yürütülen Comenius Bölgesel Ortaklıklar Projelerinin ilerleme toplantısı 07 Mayıs 2010 tarihinde Ankara Dedeman Otel’de gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de dahil olduğu projesi devam eden 14 İl Milli Eğitim Müdürlüğünün proje ekiplerinin katıldığı toplantının ilk bölümünde Ulusal Ajans tarafından ilerleme raporlarının nasıl hazırlanacağı ile ilgili bilgiler verildi. Ayrıca projelerin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili yararlı belgeler ve web siteleri tanıtıldı. GENÇLİK PROGRAMLARI EYLEM 1.1.PROJE BAŞLANGIÇ EĞİTİMİ 2010 Şubatta başvuruda bulunan ve hibe almaya hak kazanan Eylem 1.1. Gençlik Değişimleri projelerinin yasal temsilcileri ve irtibat kişilerine yönelik proje başlangıç eğitimi Ulusal Ajans tarafından 7-8-9 Mayıs 2010 tarihlerinde Ankara İlci Otel’de düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinasyon Ekibi olarak İtalya, Romanya, Bulgaristan ve Kuzey İrlanda ile ortak hazırladığımız çevre ve doğa eğitimi projesinin de kabul edilen projeler arasında olması nedeniyle ekibimiz de eğitime katıldı. Eğitimde proje hazırlık süreci, başlangıç faaliyetleri, gençlik değişiminde dikkat edilmesi gereken hususlar, raporlama, mali yönetim, risk yönetimi, değerlendirme süreçleri gibi projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına katkıda bulunacak konularda bilgilendirme ve uygulamalar gerçekleştirildi.

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


İLİMİZDEKİ PROJELERE AİT İSTATİSTİKİ BİLGİLER Ekibimizin çalışmaya başladığı 2009 Şubat döneminden bu yana PKE’ye gönderilen yönetici bilgi notlarına göre gerçekleşen rakamlar aşağıdaki gibidir:

PROGRAM ADI

BAŞVURU SAYISI

KABUL SAYISI

10

9

30

20

22

5

20

11

8

4

15

9

7

3

20

--

37

13

169

74

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PROJE SAHİPLİĞİ VE PROJE ORTAKLIĞI 2009 YILI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS)PROGRAMLARI HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE KAYITLI İSTİHDAMIN TEŞVİK EDİLMESİ HİBE PROGRAMI GENÇ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI ÖZELLİKLE KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMA ORANININ ARTTIRILMASI HİBE PROGRAMI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ HİBE PROGRAMI 2010 YILI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS)PROGRAMLARI

TOPLAM

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TKY-STP FAALİYETLERİ

                              Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir. Mustafa Kemal ATATÜRK  

         

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


EĞİTİM GENEL ALTYAPI BİLGİLERİ

                                ARGE web sayfasında okul bilgi formatları oluşturulmuştur. Bir yıldır süren gayretli çalışmalarımız sonucunda İlimiz genelinde bulunan bütün resmi ve özel eğitim kurumlarımız elektronik ortama aktarılmışlardır. Web sayfası tasarlanır iken en pratik web sayfası oluşturma şekli olan html ve kod sistemi yerine en zor olan ve aynı zamanda kopyalanma, siber saldırı vb. ihtimallere karşı flaş programı esaslı asp kod sistemi kullanılmaktadır. Bu kod sistemi ile elektronik ortamdaki gizli bilgilerimizin sağlıklı bir şekilde tutulmasını sağlanmaktadır.

         

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


780’e yakın kurumua ulaşabilecekleri veri tabanı.

    Sistem her gün saat 15.00 de herhangi bir olumsuzluğa karşı yedeklenmektedir. Bu şekilde Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilişim Sistemi oluşturulmaya başlanmıştır. Bu alan sayesinde Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Kurumlarına ait bilgilere en güncel veri kaynağı olarak kullanmasına sebep olmaktadır. Kuruma ait olan sayfadaki veri güncellemeleri ve bilgilerin sorumluluğu okul müdürlüklerine devredilmiştir.

Her kurum için şifre ile güvenli hale getirilmiş olan oturumlar oluşturuldu.

Kurum kendi alanında sürekli güncel tutulan bilgilere sahiptir.

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


“ Kurum Girişi ” web sayfamızda en fazla işlem yapılan alanlardan bir tanesidir. Temel olarak Kurumlarımıza hizmet vermektedir . Resmi ve özel eğitim kurumlarımız için bu alanda sayfalar oluşturulmuştur. Her başlık kendi içersinde farklı konu ve çalışmaları içermektedir. Nisan Ayında web sayfamızın yayın hayatına başlaması ile hizmetlerini en hızlı olarak hayata geçirmeye çalışan ekibimiz tasarlanan alanlar sayesinde kurumlarımıza daha iyi hizmet vermenin gayreti içerisinde olmuştur.

Kuruma ait olan “ Temel Bilgiler” bölümü oluşturulmuştur.

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


“Yönetim bilgileri” modülü sayesinde Kurum yöneticileri hakkında bilgilere ulaşılabilmektedir.  

Kullanıcı bilgilere kolaylıkla ulaşabilmektedirler. Bu durum Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Kurumlarına ait bilgilere en güncel veri kaynağı olarak kullanmasına sebep olmaktadır. Kuruma ait olan sayfadaki veri güncellemeleri ve bilgilerin sorumluluğu okul müdürlüklerine verilmiştir . Kurum tarafından açılan oturumda yanda verilen tablo içerisindeki alanlara ulaşılabilmektedir.

TKY kurum raporu yazmak artık daha pratik ve güvenli  

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


Kurumlarımızdaki en güncel öğretmen sayıları düzenli tutulabiliyor

 

Kurum Planlamaları elektronik ortama aktarılarak güncellenme ve takip işleri yapılabilmektedir.

 

Okullara ait temel istatistik bilgiler alanı oluşturuldu.  

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


AB eğitimi ve projelerine katılacak ekipleri artık daha kolay takip edilebilmekteyiz.  

Kurumlarımıza ait hizmet envanterleri oluşturulabilmektedir  

Çalışma 31/7/2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan “ Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” kapsamında hazırlanmıştır. Kurumlarımızın Yönetsel ve İşlevsel Süreçlerini tanımlamalarına yardımcı olunmaktadır.

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


Hayırseverlerimizi unutmadık !Yaptıkları bu ölümsüz eserler için teşekkür ederiz.  

Geçmişten Günümüze Hayırseverler Ansiklopedisi bu veri tabanı sayesinde oluşturuldu…. Şehrimizde eğitim için bağışta bende varım diyebilen kıymetli eğitim gönüllülerimizin bilgilerini web sayfasına taşıyarak onları unutmadığımızı göstermek istedik. 4 fotoğrafın girilebildiği alana ayrıca hayırsever sahibimizin özgeçmişi ve okulumuzun tarihçesi kısmı da bulunmaktadır.

Hayırseverin Özgeçmişlerini ve Kurum tarihçeleri rahatlıkla girilebilmektedir.  

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


Bir kurumu doğru tanıyabilmenin en iyi yolu SWOT/ TOWS matrisleridir  

Stratejik yönetimin en önemli alanlarından birisi de okulda SWOT analizinin yapılmasıdır. SWOT analizi, bir kurumun iç ve dış çevresinin değerlendirilmesine imkân sağlayan bir analiz tekniğidir.Durumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir.

Öğrencilerimizin çevresine karşı olan duyarlılığı ve iyilik yapma alışkanlığı kazanması en temel hedeflerimizdendir.  

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


Başarılarımızı “artık herkes görsün! İstiyorsanız” bu alanı sizin için oluşturduk  

Kurumlarımızın elde ettiği başarılar ve öğretmenlerimiz tarafından hazırlayarak eğitimde kullandıkları yeni eğitim öğretim materyalleri için “Kurum Başarıları” ve “İnavasyon Projeleri” adı altında iki alan oluşturulmuştur.

“Benim sizinle paylaşmak istediğim eğitimle ilgili güzel bir çalışmam” var diyorsanız Bu alanı sizin için oluşturduk  

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


TKY Ekip Raporu nasıl yazılacak diye düşünmeyin artık sizde adım adım ilerleyerek rapor yazabilirsiniz

MEB tarafından onaylanmış olan memnuniyete dönük soru kökleri veli , öğrenci ve öğretmenlerimize web sayfamız aracılığı ile sunulmaktadır.

38.000 öğrencimiz bu yıl Anketlere katılarak memnuniyetlerini belirttiler .

  14000 Velimiz bu yıl bize memnuniyetlerini belirtti...

  6 000 öğretmenimiz bizimle eğitim için fikirlerini paylaştı

Açık alanlarınızı size sayısal ifadeler olarak verebiliyoruz. e-anketler sayesinde zaman ve kağıt kullanımından tasarruf sağlanmaktadır. Sistem sayesinde kurum, İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ait genel memnuniyet oranları 3 yılık geçmişe dönük olarak ortaya konmaktadır.  

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


10 basmaktan oluşan ekip raporu yazabilme alanı sayesinde okullarımıza iyileştirmeye açık alanlarının tespiti ve bu alanlara dönük yaptıkları çalışmaları yazma imkanı sunulmuştur.

 

Tek tuşla ekip raporunuz hazır !  

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Envanteri çıkarıldı  

Zaman ve güncellik esası göz önüne alınarak Kurumumuz adına iki önemli çalışma; Hizmet Envanteri ve Mahalli Hizmet içi Eğitim Çalışmaları web sayfamıza aktarıldı.

2010 Mahalli Hizmet içi Eğitim Plan ve Yazışmaları elektronik ortama aktarıldı.  

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


2010 yılından itibaren Mahalli Hizmet içi Eğitim Yazışmalarında kullanılmak üzere veri tabanı oluşturulmuştur.

ARGE birimi tarafından Hizmet içi eğitim Servisi çalışmalarının hızlanması amacı ile bu modül yapılmıştır.

TKY değerlendiricileri için ekip ve kurum başvurularını elektronik ortama taşındı  

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


Değerlendiricilerimiz Kendi İlçelerindeki kurumların başvurularına ulaştı.  

Değerlendiriciler için raporlama alanı oluşturuldu.  

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ARGE çalışmaları içersine dahil edildi.  

İlçe Modülünün fikir temelin de rasyonel anlamda planlama yapabilmek , paydaşlarımızın fikirlerine söz hakkı tanımak ve temel istatik bilgilerini görebilme isteği yatmaktadır. Sayfanın kullanım hakkı ilgili İlçe ve yöneticilerine verilmiştir.

İlçe Milli EğitimMüdürlükleri bağlı okul bilgilerine ulaşabilmektedir.

 

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


16 İlçe MEM’ne ait hizmet analizi hazırlandı.  

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz kendi hizmet analizi ve istatistiki sonuçlarını çıkarttılar. Litmus testleri yapılan bir planın paydaşlara fikirlerinin öğrenilmesi amacı ile anket düzenlenmesidir. Her amaç ve hedef için 16 ilçe Müdürlüğünde ki sorumlularına düşünceleri sorulmuştur. Her amacın ortalama değerleri 5lik sistemde tutulmuştur.Planda yapılmasını istedikleri revizasyon istekleri dikkate alınmıştır.

İl MEM Stratejik Planı hazırlandıktan sonra Litmus testi aracılığı ile paydaşlarımız tarafından oylandı.  

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


İlçe Müdürlüklerimiz için en hızlı istatistik portalı  

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine oluşturulan alanlarda Kurumu tanımlamamıza yardımcı olacak veri tabanları hazırlanmıştır. Ayrıntılı Kurum türleri tablosu , öğrenci, öğretmen , YİBO, okullaşma, Hizmetiçi eğitim, SBS ve ÖSS başarıları, Özel Eğitim, Yurtlar ve kapasitelerine ait temel bilgileri içermektedir.

Son 3 yıla ait eğitim araç ve gereç istatistikleri oluşturuldu.

 

Son 3 yıla ait 48 kalemdeki araç ve donanım sayıları için veri tabanı oluşturulmuştur. İlçe Müdürlüklerimizin bu veri tabanını güncel tutmaları önemlidir. Kurumların zamanında girecekleri bilgiler İlçelerimizin elinde bulunan her türlü eğitim malzemesinin rahatlıkla istatistiğinin tutulmasını sağlayacaktır.

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz bünyesinde görev alan TKY değerlendiricilerine ait bilgi veri tabanı oluşturuldu.  

İl MEM Okul-öğrenci istatistikleri veri tabanı hizmete girdi.

  Kurumlarımızın gireceği her verinin doğruluğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün planlamaları ve uygulamalarında önemli bir durum arz etmektedir. Ortaya çıkan veriler İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE şubesi tarafından hazırlanan 2010-2014 Stratejik Planı içerisinde kullanılmaktadır. Verileri girişlerindeki hatalar veya aksallıklar ileriki süreçlerde ciddi sıkıntıların çıkmasına sebep olabilir.  

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


Bu alan Kurum Girişi kısmında Kurumlarımızın girdikleri verilerden oluşan bilgi havuzundan genel kullanıcıların faydalanması amacı ile oluşturulmuştur. Kuruma ait olan bazı bilgiler ise bu alana verilmemiştir. Yapılan her yeni çalışmadan haberdar olunması amacı ile yeni bilgiler eklenebilecektir. Bu alana giriş serbest olup herhangi bir güvenlik şifresi oluşturulmamıştır. Web sayfamızı ziyaret eden kişilere açıktır. İlçe seçimini gerçekleştiren kullanıcımız buradan ziyaret etmek istediği okulun bilgilerine ulaşabilmektedir.

 

Ziyaretçilerin kurumlarımızı tanıyabileceği alanlar oluşturuldu.

 

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


Kayıt yaptıracak velinin bulabileceği cevapları oluşturduk.  

Atandığım veya okuyacağım okul nerede?  

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


Çocuğumun okulunda kaç öğretmen var acaba?

         

                           

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


STRATEJİK PLANLAMA

                                              Müdürlüğümüzün 2010-2014 Stratejik Planı 31 Aralık 2009 tarihinde alınan makam onayı ile yürürlüğe girmiştir.

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


Stratejik planlama çalışmaları kapsamında Kurumlarımıza dönük olarak toplam 13 seminer çalışması düzenlenmiştir. Seminer çalışmaları sonucunda 598 kurum temsilcisine seminer sertifikaları verilmiştir. Kurumlarımıza dönük olarak yapılan seminer ve bilgilendirme toplantılarına 1471 personelimiz katılmıştır .

                          İLÇE MİLLİ EĞİTİM YÖNETİCİLERİNE YAPILAN SEMİNER FAALİYET BAŞLIĞI

İLÇE MEM

Yapılan Seminer Sayısı

1

Katılan Personel Sayısı

67

Dağıtılan Sertifika Sayısı

65

Kişi başı Eğitim süresi ( Saat)

18

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


YAPILAN SEMİNERLER

FAALİYET BAŞLIĞI

Katılan Okul Sayısı Yapılan Seminer Sayısı Katılan Personel Sayısı Dağıtılan Sertifika Sayısı Kişi başı Eğitimsüresi (Saat)

Ortaöğretim

150

Halk Eğitim ve Öğretmenevi 22

Anaokulları

20

10

1

1

471

22

40

471

22

40

18

18

18

                     

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

                      Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarımızda gerek İl gerekse İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ARGE servislerimizce İlk ve Ortaöğretim kurumlarımıza dönük olarak aralıksız olarak rehberlik çalışmaları yapılmıştır. Bu aşamada ilk olarak İlçe TKY değerlendirici semineri yapılmıştır. 3 gün süren seminer çalışmamıza 16 İlçemizden 80 değerlendirici katılmıştır.

                 

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


YIL

TOPLAM BAŞVURU

DERECE

2008-2009

9

-

2009-2010

270

TÜRKİYE 1.Sİ

Ekibimizin kurulmasından sonra ki ilk başvuruda ekip kategorisinde 160, kurum kategorisinde ise 110 toplamda 270 başvuru gerçekleşmiştir. Başvuru sayısı 27 kat artırılmıştır. Bir önceki yıl ekip kategorisinde 7, kurum kategorisinde ise 2 başvuru olmak üzere toplamda başvuru sayısı 9 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranlama açıkça ekibimizin başarısını ortaya koymaktadır.

2010 yılında Personel Genel Müdürlüğü YÖDGED tarafından yapılan değerlendirmede “ Yılın Kaliteli Ekibinde” Kayseri Kocasinan Mustafa Germirli Anadolu İHL “Dialog 38” ekibi ile Türkiye 1. elde etmiştir.

 

                                   

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


İYİLİK YAP, AT KUTUYA İlimizde öğrencilerimiz arasına iyilik duygusunun geliştirilmesi ve teşvik edilmesi amacı ile amacı ile yapılmış olup 2008 yılında hayata geçirilmiştir. Kurumlarımız için yaptırılan ve öğrencilerimizin görebilecekleri yerlere asılan özel kutular sayesinde yapılan iyilikler ödüllendirilmektedir.

 

                                       

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


YÖKMER Kayseri’de yaşayan yabancı uyruklu öğrencilerimizin eğitimlerine devam edebilmelerine yardımcı olmak amacı ile kurulmuş olan YÖKMER hedef kitle olarak kendisine çifte vatandaşlar, ikinci bir ülke vatandaşlığına hak kazanan Türkler ve mülteciler yer almaktadır.

    Y abancı uyruklu Ö ğrenci K oordinasyon Mer kezi   

                                 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


APARTMAN KÜTÜPHANE Şehir yaşamının içine sıkışmış olan insanlarımızın paylaşım yapabilecekleri , genç yaşlı ayrımı yapmadan her kesimden insana hizmet sunmayı amaçlayan projemiz 2010 yılında ortaya konulmuştur. Apartman altlarında yer alan boş mekanların eğitme kazandırılması hedeflenmektedir. 2011 yılı içersinde yeni açılışlar yapılarak hizmete sunulacaktır.

                                               

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


HAYIRSEVER ANSİKLOPEDİSİ

                                                Eğitime gönül vermiş kadirşinas büyüklerimizi unutmadık .       

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


İNTERAKTİF EĞİTİM VE ÖĞRETİM ORTAMI Projemizin amacı ; eğitim kurumlarımızın teknolojiden daha fazla yararlanmasını sağlamak, öğrenci ve öğretmenlerimizin yeni eğitim sisteminde materyal, soru bankası havuzu ve test merkezine ulaşımını sağlamaktır. Oluşacak bilgi havuzundan okullarımızın yararlanmasını sağlayarak rekabet ortamını geliştirmek temel hedeflerimiz arasındadır.

                                               

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


OKUL SERVİSLERİ, ÖĞRENCİ VE MÜZİK Şehirleşmenin getirdiği toplu taşım olanaklarından birisi olan öğrenci servisleri ve bu servislerde oluşan “kültür” öğrencilerimiz üzerinde bazen olumsuz etkilerde bırakmaktadır. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz bu araçlar ve şoförlerinin Bizlerin değer yargılarını paylaşmaları ve örnek davranışların sergilemeleri temel amacımızdır. Bu amaçla Kayseri Minibüsçüler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ortak seminerler 2010-2011 eğitim yılından itibaren düzenli olarak verilecektir.

 

                                           

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI 2005/7 nolu Başbakanlık genelgesi doğrultusunda çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tamamlanan “Saklama Süreli Standart Dosya Planı” tanıtımı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 16 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yönetici ve şeflerine yapılmıştır.

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR‐GE 


Kayseri MEM AR-GE 2 YILLIK FAALİYET DERGİSİ  

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Son 2 yıla ait faaliyet dergisi

Advertisement