Programa PP Benissa-Idioma holandés

Page 1

Tots junts + per Benissa


LIJST KANDIDATEN

JUAN BAUTISTA ROSELLÓ TENT

2.- ARTURO POQUET RIBES

13.- VICTORIA MORALES CARDONA

3.- PEPA MARTÍ SENDRA

14.- MA ÁNGELES GARCÍA BAIDAL

4.- GLORIA IVARS MARTÍNEZ

15.- JUAN PINEDA IVARS

5.- JORGE IVARS HINOJO

16.- MA ÁNGELES MOLL LLOBELL

6.- FRANCISCO CABRERA SELLÉS

17.- BESOMI ALAIN

7.- FRANCIS ESQUERDO GINER 8.- ADRIÁN IVARS PASTOR 9.- MA ÁNGELES CRESPO MARTÍ

PLAATSVERVANGERS 18.- MA TERESA MARTÍ GILABERT

10.- FCO. XAVIER ESTUPIÑÁ PASTOR

19.- CAYETANO HERRERA MATEO

11.- WOLFGANG KARL HOFFMANN

20.- GEMA FEMENÍA CRESPO

12.- MANUEL CABRERA LLORET

2


De nieuwe kieslijst die we gepresenteerd hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt gekenmerkt door de woorden ervaring, opleiding, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en heel veel enthousiasme Een groep van betrokken, open, en tolerante personen, met als enige doel te werken en het beste van ons allemaal te geven aan de taak die ons passie geeft en die ons verenigt, namelijk Benissa. Het belangrijkste zijn de mensen die in onze gemeente wonen, mensen die hier zijn geboren en mensen die hier vanuit andere plaatsten naar toe verhuisd zijn. We zijn allemaal gelijk en even belangrijk om een beter Benissa te creĂŤren. Aan het hoofd van het team staat onze huidige burgemeester, Juan Bautista Rosello, een persoon die u waarschijnlijk al kent. Voor hem is de politiek een roeping van dienstbaarheid aan anderen, waarbij het erg belangrijk is naar iederen te luisteren, en om vooral diegenen te helpen die het het meest nodig hebben. Om ons te blijven ontwikkelen en verbeteren hebben we dit verkiezingsprogramma opgesteld, met realistische voorstellen die het resultaat zijn van de participatie van, en de dialoog tussen vele groepen en individuen, welke we allemaal bedanken voor hun steun. Gemaakt en ontwikkelt met Ăş in gedachten.

3


BETERE ECONOMIE EN MEER WERKGELEGENHEID. MINDER BELASTINGEN Dankzij het goede economische beheer van de gemeente is het gemeentelijke bezit vertienvoudigd, zijn de schulden teruggebracht tot nul en is er de afgelopen twee jaar een overschot behaald wat de economische stabiliteit van Benissa te garandeerd. Hierdoor kunnen we belastingen verlagen en gelijktijdig investeren in maatregelen om de lokale economie te stimuleren. IBI (onroerend goed belasting) verlagen. De afvalverwerkings belasting verlagen voor woningen in het kust- en plattelandsgebied. Het stimuleren van het Centro de Excelencia, een plek waar (startende) ondernemers terecht kunnen voor cursussen en noodzakelijke begeleiding krijgen op verscheidene vlakken (nieuwe technologieĂŤn, business incubators...). Inzetten op Benissa als een toeristische kwaliteitsbestemming die de zon en het strand met natuur, cultuur en erfgoed combineert. De oprichting van nieuwe bedrijven in de dienstensector stimuleren, om nieuwe banen in Benissa te creĂŤren. Een geschikte ruimte in de buurt van het dorp zoeken voor campertoerisme, en deze hiervoor geschikt maken. Ons blijven inzetten voor het verkrijgen van Europese fondsen ter ondersteuning van initiatieven ter verbetering en diversificatie van de bedrijven in Benissa. Nauwere samenwerking tot stand brengen met de vereniging van ondernemers, de vereniging van bedrijven in de toeristische sector en de vereniging van aannemers en andere verbonden bedrijven via het Consell Municipal de Turismo.

4


5


GRONDGEBIED, MILIEU EN INFRASTRUCTUUR In de afgelopen jaren is er in Benissa meer dan 60 miljoen euro in infrastructuur ge誰nvesteerd, en we beschikken over moderne faciliteiten, wat tot uiting komt in een betere kwaliteit van leven voor de burgers. Het ontwikkeling van een nieuwe plan van ruimtelijke ordening, realistisch, duurzaam, met respect voor onze omgeving, dat de rechten van eigenaren garandeert, dat het historische erfgoed beschermt en dat een instrument is om de economie te stimuleren en de infrastructuur te verbeteren. Het is het stappenplan dat de ontwikkeling en groei van onze stad zal markeren. Investeren in wegen, vooral in de kust- en plattelandsgebieden, verbetering van de bewegwijzering, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en lantaarenpalen op zonne energie installeren. Verbetering van de communicatie tussen het kustgebied en het centrum van de stad en de verbinding met het treinstation. Investeren in infrastructuur om de kwaliteit van het drinkwater en de levering ervan aan alle landelijke districten van onze gemeente te waarborgen. Het handhaven van parken, tuinen en groene zones en de laatste etappe van Ecologische Pad langs de kustlijn afmaken. Natuurgebieden beschermen door middel van signalering en bewustmakingscampagnes. Het Europees pact van Steden voor Energie, door Benissa ondertekend, voor 2020 toepassen door energie te besparen (20%), het gebruik van alternatieve energiebronnen te verhogen (20%), en het verminderen van de CO2-uitstoot (20%). Beheer van agrarische residuen om biomassa te produceren. Een project uitvoeren voor het herstel van de oude Escuelas Graduadas (vroegeren school van Benissa). Het waarderen van het historisch en cultureel erfgoed als een toeristische trekpleister en opgeknapte gebouwen een sociale of culturele inhoud geven. Samenwerken met organisaties die dieren beschermen bij hun pogingen tot de opvang van verlaten of mishandelde dieren in het nieuwe dieren asiel in Benissa. Voorlichting geven over de verantwoordelijkheid die het houden van huisdieren met zich meebrengt.

6


7


PARTICIPATIE, TRANSPARANTIE EN GOED BESTUUR De gemeente Benissa is een toonbeeld van duidelijke en efficiënte administratie. Dit is mogelijk dankzij het directe beheer van alle openbare diensten, de uitstekende prestaties van Benissa Impuls, een rationeel gebruik van hulpbronnen en de nabijheid tot de Burger via twee OAC-kantooren, één gelegen in het centrum en één in het kustzone. Het beheer van openbare middelen wordt altijd met eerlijkheid en de nodige soberheid uitgevoerd. Wij hebben nationale en internationale prijzen ontvangen (Groene Vlag voor duurzame stad, Blauw Vlag voor het strand La Fustera, het ecologische pad langs de kustlijn en de Aula del mar) en kwaliteits certificaten verkregen voor verschillende gemeentelijke diensten. Het inschakelen van kanalen voor burgerparticipatie in het openbare bestuur via het Strategische Plan voor Burgerparticipatie Benissa. De samenwerking met alle verenigingen waarmee we samenwerken stroomlijnen, en het Casal de Asociaciones beschikbaar blijven houden voor deze vereningen. De lijn van het economisch beheer voortzetten, waarmee we in de laatste twee boekjaren een overschot, en de beste economische situatie in de geschiedenis van Benissa hebben bereikt. Het wijdverbreide gebruik van digitale administratie, elektronische facturatie en elektronisch communicatie promoten en faciliteren. De nieuwe gemeentelijke website van Benissa voorzien van de meeste dynamische inhoud, om toenadering en dialoog tussen de burgers en de gemeente in verschillende talen te vergemakkelijken. Daarnaast stimuleert en promoot de site het merk Benissa internationaal. Inzetten op het gebruik van de applicatie Linea Verde als een snel en effectief communicatie middel tussen de gemeente en burgers betreffende incidenten. Toename van het aantal punten met gratis WiFi in openbare ruimtes.

8


9


MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Ons primaire doel is de gezondheid, het welzijn en de kwaliteit van leven van de bewoners van Benissa waarborgen. De opening van een medisch centrum en een nieuwe apotheek in de kustzone aanvragen. De maatschappelijke participatie van ouderen bevorderen, en hun kennis en ervaring inzetten. Het ondersteunen van initiatieven en activiteiten van hun vergeniging, Asociaci贸n de Jubilados y Pensionistas Bernia.

Het aanpakken van de behoeften van mensen met een zintuiglijke, fysieke of mentale beperkingen, het verbeteren van hun mobiliteit door middel van het verwijderen van bouwkundige barri猫res, helpen mensen zelfstandig te zijn, advies geven en de toegang tot de arbeidsmarkt te stimuleren. De service voor hulp aan huis uitbreiden, en het aangepaste voertuig voor personen met beperkte mobiliteit behouden. Het implementeren van het Gemeentelijk Plan van gelijkheid, om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bevorderen, en alle vormen van discriminatie tegen vrouwen en ander gedrag dat vrouwen schendt tegen te gaan. Een essentieel onderdeel hiervan is het Juridische Loket van de Vrouw te behouden. Het faciliteren van culturele, sociale en taalkundige integratie van buitenlandse inwoners door middel van verschillende activiteiten en cursussen in het Spaans en Valenciaans, het vergemakkelijken van de communicatie met de gemeente en het op waarde schatten van de culturele diversiteit van onze gemeente (bijvoorbeeld door middel van het Multiculturele Festival). Het creeren van een Gemeentelijke Jeugdraad en het aanbod van bedrijven en centra waar de Carnet Jove (jongeren kaart) gebuikt kan worden uitbreiden. De eenheid voor de preventie van verslavend gedrag versterken, om drugsgebruik te voorkomen en tegen te gaan, met name onder jongeren. .

10


11


SPORTS

De beoefening van sport bevorderen en toegankelijker maken, om bij te dragen aan de ontwikkeling van de inwoners van onze gemeente, en hiermee toegang tot een betere kwaliteit van leven, gezondheid en welzijn verschaffen. Het gebruik van alle sportfaciliteiten stimuleren voor personen van alle leeftijden, en met extra nadruk op de mogelijkheden voor kinderen en jongeren. Het verwerven van grond voor de uitbreiding van het sportcentrum in el Pla, Manuel Bru School, om de sportfaciliteiten uit te breiden. De staat van de atletiekbaan verbeteren, en de hardloopbaan geschikt maken voor wedstrijden (tartรกn) Het Palau Sant Pere door middel van een voetgangersbrug met de atletiekbaan verbinden. Het aanleggen van parken met fitnessapparaten en de mogelijkheid voor ouderen om petanque te spelen. De aanleg van een survival/obstakel baan (pista americana). Het directe beheer van het verwarmde zwembad behouden, de installaties uitbreiden en het verbeteren van de faciliteiten (fitnessruimte, wellnesscentrum). De openingstijden uitbreiden en het aanbod van activiteiten vergroten. Het skate-gebied uitbreiden.

12


13


CULTUUR

We begrijpen dat de kwaliteit van het openbaar onderwijs en de toegang tot cultuur de basis is voor de ontwikkeling, de toekomst en het welzijn van onze samenleving. Het ESPAI CULTURAL BENISSA, wordt het nieuwe culturele hart van de gemeente. De moderne faciliteiten zullen de bibliotheek, een museum voor hedendaagse kunst en het administratieve gedeelte van de afdeling cultuur huisvesten. Een innovatief project voor de Sala del Consell zal dit karakteristieke gebouw veranderen in een Museum van de Stad, en dit transformeren tot een centrum van interpretatie van de geschiedenis van Benissa. Het uitbreiden van het filmprogramma dankzij de acquisitie van een nieuwe digitale projector: onder andere films in originele versie, actuele films, de projectie van ballet-, theater- en opera voorstellingen. Digitalisering en modernisering van het gemeentelijk historisch archief. Van de expositieruimtes van het Centre d'Art Taller d'Ivars een referentie binnen de regio maken, en het ontwikkelen van een project voor de installatie van airconditioning, en akoestische verbetering van het centrum De Aula del Mar een impuls geven met nieuwe tentoonstellingen, cursussen en activiteiten voor de bewoners van het kustgebied. De grotschilderingen in Pinos op waarde schatten. Steun, subsidies en de samenwerking met en voor culturele verenigingen blijven handhaven.

14


15


ONDERWIJS

De voortdurende aandacht voor de behoeften van CEIPs handhaven en blijven investeren in het behoud van hun installaties. Het uitbreiden van het beurzenprogramma voor het vervoer van en naar onderwijs, waaronder masters, conservatoria en andere specialiteiten Het aanbod van de Permanente School aanpassen aan de behoeften van de bevolking, en met name de uitbreiding van het aanbod van talen: Engels, Duits, Frans, Russisch en Chinees. Nauwere samenwerking tot stand brengen met educatieve centra en de AMPAS, het aanbieden van complementaire activiteiten voor studenten en hun families. Het versterken van onderwijs met behulp van de zogenoemde taal onderdompeling cursussen die in Benissa door docenten gegeven worden die de desbetreffende taal als moedertaal hebben. Modernisering van de klaslokalen van de Muziek School door middel van de installatie van nieuwe technologieĂŤn en de aankoop van nieuwe instrumenten.

16


17


VEILIGHEID EN HULPDIENSTEN Veiligheid is een van de pijlers van ons beleid omdat het de rust en de vrijheid van de burgers waarborgt. Het uitbreiden van het personeelsbestand van de lokale politie, en moderne en efficiëntere middelen faciliteren. Een grotere aanwezigheid van de lokale politie in het kustgebied en in de landelijke gebieden coördineren en de installatie van video surveillance diensten in conflictgebieden. Een nieuwe brandweerkazerne opzetten bij Pla de Carrals, waardoor de responstijd in onze gemeente in noodsituaties omlaag zal gaan. De strijd tegen seksueel geweld steunen, en het uitvoeren van het plan tegen geslachtsgerelateerd geweld. Inzetten op de continuïteit van de hulpdiensten, zoals de ambulancedienst SAMU en de Bos Brigade, gelegen in het industrieterrein. De zorg voor de nodige vrijwilligersgroepen voor civiele bescherming, ABAI en de vrijwillige brandweer van Montemar.

18


TRANSPARANTIE. REGENERATIE. WERK PARTICIPATIE. BURGERSCHAP. INNOVATIE IDEEテ起. GOED BESTUUR. SAMENWERKING

19


www.ppbenissa.com @ppbenissa PopularsBenissa


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.