Popronde Festivalguide 2019

Page 34

I N TE RVI E W: DE E LNE ME RS

Zeggen dat Andy Smart een opvallend figuur is, doet hem geen recht. Andy Smart, ofwel Teddy’s Last Ride, is kleurrijk, uniek en jaloersmakend creatief. Van jongs af aan is hij al een gevierd danser, waar hij in zijn geboortestad Portland als eerst kennis mee maakte. Teddy’s Last Ride begon als dansgroep, maar is nu een artistiek collectief. Speciaal voor de misfits, waar Andy zich mee kan identificeren. De overstap van Portland naar Groningen was geen makkelijke, maar Andy, of Teddy, heeft het nu helemaal gevonden hier. Door mee te doen aan Popronde, maakt hij dat duidelijk aan heel Nederland. Tekst: Meike Jentjens Foto's: Knelis

Een van de drie geboden waar Teddy’s Last Ride mee leeft, is het nemen van grote risico’s. In het werk van het artistiek collectief komt dit zichtbaar naar voren. Is Popronde zo’n risico? “Ik denk dat Popronde een geweldige manier is om mijn interne struggle tussen de theaterwereld en de popindustrie samen te laten komen. Ik vind het zeker een risico om zo persoonlijk te zijn, want wie zit er nu te wachten op een blanke homorapper? Ik zie mezelf niet zo, maar ik hoop dat de mensen die mijn muziek en kunst ontvangen mij ook zien als meer dan dat.” Worstelingen Andy Smart worstelt ook met zichzelf,

maar gaat er niet bij zitten kniezen. Een zenuwinzinking die lijkt op een psychose, is de inspiratiebron voor een compleet nieuw artistiek project. Het heet The Others, waar Smart in de zomer van 2019 mee aftrapt. “Het is een voorbode op wat ik ga doen tijdens Popronde. Het wordt echt een spektakel: we gaan van thema’s als gender, naar thema’s als zelfdestructie. Dit geef ik vorm in mijn alienpakje op het podium, want dat is ook hoe ik mij lang voelde. Als een alien.” Andy Smart klinkt behoorlijk opgewekt en warm, voor iemand die lang heeft geworsteld met zijn zelfbeeld. Hij ziet de toekomst positief in, zeker nu hij in zijn thuisstad Groningen zijn draai heeft 32


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.