Page 1

Anexa 3 la EF-PO-2.1-01 SC Electrica Furnizare SA/ SFEE/ AFEE Entitatea organizatorică emitentă Număr înregistrare/ data înregistrării

APROBAT1 Prenume NUME DG/ DDIR/ DS/ DAg AVIZAT2 Prenume NUME DE/ DC/ DAC/ DAg REFERAT

Către: Destinatar (obligatoriu de completat) Referitor: conţinutul pe scurt al scrisorii (obligatoriu de completat)

conţinutul referatului……. Se va preciza, după caz: - identificare subiect; - analiză subiect; - evaluare subiect; - soluţie propusă; - justificare.

Semnături (obligatoriu de completat) Prenume NUME Întocmit Şef entitate Prenume NUME

Reguli generale de redactare: Această pagină arată formatul standard al unei scrisori. Marginile paginii sunt: - la stânga, la dreapta 20 mm - sus 20 mm - jos 20 mm La început de paragraf se introduce un tab. Textul va fi scris cu Times New Roman, corp de 12. Se inserează în subsol: - nr. de pagină/ nr. de pagini, aliniat la mijloc; - codul formularului, aliniat la dreapta.

1 2

Nivelul ierarhic care aprobă este în funcţie de conţinutul referatului şi/sau de prevederile documentelor de referinţă. Se avizează de către DE/ DC/ DAC/ DAg numai dacă este necesar, în funcţie de conţinutul referatului şi/ sau de prevederile documentelor de referinţă.

1/1

Cod EF-F-2.1-04/rev. 1

A referat  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you