Page 23

3. Waar Waar je iets organiseert, zal sowieso beïnvloed worden door wat je wilt organiseren. Een festival of fuif met 3000 bezoekers zal je nooit in je eigen tuin opzetten. Bij de keuze van de plek waar je iets organiseert kunnen heel veel verschillende parameters meespelen. En dan hebben we het nog even niet over de haalbaarheid en de beschikbaarheid (dat zijn hoe dan ook noodzakelijke voorwaarden), maar wel over een aantal wettelijke aspecten zoals milieuvergunningen en dergelijke meer.

3.1. Een geschikte locatie 3.1.1. Geluidsoverlast Het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 regelt het maximale geluidsniveau van elektronisch versterkte muziek in inrichtingen. Dit besluit houdt een vernieuwde VLAREM in en gaat op 1 januari 2013 van kracht. De nieuwe wetgeving wil nu ook het interne geluidsniveau regelen om op die manier gehoorschade bij de deelnemers aan muziekactiviteiten te voorkomen. Hoe luid je mag spelen hangt onder meer af van hoe de locatie of muziekactiviteit wordt ‘ingedeeld’ binnen VLAREM. Aan de indelingsrubriek zijn drie geluidscategorieën gekoppeld: hoe hoger de categorie, hoe meer maatregelen je moet nemen als organisator of uitbater. Later in deze brochure gaan we hier verder op in (zie “8.3. Lawaai: milieuvergunningen en geluidsnormen” op p.84). We geven hier de verschillende mogelijkheden en de gevolgen voor de organisator.

- 23 -

Profile for Poppunt

Evenementen organiseren  

Brochure evenementen organiseren (2012)

Evenementen organiseren  

Brochure evenementen organiseren (2012)

Profile for poppunt
Advertisement