Page 1

Frukostseminarie med Oneeighty! Hur kan man nå de unga som skolan inte når? Hur kan man använda sociala medier för att bygga fungerande relationer till unga? Hur kan man hitta ingångar i det lärande som sker utanför skolan och koppla till kunskapskraven i kurs- och läroplaner? Behöver ni hitta nya verktyg för att nå unga hemmasittare? Den 24 februari bjuder vi på frukostseminarie kring Oneeightys metoder. Klockan 8.00-9.30 på Sveavägen 34, serveras frukost och ett nytt tänk kring dessa unga. Här berättar vi vilka nycklar vi funnit för att få unga tillbaka till ett socialt fungerande sammanhang. Oneeighty har under 5 år arbetat online med hemmasittande elever med goda resultat. Vi har skapat metoder för att nå dem och utvecklat ett nytt tänk runt kunskap online. Idag har Oneeighty gått vidare med sin verksamhet från att jobba aktivt med elever till att stötta andra att arbeta utifrån våra metoder. Vi vill hjälpa er att nå era unga som riskerar att hamna i utanförskap. Vi håller föredrag, workshops och konsultar i skolor och kommuner. Om ni är intresserade anmäl er till asa@oneeighty.se Varmt välkomna önskar Marit och Åsa!

Frukostseminarie  

Inbjudan till Oneeighty

Frukostseminarie  

Inbjudan till Oneeighty

Advertisement