Page 6

Hanoch Levin este, fără îndoială, unul dintre dramaturgii cei mai importanţi ai secolului XX. Temele pe care le abordează ating universalul şi problema existenţei. Ca şi Cehov, el ştie să le vorbească oamenilor despre oameni. Cu o simplitate aparentă şi mai ales în comedii, creionează fiinţa umană, fără false culori, în viaţa lor de zi cu zi, atît de lipsită de rost încît de aici ţîşneşte o enomă forţă poetică. (...) Pus în scenă de însuşi Hanoch Levin (e primul text pe care autorul îl pune în scenă în calitate de regizor), Iaacovi şi Leidental conţine o serie de teme recurente ale operei sale: întîlnirea cu femeia visurilor, întemeierea unui cămin alături de ea, lăsarea unei urme a trecerii prin această lume prin copii, găsirea unui sens al existenţei, o reală îneţelegere a suferinţei umane. Comediile sînt una dintre formele teatrale predilecte pentru Levin atunci cînd vrea să descrie lupta cotidiană a oamenilor mărunţi. În acest caz un triunghi – doi bărbaţi şi o femeie – se plasează încă o dată în acel spaţiu “levinian” care oscilează între casă şi cartier. Se învîrt în cerc. Visează. Forţa acestei comedii stă în contrastul dintre energia desfăşurată, personaje şi rezultatele sărăcăcioase pe care le obţin. Frédéric Bélier-Garcia

IAACOVI sI LEIDENTAL  

IAACOVI sI LEIDENTAL de Hanoch Levin, traducerea Ada Ichim DISTRIBUŢIA (în ordinea autorului) David Leidental BOGDAN SPIRIDON Itamar Iaacovi...

Advertisement