Page 3

Hanoch Levin s-a născut în 1943 la Tel Aviv. Este una dintre figurile majore ale culturii israeliene contemporane. Autor al mai multor volume de poezie şi proză, se impune ca dramaturg cu peste cincizeci de piese de teatru, dintre care treizeci şi trei au fost montate, cel mai adesea de către el. În anii ’60, primele sale spectacole de cabaret politic, scrise vitriolant, provoacă scandal. Text fondator, Iaacovi şi Leidental inaugurează era personajelor”leviniene“, oameni obişnuiţi confruntaţi cu incapacitatea de a-şi urma speranţele şi dorinţele. Urmează operele care propun o nouă lectură a tragediilor greceşti, a Bibliei sau care împrumută forma frescei epice (Suferinţele lui Iov, Copilul visează). Fie că situează acţiunea în microcosmosul unui cartier sau într-un spaţiu simbolic, Hanoch Levin inventează un limbaj teatral care îi este propriu, amestec de provocări, poezie, cotidian şi umor, condimentată mereu cu o tandreţe fundamentală pentru fiinţa umană. Comedie sau frescă metafizică? Devenit dintr-o dată conştient că viaţa înseamnă să trăieşti, Itamar Iaacovi se hotărăşte să rupă relaţiile cu vechiul lui prieten David Leidental şi să pornească în căutarea fericirii, gata să insufle viaţă trupului său pierdut în inerţie şi comodă rutină. Atent la sine însuşi şi la tot ce-l înconjoară, Iaacovi o întîlneşte pe Rut Şahaş, toată numai carne, o Venus din Willendorf care se visează pianistă. Hotărît să „trăiască”, se străduieşte din răsputeri să se convingă că e îndrăgostit, face tot ce trebuie, spune tot ce trebuie, ba chiar se şi însoară cu ea. În tot acest timp, Leidental, pierdut, se ţine după ei, agăţat de geamantanul lui ca un copil de jucăria sa. Se oferă pe sine însuşi cadou de nuntă, numai să nu rămînă singur. Timpul trece şi, odată cu el, şi euforia. Voluptatea fericirii, a nefericirii, a saţietăţii se fărămiţează în derizoriu, lăsînd în loc regretul după binecuvîntatele vremuri în care Iaacovi juca domino cu prietenul lui dintotdeauna, Leidental. Pînă la urmă, imaginea unuia mai nefericit decît tine nu ajunge să te facă fericit... Împinşi de o voinţă feroce de a cuceri lumea, personajele lui Hanoch Levin din Iaacovi şi Leidental se aruncă în viaţă cu capul înainte, în speranţa că vor realiza marea promisiune pe care viitorul, cel puţin aşa cred ei, le-o rezervă, dar bat în retragere în momentul în care înţeleg că prezentul, cotidianul nu va fi niciodată la înălţimea speranţelor lor. Dezamăgiţi, se agaţă de himere, într-o tentativă disperată de a găsi fericirea. (…) Levin ne invită să ne recunoaştem în ele, să iubim umanitatea, visul, slăbiciunea şi laşitatea care există în ei, care există în noi toţi. Nurit Yaari

IAACOVI sI LEIDENTAL  

IAACOVI sI LEIDENTAL de Hanoch Levin, traducerea Ada Ichim DISTRIBUŢIA (în ordinea autorului) David Leidental BOGDAN SPIRIDON Itamar Iaacovi...

Advertisement