Page 1

Portfolio


CURRICULUM VITAE

PERSONAL INFORMATION Name: Date of birth: Place of birth: Nationality: Address: Telephone: E-mail:

EDUCATION 2007 - 2012

1999 - 2007

TRAINING 2011 - 2012 2006

2003 - 2007 2003 1997 - 2007

WORK EXPERIENCE 2011 - 2012 08/2009 - 09/2009 07/2009

Antonín Popelka 15.11.1987 Uherské Hradiště Czech Mechnáčky 973, 687 65 Strání, CZ +420 776 851 705 xapopelka@stud.fa.vutbr.cz

The Faculty of Architecture, BUT, Brno Architecture and urban design (Bachelor’s degree) The Secondary School of J.A.Comenius, Uherský Brod (leaving certificate: English, Czech, Descriptive geometry, History of Art)

Intensive cours of French, preparing for DELF A2 (Alliance Francaise, Brno) Summer school of art, 60 hours of direct training aimed at graphic technics and drawing (SUPŠUH, Uh.Hradiště) Art School, Uh.Brod, Course of drawing Course of English at SEE Europe English Language Teaching Centre (Woking, UK) Art school, Moravské Lieskové (SK), Course of music - clarinet

Taking measurements of buildings - own direction Studio 01-G (arch. Josef Glos) - external temporary OHL ŽS, a.s. - student’s praxis in trackage

LANGUAGE KNOWLEDGE Czech English German French

native B1 A1 A1

COMPUTER SKILLS 2D 3D others

Autocad, Photoshop, Illustrator SketchUp, 3Ds Max Design, Fryrender MS Office, Tepelná technika

DRIVING LICENSE B

CV


HOME FOR ELDERLY IN THE VILLAGE STAŘÍČ tutor: doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, Csc. Ing. arch. Kateřina Netopilová

2


1.18

1.19

1.20

1.16

1.17

1.15

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

1.07

1.11

1.01 1.06

1.03 1.05

1.02

1.04

1.22

1.23 1.24

1.08

1.12

1.10 1.13

1.09

1.14

1.21

1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24

závětří zádveří místnost pečovatelky společenská místnost kolárna čekárna ordinace - sestra ordinace - lékař šatna / kuchyňka wc lékař úklidová místnost předsíňka wc muži wc ženy / invalidi komerční prostor předsíňka / šatna hygienické zázemí komerční prostor předsíňka / šatna hygienické zázemí technická místnost hala prádelna sklepy

10,6 9,9 12,7 30,6 46,2 16,1 16,1 28,5 11,6 2,8 2,0 4,6 2,5 3,9 51,3 3,4 5,1 51,3 3,4 5,1 16,3 61,2 4,3 105,4

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.10 2.09

2.10

2.11

2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11

předsíňka šatna koupelna / wc ložnice obytný prostor předsíňka / šatna koupelna / wc obytný prostor chodba chodba obytná mezipodesta

3,0 4,4 5,3 8,1 23,2 5,3 5,8 23,2 50,8 41,3 19,9

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

2.09

2.06

2.08

2.07

PŮDORYS 1.NP

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

PŮDORYS 2.NP

1:200

BYDLENÍ PRO SENIORY V OBCI STAŘÍČ

1:200

BYDLENÍ PRO SENIORY V OBCI STAŘÍČ

Východiskem konceptu bylo navrhnout budovu, která svým objemem zachová výhled na kostel, estetikou se bude blížit rodinnému domu. Tak, aby nepřevýšila objekt sousední fary a ideálně i její půdorysné rozměry, které se vyskytují četněji u domů v okolí parcely, tak i v zachované původní struktuře. Snaha o vytvoření zdánlivě několika menších objemů, ale zároveň o jeden propojený celek. Místo pro obyvatele atraktivní výhledem a dostatkem vzruchů, naopak také poskytující klid a soukromí. Dům s čestným vstupem, útulným dvorem a zahradou. Proto byl zvolen koncept, ve kterém je první podlaží částečně zahloubeno v terénu a umožňuje tak vyniknout dvěma objemům nad ním. Tyto dvě hmoty mají působit jako obytné, zatímco první podlaží by mělo ve větší míře samo napovídat, že poskytuje služby širší veřejnosti. Materiál fasády je místu zvyklá omítka, v barvě bílé, která je kombinovaná s dřevěným obkladem z modřínových latí bez úprav. Společně s šedými hliníkovými okny působí klidným dojmem, ale nenudí. Polotransparentní výplň zábradlí umožňuje registrování pohybu na ulici, avšak poskytuje i jistý pocit soukromí.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.10 3.09

3.11

3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11

předsíňka šatna koupelna / wc ložnice obytný prostor předsíňka / šatna koupelna / wc obytný prostor chodba chodba obytná mezipodesta

3,0 4,4 5,3 8,1 23,2 5,3 5,8 23,2 50,8 41,3 12,1

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 Sviadnovská

3.10

3.09

3.06

Fryčovická

3.08

3.07

3.05

ická

3.04

bov

3.02

3.03

Chle

3.01

PŮDORYS 3.NP

1:200

BYDLENÍ PRO SENIORY V OBCI STAŘÍČ

SITUACE

1:500

BYDLENÍ PRO SENIORY V OBCI STAŘÍČ

ŠIRŠÍ VZTAHY

1:2000

BYDLENÍ PRO SENIORY V OBCI STAŘÍČ

3


POHLED SEVERNÍ

POHLED ZÁPADNÍ I

POHLED JIŽNÍ

POHLED ZÁPADNÍ II

POHLED VÝCHODNÍ I

ŘEZ PŘÍČNÝ

POHLED VÝCHODNÍ II

ŘEZ PODÉLNÝ

4


MULTIPLE DWELLING AT SVITAVA QUAY urban-architectonic study tutor: doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.

10


ov ick á rd Zá b

IV 10 NP 8P S

1166

1177/8

1163/8 1177/1 IV 15 NP OV BJ

IV NP 15 BJ

1165/1

1187

IV NP 15 BJ IV NP 15 BJ

3

1188/2

Svitava

IV NP 15 BJ

1179

IV NP 19 BJ zpevněné plochy

zpevněné plochy

zeleň veřejná

1

IV NP 24 BJ

zeleň poloveřejná

zeleň katastrální mapa

privátní zahrádky

1

stromořadí

2

lávka pro pěší a cyklisty

3

skulptura

1189/1

2

SITUACE

BYTOVÝ DŮM NA SVITAVSKÉM NÁBŘEŽÍ

Byt 2+kk, 55 m 2

Byt 1+kk, 45 m 2

2,3 m 2

10,4 m 2

(předsíňka +chodba)

1,8 m 2 (komora)

1:500

BYTOVÝ DŮM NA SVITAVSKÉM NÁBŘEŽÍ

Byt 1+kk, 26 m 2 (+2,3 m 2 )

9,1 m 2

(ložnice)

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

ova Pastrnk

1:500

komora v 1.NP

2,4 m 2 (komora)

5,6 m 2 (předsíňka)

Byt 1+kk, 37 m 2

6,3 m 2

(koupelna + wc)

Byt 1+kk, 37 m 2

Byt 2+kk, 55 m 2

16,7 m 2

8,7 m 2

4,6 m 2 (lodžie)

21,5 m 2 (obytný prostor +kk)

(balkon)

13,3 m 2

6,3 m 2 (koupelna)

5,7 m 2

(koupelna)

(ložnice)

24,6 m 2 (obytný prostor +kk)

3,0 m 2 (balkon)

8,7 m 2

(balkon)

8,0 m 2 (předsíňka)

5,3 m 2 (předsíňka) 5,7 m 2 (koupelna)

(obytný prostor +kk)

(obytný prostor +kk)

9,4 m 2

(šatna)

21,5 m 2 (obytný prostor +kk)

m2

(balkon)

2,6 m 2

3,7 m 2

(předsíňka)

8,6 m 2 (předíňka)

6,0 m 2 (balkon)

(komora)

4,4 m 2

(koupelna)

2,2 m 2

22,6 m 2 (obytný prostor +kk)4,0

30,4 m 2

2,2 m 2 (komora)

(wc)

2,2 m 2 (komora)

1,4 m 2

(šatna)

(wc)

5,0 m 2

1,2 m 2

(koupelna)

Cejl

Zá b

Cejl

rd ov ic

Francouzská

2

6 va Svita

Zá b

rd ov ic

Šá

Svitava

Cejl

m

alo va

1

Bratislavská

va

Svita

a ov

ov a

4

Šá

m

Šá

m

alo va

al

ld Ku

va rnko

Past

3

a ov

ld Ku

s ov alc Tk

Past

5

va rnko

Pastrnk ova

6

kanalizace

1:1000

BYTOVÝ DŮM NA SVITAVSKÉM NÁBŘEŽÍ

kova

SOUČASNÝ STAV

va ko

áš

m To

Pastrnk ova

základní škola

navrhovaná zástavba stávající zástavba

ŠIRŠÍ VZTAHY

1:2000

BYTOVÝ DŮM NA SVITAVSKÉM NÁBŘEŽÍ

a alov

supermarket

5

va íčko Van

fotbalové hřiště

4

a alov

skladový areál

3

Šám

neudržovaná zahrada

2

íč Van

va nko

tr Pas

1

Šám

va ko

áš

m To

objekt k demolici

Východiskem konceptu je zprůchodnění abnormálně velkého bloku zástavby propojení ulice Zábrdovické se svitavským nábřežím. Dále pak vytvořením pěší lávky přes řeku propojit s druhou stranou nábřeží. Vstup na parcelu je tedy orientován z těchto dvou bodů – nábřeží a ulice Zábrdovické, odkud se do areálu vchází prolukou mezi dvěma budovami. Na tyto budovy navazuji dalšími dvěma domy (vždy jeden na každé straně) tak, aby navozovaly dojem vchodu do ulice. Obytný dům s komerčně využitým parterem na levé straně navazuje na rekonverzi továrny (na bydlení), jejíž snížené dvoupodlažní objem je v této části komerčně využit. Obytná část domu je orientována směrem na jihovýchod do dvora sousední budovy a ulice Šámalova. Na pravé straně od příjezdu je umístěn parkovací dům. Za těmito objekty dále je ulice tvořena stromořadím podél jižní parcely (vytvářejícím bariéru u hřiště) a volnou zástavbou obytných domů. Nestejnorodou zástavbu okolí tvoří dvoupodlažní rodinné domy, 15 metrové (dříve průmyslové) budovy a čtyřpodlažní obytné budovy. Obytné budovy zde vytváří přelom mezi drobnou a mohutnější zástavbou, a proto se jejich rozměry staly východiskem návrhu objektů, jejichž funkce je totožná. Nové domy jsou orientovány na prosluněné strany, tedy směrem k nábřeží a sami na sebe, ale zároveň komunikují s ulicí, která je za hřištěm. Hmoty mezi sebou vytváří poloveřejné prostranství svými podélnými stranami, zatímco kratší strany lícují s ulicí. Návrh ovlivnila i povodňová situace. Proto jsou přízemí (včetně svých předzahrádek) vyzdvižena od úrovně ulice. Všechny byty jsou navržené jako startovní, malometrážní.

6


ŘEZ PŘÍČNÝ

ŘEZ PODÉLNÝ

BYTOVÝ DŮM “B” ŘEZY

1:200

BYTOVÝ DŮM NA SVITAVSKÉM NÁBŘEŽÍ

PŮDORYS 2.-4.NP

2.08

2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09

2.09

2.07

2.06

2.03

2.01

komunikační jádro byt 1+kk byt 2+kk byt 2+kk byt 1+kk byt 1+kk byt 1+kk byt 2+kk byt 2+kk

26,9 37,0 55,0 55,0 37,0 37,0 37,0 55,0 55,0

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

11,2 9,0 1,7 10,8 26,9 37,0 55,0 55,0

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

2.04

2.05

2.02 2.01

PŮDORYS 1.NP 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08

zádveří kočárkárna úklidová místnost kotelna komunikační jádro byt 1+kk byt 2+kk byt 2+kk privátní zahrádka

1.07

1.06

1.08

1.05

vegetace v oplocení

1.01

1.02

1.04

1.08

1.07

1.03

1.06

1.05

1.01

1.02

1.04

1.03

BYTOVÝ DŮM “B” PŮDORYSY

1:200

BYTOVÝ DŮM NA SVITAVSKÉM NÁBŘEŽÍ

13,3 m 2

8,6 m 2 (předíňka)

2,2 m 2 (komora)

(ložnice)

ŘEZ PŘÍČNÝ

ŘEZ PODÉLNÝ

BYTOVÝ DŮM “A” ŘEZY

1:200

BYTOVÝ DŮM NA SVITAVSKÉM NÁBŘEŽÍ

PŮDORYS 2.-4.NP 2.02

2.06

2.01

2.03

2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06

2.04

komunikační jádro byt 2+kk byt 1+kk byt 1+kk byt 1+kk byt 2+kk

45,1 55,0 45,0 45,0 26,0 55,0

m2 m2 m2 m2 m2 m2

26,7 13,8 1,7 1,8 10,4 2,3 83,8 58,0 58,0 95,2

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

2.05

PŮDORYS 1.NP

1.10

1.09

1.08

1.07

01.2

1.01

1.03

1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10

zádveří komunikační jádro kočárkárna úklidová místnost kotelna sklep pro byt 2.05 komerční plocha komerční plocha komerční plocha komerční plocha

1.04

1.05

1. 06

BYTOVÝ DŮM “A” PŮDORYSY

1:200

BYTOVÝ DŮM NA SVITAVSKÉM NÁBŘEŽÍ

7


REBUILDING OF THE HOUSE ON WALLS IN PŘEROV architectonic study tutor: Ing. arch. Ivo Boháč

8


PŮDORYS 1.NP

POHLED VÝCHODNÍ

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

1:200

1:200

ODBYTOVÁ ČÁST BAR KUCHYŇKA SKLAD CHLAZENÝ SKLAD ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ WC MUŽI WC ŽENY VÝTAH / TECHNICKÉ ZÁZEMÍ VSTUP KLUBU TERASA KAVÁRNY STROJOVNA VZT 109 110

107 108

101 111

105 106

103

104

102

112

PŮDORYS 1.PP

POHLED ZÁPADNÍ

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011

1:200

1:200

HLAVNÍ PROSTOR BARU BAR TANEČNÍ SÁL / HLEDIŠTĚ JEVIŠTĚ ZÁZEMÍ ÚČINKUJÍCÍ ŠATNA SKLAD SKLAD CHLAZENÝ WC ZAMĚSTNANCI WC MUŽI WC ŽENY 008

009

010 011

007 003 002 005

ŘEZY PŘÍČNÉ

003

004

001

ŘEZ PODÉLNÝ

1:200

1:200

+4,250

+4,250

+4,250

+3,700 +3,050 +3,270

+3,050

+0,000

+0,000

+0,590

+0,000

-0,560

-0,560

-0,560 -2,670

-3,600 -4,100

-3,600

-3,600

-4,100

-3,600

Návrh rekonstrukce se snaží zachovat současný objem stavby. Důvodem je cenný výhled na kostel v jejím sousedství. Předpokládá také jeho budoucí noční nasvícení, které posílí atmosféru místa. Přestavba reaguje na současnou stavbu zahlcenou nesourodými detaily; jednoduchostí docílí podoby vhodné sousedství kostela. Proto je ze strany západní zrušen horizontální pás oken. Vstupní terasa se sloupem podporujícím trojúhelníkovou markýzu je dostavěna na ucelený předvstupní prostor. Od toho se následně odvíjí řešení zbylých fasád. Hmotu domu tvoří několik objemů, které jsou odlišnými barvami (bílou a žlutou) přiznány. Také tím naznačují provozní rozdělení budovy. Jsou navrženy dva oddělené provozy. V první nadzemním podlaží je umístěna kavárna (cafébar), pro kterou je zřízen nový vstup kovovou rampou zakončenou schody na místě dnešního chodníku. V podzemí je umístěn taneční klub s alternativním využitím. Ten je přístupný současným vstupem. Kavárnu tvoří odbytová část, bar, kuchyňka, sklad, zázemí zaměstnanců, wc zvlášť pro muže a ženy (na pánském wc navrženo zázemí pro úklid). Západní fasáda je v místě baru prosklená s výhledem do atria tvořeného historickými budovami. Do podzemí je zbudováno nové jednoramenné schodiště a výtah. Klub tvoří taneční sál (hlediště), jeviště, zázemí pro účinkující, bar, odbytová část baru, sklad, zázemí zaměstnanců, wc zvlášť pro muže i ženy, šatna, úklidová místnost, sklad pod podezděným schodištěm. Jeviště, sál a bar tvoří otevřený prostor, který je výškově oddělen na jednotlivé provozy. Vlastní zdroj vytápění bude zajištěn turbokotlem umístěným v technické místnosti. Uvažuje se podlahové vytápění. Strojovna vzduchotechniky se v dispozici domu nemění.

9


WHAT WITH THE AREA OF THE FORMER KRAS? urban study tutor: doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr. analysis cooperation: Zdeňka Sedláková

10


Mendlovo náměstí: degradace na dopravní uzel estetický a provozní problém

Narušený blok, zanedbaný vnitroblok

220

Uvolněný areál Krasu

Proluka

Teplárna, komín: esteticý problém

Nízké budovy, špatný tech. stav, posta

Garáže Křížová: úzká pěší komunikace

Provozní problém: parkoviště

Problematická zástavba halovými a průmyslovými objekty Nízké budovy, špatný tech. stav, prázdné nároží

Nedodržená uliční čára nevhodně nahrazena zdí

Estetický problém: parkoviště

Téměř žádný pěší provoz na významné trase

Plochy vyhrazené Plochy zastavěné Veřejná prostranství Významná zeleň Řešené území

Problémy 1:2000

Širší vztahy 1:5000

2

posta

hotel Voronez

Nejstarší dochované objekty Konec 18. až polovina 19.století. 20.století Poslední desetiletí

Svratecký náhon - zatrubněn ve 20.stol. Průmyslové objekty 19./20. století Původní domy na Mendlově náměstí

Nejstarší archeologické nálezy dok ládají osídlení Brna v 9. - 12. století (podél Křížové, dále na Mendlově náměstí i na protějším břehu Svratky)

-

Historie 1:2000

Stabilizované plochy Zdravotnictví Čisté bydlení Dopravní stavby

Sběrné komunikace Kolejové trasy MHD Mimoúrovňové křižovatky Podpovrchové úseky komunikací

Smíšené funkce Školství Kultura Městská zeleň

Územní plán 1:5000

Špilberk

11b

12

11a 07

10

b

09

06

a

09

05

2b

0 08

04

01 zpevněné plochy pochůzí plochy veřejné zeleně

02a

studentské bydlení plochy komerce

BVV | Výstaviště

03

plochy bydlení smíšené plochy veřejná vybavenost

Koncepční řešení urbanistické studie reaguje na vznik volné plochy v bývalém areálu firmy Kras a na potřeby města v oblasti bydlení, vzdělání a komerce. Návrh respektuje převážnou část stávající obydlené zástavby upravenou podle navrhovaného územního plánu; předpokládá přemístění výrobního areálu firmy Beghelli. Řešení pozemních komunikací – nové městské třídy, rozvětvení ulice Křížová s napojením na ulici Ypsilantiho a napojení na nový městský okruh přes tunel, dále rozšíření ulice Bělidla a napojení na ulici Rybářská – rovněž respektuje územní plán. Projekt leží zejména na parcelách firmy Gaspra (bývalý Kras) a firmy Beghelli. Východiskem konceptu je předpoklad vzniku nového kulturního centra na území Mendlova náměstí. Navrhovaný areál je jejím nejbližším sousedstvím, které zajišťuje nové prostory pro bydlení, školství, obchody, služby a komerční využití. Vzniká několik převážně obytných bloků s privátními vnitrobloky, které tak navazují na okolní strukturu města uspořádáním i výškou budov. Přerušená řada paneláků na ulici Veletržní je doplněna o výškovou budovu stejných rozměrů, avšak funkčně se zčásti odlišuje vzhledem k jejímu těsnému umístění vedle sběrné komunikace. Hromadné parkování je řešeno v 1. nadzemním podlaží nebo v podzemním podlaží.

Funkce - návrh 1:2000

11


DETACHED HOUSE - STRÁNICE tutor: Ing. arch. Pavel Jura

12


Architektonická studie rodinného domu je vázaná na konkrétní místo – území při ulici Bohuslava Martinů v Brně – Stránicích, podrobněji vymezené viz obrázek. Dům je osazen na jedné ze čtyř parcel toho pozemku vstupem z polopatra na severní straně a zahradou orientovanou jih. Jedná se o dvě vzájemně posunuté hmoty. Prvním důvodem posunutí byla myšlenka přirozeného vstupu do budovy v úrovni ulice a stejně tak přirozený vstup z budovy do zahrady v úrovni jejího terénu. Rozdíl těchto úrovní zaujímá přibližně půl patra, proto došlo k posunutí jedné z hmot vertikálně. Druhým posuvem, horizontálním, jsme získali možnost osazení okna v kuchyni směrem do ulice a dále možnost umístění okna v pracovně na stranu jižní. „Uliční“ část domu je navržena jednopatrová, část druhá pak dvojpatrová. Odlišnost jednotlivých podlaží se žádným způsobem neprojevuje na zvoleném fasádním materiálu obou hmot – celý dům je omítnutý bílou omítkou. Střecha domu byla navržena plochá klasická. Okna v druhém patře jižní fasády jsou vytvořena jako jeden otvor, což přispívá ke zvětšení výhledu na panorama. Vstupní prostor je umístěn na severu. Obsahuje zádveří se zabudovanými šatními skříněmi. Další možnost vstupu je přes garáž (rovněž orientovanou vjezdem na sever), ze které se následně dostaneme do zádveří. Ze zádveří vcházíme na chodbu, kde jsou umístěny vestavěné skříně sloužící jako úložný prostor na straně jedné, a odkud máme přístup do technické místnosti a na wc (orientace na východ), dále do pracovny(orientována na východ,jih) na straně druhé a také do prostoru mezipodesty schodiště, kterým můžeme vejít do společenské nebo klidové zóny. Společenská zóna umístěna v nejnižším podlaží, je dělena nosnou konstrukcí na obývací prostor(orientovaný na jih) a jídelnu(rovněž orientace na jih, západ) s kuchyní(orientace na západ,sever). Z kuchyně je přístup do spíže, která je částečně umístěna pod schodištěm. Přístup na zahradu je umožněn z obývacího pokoje i z jídelny. Zóna klidová (v horním patře) sestává ze dvou dětských pokojů orientovaných na jih, ložnice(orientace jih,západ) a koupelny s wc jako jedné místnosti (orientace západ,sever).

13


ROOTING - GROWING

principles of architectonic design tutor: Ing. arch. Kateřina Dokoupilová Pazderková Ing. arch. Bohumila Hybská prof. Ing. arch. Petr Pelčák

14


15


CUBE 6x6x6m - WEEKEND HOUSE principles of architectonic design tutor: Ing. arch. Kateřina Dokoupilová Pazderková Ing. arch. Bohumila Hybská prof. Ing. arch. Petr Pelčák

16


17


MINIPAVILION OF LIGHT tutor: Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. cooperation: Martina Bahulová Eva Hroudná Petra Hudečková Linda Kaliská Petr Kalivoda Šárka Kubínová Nina Ličková Martin Pavlun Ada Žabčíková photo: Jiří Palacký

18


Tématem papírových modelů, inspirovaných teoretickými texty, bylo vytvoření jedinečné světelné atmosféry v uzavřeném prostoru. Nejprve jsme jev prověřili na modelu 10x10x10 cm a dále jsme návrh rozvíjeli na modelu 20x20x20 cm. (Ucelenou prostorovou představu získává člověk třemi způsoby: z úrovně horizontu při rozhlížení se kolem sebe, při pohybu prostorem a při pohledu směrem vzhůru. Světelný účin vepsaný do boxu z mikro-lepenky je možné vnímat obdobným způsobem: při nahlížení dovnitř zepředu, zboku, nebo zespodu.) Z našich návrhů jsme poté vybrali jeden, na kterém je možné sledovat zajímavé světelné podmínky proměnlivé v čase. Vybraný návrh, jehož autorkou je Nina Ličková, jsme společně zrealizovali do podoby mini-pavilonu světla, jednoduché konstrukce ze snadno dostupného třívrstvého kartonu. A završili výstavou. (část textu převzata z http://www.fa.vutbr.cz/home/UT/UT/galerie0007.html)

19


STUDY ROOM interior tutor: Ing. arch. Jiří Marek

20


Nejmenší obytná místnost v domě čtyřčlenné rodiny byla již od počátku zamýšlena jako malá domácí kancelář. Pokoj se nachází v 1. nadzemním podlaží a je posledním nevybaveným prostorem v domě. Jeho rozloha je pouhých 8,53 m2, přístupný je z chodby a orientovaný je směrem do zahrady, na jih. Návrh vychází z toho, že v této kanceláři bude pracovat pouze jeden člověk, tudíž zde bude jedna židle, jeden velký pracovní stůl a dostatečný úložný prostor. Stůl je umístěn u okna, po celé šířce místnosti. V zadní části stolu je úložný prostor pod vyklápěcími dvířky, který je shora překryt prodlouženou parapetní deskou. Ta je opatřena mřížkou na vedení tepla od topného tělesa k oknu. Pracovní plocha stolu je dlouhá 2700mm a hluboká 600mm. Součástí stolu je i úložný prostor uzavíratelný dvířky. Pod stolem se dále nachází pojízdný kontejner se čtyřmi šuplíky. Všechen nábytek je dělaný na míru. Zeď oproti oknu je pojatá jako úložný prostor. Odýhované korpus z MDF desek z limbového dřeva vytváří krabice, do nichž jsou vloženy úložné šuplíky z plastu, zároveň také slouží jako police. Tak získáme velké odkládací plochy aniž bychom prostor zastavěli masivní hmotou skříní. Zeď působí vzdušně, hravě a při tom je maximálně účelná. Stěna naproti vstupu je v barvě bílé a bude na ni připevněný obraz, který ji mírně oživí. Zeď u dveří bude opatřena modrozeleným nátěrem, který bude v kontrastu s ostatními bílými zdmi a světlým nábytkem. Na podlahu se položí koberec barvy oranžové, ze kterého bude také vytvořen soklík do výšky 80mm po celém obvodu místnosti.

21


LIVING ROOM reconstruction

FRONT GARDEN reconstruction cooperation: Ing. arch. Josef Glos

22


TAKING MEASUREMENTS OF BUILDINGS cooperation: Ing. arch. Tomáš Růžička Ing. arch. Adam Guzdek Bc. Markéta Orságová Bc. Barbora Hladišová

23


24


ORNAMENT

computer technology tutor: Ing. arch. Jan KratochvĂ­l

25


Dlaždice Sometile

Vlákno z ČéeR

Kruhové Deja Vu

Žluté Makovičky

26


DESIGN IN ARCHITECTURE visual art tutor: Ing. arch. Jan Kratochvíl

27


Vytvoření návrhu netradičních prostorových forem - crystalu, blobu a ribbonu.

28


CRYSTAL

model technology tutor: MgA. Jan Šebánek

29


SHAPE

visual arts tutor: MgA. Jan Šebánek

30


Seznámení se sochařskou hlínou jako s materiálem umožňujícím rychlé vyjádření myšlenky a tím vhodným k tvorbě prvotních, ideových modelů staveb. Od základních tvarů - koule, krychle, jehlanu - přes tvary realistické - draperie, jádro ořechu, lebka, kost - po vlastní myšlenky vyjadřující - kost, rotaci, bujení, kompozice kvádrů.

31


HEAD

visual arts tutor: doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský

...if you aren't pushing your limits, you aren't going far enough, and you still don't know who you are...

32


DRAWING

visual arts tutor: doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský

33


(NON)SENSE leaving examination work tutor: Mgr. Ladislav Slabรกk

34


35

portfolio: english titles  
portfolio: english titles  

Portfolio of my work, with english titles, accompanying text in czech

Advertisement