Page 1

LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej w Warszawie

Surowce mineralne Paulina Bartczak


Spis treści

1.

Czym są surowce mineralne?

2.

Podział

3.

Podział cd.

4.

Zastosowanie


Surowce mineralne To pierwiastki lub związki chemiczne występujące w przyrodzie w sposób naturalny. Wnętrze skorupy ziemskiej skrywa nieprzebrane bogactwo surowców mineralnych : węgiel, ropa naftowa ,gaz ziemny , rudy metali . Poznanie i wykorzystywanie surowców mineralnych miało istotny wpływ na rozwój cywilizacji . Już ludzie pierwotni starali się wykorzystać pierwsze poznane minerały. W epoce kamiennej z surowca mineralnego – kamienia wytwarzano pierwsze prymitywne narzędzia , które wykorzystywano w życiu codziennym . Kiedy opanowano technikę wytopu metali z rud , również surowców mineralnych , powstały pierwsze narzędzia metalowe.


Ze względu na zastosowanie surowce mineralne możemy podzielić na: Surowce energetycznewęgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, bituminy rudy obejmujące tzw. rudy metali żelaznych – żelazo, mangan, chrom, nikiel, kobalt, wolfram, wanad, molibden rudy metali kolorowych – cynk, cyna, miedź, ołów, arsen, rtęć metale szlachetne – złoto, srebro, platynowce rudy metali lekkich – glin, magnez, beryl pierwiastki promieniotwórcze

• •

surowce chemiczne – sól kamienna, sól potasowa, saletry, fosforyty, gips, siarka


surowce skalne – obejmujące:  skały używane w budownictwie: granity, sjenity, bazalty, piaskowce, wapienie, gliny, żwiry, piaski.  surowce ceramiczne i surowce ogniotrwałe – wapienie, margle, gliny, iły, kaoliny, magnezyty, azbesty. oraz stosowane do celów specjalnych np. materiały ścierne, optyczne, farby mineralne. kamienie szlachetne i kamienie półszlachetne

Główne wykorzystanie węgla to pozyskiwanie energii w procesie jego spalania Grafit - wkłady do ołówków , elektrody w suchych bateriach, jako poślizgowy środek smarujący, do produkcji elementów grzejnych pieców oraz do budowy termoodpornych elementów pojazdów kosmicznych. Diament ze względu na swoją twardość znalazł zastosowanie w narzędziach skrawających ( wiertła diamentowe )


Oszlifowany diament to brylant , ceniony jako kamień jubilerski. Ropa naftowabenzyna i olej napędowy, główne paliwa samochodowe Krzemionka – szkło żwiry- luźne skały osadowe – powstawanie dróg Cement powstały przez wypalanie zmielonego wapienia i iłu służy jako spoiwo do zapraw budowlanych. Illit -minerał ilasty służy do produkcji cegieł. kaolinit –ceramika gips przedmiotów ozdobne, medycyna, budownictwo chlorek sodu – sól kuchenna Miedź stosowana jest do wyrobu przewodów elektrycznych oraz blach miedzianych Cynk farby cynkowe oraz do impregnacji drewna Żelazo z węglem tworzy stal, która ma zastosowanie niemal we wszystkich dziedzinach gospodarki.

Minerały  
Minerały  
Advertisement