Page 1

1717RA_____

COPENHAGEN PLAYGROUND / ІГРОВИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ МІСТА КОПЕНГАГЕН The conceptual design project of the renovation of the railway depot / Концептуальний проект реновації залізничного депо

Завданням концептуального проекту стало стоворення спортивно-рекреаційної зони на базі існоючого комплексу споруд залізничного депо що не використовуються. Попередньо було проведено аналіз існуючих спортивно-рекреаційних зон в багатьох містах. Визначено характерні риси успіху найкраших прикладів серед яких відзначено: централізація нового майданчика в локальному середовищі, вплив на привабливість околиць, наявніть різновидів спортивних зон, паркових зон, дитячих майданчиків, присутність вбиральні, створення зони харчування, туристична привабливість, інтерактивна взаємодія. Використання саме ділянки залізничного депо стало зумовлено завдяки проведенню аналізу сучасних тендецій ревіталізації та забудови примислових зон, занедбаних територій залізничних станцій, депо, приколійної території. Зазначені площі завжди створюють негативні соціальні умови. Ревіталізація цих ділянок створює нові соціальні об'єкти що віддіграють суттеву роль у поліпшенні соціальних умов районів міста вцілому. Одними з найбільш успішних проектів по визначеній темі є ревіталізація депо залізничного вокзалу Кінгс-Кросс, Лондон, Великобританія, створення нового міського простору над депо в районі Хадсон Ярдс, Нью-Йорк, США.

The conceptual project assignment was creation of a sports recreational zone on the basis of the existing complex of buildings of the railroad depot that actually are not used. The analysis of existing sports recreational areas was conducted previously in many cities. Main traits for success have been identified and some of them are as follows : centralization of new site within local environment, an impact on attractiveness of outskirts, availability of various sport zones, park areas, playgrounds, dressing rooms, food zone, touristic attractiveness, interactive cooperation. The railroad depot was used due to the analysis of modern tendencies of revitalization and construction of industrial zones, abandoned territories of railway stations, depots, and near-ground territory. Such areas always create negative social conditions. The revitalization of these areas creates new community facilities that might play a role in improving social conditions of the city in general. The revitalization of the Depot of Kings Cross Station, London, UK being one of the most successful projects, creates a new urban space above the depot in the Hudson Yards area, New York, USA.


1717RA_____ З допомогою картографічного сервісу google maps було віднайдено найбільш відповідні ділянки, серед яких було обрано ділянку залізничного депо центрального залізничного вокзалу міста Копенгаген, Данія. На сучасний стан місто поступово створює нову житлову інфраструктуру використовуючи площі колійного депо. Для концептуального проекту була визначена ділянка із існуючими коліями що наразі не використовуються. Поряд знаходяться території визначенні під житлову забудову, наявний торгівельний центр, залізнична станція, будинки офісного призначення. The most relevant areas were found using Google Maps tools and a section of the railroad depot of Copenhagen Central Railway Station (Denmark) was selected among them. The area of the railroad depot is actually used in a modern way, gradually creating a new residential infrastructure. The area with currently not used rail tracks has been selected for the project. The areas defined for residential development, shopping center, railway station, office buildings are situated nearby.

Данія / Denmark

Копенгаген / Copenhagen

Залізничне депо Копенгагна / Copenhagen Railway Depot

визначена ділянка / definite site

Ділянка під спортивно рекреаційний майданчик має площу 4 500 м2, розміром 100Х45 м. До діляки визначена зона паркування автомобілів в кількості 50 машиномісць. Територія має плоску основу із дев'ятьма паралельними коліями. Враховуючи залізничні колії було прийнято концептуальне рішеня суміщення наявних ресурсів із встановленним завданням. Основою комплексу є використання вживаних 21-го залізничного вантажного вагона різних типів. Кожному вагону надана унікальна функція. Вагони розташовані на семи коліях і згруповані від одного до п'яти на одній колії. Вагони фіксуються та переобладнюються. Створюється комплекс інженерних систем для експлуатації за новим функціональним призначенням. Небезпечні зони огороджуються. Елементи об'єднуються конструкцією зі сходами, пандусами, переходами. The space for the sports recreation playground occupies an area of 4 500 m2 , 100Х45 m. The parking zone designed for 50 parking lots was selected for this area. The territory has a flat surface and includes nine parallel tracks. Taking into account railway tracks, a conceptual solution combining existing resources with established tasks has been chosen. The complex is based on use of 21 old railway freight cars of various types. Each car has a unique function. The cars are distributed onto seven tracks and grouped from one to five at each track. The cars are fixed and rebuilt. A complex of engineering systems for operation under new functional purposes is being created. Hazardous areas are being fenced. The elements are being equipped with stairs, ramps, and transitions.

визначена територія депо під майданчик the space of the depot selected for the site

спортивно рекреаційний майданчик / sports and recreational area зона паркування автомобілів / parking area

визначена схема розташування 21-го вантажного вагона layout of 21 freight cars

переобладнання вагонів під спортивно рекреаційний комплекс retrofitting of cars to be used for sports and recreational complex

Загально комплекс складається із паркової зони, дитячого майданчику, спортивного майданчику, зони харчування, інтерактивної частини. Спортивний майданчик призначений для підлітків відділяється від дитячого майданчика парковою зоною. Передбачено наявність пандусів для людей з обмеженими можливостями, спортивного та прибирально інвентарю. The complex consists of a parking area, a playground, a sports ground, a food zone and an interactive section. The playground for kids is separated from the playground by the parking area. Ramps are provided for people with disabilities, sports and cleaning services.


ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА / FUNCTIONAL SCHEME

1717RA_____

відкрита сцена / open scene

баскетбольний майданчик / basketball court

скейт-парк / skate park

турники / horizontal bars

паркова зона / park

інтерактивний майданчик / interactive platform

рампа / half pipes

оглядовый майданчик / observation deck

ставок / pond

гойдалки / swing

батути / trampoline

садок / garden

пісочниця / sandbox

пандус / ramp

санвузол / WC

хоппер / hopper

зелена цистерна / green tank

магазин-кав`ярня / coffee shop відкрита тераса / outdoor terrace

зона для скелелазіння / climbing zone

схил / slope

велопарковка / cycling park

загальний стіл / free table

фуд-корт / food- court

велопарковка / cycling park


1717RA_____ Інтерективним додатком стало створення наскрізного тунелю під одним із поїздів, що надає можливість кожному поцікавитись як залізничні вагони виглядють знизу. Передбачено на кожному вагоні встановити інформаційні стенди із описом як попереднього функціонального призначення, так і сучасного. Спорудження данного комплексу поряд із діючою залізничною системою також може зацікавлювати туристів. Характерною рисою проекту стало створенння майданчику, на котрому підлітки в безпечному середовищі можуть отримати можливість перебувати серед вантажних залізничних вагонів, задовольнивши свою цікавість. Створені умови поліпшують розуміння безпеки із цікавістю. В майбутньму можливі зміни у вантажному сполученні і сучасні залізничні вантажні вагони будуть виведені з ужитку, тож створення цього комплексу може зберегти частину історії. An interesting addition was the creation of a through tunnel under one of the trains, which gives everyone an opportunity to wonder how the rail cars look like below. It is foreseen to install on each car informational stands describing both the previous functional purpose and the modern one. The construction of this complex along with the existing railway system may also be of interest to tourists. A characteristic feature of the project was the creation of a site where in a safe environment teenagers will be able to stay in freight rail cars, satisfying their curiosity. The conditions created improve the understanding of security with curiosity. The conditions created improve the understanding of security with curiosity. In view of the fact that in future changes in freight traffic are possible, and modern railway freight cars will be withdrawn from use the creation of this complex can help to save a part of history.


1717RA_____ Вцілому спортивно рекреаційна зона розрахована з умовою бути цікавою для всіх вікових категорій. Створений простір може також приваблювати творчих людей, створювати споріднені із комплексом арт інсталяції. Вагон-сцена надає простір для музичних, театральних та інших вистав. В зимовий період також передбачається експлуатація простору із зимовими розвагами. Вважаємо данний приклад спортивно рекреаційною зони можливим до втілення у будь якому місті, що має схожу за характеристиками зону залізничного депо, що не використовується, і тим самим створити умови для початку нового соціально активного процесу. In general, the sports recreational area is designed to be interesting for all age groups. The created space can also attract creative people, establish kinship with the complex of art installations. The car-scene provides space for musical, theatrical and other performances. It is also expected that winter space will be used in winter time. We consider this example of sports recreation zone feasible in any city, which has similar characteristics of the area of out-of use railway depot thus creating conditions for the start of a new socially active process.

Profile for CANactions

1717RA_project_YC2019  

1717RA_project_YC2019  

Advertisement