Page 1


รวมผลงานรายวิชา

w e NMedia n o i t c u d o r P โดย

นายศุภณัฐ สิริภัทรวณิช ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ASSIGNMENT NUMBER ONE

c i s a B attern P การออกแบบลวดลายแพทเทิร์นใน ชิ้นแรกนี้ โจทย์คือการเอารูปร่างพื้นฐานมา ประกอบกัน ใช้สีขาวดําเท่านั้น ให้เกิดเป็นลวด ลายซํ้าๆ กัน ศิลปินต้นแบบในงานคราวนี้ ผมเลือก คุณ Shu Kubo ศิลปินตัดกระดาษชาวญี่ปุ่น ผู้โด่งดังในอเมริกาและหลายประเทศทั่วโลก ผลงานของเขาเกิดขึ้นจากการกระตัดกระดาษ เป็นรูปภาพต่างๆ ทําให้งานทุกชิ้นของเขา มีความ แปลกตา และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะเส้น ขอบของกระดาษจะไม่ได้เป็นธรรมชาติเหมือน ภาพจริง แต่จะให้อารมณ์ของรูปวาดที่มีเส้นขอบ ตัดชัดเจน ผมได้รับแรงบันดาลใจจากอารมณ์ ของของกระดาษ และการตัดกระดาษที่อาจเท่า กันไม่เท่ากันบ้างมาเป็นแนวทางในการเลือกใช้สี และการประกอบลาย

แพทเทิร์น แบบแผน แออัด หรือ อบอุ่น

สิ่งของที่เป็นแรงบันดาลใจคือบ้านใน หมู่บ้านที่เรียงตัวบนไหล่เขา แถบเมดิเตอเรเนียน บ้านจะมีรูปปทรงง่ายๆ คือเป็นแท่งสี่เหลี่ยมและ มีหลังคาสามเหลี่ยมเท่านั้น แทบจะทุกบ้านมี ลักษณะเช่นนี้ และทุกบ้านปลูกเรียงกัน เป็น ลวดลายที่สวย ส่วนภาพที่เป็นแรงบันดาลใจ ผมเลือก ภาพวาดโบราณของจีนสมัยราชสวศ์หมิง เป็น ภาพขนาดยาวในม้วนกระดาษ บันทึกการเดินทาง ของฮ่องเต้ ซึ่งขบวนนั้นยิ่งใหญ่มาก มีทหารใหญ่ น้อยมากมาย ผู้วาดได้วาดทหารให้เรียงกันแบบ เหลื่อมทางแนวทะแยง ดูเป็นระเบียบ และแข็งแรง จึงเลิกเอาการเรียงตัวแบบนั้นมาใช้ในงาน


Shuubo K

ชู คูโบะ

ศิลปินตัดกระดาษชาวญี่ปุ่น


ผลงานที่ออกมา เป็นลวดลายที่ให้ความรู้สึกแข็งทื่อ กระด้าง ดูแออัดและไม่มีชีวิตชีวา แต่ทว่า เมื่อมองลึกลงไปแล้ว ภาพที่เหมือนบ้าน เมื่อนํามาเรียงกันมากๆ จะเกิดความน่ารักในอีกรูปแบบ ให้ความรู้สึกอบอุ่น เหมือนการรวมกลุ่มกัน เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง


ASSIGNMENT NUMBER TWO

d e t l p p A Thai n r e tt a P งานชิ้นที่สอง คือการออกแบบลายไทย ประยุกต์ และนํามาประกอบเป็นแพทเทิร์น โดยนํา ลายไทยท่มีอยู่ มาประยุกต์ให้เป็นรูปร่างอื่น แต่ยัง คงความเป็นไทย มีกลิ่นอายของความเป็นไทย และ เลือกใช้สีได้อย่างไม่จํากัด ศิลปินที่ผมเลือกเป็นต้นแบบคือ คุณครู ประสม สุสุทธิ ท่าเป็นศิลปินแทงหยวกที่โงดังใน จังหวัดเพชรบุรี และทั่วประเทศ หากกล่าวถึงศิลปะ การแทงหยวก ก็ต้องนึกถึงท่านนี้ การแทงหยวก คือการนํากาบกล้วยมาสลัก ฉลุให้เกิดลวดลาย มัก ใช้ประดับในเมรุในการฌาปนกิจ ซึ่งการแทงหยวก ต้องอาศัยความชํานาญและความรู้หลากหลายแขนง มาก ทั้งความรู้ด้านลายไทย ด้ายธรรมชาติ และความ ชํานาญในการใช้มีด ซึ่งการแทงหยวกนับเป็นศิลปะ ที่ทรงคุณค่า และควรอนุรักษ์เนื่องจากนับวันมีแต่ จะหายไป

ลายไทยประยุกต์ อ่อนช้อย ทว่า หนักแน่น

แรงบันดาลใจในการออกแบบลวดลายครั้งนี้ ผมได้มาจากหลายแหล่ง การเลือกใช้สีผมเลือกสีที่ คล้ายกับสีของกาบกล้วยเพื่อให้ได้อารมณ์ของการ แทงหยวก สีพื้นเลือกสีเข้มตามแบบภาพลายรดนํ้าที่ พื้นหลังสีดําและปิดทอง ทําให้โดดเด่น ให้กลิ่นอายความ เป็นไทยที่ชอบใช้สีตัดกันมาประกอบกัน การเรียงตัวของลวดลายได้แรงบันดาลใจ จากหัวน็อต ที่เป็นทรงหกเหลี่ยม พอดีกับลายไทยที่ ออกแบบก็เป็นทรงหกเหลี่ยม จึงนํามาเรียงกันแบบ น็อตที่ตอกลงไปบนเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ เรียงกัน เป็นแผง มีช่องว่างระหว่างลายน้อย เพื่อให้ดูเข้มแข็ง แข็งแรงเหมือนเครื่องจักรที่ทําจากเหล็กกล้า


m o s a Prusutti S ประสม สุสุทธิ ศิลปินแทงหยวกแห่งจังหวัดเพชรบุรี


หนักแน่น แข็งแรง เหมือนหุ่นยนต์ มีกลไกซับซ้อน ซ่อนความอ่อนช้อยแบบไทยไว้ภายในลาย ดังเช่นความเป็นไทยที่ทั้งเข้มแข็งและอ่อนโยน


y h p a r g o p y T ASSIGNMENT NUMBER THREE

การออกแบบชิ้นที่สาม คือการออกแบบ

ตัวอักษร โดยออกแบบเป็นชื่อของตัวเองเป็นภาษา ไทย โดยต้องแสดงถึงความเป็นตัวเอง ผ่านงานชิ้นนี้ และสีที่ใช้ให้แบ่งเป็นสีหลักสีรองตามสัดส่วน ศิลปินต้นแบบของการออกแบบตัวอักษรคือ Dana Tanamachi เป็นศิลปินอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่น โด่งดังจากการออกแบบตัวอักษรและลวดลายโดด แสดงออกมามาผ่านชอล์ก งานของเธอมักเป็นงาน ขนาดใหญ่ เช่นกําแพงนิทรรศการ ฉากถ่ายภาพหน้า ร้านค้าชื่อดัง เป็นต้น โดยรูปแบบตัวอักษรของเธอจะ มีความหลากหลายมากในงานเดียว มีทั้งแบบตัวเขียน ที่อ่อนช้อย แลละตัวพิมพ์ที่ดูเข้มแข็ งประกอบกับ ลวดลายดอกไม้ใบไม้ เป็นงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ตัวมาก ต้นแบบตัวอักษร ก็มาจากผลงานของคนเดียว กัน ตัวอักษรของเธอจะมีการตวัดปลายหาง มีเส้นโค้ง เส้นเว้ารับกันในแต่ละตัวอักษร ซึ่งผมชอบความอ่อนช้อย แบบนี้

อักษรที่แสดง ความเป็นตัวเอง แบบ อนุรักษ์นิยม

Texture ที่ชอบมาจากคบเพลิงกีฬาโอลิมปิคที่ ปักกิ่ง เมื่อปี 2008 เป็นลายเหมือนก้อนเมฆแบบโบราณ ร้อยเรียงกัน ให้กลินอายแบบจีนโบราณที่ผสมผสานกับ ความเป็นสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว ผมนําเอาลายบนคยเพลิง มาคัดลอกใหม่และใช้สีตามที่ผมเลือกเอง สีที่ใช้คือสีเหลืองทอง กับสีดํา โดยเป็นสัดส่วน ประมาณ 75:25 สีนี้ได้แรงบันดาลใจจากป้ายร้านภาษาจีน ตามร้านขายของเก่าๆ มักจะเป็นป้ายสีดํา ตัวอักษรสีทอง เป็นสีที่ดูคลาสสิค ให้อารมณ์หรูหรา โอ่อ่า แต่ลึกลับน่าค้นหา รูปแบบตัวอักษรที่ผมใช้ จะเป็นรูปแบบที่ดูโบราณ และออกเป็นผู้ใหญ่ เนื่องจากเพื่อนๆ ชอบบอกว่าผมมีนิสัย เหมือนคนแก่ ประกอบกับความชอบของเก่า จึงออกมาเป็น ตัวอักษรลักษณะแบบนี้ ลายที่ใช้ภายในตัวอักษรเป็นลายที่ มีกลิ่นอายจีน และสีที่ใช้กเป็นแบบจีน เนื่องจากเป็นคนไทย เชื้อสายจีน และมีความสนใจทางด้านวัฒนธรรมจีน ตัวอักษร นี้จึงสามารถแสดงความเป็นตัวผมได้ดี


ดานะ ทานามาชิ

a n a D hi c a m a Tan

ศิลปินออกแบบตัวอักษร ที่โดดเด่นด้วยการใช้ชอล์ก


ศุภณัฐ เป็นคนอนุรักษ์นิยม ชอบความเก่าแก่ โบราณ และความคลาสสิค แต่ถึงยังไงก็ยังคงเป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดแบบร่วมสมัย แต่ไม่ทิ้งอะไรเดิมๆ


t a n a p p u S vanich Siripat

S.Siripatvanich's Portfolio  

รวมผลงานวิชา New Media Production ของ ศุภณัฐ สิริภัทรวณิช 544 51330 28 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you