Page 1

l a u n a M n g i s De 60 Chonlatit Savasittichei 045300

vis

Design n io t a ic n u m ual com

V


04530060

นาย ชลธิศ สวาสิทธิเชย


T N E T N O C Brand history ------------------------------------ 1 Design Brief ------------------------------------ 2 LOGO ------------------------------------------ 3-4 JAJA home design ------------------------ 5-9 Character Design ----------------------------- 10-11 Packaging ------------------------------------ 12-13 Sticker Book --------------------------------- 14-15 MAP ----------------------------------------- 16 Poster/Promote ------------------------------ 17-18 Event ----------------------------------------- 19 Presentation Day ----------------------------- 20


y r o t s i h d n Bra

ห.จ.ก. เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ เป็นผู้ผลิตและส่ง ออกขนมจากประเทศไทย ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 สินค้าของเรามีหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น หมากฝรั่ง ลูกอม อมยิ้ม ชอคโกแลต เวเฟอร์ ขนมปังแท่ง และขนมขบเคี้ยว โดยใช้กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ ทันสมัย พร้อมทั้งการตรวจสอบคุณภาพโดยละเอียด เพื่อ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคของเรา ด้วยนโยบายและ ความมุ่งมั่นของบริษัท ที่เน้นการผลิตขนมที่ปลอดภัย อร่อย มีให้เลือกหลากหลาย และราคายุติธรรม ทำ�ให้ขนมของ เฟิ รสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ เป็นขนมในดวงใจของทุกคน ทั้งใน ประเทศไทยและต่างประเทศ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้ง จาจาโฮมเอง ก็เป็น 1 ในขนมที่หลายๆคนจดจำ�ได้เป็นอย่าง ดี เพราะมีจุดเด่นหรือจุดขายอยู่ที่ บ้านกระดาษที่แถมมาให้ เด็กๆได้เพลิดเพลินกันการต่อบ้านร้านต่างๆซึ่งแปลกและไม่ ซ้ำ�ใคร และก็ได้หายไปจากตลาดนานแล้ว แต่ปัจจุบันจาจา โฮมได้นำ�ขนมชิ้นนี้มารื้อฟื้นความทรงจำ�อีกครั้ง (พ.ศ.2556) ซึ่งได้เริ่มมีการจัดจำ�หน่ายแล้วที่เซเว่นทั่วประเทศ

1


Design Brief - ปัญหาการออกแบบ เนื่องจากในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามากมาย ไม่ว่าจะเป็นสิ่อ เกม โลก ออนไลน์ต่างๆ ทำ�ให้ขนมจาจาโฮมซึ่งมีจุดขายเป็นของเล่นตัวต่อบ้านที่ทำ�มาจากกระดาษนี้เข้า ถึงเด็กได้ยากกว่า และดูไม่เป็นที่น่าสนใจมากนัก - วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาตัวสินค้าให้มีแนวคิดที่ดูแปลกใหม่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น และสามารถเข้ากับยุค ปัจจุบันได้ ไม่ถูกลืมหายไป - กลุ่มเป้าหมาย เด็กชาย-หญิง อายุ 6 – 12 ปี ซึ่งเป็นเด็กวัยกำ�ลังเรียนรู้และมีนิสัย อยากรู้ อยากเห็น อยากลอง มีจินตนาการสูง มีความคิดสร้างสรรค์ในระดับหนึ่ง และมีความเตรียมพร้อมทางด้าน ร่างกายและสติปัญญา - แนวความคิดหลัก สร้างบ้านนิทานและสะสมด้วยความสนุกสนาน - ส่วนสนับสนุนแนวคิด ชิ้นส่วนของบ้านมีความหลากหลายและรูปแบบที่น่ารัก สามารถสะสมสติกเกอร์ที่อยู่ใน ซองมาแลกเป็นแผนที่หมู่บ้ายขนาดใหญ่ได้ - อารมณ์และความรู้สึก สนุกสนาน น่ารัก เป็นมิตร - สิ่งที่คาดหวังจากงานออกแบบ ขนมจาจาโฮมในรูปแบบใหม่สามารถออกสู่ตลาดไในยุคปัจจุบันนี้ด้ และเป็นทางเลือก ใหม่แก่เด็กๆที่ชอบเล่นของเล่นได้ดี เป็นที่นิยม

2


LOGO

C : 71.39% M : 65.35% Y : 66.87% K : 76.71%

C : 61.35% M : 4.31% Y : 0% K : 0% C : 19.48% M : 0.79% Y : 6.44% K : 0% C : 49.11% M : 84.44% Y : 2.73% K : 0.04% C : 3.3% M : 61.57% Y : 0.89% K : 0.89% C : 71.39% M : 65.35% Y : 66.87% K : 76.71%

ตัวอักษรที่นำ�มาประยุกต์ใช้ใน Logo กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณ ดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษ สหฬอฮ ThaiSans Neue

3

เนื่องจากจาจาโฮมในรูปแบบเก่าจะไม่มีการออกแบบ โลโก้แบบจริงจังมักจะใช้ Typetype พิมพฺลงไปบน ซองเลย จึงได้ออกแบบให้มีลักษณะเป็นโลโก้มากขึ้น โดบการนำ�ตัวอักษรมาจัดเรียงและดัดแปลงตัว “ฮ” ให้เป็นรูปเด็กและเสริมลูกเล่นหลังคาบ้านให้ดูเข้ากับ concept ผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น


LOGO การนำ�ไปใช้ในงานออกแบบต่างๆ

C : 25.8% M : 4.28% Y : 100% K : 0%

C : 19.48% M : 0.79% Y : 6.44% K : 0%

C : 71.39% M : 65.35% Y : 66.87% K : 76.71%

C : 3.3% M : 61.57% Y : 0.89% K : 0.89%

C : 49.11% M : 84.44% Y : 2.73% K : 0.04%

การนำ�โลโก้ไปใช้นั้นเนื่องจากเป็นโลโก้ที่ใช้กรอบสีฟ้าหุ่มรอบ นอก จึงใช้ได้กับทั้งสีอ่อน และ สีเข้ม แต่ควรจะเป็นสีที่ Pastel ด้วยเพราะเป็น mood and tone ของงาน เช่นถ้าเป็นพื้นหลัง สีดำ� ก็จะให้อารมณ์รู้สึกไม่น่ากิน ส่วนถ้ากลับขาว-ดำ�ใช้พื้นหลัง ดำ� จะทำ�ให้ดูอึดอัดจนเกินไป 4


n g i s e d e m o h A AJ

J

1.

5

บ้านหนูน้อยหมวกแดง


n g i s e d e m o h A AJ

J

2.

บ้านสโนวไวท์

6


3.

7

ฟาร์มเด็กเลี้ยงแกะ


n g i s e d e m o h A AJ

J

4.

วังอาลาดิน

8


5.

9

บ้านสาวน้อยไม้ขีดไฟ


n g i s e D r e t c a r a h C

หนูน้อยหมวกแดง

สาวน้อยไม้ขีดไฟ

อาลาดิน

10


สโนวไวท์ เด็กเลี้ยงแกะ รูปแบบของลักษณะภาพทั้งตัวบ้านและตัวละครจะเป็นอารมณ์แบบเด็กๆ น่ารัก สดใส ซึ่งจะ พัฒนาจากของเดิมที่เป็นลักษณะ vector แบบแข็งๆ ทำ�ให้เข้ากับวัยเด็กและเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น

11


g n i g a k Pac

6.2 in

8 in

รูปแบบซอง ด้านหน้า 3 รส

รสบาร์บิีคิว

รสช็อคโกแลต

รสชาเขียว

12


8 in

6.2 in

รูปแบบซอง ด้านหลัง

รูปแบบของ Package ยังคงรูปแบบดั้งเดิมเอาไว้ซึ่งเป็นซองพลาสติกเหมือนเดิม แต่ใช้ การรีทัชบ้านตัวต่อจริงๆเข้าไปประกอบอยู่ภายในซองด้วย และใช้พื้นหลังทำ�ให้เหมือนอยู่ใน หมู่บ้านจาจาโฮมเพื่อให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ราคาจัดจำ�หน่ายอาจจะเพิ่งจากแต่ก่อนซึ่งราคา ซองละ 5 บาท อาจจะเพิ่งขึ้นเป็น 10 - 20 บาท เพราะตัวบ้านได้มีการพัฒนาให้ขนาดใหญ่ขึ้น กว่าเดิม และมีความแข็งแรงคงทนกว่าแต่ก่อนด้วย

13


K O O B R STICKE

พับกึ่งกลาง

สติกเกอร์สะสม (ทั้งหมด 10 แบบ)

14


แผ่นสะสมสติกเกอร์นี้จะแถมไว้ในซองจาจาโฮมสำ�หรับสะสมแลกแผนที่ขนาดใหญ่เอา ไว้เล่นคู่กับบ้านจาจาโฮม โดยจะต้องสะสมสติกเกอร์ครบทั้ง 3 แบบห้ามซ้ำ�กันให้ครบก่อนแล้ว นำ�ไปแลกได้ที่เคาน์เตอร์เซเว่นได้

15


MAP 17 in

17 in แผนที่แจกฟรีเมื่อสะสมสติกเกอร์ครบ 10 แบบ จะเป็นแผนที่ที่มีรูเจาะไว้เพื่อให้เด็กสา มารถย้ายตัวละครไปตามช่องที่เจาะไว้ หลายที่ที่ได้ เพื่อง่ายต่อการจินตนาการมากขึ้น

16


POSTER

17


E T O M PRO

30 in

30 in

เนื่องจากขนมจาจาโฮม ในรูปแบบ เก่ามักจะวางขายในร้านขายของชำ�ทั่วไป ซึ่งบางทีอาจจะหายากและไม่ทั่วถึงเท่าไร จึงเลือกที่จะเข้าไปขายที่เซเว่นด้วย มีการ แปะโปสเตอร์โปรโมตที่หน้าเซเว่น และมี ป้ายขนาดใหญ่ตั้งไว้ที่หน้าเซเว่นขนาด 30 x 30 นิ้ว เพื่อเป็นที่สะดุดตา

18


EVENT

บ้านกระดาษขนาดใหญ่สำ�หรับจัดเป็น event ในเทศกาลสำ�คัญ เพื่อโปรโมทในห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ที่คนชุกชุม (แต่ต้องเป็น สถานที่ร่มเพื่อป้องกันฝนตก) 1. บ้านที่ทำ�จากกระดาษขนาดใหญ่มีความสูงกว่าคนปกติ 2 เท่า 2. ตัวละคร Mascot ของจาจาโฮมตั้งขนาดเท่าตัวคน ไว้สำ�หรับคน เข้ามาร่วมถ่ายรูปไปอวดเพื่อนๆ 3. ที่จัดจำ�หน่ายขนมจาจาโฮมและร่วมสนุกต่อบ้านภายในบ้านกระ ดาษขนาดใหญ่แล้วโปรโมตถึงสถานที่จัดจำ�หน่ายในเซเว่น

19


y a D n o i t a t n e s e r P

20


Jajahome manual  
Jajahome manual  

04530060 Chonlatit Savasittchei

Advertisement