Page 1

Nuchanong Kul. EDUCHATIONAL TECHNOLOGY & INNOVATION

NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY


097-136-4160 Pond Kulkittigowit nuchanong8828@gmail.com pppjibi

การศึกษา ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะ ครุศาสตร์

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวนุชอนงค์ กุลกิตติโกวิท ( ปังปอนด์ ) วัน/เดือน/ปีเกิด : วันอาทิตย์ที 1 กุมภาพันธ์ 2541 สัญชาติ/เชื้อชาติ/ศาสนา : ไทย/ไทย/พุทธ กรุ๊ปเลือด : AB

ภูมิลำเนา

อาชีพ

69/17 ถ.ราชดำเนิน ซอย 5 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

งานอดิเรก : เลี้ยงแมว ปลูกแคคตัส อ่านหนังสือ เล่นเกม

ที่อยู่ปัจจุบัน

จุดแข็ง : ศึกษาดูงาน ปรับมาใช้ให้เหมาะกับสไตล์ตัวเอง : ขยัน ไม่รู้อะไรจะรีบหาคำตอบ

81/9 ถ.ราชดำเนิน ซอย 6 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

: นักศึกษา / ฟรีแลนซ์ (ถ่ายภาพ,ออกแบบ)

คติประจำใจ : ทิ้งความวุ่ยวายเข้าหาความเรียบง่าย

จุดอ่อน : สมาธิสั้น : ไม่ชอบการเดินทางเวลานาน และ คนเยอะ


ทักษะ การถ่ายภาพ CANON

การเข้าสังคม การสื่อสาร

การใช้โปรแกรม PS AI PR AE ID LR ทักษะพิเศษ ( ที่กำลังศึกษา ) ภาษาญี่ปุ่น , ภาษาจีน , ภาษาเกาหลี : พอฟังออก แต่ยังไม่คล่อง


From its day one, the foundation has grown and has its name changed to “why i why” in 2008 and fully developed to “why i why Foundation” in 2017. With its 14 years of experience, the organization has been an important movement engaging Thai youngsters, local communities, educational institutions, business sectors through workshops or projects to create social impacts.The services provided include, but not limited to, capabilities building workshops, designing learning process, mentoring and supporting youths and their mentors, and providing suggestions for coporates on their corporate social responsibility movements. Led by its vision,“Youth Capabilities Create Social Impact”, why i why Foundation has truly become an innovative social sector organization that focuses on youths’ development via hands-on workshops and design thinking process to create Change Agents in Thailand.

Based in Bangkok, why i why Foundation is a social enterprise founded from a group of enthusiastic young Thai generation who dream of creating a better society in each individual way. Started out in 2005, the organization ęŦ ƥşŦŰĭƗ ĸÒĶúô ÄłŸŰĔ JĸĸłƐÒŰęłĸ ÄúÒş ȹÄJÄȺȫJŰęŦíŸęĭŰłĸÒŦŰşłĸčíúĭęúČŰĔÒŰ “Youths are truly an essential key and solid force that propel country towards a better future” .With its aim to activate and mobilize civil society among young Thai people, the institution has been actively motivated and supported Thai youths and young social entrepreneurs all over Thailand to initiate their own projects for social and community development.

One of its highlighted works is the “Youth Innovation Marketplace”(YIM) initiated since 2003. This nationwide project aims to give new generations ,aged between 15-25 years old, an opportunity to participate in social development activities according to their interests and foster them to become good citizens and serve as role models for their peers. The selected social development projects will receive funding altogether with various trainings, networking and consultation support to assist the roups in implementing their projects effectively Currently, 8 batches are completed and 314 innovative ideas from Thai youngsters are supported. This project has encouraged 942 young Thai population to become youth leaders and it has şúÒîĔúôłƐúşǶdzȦǯǯǯíúĸúƥîęÒşęúŦȫ


2

๒๐ ปีโครงการยุวทูตความดี

2

Young Ambassadors of Virtue Foundation

๒๐ ปีโครงการยุวทูตความดี

Young Ambassadors of Virtue Foundation


ข้อมูลชุมชน Misty Ville

ข้อมูลชุมชน Misty Ville

ชุมชน Misty Ville ก่อตั้งจากตระกูลหมอสมุนไพรที่ย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะ ติดกับป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ อันเป็นแหล่งสมุนไพรป่าชั้นดี และมีลำธารจากต้นน้ำ ที่มีแร่ธาตุเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ต่อมาก็มีการแต่งงาน และมีการชักชวนกัน มาอยู่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว มีการตั้ง โรงเรียนขนาดเล็กในหมู่บ้านสอนถึงมัธยมต้น หลายคนชื่นชมว่าหมู่บ้านนี้มี ทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามน่าท่องเที่ยวอย่างยิ่งคน Misty Ville มีความเป็น อยู่เรียบง่าย คนส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม ได้แก่ ปลูกข้าว ถั่วเหลือง ผัก และ เลี้ยงปลานิลขาย โดยไปขายในชุมชนใกล้เคียง และขายส่งให้พ่อค้าที่มารับซื้อไป ขายในเขตเมืองซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านออกไปราว 30 กิโลเมตร

ชุมชน Misty Ville ก่อตั้งจากตระกูลหมอสมุนไพรที่ย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะ ติดกับป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ อันเป็นแหล่งสมุนไพรป่าชั้นดี และมีลำธารจากต้นน้ำ ที่มีแร่ธาตุเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ต่อมาก็มีการแต่งงาน และมีการชักชวนกัน มาอยู่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว มีการตั้ง โรงเรียนขนาดเล็กในหมู่บ้านสอนถึงมัธยมต้น หลายคนชื่นชมว่าหมู่บ้านนี้มี ทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามน่าท่องเที่ยวอย่างยิ่งคน Misty Ville มีความเป็น อยู่เรียบง่าย คนส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม ได้แก่ ปลูกข้าว ถั่วเหลือง ผัก และ เลี้ยงปลานิลขาย โดยไปขายในชุมชนใกล้เคียง และขายส่งให้พ่อค้าที่มารับซื้อไป ขายในเขตเมืองซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านออกไปราว 30 กิโลเมตร

ในด้านสังคม ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โครงสร้างประชากร ในหมู่บ้านเริ่มเป็นสังคมสูงวัย คือ มีคนสูงวัยราวร้อยละ 40 วัยแรงงานร้อยละ 30 วัยเด็กและเยาวขนร้อยละ 30 คนรุ่นใหม่ออกไปเรียนและทำงานต่างอำเภอ และต่างจังหวัดกันมาก เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เรียนในชุมชน แต่ก็ ก็เหมือนแยกตัวจากคนวัยอื่นๆ ในหมู่บ้าน เพราะชื่นชอบและใช้ชีวิตกับโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีต่างๆ มากกว่าผู้ใหญ่ในชุมชน แต่ก็ไม่เคยมีปัญหา ขัดแย้งรุนแรงระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ระบบสาธารณูปโภคโดยรวมค่อนข้างสะดวก แม้จะมีป่ากั้นระหว่างชุมชนใกล้เคียง แต่ก็ไปมาหาสู่กันง่ายดายด้วยถนนที่ดี มี สัญญาณโทรศัพท์อินเตอร์เน็ตถึง มีน้ำประปาหมู่บ้านใช้ และไฟฟ้าทั่วทุกพื้นที่ หมู่บ้านที่ดูสงบสุขแห่งนี้เพิ่งประสบกับเหตุแผ่นดินไหวที่ค่อนข้างรุนแรง ทำให้หมู่บ้านเกิดความเสียหายหลายจุด มีการช่วยเหลือจากภาครัฐมาบ้างแล้ว เช่น เงินทุนในการแก้ปัญหาของท้องถิ่น แต่ปัญหาของชุมชน ไม่ใช่แค่เรื่องแผ่น ดินไหว ยังมีอีกหลายอย่างที่พวกเขาอยากจะแก้ไข เมื่อมีอาสาสมัครเข้ามา พวก เขาก็อยากรู้ว่าเหล่าอาสาสมัครกลุ่มไหนจะเป็น favor ที่มีไอเดียโดนใจในการเข้า มาร่วมมือกับชุมชน และที่สำคัญคนกลุ่มนั้นต้องไม่ใช่ invader ที่แฝงตัวมาหา พื้นที่ผลิตอาวุธเชื้อโรค

ปัญหารายได้ไม่สม่ำเสมอ มีรายได้แค่บางช่วงของปี แต่บางช่วงก็ไม่มีราย ได้เลย มีความพยายามที่จะส่งเสริมอาชีพ เช่น แปรรูปผลิตภัณฑ์ขาย เลี้ยงปลานิล เพื่อให้มีราย ได้นอกฤดูทำเกษตร

เยาวชน : ปิ่นแก้ว ข้อมูล

: เพศหญิง อายุ 13 ปี พ่อแม่ปลูกผักขาย รายได้ครอบครัวไม่ดีนัก แต่ก็ไม่เคยให้ลูกต้องลำบากปิ่นแก้วไม่ค่อยรู้เรื่อง การปลูกผักนัก เพราะเรียนเป็นหลัก สถานะ : โสด อาชีพ : นักเรียน นิสัย : ร่าเริงแจ่มใส เข้ากับคนง่าย ชอบพบผู้คนใหม่ๆ เชื่อฟังพ่อแม่ แต่ขี้เบื่อชอบเล่นมือถือ เกมคอมพิวเตอร์ ใฝ่ฝันที่จะออกเดินทางไปต่างประเทศ เป้าหมาย : หลังจากแผ่นดินไหว ปิ่นแก้วยังช็อคอยู่ จึงต้องการที่ จะออกไปเที่ยวที่อื่นสักพักและอยากให้สัญญาณ อินเตอร์เน็ตและมือถือกลับมาเสถียรเหมือนก่อนจะเกิด แผ่นดินไหว ตารางชีวิต : ไม่ว่างวันจันทร์ - ศุกร์ เพราะติดเรียน

ปัญหาสุขภาพร่างกายของผู้สูงวัย ผู้สูงวัยเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมาก และมีปัญหา สุขภาพที่มาจากการดูแลตนเองให้เหมาะสมกับ วัย เช่น การกินอาหาร การออกกำลังกาย และการพักผ่อนที่เหมาะสม

ในด้านสังคม ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โครงสร้างประชากร ในหมู่บ้านเริ่มเป็นสังคมสูงวัย คือ มีคนสูงวัยราวร้อยละ 40 วัยแรงงานร้อยละ 30 วัยเด็กและเยาวขนร้อยละ 30 คนรุ่นใหม่ออกไปเรียนและทำงานต่างอำเภอ และต่างจังหวัดกันมาก เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เรียนในชุมชน แต่ก็ ก็เหมือนแยกตัวจากคนวัยอื่นๆ ในหมู่บ้าน เพราะชื่นชอบและใช้ชีวิตกับโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีต่างๆ มากกว่าผู้ใหญ่ในชุมชน แต่ก็ไม่เคยมีปัญหา ขัดแย้งรุนแรงระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ระบบสาธารณูปโภคโดยรวมค่อนข้างสะดวก แม้จะมีป่ากั้นระหว่างชุมชนใกล้เคียง แต่ก็ไปมาหาสู่กันง่ายดายด้วยถนนที่ดี มี สัญญาณโทรศัพท์อินเตอร์เน็ตถึง มีน้ำประปาหมู่บ้านใช้ และไฟฟ้าทั่วทุกพื้นที่ หมู่บ้านที่ดูสงบสุขแห่งนี้เพิ่งประสบกับเหตุแผ่นดินไหวที่ค่อนข้างรุนแรง ทำให้หมู่บ้านเกิดความเสียหายหลายจุด มีการช่วยเหลือจากภาครัฐมาบ้างแล้ว เช่น เงินทุนในการแก้ปัญหาของท้องถิ่น แต่ปัญหาของชุมชน ไม่ใช่แค่เรื่องแผ่น ดินไหว ยังมีอีกหลายอย่างที่พวกเขาอยากจะแก้ไข เมื่อมีอาสาสมัครเข้ามา พวก เขาก็อยากรู้ว่าเหล่าอาสาสมัครกลุ่มไหนจะเป็น favor ที่มีไอเดียโดนใจในการเข้า มาร่วมมือกับชุมชน และที่สำคัญคนกลุ่มนั้นต้องไม่ใช่ invader ที่แฝงตัวมาหา พื้นที่ผลิตอาวุธเชื้อโรค

ผู้ใหญ่บ้าน : ภูพงษ์ ข้อมูล สถานะ อาชีพ นิสัย

: : : :

เพศชาย อายุ 40 ปี แต่งงานแล้ว มีลูก 2 คน ทำนาและเลี้ยงปลานิลขายส่ง รักครอบครัว ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ รักสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เสียสละ ขยัน ใส่ใจรายละเอียด ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ

เป้าหมาย : อยากซ่อมแซมถนนหนทางและบ้าน ของชาวบ้านที่เสียหายจากแผ่นดินไหว ให้เสร็จโดยเร็ว ตารางชีวิต : ทุกวันจันทร์ไม่อยู่บ้าน เพราะ นำปลานิลเข้าไปขายส่งในตัวเมือง


097-136-4160 Pond Kulkittigowit nuchanong8828@gmail.com pppjibi

Profile for Pond Kulkittigowit

Portfolio'PPPJIBI  

Portfolio'PPPJIBI  

Advertisement