Page 1

Het competentiecentrum Machinebouw & Mechatronica West-Vlaanderen zet de expertise van West-Vlaamse kenniscentra rond Industry 4.0 in om ook uw bedrijf klaar te stomen voor de toekomst! In de verschillende labo’s van het competentiecentrum kunnen productiebedrijven nieuwe tools uitproberen op de demo- en testinfrastructuur en inspiratie opdoen aan de hand van concrete bedrijfscases.


Het competentiecentrum is een realisatie van de kennispartners Sirris, Howest, Universiteit Gent, KU Leuven, TUA West en de POM West-Vlaanderen.

1

Twee innovatielabs KU Leuven Cyber physical systems en betrouwbaarheid Het opzet van het innovatielab “Industrie 4.0 Machine” is om machines, voertuigen enz. om te vormen naar geconnecteerde en (semi-)autonome cyber physical systems. De evolutie naar internet of things, of web-of-systems leidt naar zelf-organiseerbare netwerken van sensoren, communicatie, actuatoren en intelligentie.

Innovatie in Industrie 4.0 georiënteerde productie Deze conceptfabriek bestaat uit een aantal zelf-configureerbare plug- en producesystemen. Het omvat zowel ingeburgerde als nieuwe processen, waaronder een klein logistiek systeem, sensorennetwerk, industriële controllers, en communicatiemodules. De conceptfabriek fungeert als proeftuin om radicaal nieuwe disruptieve innovaties uit Industrie 4.0 op een eenvoudige manier te implementeren.

KU Leuven Campus Brugge Spoorwegstraat 12 8200 Brugge


2

Twee applicatielabs UGent / SIRRIS Flexibele assemblage: automatisatieconcepten & operatorondersteuning Dit applicatielabo focust op flexibele automatiseringsconcepten en zelflerende systemen voor flexibele en adaptieve werkplaatsen. Hoe kunnen nieuwe technologieĂŤn de operator ondersteunen om de assemblage te optimaliseren en de cognitieve en ergonomische belasting van de operator reduceren?

Slimme productieorganisatie: aansturingsmethodes en validatie van optimalisatie Bij een slimme productieorganisatie ligt de focus op de vereenvoudiging van logistiek en een drastische reductie van de doorlooptijd binnen een productieomgeving met kleine series en hoge complexiteit en/of variĂŤteit. Hier komen elementen aan bod zoals zelfsturende systemen (vb. Quick Response Manufacturing), slimme producten die de productie en logistiek aansturen, geavanceerde engineering systemen om (simultaan) zowel product, productiemiddel als productieproces te simuleren. Maar ook het connecteren van de reĂŤle en de virtuele wereld om te komen tot real-time beslissingsondersteuning en productieoptimalisatie krijgt de nodige aandacht. UGent Campus Kortrijk Graaf Karel de Goedelaan 5 8500 Kortrijk


1

West-Vlaanderen 3

2

Een technologielab Howest Augmented & virtual reality Dit technologielabo focust op de implementatie van Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) in machinebouw en mechatronica. Er wordt onder andere gebouwd aan concepten als operatoropleiding in VR, of onderhoudstoepassingen in AR. Wat kunnen deze nieuwe technologieĂŤn in de waardeketen van uw bedrijf betekenen of welke prototypes kunnen hierrond ontwikkeld worden? Op deze vragen zoeken de onderzoekers in dit lab samen met u de oplossing.

Howest The Level Botenkopersstraat 2 8500 Kortrijk

3


De doelstelling van het competentiecentrum is om te komen tot een slim en flexibel productieapparaat dat antwoorden biedt aan de uitdagingen waarmee maakbedrijven vandaag worden geconfronteerd. Denk hierbij aan • kleinere seriegroottes met vaak veel productvarianten, • toegenomen vraag naar maatwerk, • de kortere leveringstermijnen... • ... Tegelijk biedt het gebruik van digitale technologieën en de toename van rekenkracht de mogelijkheid om productieprocessen op een relatief eenvoudige manier te gaan controleren en automatiseren. In de verschillende labs werken experts aan mogelijke oplossingen op de aangeboden vraagstukken. De bedrijven kunnen er • hands-on ervaren wat deze kunnen betekenen voor hun bedrijf in verschillende demo-opstellingen; • beroep doen op de expertise van de partners om hun specifieke uitdagingen aan te pakken; • samenwerken aan de passende configuratie voor hun productieapparaat; • gezamenlijke projecten opstarten waarbij passende funding gezocht wordt

U wenst meer informatie over het competentiecentrum en de verschillende labo’s? Neem contact op via eline.persyn@fabriekenvoordetoekomst.be Of neem een kijkje op www.fabriekenvoordetoekomst.be/competentiecentrum


Partners

Als West-Vlaamse overkoepelende cluster wil de Fabriek voor de Toekomst Machinebouw & Mechatronica de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden verder versterken.

Contact POM West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge | T +32 50 14 01 50 E eline.persyn@fabriekenvoordetoekomst.be Meer info en activiteiten via www.fabriekenvoordetoekomst.be |

@FVTwvl

Profile for POM West-Vlaanderen

Machinebouw & Mechatronicacentrum  

Het competentiecentrum Machinebouw & Mechatronica West-Vlaanderen zet de expertise van West-Vlaamse kenniscentra rond Industry 4.0 in om ook...

Machinebouw & Mechatronicacentrum  

Het competentiecentrum Machinebouw & Mechatronica West-Vlaanderen zet de expertise van West-Vlaamse kenniscentra rond Industry 4.0 in om ook...

Advertisement