Page 97

Communicatie

De verbindende en vernieuwende kracht van de POM West-Vlaanderen uitdragen. Dat is de doelstelling van de communicatie-acties. Uiteraard om de nodige erkenning te krijgen voor de provinciale economische initiatieven, maar ook om de aangereikte ontwikkelingskansen tot in elke hoek van de provincie, tot bij elke ondernemer, tot bij elke werknemer, … te laten doorsijpelen. De POM West-Vlaanderen focust zich hierbij op de 4 speerpuntdomeinen (Ondernemerschap, Fabrieken voor de Toekomst, Transport & Logistiek en Arbeidsmarkt). Het volledige communicatiegamma wordt hierbij benut, zoals websites, nieuwsbrieven, sociale media (Twitter, LinkedIn en Facebook), persberichten, artikels, infosessies, events ... Om de provinciale herkenbaarheid van de POM West-Vlaanderen en haar initiatieven te verhogen, werd in 2017 de huisstijl opgefrist en geüniformiseerd doorheen de volledige werking en bijhorende communicatietools. In juni 2017 lanceerde de POM West-Vlaanderen een nieuwe campagne ‘West-Vlaanderen, ondernemen op hoog niveau’. Deze campagne onderlijnt dat kenniscentra, bedrijven en overheid onder dezelfde vlag projecten lanceren met als gemeenschappelijk doel de kmo’s op een hoger niveau te brengen. Een economisch sterker West-Vlaanderen is namelijk de stimulans voor deze verschillende samenwerkingen en projecten. Telkens met dat ene gemeenschappelijk doel: ondernemingen om trots op te zijn!

Ondernemen op hoog niveau.

97

Profile for POM West-Vlaanderen

Jaarverslag POM West-Vlaanderen 2017  

Samen met haar partners maakt de POM West-Vlaanderen werk van een kennisgedreven West-Vlaanderen, een West-Vlaanderen gefocust op ondernemer...

Jaarverslag POM West-Vlaanderen 2017  

Samen met haar partners maakt de POM West-Vlaanderen werk van een kennisgedreven West-Vlaanderen, een West-Vlaanderen gefocust op ondernemer...

Advertisement