Page 92

Studies en Publicaties

Data, Studie & Advies De POM West-Vlaanderen bouwt expertise op rond sociaal-, bedrijfs- en ruimtelijk-economische data over de provincie West-Vlaanderen. In databanken worden de data verzameld, bijgehouden, verwerkt en geanalyseerd. De POM West-Vlaanderen levert data en datatools aan voor meerdere doeleinden, bijvoorbeeld voor publicaties en studies die de eigen focusdomeinen ondersteunen, voor interne en externe stakeholders … Daarnaast dienen de data en datatools als ondersteuning van het economische beleid van de lokale en subregionale besturen binnen de provincie.

Enkele studies/publicaties en acties uit 2017: • Studies/publicaties -- ‘Ruimtemonitor, inventaris van het aanbod aan bedrijventerreinen in West-Vlaanderen, editie 2017’; -- Driemaandelijkse conjunctuurnota; -- Opmaak subregionale datasets; -- Feitenfiches detailhandel 2017; -- ‘Tewerkstelling en participatie van personen uit de kansengroepen in West-Vlaanderen, editie 2017’. • Acties -- Toelichting detailhandelsdata aan GIS-coördinatoren op 20 maart in Ledegem (6 deelnemende gemeenten) en op 28 maart in Brugge (12 deelnemende gemeenten); -- Toelichting ‘Socio-economische cijfers over de regio’ op 25 april 2017 op het startevent ‘Versterkt Streekbeleid Regio Midwest’, 12 gemeenten waren aanwezig; -- Toelichting Ruimtemonitor op het atelier lokale economie Midden-West-Vlaanderen op 11 oktober 2017 met 8 deelnemende gemeenten en op 21 november 2017 met 6 deelnemende gemeenten. www.pomwvl.be

92

Profile for POM West-Vlaanderen

Jaarverslag POM West-Vlaanderen 2017  

Samen met haar partners maakt de POM West-Vlaanderen werk van een kennisgedreven West-Vlaanderen, een West-Vlaanderen gefocust op ondernemer...

Jaarverslag POM West-Vlaanderen 2017  

Samen met haar partners maakt de POM West-Vlaanderen werk van een kennisgedreven West-Vlaanderen, een West-Vlaanderen gefocust op ondernemer...

Advertisement