Page 91

Ondernemerschap

Activeringsteams onbenutte bedrijfspercelen De POM West-Vlaanderen wil onbenutte bedrijfspercelen terug op de markt brengen. De nood aan bouwrijpe bedrijfsgronden blijft hoog in West-Vlaanderen, zodat de bestemde voorraad efficiënt en effectief gebruikt moet worden. De POM finaliseerde in 2017 het project ‘Activeringsteams’ waarbij gronden die worden aangehouden omwille van speculatieve doeleinden, opnieuw op de markt gebracht worden. Het project ‘Activeringsteams’, gesubsidieerd door VLAIO, liep in 2016 officieel ten einde. Omwille van een aantal dossiers die nog lopende waren, werd een kleine verlenging gevraagd tot april 2017. Bij het afsluiten van het project werden er 82,4 ha geactiveerd door de activeringsteams (zie onderstaande grafiek). De overige dossiers zijn onder meer niet ontwikkelbaar omwille van beleidsredenen of kunnen aangeduid worden als niet-verantwoorde reservegronden van bedrijven. Eindtoestand activeringsteams april 2017 Niet activeerbaar owv beleidsredenen: 7,95ha of 7% Gedwongen reserve: 1,38ha of 1%

Verantwoorde reserve: 5,07ha of 4%

Onverantwoorde reserve: 10,89ha of 9%

Nog onduidelijk: 3,53ha of 3% Geblokkeerd: 3,93ha of 3%

Geactiveerd: 82,4ha of 72%

In 2017 werd het instrument van planologische ruil verder ingezet in Beernem dankzij de ad-hoc subsidie van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Hierbij werden onbenutte bedrijfsgronden, die niet meer voor realisatie in aanmerking komen, gedetecteerd. Vervolgens onderzocht men de mogelijkheden om deze te herbestemmen en de economische bestemming elders op een meer inpasbare locatie te voorzien. De POM West-Vlaanderen blijft ook inzetten op inbreiding, een economische herontwikkeling en herinvulling van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen.

www.pomwvl.be 91

Profile for POM West-Vlaanderen

Jaarverslag POM West-Vlaanderen 2017  

Samen met haar partners maakt de POM West-Vlaanderen werk van een kennisgedreven West-Vlaanderen, een West-Vlaanderen gefocust op ondernemer...

Jaarverslag POM West-Vlaanderen 2017  

Samen met haar partners maakt de POM West-Vlaanderen werk van een kennisgedreven West-Vlaanderen, een West-Vlaanderen gefocust op ondernemer...

Advertisement