Page 84

2. BISEPS BISEPS (Business Clusters Integrated Sustainable Energy Packages) is een Europees Interreg-2-Zeeënproject dat kadert binnen de ambities van Europa om tegen 2020 20% minder energie te verbruiken, 20% minder CO2 uit te stoten en 20% meer hernieuwbare energie te produceren. Het project wil de productie van hernieuwbare energie op bedrijventerreinen vergroten door energetische synergiën tussen bedrijven te creëren en investeringen (in onder meer windmolens, zonnepanelen, groene warmte, WKK en smart grids) te faciliteren.

Site-bezoek met het BISEPS team aan Plate-forme LumiWatt nabij Lens (Frankrijk) tijdens de Cross Border Taks Force op 9 maart.

De POM West-Vlaanderen is met BISEPS actief op het bedrijventerrein Waregem-Zuid en op bedrijventerreinen met energie-intensieve productie langs het kanaal Roeselare-Ooigem. Concreet wil men de bedrijven op deze bedrijventerreinen zo veel mogelijk ontzorgen in hun gezamenlijke ambities aangaande hernieuwbare energieproductie en energie-efficiëntie. In 2017 werd in eerste instantie de energievraag en energieaanbod van bedrijven op deze terreinen in kaart gebracht. BISEPS wordt geleid door projectcoördinator Leiedal, samen met 7 andere partners uit België, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk: WVI, POM West-Vlaanderen, UGent, Métropole Européenne de Lille, Centre de Développement des Eco-entreprises, Municipality Breda, West Sussex County Council. Het project loopt van 1 mei 2016 tot 30 april 2020. BISEPS wordt gerealiseerd met de steun van het Europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en gecofinancierd door de Provincie West-Vlaanderen. www.pomwvl.be/samenwerking-europa

84

Profile for POM West-Vlaanderen

Jaarverslag POM West-Vlaanderen 2017  

Samen met haar partners maakt de POM West-Vlaanderen werk van een kennisgedreven West-Vlaanderen, een West-Vlaanderen gefocust op ondernemer...

Jaarverslag POM West-Vlaanderen 2017  

Samen met haar partners maakt de POM West-Vlaanderen werk van een kennisgedreven West-Vlaanderen, een West-Vlaanderen gefocust op ondernemer...

Advertisement