Page 73

Ondernemerschap

In dit project werkt POM West-Vlaanderen (projectleider) samen met Inagro, Westtoer, UNIZO, VIVES en de Centrale van de Landelijke Gilden. Het project krijgt de financiële steun van Europa, Vlaanderen, de Provincie West-Vlaanderen en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). www.pomwvl.be/samenwerking-europa

Filière AD-T Via het Europees Interreg (Frankrijk – Wallonië - Vlaanderen) - project Filière AD-T zet 100% WestVlaams samen met 18 partners uit Wallonië en Frankrijk, in op de ontwikkeling van een grensoverschrijdende, duurzame agrovoedingsketen. Hierbij worden alle schakels uit de agrovoedingsketen (producenten, verwerkers, distributeurs en consumenten) betrokken. Om dit te realiseren, wordt gewerkt rond 4 grote doelstellingen: netwerken, duurzame voeding promoten, kennis uitwisselen en begeleiding aanbieden. Het project wil de groei van bedrijven in de landbouw- en levensmiddelenindustrie stimuleren, hun grensoverschrijdend concurrentievermogen versterken en de werkgelegenheid in de sector vergroten. De betrokken regio’s zijn Hauts-deFrance en Grand Est in Frankrijk, de provincies Henegouwen, Namen en Luxemburg in Wallonië en West-Vlaanderen.

B2B-ontmoeting, project Filière AD-T.

Filière AD-T loopt van 1 oktober 2016 tot 30 september 2020. Het totale projectbudget bedraagt 3.577.438,55 euro waarvan 1.788.719,23 euro steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). www.pomwvl.be/samenwerking-europa 73

Profile for POM West-Vlaanderen

Jaarverslag POM West-Vlaanderen 2017  

Samen met haar partners maakt de POM West-Vlaanderen werk van een kennisgedreven West-Vlaanderen, een West-Vlaanderen gefocust op ondernemer...

Jaarverslag POM West-Vlaanderen 2017  

Samen met haar partners maakt de POM West-Vlaanderen werk van een kennisgedreven West-Vlaanderen, een West-Vlaanderen gefocust op ondernemer...

Advertisement