Page 72

Hoofdstuk 2

100% West-Vlaams 100% West-Vlaams is in de eerste plaats een kwaliteitslabel waaraan men de echte hoeve- en streekproducten (h)erkend. Sinds 2015 worden aanvragen van West-Vlaamse streekproducten onder impuls van de POM West Vlaanderen en in samenwerking met VIVES en een UNIZO-expert uitgebreid gescreend. Naast streekgebondenheid en het productieproces wordt ook de globale bedrijfsvoering bevraagd. Op die manier wil 100% West-Vlaams niet enkel een groene of rode kaart voor de erkenning opsteken, maar ook gericht advies en begeleiding voor gedetecteerde verbeterpunten aanbieden. Dankzij deze unieke, uitgebreide screening ondersteunt 100% West Vlaams de lokale producenten vanaf het eerste contact in hun groei en continuïteit. Daarbij wordt gegarandeerd dat producten met het label 100% West-Vlaams authentiek en ambachtelijk gemaakt zijn. Ze zijn streekgebonden en van onberispelijke kwaliteit. In de tweede plaats is 100% West-Vlaams een netwerk van producenten van hoeve- en streekproducten. Door regelmatig samen te komen, opleidingen in te richten, gezamenlijk promotie te voeren onder het label 100% West-Vlaams ... worden ze steeds sterker, professioneler en gekender. Bovendien is er een nauwe samenwerking met horeca, retail, steden en gemeenten. In 2017 werden diverse acties op touw gezet met de Week van de Korte Keten als kers op de taart. Deze week (van 25 mei tot en met 5 juni) bracht de hedendaagse consument rechtstreeks in contact met de lokale, duurzame producent. Met dit initiatief wil men op lange termijn de West-Vlaming aansporen om lokaal en duurzaam te consumeren. www.100procentwest-vlaams.be www.facebook.com/100ProcentWestvlaams www.lekkersteagenda.be

Structurele projecten PDPO III Binnen het project ‘‘t Smaakt naar meer’ werkt 100% West-Vlaams verschillende innovatietrajecten uit voor alle doelgroepen. Hierbij wordt steeds meer ingezet op publieksbeleving. ‘t Smaakt naar meer maakt deel uit van het LEADER-project PDPO III, het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling. Het project wil West-Vlaanderen en zijn plattelandsregio’s aantrekkelijker maken, korte keten bevorderen in de regio en de lokale (landbouw)economie verder professionaliseren, uitbouwen en voldoende faciliteren richting milieubesparende acties. De projectpartners zetten hierbij in op het creëren van synergieën, het stimuleren van productinnovatie en -verbetering en onderzoek en de implementatie van milieubesparende acties. ‘t Smaakt naar meer laat ook nieuwe doelgroepen (scholen, gemeenten, logies, horeca ...) kennis maken met de korte keten 100% West-Vlaamse hoeve- en streekproducten. Door in te zetten op deze slimme distributie vormen de producten het aanknopingspunt om regiobranding te stimuleren. 72

Profile for POM West-Vlaanderen

Jaarverslag POM West-Vlaanderen 2017  

Samen met haar partners maakt de POM West-Vlaanderen werk van een kennisgedreven West-Vlaanderen, een West-Vlaanderen gefocust op ondernemer...

Jaarverslag POM West-Vlaanderen 2017  

Samen met haar partners maakt de POM West-Vlaanderen werk van een kennisgedreven West-Vlaanderen, een West-Vlaanderen gefocust op ondernemer...

Advertisement