Page 56

Nog enkele concrete acties uit 2017:

Efficiënter goederenstromen ontsluiten • De POM West-Vlaanderen en De Vlaamse Waterweg nv investeren ruim 10 miljoen euro in bijkomende capaciteit voor de binnenvaart. Naast de uitbreiding en renovatie van River Terminal Wielsbeke, wordt op het kanaal Roeselare-Leie geïnvesteerd in een nieuwe binnenvaartterminal, namelijk River Terminal Roeselare. De geplande werken werden toegelicht tijdens een customer event op 15 juni 2017 (zie Communicatie/Persberichten/Ondernemerschap/Transport & Logistiek).

Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie en Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder De Vlaamse Waterweg nv: ‘Een voorbeeld van de rol die een moderne overheid kan spelen, faciliterend, als schakel tussen vraag en aanbod’.

• Door de stijging van watergebonden goederenstromen zal er tegen 2025 nood zijn aan 72 hectare voor watergebonden bedrijventerreinen. Dit zijn cijfers uit de studie Transport Bis (www.pomwvl. be/transport-bis). Samen met de Provincie, De Vlaamse Waterweg nv en de intercommunales WVI en Leiedal werkte de POM West-Vlaanderen een strategie uit om het aanbod aan watergebonden bedrijventerreinen op te krikken. Dit schept opportuniteiten voor de binnenvaart in WestVlaanderen. De studienamiddag ‘Ruimte met Toekomst: een doordachte strategie’ op 23 november 2017 vatte de conclusies en beleidsaanbevelingen uit de studie samen voor de 63 deelnemers (Zie Communicatie/Persberichten/Transport & Logistiek).

56

Profile for POM West-Vlaanderen

Jaarverslag POM West-Vlaanderen 2017  

Samen met haar partners maakt de POM West-Vlaanderen werk van een kennisgedreven West-Vlaanderen, een West-Vlaanderen gefocust op ondernemer...

Jaarverslag POM West-Vlaanderen 2017  

Samen met haar partners maakt de POM West-Vlaanderen werk van een kennisgedreven West-Vlaanderen, een West-Vlaanderen gefocust op ondernemer...

Advertisement