Page 45

Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie

In België is er een duidelijke tendens waarneembaar waarbij senioren hun woning verkopen en zich in de herfst van hun leven aan de kust gaan vestigen. Hierdoor is West-Vlaanderen koploper op het vlak van vergrijzing en is er nood aan appartementen en woningen aangepast aan de behoeftes van die senioren. Een groot deel van het patrimonium aan de kust dateert van de jaren ‘70 en ’80 en is niet (meer) aangepast aan de specifieke behoeftes en verwachtingen van een oudere bevolkingsgroep. De kust vormt dan ook dé regio bij uitstek om nieuwe woon-zorgconcepten te ontwikkelen. Samen met Trefpunt Zorg van RESOC Noord-West-Vlaanderen, de West-Vlaamse hogescholen Howest en VIVES, architectenbureau B2Ai, UNIZO, Antwerp Managementschool, Ondernemerscentra West-Vlaanderen en de kustgemeentes Blankenberge en Koksijde (beide pilootprojecten) wil de POM West-Vlaanderen gericht inspelen op deze nood: met het HCA-project willen de projectpartners een beproefd concept ontwikkelen dat toelaat dat ouderen langer zelfstandig thuis wonen.

Het project Health Care Accelerator werd ingediend in het kader van de GTI West-Vlaanderen binnen het Vlaamse EFROprogramma.De totale projectkost bedraagt 990.000 euro, waarvoor het partnerschap 396.000 euro Europese steun ontvangt via het Vlaamse EFRO-programma. De Provincie en de POM West-Vlaanderen dragen meer dan 500.000 euro bij in het project (Zie Communicatie/Persberichten/Fabrieken voor de Toekomst).

www.pomwvl.be/gti

45

Profile for POM West-Vlaanderen

Jaarverslag POM West-Vlaanderen 2017  

Samen met haar partners maakt de POM West-Vlaanderen werk van een kennisgedreven West-Vlaanderen, een West-Vlaanderen gefocust op ondernemer...

Jaarverslag POM West-Vlaanderen 2017  

Samen met haar partners maakt de POM West-Vlaanderen werk van een kennisgedreven West-Vlaanderen, een West-Vlaanderen gefocust op ondernemer...

Advertisement