Page 44

Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie Door de vergrijzing in West-Vlaanderen, het meest uitgesproken langs de kustlijn, neemt de vraag naar aangepaste zorg sterk toe. Deze tendens biedt heel wat mogelijkheden voor ondernemers uit verschillende sectoren die zich op de zorgsector willen richten. Om de zorg van morgen betaalbaar, toegankelijk en kwaliteitsvol te houden, ontwikkelt de zorgsector nieuwe vormen van zorgverlening. Nieuwe technologieën en diensten kunnen hierbij een toegevoegde waarde zijn. Bedrijven uit sectoren zoals communicatietechnologie, textiel, voeding en bouw die leveren aan de zorgsector kunnen gericht inspelen op deze maatschappelijke tendens en daarbij nieuwe economische opportuniteiten benutten. De Fabriek voor de Toekomst (FvT) Zorgeconomie wil het West-Vlaams bedrijfsleven versterken door de samenwerking met de zorgsector te stimuleren. Vanuit deze cocreatie wordt ingezet op de ontwikkeling van innovatieve businessmodellen tussen bedrijven en zorgactoren.

Product & proces – Onderzoek & Testen - Internationalisering Kmo’s krijgen toegang tot een aanbod gericht op 3 domeinen: Product & proces, Onderzoek & testen en Internationalisering. De Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie staat voor deze bedrijven en zorginstellingen klaar met: • een aanbod aan unieke opleidingen die aansluiten bij de noden van zowel de zorginstellingen als de toeleveranciers van de zorgsector; • fundamenteel en toegepast onderzoek binnen uiteenlopende kennisdomeinen, naar nieuwe inzichten en zorgverlening. In het centrum van Brugge heeft de FvT Zorgeconomie haar uitvalsbasis in het historisch gebouwencomplex van het Tolhuis. Het fungeert als knooppunt voor communicatie en kennisuitwisseling tussen bedrijven, zorginstellingen, kennis- en overheidsinstellingen en organisaties uit het middenveld. www.fabriekenvoordetoekomst.be

Structurele projecten Health Care Accelerator Onze Belgische kust telt 80.000 appartementsgebouwen die, mits een verstandige aanpak, een duurzaam antwoord kunnen bieden op de behoeftes van de groeiende groep senioren. Met het GTI-project Health Care Accelerator (HCA) gaat de POM West-Vlaanderen en haar partners op zoek naar nieuwe antwoorden op deze uitdaging. 44

Profile for POM West-Vlaanderen

Jaarverslag POM West-Vlaanderen 2017  

Samen met haar partners maakt de POM West-Vlaanderen werk van een kennisgedreven West-Vlaanderen, een West-Vlaanderen gefocust op ondernemer...

Jaarverslag POM West-Vlaanderen 2017  

Samen met haar partners maakt de POM West-Vlaanderen werk van een kennisgedreven West-Vlaanderen, een West-Vlaanderen gefocust op ondernemer...

Advertisement