Page 36

Fabriek voor de Toekomst Machinebouw & Mechatronica De sector Machinebouw & Mechatronica (M&M) is met bijna een kwart van de tewerkstelling in de metaalverwerkende sector en zelfs 40 % van de Vlaamse tewerkstelling in mechatronica een belangrijke schakel in het West-Vlaams economisch weefsel. De sector M&M is een cruciale partner van andere industrieën zoals bijvoorbeeld voeding, nieuwe materialen, blue energy en zorgeconomie. Door haar cross-sectoraal karakter is deze cluster leverancier van heel wat technologische innovatie in de industrie. West-Vlaamse bedrijven brengen producten op de markt met een hoge kwaliteit en staan aan de wereldtop wat betreft het toepassen en integreren van nieuwe technologieën in onder meer de textiel- en voedingsindustrie. De machines van de toekomst zijn slim en zelflerend. Ze capteren data via een netwerk van sensoren en interageren met andere machines én met hun operatoren om een nog hogere graad van flexibiliteit of prestatie te halen. De uitdaging is om deze concepten om te zetten naar concrete toepassingen op maat van elk productieproces in elke kmo. De Fabriek voor de Toekomst (FvT) Machinebouw & Mechatronica werkt hiervoor samen met de kennispartners aan de ontwikkeling van open test- en innovatieplatformen, gebaseerd op de noden van en de opportuniteiten voor het bedrijfsleven.

Product & proces – Onderzoek & Testen - Internationalisering Binnen de FvT Machinebouw & Mechatronica krijgen kmo’s toegang tot een aanbod gericht op 3 domeinen: Product & proces, Onderzoek & testen en Internationalisering. De Fabriek voor de Toekomst M&M staat klaar om de kmo te helpen met vragen over: • Cyber-Physical Systems, netwerken die de virtuele en fysieke wereld met elkaar verbinden; • flexibel en slim automatiseren; • virtual & augmented reality en connected intelligence; • slimme productorganisatie met een focus op de vereenvoudiging van de logistiek; • integrale productontwikkeling en productieaansturing; • nieuwe businessmodellen en samenwerkingsconcepten; • informatie over wereldwijde innovaties en trends in M&M en hieraan gelinkte sectoren. www.fabriekenvoordetoekomst.be

36

Profile for POM West-Vlaanderen

Jaarverslag POM West-Vlaanderen 2017  

Samen met haar partners maakt de POM West-Vlaanderen werk van een kennisgedreven West-Vlaanderen, een West-Vlaanderen gefocust op ondernemer...

Jaarverslag POM West-Vlaanderen 2017  

Samen met haar partners maakt de POM West-Vlaanderen werk van een kennisgedreven West-Vlaanderen, een West-Vlaanderen gefocust op ondernemer...

Advertisement