Page 32

Structurele projecten Inn2POWER De POM West-Vlaanderen is hoofdpartner in het Interreg-Noordzeeregioproject Inn2POWER (Innovation to Push Offshore Wind Energy Regions). Dit project wil kmo’s uit de offshorewindindustrie over de grenzen heen laten participeren in innovatieve samenwerkingsverbanden (regionaal, sectoraal en transnationaal) om zo het beste te halen uit hun innovatieve capaciteiten. Elf partners uit 5 Noordzeeregiolanden (België, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken) engageren zich om voor deze kmo’s: • de clusters te versterken; • samenwerkingsverbanden en toegang tot nieuwe markten te ondersteunen; • innovatieve concepten rond havenlogistiek uit te werken; • toegang tot de test- en demofaciliteiten in de offshorewindindustrie te vergemakkelijken; • de competenties en vaardigheden van het personeel in de offshorewindindustrie te versterken. Partners in dit project zijn Haven Oostende, Flanders’ Maritime Cluster, WAB Wind Agentur Bremerhaven, Hochschule Bremerhaven, Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, Provincie Groningen, Offshoreenergy.dk, Erhvervs Akademi Sydvest, Nautilus en Kent County Council. Inn2POWER startte in oktober 2016 en loopt gedurende 4 jaar. Het project krijgt 50% financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en van publieke en private financiering. De Provincie West-Vlaanderen cofinanciert langs Belgische zijde.

MET - CERTIFIED MET - CERTIFIED is een Interreg-2-Zeeënproject dat ernaar streeft mariene energieprojecten in de 2 - Zeeënregio verzekerbaar en financierbaar te maken door de ontwikkeling van internationale erkende standaarden en certificatieschema’s. Hierbij wordt gefocust op getijdenenergie. MET - CERTIFIED brengt verschillende partners uit België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk samen om de marine energiesector in de 2 - Zeeënregio te bevorderen. De rol van de FvT Blue Energy in dit project is tweevoudig. Als neutrale partij zal de POM WestVlaanderen de nieuw verworven inzichten en beste praktijken verzamelen en aanbevelingen formuleren voor de relevante doelgroepen. Daarnaast zal de POM West-Vlaanderen deze inzichten en praktijken trachten te vertalen naar andere onderzoeksthema’s in de mariene sector. Daarbij wordt de link gelegd met mariene innovatielocaties en andere onderzoekinfrastructuur. MET - CERTIFIED is medegefinancierd door het Europees Fonds Voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ook het ministerie van Economische Zaken in Nederland, de Provincie Zuid-Holland en Noord-Holland en de Provincie West-Vlaanderen bieden financiële ondersteuning. MET - CERTIFIED loopt van 1 september 2016 tot 31 december 2019. www.pomwvl.be/samenwerking-europa

32

Profile for POM West-Vlaanderen

Jaarverslag POM West-Vlaanderen 2017  

Samen met haar partners maakt de POM West-Vlaanderen werk van een kennisgedreven West-Vlaanderen, een West-Vlaanderen gefocust op ondernemer...

Jaarverslag POM West-Vlaanderen 2017  

Samen met haar partners maakt de POM West-Vlaanderen werk van een kennisgedreven West-Vlaanderen, een West-Vlaanderen gefocust op ondernemer...

Advertisement