Page 31

Fabriek voor de Toekomst Blue Energy

Fabriek voor de Toekomst Blue Energy De Noordzee is een unieke productieomgeving voor energie. Wind, getijden en golven zorgen voor een continue stroom aan kracht. Tegen 2020 zijn er 8 windturbineparken operationeel die, on- en offshore, heel wat jobs zullen creëren. Bovendien bieden ze bijzondere opportuniteiten voor ondernemers op het vlak van onderzoek, advies, engineering, financiering, logistiek, bouw, exploitatie en onderhoud van windparken. De Fabriek voor de Toekomst (FvT) Blue Energy staat klaar om deze kmo’s te laten groeien in deze veelbelovende sector. Alle knowhow en expertise is namelijk aanwezig in West-Vlaanderen. UGent beschikt over een campus in Kortrijk en een wetenschapspark (Greenbridge) in Oostende. Daar wordt een nieuw maritiem onderzoekscentrum opgericht, met een kust- en oceaanbassin voor onderzoek naar de invloed van golf, getijden en wind op kustwaterbouwkundige en offshoreconstructies. KU Leuven biedt kennis aan in Brugge en ook het OWI-lab, het Vlaamse platform voor onderzoek en ontwikkeling voor offshorewindenergie, staat bedrijven bij in hun zoektocht naar innovatieve oplossingen.

Product & proces – Onderzoek & Testen - Internationalisering Binnen de Fabriek voor de Toekomst Blue Energy is het aanbod voor kmo’s gericht op 3 domeinen, Product & proces, Onderzoek & testen en Internationalisering: • Via het expertise- en bedrijfsnetwerk de kmo’s naar de juiste partner leiden om ze bij te staan in de zoektocht en ontwikkeling naar innovatieve oplossingen voor producten en processen. • Testfaciliteiten van internationaal niveau uitbouwen voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën en concepten, zowel onshore als offshore. • Ondersteuning van de sector in zijn weg naar internationalisering, onder meer door deelname aan beursbezoeken in het buitenland, de organisatie van B2B’s, participatie in Europese projecten … www.fabriekenvoordetoekomst.be

31

Profile for POM West-Vlaanderen

Jaarverslag POM West-Vlaanderen 2017  

Samen met haar partners maakt de POM West-Vlaanderen werk van een kennisgedreven West-Vlaanderen, een West-Vlaanderen gefocust op ondernemer...

Jaarverslag POM West-Vlaanderen 2017  

Samen met haar partners maakt de POM West-Vlaanderen werk van een kennisgedreven West-Vlaanderen, een West-Vlaanderen gefocust op ondernemer...

Advertisement