Page 24

Het project Circularity in & with New Materials werd in 2017 opgestart in het kader van de GTI WestVlaanderen binnen het Vlaamse EFRO-programma. De POM West-Vlaanderen werkt samen met copromotoren Catalisti, Centexbel, KU Leuven, UGent, Howest, VIVES en TUA West om het project te realiseren. De totale projectkost bedraagt 2.500.000 euro. Minstens 650.000 euro hiervan wordt met provinciale middelen toegereden. Het project rekent daarnaast op 1.000.000 euro Europese steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Vlaams minister Philippe Muyters kende 500.000 euro toe uit het Hermesfonds. www.pomwvl.be/gti www.fabriekenvoordetoekomst.be

ALPO In het ALPO-project werken universiteiten en industrie uit Frankrijk en België samen om nieuwe polymeergebaseerde materialen te ontwikkelen uit microalgen. Het project is een onderdeel van het Interregprogramma GoToS3. Het ALPO-project wordt gecoördineerd door de Universiteit van Mons. Partners zijn Universiteit Gent, KU Leuven, AgroParisTech Reims, l’Université de Lille en de clusters GreenWin, IAR, PCG, POM West-Vlaanderen en Aquimer. Het totaalbudget bedraagt 3.492 104,57 euro. www.pomwvl.be/samenwerking-europa

Nog enkele concrete acties uit 2017:

Product en proces • Op 7 september 2017 volgden 40 deelnemers in het VKC in Kortrijk de activiteit Internet-ofThings binnen de wereld van nieuwe materialen met topics als slim textiel, productie van geprinte IoT-toepassingen, dataperspectieven en blockchain. Het project verloopt in samenwerking met ISE (Innovation Sector Exchange). ISE is een Interreg-2-Zeeënproject (Zie hoofdstuk Ondernemerschap). • In Business Club Nieuwe Materialen/Circulaire Economy, in samenwerking met Voka, werden ondernemers ondergedompeld in talrijke circulaire cases. Er waren 8 sessies met gemiddeld 15 deelnemers per sessie. • Op het event Smart@West-Vlaanderen op 8 november 2017 in Gits getuigden bedrijven als Thule, Quadrant, Anziplast, Picanol, Daikin en Hydro Extruded Solutions over de samenwerking met maatwerkbedrijven, waarbij sterk wordt ingezet op cocreatie. Samen bieden ze het hoofd aan de hoge eisen van klanten: produceren met zero foutenmarge of ‘just-in-time delivery’. Geruggesteund door de nieuwste productietechnieken als slimme automatisatie en cognitieve arbeidsondersteuning wordt niet ingeboet aan kwaliteit. Stuk voor stuk inspirerende cases voor de 250 deelnemers.

24

Profile for POM West-Vlaanderen

Jaarverslag POM West-Vlaanderen 2017  

Samen met haar partners maakt de POM West-Vlaanderen werk van een kennisgedreven West-Vlaanderen, een West-Vlaanderen gefocust op ondernemer...

Jaarverslag POM West-Vlaanderen 2017  

Samen met haar partners maakt de POM West-Vlaanderen werk van een kennisgedreven West-Vlaanderen, een West-Vlaanderen gefocust op ondernemer...

Advertisement