Page 120

De Power-to-Gas cluster wordt gecoördineerd door WaterstofNet vzw en telt ondertussen 25 leden uit de bedrijfswereld. Een aanzienlijk deel van hen is actief en/of gevestigd in West-Vlaanderen: Aspiravi, MBZ, DEME, Toyota, Hyundai, Air Liquide, Engie, Fluxys, Colruyt Group, Eandis, Atlas Copco en VDL Bus en Coach (met o.m. het vroegere Jonckheere te Roeselare). ‘In onze toekomstvisie wordt West-Vlaanderen in 2030 een netto-exporteur van energie. Grootschalige opslag van windenergie in waterstof kan hier een belangrijk element in zijn’, aldus gedeputeerde voor Economie Jean De Bethune. ‘Via ons lidmaatschap in de Power-to-Gas cluster zullen we demonstratieprojecten voor duurzame waterstof faciliteren.’ In eerste instantie worden de mogelijkheden in de WestVlaamse havens onderzocht. Zowel productie van groene waterstof als gebruik in de bedrijven in de haven, maritieme toepassingen, openbare tankstation(s), opslag en injectie in het aardgasnet komen hierbij in beeld. Waterstof in de Fabrieken voor de Toekomst De waardeketen van waterstof (gaande van opwekking tot eindgebruik) biedt tal van aanknopingspunten met het West-Vlaamse economisch weefsel. Het ecosysteem van West-Vlaamse bedrijven en organisaties, die al actief zijn of kunnen worden in deze waardeketen, wordt in kaart gebracht in het Interreg (Vlaanderen-Nederland) - project Waterstofregio 2.0. Daarbij gaat speciale aandacht naar de industriële sectoren waarin West-Vlaanderen excelleert -de Fabrieken voor de Toekomst- en de WestVlaamse logistieke sector. Een mogelijke toepassing is het inschakelen van heftrucks op waterstof in de voedingsindustrie. Via Waterstofregio 2.0 hoopt POM West-Vlaanderen een mobiel waterstoftankstation naar de provincie te halen om het gebruik van dergelijke heftrucks bij enkele bedrijven te testen en te demonstreren. Ook een vrachtwagen (40 ton) en vuilniswagens op waterstof zijn in ontwikkeling. Over het Interreg (Vlaanderen-Nederland) - project Waterstofregio 2.0 Vlaanderen en Nederland herbergen een aantal unieke technologiespelers en eindgebruikers rond waterstof, zowel op vlak van de ontwikkeling van voertuigen als op vlak van de productie van waterstof uit groene energie. De samenwerking rond waterstof tussen Vlaanderen en Nederland is gestart in 2009. De regio Vlaanderen-Nederland ontwikkelde een sterk eco-systeem rond waterstof en is actief betrokken bij een aantal Europese initiatieven. Met het Interregproject Waterstofregio 2.0, opnieuw gecoördineerd door WaterstofNet, wordt deze samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland verder verstrekt door bijkomende projecten te realiseren door en voor bedrijven in de regio. Partners in dit project zijn POM West-Vlaanderen, Power-to-Gas cluster en WaterstofNet vzw. Het project krijgt financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Agentschap Innoveren en Ondernemen, Waterstofnet vzw, de Provincie West-Vlaanderen en de POM. POM West-Vlaanderen werkt samen met FCH-JU om waterstofeconomie in West-Vlaanderen uit te rollen POM West-Vlaanderen ondertekende een samenwerkingsovereenkomst met de Europese Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU). Hoofddoel van de samenwerking is het detecteren van businesscases voor toepassing van waterstof in de West-Vlaamse economie. Een ambitieuze studie werd hiervoor opgezet. Memorandum of Understanding De FCH-JU zette een samenwerking op met regio’s en steden in Europa die verregaande interesse hebben in het gebruik van waterstof en brandstofcellen. Bart Biebuyck, voormalig schepen van Economie van de stad Tielt en Executive Director van de FCH-JU: ‘Regio’s en steden zijn voor de FCH-JU belangrijke partners in de uitrol van de waterstofeconomie. Via de ondertekening van een Memorandum of Understanding is West-Vlaanderen nadrukkelijk mee aan boord.’ Eerder ondertekende de Vlaamse regering ook de samenwerkingsovereenkomst. In nauwe samenwerking met WaterstofNet vzw, levert de 120

Profile for POM West-Vlaanderen

Jaarverslag POM West-Vlaanderen 2017  

Samen met haar partners maakt de POM West-Vlaanderen werk van een kennisgedreven West-Vlaanderen, een West-Vlaanderen gefocust op ondernemer...

Jaarverslag POM West-Vlaanderen 2017  

Samen met haar partners maakt de POM West-Vlaanderen werk van een kennisgedreven West-Vlaanderen, een West-Vlaanderen gefocust op ondernemer...

Advertisement