Page 117

Persberichten 2017

West-Vlaanderen biedt kansen: meer dan 55.000 tewerkstellings - en participatieplaatsen voor kansengroepen in 2016 Uit de studie van de POM West-Vlaanderen blijkt dat onze provincie het ook in 2016 goed deed op vlak van inclusieve tewerkstelling. Dat jaar bood West-Vlaanderen 55.328 tewerkstellings- en participatieplaatsen voor kansengroepen, een toename met 2,2% in vergelijking met 2014. Dit resulteerde in een arbeidsmarktparticipatiegraad1 van 73,8% en een werkzaamheidsgraad van 72%. Als economische ontwikkelingsmaatschappij zet de POM West-Vlaanderen in op het versterken van duurzaam ondernemerschap in onze provincie. Inclusieve tewerkstelling is hier onlosmakelijk mee verbonden. Om de vinger aan de pols te houden, inventariseerde de POM het aantal tewerkstellingsen participatieplaatsen voor kansengroepen. Hierbij werd het model van de participatieladder gebruikt om de situatie overzichtelijk in kaart te brengen. Aan de hand van 6 treden – gaande van betaald werk tot sociale contacten beperkt tot de huiselijke kring – geeft deze de participatie weer van 18 tot 64 jarigen op de arbeidsmarkt en/of in de samenleving. Enkele opvallende cijfers en bevindingen: • In 2016 telde West-Vlaanderen 31.745 niet-werkende werkzoekenden (nwwz). Dat zijn er 6% minder dan in 2015. Dit komt overeen met een gemiddelde werkloosheidsgraad van 6,2% (in Vlaanderen is dat 7,7%). • Iets meer dan de helft (50,2% of 15.928 mensen) van alle nwwz zijn laaggeschoold (d.i. geen diploma secundair onderwijs). • In 2016 werden in totaal 55.328 personen uit de kansengroepen dankzij een of andere tewerkstellings- en of participatiemaatregel geactiveerd in West-Vlaanderen. Dat zijn er 1.215 meer dan in 2014 (stijging van 2,2%). Ondanks dus de vele Vlaamse beleidswijzigingen die de huidige tewerkstellings- en activeringsmaatregelen onder druk zetten, stellen we hier toch een groeiende trend vast. • Met deze 55.328 plaatsen staat West-Vlaanderen in voor 19,8% van de Vlaamse tewerkstelling en participatie van personen uit de kansengroepen; en 13,4% van alle bezoldigde arbeidsplaatsen in West-Vlaanderen (in Vlaanderen is dit 12,5%). • Van deze 55.328 plaatsen oefenen 42.786 personen een betaalde job uit met een persoonsgebonden ondersteuning. Dit is ongeveer 1 op 10 van alle loontrekkenden in West-Vlaanderen. Samen sterk Bovenstaande cijfers tonen aan dat West-Vlaanderen nog altijd een prominente rol inneemt inzake de activering van personen uit de kansengroepen. In onze provincie is er een ruim netwerk van organisaties die zich actief inzetten voor de tewerkstelling en participatie van kansengroepen: 4Werk vzw (federatie van de West-Vlaamse maatwerkbedrijven), Starterslabo, vzw STAM (federatie van de West-Vlaamse arbeidszorginitiatieven), en andere kennis- en begeleidingsinstanties. Deze organisaties worden hierin ondersteund door de Provincie en de POM West-Vlaanderen via tal van samenwerkingsovereenkomsten. In West-Vlaanderen wordt eveneens veel aandacht besteed aan enclavewerk. Dit houdt in dat een ploeg werknemers met een arbeidsbeperking onder permanente begeleiding van een maatwerkbedrijf meedraait op de werkvloer van een regulier bedrijf. Op dit moment bieden 9 van de 28 West-Vlaamse maatwerkbedrijven enclavewerk aan.

1

Arbeidsmarktparticipatiegraad: (werkenden + zij die participeren (in een tijdelijk (opleidings)traject) aan de

arbeidsmarkt ) / bevolking tussen 18-64 jaar.

117

Profile for POM West-Vlaanderen

Jaarverslag POM West-Vlaanderen 2017  

Samen met haar partners maakt de POM West-Vlaanderen werk van een kennisgedreven West-Vlaanderen, een West-Vlaanderen gefocust op ondernemer...

Jaarverslag POM West-Vlaanderen 2017  

Samen met haar partners maakt de POM West-Vlaanderen werk van een kennisgedreven West-Vlaanderen, een West-Vlaanderen gefocust op ondernemer...

Advertisement