POM - Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie

Page 1

Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie Product & proces

Onderzoek & testen

Internationalisering


Met zorg ondernemen Door de vergrijzing in West-Vlaanderen, het meest uitgesproken langs de kustlijn, neemt de vraag naar aangepaste zorg sterk toe. Deze tendens biedt heel wat mogelijkheden voor ondernemers uit verschillende sectoren die zich op de zorgsector willen richten.

De stijgende zorgvraag in Europa biedt heel wat groeimogelijkheden voor bedrijven die klantgericht op deze vraag willen inspelen.

Om de zorg van morgen betaalbaar, toeganke­ lijk en kwaliteitsvol te houden, op maat van de zorgvrager, ontwikkelt de zorgsector nieuwe vormen van zorgverlening. Nieuwe technologie­ ën en diensten spelen daarin een belangrijke rol. Bedrijven uit sectoren zoals communicatietech­ nologie, textiel, voeding en bouw die leveren aan de zorgsector kunnen gericht inspelen op deze maatschappelijke tendens en daarbij nieuwe economische opportuniteiten benutten.

Door innovatief ondernemerschap te combine­ ren met de kennis van gedreven zorginstellingen, ondersteund door de knowhow van kennisinstel­ lingen, ontstaat een dynamisch eco-systeem binnen de zorgeconomie. Deze ketensamenwerking is de basis voor toekomstgerichte oplossingen, als antwoord op de veranderende en toenemende zorgvraag.


Product & proces Onderzoek & testen Internationalisering De Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie wil het West-Vlaams bedrijfsleven versterken door de samenwerking met de social profit sector te stimuleren. Vanuit deze co-creatie wordt ingezet op de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten.

Hierbij kiest de Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie er resoluut voor om nieuwe vormen van samenwerking in de zorgeconomie die de traditionele klant-leverancier relatie ver overstijgt, te ondersteunen. Centraal hierbij staat de koppeling tussen de knowhow en de flexibili­ teit van de bedrijven met de evoluerende noden en vragen van de zorgvrager en -verlener.

De West-Vlaamse kennisinstellingen versterken deze aanpak: enerzijds organiseren ze unieke op­­leidingen die aansluiten bij de noden van zowel de zorginstellingen als de toeleveranciers van de zorgsector. Anderzijds gebeurt er fundamenteel en toegepast onderzoek binnen uiteenlopende kennisdomeinen naar nieuwe inzichten in zorgverlening.

Binnen dergelijk partnerschap beschouwen bedrijven en zorgactoren elkaar als evenwaardige partners. Zo ontstaat een netwerkeconomie die resulteert in een maatschappelijke én economi­ sche meerwaarde.

Ook in andere Europese markten neemt de zorg­ vraag toe. Deze evolutie betekent voor bedrijven in West-Vlaanderen nieuwe exportmogelijkheden voor nieuw ontwikkelde, gevalideerde technolo­ gieën en concepten.

Doorgedreven samenwerking binnen de zorgeconomie biedt enorme kansen op economische groei én een positieve maatschappelijke impact.

PRoF4.0 - Patient Recovery room of the Future


Oostende

Sinds 2016 wordt West-Vlaanderen door de Europese Commissie beschouwd als Reference Site op het vlak van Active and Healthy Ageing. Deze erkenning is een hefboom voor bedrijven om deel te nemen aan Europese programma’s rond innovatie.

Veurne

Roeselare Poperinge Ieper

Tolhuis In het centrum van Brugge, heeft de Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie zijn uitvalsbasis in het historisch gebouwencomplex van het Tolhuis. Het fungeert als knooppunt voor communicatie en kennisuitwisseling tussen bedrijven, zorginstellingen, kennis- en overheidsinstellingen en organisaties uit het middenveld.

Barco NV - Salud Digna para Todos I.A.P., Mexico

KU Leuven – Rob Stevens

Brugge

2017©VIVES-Vanwalleghem

Kortrijk

Tolhuis Jan van Eyckplein 2, B-8000 Brugge


Fabrieken voor de Toekomst Fabrieken voor de Toekomst zorgt voor een hechte samenwerking tussen bedrijfswereld, kennisinstellingen en overheid. De focus ligt op het versterken van die vijf sectoren waarin West-Vlaanderen bijzondere groeimogelijkheden toont:

NIEUWE MATERIALEN

MACHINEBOUW & MECHATRONICA

VOEDING

ZORGECONOMIE

BLUE ENERGY Het doel bestaat erin uw bedrijf te versterken door u toegang te geven tot innovatie, kennis en knowhow. Fabrieken voor de Toekomst zorgt voor een optimale voedingsbodem voor de verdere ontwikkeling van uw bedrijf, zowel regionaal als internationaal.

Via één aanspreekpunt per sector vindt u de weg naar de juiste partner: van praktische dienstverlening tot promotie, onderzoek, opleiding en infrastructuur. De coördinatoren van de Fabrieken voor de Toekomst begeleiden u om de juiste antwoorden op uw vragen te krijgen.

Het partnerschap van de Fabrieken voor de Toekomst geeft u toegang tot een aanbod gericht op volgende drie domeinen:

1. Product & proces

Hoe optimaliseer ik het productieproces of de service van mijn bedrijf? Wat zijn de laatste trends en nieuwe technologieën en hoe kan ik hierop inspelen?

2. Onderzoek & testen

Waar vind ik geschikte testinfrastructuur om nieuwe ideeën te onderzoeken? Waar vind ik de nodige expertise om mij hierbij te begeleiden?

3. Internationalisering

Hoe zet ik mijn eerste exportstappen? Welke nieuwe afzetmarkten en bijhorende beurzen zijn interessant voor mijn bedrijf?

Fabrieken voor de Toekomst wil een hefboom zijn voor nieuwe opportuniteiten voor WestVlaamse ondernemers. Wij openen deuren die tot nu toe voor u gesloten bleven. Wij helpen u op weg naar de juiste beslissing en introduceren u graag in ons netwerk. Vijf experts in vijf domeinen staan voor u klaar!


Grijp nieuwe kansen voor uw bedrijf: neem vandaag nog contact met ons op! www.fabriekenvoordetoekomst.be

Partners

Contact Inge Taillieu Coรถrdinator Zorgeconomie Fabrieken voor de Toekomst T +32 50 14 01 64 | M +32 479 89 07 08 E inge.taillieu@pomwvl.be