Experts in Ongelimiteerde Recyclage

Page 1

Experten

in Ongelimiteerde Recyclage


Succesvol aan de slag met uw kunststofafvalstroom 1+1=3 In dit project wordt de expertise van de verschillende kennisinstellingen gebundeld. Zij hebben expertise door de volledige waardeketen heen waardoor een topteam van specialisten samen met u oplossingen kan vinden om uw recyclaten meermaals succesvol in te zetten in het productieproces. Uitbreiding van het Machinepark Nieuwe Materialen. Daarnaast werden een aantal specifieke toestellen aangekocht waardoor kunststof- en textielafvalstromen beter geĂŻdentificeerd kunnen worden zodat recyclaatstromen, o.m. door toevoeging of verwijdering van bepaalde additieven, geoptimaliseerd kunnen worden. Producenten kunnen bijgevolg dit materiaal feilloos inzetten in hun productieproces.


Karakteriseren Het bepalen van de materiaalsamenstelling (PVC, PP,…), als de materiaaleigenschappen (thermisch, mechanisch, rheologisch, …).

Optimaliseren Materialen omzetten tot effectief verwerkbare kwaliteit (zowel het verwijderen als toevoegen van additieven), alsook het omzetten tot een effectief werkbare vorm met oog op de doseerbaarheid.

Produceren Met specifieke aandacht voor de procestechnologie (matrijsoptimalisatie, simulaties, …), alsook de productontwikkeling (design for recycling, design from recyclate, …).


“Wij helpen uw bedrijf ideeën te vertalen in concrete concepten en producten” Centexbel-VKC ondersteunt de industrie door het aanreiken van gespecialiseerde tests, foutenanalyses, technologisch en milieu-advies, innovatie-ondersteuning en onderzoeksprojecten. End-of life is een belangrijke thema waarbij aandacht gaat naar de karakterisatie van polymeren, de recyclage van thermoplastische polymeren en thermohardende composieten en het upgraden van polymeermengsels via compatibilisatie en dit alles in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dr. Isabel De Schrijver • R&D Manager Plastic Characterisation, Processing & Recycling • Centexbel contact: isabel.deschrijver@centexbel.be


“Snelle optimalisaties dankzij simulaties: onze kernexpertise” Onderzoeksgroep ProPoliS aan KU Leuven Campus Brugge focust op inzetbaarheid van nieuwe duurzame materialen. De interactie tussen materiaaleigenschappen, verwerkingsparameters en mechanische performantie staat hierbij centraal. De ondersteuning met numerieke simulaties laat een gereduceerde time-to-market toe. Prof. dr. ir. Frederik Desplentere • Hoofd onderzoeksgroep Propolis • KU Leuven Campus Brugge contact: frederik.desplentere@kuleuven.be


“Wij ontwikkelen de onderliggende wetenschap om meer en beter te recycleren.” Mijn multidisciplinaire onderzoeksteam schuift de nodige wetenschap onder de verschillende aspecten van mechanische recyclage, zoals verwerken van gemengde plastics, invloed van vervuilingen en degradatie, modelleren van de kwaliteit van een complex kunststof-recyclaat en Design from Recycling. Prof. dr. Kim Ragaert • Faculteit Ingenieurswetenschappen & Architectuur • Departement Materiaalkunde, textielkunde en Chemische Procestechnologie (MaTCh) • Centrum voor Polymeer en Materiaal Technologie (CPMT) • Universiteit Gent Contact: kim.ragaert@ugent.be


“Volg de juiste ontwerpregels voor het gebruik van recyclaten in R&D- en Prototyping” Het Howest IDC, legt zich onder andere toe op het optimale gebruik van recyclaten in productie. Het opzetten van testreeksen, het 3D printen van matrijzen en het onderzoeken van nieuwe productiemogelijkheden, leidt tot design guidelines voor circulaire productontwerpen en economie. Daarnaast zet het onderzoek aan Howest IDC sterk in op Hybrid Prototyping, kleine reeks productie en het gebruik van AR/VR in het ontwerpproces. Ing. Lic. Katrijn Sabbe • Industrial Design Center • Howest Contact: katrijn.sabbe@howest.be


“Wij ontwikkelen innovatieve producten, zoals hoogwaardige inzetbare recyclaten.” De Renewable Materials en Nanotechnology onderzoeksgroep ontwikkelt van het moleculaire niveau (chemie) over verwerking (chemische ingenieurstechnieken) tot het karakteriseren van de uiteindelijke materialen (materiaalkunde), met een constante interactie tussen de verschillende niveaus. Dit laat een doorgedreven grondstof- en materiaaloptimalisatie toe voor bestaande en innovatieve producten. Prof. dr. ir. Wim Thielemans • Hoofd onderzoeksgroep Renewale Materials and Nanotechnology • Provinciale Leerstoel Nieuwe Materialen • Departement Chemische Ingenieurstechnieken • KU Leuven Campus Kulak Kortrijk Contact: wim.thielemans@kuleuven.be


“We zetten nieuwe productietechnologieën optimaal in in de praktijk.” De onderzoeksgroep kunststofverwerking specialiseert zich in de nieuwste productietechnieken. Je kan er terecht voor het ontwerpen, opstarten, optimaliseren en testen van kunststofproducten en hun verwerkingsprocessen. Ing. Karolien Vandersickel • Expertisecentrum Product- & Procesontwikkeling • Onderzoeksgroep Kunststofverwerking • Hogeschool VIVES Kortrijk Contact: karolien.vandersickel@vives.beOp weg naar Ongelimiteerde Recyclage In het najaar 2019 pakt Fabrieken voor de Toekomst Nieuwe Materialen uit met een nieuwe hal als uitvalbasis voor de werking rond polymeren en circulaire economie. Hierdoor wordt de aanwezige technologie toegankelijker voor bedrijven. Via het Open Innovatie Platform wordt ook ingezet op doorgedreven inhoudelijke samenwerking tussen ondernemingen en kennisactoren volgens de principes van open innovatie doorheen de waardeketen. Deze innovatieve hub voor samenwerking zal gelokaliseerd zijn in de Etienne Sabbelaan 49, 8500 Kortrijk.


Partners

Met steun van

Contact Eline Persyn Stafmedewerker Nieuwe Materialen Fabrieken voor de Toekomst Etienne Sabbelaan 49, 8500 Kortrijk Eline.persyn@pomwvl.be | T +32 56 29 27 90

Meer info via www.fabriekenvoordetoekomst.be | @FVTwvl