Page 1

Oktober 2013

Maandblad voor dorp Helvoirt 48e jaargang nummer 9


Persoonlijk, betrokken ... Gemoedelijk, betrokken en vooral menselijk. Volgens deze persoonlijke benadering werkt Uitvaartonderneming H.G.J. Bijnen, met het hoofdkantoor in Boxtel. Bijnen is hĂŠt adres voor de verzorging van een meer dan persoonlijk afscheid van uw dierbaren, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent.

mortuarium Liduina De rouwkamer is eigentijds ingericht en de familie kan er eigen muziek afspelen. De bezoekers krijgen tijdens het bezoek koffie en thee aangeboden. Bovendien heeft het mortuairum een eigen ingang en kunnen er 24 uur per dag bloemen in de bloemenkast geplaatst worden.

Wenst u meer informatie? Kijk op www.bijnenboxtel.nl of bel ons via onderstaand telefoonnummer.

Ad van Zon

Uitvaartleider

In geval van overlijden bel: 0411 - 68 47 69 De enige echte H.G.J. Bijnen, dag en nacht bereikbaar!

www.bijnenboxtel.nl

Baroniestraat 53, 5281 JC Boxtel T: 0411 - 68 47 69 I: www.bijnenboxtel.nl


Voorwoord

oktober 2013

Moet echt alles veranderen? In Helvoirt gaat een aantal zaken veranderen. Zo wordt er gebouwd in Den Hoek, komt er een nieuw Gastenbosch en zal het Vincent van Goghplein een nieuwe look krijgen. Ook namen gaan veranderen, blijkt nu ineens. Gastenbosch, Wiekelaar, Dr. Landmanschool worden HelvoirThuis. Het Vincent van Goghplein wordt ‘de Bloey’ en voor Den Hoek wordt misschien ook wel een nieuwe naam bedacht. De straatnamen Avonduur, Maanlicht, Middaguur, Ochtendgloren, Schemering, en Sterrennacht passen niet meer zo bij deze oorspronkelijke veldnaam. Van het een komt het ander… Toen de H.Nicolaas kerk werd gerestaureerd heeft die toch ook geen andere naam gekregen. En nu er plannen zijn om d’n Inbreng op te knappen denkt toch ook niemand aan andere letters op de gevel!! Wie ruimt de Helvoirtse nostalgie op? Wordt de geschiedenis van Helvoirt beetje bij beetje herschreven? Er waait een nieuwe wind. Krijgen de Landmanschool, de Wiekelaar ook straks een nieuwe naam? Of misschien worden hun namen wel uit de geschiedenis geschrapt. Wat is er mis met de namen die vaak lang geleden bedacht zijn? Voor Vincent v. Gogh lijkt het nog het ergste. Hij staat al jarenlang daar met zijn kwastje in de aanslag. Of gaan we dat beeldje in Den Hoek zetten? Daar bloeit vast over enkele jaren wel een zonnebloem.

maandelijks contactblad voor dorp Helvoirt Oktober 2013 48e jaargang nr. 9 Bankrelatie: Rabobank de Leijstroom rek.nr. 12.11.03.218 Redactie-adres: Peter van Gorp, Lindelaan 35, 5268 CB Helvoirt 0411-643262 KOPIJ inleveren: • graag getypt of op diskette; op het redactie-adres • u kunt ook e-mailen: pomphuiske@home.nl Altijd vóór de 1ste zondag van de maand POMPSPETTERS opgeven tegen contante betaling bij: H. Pijnenburg, foto-/tabakshop, Kastanjelaan 19 Tarief: tot en met 10 woorden: e 3,00 Elk woord meer e 0,25 per woord, maximaal 30 woorden. ADVERTENTIES opgeven bij: klaasje van iersel. Vendelstraat 24, 5268 CW Helvoirt 0411 – 642238 E-mail: pomphuiske-advertenties@home.nl

%

REDACTIE: • Lau van Strien • Peter van Gorp • Jan van Balkom • Klaasje van Iersel • Laura Kloprogge • Bas van Hattum

% 641876 % 643262 % 645009 % 642238 % 642842

Veel leesplezier! Redactie Pomphuiske

% 0411 210750

DRUKWERK: Drukkerij ELKA b.v. Watermanstraat 37, 5015 TG Tilburg (013) 456 19 41

Heeft u uw bijdrage voor ’t Pomphuiske al overgemaakt? Raborekening 121103218. Hartelijk dank!

%

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of te weigeren. Opname van stukken betekent niet dat de redactie het met de inhoud of de strekking van de stukken eens is.

1


potheekdiensten potheekdiensten LET OP, DE DIENST IS GEWIJZIGD!! ApotheekVAN vanDEN den BrekelINinHELVOIRT Helvoirt is APOTHEEK BREKEL IS geopend GEOPEND MaandagT/M t/mVRIJDAG vrijdag MAANDAG van 18.00 uur VAN09.00 09.00 - -18.00 UUR Op de zaterdagen is er altijd een Vughtse open vanHelvoirt 9.00 tot 17.00 uur: Apotheek Vanapotheek den Brekel,

Torenstraat 29b, tel. 0411-643566

zaterdag 16 juni: Apotheek van Amerongen zaterdag 23 juni: Apotheek van Amerongen Apotheek den Brekel, Vught zaterdag 30 juni:Van Apotheek van Amerongen Michiel de Ruyterweg 107,Willekens tel. 073-6563584 zaterdag 07 juli: Apotheek zaterdag 14 juli: Apotheek van den Brekel Daarnaast is er een apotheek bereikbaar voor spoedgevallen. De dienstdoende apotheek is geopend: op weekdagen tot 20.00 uur en openingstijden Voor spoedgevallen buiten de normale op zon- en feestdagen van 11.00 – 12.00 uur van 17.00 van uw apotheek kunt u en terecht bijtot 18.00 uur. Buiten deze tijden dient u eerst telefonisch contact te zoeken DIENSTAPOTHEEK ’S-HERTOGENBOSCH E.O. voor het maken van een afspraak.

Gevestigd in de hal van het Jeroen Bosch Ziekenhuis Dunantstraat 1, uur: 5223 GZ ‘s-Hertogenbosch 15 juni vanafHenri 20.00 uur tot 22 juni 20.00 Apotheek Willekens, Vught

22 juni vanaf 20.00 uur tot 29 juni 20.00 uur: Apotheek van den Brekel, Vught 29 juni vanaf 20.00 uur tot 06 juli 20.00 uur: Gestelseadres. Apotheek, St. Michielsgestel Let op! Dit is een nieuw 06 juli vanaf 20.00 uur tot 13 juli 20.00 uur: Apotheek Hopveld, Den Dungen Als uw navigatiesysteem het adres nog niet kent geeft u in: 13 juli vanaf 20.00 uur tot 20 juli 20.00 uur: Apotheek van den Brekel, Vught

Vlijmenseweg 10, 5223 GW ‘s-Hertogenbosch.

Apotheek Van den Brekel, Vught Apotheek Van den Brekel, Helvoirt Telefoonnummer: (073) 553 59 99 Michiel de Ruyterweg 107, tel. 073-6563584 Torenstraat 29b, tel. 0411-643566

www.dienstapotheekdenbosch.nl

Apotheek Van Amerongen, Vught Moleneindplein 70, tel. 073-6569532

Apotheek Willekens, Vught Vliertstraat 81, tel. 073-6561360

Apotheek Hopveld, Den Dungen Hopveld 37, tel. 073-5944063

Gestelse Apotheek St. Michielsgestel Nieuwstraat 7, tel. 073-5515573


Wat gebeurt er allemaal? A

2013

Ma 14-10 t/m vr 18-10 Herfstvakantie Zo 20-10 Noten op de Noen: Sirius Saxofoonkwartet Oude Kerk; 12.15u; toegang gratis, vrijwillige bijdrage Ma 21-10 Thema-avond Maatschappelijk Verantwoord Verenigen Gastenbosch, 19.30u, gratis toegang: aanmelden: loesvangorp@home.nl Do 24-10 Informatie-avond Zonnepanelen Stralen voor verenigingen Café/Zalen De Michel, Haaren; vanaf 20.00u Za 26-10 Fietsverlichtingscampagne Fietsersbond Rijwielcentrale, 10.00-15.00u gratis reparatie verlichting (m.u.v. materiaal) Za 26-10 Rocktoberfest met dresscode Lederhosen, Dirndl of Hippie Jeugdhuis d’n Inbreng, 20.00u, entree € 5,00 Zo 27-10 Wintertijd Di 29-10 Griepvaccinatie door de huisartsen. Gastenbosch, 15.30-17.30u Do 31-10 Informatie-avond Zonnepanelen Stralen 3e actie Gastenbosch; vanaf 20.00u; toegang gratis Za 02-11 Allerzielenviering, H. Nicolaaskerk, 19.00u Za 02-11 Harmonie Kunst Adelt jubileumconcert 110-jarig bestaan Oude Kerk, 20.00u (zaal open 19.30u); toegang gratis Di 05-11 Comité N65: Informatie- en discussie-avond over de gevolgen van de N65 voor de gezondheid D’n Bolle Keizer, 19.30u, toegang gratis Za 09-11 LEFH-speelgoedbeurs d’n Inbreng, 10.00-17.00u Za 09-11 Requiem van G. Fauré door HELVOIRTS KAMERKOOR en CANTA LIBRE uit Veghel met solisten H. Nicolaaskerk in Helvoirt. Aanvang 20:30 uur Zo 10-11 Guldenberg Klassiek: concert voor jonge toptalenten, aanvang 11.00u Zo 10-11 Matinee Dansant mmv Ballroom Syncopators, Gastenbosch, 15.00-18.00u; toegang gratis Do 14-11 HEET Reparatieavond Ónder de Wilg, Haarendijk 6, Haaren, 19.30-21.30u Za 16-11 SOC organiseert het Elf-Elfbal met bekendmaking nieuwe prins; thema Flower Power; D’n Bolle Keizer, 20.30u Zo 17-11 Noten op de Noen: A Traveller’s Tale Oude Kerk; 12.15u; toegang gratis, vrijwillige bijdrage Zo 17-11 Lazy Sunday Afternoon Jazz, met Helvoirtse Pebblestone Jazzband Grint – Gastenbosch, 16.00u – toegang gratis Zo 24-11 Sinterklaas bezoekt Helvoirt, intocht door de straten van ons dorp Zo 08-12 Kerstmarkt Hos-uitzending: dagelijks om 19.30u; do + zo vanaf 19.30u en vervolgens elk uur; zie ook www.hostv.nl/televisie Meer voor deze rubriek …………. a ………. Lindelaan 35 of pomphuiske@home.nl 3


WI WI

Sax

Restaurant

Voor de lunch zijn wij geopend vanaf 12.00 uur.

Gastvrijheid sinds ’s Avonds vanaf 18.00 uur is1438 er al Gastvrijheid sinds 1438 een 3 gangen-menu vanaf € 28,50!

Het is ge voll een s

Kijk voor de complete menukaart

Sjef van meer informatie op: Sjef en enofLiesbeth Liesbeth van Laarhoven Laarhoven www.dezwarteleeuw.nl

Graag tot ziens! Oude 20 Liesbeth enRijksweg Sjef van Laarhoven Oude Rijksweg 20

5268 5268 BT BT HELVOIRT HELVOIRT

Oude Rijksweg 20, 5268 BT Helvoirt Telefoon (0411) 64 66 Telefoon (0411) 641212 12 Telefoon (0411) 64 66 66 Dinsdag en woensdag gehele dag gesloten www.dezwarteleeuw.nl www.dezwarteleeuw.nl zondag geopend vanaf 18.00 uur

a

Taxatierapport nodig?

de Bekker Taxatie Service woningtaxaties

Sint Nikolaasstraat 31a (HELVOIRT) tel. 0411 - 64 40 70 www.debekkertaxatieservice.nl www.debekkertaxatieservice.nl

Corné Corné Janssen Janssen

Molenstraat Molenstraat 21 21 5268 5268 KD KD Helvoirt Helvoirt Tel. Tel. 0411 0411 642850 642850 06 06 -- 29107128 29107128

De De

A

vr.vrijd 13


Parochie H. Nicolaas Pijnenburg, Janus Pijnenburg, Overl ouders Cor van de - 1van 0.30den uur:Bosch CorrieBertens, Groenendaal vanWijk Baardwijk, Vos, Willem en Marie van Esch Verstijnen. Gerard Pollaerts en overleden familie, Marietje Harrie van TuijlBerkelmans, - WesterlaakMathieu ( namensPollaerts, de buurt) Martien van Zeeland, Overl ouders Verbeek dinsdag 22 oktober van Rijsewijk. - 1 9.00 uur: Mariaviering - Doopviering: 12.00 uur Juliette Brands zaterdag 26 oktober (Volkszang) - Doopviering: 12.30 uur: Dennis van de berg -- 1Doopviering: 9.00 uur: Adrie Verhulst 13.30 uur: Janna Smeets en zondag 27 oktober Ebrina Trawally (Nicolaaskoor) -Zaterdag 1 0.30 uur:30overleden juni: ouders Pulskens-Leijten, vanuur: Eggelen (trouwdag), Wim van devan Pas (jgt) - Jos 19.00 Overl ouders van Hulten vrijdag 1 november Bokhoven, Ger van(Nicolaaskoor) Hulten, Marinus en Jo - 1Witlox 9.00 uur: vannog degeen Ven,intenties Monique Robben zaterdag 2 november (Avondwakekoor) Smolders, Coen Smolders. 1 juli: -Zondag 1 9.00 uur: overleden parochianen van okt 2012 - tot 09.00 en Marie vd Aker Pelgrim, okt uur: 2013,Kees Martien van Laarhoven en Overl ouders Witlox van de en overl Ria van Laarhoven van Buul,Aker alle familieleden kinderen. van Fam. van de Hurk - v/d Ven, Toon - Leermakers, 10.30 uur: Wim Muskens, ouders Harry Leijten,Overl Jan Janssen Kuypers de Backer, Aert Pijnenburg. (jaargetijde), Wout van den Boer, Overleden - Ouders 12.00 uur: Doopviering: Daphne van de Ven Lommers - Verburg Zaterdag 7 juli: zondag 3 november (Nicolaaskoor) - 13.30 uur: Huwelijksviering: Bas van Doorn - 1 0.30 uur: vader en moeder Verhoeven - de en Sabrina Rovers Renee en Harrie deMarc Jong, Marie- Cock. 15.00 Zoon uur: Huwelijksviering: Jose Verhoeven, overleden ouders Jongbloeds en Renate Swaans van de Ven Heesters, van Baardwijk, - -19.00 uur: Corrie Piet enGroenendaal Jeanne Leermakers Overleden Scheffers ouders van Baast - Raaijmakers zaterdag november (Volkszang) Zondag 89 juli : - 109.00 9.00 uur: geen intenties uur:nog geen intenties zondag - 10.30 10 uur:november Theo en (Dameskoor) Mien van Baar Reker, en Christ vanintenties den Boer van der Zanden, - 1Marie 0.30 uur: nog geen Harrie Peijnenburg, Jan Schuurmans jgt. - 12.00 uur: Doopviering: Tijmen Jansen - 12.30 uur: Jasper Snippert Vogelcursus Zaterdag 14 juli: -Wilt 19.00 uur: Overl fam Leijten Robben. u eindelijk eens weten welke vogels u hoort Zondag 15 juli: of ziet in uw tuin of tijdens een wandeling? Volg - 09.00 uur: geen intenties dan de vogelcursus van Vogelwerkgroep Midden- 10.30 uur: Marie Witlox Brabant. De cursus word gegeven in Helvoirt, Vrijdag 20 juli: alle informatie is te vinden op www.vwgmidden - 13.00 uur: Huwelijksviering: Paul Kappen en brabant.nl. Adrika Machielsen

Alweer juni, de eindexamens zijn voorbij, Zoektocht dekunt vakantie komt in zicht.op vakantie zijn, maar je Je dan wel in Berlijn wilt toch op zondag naar de kerk. De dames aan de balie van ‘thetvolgende hotel weten, desgevraagd, waar Wanneer Pomphuiske in juli wel uitkomt, in buurt eenvan katholieke is. Daarheen, die dandezijn velen u al op kerk vakantie. Vandaar dat kant op, dandie dieop weg inslaan,gaat, vervolgens linksaf, ik eenieder vakantie dagen toewens daar is het. de zekerheid er op vrijdag heen van rust, vanVoor plezier en van saamhorigheid. lopend, echter geen te zien. van Ja maar waarHet kanisvoor velen eenkerk tijd worden ‘weer opschijnlijk bent u daarvan toen grotezijn straat ingelotrekken met elkaar’, bijde elkaar in alle rust pen. U had de vullen kleine met straat in moeten gaan. en van dagen elkaar. Het zijn de Oké, dinop zo de gelopen maar ook in hier: kerk. genzaterdag waarvoor tijd ontbreekt hetgeen hectische Zaterdagsmiddags echter,opdoen middenom in het leven van alledag.kom Wat ikcultuur de centrum van Berlijn wel eenenkerk deze geest op te frissen, wat sport speltegen om deenopgekerk nog een katholieke kerk, de bisschopskerk dane isstress uit het lijf te verdrijven. Voor hen die zelfs. ga ik kunnen op zondagochtend heen.ikNatuurniet opDaar vakantie of willen wens mooie lijk wastoe, de in katholieke de dames van De het dagen het hier,kerk dan die rustige Helvoirt. hotel aanwezen datgewoon geloof ik wel in. kerk draait, ook in in de buurt, vakantie, door. Ik ben waarschijnlijk steeds verkeerd gelopen, heb U allen voor die tijd, verkeerd en daarom die kerk niet gevonwaar dangekeken ook doorbrengend, den. Maar die kerk, Vrede en alle goeds.hij was er wel. Hans Hageman, pastor De kerk is het huis van God. EnINTENTIES God is soms even onvindbaar als zijn huis, H.-NICOLAASKERK de kerk. Zaterdag Maar Hij is16erjuni: wel. -Je19.00 Streeefland vindt uur: Hem Cor alleen niet altijd zo eenvoudig. Zondag 17 juni: En soms vindt je Hem op een plek - 09.00 intenties waar jeuur: het geen niet had verwacht. -Geef 10.30 uur: Broer Klerks,niet Sjaan daarom de zoektocht op. van Kasteren de Bever, Martinus Vermeer van de Pas en Hij wacht op jou om zich te laten vinden. overl fam leden, Zr. Serena, Overl fam Koks Vroeg of laat zul je Hem mogen ontdekken. Vrijdag 22 juni: Daar geloof in. - 14.00 uur: ik Huwelijksviering Stef van Balkom en Ivonne Maas Wil Smulders, pastoor Zaterdag 23 juni: - 19.00 uur: Harm Vermeer, Jan Schapendonk, Pietje Wouters van de Voort INTENTIES H.NICOLAASKERK Zondag 24 juni: zaterdag 19 oktober (Volkszang) - 09.00 uur: geen intenties - 110.30 uur:nog Marijke van Eggelen, Ouders van 9.00 uur: geen intenties Wijk van Dinther, Anna en Kees van Gils zondag 20 oktober (Nicolaaskoor) 95


van den hurk Makelaardij Kastanjelaan 12-A, 5268 CA Helvoirt

tel: 0411 64 28 28 Nieuw in de verkoop

Zorgeloos kunnen verhuizen binnen Helvoirt.. .. naar bijvoorbeeld nieuwbouw aan Vincent van Goghplein of Den Hoek?

Uw NVM Makelaar ..

● Tempeliersdal 39, Haaren (€ 195.000,- k.k.) ● Hazelaar 9, Helvoirt (€ 219.000,- k.k.) ● Calslaan 15, Vlijmen (€ 257.500,- k.k.) ● V. van Goghstraat 9, Helvoirt (€ 279. 000,- k.k.) Verkocht & verhuurd!

.. geeft u een onafhankelijk en eerlijk advies want is niet tevens verantwoordelijk voor de verkoop van het nieuwe huis; .. voorkomt door zijn deskundige begeleiding dat u met twee woningen komt te zitten; -verkoopt maandelijks de meeste woningen in Helvoirt en Haaren (september zie hiernaast); .. helpt u bij de invulling van uw financiële plaatje. Dus blijf niet zitten maar kom in actie!

Bel/mail Van den Hurk Makelaardij

● Fazantenpad 2, Haaren ● Deutersestraat 2-A, Cromvoirt ● Lijsterbes 5, Helvoirt ● Vendelstraat 3, Helvoirt ● L. de Bourbonstraat 6, Helvoirt ● Industrieweg 3, Helvoirt (BOG) ● Posthoornseweg 5-7, Oisterwijk In de kijker! ● Bouwperceel 495 m², Helvoirt (prijs op aanvraag) ● Nieuwe Erven, Haaren (v.a. € 344.000,- v.o.n.) ● Torenstraat 57, Helvoirt (€ 649.000,- k.k.)

www.vandenhurkmakelaardij.nl


Protestantse Gemeente Helvoirt-Haaren

KijkOp: Pastoraat Onder de titel ‘Een kerk waar mensen zelf grazen’ las ik een aansprekende tekst van de hand van verhalenverteller Matthijs Vlaardingerbroek. Ik deel het graag met U en jou. ‘Het is een mooie lentedag als ik met zeventien geiten en zes schapen door een duingebied slenter. Sinds kort werk ik als vrijwillige herder bij een begrazingsproject in de duinen van het Westland. Uitkijkend over de kudde, dwalen mijn gedachten vanzelf af naar psalm 23. In mijn rugzak zit een kilo bix om de geiten straks, als ze uitgegraasd zijn, een beetje bij te voeden. En ineens raakt het me dat de goede herder in de Bijbel nooit met bix rondloopt. Hij leidt de kudde naar grazige weiden en rustige wateren. Daar kunnen ze zelf grazen en drinken. Maar als je kijkt naar de kerk en hoe mensen daar geestelijk gevoed worden, kan je een heel ander beeld krijgen van hoe een herder te werk geraakt. Je zou dan kunnen denken dat de herder de hele week bezig is een goede portie bix voor te bereiden, waarvan de schapen een of twee keer per week op zondag eten. Kijkend naar mijn beesten, zie ik een kerk voor me waar mensen geleid worden naar grazige weiden en rustige wateren, waar ze zelf rustig kunnen grazen en drinken. En pas daarna een beetje bix, omdat ze sommige vitaminen nodig hebben en het ook zo erg lekker is!’ Ds. L. van Wingerden

kerkdiensten in de Oude Sint NikolaasKerk (aanvang 10.30 uur tenzij anders aangegeven)

Zondag 20 oktober Zondag 27 oktober Zondag 03 november Zondag 10 november Zondag 17 november Zondag 24 november

ds. J.C. Nennie ds. L. van Wingerden ds. mevr. J. van der Zee-Vroegindeweij ds. L. van Wingerden (oogstdienst - gemeentezondag, uitgebreid koffiedrinken) ds. Sj. van der Zee ds. L. van Wingerden (Laatste zondag Kerkelijk Jaar, herdenking overledenen)


Lindelaan 44, Helvoirt, Telefoon 641435

UW BAKKER VAN DE HELVOIRTSE LEYER

STERKE

Hout & Plaatmateriaal Onderhouds-, Timmerwerken Heesakker 12 5076 PR Haaren Tel. 0411-621902

Voor de betere werken, WIM TRAA Lange pad 25 toch5268 GD Helvoirt

naar Sterke!

Tel: 0411 - 64 13 82 06 - 53315170

Kantoor: Leunisdijk 6, 5296 KZ Esch tel. 0411-645141, gsm 06-22234901 e-mail: info@st-automatisering.nl site: www.st-automatisering.nl

• Wij leveren complete computers en netwerken aan huis of zaak. • Service en reparatie aan huis!!!! • Moeite met installeren van ADSL of kabel internet??? Bel voor een afspraak! • Wij bouwen uw PC op maat. • Verkoop hardware, software, printers en accessoires. Alsmede reparatie.

Op afspraak bij u aan huis of op uw bedrijf.

Goedgekeurde PASFOTO’S, voor openingstijden zie website echter het is ALTIJD verstandig om een afspraak te maken!!

Bedrijfsfotografie, Portretten, Reclame, Architectuur, Technische fotografie, Reproducties, Lijsten, Beeldbewerking

Afspraak of vragen? Noor van Gulik tel. 013 - 533 39 37 www.fonkel.nu info@fonkel.nu

Een praktijk voor laagdrempelige, kortdurende en effectieve therapie voor mensen die hulp willen hebben. • Therapie • Counseling • Coaching • Wandelcoaching • Training • Psycho-oncologische hulp (voor mensen die met kanker te maken hebben). Gratis kENNismakiNGsGEsprEk - vErGoEdiNG moGElijk


VIERINGEN OPEN KERK IN OUDE KERK HELVOIRT Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag

26 oktober 9 november 23 november 7 december 21 december

19.00 uur 19.00 uur 19.00 uur 19.00 uur 19.00 uur

Viering Viering Viering Viering Kerstconcert

Enkele jaren geleden wisten veel mensen niet waar ze met hun handen moesten blijven als ze geen sigaret tussen de vingers hadden. Momenteel lijkt het mobieltje in deze spastische behoefte te voorzien. Goed gebruik niet te na gesproken, gaan de gesprekken veelal over niets en nergens. Het mobieltje is voor de meesten een speeltje, ginnegapper, kletskous. Maar zo onschuldig is dit - notabene - ‘social medium’ niet. Je spreekt in jouw mobieltje en praat en praat; je lacht in jouw mobieltje en weet niet hoe het gemaakt is en nog minder hoe het werkt. Maar wat maakt dat uit? Erg is, dat je ook niet weet - zoals ook ik niet wist - dat in Congo vele mensen, duizenden en duizenden, aan dit mobieltje sterven. In Congo’s bergen zit Coltan - naast goud en diamanten - dat wordt gebruikt voor condensatoren van de mobiele telefoon. Om de controle over de mineralen voeren multinationals een eindeloze oorlog. Vijf miljoen doden in vijftien jaar en ze willen niet dat de wereld daarvan iets weet. Een enorm rijk land met een enorm arme bevolking; tachtig procent van de wereldreserve aan Coltan ligt, al sinds drie miljard jaar, in Congo. Nokia, Motorola, Compaq, Sony kopen het Coltan en ook het Pentagon en eveneens de corporatie waartoe de New York Times behoort; en ze willen niet dat de wereld hiervan iets weet; en ook niet dat deze oorlog beëindigd wordt zodat ze het Coltan kunnen blijven roven. Kinderen tussen zeven en tien jaar delven het Coltan, omdat hun kleine lijven passen in de kleine schachten; voor 25 cent per dag. Massa’s kinderen sterven door het stof van het Coltan of bij het houwen van de steenrots die op ze neerstort. Ook de New York Times wil niet dat de wereld hiervan iets weet en zo komt het dat niets wordt gehoord over deze georganiseerde misdaad van de multinationale concerns. Voor de bijbel gaan gerechtigheid en waarheid, waarheid en liefde gelijk op. Zo belangrijk is dus de waarheid; zo belangrijk ook de waarheid over het Coltan. Coltan in jouw mobieltje waarin je praat en kletst en lacht; jouw mobieltje. (Naar Ernesto Cardenal in Inigo Bocken Ernesto Cardenal, 2013 en in Mobieltje in bedrieglijk kieltje, De Roerom oktober 2013)

Peer Verhoeven 9


0411-644122 • aan- en afvoer zand e.d.

• LEVERING VAN BESTRATINGSMATERIALEN • ZAND, GROND EN COMPOST Baroniestraat 53, 5281 JC Boxtel

www.bijnenboxtel.nl Kerkstraat 21 • 5268 AE Helvoirt • 0411 - 641111 • 06-26558633

Parallelweg 10 5268 AW Helvoirt

HovenierD e

06-51114595

www.beemdhoeve.nl

E-mail:

info@beemdhoeve.nl

Loodgieter

• aanleg en onderhoud tuinen Harry van der Pasch Aanleg, onderhoud, service Gijzel 52, Helvoirt • sierbestrating water-, riolering-, sanitair-, zink-, en dakwerk tel. Gas-, 0411-641524 • levering compost mob. 06-12882079

L o o d g i e• taane r senb afvoer e d r i zand j f e.d.

Schellekens 42

Udenhoutseweg 3, 5268 CG Helvoirt Tel. 0411-645302

installateur. Voortaan GasNed installateur. U kunt bij ons terecht voor huur/lease huur/lease van cv- of of warmwatertoestel. warmwatertoestel. of warmwatertoestel. warmwatertoestel. Service abonnement voor cv of Groene stroom, vanaf 2004 grijze stroom en gas. BESPAARINSTALLATEUR Kijk op op www.gasned.nl www.gasned.nl Kijk

Aanbouw Renovatie Een gezonde fruitschaal alsvoor kado geboorte, of verjaardag. Heerlijke rauwkost salades bijmet de BBQ. Kijk ophuwelijk www.bestelgezond.eu. Nieuwbouw Afbouw Verbouw 42


Noten op de Noen: zondag 20 oktober 2013, Oude Kerk SIRIUS SAXOPHONE QUARTET Het Sirius Saxophone Quartet nodigt u van harte uit om eens rond te kijken in de wondere wereld van de saxofoon en het saxofoonkwartet. De mogelijkheden zijn bijkans onuitputtelijk en in deze veelzijdigheid hebben de leden van het Sirius Saxophone Quartet elkaar gevonden.

(foto Guido van der Kroef)

Op het repertoire staan zowel klassieke werken als compleet nieuw werk dat voor het kwartet is geschreven. Kim Hoogvliet (sopraansaxofoon): “Het is voor ons de uitdaging om elke keer weer de saxofoon opnieuw te ontdekken, de vele gezichten van het instrument te laten zien.� Die zoektocht helpt de musici elk concert opnieuw tot een verrassende en bijzondere ervaring te maken. Het Sirius Saxophone Quartet is opgericht in de zomer van 2008 en bestaat uit Kim Hoogvliet (sopraansaxofoon), Bert Haan (altsaxofoon), Gert Verrydt (tenorsaxofoon) en Boris Jansen (baritonsaxofoon). Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan heeft het kwartet besloten een CD op te nemen met muziek van de Nederlandse, in Buenos Aires geboren componist Carlos Michans, een goede vriend van het Sirius Saxophone Quartet. In de aanloop naar de CD opname, brengt het Sirius Saxophone Quartet een programma gebouwd rond de muziek van deze componist. Concertinformatie Het Noten op de Noen concert bijwonen en genieten van live muziek? Dat kan op zondag 20 oktober in de Oude kerk aan de Torenstraat te Helvoirt. Het concert begint om 12.15 uur en zal duren tot circa 13.30 uur. Het concert is gratis toegankelijk, een bijdrage wordt wel op prijs gesteld. U bent van harte welkom bij Noten op de Noen! Meer zien en horen ga naar: www.siriussax.com Stichting Noten op de Noen De concerten georganiseerd door Stichting Noten op de Noen vinden plaats op de derde zondag van de maanden september tot en met mei in de Oude Kerk aan de Torenstraat in Helvoirt. Aanvang van de concerten is om 12.15uur. Concerten duren doorgaans tot 13.30uur. Het programma is ook dit jaar zeer gevarieerd: kamermuziek, zigeunermuziek, jazz en wereldmuziek, van alles komt aan bod. De toegang tot het concert is gratis maar om de concerten ook in de toekomst te kunnen blijven bekostigen, zal na afloop een vrijwillige bijdrage worden gevraagd. Nadere informatie? Neem s.v.p. contact op met Arie Westeneng, PR Noten op de Noen of met Hans Ludikhuize, Voorzitter Noten op de Noen Dat kan via email Notenopdenoen@hotmail.com of via telefoon 06-212 08 752. 11


Rijdt u al hybride of verwacht u dit jaar uw nieuwe Outlander Hybrid? Dan kunt u gewoon bij ons terecht voor uw onderhoud mĂŠt behoud van fabrieksgarantie! Wij zijn gecertificeerd voor onderhoud aan alle hybride en elektrische voertuigen. Goedkoper dan de dealer en dichter bij huis! Vraag om meer informatie bij de receptie of maak direct een afspraak! Vincent van Goghstraat 25 5268 BL Helvoirt 0411 - 64 27 30 www.autobedrijftheovanderheijden.nl


UIT DE CLUBBLADEN Interessante onderwerpen uit het verenigingsnieuws voor u gelezen en samengevat Clubbladen voor opname in deze afgeven bij: Peter van Gorp, Lindelaan 35

Vereniging 55+ ’t hofblad In het voorwoord schetst de redactie van ’t hofblad nog even de sfeer tijdens het afscheid van de burgemeester. De conclusie luidt dat het een voorrecht is om in Helvoirt te mogen wonen. En meteen daarop volgend de oproep om daar ‘heel zuinig op te zijn’. Een beetje tegenstrijdig hiermee zijn de berichten van de bestuurstafel. Daar wordt vooral gesproken over ‘slopen’. De woningen aan de Bloeymanstraat worden in de herfstvakantie gesloopt en ‘d’n hof’ zal – als er een bouwvergunning voor HelvoirThuis ligt – het volgende slachtoffer worden. Ruimte maken voor ambities. De zoektocht naar kenmerkende/typerende woorden voor het HelvoirThuis heeft de woorden ‘rustpunt’ en ‘knooppunt’ opgeleverd. Mooie woorden die nu al meteen voorstellen tot gezamenlijke activiteiten opleveren. Hoe mooi kan het bijvoorbeeld zijn als leden van 55+ de kinderen van de tussenschoolse opvang zouden willen gaan helpen met timmeren, (figuur)zagen of andere ambachtelijke zaken? Voor volgend jaar september/oktober staat er een reis naar Zuid-Engeland op het programma. Gezien het programma is er geen reden om daar een jaarlang over na te denken. Paradijselijk Zuid-Engeland…here we come! Het is niet de bedoeling om het hele ‘hofblad’ hier samen te vatten. Een opmerkelijk bericht over de invloed van de Drunense Duinen op het weer in Helvoirt willen we u niet onthouden. Dat het in ons dorp vaak droog blijft terwijl het aan de andere kant van de N65 regent, heeft te maken met warme lucht die opstijgt uit de Duinen. Daardoor worden de regenwolken gedwongen om via Tilburg en Oisterwijk verder naar het oosten te trekken. Een andere keer zorgen de warme Duinen dat de wolken richting Waalwijk worden geduwd. Ha-

ha, wonen in Helvoirt dat is voldoende reden om dagelijks een goede bui te hebben. HTV digitale nieuwsbrief Voorzitter Piet Hein van der Linden is weer terug. Hij prijst de leden voor hun verenigingslust. Dat maakt HTV tot een actieve vereniging waar veel te doen is. De voorzitter bekommert zich over de verlichting nu de najaarsduisternis nadert. Termen als duurzaamheid en spaarzaamheid komen voorbij. Met ledverlichting valt wel wat te besparen, maar het vraagt ook om een investering. De bank helpt en de gemeente staat garant. In die samenwerking komen er mooie dingen tot stand. HTV nodigt de leden uit deel te nemen aan de Haarens kampioenschappen. Die vinden plaats van 19 t/m 27 oktober. Het zou mooi zijn als HTV weer de titel ‘Kampioen van Haaren’ zou binnenhalen. Aansluitend is er het ‘legendarische poffertjestoernooi’. Nee nee dat is niet tennissen met ‘vette vingers’! dat is een sportief toernooi waar minstens 40 leden een sportieve dag met elkaar hebben. Daarnaast blijft er natuurlijk tijd om een poffertje te prikken. VV-Helvoirt Op 6 oktober speelde Helvoirt I gelijk tegen Beerse Boys. ‘Oudtrainer van Helvoirt Henri van den Braak doet ex-ploeg diep in de blessuretijd pijn’, jammert de kop van het verslag in Langs de Ley. Inderdaad pijnlijk, want het zou toch heel mooi geweest zijn als ‘onze jongens’ hadden gewonnen van de nummer 3 in het klassement. Uiteindelijk is een 1-1-eindstand dan nog lang niet gek. Er blijft voor Helvoirt voldoende uit13


Langs de Ley 8: Helvoirt 1 in oefenduel ruim voorbij BMC, 5-1 / Henri van de Braak doet ex-ploeg diep in de blessuretijd pijn: 1e speelt 1-1 tegen Beerse Boys / Helvoirt 2 pakt koppositie na 2-1 winst op Made 4 / ‘t 4e verliest opnieuw, nu met 2-3 van ODC 5 / Helvoirt 5 kan niet op tegen Hilvaria en scheids: 4-2 / Helvoirt 6 begint 3 kwartier te laat aan de wedstrijd: 3-1 verlies van Uno Animo / Helvoirt VR2 wint vrij simpel van Elshout: 3-0 / Helvoirt D1 kan veel beter, maar wint toch met 2-1 van Dongen / B1 knokt zichzelf terug in de wedstrijd tegen BVV: 2-2 / C2 wint met 0-4 van WSC / D1 verslaat Nemelaer met 1-2!!! / Meisjes D1 net niet sterk genoeg om te winnen van Uno Animo: 4-1 / ME1 wint met 1-8 van Jan van Arckel / E1 winst met ruime cijfers van WSC: 6-2 / NĂŠt niet voor de E2; laatste minuut 5-4 voor SSC / De Reeshof en E3 spelen een ontzettend spannende wedstrijd die eindigt in 4-3 / F1 wint knap van sterk Gilze: 2-4 / F3 wint ruim van Audacia F2: 0-5 / RWB te sterk voor goed spelend F4: 8-0.

daging in de 2de Klasse F. Nemelaer staat immers op de 9e plaats en dat is vlak boven Helvoirt. Met andere woorden: voor Helvoirt zit de spanning en de lol in het midden van het lijstje. Aanmoedigen helpt. Kom dus bij thuiswedstrijden naar het sportpark. Wie geen tijd heeft, kan het verloop van de wedstrijd ook volgen via Twitter. Volg ons kluppie op @vv_helvoirt. Elke maandagmorgen zorgt de redactie van Langs de Ley voor een kersvers nummer. Hannie de Visser moet ongetwijfeld een korte nachtrust hebben van zondag op maandag. Behalve de laatste gegevens over het duel van zondagmiddag staan er deze keer 19 verslagen in van de andere wedstrijden. Hoe de uitslagen ook zijn. Een ding is zeker: vv-Helvoirt biedt in de weekenden sportieve afleiding aan een grote groep dorspgenoten. En dat zijn niet alleen de spelers, ook de ouders, vrienden en supporters hebben elk weekend iets om over (na) te praten. Om een beeld te geven van de ontwikkelingen deze keer de koppen van de verslagen in

In tijden van drukte geven we inspanning vaak meer aandacht dan ontspanning. De balans is zoek, terwijl balans zorgt voor vitaliteit, voor energie en dat willen we toch allemaal?

- Stress - Burnout - Loopbaan - Bedrijfs Coaching & Training

Cobin biedt

Sylvia van Meel sylvia@cobin.nl 06-18979495 Gratis kennismaking Vergoeding mogelijk

15






  Wij alles voor wordt uw auto Het doen is herfst, daarom ’t weer tijd voor winterbanden ! Gelukkig zien steeds meer mensen de voordelen van winterbanden en is Een ongeluk zit in een klein een hoekje. het met sneeuw en ijzel stuk veiliger op de weg. En ook al ligt er geen Heel vervelend, schade aan uwwinterband auto. sneeuw, ook dan geeft een veel meer grip bij nat en koud weer. Dan goed om te weten dat u bij Laatisuhet daarom vrijblijvend door ons informeren over de vele voordelen van van Boxtel terecht kunt voor het winterbanden. Wij bieden u de beste merken voor de voordeligste prijzen, herstellen van deze schade. eventueel met opslag van uw zomerbanden in ons ruime bandenpension. Met jarenlange ervaring en een professionele schadewerkplaats zorgen wij ervoor dat uw auto tot in perfectie wordt hersteld. Als Focwa schadebedrijf repareren wij voor alle verzekeringsmaatschappijen en kunnen wij vaak rechtstreeks de schade aan uw auto met uw verzekering of tussenpersoon afwerken. Kortom, ook bij schade aan uw auto kunt u rekenen op ons vakmanschap !

Ook uw leaseauto is welkom bij van Boxtel ! U kunt al jaren bij ons terecht voor onderhoud aan uw auto, wat wij vakkundig en goed uitvoeren aan ieder merk en type. Dat wij dit zeker net zo goed kunnen als bij de officiële merkdealer word ook erkend door de meeste leasemaatschappijen. Hierdoor zijn wij door Bovag erkend als Lease Kom ook eens kijkenService in onzeCenter showroom, de koffie staat klaar ! erkend als en als Bosch Carservice-bedrijf Of kijk op www.autobedrijfvanboxtel.nl ons actuele occasionaanbod ! premium-partner van voor leasemaatschappij Leaseplan. Als u dus een lease-auto rijdt, kunnen wij ook voor uw auto het onderhoud uitvoeren. Vraag ons vrijblijvend naar de mogelijkheden op dit gebied.       Zoals u ziet zijn wij het complete autobedrijf met ruim 25 jaar  ervaring. Bezoek onze website www.autobedrijfvanboxtel.nl of kom eens langs in onze nieuwe showroom. 

De koffie staat klaar !

 




Hartelijk bedankt, Voor uw vele blijken van medeleven en belangstelling die wij van zoveel mensen mochten ontvangen na het toch nog onverwachts overlijden van mijn lieve man, allerliefste pa en super opa

GERARD VAN DER VELDEN De enorme belangstelling geeft ons kracht en steun om door te gaan in deze moeilijke tijd. Het was fijn om te zien dat Gerard bij zoveel mensen geliefd was. Jeanne van der Velden – van den Oetelaar Kinderen en kleinkinderen

Bedankt! Voor de attenties en vele felicitaties die wij hebben ontvangen ter gelegenheid van onze gouden bruiloft zeggen wij iedereen hartelijk dank.

DrĂŠ en Cor Mathijssen

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor de getoonde belangstelling ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk. Mede door u is het een onvergetelijke dag geworden.

Frans en Ria van Iersel-van Haaren Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

17


Reboot Computers Huidverzorging Verkoop en Reparatie van computers Herinstallatie Windows en virus bestrijding Raamse Loop 3 5268 GG Helvoirt 0411-645201 info@reboot.nl Open maandag t/m vrijdag 9.00 t/m 17.00 Buiten openingstijden op afspraak

Massage

Yoga

Biologische huidverzorging - Ayurvedische - Chi - Kruidenstempel - Ontspannings - Stoelmassage Hatha yoga www.schoonheidenmeer.nl info@schoonheidenmeer.nl 06 30 77 43 19 / 0411 64 22 30

NEE! DAT VERKOPEN WIJ NIET

Want bij Mignon in Oisterwijk vind je de mooiste en grootste collectie trouwringen. Daar zeg je altijd ja tegen! DOrpsstraat 15 5061 HH OIstErWIJK t 013 - 521 31 06


“Van alle markten thuis” Prent Ton Door: Ton van Empel

Door: Ton van Empel

Fysiotherapie-Oedeemtherapie-ManueleTherapie-Sportfysiotherapie Medisch Trainings Centrum

Ellen Buynsters Gildepad 8 - 5076 AN Haaren

De praktijk is gespecialiseerd in: Lymfedrainage / oedeemtherapie en begeleiden van oncologische patiënten(kanker), tijdens bestraling en chemo + de tijd daarna. Tevens meten we Therapeutisch Elastische Kousen aan. Beweegprogramma gericht op: hart-longrevalidatie en reuma (aangesloten bij Fyranet, netwerk voor reuma regio ’s Hertogenbosch, directe samenwerking met reumatologen). Voor meer informatie, bellen (0411-623358) of mailen info@fysiobuynsters.nl www.buynstersfysio.nl 19


•• •• •• ••

verbouwingen verbouwingen aanbouwen aanbouwen dakkapellen dakkapellen vervangen vervangen van kozijnen kozijnen van ramen, deuren T I M M E R & B O U W B E D R I J F ramen, deuren en trappen K E R K T R A AT 2 1 , 5 2 6 8 Aen E trappen H E LV O I R T G S M 0 6 - 2 6 5 5 8 6 3 3 Brabantsehoek 34, 1b 50745074 NJ Biezenmortel • Tel.: 013 503 09 08 • Fax: 013 511 07 25 Capucijnenstraat PE Biezenmortel Biezenmortel telO Capucijnenstraat 1b PE 013-5773660 T E L E F Otel N ( 0 4 1 1 ) 606-53457979 4 11 11 E-mail: info@delaatgroep.nl •• •• •• ••

verbouwingen verbouwingen aanbouwen aanbouwen dakkapellen dakkapellen vervangen vervangen van kozijnen kozijnen van Liduina, Boxtel ramen, deuren deuren T I M M E Beheerder R & vanBrouwkamer O U W B ELiduinahof D R I35Jte F ramen, Beheerder van het Afscheidscentrum Zeshoevenstraat en trappen K Eaan R KdeT R A AT 2 1 , 5te 2 6Udenhout 8 Aen E trappen H E LV O I R T G S M 0 6 - 2 6 5 5 8 6 3 3 Capucijnenstraat 1b PE Biezenmortel Biezenmortel telO 013-5773660 Capucijnenstraat 1b 5074 PE T E L E F Otel N ( 0 4 1 1 ) 606-53457979 4 11 11

UITVAARTONDERNEMING H.G.J. BIJNEN

****************** Waardebon ****************** Ad van Zon

Patricia Bijnen-van Rassel

Nicole de Swart

UITVAARTONDERNEMING H.G.J. BIJNEN Voor een persoonlijke begeleiding bij het afscheid. en nachtLiduina, bereikbaar onder 35 te Boxtel Beheerder vanDag rouwkamer Liduinahof

tel. 0411 - aan 68 de 47Zeshoevenstraat 69 Beheerder van het Afscheidscentrum te Udenhout Baroniestraat 53, 5281 JC Boxtel

www.bijnenboxtel.nl

****************** Waardebon ****************** Ad van Zon

Patricia Bijnen-van Rassel

Nicole de Swart

BROODEN BANKETBAKKERIJ Voor een persoonlijke begeleiding bij het afscheid.

Peter en Monique COPPENS Dag en nacht bereikbaar onder

tel. 0411 - 68 47 69

Lindelaan 44, Helvoirt, Telefoon 641435 Baroniestraat 53, BAKKER 5281 JC BoxtelVAN UW

www.bijnenboxtel.nl DE HELVOIRTSE LEYER


Aan alle lieve kinderen uit Helvoirt Spanje, Oktober 2013

Op zondag 17 juni 2007

de derde zondag van de maand Hier een klein berichtje uit Spanje, want Sint Nispeelt voor ons colaas heeft het weer erg druk. Hij en zijn pieten zijn namelijk bezig met de voorbereidingen op on- Duo Macondo ze reis naar Nederland. De Pieten zijn druk bezig bestaande uit om de stoomboot te poetsen en te versieren, zodat Mikhail Zemtsov op altviool deze er straks weer tiptop uitziet. Enno Voorhorst op gitaar Ook moeten er nog heel veel pepernoten gebakken wordenZuiden alle cadeautjes moeten Zij spelen Amerikaanse muziek;nog eeningevergelijking kan worden gemaakt met bij voorbeeld de pakt worden. Er is dus nog veel te doen! muziek van Villa-Lobos en Piazzolla. We willen deze keer zeker niet hebben dat er iets mis gaat Zemtsov of dat er leefde iets wordt vergeten…. Mikhail en werkte langeWel tijdweet in Mexico en kreeg zelfs het Mexicaanse staatsbur-gerde Sint zeker dat hij op zondag 24 november naar schap. Als solist speelt Mikhail op festivals en met orkesten in Amerika, Europa en het Ver-re Helvoirt Hij verheugt zicho.a. daar enorm op, Oosten. komt. Hij speelt samen met Bella Davidovitch, Alexander Markovitch, Dmitri Sitk-ovetski, want in Helvoirt wonen heel en veel lieve Jansen. kinderen. Sara Chang, Julian Rachlin Janine Momenteel is Mikhail aanvoerder altvio-list van het Zorg dus datOrkest. je goed je best doet op school en lief Residentie bent voor papa mama, dan kunnen mijn pieten Enno Voorhorstenwas 1e prijswinnaar van verschillende internationale gitaarconcoursen, zoals o.a. weer heel veel pepernoten strooien! het Seto-Ohashi concours in Japan. Hij geeft concerten wereldwijd en is als docent verbon-den aan het Koninklijk Conservatorium. Tot ziens. Tot op 24 November! Het programma Sint Nicolaas luidt als volgt: Antonio Ruiz-Pipó (*1933)

Cancion y Danza

Swingende dansmuziek in Gastenbosch

Andaluza, Oriëntal, Zambrade Ballroom Syncopators bestaat uit Het orkest 12 instrumentalisten (die 24 instrumenten bespeNiccolo Paganini (1782-1840) Sonata per la Gran Chitarra Zij spelen in de traditie van len)Viola en eene zangeres. de jazzy dansorkesten uit de jaren twintig, begin Heitor Villa-Lobos (1887-1959) Bachianas Brasileiras dertig, van de vorige eeuw. Het is een mix van de Zondag 10 november is er een matinee danssant in Amerikaanse jazz en de Europese salonmuziek Astor Piazzolla Histoire Bordel 1900, Café 1930, (Duitsland en Frankrijk). Het rauwe van de hot Gastenbosch met(1921-1992) “hot and sweet music” doordu deTango; Nightclub 1960 Ballroom Syncopators onder leiding van Wouter jazz uit New Orleans wordt getemd door arrangeBombeeck. Aanvang 15.00 uur tot 18.00 uur. De menten met strakke rifjes, zoetgevooisde saxgroeDe het14.30 concert in de toekomst te kunnen blijven bepen en ook smeltende viooltonen. zaaltoegang is open tot vanaf uur.is gratis maar om de concerten kostigen, zal na afloop een vrijwillige bijdrage worden gevraagd. In de jaren 1920 – 1930 groeide de belangstelling De Ballroom Syncopators doen hun naam eer aan Het begint om uurmeer in dedanszalen Oude Kerk door aan de foxtrots, Torenstraat te Helvoirt en zal regelmatig duren tot voorconcert de jazz zodanig dat 12.15 er steeds jimmy’s en quick-steps uiterlijk 13.30 uur. U bent van harte welkom! en clubs kwamen. De bekendste uit die tijd is wel af te wisselen met een wals, tango of een rumba. The Cotton Club. Afwisseling tussen dansbare jazz en amusement zorgde voor een variété-ach- Dus…….lekker dansen of gewoon komen luistetige sfeer. In de sfeer van deze traditie treedt het ren. De toegang is gratis. Voor meer informatie, orkest de Ballroom Syncopators op. check www.ballroomsyncopators.nl Enrique Granados (1867-1916)

21 15


Voor advies en aanschaf van zonnepanelen Robert Coolen - Torenstraat 5 - 5268 AR Helvoirt - tel.:06-46291356 - coalenterprise@gmail.com (op werkdagen graag na 18.00 uur bellen).


‘Noodkreten’

‘Noodkreten’ uit de duinen! ‘We kunnen niet meer met de tractor op onze eigen grond’ of SOS-signalen van gelijke strekking. Al een jaar lopen grondeigenaren maar ook loonwerkers te hoop tegen de gemeente. Ze kunnen niet meer of hun eigen erf met een gemotoriseerd voertuig. Tenzij ze de bureaucratische molen van de gemeente trotseren en hun portemonnee trekken... Wat is er aan de hand? In februari 2012 sloot het gemeentebestuur zo’n 16 wegen af voor gemotoriseerd verkeer in of nabij de Loonse- en Drunense Duinen, zoals bij de Oude Bosschebaan, de Margrietweg, Hoef ten Halve en de Heikant. Volgens de publicatie van de gemeente moet de maatregel vooral de natuur beschermen. Ook wandelaars, fietsers en ruiters moeten rustig hun gang kunnen gaan, niet gehinderd door lawaaierig geweld. In de praktijk zal bedoeld zijn stropers, illegale houtkap en het dumpen van afval – om enkele uitwassen te noemen – een halt toe te roepen. En dagjesmensen te weren die te lui zijn om honderd meter te lopen! Maar dat kun je niet opschrijven volgens de Wegenverkeerswet. Natuurmonumenten heeft bij de gemeente Haaren aangedrongen om nu eens paal en perk te stellen aan de illegale praktijken. Verbodsborden maken het mogelijk dat de gemeente handhavend kan optreden. Goeie zaak, zou je zeggen. De gemeenten Loon op Zand en Heusden hebben eerder op hun grondgebied hetzelfde gedaan. Prima maatregel, tenminste als je oog hebt voor de nadelige effecten. Niet dus! Grondeigenaren zoals boeren, pachters maar ook loonwerkers zitten met

Column Peter Corvers

de bureaucratische rompslomp van de maatregel. Die is duidelijk vanachter het bureau genomen. En zonder overleg met grondeigenaren of belangenorganisaties zoals de ZLTO of Duinboeren. Hoe werkt het, of beter: hoe werkt het niet? De grondeigenaar of pachter in Haaren moet een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Die kost 60 euro en geldt voor vijf jaar. Maar dan ben je er nog niet. Zo moet bijvoorbeeld de loonwerker die het mais van het land wil halen een machtiging van de grondeigenaar hebben. Die machtiging geldt alleen voor vijf aaneengesloten dagen. Als die loonwerker na pakweg twee maanden weer op dat land moet zijn heeft hij (formeel) opnieuw schriftelijke toestemming van zijn opdrachtgever (meestal de boer) nodig. Wie doet dit? Niemand! Geen wonder dat de gemeente Haaren de bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) de opdracht heeft gegeven (voorlopig) niet op te treden. Maar oom agent kan natuurlijk altijd een vette prent uitdelen! De Duinboeren hebben in juni een brief gestuurd aan de gemeente Haaren. De belangenorganisatie kreeg in september antwoord dat neerkomt op: regels zijn regels. De gemeente Loon op Zand snapt de nadelen wel die dit soort (noodzakelijke) maatregelen met zich meebrengten voor direct betrokkenen. Die gemeente laat grondeigenaren geen 60 euro betalen om op hun eigen grond te komen. Loon op Zand geeft hen een kosteloze(!) en tijdloze ontheffing. Zij machtigen vervolgens loonwerkers en anderen door hen simpelweg een verklaring of een kopie van de machtiging te geven. Niks vijfdagenregeling! Kom op gemeentebestuur, los dit nou eens praktisch op!

Bij ’t Pomphuiske blijft niemand ongezien 23


STERKE

www.sterke-hout.nl Wilt u met Valentijn uw geliefde verrassen met een voor al uw sierbestrating mooie bos rozen? 0411-621902 Heesakker 12, Haaren machinale bestratingen erfverhardingen grondwerken levering bestratingsmaterialen Wij zijn iedere zaterdag geopend Burg. Verwielstraat 7 Oisterwijk T: 013 - 528 21 25

van 10.00 uur tot 14.00 uur Lingerie, Bad- en Nachtkleding,

Top Roos

• tel.& Borstprotheses 0411 64 21 86 • NKB Bestratingen Babyen Kinderkleding • fax 0411 64 46 72 • Lindelaan 4 3 Haaren (parallel aan N65) 38 •Berktweg 5268 W CCWHelvoirt W. C H R I S T S•Mmobiel U L D E0651 RS.N L79 12

Onderhoudswerken Timmerwerken Hout & Plaatmateriaal Hout Onderhouds-, Timmerwerken Lindelaan 7, Helvoirt Plaatmateriaal Tel.: 0411-641764 Primagaz Heesakker 12 5076 PR Haaren

Tel. 0411-621902 info@sterke-hout.nl

Voor de betere werken, toch Burg. Verwielstraat 5 Oisterwijk T: 013 - 521 72 90

naar Sterke! Lingerie, Foundation, Badkleding & Nachtkleding W W W. P O U R E L L E . N L

’t k a p s a l o n m sloten van ge ie nt ka va s en Weg gustus 29 juli t/m 13 au i d j e Helvoirt Voor knip krul kleur advies

Behandeling volgens afspraak Torenstraat 53 5268 AS Helvoirt Tel.: 0411-643088


80 projecten doen mee aan ‘Hart voor elkaar’ Leden beslissen van 16 tot en met 6 november Bij aanvang van de stemperiode ontvangen alle leden van Rabobank Hart van Brabant een gebruikersnaam en wachtwoord. Hiermee kunnen ze online 5 stemmen uitbrengen op alle deelnemende projecten met een maximum van 2 stemmen per project. De stemperiode voor de campagne loopt van 16 oktober tot en met 6 november. Afhankelijk van het aantal stemmen, ontvangen de initiatiefnemers een geldbedrag voor hun project. Dus hoe meer stemmen worden uitgebracht, hoe hoger de bijdrage voor het project. Tijdens de ledenbijeenkomsten in november maakt de bank de bedragen per project bekend. De ledenbijeenkomst voor de gemeente Haaren vindt plaats op 18 november in Den Domp, Haaren.

Ook in 2013 organiseert Rabobank Hart van Brabant de actie ‘Hart voor elkaar’. Verenigingen en stichtingen konden tot 14 september een aanvraag insturen voor een financiële bijdrage aan een sociaal maatschappelijk initiatief of project. Dit jaar doen 80 projecten mee aan ‘Hart voor elkaar’. In totaal verdeelt de bank ruim € 100.000,-. Leden van de bank beslissen waar dit geld naartoe gaat. Van 16 oktober tot en met 6 november kunnen zij stemmen op hun favoriete projecten. Elke stem is dus geld waard! Hoe werkt ‘Hart voor elkaar’? Verenigingen en stichtingen uit de regio konden tot 14 september projecten insturen waarvoor zij een geldelijke bijdrage willen ontvangen. In 2013 stelt Rabobank Hart van Brabant € 100.000,- beschikbaar voor ‘Hart voor elkaar’. Dit bedrag mogen de leden van de bank door middel van het uitbrengen van hun stem, verdelen over de projecten die meedoen. Dit jaar nemen 80 projecten deel aan ‘Hart voor elkaar’. Hoe meer stemmen een project ontvangt van de leden van de bank, hoe hoger de financiële bijdrage die de vereniging of stichting ontvangt om het project uit te voeren.

Extra publieksbonus Tijdens de ledenbijeenkomsten verdeelt de bank als extraatje nog eens € 12.000,-. Leden die aanwezig zijn bij de bijeenkomst ontvangen een extra stem die ze geven aan hun favoriete project uit de gemeente. De initiatiefnemers van het project moeten wel aanwezig zijn bij de bijeenkomst. De drie projecten die op deze avond de meeste stemmen ontvangen, krijgen een extra bijdrage van € 1.000,-. Niet slecht toch?

FILM: vlucht van de Kraanvogels in Esch Deze film is gemaakt in 2013 en bevat filmmateriaal van een tiental jaren. De film gaat over de Europese kraanvogel en is voorzien van een goed verhaal. Maar ook de films ‘De groene Jonker’ en de film over het natuurgebied ‘De Peel’ zijn voorzien van een goed verhaal en live geluid. De film ‘De groene Jonker’ toont opnames van vogels die daar broeden en er een kort bezoek brengen tijdens de voor- en najaarstrek.

Op donderdag 17 oktober 2013 laat Cor Speek uit Geldrop een aantal van zijn natuurfilms zien op verzoek van IVN Oisterwijk en LNMH uit Haaren. Een van deze films is ‘De vlucht van de kraanvogels’. Sinds 1997 volgt hij de trek van de kraanvogel zowel in Nederland als in het buitenland.

U bent welkom op donderdag 17 oktober vanaf 20.00 in Ons Café, Leunisdijk 28 in Esch. 25


Een avondje stappen, een feest organiseren, heerlijk lunchen of dineren, een vergadering, of zomaar gezellig recreëren bij ons kunt u het allemaal in onze bistro, café of zaal.

NIEUWE ACTIE 3*-gangen keuzemenu * Elke gang keuze uit 3 gerechten Dinsdag tot en met donderdag: € 21,50 Vrijdag tot en met zondag: € 24,50 www.debollekeizer.nl informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden of kom gewoon eens een kijkje nemen Lindelaan 58, 5268 CD Helvoirt, telefoon 0411-641311 Parkeergelegenheid aanwezig


HOJ (Helvoirtse Organisatie voor de Jeugd) is op zoek!!! een toegankelijk archief. 6. Het samen met de voorzitter voorbereiden van de agenda. 7. Het verslagleggen van vergaderingen. 8. Het versturen van verslagen, vergaderstukken en agenda naar bestuursleden. 9. Verrichten van alle overige correspondentie. 10. Het samen met de voorzitter opstellen van het beleidsplan en het jaarverslag. 11. Bewaken van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Ondergetekende is graag bereid met u een oriënterend gesprek te hebben voor als u nog nadere informatie wil. Graag zouden wij met u de bovenstaande uitdagingen aan willen gaan. Voor reacties kunt u contact opnemen met Paul van den Brand, voorzitter van de Hoj. 06-20969296 / paulvandenbrand@partis-bwi.nl Achterstraat 23, 5268 EA Helvoirt.

De Helvoirtse Organsatie voor de Jeugd is een overkoepelende organisatie voor ondersteuning jeugd-verenigingen gehuisvest in D’n Inbreng en is tevens beheerder van jeugdgebouw D’n Inbreng. Naast bovengenoemde activiteiten zijn er nog enkele werkgroepen binnen de HOJ actief, zoals werkgroep Helvoirts Weekend, Openpodium, Avondwandelvierdaagse en Kinderatelier. Een dynamische organisatie die zich inzet voor de Jeugd in Helvoirt. Vrijwillige inzet gevraagd bij verbouw D’n Inbreng Een groot project wat we nu aan het voorbereiden zijn is de verbouw van D’n Inbreng. Het gebouw moet een volledige facelift krijgen en aangepast aan de huidige norm. Een grootse uitdaging. Deze verbouw willen we realiseren met de inzet van vrijwilligers. Wij zijn op zoek naar een groep vrijwilligers die deze verbouw met ons willen realiseren. Mensen met diverse bouwtechnische vaardigheden als, timmeren, metselen, tegelzetten, elektra, installatietechnieken, meubels maken, schilderen, enz. We willen dat in enkele fases doen en gedoseerd.

Gevraagd secretaris bestuur Hoj  Productie en verkoop van diverse Ook is de Hoj op zoek naar een secretaris die ons  diervoeders, granen en kunstmest. bestuur komt versterken.  Verkoop alleen op zaterdag van  De taken van secretaris houden het volgende in; 08:00 – 11:30 uur.  via 1. Het contactadres van informatie voor het beTe bereiken   stuur in- en extern. de Industrieweg Helvoirt.   2. Zorgen voor tijdige beantwoording van post.    3. Beoordelen of ontvangen stukken onder de Helvoirtsestraat 33, 5268 BA Helvoirt aandacht van het bestuur gebracht moeten Telefoon: 013 - 5091269   worden. Telefax : 0411 - 645412  4. Zorgen dat alle andere bestuursleden of andere betrokkenen tijdig beschikken over voor hun werk relevante stukken. 5. Het verzamelen, ordenen en toegankelijk maken/houden van alle relevante informatie in 27


AFSCHEID BURGEMEESTER FRANS RONNES Beste mensen, Fijn dat u op 26 september met zo velen onze burgemeester op feestelijke wijze bent komen uitzwaaien. Het was een gezellige, sfeervolle avond, met medewerking van bijna alle verenigingen, de Dr Landmanschool en vele mensen meer uit ons mooie dorp Helvoirt! Bedankt allemaal dat u aanwezig was! Samen hebben we gezorgd voor een prachtig afscheid. Frans Ronnes, zijn vrouw Anny en zijn zonen, schoondochters en kleinkinderen hebben ervan genoten.   Vriendelijke groeten, namens het comité Helvoirt Wim van Baast, Marijke Beset, Bart de Rijk, Mariska Wolfs

28


29


Voor het ..... ➔ rooien van bomen, ➔ afvoeren van stam en/of takhout ➔ uitfrezen van stobben ➔ takhoutversnipperen tot 30 cm doorsnee kunt u bij ons terecht.

BOOMROOIERIJ H.C.M. VAN WIJK

Bos-onderhoud kunnen wij ook verzorgen.

CV-Ketel vernieuwen

Tevens gespecialiseerd in het rooien van moeilijk staande bomen. De nieuwste van NEFIT: Udenhoutseweg 21 Ecomline5268 HRCG 97.5% rendement Helvoirt Telefoon/fax De meest moderne 0411-643457 en zuinige CV-ketel autotelefoon 06-51480796 e-mail: woodywoodpecker5@wanadoo.nl

Uw dealer voor Helvoirt en omstreken sanitairinstallatie- en CV-bedrijf Voor het ..... ➔ rooien van bomen, ➔Helvoirt afvoeren van stam en/of takhout Den Dungen Tel. 073-59 41 209 Tel. 073-59 41 209 ➔ uitfrezen van stobben Ook voor het vernieuwen van uw badkamer. Moderne toonzaal. ➔ takhoutversnipperen Gas- en waterfitter sanitairBOOMROOIERIJ installateur tot 30 cm doorsnee Gasgestookte CV-installaties H.C.M. VAN WIJK Gespecialiseerd in koperen dakbedekking. kunt u bij ons terecht.

Bergman & van Lokven

Bos-onderhoud kunnen wij ook verzorgen.

CV-Ketel vernieuwen

5 Tevens gespecialiseerd in het rooien van moeilijk staandeLindelaan bomen.

De

5268 CB Helvoirt tel. 0411 64 23 92 / 64 30 81 De nieuwste van NEFIT: Udenhoutseweg 21 Udenhoutseweg 21 mobiel 06 53 72 98 15 5268 CG Helvoirt Ecomline5268 HRCG 97.5% rendement Helvoirt fax 0411 64 32 24 Telefoon/fax 0411-643457 Telefoon/fax meest moderne 0411-643457 en zuinige CV-ketel www.auto-adschey.nl

autotelefoon 06-51480796 06-51480796 autotelefoon e-mail: woodywoodpecker5@wanadoo.nl e-mail: woodywoodpecker5@wanadoo.nl

Uw dealer voor Helvoirt en omstreken sanitairinstallatieOok uw adres en voor:CV-bedrijf Voor het .....


COMMENTAAR VVD OP ANALYSE COMITÉ N65 (zie Pomphuiske van september 2013)

-H  et beeld dat u schetst van de OZB zou ik enigszins willen nuanceren. Het te betalen bedrag aan OZB is gebaseerd op de WOZ-waarde van een woning. De gemiddelde waarde in de gemeente Haaren ligt boven het landelijk gemiddelde waardoor het absolute bedrag automatisch hoger lijkt dan in bijvoorbeeld Tilburg. De afgelopen jaren is door een solide financieel beleid waarop de VVD Haaren steeds aan zal blijven sturen, de OZB niet meer dan indexmatig verhoogd. De toename die u ziet in de totaalopbrengsten vloeien voort uit een toename van het aantal woningen door de succesvolle realisatie van een aantal omvangrijke nieuwbouwprojecten in de vier dorpskernen. Daarnaast zijn we in staat gebleven investeringen te doen voor de lange termijn, waarbij de gemeenteraad in een aantal gevallen het ‘spaargeld’ van de gemeente Haaren op een verstandige manier heeft weten in te zetten. Bovengenoemde zaken zijn resultaten waar de VVD Haaren de afgelopen vier jaar onder andere op heeft ingezet; zaken die wij aan de inwoners van Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt hebben beloofd. En dat in een relatief korte periode waarin we te maken hebben gehad met bijzondere, soms uitdagende externe omstandigheden.

Allereerst dank voor uw bericht. Zoals u weet, is Ton van de Ven nog steeds onze fractie­voorzitter. Ik (Boy Scholte, red.) ben door de leden van de VVD Haaren gekozen als lijsttrekker. Op dit mo­ ment is het nog steeds aan de huidige fractie om zich politiek-inhoudelijk uit te spreken. Desalniet­ temin zou ik graag een aantal zaken voor u ophelderen: - Het oplossen van de verkeersproblematiek is, zoals u terecht schrijft, een speerpunt van de VVD Haaren. De volledige gemeenteraad van Haaren heeft, na zich meermaals verdiept te hebben in de materie, het College opdracht gegeven om de specifieke problematiek rondom de N65 te verbeteren. Een fietsbrug of –tunnel, een ecoduct en de realisatie van het parallelwegenplan maken hiervan onderdeel uit. Dankzij de tomeloze inzet van VVD-wethouder Van den Dungen heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu recentelijk haar medewerking verleend en het benodigde budget beschikbaar gesteld zodat de opdracht van de Haarense (en Vughtse) gemeenteraad uitgevoerd kan worden.  Een resultaat waar we trots op zijn, zeker wan neer we dit plaatsen in het licht van de bezuini gingen op infrastructuur.                

31


32


€ 2.289,54 voor KWF KANKERBESTRIJDING De collecte voor de KWF Kankerbestrijding in Helvoirt heeft € 2289,54 opgebracht. Wie de collectant gemist heeft kan alsnog een gift overmaken op giro 26000 ten name van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam. Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald, blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. Dat doet zij echter niet alleen maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers. Door de vergrijzing van de bevolking en omdat

kanker eerder ontdekt wordt, zal het aantal kankerpatiënten de komende jaren sterk toenemen. De strijd tegen kanker is dan ook nog niet gestreden. Ondanks de goede resultaten hebben we nog een lange weg te gaan want helaas overlijden er jaarlijks 38.000 mensen aan kanker. Wetenschappelijk onderzoek blijft daarbij nog steeds heel hard nodig. De KWF-afdeling Helvoirt dankt daarom iedereen voor zijn of haar bijdrage aan deze collecte. Graag wil ik alle collectanten nogmaals bedanken voor de goede en fijne samenwerking in de afgelopen 15 jaar. Met vriendelijke groet, Ria van den Eijnden

HEET Reparatieavond voorziet in behoefte avond nog tot 21.30 uur te bezoeken. Een kapotte stoelpoot, een kapot kledingstuk, iets elektronisch, enz. Er zijn diverse reparateurs aanwezig en het is de bedoeling dat de aanbieder er ook iets van leert. Om zeker te weten dat het betreffende defecte artikel ook daadwerkelijk die avond gemaakt kan worden zou een berichtje vooraf welkom zijn. Dit kan via: 0411-641778 of: fietsforfun@planet.nl. Daar kunnen ook nieuwe reparateurs zich aanmelden. Zo is er vraag naar een 2e kledinghersteller. Aanmelden? Zie boven. De HEET Reparatieavond is gratis te bezoeken, wel wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Op donderdag 14 november wordt de zesde HEET Reparatieavond gehouden. HEET staat voor Haaren Energiebewust Ecologisch Traject. Tijdens deze avond in Creatief Centrum ’Onder de Wilg’, Haarendijk 6 in Haaren kan iedereen gratis allerlei defecte spullen laten repareren. Om ook kinderen bewust te maken dat veel defecte artikelen niet meteen weggegooid hoeven te worden maar ook gewoon gemaakt kunnen worden is er een speciaal ’kinderhalfuurtje’. Tussen 19.30 en 20.00 uur. Daarna is de Reparatie-

Dank u wel! Het afscheid dat mijn vrouw en mij werd geschonken bij gelegenheid van mijn vertrek als burgemeester, was overweldigend. U drukte het afscheid uit in muziek, dans, presentaties, woorden, brieven en cadeautjes en dat was hartverwarmend. U hebt er voor ons een ongelooflijk mooi en indrukwekkend afscheid van gemaakt. Graag willen wij nogmaals alle inwoners van de gemeente Haaren bedanken, zowel voor de twaalf bijzondere jaren als voor deze fantastische week. Het ga u allen goed. Anny en Frans Ronnes

33


Hart voor elkaar

Stem op uw favoriete projecten!

Rabobank draagt de samenleving een warm hart toe. Daarom stellen wij â‚Ź 100.000,- beschikbaar voor projecten die onze regio versterken. Bent u lid van Rabobank Hart van Brabant? Stem dan van 16 oktober tot en met 6 november 2013 op uw favoriete projecten. Uw stem is geld waard!

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/hartvanbrabant Samen sterker. Dat is het idee van coĂśperatief bankieren.


VEILIG EN GEZOND, N65 ONDER DE GROND Reactie: secretariaat@n65.nl van Maastricht, tevens lid van de Gezondheidsraad. Het thema van zijn voordracht is: de werkingsmechanismen tussen ons lichaam en luchtverontreiniging. 2. D r. Gerard Hoek, universitair docent aan de Universiteit van Utrecht, tevens verbonden aan IRAS (Institute for Risk Assessment Sciences). Publiceerde veel studies over gezondheidseffecten van luchtveront­reiniging, recent nog over luchtverontreiniging in Brabant. Zijn voor­d racht zal gaan over de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging in Brabant. 3. M r. Drs. Corneel Spil RMC, voorzitter van het Comité N65. Zijn voordracht zal in begrijpelijke taal de concrete gezondheidsgevolgen van de N65 voor Helvoirt belichten. Na elke voordracht is gelegenheid tot het stellen van vragen aan de sprekers. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. Aan de hand van stellingen zal de mening van de aanwezigen worden gevraagd. Deze avond wordt gehouden in de Gildezaal van Brasserie de Bolle Keizer, Lindelaan 58 in Helvoirt. Aanvang 19.30 uur – sluiting uiterlijk 22.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur en de toegang + koffie is gratis! Discussieleider van deze avond is Peter Corvers. Komt allen want de gezonde toekomst van Helvoirt is in het geding. Graag tot ziens op 5 november!

Onze analyse in de vorige aflevering concludeerde dat de VVD speerpunten bestonden uit mooie woorden gelogenstraft door daden. Het VVD commentaar kan door ruimtegebrek pas in dit nummer worden opgenomen. Voor zover de VVD daarin stelt dat de OZB niet meer dan indexmatig wordt verhoogd en de toe­name in de totaalopbrengsten voortvloeit uit succesvolle realisatie van een aantal omvangrijke nieuwbouwprojecten, verwijzen wij naar www.n65.nl onder nieuws. Daar kunt u CBS cijfers vinden waaruit blijkt dat de nationale inflatie in 2011 en 2012 samen 4,8% bedroeg en de WOZ stijging in Haaren 6,59%, liefst 37% dus boven de inflatie. Die omvangrijke nieuwbouwprojecten van de VVD beperken zich tot 25 woningen over de jaren 2010 tot en met 2012. Op een totaal van 4,990 woningen, d.w.z. slechts 0,5% in drie jaar. In onze dorpen zijn er nog steeds personen die twijfelen aan de gevolgen van de N65 voor de gezondheid van omwonenden. Daarom organiseert het Comité N65 dinsdag 5 november een in­formatie- en discussie­avond over de problematiek van luchtverontreiniging door de N65 bij Helvoirt. Alle belanghebbenden, belangstellenden, alsmede de lokale politiek zijn hiervoor van harte uitgenodigd! Als gastsprekers zullen optreden: 1. Prof. Dr. Ir. Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Universiteit

Het Comité N65 gaat de komende maanden een aantal malen huis aan huis diverse folders verspreiden in de dorpskernen van Helvoirt (1700 adressen) en Haaren (1750 adressen). Vrijwilligers kan een vergoeding worden geboden. Nadere info op tel.: 06-47890209 of secretariaat@n65.nl. 35


 





  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

         



    

 


Na enorm succes in 2012:

Tweede speelgoedbeurs LEFH Na het geweldige succes van 2012 wordt ook dit jaar weer de gezellige Speelgoedbeurs van LEFH georganiseerd. Diverse soorten gebruikt speelgoed worden te koop aangeboden, vaak voor spotprijsjes. De zeldzaamste exemplaren zullen per opbod verkocht worden – dus breng uw bod uit! Daarnaast hebben de ondernemers uit Helvoirt ook allerlei gloednieuwe spullen aangeboden. Die kunt U winnen over deelname óf de openingstijden op zaterdag 9 door mee te doen aan de spannende loterij! Van de opbrengst is 40% voor de verkopende par- november kunt u vinden op www.LEFH.nl. tij, 40% voor LEFH en 20% voor Make-A-Wish LEFH is onderdeel van de Helvoirts Organisatie Nederland! Heeft u ook speelgoed waar niemand voor de jeugd (HOJ) en Jeugdhuis d’n Inbreng is meer mee speelt maar nog in té goede staat om haar thuishonk.  weg te doen of weg te geven? Geef uzelf dan nog Meer weten of heeft u een mooi aanbod mail dan  op via: speelgoedbeurs@lefh.nl! Meer informatie naar speelgoedbeurs@lefh.nl

      Deze  sociale vaardigheidstraining is voor kinderen die wat sterker kunnen worden in  vaardigheden. hun sociale   Kinderen leren tijdens de trainingen op een goede manier voor zichzelf opkomen. Ze leren hoe ze contact kunnen maken en kunnen houden. Daarnaast leren ze ook hoe  ze op een andere (soms betere) manier meer  van zich zelf te laten zien. Aan het eind

Sociale Vaardigheidstraining in groepjes voor kinderen van de basisschool

van de training voelen veel kinderen zich zelfverzekerder en hebben ze meer hand vatten om zichzelf goed te redden in (lastige) sociale situaties.



Info:  Pedagogisch Bureau “opSTAP”  Rianne Baarendse  Broekwal 12, 5268 HC Helvoirt  tel. 0411 643551 / 06 12333017  www.pedagogischbureau-opstap.nl

37


Oud-dorpsgenoot pater Yeremias (Kees) Melis vertelt over zijn missie in Indonesie (deel 1).

POMPHUISKE 48e JAARGANG – 48 JAAR ONTVANGEN IN BORNEO 100 km van de hoofdstad Pontianak. Daar ben ik meer dan 30 jaar geweest. Toen ik er 3 jaar geleden wegging was di parochie uitgegroeid tot 45.000 katholieken verspreid over 196 kampongs. 3. Volgt volgende maand Vijftig jaar geleden ben ik door de toen nog jonge bisschop Bluyssen tot priester gewijd. Daarna, in 1965, ben ik als pastor, dwz. als herder uitgezonden naar Borneo, naar mensen en land, om daar mijn taak als christen in te vullen. Ik was mij er vanaf het begin van bewust dat, als straks mijn taak ten einde is, mij niet gevraagd zal worden: “Hoeveel mensen heb je gedoopt? Hoeveel huwelijken heb je ingezegend?”, maar “Wat heb je voor de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters van mij gedaan ?”(Mt. 25, 37). Op grond van deze gedachte heb ik me van het

In nr. 7 van de 48e jaargang las ik: “De redactie van ‘t Pomphuiske hoopt dat hij de lezers binnenkort iets meer vertelt over werk en leven in Indonesië”. Ik veronderstel dat zoiets niet langer mag zijn dan één pagina en dat is niet veel om te voldoen aan die vraag. Proberen maar. 1. In 1965 vertrokken naar Borneo. Eerst een jaar lang de taal geleerd en toen naar het binnenland vertrokken, waar ik de zorg kreeg over een parochie van zo’n 4.000 katholieken verspreid over 50 kampongs. Geen wegen, alles te voet en met de sampan. Veel rondreizen 3 of 4 weken lang, van kampong naar kampong. Ik ben daar 14 jaar geweest. Toen ik er wegging was het aantal katholieken ongeveer 13.000 verspreid over meer dan 100 kampongs. Nu zijn er in dat gebied 4 parochies met zo’n 60.000 katholieken. 2. Toen naar Menjalin, iets meer naar de kust, zo’n 38


begin af ingezet voor de belangen en de toekomst van mijn mensen en mijn land. In het begin door ter plaatse de mensen te informeren over wat er bezig is/was, te helpen en hen bij te staan. Later (ongeveer 30 jaar geleden begonnen) was ik meer meer gestruktureerd actief als voorzitter van de commissie voor sociaal-economische ontwikkeling en de commissie voor gerechtigheid en vrede, als coĂśrdinator voor deze zaken voor heel Borneo, als lid van nationale komissies en een paar jaar geleden het oprichten van een samenwerkingsverband voor deze zaken van Papua en Kalimantan (Borneo). De leidingevende funkties heb ik al voor het grootste gedeelte overgedragen. Maar ik blijf wel volop bij de zaak betrokken. De laatste jaren houd ik mij vooral bezig met de actie tegen het roven van bos- en landbouwgrond ten behoeve van grote palmolieplantages. Daarover volgende keer meer. Kees Melis uit Borneo

´t Heem Zorg(t) Thuis voor u! Spreekuur zorgmakelaar ma 9.00 - 11.00 uur do 14.00 - 16.00 uur Driehoeven 3 te Haaren

U bent van harte welkom! T 013 – 522 92 00 E-mail: info@t-h eem.nl Like ons op Face book www.t-heem.nl

39


www.zge.nl

Thuiszorg Elde

Gespecialiseerde zorg bij u thuis Zorgwinkel Boxtel is een samenwerkingsverband tussen Thuiszorg Elde, onderdeel van Zorggroep Elde, en Medicura, specialist in medische hulpmiddelen. Als (potentiële) cliënt van Thuiszorg Elde kunt u door deze samenwerking direct beschikken over de juiste hulpmiddelen, die door de wijkverzorgenden/ verpleegkundigen worden ingezet bij de zorglevering thuis.

Voor meer informatie over Thuiszorg Elde kunt u terecht bij Lieke Brekelmans, relatiebeheerder.

Thuiszorg Elde biedt huishoudelijke- , lichamelijke- en (specialistische) verpleegkundige zorg aan huis. Kwaliteit, maar ook menswaardigheid staan centraal. Als cliënt van Zorggroep Elde kunt u profiteren van de samenwerking met de tot de zorggroep behorende woon-zorgcentra en verpleeghuizen. Particuliere zorg Thuiszorg Elde levert ook particuliere zorg aan huis. Hiermee wordt ingespeeld op de veranderingen rondom de WMO en AWBZ. Deze zorg kunt u naast de huidige indicatie bijkopen of geheel inkopen.

Elke dag de beste zorg bij u thuis!

(0411) 66 10 00 l.brekelmans@zge.nl www.zge.nl


Thuiszorg Elde in Gastenbosch Vanaf 15 oktober trekt Thuiszorg Elde in Gastenbosch waar ze twee maal per week operationeel zijn, namelijk op dinsdag -en vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur voor zowel zorgvragen, advisering en uitleen van medische hulpmiddelen. Thuiszorg Elde is een onderdeel van Zorggroep Elde en is een regionale zorgaanbieder met zowel verzorgingshuizen als verpleegcentra. Uitgebreide informatie over de locaties staan op www.zge.nl. Thuiszorg Elde is bekend in de gemeenten Boxtel, St.Michielsgestel, Haaren, Vught en Schijndel en biedt naast huishoudelijke zorg ook persoonlijke verzorging en verpleging aan.

voirt! Zij geeft antwoord op alle (zorg)vragen, informatie en advies en kan zorgtrajecten in gang zetten. Op verzoek kan er een thuisafspraak gemaakt worden. In het servicepunt kunt u tevens terecht voor de uitleen van medische hulpmiddelen zoals een rolstoel, douchekruk, toilet- en/of bedverhoger en nog veel meer. Grote middelen (zoals bedden of een tillift) worden na aanvraag thuis gebracht door Medicura, een samenwerkingspartner van Elde. Mocht u vragen hebben of informatie wensen, neem dan contact op met Lieke Brekelmans via (0411) 66 10 00. Tijdens een bezoekje staat de koffie altijd klaar!

Wat bieden wij? Het servicepunt in Gastenbosch wordt bemand door Lieke Brekelmans (zie foto). Lieke is ervaren en deskundig en geboren en getogen in Hel-

GD-PC Computer Service Dealer.

Open: Ma. 13.00 - 19.00 uur Di. t/m Vr. 10.00 – 19.00 uur

Verkoop van:

Zaterdag.

14.00 – 16.30 uur

Computers, Notebook

Burg. van de Hurkstraat 10

Software, Randapparatuur

5268 BK HELVOIRT

Reparaties en Her-installaties

Telefoon: 41

0411 64 54 43


“Ik pretendeer goed te kunnen communiceren”

Burgemeester Jeannette Zwijnenburg is ook maar een mens weg van Oudendijk naar het gemeentehuis goed beschrijven. Eikpunten als kasteel Zwijnsbergen, spoorwegovergang en N65 zijn haar bekend. Ook heeft ze op zondag ‘stiekem’ een bezoek gebracht aan Outdoor Helvoirt. “Omdat mijn dochter en ik zo van paarden houden…” Of het echt was of niet… ze had toch wel het gevoel dat sommige ogen haar opmerkten en iets verrieden van “Is dat niet onze nieuwe burgemeester?”. Inmiddels is haar beeld weer wat meer verspreid. Ze haalde eind september de krant omdat ze een koninklijke onderscheiding kreeg van de CvdK Wim van de Donk.

De weg naar Oudendijk (gemeente Woudrichem) verraadt al dat je ‘in de klei’ bent. Verschillende bordjes met ‘aardappelen te koop’. Na een mooi ritje met onderweg sierlijke molens in de verte en forse boerderijen langs de weg kom je op de dijk. Een rij boerderijen, huizen, een school, een statig herenhuis… alles bij elkaar heet het hier Oudendijk. Volgens Wikipedia telde de buurtschap in 2012 420 inwoners. Eén huis onderscheidt zich van de rest. Dat staat op nr 57. De moderne villa van de familie Zwijnenburg. Oranje betimmering, vierkante bouw en een Porsche voor de deur. Jeannette Zwijnenburg zal vanaf 23 oktober het burgemeestersambt van de Gemeente Haaren gaan vervullen. De dagen tussen het vertrek van Frans Ronnes en haar aantreden zijn even voor de loco-burgemeester. Tot aan de 23e zal Jeannette zich nog afzijdig houden. Het is haar echter niet gelukt om helemaal ‘cool’ te blijven. Ze kan de

Komisch voorstel In de profielschets van de selectiecommissie krijgt de nieuwe burgemeester de opdracht te zorgen dat de gemeente Haaren zelfstandig blijft. Tegen die opdracht ziet mw. Zwijnenburg helemaal niet op. Ze weet van de intergemeentelijke samenwerking die momenteel uitwerking krijgt en ze vindt dat een prima aanpak. Ze realiseert zich ook dat gemeentelijke samenwerking en mogelijk in de toekomst gemeentelijke herindeling niet ten koste mag gaan van de onderlinge samenhang en de leefbaarheid in de oorspronkelijke dorpen. Ze heeft dat zelf ervaren in haar eigen gemeente Woudrichem. Dat is een samenvoeging van 7 kerkdorpen en die willen allemaal vasthouden aan de eigen gewoontes, onderlinge competities en (eigen-)aardigheden. “Dat maakt de onderlinge sfeer juist zo leuk. Ik weet dat de behoefte aan eigenheid van de vier dorpen in Haaren ook speelt. Het is goed als de leefgemeenschappen optimaal functioneren, maar ze moeten zich wel bewust zijn dat ze deel zijn van een grotere gemeente.” Al met al vindt Jeannette ambtelijke samenwerking de beste opstap naar eventueel meer. “Nu zijn de ambtelijke apparaten feitelijk te kwetsbaar. We moeten af van de vraag Hoe komt het nou dat de


gemeente altijd te laat is? Dat heb ik ook al gehoord in Haaren. Daar wil ik wat aan doen. Ik zeg niet hoe, maar je kunt van mij een voorstel verwachten bij mijn aantreden. Een komisch voorstel over hoe ondanks alle voorgestelde samenwerkingsmogelijkheden elk dorp toch een eigen leefgemeenschap kan blijven.”

ging. Je maakt je dan wel kwetsbaar, maar dat kan ook een kracht worden.” Zwijnenburg denkt dat ze het zeker anders gaat doen dan haar voorganger. We zijn nu eenmaal verschillende mensen. “Ik zou graag hebben dat alle inwoners van Haaren na mijn eerste ambtstermijn zeggen dat ze trots zijn op de Gemeente Haaren. Ik kom dan ook gauw in de gemeente wonen om dat gesprek met de mensen te kunnen voeren. Enerzijds voer ik het ambt van burgemeester uit. Daar heeft de koning mij mandaat voor verleend. Maar daarnaast wil ik graag in de omgang met de mensen gewoon een aanspreekbaar mens zijn.”

Communicatie “Ik ben ooit vertegenwoordiger geweest. Ik pretendeer dan ook goed te kunnen communiceren. Als een bepaald contact niet het gewenste effect heeft, dan vraag ik me meteen af waar het fout

Humor – communicatie en….. creativiteit… Het huis van het gezin Zwijnenburg staat vol met kunst. “Kunst is voor mij vooral van waarde als ik er een verhaal bij kan vertellen` zegt ze. En bij vrijwel alle kunstwerken in haar huis horen verhalen: “Die houten arend is gemaakt door mijn zoon.”, “Dat is mijn man en dat mijn dochter, die beelden heb ik gemaakt op het kleiclubje waar ik elke donderdagavond naar toe ga.” …. Op een wand met kleine en grotere schilderijtjes hoort bij elk lijstje een verhaal. Jeannette Zwijnenburg streeft er ook naar creativiteit in haar burgemeestersrol in te zetten. “Het is goed om op die manier te relativeren. Pas dan zal het lukken om de brug van de burger naar de overheid te maken.” Ze is vanaf 23 oktober dus veelvuldig te zien in de gemeente Haaren. Maar niet alleen in het gemeentehuis, ook in de dorpen, bij de verenigingen en bij de mensen…. In elk geval heeft ze zich al afgemeld voor het kleiclubje op donderdagavond, “want dan zijn er vergaderingen op het gemeentehuis.” 43


              

 

TAXI- en TRANSPORTBEDRIJF, ZIEKENVERVOER Rijksweg 8 en 10, Helvoirt, telefoon (0411) 641282 en 643189

KLUSSENBEDRIJF P.M. MERKS Voor al uw klussen in en om het huis

Peter Merks Molenstraat 10A, 5268 KE HELVOIRT Tel.: 0411-641012 - GSM: 06-50686240 - E-mail: p.merks@planet.nl

Vendelstraat 2 5268 CW Helvoirt Telefoonnummer 0411 641772

Kijk ook eens op www.kapsalonmelis.nl Achterstraat 47


GRIEPVACCINATIE 2013: dinsdag 29 oktober 15.30-17.30 uur GASTENBOSCH!! Hoe werkt de griepprik? In de griepprik zit een vloeistof met daarin kleine stukjes van verschillende soorten dode griepvirussen. Die stukjes zijn onschadelijk. De vloeistof wordt in uw arm gespoten. Uw lichaam maakt dan afweerstoffen tegen de griepvirussen die in de griepprik zitten. De griepprik werkt al na twee weken. Als u na die twee weken besmet wordt met een van de virussen uit de griepprik, heeft u al afweerstoffen om u tegen de griep te beschermen.

Een verkoudheid wordt vaak griep of grieperigheid genoemd, maar ‘echte’ griep is iets anders. Als u echt griep heeft, bent u flink ziek. Het begint vaak plotseling met hoge koorts en koude rillingen. Naast verkoudheid en hoest, krijgt u meestal keelpijn, hoofdpijn en spierpijn in het hele lichaam. Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus en heet daarom ook wel ‘influenza’. Het influenzavirus wordt gemakkelijk van de ene mens op de andere overgedragen, door hoesten, niezen of praten, of door iemand de hand te geven. Elk jaar krijgt gemiddeld ongeveer één op de tien mensen griep, meestal in de winter. U kunt elk jaar opnieuw griep krijgen. Als veel mensen tegelijk griep hebben, noemen we dat een epidemie.

Heeft de griepprik nadelen? Als u allergisch bent voor kippeneiwit, kunt u een heftige allergische reactie krijgen op de griepprik. U mag de griepprik dan niet hebben. Als u koorts heeft, moet u de griepprik even uitstellen.

Voor wie is de griepprik? De griepprik is voor mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door de griep. Zij kunnen bijvoorbeeld een ernstige longontsteking krijgen of uitdrogen. Als u tot een risicogroep behoort, krijgt u het advies om elk jaar de griepprik te halen. De praktijkassistente kan u vertellen of u tot een risicogroep behoort. In dat geval krijgt u meestal een oproep voor de griepprik en wordt deze vergoed. Voor vragen: 0411-641307 Werkt u in de zorg en heeft u direct contact met mensen uit de risicogroepen? Dan krijgt ook u het advies om de griepprik te halen. De kans is dan kleiner dat u het griepvirus op patiënten overdraagt. Informeer bij uw werkgever hoe u de griepprik kunt krijgen en of deze vergoed wordt. Waarom een griepprik? Bij mensen die een griepprik hebben gehad, is de kans dat ze griep (influenza) krijgen veel kleiner. Als u ondanks de griepprik toch de griep krijgt, wordt u daar meestal veel minder ernstig ziek van. 45


5 ‘Landmanschool is klaar voor HelvoirThuis’ Helvoirt krijgt iets bijzonders: het HelvoirThuis: een multifunctionele accommodatie (MFA) waarin onder meer de nieuwe basisschool zich huisvest. De komende maanden praat ’t Pomphuiske u bij over de ontwikkelingen en de standpunten. Nu deel 5: een interview met de schooldirectie. Profiel: Namen: Functie: Sinds: Over HelvoirThuis:

Ludy Meister (54) en Tineke Hilhorst (52) Directie van de Dr. Landmanschool 2011 De Dr. Landmanschool wordt de belangrijkste bewoner van het nieuwe HelvoirThuis.

46


Krijgen we nu een brede school, een MFA of een basisschool? Er heerst veel verwarring rond de termen ‘brede school’, ‘basisschool’, ‘Dr. Landmanschool’, ‘HelvoirThuis’ en ‘Multifunctionele Accommodatie (MFA)’. Wat is juist? De term ‘brede school’ verwijst naar (basis)onderwijs waarbij naschoolse opvang, zorg, welzijn, sport of cultuur wordt gecombineerd. Bij deze onderwijsvorm kunnen kinderen zich (breder) ontwikkelen. Dat het aantal brede scholen toeneemt, heeft te maken met overheidsbeleid. Namelijk kinderen van jongs af aan maatschappelijker betrokken maken. De algemene term ‘brede school’ is dus wel van toepassing op de Helvoirtse basisschool. Als structureel meerdere voorzieningen (met de school centraal) binnen één gebouw zijn plaatsvinden, noemt men zo’n gebouw een MFA. Samenvattend: Helvoirtse kinderen volgens straks gewoon basisonderwijs aan de Dr. Landmanschool die gehuisvest is in de MFA genaamd ‘HelvoirThuis’.

De leerlingen, leraren en medewerkers van de Dr. Landmanschool worden de belangrijkste bewoners van het HelvoirThuis. ’t Pomphuiske vroeg de schooldirectie –Tineke Hilhorst en Ludy Meister- naar hun visie rondom de nieuwbouw en het samen delen van ruimtes binnen deze MFA.

Waarom is de recentste versie beter? Tineke: “De basis van een MFA is dat je de leerlingen betrekt bij de maatschappij en ze hiermee zo breed mogelijk kennis laat maken. Wij moeten de kinderen leren dat ze deel uitmaken van een gemeenschap én dat ze daar een bijdrage aan kunnen leveren. En dus: kennis maken met elkaar, leren van elkaar en elkaar versterken”.

Wanneer hoorden jullie voor de eerste keer van dit plan? Tineke: “Eigenlijk toen Ludy en ik in 2011 hier startten. Onze voorganger Wil Vranken had al enkele goede stappen gezet richting een multifunctionele accommodatie (MFA). Maar van die plannen is weinig overgebleven omdat het plan door de jaren heen telkens werd bijgesteld”.

Dat klinkt allemaal heel nobel. Concrete voorbeelden graag. Ludy: “Neem nu ons schoolorkest. Daarvoor zochten we een andere dirigent. En die is gevonden bij een HelvoirThuis-gebruiker, Vereniging 55+. We kunnen dus gebruik maken van elkaars expertise. Dat gebeurt al met de verkeersbriga-

Wat haperde er aan het oude concept? Ludy: “In het originele plan was het wel één gebouw, maar de centraal geplaatste sporthal scheidde de school en de overige gebruikers van elkaar. Van enige binding of ‘samen delen’ was nauwelijks sprake. Er waren zelfs meerdere ingangen”. 47


Lindelaan 31 - 5268 CB Helvoirt - tel. 0411 - 641208

tel. -- -641208 tel. 0411 641208 tel.0411 0411 641208 ACTIE: Alle kroketten 3+1 gratis

(wegens succes verlengd tot eind november)

NIEUW: nu ook de VIANDEL XXL, lekker met WIMPIE saus

Renovatie en Restauratie Timmerwerk

Jan van den Bijgaart Den Hoek 1 5268 BE 06 22498576 jbijgaar@xs4all.nl

Machinaal Timmerwerk

Verbouwingen & Aanpassingen

Advies Ontwerp Begeleiding Uitvoering

Werkplaats: Groenstraat 31 (achterin) Udenhout

www.janvandenbijgaart.nl


Binnen het HelvoirThuis krijgen jullie te maken met veel belanghebbenden. Wordt dat geen struikelblok? Ludy: “Nee. Ik zie het juist als een kans. De kans om te volbrengen waar een MFA voor staat.” Tineke: “Wij verkeren gelukkig in de fase dat we elkaar binnen het HelvoirThuis al gevonden hebben. De neuzen staan allemaal in dezelfde richting en we staan open voor elkaars ideeën.” Ludy: “We moeten planmatiger gaan werken. Maar ja, dat doen we nu eigenlijk ook al. Het is een kwestie van leren van elkaar, samen optrekken en vooral samen de verantwoordelijkheid dragen.”

diers en gaat nog gebeuren in de moestuin, tijdens de verkeersweek bij het voorleesontbijt.” Tineke: “Andersom kan het ook. De jongeren kunnen de ouderen leren hoe om te gaan met een iPad of een smart Phone. En zo is er nog wel wat meer te bedenken”. Het is bekend dat het aantal leerlingen afneemt. Is dat een probleem? Tineke: “Niet direct. Zo lang de gemeente geen starterswoningen bouwt, zal het aantal leerlingen langzaam afnemen. Komen er wel veel starterswoningen, zoals hopelijk in D’n Hoek, dan kunnen wij zelfs groeien. Het is lastig hierover een voorspelling te doen.“

49


recreatieoord recreatieoord

• • • •

Margrietweg Margrietweg 1 1 Telefoon Telefoon 04110411 - 64 -16640016 00 • Camping Bungalowpark • Bungalowpark • Camping • Speeltuin • Speeltuin Kampwinkel • Kampwinkel • Kinderbad Oud-Brabantse • Oud-Brabantse • Kinderbad • Wasserette • Wasserette Kantine • Kantine

AUTORIJSCHOOL

JOHAN Helvoirt 0613234081

Helvoirt 0613231481 TOT 2012MET LESSEN! BEGIN NU ALAANBIEDING VANAF JE 16,5 JAAR EERSTE 10 LESSEN VOOROP 30JE EURO PER UUR EN HAAL JE RIJBEWIJS 17 de JAAR !! Daarna 40 euro per uur Vanaf nu ook klassikale en individuele theorielessen ! Ook voor opfriscursus voor personen met rijbewijs Beginnen kan al vanaf 16 jaar Vanaf 1 november 2011 mag je al lessen v.a. 16.5 jaar. Schrijf je nu alvast in Theorieboek gratis bij aanvang theorieles!

Voor info: www.autorijschoolhelvoirt.nl - johan@autorijschoolhelvoirt.nl Nieuwkuikseweg 6a, 5268 LE Helvoirt 29


Uit de school geklapt oktober 2013 Sumba Voor de zomervakantie kreeg Monique Tuelings (groep 1-2 b en groep 4 a) een unieke kans om mee te reizen naar Sumba. Na haar reis zou ze als ambassadrice van dit project ook geld gaan inzamelen dat nodig is om er voor te zorgen dat dit eiland binnen 10 jaar volledig van duurzame energie is voorzien. Monique is tijdens haar reis o.a. op een school geweest en wil graag dat haar bijdrage gebruikt gaat worden voor zonnepanelen op de Kambata Mapambuhang school. In alle groepen heeft Monique een kort verslag gedaan van haar reis. De kinderen waren enthousiast en wilden graag meehelpen om de bijdrage van Monique voor de school op Sumba te realiseren. Het kan dus goed zijn dat afgelopen maand kinderen bij u aan de deur geweest zijn voor een ‘heitje voor karweitje’ of lege flessen. Kijk voor meer informatie/ verhalen of voor een donatie op: www.expeditiesumba.nl

le leerlingen uit de klas 4a klaar voor de start. In sport kleding droegen ze een gedicht voor. Daarna hebben we met alle leerlingen het openingslied van de Kinderboekenweek gezongen en samen gedanst. Wim Dik leest voor Een paar weken geleden heeft voormalig staatssecretaris en KPN-topman Wim Dik op school

Kinderboekenweek: thema: klaar voor de start Afgelopen woensdag, 2 oktober, hebben we op het schoolplein met allemaal een sportieve pet op ons hoofd, de jaarlijkse Kinderboekenweek rond het thema’“Sport en Spel’ geopend. Deze duurt tot 12 oktober. Na een pleidooi van meneer Jacques over hoe belangrijk en hoe leuk lezen is, stonden enke-

voorgelezen aan de kinderen van groep 3-4, 4a en 4b. Hij deed dit als ‘Gast van de maand september’. Eerst heeft hij de kinderen wat verteld over zijn werkzaamheden voor de Stichting Lezen en Schrijven en ook heeft hij aan deze jonge kinderen heel duidelijk uitgelegd wat een gemis het is voor een mens, als je niet kunt lezen en/of schrijven. Hij vertelde enthousiast hoe hij geniet van de momenten dat hij zijn kleinkinderen regelmatig voorleest, want voorlezen is heel belangrijk voor de lees- en taalontwikkeling van kinderen. Na de interessante inleiding heeft Wim Dik heel boeiend een verhaal over Foeksia de Heks voorgelezen uit een verhalenbundel van Paul van Loon. De kinderen hebben echt genoten van het mooie verhaal en kregen als aandenken allemaal een prentbriefkaart en een armbandje in verband met de week van de Alfabetisering. 51


Capucijnenstraat 1b 5074 PE Biezenmortel tel 013-5773660 06-53457979

UITVAARTONDERNEMING H.G.J. BIJNEN van rouwkamer Liduina, Liduinahof 35 te Boxtel TAXI- Beheerder en TRANSPORTBEDRIJF, ZIEKENVERVOER Beheerder van het Afscheidscentrum aan de Zeshoevenstraat te Udenhout

Rijksweg 8 en 10, Helvoirt, telefoon (0411) 641282 en 643189

KLUSSENBEDRIJF P.M. MERKS Voor al uw klussen in en om het huis Voor al uw klussen in en om het huis

Ad van Zon

Patricia Bijnen-van Rassel

Nicole de Swart

Voor een persoonlijke begeleiding bij het afscheid.

Peter Merks Dag en nacht bereikbaar onder Molenstraat 10A, 5268 KE HELVOIRT tel. 0411 - 68 47 69

Tel.: 0411-641012 - GSM: 06-50686240 - E-mail: p.merks@planet.nl Baroniestraat 53, 5281 JC Boxtel

www.bijnenboxtel.nl Kerkstraat 21 • 5268 AE Helvoirt • 0411 - 641111 • 06-26558633

Ook voor: • huidverzorging, • visagie, • sugaring, • manicure, Kijk ook eens op • Gellish Soak Off nagellak

www.kapsalonmelis.nl

D e L o o dAchterstraat g i e t 47e47r Achterstraat 5268 EA Helvoirt

5268 EA Helvoirt T 0411 64 12 84 T werken 0411 64 op 12 afspraak 84 Wij onderhoud, service

Aanleg, www.kapsalonmelis.nl Gas-, water-, riolering-, sanitair-, zink-, en dakwerk

Loodgietersbedrijf

Schellekens Udenhoutseweg 3, 5268 CG Helvoirt Tel. 0411-645302


Geslaagde open dagen bij Peijnenburg Vught

medewerkers, zelf achter de hendels en knoppen van kleine graafmachines mochten kruipen. Coen Peijnenburg: “Achteraf hebben we het juiste besluit genomen om flink uit te pakken op de open dagen. We kunnen terugkijken op een 100% geslaagd weekend. Ik ben blij dat we dit gedaan hebben voor onze klanten, geïnteresseerden en omwonenden”.

Bij aannemers- en grondverzetbedrijf Peijnenburg Vught BV kunnen terugkijken op geslaagde open dagen op zaterdag 28 en zondag 29 september. Op zaterdag was het officiële feest waar zo’n 350 gasten tot diep in de nacht het 50-jarig jubileum en de vijftigste verjaardag van eigenaar Coen Peijnenburg vierden. De algemene open dag op zondag trok 800 tot 1.000 bezoekers. “Ik had er wel op gehoopt, maar eerlijk gezegd niet verwacht”, zo stelt Coen. Zijn persoonlijke hoogtepunt was toch wel de onthulling van het jubileum-kunstwerk dat een mooie plek heeft gekregen langs de Kruishoeveweg. “Onze jongens hebben allemaal veel energie gestoken in de voorbereiding van de open dagen. En als je dan met z’n allen bij dat kunstwerk staat, is dat een speciaal en bijzonder moment”. De aandachttrekker op de zondag was een kraan met daaraan een draaibare ronde kooi waar mensen in konden zitten. Daarnaast was er een kinderweide waar jongeren, onder toezicht van de 53


• Kinderbad • Kinderbad • Oud-Brabantse • Oud-Brabantse • Kinderbad • Kinderbad • Oud-Brabantse • Oud-Brabantse • Wasserette • Kantine • Kantine • Wasserette • Wasserette • Kantine • Kantine • Wasserette

Voor al uw staalwerken, bekijk even onze site ! K E R K T R A AT 2 1 , 5 2 6 8 A E H E LV O I R T

Udenhoutseweg 7G- 5268 S MCG Helvoirt 0 6 - 2 6 5 5 8 6 3 3 TELEFOON (0411) 64 11 11 Telefoon 0411-643165 - www.mallensconstructies.nl

HovenierKLERKS HANS • aanleg en onderhoud tuinen Harry van der Pasch GRONDWERKEN EN BESTRATINGEN Gijzel 52, Helvoirt

• sierbestrating PAD 28 • levering compostLANGE 5268 GE HELVOIRT 0411-644122 • aan- en afvoer zand e.d.

• (SIER)-BESTRATINGEN tel. 0411-641524 • DIVERSE GROND- EN TUINWERKZAAMHEDEN 06-12882079 • mob. KLEINE RIOOLWERKZAAMHEDEN • LEVERING VAN BESTRATINGSMATERIALEN • ZAND, GROND EN COMPOST

06-51114595

****************** Waardebon ******************

SPECULAASVLAAI VOOR 10 PERSONEN

€ 10,95

Slijterij Slijterij enSlijterij Wijnhandel enen Wijnhandel Kerkstraat Kerkstraat 30 /30 Helvoirt / Helvoirt / Helvoirt / / Slijterij Wijnhandel en Wijnhandel Kerkstraat Kerkstraat 30 /30 Helvoirt / tel. 0411 tel. 0411 645071 / fax / 0411 fax 0411 tel. 0411 tel. 645071 0411 645071 645071 / fax /645073 0411 fax 645073 0411 645073 645073 NU VAN

€ 13,95 VOOR

Hovenier

Maximaal één bon per klant geldig van 15 oktober tot 15 november graag één dag van tevoren bestellen

aanleg en onderhoud tuinen Harry van der Pasch BROOD- EN•BANKETBAKKERIJ Gijzel 52, Helvoirt • sierbestrating tel. 0411-641524 levering Telefooncompost 641435 mob. 06-12882079 Lindelaan 44, •Helvoirt, UW BAKKER VAN• DE HELVOIRTSE aanen afvoerLEYER zand e.d.

Peter en Monique COPPENS 42


Dichter bij het dorp op de hele wereld is er maar 1 zoals ik, die hartelijk belangeloos de tijd laat groeien met tikken zo broos, dat niemand ze telt, -- dat niemand ze vereent zoals ik echt een 5 december verrassing, zo is er maar 1 en dat ben ik, een echte opdraaiwekker zonder chips en stekker, ja, dat is echt mijn ding -- dat komt helemaal overeen met m’n ik op de hele wereld is er maar 1 zoals ik…..

ACTIVITEITEN BEZINNINGSCENTRUM EMMAUS Eucharistieviering: Op de weekdagen is er gewoonlijk om 8.00 uur ‘s morgens een Eucharistieviering. (Er zijn uitzonderingen, dus u kunt het beste

tevoren aanmelden. Kosten: vrijwillige bijdrage. Op de woensdag 16 oktober laten wij ons inspireren door een tekst uit de Bijbel en we wisselen daarover van gedachte. Dit wordt omlijst door gezang en gebed. Woensdag 30 oktober praten we samen over een gedeelte uit het bijbelboek Job. Job wordt door lijden getroffen. Waarom doet God niks? Hoe reageert Job? Hoe gaan wij daar nu mee om? Waarom doet God niks aan mijn lijden? Kan de reactie van Job ons helpen? BEZINNINGSCENTRUM EMMAUS Udenhoutseweg 15, 5268 CG Helvoirt Tel: 643725 Fax: 643976 Website: www.emmausbezinningscentrum.nl E-mail: info@emmausbezinningscentrum.nl

even bellen.) Maandelijkse aanbidding: donderdag 30 oktober van 19.00 tot 20.00 uur. Een uur om stil bij God te zijn, met meditatieve teksten en een enkel lied. Bezinningsavond Om de 14 dagen is er op woensdag een bezinningsavond. U bent van harte welkom! Aanvang 19.45 uur, einde ongeveer 21.45 uur. Graag van 55


Pittige éénpitter: Isabel Froklage Bedrijf: Schoonheid & Meer Leeftijd: 48 Woont in de Tochtakker Isabel is er ook zo eentje! Iemand die zulke goede herinneringen aan Helvoirt heeft dat ie terugkomt. 11 jaar toen ze uit Helvoirt vertrok om met ouders en zussen in Esch te gaan wonen. Miste na de verhuizing haar vriendinnen en de balletlessen in Gastenbosch. Nu staat ze zelf in Gastenbosch yogalessen te geven en doet nog veel meer… Het is even goed kijken als je het terrein van conferentiehotel Guldenberg oprijdt. Rechts het pad blijven volgen. Hier en daar staat een bordje ‘Schoonheid & Meer’. Dan zie je twee rode deuren en, waar de rubberen mat voor de deur ligt, is de ingang van het domein van Isabel. Vroedvrouw Ze vertelt: ”Na het Atheneum op het Maurickcollege wilde ik in eerste instantie vroedvrouw worden of psychologie studeren. Echter met mijn pretpakket lukte het niet om toegelaten te worden tot één van beide opleidingen. Ik wilde graag met mensen werken. Toen heb ik besloten om de opleiding tot schoonheidsspecialiste te volgen bij Instituut Thomas en heb ook een vervolgstudie in Arnhem gedaan. Vijf jaar gewerkt als schoonheidsspecialiste. Maar ja, ik wil altijd de diepte in en me weer in iets vastbijten, dus het was tijd voor iets nieuws. Ik ben ‘Schoevers’ gaan doen en heb allerlei functies als secretaresse en managementassistente bij verschillende bedrijven gehad. Jaren gewerkt tot een ontslagronde volgde waar ik (en ongeveer 800 anderen) eruit moesten. Ik was al een tijdje met yoga en massagelessen bezig. Graag wilde ik mijn oorspronkelijk beroep als schoonheidsspecialiste weer oppakken, met daarin de verdieping die ik voorheen niet vond. Ik heb opleidingen gezocht en gevonden die passen bij mijn visie dat lichaam en geest onafscheidelijk zijn.”

Tuin met terras? Een groot deel van haar leven woont Isabel in de Bossche binnenstad. Toch blijft het verlangen naar buiten zijn groot. In Den Bosch komt ze, omdat ze alleenstaand is, niet in aanmerking voor een eengezinswoning. Dan schrijft ze zich bij de woningbouwvereniging in die Helvoirt behartigt. Na zeven jaar wachten is het raak: een woning aan de Tochtakker. “Toen ik nog buiten stond en door het lege huis de achtertuin zag, wist ik al dat ik het huis zou nemen. Heerlijk! Echter, de eerste twee weken waren vreselijk: er gebeurde helemaal niks! Geen terrasjes en meteen de binnenstad inlopen. Maar… rust en ruimte volop! Langzamerhand heb ik Helvoirt weer leren waarderen! 56


Gulden greep! “Vijf jaar geleden ben ik me gaan oriënteren op een plek waar ik mijn praktijk kon vestigen. Mijn voorkeur was om dit in een hotel te doen. Guldenberg stond bovenaan mijn lijstje. Het klikte meteen. Men zag het als een extra faciliteit van het hotel en dat was ook mijn bedoeling” vertelt Isabel. In een aparte vleugel van het hotel herbergt ze haar schoonheidssalon, massageruimte en yogazaal met uitzicht op het bos. Ze is er helemaal happy mee. Voor reisorganisatie Kras verzorgt ze de yogaweekenden in Guldenberg. “Dat is heel leuk” vertelt Isabel “Ongeveer zes keer per jaar verzorg ik een weekend voor maximaal 20 personen die zich via Kras hiervoor hebben opgegeven. Iedere keer is het anders, hoewel ik wel mensen zie die terugkomen. Evenveel mannen als vrouwen en over het algemeen tussen de 30 tot 80 jaar. Soms een groepje vriendinnen.” Isabel geeft ook yogales in Gastenbosch op dinsdagavond. Daarnaast verzorgt ze massages. Haar eigen favoriet is de ayurvedische massage die het zelf genezend vermogen van het lichaam bevordert. “Dat sluit mooi aan bij yoga” vindt Isabel.

En er is (s)meer! In haar schoonheidssalon zijn alle producten biologisch. Ze knikt beslist: “Nee, hier geen botox of injectables.” Er volgt een kleine les over de huid: “Nooit scrubben, maar de huid zacht reinigen. De huid is een barrière. Je moet deze dus niet met allerlei agressieve middelen te lijf gaan. Het merk Rosel Heim sluit wat dat betreft naadloos aan bij mijn opvattingen over cosmetica en huidverzorgingsproducten. Ik wil mensen op het hart drukken dat ze niet alles op hun huid moeten smeren!” Isabel zorgt ervoor dat ze geschoold blijft in alle drie de disciplines. Werkgroepen, bijscholingsdagen …. voor Schoonheid & Meer is ze graag bezig! Ze zou best wat meer in het Helvoirtse verenigingsleven willen doen. “Ik heb altijd al willen badmintonnen” zegt Isabel, “Maar de tijd ontbreekt me! Verder volg ik wel met gespannenheid het nieuwe centrumplan. Het behouden van een kern is belangrijk. Daarnaast vind ik het belangrijk dat we in Helvoirt doorgaan met aandacht hebben voor elkaar! Dat maakt Helvoirt speciaal!”

Uitnodiging Allerzielenviering Op zaterdag 2 november is iedereen van harte welkom om de overleden parochianen te herdenken tijdens de Allerzielenviering in de H. Nicolaaskerk. Wij herdenken dan speciaal hen die zijn overleden in de periode 1 oktober 2012 tot 1 oktober 2013 en noemen daarvoor ook uitdrukkelijk hun naam. Tevens herdenken wij alle ‘zielen’. Immers Allerzielen is een dag van gebed voor alle zielen. Juist op die dag beseffen we weer hoe broos het leven is en eindig. We willen die dag uitdrukken dat we op een bijzondere manier solidair blijven met hen die gestorven zijn. Solidariteit, herdenken en bemoedigen staan centraal in de Allerzielenviering van zaterdag 2 november. Iedereen is van harte uitgenodigd om meteen na de viering mee te gaan naar het kerkhof. We ne-

men dan de kaarsen, die u voorafgaand aan de viering kunt kopen, mee naar het kerkhof zodat het kerkhof een zee van licht wordt. Leden van de Avondwakegroep gaan voor in deze communieviering en het Avondwake koor o.l.v. Ria en Anton Klerx verzorgen het muzikale gedeelte. Instrumentale medewerking zal worden verleend door de Helvoirtse hoornist Felix Peijnenborgh. De viering van Allerzielen is dit jaar een communieviering omdat Allerzielen 2013 in het weekend valt. De viering begint om 19.00 uur. Graag ontmoeten wij u op 2 november. Avondwakewerkgroep H. Nicolaasparochie 57


Schilderwerken

Gregor en

07-1276 Pomphuiske bw 06

09-08-2007

kle i n

15:25

onderhoud

Pagina 70

Pomphuiske.eps Burgemeester van de Hurkstraat 25 Advertentie - 5268 BJ Helvoirt 0411-210830 - 06-26670205 - gregorklus@gmail.com

17-07-2008

WIJN VAN VAN DE DE MAAND MAAND WIJN

Saxenburg Zuid-Afrika Stellenbosch Australian Classic

Restaurant

Chardonnay

Voor de lunch zijn wij geopend vanaf 12.00 uur.

Gastvrijheid sinds ’s Avonds vanaf 18.00 uur is1438 er al Gastvrijheid sinds 1438 een 3 gangen-menu vanaf € 28,50! Kijk voor de complete menukaart

Sjef van meer informatie op: Sjef en enofLiesbeth Liesbeth van Laarhoven Laarhoven www.dezwarteleeuw.nl

Graag tot ziens! Oude 20 Liesbeth enRijksweg Sjef van Laarhoven Oude Rijksweg 20

5268 5268 BT BT HELVOIRT HELVOIRT

Oude Rijksweg 20, 5268 BT Helvoirt Telefoon (0411) 64 66 Telefoon (0411) 641212 12 Telefoon (0411) 64 66 66 Dinsdag en woensdag gehele dag gesloten www.dezwarteleeuw.nl www.dezwarteleeuw.nl zondag geopend vanaf 18.00 uur

Het wijn maken bij Wijnhuis Saxenburg, is gebaseerd op devan Franse De Lichtgeel kleurmethodes. met groene tinten. De geurmaakt is intensief volle krachtige smaak de wijnmet tot vrijblijvende waardebepalingen tropisch fruitsoepele en wittewijn, bloemen. een stevige, maar ook voor de Smaak is fruitig en romig, doet verfijnde denken aanwijndrinker. rijpe perzik en witte appels. Volle en evenwichtige Wit: afdronk.

Aromatisch, fris, goede zuren, tropisch Heerlijke frisse fruit. Rijk en een mooie structuur. Het Australian Classic witte wijn, frisse en fruitige van de Chenin Blanc Shiraz / Cabernet te combineren en het stevige en iets vettige van de Sauvignon Viognier. bij diverse visgerechten, Paarsrode kleur. Intense geur van Rood: zwarte en rode bessen, licht kruiasperges, wit vleesvan Zachte, fruitige dig. Smaak vanwijn,dieprood pruimen, kersen en als zwarte bessen. Afdronk is of aperitief. kleur, romig, fijne zuren, smakelijk, zacht,stevig zelfsen een beetje zwoel….. mondvullend.

per fles

Gaat uitstekend samen met vleesgerechten, pizza en pasta`s. Blend van Cabernet Sauvignon, Merlot en Syrah.

Geen € 5,50 maar

Corné Corné Janssen Janssen

€ 5,95 per3,99 doos € q 8,50 € per 32,15 fles

Molenstraat Molenstraat 21 21 De Gijzel 52, 5268 CN Helvoirt 5268 KD Helvoirt tel.: Helvoirt 0411-641524 - mob.: 06-12882079 per - e-mail:fles hvdpasch@tele2.nl 5268 KD Tel. Tel. 0411 0411 642850 642850 06 06 -- 29107128 29107128 Fam. van Doveren

Dierenpension

Gijzelsestraat 8

13:26:40


Ook financieel voordeel voor verenigingen en clubs

DEH presenteert de 3e actie ’Zonnepanelen Stralen’ blijft gehandhaafd. En het ontzorgen van de potentiële koper. De gratis informatieavond, in ontmoetingscentrum Gastenbosch, Helvoirt is op donderdag 31 oktober en begint om 20.00 uur. Zie ook www. deh-energie.nl

Voor het derde achtereenvolgend jaar houdt DEH (Duurzame Energiecoöperatie Haaren) de zonnepanelenactie ’Zonnepanelen Stralen’. Het succes van de twee voorgaande edities heeft alle verwachtingen ver overtroffen. En zo liggen er al heel veel daken in de gehele gemeente Haaren vol, zowel bij particulieren als bedrijven. Investeren in zonnepanelen levert dan ook veel meer rendement op dan geld op de bank. Maar ook heel belangrijk is toch eigenlijk wel het voordeel voor het milieu. In Helvoirt loopt momenteel een onderzoek om te weten hoeveel elektriciteit wordt opgewekt door de inwoners zelf. Want buiten de acties om zijn er ook veel panelen verrezen. Hoogstwaarschijnlijk zal de uitkomst stukken hoger liggen dan het landelijk gemiddelde. En daar is DEH uiteraard heel erg trots op. Ook tijdens deze informatieavond krijgt de bezoeker een duidelijk beeld van de mogelijkheden en zijn de bedrijven/installateurs aanwezig die door DEH zijn geselecteerd. Het motto van de vorige acties: ’Goeie panelen, voor unne goeie prijs, bij unne goeie leverancier’

DEH steunt verenigingen/clubs Het is voor verenigingen heel gemakkelijk om de kas te spekken. Het enige wat die moeten doen is de leden naar de informatieavond van 31 oktober (zie boven) zien te krijgen. Indien iemand besluit om zonnepanelen te laten plaatsen, mag die persoon aangeven naar welke vereniging/club de zogenaamde fee gaat. Dus besturen: op naar de speciale informatieavond op donderdag 24 oktober bij Cafe & Zalen De Michel, Haarendijk 4, Haaren. De toegang is gratis en het begint om 20.00 uur. Praat en doe mee met DEH Op woensdag 23 oktober houdt DEH (inmiddels 160 leden!)haar (2e) jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Naast de gebruikelijke informatie wordt er ook volop gelegenheid geboden om mee te denken en te doen. De locatie is: De Vorselaer in Biezenmortel.

Actie Fietsersbond: ’Ik wil je zien’ plaats bij De Rijwielcentrale Helvoirt en maakt deel uit van de campagne ‘Ik wil je zien’. Tijdens deze dag controleert en repareert een speciaal versterkt team van De Rijwielcentrale gratis de fietsverlichting. Het enige wat betaald dient te worden zijn de materiaalkosten, er wordt dus geen arbeidstijd berekend. Voor meer informatie over de Fietsersbond, afd. Haaren kan men terecht bij Hans Naaijkens, De Gijzel 22, 5268 CN Helvoirt, tel. 0411-641778. Email: haaren@fietserbond.nl

Gratis controle en reparatie fietsverlichting De Fietsersbond, afdeling Haaren, organiseert op zaterdag 26 oktober van 10.00-15.00 uur een fietsverlichtingsactie. Iedereen kan gratis zijn fietsverlichting gratis laten repareren. De actie vindt 59


Dierenpension InIn‘t ‘t Veld Dierenpension Dierenpension In ‘t Veld In ‘t Veld Dierenpension Veld Frans Anjo Pollaerts Frans & Anjo BrockFrans & Pollaerts Anjo Pollaerts Frans & BrockAnjoBrockBrockPollaerts Heesakker 6, 5076 PR Heesakker 6, 5076 Heesakker PR HAAREN 6, 5076 HAAREN Heesakker 6,PR 5076 PRHAAREN HAAREN Tel: 0411-621311 Tel: 0411-621311 Tel: 0411-621311 Tel: 0411-621311 www.in-t-veld.nl www.in-t-veld.nl www.in-t-veld.nl www.in-t-veld.nl bent bij ons aan het juiste adres voor: UU bent bijUons Uaan bent het bij juiste ons aan adres hetvoor: juiste adres voor: bent bij ons aan het juiste adres voor: - Dierenpension hond en poes - - Dierenpension - Dierenpension voor hond envoor voor poes hond poes Dierenpension voor hond enen poes - Dagopvang ininhondencrèche - - Dagopvang - inDagopvang hondencrèche hondencrèche Dagopvang in hondencrèche - Trimsalon - - Trimsalon - Trimsalon Trimsalon

Nieuw - Hondentrainingen - - Hondentrainingen - Hondentrainingen Hondentrainingen

Nieuw Nieuw Nieuw

- Dierfysiotherapie - - Dierfysiotherapie - Dierfysiotherapie Dierfysiotherapie

• Modieuze dames-comfortschoenen • Schoenreparatie • Steunzolen • Semi-orthopedische schoenen • Orthopedische schoenen Openingstijden: dinsdag t/m donderdag 9.00-18.00 uur vrijdag 9.00-20.30 uur

Hovenierstraat 11 in Udenhout - Tel. 013-5112794 - www.schoenatelier.nl


HELVOIRTS KAMERKOOR Helvoirts Kamerkoor brengt op zaterdag 9 november om 20:30 uur in de Nicolaaskerk in Helvoirt

theaterpersoonlijkheid. Ze zingt als eerste sopraan op freelance basis bij het Groot Omroepkoor. Naast haar uitvoeringspraktijk heeft ze een succesvolle zanglespraktijk LokaalZes in Tilburg en Oisterwijk. Toen Renske de Leuw op vijfjarige leeftijd de muziekschool binnenliep en daar voor het eerst de klanken van een harp hoorde wist ze meteen dat de harp haar instrument zou zijn. Renske studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam bij Alexandre Bonnet en behaalde daar de diploma’s Bachelor- en Master of Music. Daarnaast volgde zij masterclasses bij diverse harpisten in binnen- en buitenland. Renske is een veelzijdig harpiste, ze treedt op als soliste, kamermuzikante, orkestharpiste en verzorgt sfeermuziek. Rein Boeijen studeerde orgel en klavecimbel aan het Brabants Conservatorium te Tilburg. Voor beide instrumenten behaalde hij de diploma’s docerend en uitvoerend musicus. Rein is een veelgevraagd begeleider, zowel op orgel als piano. Het repertoire doorloopt daarbij het hele scala van Matthëuspassion tot en met opera, musical en populaire muziek. Verder zingen de koren samen nog het 8-stemmige Mitten wir im Leben sind van Felix Mendelssohn (1809-1847). Een aangrijpend werk, dat is geschreven als een protestants lied voor zieken en stervenden. Het lied straalt de wanhoop uit van de diep gezonken mens, maar aan het einde van het stuk gloort hoop. Naast hun aandeel in het Requiem zullen de solisten ook ieder enkele eigen werkjes ten gehore brengen. De entree bedraagt € 13,00 aan de kerk, in de voorverkoop € 11,00. Dit is inclusief een programmaboekje en een drankje na afloop. Kaarten bestelt u door het bedrag over te maken op rek. nr. 12.11.12.209 t.n.v. Helvoirts Kamerkoor o.v.v. Requiem. Volledig programma en andere info op www. kamerkoor.tk of bij Tonny van Kreij tel. 0411641721.

REQUIEM VAN GABRIEL FAURÉ (1845-1924) Samen met het kamerkoor Canta Libre zal het HELVOIRTS KAMERKOOR het Requiem van Gabriel Fauré uitvoeren. Beide koren staan onder leiding van Norbert Bartelsman. Een tweede uitvoering wordt gegeven in de St. Petruskerk in Uden op zondag 10 november om 15:00 uur. Het Requiem (1888) is het meest uitgevoerde werk van Fauré. De compositie is opgebouwd rond het overbekende Pie Jesu. In de keuze van de teksten was hij kieskeurig. De hardste woorden liet hij weg. Zijn opvattingen over de dood waren niet gitzwart: “Het is een vreugdevolle bevrijding, een verlangen naar geluk aan de andere kant van het graf, eerder dan een pijnlijke ervaring”. Die hoopvolle, harmonische toon is in zijn Requiem duidelijk merkbaar. De solistische bijdragen worden geleverd door bariton Frank Hermans, sopraan Kathelijn van Dongen, harpiste Renske de Leuw en organist Rein Boeijen. Frank Hermans weet met zijn warme baritonstem bruggen te bouwen. Zingend verhalen vertellen, de tekst tot leven brengen, mensen via de muziek voor de muziek winnen, dat is Franks doel. Hij wordt ook regelmatig gevraagd voor Bachcantates en oratoria en verzorgt graag liedrecitals. Naast zijn podiumwerk is Frank actief op Factorium in Tilburg waar hij zanglessen verzorgt en koren coacht. Kathelijn van Dongen studeerde in 2010 cum laude af voor haar master solozang en volgde verschillende masterclasses bij o.a. Charlotte Margiono en Barbara Hannigan. Als zangeres met een theaterhart onderscheidt zij zich met haar 61


Korting tot 70%


ROUWVERWERKING BIJ HET VERLIES VAN EEN PARTNER hebben. Dit is een initiatief van de vrijwilligersorganisatie “Elkaar Nabij”, die actief is in de regio en regelmatig ook themabijeenkomsten organiseert voor mensen die rouwen. Wanneer je partner je ontvalt, verlies je de grond onder je voeten. Het leven van alledag herneemt weer snel zijn loop, maar voor jou zal dat leven nooit meer hetzelfde zijn. Gevoelens van verdriet, eenzaamheid, boosheid, schuld of angst kunnen je overvallen. Je weet vaak niet hoe het nu verder moet, hoe je met al die gevoelens om moet gaan. Je hebt na het wegvallen van je partner behoefte aan ontmoeting, begrip en ruimte. Een gespreksgroep rouwverwerking kan daar misschien aan tegemoet komen. In zo’n groep word je de mogelijkheid geboden om je gevoelens te uiten. En je kunt baat hebben bij de steun en het respect van de andere deelnemers. Ook dit najaar zal weer worden gestart met een gespreksgroep voor mensen die ongeveer een half jaar of (veel) langer geleden hun partner verloren

- Aantal deelnemers: maximaal acht. - Deelname is niet gebonden aan leeftijd noch aan kerkelijke gezindte. - Wekelijks op maandagmiddag, te beginnen op 18 november - Er zijn tien bijeenkomsten van ongeveer 2 uur. - Van de deelnemers wordt een beperkte financiële bijdrage gevraagd. - Plaats: ‘De Voorhof’, Kerkstraat 62, Oisterwijk. Informatie en opgave (vóór 15 oktober 2013): Margriet Krijnen (013-5332137, krijnenhingh@kpnplanet.nl Margret Dirkx (013-5331029), m.dirkx5@kpnplanet.nl of via de website: www.elkaarnabij.nl

BKA: Bonte Keiespellers Aovond 2014 Nog geen agenda voor 2014?... Zet dit dan maar alvast op uw verlanglijstje voor de Sint of de Kerstman, want de BKA moet in de agenda. Het 3e volledige weekend van januari is traditiegetrouw voor de Bonte Keiespellers Aovond. Voor 2014 betekent dit, dat op vrijdag 17 en zaterdag 18 januari deze avonden gehouden zullen worden in gemeenschapshuis Gastenbosch.

medewerkers zijn momenteel al de eerste voorbereidingen aan het treffen. Mocht je interesse hebben om zelf deel uit maken van de enthousiaste groep medewerkers en artiesten, meld je dan bij één van de commissieleden. Dit kan natuurlijk als artiest, maar je kunt ook denken aan een bijdrage ‘achter de schermen’. Mede door een jarenlange ervaring van de medewerkers en een uitgebreid netwerk, kunnen wij zorg dragen voor de juiste nodige begeleiding en ondersteuning.

Sinds de introductie van het ‘concept’ Bonte Keiespellers Aovond in 2008, is het dan ook alweer de 7e keer dat de BKA in het programma van de Stichting Openbaar Carnaval (SOC) is opgenomen. Zowel de commissie van de BKA, als de

Meer informatie: bontekeiespellersaovond@gmail.com of spreek één van de onderstaande commissieleden aan; Anke Verstegen / Lieke Veldman Sanne van de Ven / Maarten van Zon. 63


Maandag t/m vrijdag € 17,75 Op zon/feestdagen € 19,25

Voor het ..... ➔ rooien van bomen, ➔ afvoeren van stam en/of takhout ➔ uitfrezen van stobben ➔ takhoutversnipperen tot 30 cm doorsnee kunt u bij ons terecht.

Leunisdijk 6, 5296 KZ Esch, e-mail: info@st-automatisering.nl, site: www.st-automatisering.nl

Boomrooierij BOOMROOIERIJ van WijkVAN & ZnWIJK v.o.f. H.C.M.

Bos-onderhoud kunnen wij ook verzorgen. Tevens gespecialiseerd in het rooien van moeilijk staande bomen. Udenhoutseweg 21 5268 CG Helvoirt Telefoon/fax 0411-643457 autotelefoon 06-51480796 e-mail: woodywoodpecker5@wanadoo.nl


o 3K.V.O Helvoirt opgeheven . De mirre is het symbool van menselijke natuur en werd daarom genomen ter kenschetIn de laatste jaarvergadesing van Maria als Moeder der Smarten. ring van heb4o. De olijf is het zinnebeeld van1deoktober barmhartiben wij onze jubilarissen ge liefde. Daarom werd door de olijf Maria gehuldigd entussen het afgeloverheerlijkt als Middelaarster haar pengoddelijke jaar doorgenomen. vergadering stond zoon enEn, de deze mensen. in het teken van het opheffen van KVO-Helvoirt. Met de leden akkoord Een overgrote geschikte meerderheid plaats tot hetzijn aanbrengen van degegaan met deze opheffing. Het in is niet prettig om ze symbolen werd gevonden de dagkanten een met zo’n verleden te moeten ophefvan vereniging de vier vensters van dat koortje. In het zijfen. Daarom willen wij het eendrie en ander gaarne venster de kaneelbloem; in de vensters botoelichten. ven het Maria-altaar de roos, de mirre en de De K.V.O. is opgericht op 24 januari 1929, dat is in olijf. januari dus 85-jaar begonnen Voor de2014 versiering van geleden. de band Het ter is hoogte van als R.K. Boerinnenbond. Het doel was: Bevordekapiteel en kraagstenen werd de campanula gering van godsdienstigevaknomen, symbool der maatschappelijke standvastigheid. en Verder kundige vande dewaterlijst leden. Getracht werd vertoontontwikkeling de band onder een motief dit bereiken door het geven van lessen, lezinvandoel duifteen pijnappel, respectievelijk symbolen gen, cursussenen envoorzichtigheid. het verspreiden van geschriften. van eenvoud De leden waren hoofdzakelijk De draperie is eenook samenstelling van vrouwen lelie en met een agrarische Er werd doornen, beeld vanachtergrond. de ongerepte deugdveel te aandacht besteed aan wat er van vrouwen midden van het bederf (lilium interons spinas). werd verwacht. Hetvan meewerken in is hetversierd agrariDe openingsboog het koortje sche bedrijf, het verzorgen gezin enwat almet het muntkruid – deugd van in hethetalgemeen lerlei werkzaamheden. wecken zoveelandere betekent als dat MariaZoals heeft het uitgeblonvan de deugden. grond of het bedrijf opbracht en het ken wat in alle melken van die de koeien middels melkcursussen. De boog, het koortje scheidt van het

65 47

priesterkoor (de symbolische hemel waar haar goddelijke Zoon troont), heeft tot versiering de Het leven wasDe toenzonnebloem heel anders isdan Er was zonnebloem. hetnu.symbool veel minder en als lid van Maria de Boerinvan de zuchtvertier naar God waardoor haar nenbond je ook nog eens een avondheiligheidkwam verwierf. je van huis. Helaas, of misschien ook wel juist goed, is het zo dat tijden veranderen. 3. Openstelling woensdagmiddagen Het steedsjuli moeilijker om ismensen In dewerd maanden en augustus de kerkteopkrijde gen die onze KVO een warm hart toedragen. Jonwoensdagmiddagen van 14:00 – 17:00 uur weer geren hebbenvoor het tebelangstellenden. druk met kinderen opengesteld Er en zijnwerk. dan Ouderen hebben ook minder tijd. Zij wermensen aanwezig diesteeds uw vragen kunnen beantken of passen hun uur kleinkinderen. Bovenwoorden en omop 14:30 wordt een rondleidien er wel die elkeongeveer dag ergens ietsduurt. te doen en is ding is gegeven 1 uur er televisie. Jammer is het dat je steeds minder, vooral jongere, leden krijgt. Maar het allerergste 4. Rondleidingen voor groepen is nog dat je geen omen hetintebeRondleidingen metleden uitlegkunt overvinden de bouw stuur te versterken. Verschillende zijnverwij rieurbeschilderingen van de kerk jaren worden daar bezig. Bel Veel0411-64 mensen31werden zorgdalopmee afspraak. 82. benaderd, maar helaas is er geen versterking gekomen. De prijzen bedragen: En duspersoon: heeft het€bestuur besloten, overleg • Per 3,50 maar met na eenveel minimum envan een€enquête 35,- onder de leden, om tot opheffing over gaan. is Helaas is zo aan bijna K.V.O. • Eentegroep per rondleider max.85 18jaar personen Helvoirt een einde gekomen. ons nogtenrest, is De inkomsten hiervan komenWat helemaal goeeen speciale avond voorvan onzedeleden de aan de Restauratie kerk.om al die jaren toch goed te kunnen afsluiten. Parochiebestuur H. Nicolaas Namens K.V.O., lid, afd. tel. Helvoirt, Jan Verstijnen, 0411-64 31 82 Riek Fitters, voorzitter/secretaris. Mail:Pijnenburgjaver@xs4all.nl


ACTIVITEITEN IN D’N HOF

+ ‘Eenhuiskamer permanente plekHelvoirt in Helvoirt’... De voor“happy alle 55hour” -ers van

Overzichtvan vandedeWISSELENDE vaste activiteiten Overzicht activiteiten in d’n hof: Donderdag 21 oktober: Zondagmodeshow voormiddag: Dames en verkoop Koffiedrinken 11.30 dames-kleding in Gastenbosch vanaftot 13.30 14.00 uur uur Maandag voormiddag: Donderdag 24 oktober: Gebruik maaltijd 11.45 tot 13.15 uur Wandelen om 10.00 uur Maandag namiddag: Donderdag 31 oktober: Biljartcompetitie 13.00 tot 17.00 uur Meezingmiddag in dorpshuis Jeu de boules 13.30 tot 17.00 uur “De Es” in Esch, zaal open om 13:30 uur Maandag avond: Woensdag 6 november: Darten 19.00 uur Excursie / workshop tapashapjes Dinsdag voormiddag: bij Bakkerij Schellens in Son. Hobbyen 09.00 tot 11.30 uur Vertrek vanaf sporthal ’t Beekdal Gebruik maaltijd 11.45 tot 13.15 uur in Haaren namiddag: 08.15 uur Dinsdag

Jeu de boules 13.30 tot 17.00 uur Woensdag voormiddag: “Bewegen I 08.45 Darten - vrijMoet!” biljarten 19.00tot tot09.30 21.00 uur “Bewegen Moet!” II 09.30 tot 10.15 uur Dinsdag: Gymnastiek 10.30 tot 11.15 uur Hobbyen, schilderen en Gebruik maaltijd 11.45 glas-in-lood 09.00tot tot13.15 11.30 uur Woensdag namiddag: Nordic Walking (Duinoord) 13.30 uur Prijs -kaarten of -kienen Darten-vrij en biljarten 13.00 tot14.00 17.00 uur uur (zie activiteiten) Woensdag: Nordic Walking Bewegen Moet! I bij Guldenberg 08.45 tot13.30 09.30 uur uur Donderdag voormiddag: Bewegen Moet! II 09.30 tot 10.15 uur Naailes in zaal 09.00 Gymnastiek 10.30tot tot12.00 11.15 uur uur Donderdag namiddag: Kienen 14.00 uur Vrij -biljarten en -kaarten 13.00 tot 17.00 uur Fietsen vanaf Gastenbosch 13.30 uur Vrijdag voormiddag: Driebanden 19.00 uur Koersbal en biljarten 10.00 tot 12.00 uur Donderdag: Gebruik maaltijd 11.45 tot 13.15 uur Naaiklusjes 09.00 tot 12.00 uur Wandelen (vierkernen) 10.00 uur Vrij kaarten en biljarten 13.00 tot 17.00 uur Vrijdag: Koersbal en biljarten 10.00 tot 12.00 uur Vrij bridgen 13.30 uur

Vrij -kaarten en -biljarten 13.15 tot 17.00 uur Overzicht van de bij VASTE activiteiten 13.30 uur Nordic Walking Duinoord Zondag: Koffiedrinken 11.30 tot 13.30 uur Maandag: Line-dancen 11.00 tot 12.00 uur Biljartcompetitie 13.00 tot 17.00 uur

Schijtfestijn zoekt goed doel! Jouw vereniging, club of tijdens de Bonte Keiespellersavonden. Wij doen stichting heeftopticien tijdens Car-bv dan de rest tijdens het Keiespellers Schijtfestijn! naval 2014 de optometrist kans om een Behoor je bij, of ken je een vereniging, club, stichmooi bedrag in de contactlensspecialist / lidwacht A.N.V.O.ting of ander goed doel die wel wat extra financiële te slepen! Want voor de hulp kan gebruiken en enthousiast is om zich hier R.J.Th Gevers vierde keer op rij zal op carnavalsdinsdag in ons voor in te zetten? Neem dan voor meer informatie H.B.O. optometrist Keiespellersdurp Freaky Tuesday plaatsvinden! contact met ons op of meld je vóór 1 november aan Ieder jaar start Freaky Tuesday met het Keiespel- via het mailadres freakyevents@gmail.com met 5261 CP Vught lers Schijtfestijn enKerkstraat zoals jullie1,wellicht weten gaat daarbij een goede motivering waarom jouw club tel. 073-656 66 36 een deel van de opbrengst naar een goed doel. of vereniging ons goed doel moet worden. En wie Dit jaar kan dat jouw vereniging, club, stichting weet gaat de koe dit jaar voor jullie club schijten! of ander goed doel zijn! Natuurlijk staat hier wel iets tegenover: wij verwachten een fanatieke club Met vriendelijke groet, mensen die gemotiveerd zijn om op een creatieve, Bestuur Stichting Freaky Events enthousiaste manier alle loten weten te verkopen Bram van Iersel en Thijs van Hattum

Uw ogen... onze zorg!

67 49


0411-644122 • aan- en afvoer zand e.d.

• LEVERING VAN BESTRATINGSMATERIALEN • ZAND, GROND EN COMPOST

06-51114595

Voor Nieuwbouw, VerbouwiNgswerkzaamhedeN eN oNderhoud Tevens levering van alle bouwmaterialen

bouwbedrijf

Timmermans

Schoorstraat 17 - Helvoirt - Tel. 06-51497058

Service Point voor:

U zoekt een,

PcSsof Notebook, Hovenier Harry Zoals:van der Pasch Gijzel 52,HP, Helvoirt Acer, Sony, tel. 0411-641524 Toshiba, Asus Enz. 06-12882079 mob.

Randapparatuur: Printers, Webcam, Ink cartridges, Papier Memory sticks, Antivirus software en alle andere PC accessoires

Ultra-X systeem diagnose, Reparatie onderhoud her-installatie tuinen

• aanleg en • sierbestrating Dealer van: • levering compost • aan- en afvoer zand e.d.

GD-PC 42

TV – INTERNET EN TELEFONIE

Computer TV Decoders: Kabel en ADSL Service installatie Aannemers- en Transportbedrijf Grond en Wegenbouw • Containerverhuur

Vught 0411 -Telefoon: 641314 Telefoon: • www.peijnenburgvught.nl open ma.Ma. 13.00 – 19.00 uuruur 0411 64 54 0411 43 64 54 43 Openvan: van: 13.00 - 19.00 di. t/m Vr. 10.00 – 19.00 uur fax: 0411 64 Fax: 50 63 0411 64 50 63 Di. t/m Vr. 10.00 ñ 19.00 uur za. 10.00 – 16.00 uuruur e-mail: info@computers-gdpc.nl Za. 10.00 ñ • Grond16.00 info@computers-gdpc.nl Aannemersbedrijf enE-mail: burgemeester van de hurkstraat 10 5268 bk heLVoirT

Burgemeester van Hurkstraat •10Infra sloopwerken • de Transport

5268 BK

HELVOIRT

Afvalverwerking: Grof vuil - Puin - Snoei- en sloophout - Grond Verhuur: Afvalcontainers Levering Bouwstoffen: Grond / Zand - Menggranulaat Diverse Grindsoorten - Metselzand ZES dagen per week geopend vanaf 9.00 uur op zaterdag tot 13.00 uur geopend. Peijnenburg Vught B.V. Kruishoeveweg 1 / 5263 NM VUGHT T. 0411 – 64 13 14 / F. 0411 – 64 38 98 / info@peijnenburgvught.nl

42


Helvoirt - Haaren – Her….?? merking van v/d D. (BD 2 okt.) `de koek raakt op`. Er moeten nu eenmaal zaken veranderen om voor de toekomst te bereiken dat er zo weinig mogelijk zaken veranderen. Ook onze gemeenteraad worstelt met dat probleem. Ook zij zijn erbij gebaat dat wij onze verlangens kenbaar maken. Wel of geen Herindeling, wel of geen ambtelijke fusie, het zijn zaken die in belangrijke mate de toekomst en leefbaarheid van ons dorp bepalen. Als we echt geen verlangen hebben, moeten we maar afwachten wat de toekomst ons brengt, maar dan ook niet zeuren. Overigens, ik ben niet een van de drie die gereageerd hebben, wel heb ik in ‘t Pomphuiske al diverse keren mijn mening gegeven. Wat op dit moment op stapel staat, een ambtelijke fusie met drie andere gemeenten lijkt me geen oplossing. Hoogstens een voor de korte termijn, die echter op langere termijn als een molensteen om onze nek komt te hangen. We denken dat we dan onze zelfstandigheid kunnen behouden, dat willen we zo graag. Maar straks worden we gegijzeld door een log ambtenarenapparaat met diverse koninkrijkjes aangestuurd door vier `roergangers`, ziet u het zitten? Wij Helvoirt, Haaren, zijn gewoon te klein en zullen, of we willen of niet, aansluiting moeten zoeken bij een of meerdere grotere gemeenten zoals Oisterwijk en/of Boxtel om een vuist te kunnen maken. Dat dat ook niet zo simpel is als ik het hier schrijf moge duidelijk zijn, echter wat mij betreft is dat van de twee kwaden de minste. Nu zijn er dus vier reacties op het verzoek van de redactie. Komen we in actie of blijven we onze eigen hindernis? Ik ben benieuwd.

Onlangs was ik op een bijeenkomst waar het onder andere ging over verlangens en wat deze voor ons betekenen. Een stelling was `Verlangen wordt een conflict als het door een hindernis wordt geblokkeerd`. Het deed me denken aan de redactie van ons Pomphuiske en haar verlangen om, voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2014, een discussie op gang te brengen aangaande de toekomst van ons dorp. Dit o.a naar aanleiding van ideeën uit de politiek over de grootte van gemeentes. Slechts drie personen reageerden op hun verzoek. In mijn ogen nog geen conflict, maar ook niet bepaald hoopgevend. Het is in ieder geval altijd nog meer dan destijds bij Sodom, waar er behoudens Abraham, niet een persoon van goede wil te vinden was en Sodom dus werd vernietigd. Hoewel dit niet letterlijk voor ons dorp geldt is er toch wel een soort van overeenkomst. Maar kennelijk is er inzake wel of geen Herindeling geen verlangen bij onze inwoners. Geen verlangen, geen conflict, einde verhaal. Toch durf ik er een goede fles wijn onder te verwedden, dat er wel degelijk een verlangen leeft. Al was het maar bijvoorbeeld, dat alles gewoon blijft zoals het is. Echter ook dat betekent dat we een conflict krijgen, want het is niet de vraag of, maar wanneer de hindernissen komen die dat verlangen blokkeren. Zie bv. de op-

Toon Berkelmans

69


* Inbraakbeveiliging * Inbraakbeveiliging * Inbraakbeveiliging MECHANISCH MECHANISCH MECHANISCH * Design * Design * Design beslag beslag beslag Helvoirtseweg Helvoirtseweg Helvoirtseweg 7878 78 5263 5263 EG 5263 EG Vught Vught EG Vught

VAN VAN MODERN MODERN VANTOT MODERN TOT KLASSIEK KLASSIEK TOT KLASSIEK

* Noodopening * Noodopening * Noodopening vanvan 8 tot 8 tot 18.00 van 18.00 8uur tot uur 18.00 uur

Tel. Tel. Tel. 073-6840646 073-6840646 073-6840646 email. email.email. info@HamersSluitwerk.nl info@HamersSluitwerk.nl info@HamersSluitwerk.nl * Sleutelservice * Sleutelservice * Sleutelservice website. website. website. www.HamersSluitwerk.nl www.HamersSluitwerk.nl www.HamersSluitwerk.nl

* Toegangscontrole * Toegangscontrole * Toegangscontrole * Kluizen * Kluizen * Kluizen enenbrandkasten brandkasten en brandkasten * *Handgereedschappen * Handgereedschappen Handgereedschappen

* *Bevestigingsmiddelen * Bevestigingsmiddelen Bevestigingsmiddelen

www.bouwbedrijfbergman.nl


Stem op het HelvoirThuis ! stemmen op hun favoriete projecten. Leden mogen vijf stemmen uitbrengen waarvan twee op hetzelfde initiatief. Als alle Helvoirtse leden twee stemmen uitbrengen op de website van het HelvoirThuis dan kan het bedrag oplopen tot pakweg € 5.000! Dat zou natuurlijk geweldig zijn. En dan nog even dit: waarom een website van het HelvoirThuis? Omdat die site een belangrijke rol gaat spelen. Natuurlijk straks, als het huis er eenmaal staat (begin 2015), bijvoorbeeld bij het reserveren van ruimten. Maar nu ook al! Het geeft alle Helvoirtenaren de kans hun toekomstige huis nu al digitaal in de steigers te zetten en het bouwproces stap voor stap te volgen. Daarvoor is wel een website nodig die aan alle eisen voldoet.

Helvoirt krijgt de kans een flinke stap voorwaarts te maken met een gloednieuwe website voor het HelvoirThuis. Tenminste, als veel Helvoirtenaren stemmen uitbrengen op het HelvoirThuis via de Rabobank-actie ‘Hart voor elkaar’. Naast het HelvoirThuis doen zo’n 80 verenigingen en stichtingen mee met deze actie waarvoor € 100.000 beschikbaar is voor regionale projecten. Dat geld wordt verdeeld door het uitbrengen van stemmen waarbij geldt: hoe meer stemmen, hoe hoger de bijdrage! Het is dus van groot belang dat het HelvoirThuis zoveel mogelijk stemmen krijgt. Hoe werkt het? Om te stemmen moet je lid zijn van de Rabobank. Ben je geen lid dan kun je dit heel eenvoudig (gratis) worden via www.rabobank.nl/hartvanbrabant. In oktober ontvangen alle leden van de bank een persoonlijke stemcode. Op een speciale site kunnen zij van 16 oktober tot en met 6 november 2013

Stemmen dus! Alsjeblieft! Namens de ‘denktank’ van het HelvoirThuis, Edward de Vries

LARIMAR4YOU Praktijk voor kinesiologie In Helvoirt

www.larimar4you.nl mail@larimar4you.nl 06 - 82 000 352

Kinesiologie is een methode die de mens in zijn totaliteit benadert en balans brengt in zijn energiesysteem. Het doel van een behandeling is het inzichtelijk maken en corrigeren van de onbalans. Kinesiologie geeft je vitale energie een duwtje in de goede richting. Het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt aangesproken en gestimuleerd, waarna je zelf verder aan je gezondheid of genezing kunt werken. Daardoor kan kinesiologie een belangrijke en goede aanvulling op de reguliere gezondheidszorg zijn. Kinesiologie kan onder andere worden ingezet bij: stress, (chronische) pijnklachten, “niet lekker in je vel zitten”, angsten zoals faalangst, fobieën, vermoeidheid (burn-out) en vele andere klachten……

71


De Gijzel 52, 5268 CN Helvoirt tel.: 0411-641524 - mob.: 06-12882079 - e-mail: hvdpasch@tele2.nl

Dierenpension

Dag-, weekend- en vakantieopvang voor uw hond en kat

Fam. van Doveren Gijzelsestraat 8 5074 RS Biezenmortel

☎ 0411-641562 ☎ 06-12876777

Fax 0411-641921 dekorenschuur@hotmail.com

Theresialaan 72 Vught  073-6565302  Voor: Alle soorten brandstoffen (ook mix)        info@vdlaakswinkels.nl            ’s-Nachts    tanken  via automaat    www.vdlaakswinkels.nl  

Service Station Helvoirt

                   tot ziens  BEzOEK  SERV.     SHOP  Graag bij: ESSO STATION HELVOIRT OOK EENS ONzE ONLINE

 Rijksweg 15 - Helvoirt tel. 0411-644018       

     

     

        www.geraldtimmermansschilderwerken.nl MIGNON JUWELIER & STIJL IN TREND MIGNON JUWELIER & STIJL IN TREND DORPSSTRAAT 15 EN 24 DORPSSTRAAT 15 EN 24 5061 HL OISTERWIJK 5061 HL OISTERWIJK MET ZORG GESELECTEERD MET ZORG GESELECTEERD TEL. 013-5213106 / 5216570 TEL. 013-5213106 / 5216570 E-MAIL: mignon@telfort.nl. E-MAIL: mignon@telfort.nl. www.mignonsieraden.nl

Tel. 013-5216570 & 013-5213106 - fax 013-5220872 Tel. 013-5216570 & 013-5213106 - fax 013-5220872 - www.mignonsieraden.nl

NIEUW IN OISTERWIJK Mignon is vernieuwd NIEUW IN OISTERWIJK Mignon is vernieuwd

gnon Juwelier Juwelier en Mignon inbinnen Trend Mignon Juwelier brengt de exclusieveStijl trouwring binnen het bereik van alle trouwlustigen. gnon en Mignon in Trend Mignon Juwelier brengt de exclusieveStijl trouwring het bereik van alle trouwlustigen. Wij proberen toekomstige te helpen Dorpsstraat 15 Oisterwijk bruidsparen Dorpsstraat 24bij het zoeken naar hun droomring.

Wij proberen toekomstige te helpen Dorpsstraat 15 Oisterwijk bruidsparen Dorpsstraat 24bij het zoeken naar hun droomring. In ons atelier vervaardigen wijalsalle modellen trouwringen naar uw wens die wel Maar de service en kwaliteit blijft vanouds. atelier vervaardigen wij modellen trouwringen naar uwliggen. wens Er diezijn weldus de service kwaliteit blijft vanouds. welier en MignonIn Stijlons inMaar Trend brengen deenexclusieve trouwring binnen het bereik vanfabrieksmerken alle trouwlustigen. tot 50% onder de prijs van dealsalle gerenommeerde


BESTE KEIESPELLERS Op 16 november aanstaande is het jaarlijkse 11-11 bal, een gezellige en leuke feestavond bij de Bolle Keizer. Onze nieuwe Prins wordt bekend gemaakt, wie o wie zal het zijn? Gaat Jaonus voor de 5e keer Prins van Keiespellersdurp worden? Of is er een out-sider? En bij de Raad van Elf zitten toch ook een paar knappe koppen met veel talent? Dit keer doen we een super spannende finale à la “Ren Je Rot”. Door in het juiste vak te gaan staan bij het beantwoorden van de vragen, mag jij misschien de Prins onthullen en win je een leuke prijs. Verder is de Raad van Elf wederom compleet met nieuw elan en dus op volle sterkte!

Het thema deze avond is “Flower Power” (CV de Maatjes bedankt). Leuk thema waar iedereen wat mee kan. Voor degene die het origineelst verkleed is, is een leuke prijs ter beschikking gesteld door de SOC. Aanvang 20.30 uur. Alaaf Alaaf Names de Raad van Elf, lid 12, versie 7.0.

Peter Corvers publiceert ‘Blik in de raadszaal’

Columns over politiek Haaren Vorige maand is een boekje verschenen met 65 columns over de Haarense politiek. Het boek Blik in de raadszaal bevat een selectie van columns over de afgelopen tien jaar geschreven door Peter Corvers. Een groot aantal onderwerpen komt aan bod, zoals de discussies over woningbouw in de vier dorpen. En zeker dus ook de eindeloze praatsessies over Den Hoek. Maar ook de vete tussen de oudwethouders Harry van Hal en Piet den Ouden. Ook is er in het boek aandacht voor de talloze initiatieven van inwoners om de dorpen leefbaar te houden. En verder o.m. het failliet van Gasten-

bosch, de bouw van nieuwe zorgcentra in Helvoirt en Haaren. En recenter: de bijna-verkoop van Haarendael en de opstand tegen schaliegas. Het was steeds aanleiding voor hete debatten in de raadszaal. In het voorwoord gaat bestuurskundige Marcel Boogers in op de manier waarop in dorpen politiek wordt bedreven en het belang daarvan. Blik in de raadszaal kost 7,50 euro waarvan 2,50 euro is bestemd voor het KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij). Het boekje is in Helvoirt verkrijgbaar bij fotograaf Henk Pijnenburg.

Harmonie Kunst Adelt viert haar 110-jarig bestaan met nieuw harmonieorkest Jubileumconcert met filmmuziek Op zaterdag 2 november hoopt harmonie Kunst Adelt te mogen optreden voor een volle Oude Kerk. Dan wordt het Jubileumconcert in het kader van het 110-jarig bestaan van Kunst Adelt uitgevoerd. Het programma bestaat uit een grote variatie in filmmuziek.

Dit concert is eigenlijk het eerste officiële optreden van het vernieuwde harmonieorkest Kunst Adelt o.l.v. Alphons van Stenis. Na afloop is er een fakkeloptocht naar harmoniezaal De Notenkraker, waar de avond feestelijk wordt voortgezet en waar ook iedereen van harte welkom is. Het optreden begint om 20.00 uur en wordt gratis aangeboden. De ‘zaal’ is open vanaf 19.30 uur. 73


BOUWBEDRIJF

TIMMERMANS

Schoorstraat 17 - Helvoirt - Tel. 0411-641325 / 06-51497058

TAXI- en TRANSPORTBEDRIJF, ZIEKENVERVOER Rijksweg 8 en 10, Helvoirt, telefoon (0411) 641282 en 643189

CELEBRATION GAAT OP VAKANTIE TOT 25 AUGUSTUS Hey hallo jeugd van Helvoirt en omstreken. Al ooit een keer gehoord van Celebration???? Nee?? Ok. Celebration is een disco die één keer in de maand wordt gehouden voor de jeugd van 11 t/m 15 jaar in de gastenbosch te Helvoirt. De deuren van deze fantastische feestlocatie gaan om half 8 open en om half 11 is het afgelopen. De entree is 2 euro per persoon. Alcohol is verboden. Drinken kost maar 1 euro per glas. En tja, omdat jullie dat zo graag willen zijn de ouders binnen verboden (op de organisatoren na). We hebben natuurlijk ook een fantastische dj in de zaal staan met een denderende lichtshow. Er worden van allerlei soorten muziek gedraaid dus streetdance, jumpen, hakken, polonaise lopen enz. zijn daarom ook geen uitzonderingen. Iedereen kan dus gewoon zichzelf zijn en hoeft zich nergens voor de schamen. Want tja, je valt toch niet op tussen de 160 bezoekers

die we gemiddeld tot nu toe hebben gehad. We staan ook altijd klaar voor de mensen die een reactie willen geven d.m.v. een ideeënbus. Enkele reacties die wij hebben ontvangen: * Celebration is gezellig. Er wordt goede muziek gedraaid en we hebben alle ruimte om te dansen. * We hebben vanavond weer gezellig met elkaar kunnen kletsen en dansen. Het was echt gezellig. Ik hoop dat na de schoolvakantie Celebration gewoon door kan blijven gaan. * ik vind het goed dat er mensen rondlopen die alles in de gaten houden, want soms gaan alle jongens wild dansen en dan kan het er best wel hevig aan toe gaan . Dus mensen kom allen naar Celebration, want het is het feest van je leven! Voor verdere info: www.keiespellers.nl onder de button ‘celebration’.


Brabant Schaliegasvrij

Met deze strekking is vrijdag 28 september een CDA-motie aanvaard door provinciale staten van Brabant. De steun voor deze motie was bijzonder groot; alleen de VVD en de PVV stemden tegen de motie. Het CDA geeft daarmee gehoor aan de breed levende weerstand onder de bevolking tegen het boren naar schaliegas in Brabant. Het kabinet is er niet in geslaagd de angst voor de risico’s weg te nemen en het nut ervan aan te tonen. Natuurlijk zijn er twijfels of ze de boringen op lange termijn tegen kunnen houden. Dat weerhoudt het CDA er niet van al het mogelijke te proberen om dit te bereiken. In elk geval is door het lokale massale protest van Haaren en Boxtel al bereikt om de proefboringen minstens anderhalf jaar uit te stellen. Het CDA vindt dat we de overgang van fossiele energie (olie, gas, kolen) naar duurzame energie (wind, water, zon, biomassa) echt structureel moeten oppakken. In die zin is de discussie over schaliegas een ‘geschenk uit de hemel’, aldus het Rathenau Instituut. Dat leverde in een rapport forse kritiek op de aanpak van het kabinet met betrekking tot schaliegas. De discussie moet breder; het moet gaan over onze energievoorziening (hoe en waarmee) en -behoefte (waarvoor) op lange termijn. Deze keuzes moet de overheid niet eenzijdig afdwingen met korte termijn oplossingen, maar weloverwogen maken op basis van een brede maatschappelijke discussie en haalbare alternatieven. Door elk energieprobleem te isoleren komen we er niet. Het helpt niet om afzonderlijk de discussie te voeren over CO2 uitstoot, klimaatverandering, kernenergie, windmolens, biovergisting, kolencentrales, schaliegas etc.. Het helpt zelfs niet om dit louter als een nationaal probleem te zien. Energie is een vraagstuk dat de hele wereld aan gaat. Op dit moment zijn we wereldwijd voor ruim 85%

afhankelijk van fossiele brandstoffen. Deskundige wetenschappers gaan er van uit dat we dit in 40 jaar mogelijk kunnen terugdringen tot ongeveer 25% van onze energiebehoefte. De overige 75% moet dan uit duurzame energie komen. Dit gevoegd bij een wereldwijde stijging van de vraag naar energie geeft voldoende de noodzaak aan om nu vol op verduurzaming in te zetten. Onze welvaart is voor een zeer belangrijk deel gebaseerd op de gaswinning. Om die welvaart te waarborgen doen we er juist goed aan zuinig op deze energiebron te zijn en de opbrengst voor een belangrijk deel in verduurzaming van de toekomst te steken. Een schaliegasvrij Brabant kan daar alleen maar bij helpen! Jan Brenninkmeijer Lid van Provinciale Staten voor het CDA


Brengt u eens een bezoek aan onze kwekerij! coniferen ● sierheesters ● bosplantsoen ● vruchtbomen ● rozen ● vaste planten Onze openingstijden: maandag t/m vrijdag : 8.30 uur - 18.00 uur zaterdag : 8.30 uur - 17.00 uur Zon- en feestdagen gesloten. Graag tot ziens!

Tuinier met Plezier! Kwekerij Vermeer Gementweg 5, Cromvoirt Tel. 073-5114172 www.kwekerijvermeer.nl

Gementweg 5, Cromvoirt Telefoon: 073 - 511 41 72


HELVOIRTS KAMERKOOR ZOEKT NIEUWE LEDEN Het Helvoirts Kamerkoor kan weer nieuwe leden gebruiken. Op 9 november wordt een concert gegeven met het Requiem van Gabriel FaurĂŠ, waarover elders in dit Pomphuiske meer informatie. Na dit concert wordt begonnen met het instuderen van een nieuw programma met voornamelijk wereldlijke muziek. Een goed moment om in te stappen. Het koor bestaat momenteel uit 22 mannen en vrouwen uit Helvoirt en directe omgeving en zingt muziek uit verschillende stijlperiodes o.l.v. dirigent Norbert Bartelsman. Muziek uit de Renaissance en Barok neemt een belangrijke plaats in, maar er staan ook

liederen uit de Romantiek op het repertoire. Kennis van het notenschrift is handig maar niet per se noodzakelijk. Belangrijker is een muzikaal gevoel. Wij nodigen iedereen vrijblijvend uit enkele proefrepetities mee te doen en zo kennis te nemen van ons repertoire en van onze repetitiemethode. Onze vaste repetitieavond is op dinsdagavond van 20.15 tot 22.15 uur in de dr. Landmanschool, Kastanjelaan 15 in Helvoirt. Alle stemgroepen zijn welkom. Meer informatie over het koor of over het concert staat op onze website www.kamerkoor.tk. Telefonisch informatie kan ook bij Marjan Kemps 0411-645228 of Tonny van Kreij 0411-641721.

GEZOCHT: PRINS VOOR KEIESPELLERSDURP Prins Jaonus d’n Urste heeft 4 jaar tijdens carnaval over ons Keiespellersdurp geregeerd. Dat heeft hij voor groot en klein, jong en oud op een voortreffelijke manier gedaan. Voor het seizoen 2013/2014 zijn wij op zoek naar een NIEUWE PRINS die voldoet aan de volgende signalementen: - hij dient een Keiespellershart te hebben - een uitgesproken carnavalsvierder zijn - beschikt over de eigenschap om samen mat de Raad van 11 een groot feest te kunnen bouwen.

Voldoet u aan deze eigenschappen dan bent U de PRINS waar wij naar op zoek zijn. Aanmelden kan door een mail te sturen naar soc@ keiespellers.nl of een briefje te sturen naar Stichting Openbaar Carnaval, ter attentie van Commissie Prinsverkiezing, Biestakkerstraat 24, 5268 CL Helvoirt. Telefonisch contact opnemen met onze veurzitter Frans de Jong kan ook, die is bereikbaar via 0411642422. Opgeven graag voor 27 oktober 2013. Alaaf, Namens Bestuur Stichting Openbaar Carnaval

Open Atelierroute groot succes De open atelierroute 4deKunsten.nl op 14 en 15 september was een goot succes. Voor de derde keer zetten 30 huizen de deuren open, om met 66 deelnemers de KUNSTEN te laten zien ,zowel in Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel. Er was veel belangstelling voor onder meer de beeldhouwwerken, schilderijen, keramiek, foto-

grafie, grafiek, kalligrafie en edelsmeedwerk. Vol verwondering volgden vele bezoekers de demonstraties. Het concert met zang en piano werd goed bezocht op de Noenes. Dank aan alle kunstminnende bezoekers en dank aan alle sponsoren. In 2015 zijn we er weer... met een nieuwe open atelierroute! 77


Start aanleg riolering en herinrichting Kastanjelaan en Achterstraat in Helvoirt Omleidingen Tijdens de werkzaamheden in de Torenstraat zal het doorgaande verkeer worden omgeleid via de Guldenberg en de Udenhoutseweg. Verder worden (per fase) wegen afgesloten voor het doorgaande verkeer. Indien noodzakelijk stelt de gemeente een omleiding in. Omleidingen kunt u volgen op www.haaren.nl onder wegwerkzaamheden regionaal.

Op maandag 14 oktober start aannemersbedrijf Jan van den Boomen BV uit Liempde met de aanleg van riolering en herinrichting van de Kastanjelaan en de Achterstraat in Helvoirt. Aanleiding is de aanleg van een regenwaterriool. Dit nieuwe riool gaat vanuit het centrum van Helvoirt het regenwater afvoeren naar de Broekleij. Gelijktijdig met de aanleg van het riool wordt het openbaar gebied opnieuw ingericht. Fasering Om de woningen zo goed mogelijk bereikbaar te houden en de overlast zoveel mogelijk te beperken voert de aannemer de werkzaamheden gefaseerd uit. Bewoners en belanghebbenden ontvangen een informatiebrief met uitleg over de fasering en de voorgenomen werkzaamheden.

Vragen tijdens uitvoering Bij herinrichting van een straat is overlast helaas onvermijdelijk. Gemeente en aannemer proberen dit zoveel mogelijk te beperken. Hebt u vragen over de uitvoering? Uitvoerder Ad van Wijnen (06-10978492) van aannemer Jan van den Boomen staat u graag te woord. Voor uw vragen aan de gemeente, kunt u terecht bij opzichter/ directievoerder Edward Folkersma (0411-62 72 65 of projectleider Jeroen van Baren (0411-62 72 26).

Start werkzaamheden in de Torenstraat Het werkzaamheden starten in de Torenstraat. Hier zijn rioleringswerkzaamheden gepland tussen de Sportlaan en de Kastanjelaan. Gelijktijdig zal Brabant Water de waterleiding vernieuwen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd van 14 oktober tot 4 november a.s..

Blijf op de hoogte! Via www.haaren.nl, facebook en twitter (@BoomenVan) kunt u het project op de voet volgen. Gedurende het project wordt via social media belangrijke informatie en bijzonderheden gedeeld. Op deze manier voorzien wij u snel van informatie en ontvangen wij ook snel uw feedback.

Uitnodiging receptie nieuwe burgemeester Op 23 oktober a.s. heeft de gemeente Haaren een nieuwe burgemeester: Jeannette Zwijnenburg Zij wordt deze dag als burgemeester van de gemeente Haaren geĂŻnstalleerd door de Commissaris van de Koning. Vanaf 17.30 uur is er gelegenheid om Jeannette Zwijnenburg te feliciteren met haar benoeming. U bent vanaf 17.30 uur van harte welkom in de hal van het gemeentehuis aan het Mgr. Bekkersplein 2 te Haaren. De receptie zal ongeveer tot 19.00 uur duren. 78


6 keer knotten in de winter

KNOTPLOEG LNMH gaat weer aan de slag gebruik gemaakt van kettingzagen. Het onderlinge contact en plezier is altijd erg groot. Veiligheid staat voorop. Er worden geen onnodige risico’s genomen. En mocht er iets mis gaan dan is men verzekerd via Brabants Landschap. De knotzaterdagen zijn 21 december en vervolgens in 2014 op 4 en 18 januari, 1 en 15 februari en nog een laatste keer op 15 maart. Je kunt ook één keer of enkele keren meedoen. Het gaat om het plezier. Natuurlijk lacht de natuur het hardst als het goed wordt onderhouden. Daar genieten mens en dier de hele zomer weer van. Wil je op de lijst komen om mee te doen? Mail dan naar communicatie@janvanbalkom.nl.

Komend winterseizoen gaat de knotploeg weer 6 zaterdagochtenden op stap om wilgen te knotten en andere houtelementen in het landschap te onderhouden. Meestal zijn er zo’n 20 tot 25 personen (dames en heren / jongens en meisjes) aan het werk. Een knotsessie begint om 9 uur en wordt rond 1 uur afgesloten met een hartversterkende kop snert. Het werkterrein is de gemeente Haaren. De meeste werkterreinen zijn met de fiets bereikbaar. Handgereedschap is beschikbaar. Er wordt geen

‘Een thuis voor Mila’

Te Voet Te Veld voor de 10 allerarmsten van Kornalovichy (Oekraïne) stinkt naar de urine, heeft schurft en verlaat zijn donkere hol niet. Maryan heeft verlamde benen en zit al 10 jaar aan de rand van zijn bed, Roman zijn tong hangt bijna op zijn schoenen en hij is zwaar vervuild enz., enz. De mensen worden aan hun lot overgelaten, er is geen verzorgingsstaat. Ans stuurde de werkgroep een aantal foto’s en een verslag van haar laatste bezoek. Het is erg indrukwekkend om te lezen. Indien gewenst wordt u een exemplaar toegestuurd. Een telefoontje naar Christ van Iersel, 0411-641529 of e-mail naar c_ van_iersel@hetnet.nl is voldoende. Voor nu is het van belang om zondag 29 december in de agenda te reserveren voor Te Voet Te Veld. Start en finish vinden dit jaar plaats in het centrum van Helvoirt, tussen 12.00 en 13.30 uur. Afstanden: 5, 8 en 12 km. Startgeld t/m 17 jaar 2,50, volwassenen 5,00. Harmonie Kunst Adelt stelt repetitiezaal De Notenkraker, aan de Kastanjelaan 12, in Helvoirt hier voor beschikbaar.

Voor de 33e keer organiseert de stichting Te Voet Te Veld, Helvoirt, de Winterwandeling Te Voet Te Veld. En al net zolang gaat de opbrengst in het geheel naar een goed doel. Voor dit jaar is gekozen het ouderenproject ‘Een thuis voor Mila’. Ans Vrensen uit Haaren is de drijvende kracht achter de humanitaire hulp voor de ouderen uit het dorpje Kornalovichy in de Oekraïne. Naast het opknappen van het daar gevestigde weeshuis, regelde ze ook schoenen, speelgoed en kleding voor kinderen. Nu gaat Ans zich vooral inzetten voor ouderen in het dorp. Ans Vrensen is een paar maanden geleden teruggekomen uit Kornalovichy. Zij gaat zich daar inzetten voor de 10 allerarmsten van dit dorp. Daar hebben alleen het weeshuis en de tandarts stromend water en zijn alle straten onverhard en vol modderpoelen. De wegen er naar toe zijn ook bar en boos. Sophia is blind, Michael 79


RETOURTJE HELVOIRT - Peter Denissen

Rubriek over oud-dorpsgenoten die alsmaar trouw blijven aan hun oude Helvoirtse club harmoniebestuurslid Willem Melis aan de deur bij de familie Denissen. Hij aasde niet alleen op een financiële bijdrage, maar ook op een nieuw lid voor de vereniging. De ouders en ook Peter zagen dat wel zitten. Maar wie A zegt, moet ook B zeggen bij de familie Denissen. Moeder zat er goed achterheen: zodra Peter thuiskwam uit school werd er eerst geoefend voor de harmonie. De jonge muzikant ging voor dwarsfluit, maar dat instrument bleek inmiddels vergeven. Daarom begon hij met een ventieltrombone. Eerst kreeg hij op zondagochtend individuele lessen van de toenmalige dorpsgenoot Bert Wels, maar al snel mocht hij ook zijn partijtje meeblazen bij de grote harmonie. Toen hij eens bij een serenade door het dorp meeliep, bleek dat dit instrument hem niet goed paste. Letterlijk dus: het was te groot. Peter stapte over op cornet en dat paste beter… Totdat hij een aantal jaren later meedeed aan een solistenconcours. Het juryrapport gaf aan dat de trombone inmiddels beter geschikt was voor zijn lippen: de ventieltrombone maar weer. In 1975 kreeg hij een schuiftrombone, weer een iets andere tak in deze sport. Cees van Haaren gaf hem enkele lessen om erin te komen. En altijd maar weer is het repeteren geblazen! “Oefenen is – vooral in het begin – heel vervelend.” licht Peter toe, “Toonladders moeten er geblazen worden en je moet steeds weer je stukken doornemen. Zelfs een ervaren muzikant mag dit niet laten zitten. Het is nodig om een goede toon te houden en voor het embouchure (amezuur zeggen veel mensen: de juiste stand van de lippen bij het bespelen van het instrument, red.).” Trombonist Denissen speelt vrijwel dagelijks met plezier zijn muziekstukken door. Daarbij komen nog de repetitie-avonden bij verschillende orkesten en niet te vergeten de uitvoeringen.

Opvallende verschijning Zijn profielfoto op Facebook verraadt al de passie voor muziek: zijn instrument, de bastrombone nadrukkelijk aan de lippen. Sinds 1976 (militaire dienst) woont Peter Denissen (1954) niet meer in Helvoirt, maar veel dorpsgenoten weten nog precies wie hij is. Tot voor kort was hij iedere dinsdagavond te vinden in De Notenkraker voor de repetitie van harmonie, maar vanaf september repeteert Kunst Adelt op donderdag en heeft hij zijn agenda moeten ombouwen. In het begin was Peter zelfs van de partij als de Helvoirtse harmonie door de straten trok voor een serenade. Tussen al die uniform geklede muzikanten kon je hem tóch niet missen. Het oog valt al snel op zijn markante haardos in combinatie met die prachtige trombone. Oefenen, oefenen en nog eens oefenen Vlak voor ons gesprek eet Peter bij zijn moeder, die nog altijd in Helvoirt woont. Daarbij herinnert zij haar zoon aan de tijd dat zijn muzikale loopbaan begon. Bij de donateursactie van 1963 kwam

Goed gevulde agenda Naast zijn werk als ambulant verpleegkundig be80


geleider voor GGZ Oost Brabant in Uden vult de muziek een groot deel van zijn agenda. Door verplaatsing van de Kunst Adelt-repetitie (dinsdag naar donderdag) is het moeilijker geworden om deze in te plannen. Zoals het een actieve musicus betaamt, was alles precies op elkaar afgestemd. Omdat hij de Helvoirtse harmonie na 50 jaar niet los wil laten, komt hij nu op donderdag van 19.0020.00u naar de repetitie. Daarna snelt hij richting Best voor de repetitie met de Back Yard Big Band. Een gepassioneerde muzikant als Denissen houdt het niet bij één club: “In de Big Band spelen we heel andere muziek, zoals swingende bigband jazz, latin jazz, en funk.” Deze aanvulling op zijn muzikale tijdsbesteding is hem echter niet genoeg. Peter schrijft zich regelmatig in voor gelegenheidsorkesten. Komend jaar doet hij nu voor de 6e keer mee aan het zogenoemde Projectorkest, “SPON”. Denissen legt uit: “De Stichting Project Orkest Nederland organiseert jaarlijks een project voor amateurmuzikanten. De stichting vormt een gelegenheidsorkest met muzikanten uit het hele land. Het repertoire is deels harmoniemuziek en deels lichte muziek. De repetities leiden tot drie à vier concerten in het buitenland. Komend jaar gaan we naar Italië. Voor de pauze spelen we in harmonie opstelling en na de pauze in Bigband opstelling.” Vol trots vertelt Peter dat zijn zoon Lynyrd (1993) niet alleen met dit Projectorkest heeft meegespeeld, maar ook een aantal keren met Kunst Adelt. De muzikale genen vallen niet ver van de muzikale boom: Lynyrd studeert drums op de Rockacademie in Tilburg en dochter Krystle (1991) speelt verdienstelijk dwarsfluit.

kon ik weer spelen. Er waren steeds clubgenoten die me vanuit Helvoirt in Boxtel kwamen ophalen en na afloop van de repetitie weer naar huis brachten. Die clubgeest heeft me vastgehouden.” En nu – tientallen jaren later – laat Denissen de vereniging nog altijd niet los. “Ik ben een verenigingsmens,” zegt hij, “De mensen, de muziek, zij hebben me altijd voldoende uitdagingen gegeven. De geschiedenis van de vereniging kent bergen en dalen. Ik vind de drive op dit moment wat minder en dat vind ik jammer. Wat mij betreft mag er wel wat geëist worden. We hoeven niet in de 1e divisie te spelen, maar de 2e divisie zou toch ons doel moeten zijn!” Toch ziet hij lichtpuntjes: “De mensen hebben er weer meer plezier in. Je merkt het aan kleine dingen. Bij de repetities hebben de muzikanten hun muziek op orde en kan er goed gewerkt worden.” Dit wordt gezegd door iemand die dit jaar 50 jaar lid is van Kunst Adelt: hij kent de signalen! Peter Denissen is dit jaar één van de jubilarissen van de vereniging. Ook Kees en Jozef van Hattum vieren hun 50-jarig lidmaatschap en Marc van Iersel is veertig jaar lid. Tevens is een oud-voorzitter, Frans Westerhof, 25 jaar lid van de vereniging. Op de Algemene Ledenvergadering van 3 december zet harmonie Kunst Adelt de jubilarissen in het zonnetje! Peter kan niet nalaten te zeggen dat hij een muzikale viering van een harmoniejubileum meer passend had gevonden. Toch zal hij de gouden verenigingsspeld met trots gaan dragen. Dat staat vast.

Kunst Adelt “Al sinds mijn diensttijd ben ik steeds in Helvoirt blijven repeteren,” vertelt Peter, “En ook toen ik later in Leidschendam mijn studie deed. Dat werd gewaardeerd. Er was altijd wel een clubgenoot die mij op tijd terugbracht naar de trein. In 1995 onderging ik een zware operatie, waarna ik een jaar géén auto mocht rijden. Na ’n half jaar wilde en 81


n e r a a H amp in

Bootc

------------

---

--

---

-

------------

-----------

---

---

-

----------

-

82

-----------

-----------

ww

--

------ ------

lf.nl

urse o y e v o w.m

---------

---

---

---

---

--


ACTIVITEITEN IN GASTENBOSCH Donderdag Aerobic Ballroom Overzicht van de vaste activiteiten in Gastenbosch: Maandag Authentieke beweging 09.30 uur Een les van 09.30 - 11.00u en van 11.00 -12.30u, waarin op een rustige manier met het lijf wordt gewerkt voor een betere conditie, voor mannen en vrouwen. Roosje Lampe, tel. 623595 Line Dance 11.00 uur Aerobic 19.00 uur Volksdansen 19.30 uur Spoorbend 20.30 uur Dinsdag Los Zand 2 10.00 uur Animo Streetdance 16.30 uur Computercursus 18.30 uur Yoga 20.00 uur EHBO 20.00 uur Woensdag Ut kan wè Leye 20.00 uur Los Zand 21.00 uur

08.30 uur 20.00 uur

Overzicht van de overige activiteiten: Maandag 21 oktober Maatchappelijk Verantwoord Verenigen 19.00 uur Dinsdag 29 oktober Gemeente Haaren Centrumplan 18.30 uur Woensdag 30 oktober Vergadering Soc Verenigingen 20.00 uur Donderdag 31 oktober DEH/HEET voorlichting zonnepanelen 19.30 uur Vrijdag 8 november KVO 19.00 uur Zondag 10 november Dansmiddag Ballroom 15.00 uur Zondag 17 november Lazy Sunday Afternoon Jazz 16.00 uur Donderdag 21 november Marto mode modeshow 55+ 14.00 uur Zondag 8 december Kerstmarkt 11.00 uur Lazy Sunday Afternoon Jazz 15.30 uur

1

83


    

Louise de l’Oiseau Terra Vitis, als passie en verstand het eens zijn.

 

Elegante en toegankelijke wijnen

De Sauvignon Blanc, uit de Loire, heeft een neus van stuivend citrusfruit en een frisse sappige smaak. De Cabernet Sauvignon, uit Languedoc/Roussillon, heeft een neus van donker rood fruit en een stevige volle krachtige smaak. Kortom wijnen om iedere dag van te genieten! Beide zijn Terra Vitis wijnen. Terra Vitis wijnen zijn duurzame kwaliteitswijnen met een groot respect voor mens, natuur en milieu. Vanuit hun passie onderwerpen Terra Vitis wijnboeren in Frankrijk hun wijnen aan een streng ecologisch concept. Vanaf de stok tot aan de botteling. Terra Vitis, als passie en verstand het eens zijn.

 



Normaal € 5,50 per fles

 Nu € 4,50 per fles 

84


WIST WIST U... U... datde datHelvoirtse veel dorpsgenoten ’t Pomphuiske heel goed weten te vinden? •• dat basisschoolkinderen van groep 8 eind mei op schoolverlaterskamp gingen? datwij we hoorden deze maand veel kopijfietsen, hebben en dat hopen dat het nietje het midden •• dat dat zeenorm flink moesten maar dat we Helvoirtse kinderen echteinbikkels zijn? vanhet onskamp boekje past? • dat heelnog goed verlopen is? datde er redactie toch nogvan Helvoirtenaren die nietis precies hoevan hetdie nu kinderen? zit met ’t •• dat 't Pomphuiskezijn, benieuwd naar de weten verhalen Pomphuiske? • dat de leerlingen van groep 7 ook goed bezig geweest zijn? •• ddat at een aantal lezers denktuitvoerden, dat het zakje ’t Pomphuiske bij hen wordt opgehaald?die in Helvoirt te zij een beeldenproject dat van voornamelijk ging over de kunstvoorwerpen • dvinden at we dit graag even uitleggen, omdat we anders de kans lopen dat uw bijdrage niet op de juiste zijn? komt? • plaats dat zij terecht in de klas een kleine tentoonstelling presenteerden met hun eigen beeldjes? •• ddat at de u vraagt uwEikemans bijdrage over maken op7ons de redactie kunstenares Antonie op 30temei en op junirekeningnummer op school was en 12.11.03.218 samen met det.n.v. kinderen een Stichting ’t Pomphuiske? mooi kunstobject maakte van hout? •• ddat at sommige dat liever niet doen en datnieuwsgieriger de redactie hen dan vraagt om hun bijdrageeningraag het een de redactiemensen van 't Pomphuiske mogelijk nóg is naar deze kunstvoorwerpen zakje te stoppen en het bij Vendelstraat 24 of Lindelaan 35 in de brievenbus te doen? paar foto's met begeleidende tekst zou ontvangen? •• ddat at deze adressen aan7 de poster met het logo van ’t Pomphuiske? de kinderen vanherkenbaar de groepenzijn 3 t/m op blauwe 8 juni een schoolreisje maakten? •• ddat at wij alle lezers die hun bijdrage al gegeven hebben, van harte danken? wij ook hiervan wel eens zouden willen horen hoe dat afgelopen is? • d at zij ons hierdoor aansporen om iets moois te blijven maken van uw Helvoirtse maandblad? • dat wij in het volgende Pomphuiske graag wat reacties zouden willen plaatsen? • d at het dit jaar 20 jaar geleden is, dat het Nationaal MS Fonds is opgericht? • dat Helvoirtenaren 't Pomphuiske goed lezen en graag reageren op een artikel? • d at er nog geen aanleiding is voor een feestje, omdat er nog altijd veel misverstanden rondom deze • dat wij in mei gildebroeder Henk Geelen interviewden en dat daarbij de Koppermaandag genoemd werd? ziekte bestaan? • dat wij een mailtje ontvingen van Ger van Ewijk, waarin hij precies uitlegt waar deze term van afgeleid is? • d at het fonds werkt aan een eerlijke en heldere voorlichting? • dat de maandag na Driekoningen, vroeger een feestdag van ambachtslieden was, gevierd door de boek• d at het fonds voor haar activiteiten collecteert en nu dringend op zoek is naar collectanten? drukkersgezellen? • d at geïnteresseerden van harte worden uitgenodigd om te bellen met 010-5919839 of om eens te • dat de boek- en steendrukkers hun klanten fraaie kalenders aanboden en daarbij koppergeld ontvingen bij kijken op www.nationaalmsfonds.nl ? het rondbrengen van deze kopperkalender? • d at de organisatie van het Open Podium op 26 oktober het zogenaamde Rocktoberfest organiseert? •• ddat het Vicki Brownhuis elke laatste vrijdag van de maand een lunch verzorgt voor patiënten met kanker? at iedereen die verkleed komt twee gratis consumptiebonnen krijgt? •• ddat kankerpatiënten zowel smakelijke lunchterecht wordt kunt geboden, de mogelijkheid om in een begripat uaan online en bij Van de Looeen Groenten en Fruit voorals kaarten? volle ambiance elkaar te treffen? • d at u diezelfde nacht ook iets heel anders kunt gaan doen? opgave voor deelname gaat via 073 6148550 of houden via de mail uiterlijk •• ddat at IVN Oisterwijk en LNMH dantelefoon de Nacht van de Nacht metinfo@vbrownhuis.nl, een nachtelijke excursie in dedonderdag 16.00 uur voorafgaand aan de lunch? Kampina? •• ddat natuurgeneeskundig therapeuten Margret Trompenaars en Corrie van van 19 te t/mOisterwijk 21 juni een at liefhebbers zich uiterlijk om 19.30u melden op de parkeerplaats aandedeSande Logtsebaan vrouwendriedaagse begeleiden waarin je als vrouw, temidden van al die andere vrouwen centraal staat? en dat deelname gratis is? •• ddat belangstellenden contact kunnen opnemen met Corrie van de Sande, telefoonnummer: 073-5515366 of at het pand van Henkies Hap in de Lindelaan in handen van een andere eigenaar is gekomen? www.corrievandesande.net over de inhoud en organisatie? • d at dit geen gevolgen heeft voor de activiteiten van Henkies Hap en dat de cafetaria en bar gewoon • dus dat we - voor de liefhebber nogdat meer leuke uitstapjes melden hebben? in functie blijven zoals -we al jarenlang gewendtezijn? •• ddat u zich bijvoorbeeld kunt melden bij Joek Eijssen op 073-6562712? at het Vughts mannenkoor iets te melden heeft dat u wellicht ook interesseert? u dan informatie krijgtmei overeen eenminitournee zomercursusnaar methet als Engels belangrijkste doel: een lang •• ddat at dit koor volgend jaar Cambridge gaatweek maken enenkele dat heturen per dag werken 'aan de kunstenaar in jezelf ”? daarvoor zijn man- en stemkracht wil uitbreiden? dat kan bij Atelier voor Kunstzinnige Ontwikkeling in Vught,sturen in de naar weken van 2 t/m 6 juli en van ? •• ddat at geïnteresseerde zangers en zangeressen een mailtje kunnen ben.sweelssen@ziggo.nl 9 t/m 13 juli? • d at de redactie deze keer een bijzondere bezorgerswisseling te melden heeft? u ook kuntWesteneng overwegen wegens om de bekende voordracht vanmet rasverteller Cees en Prinsen metwerd de titel: “De •• ddat at de familie hun verhuizing stopte de bezorging dat deze Meidenkist” bij te wonen? overgenomen door de familie Van den Berg, die een aantal jaren geleden ook ’t Pomphuiske bezorgde? Heemkundekring “Defamilie KleineWesteneng Meierij” u daarvoor vanBerg hartevan uitnodigt op donderdag juni voor in cafe•• ddat at de redactie zowel de als Van den harte dankt voor hun14inzet restaurant “Den Bartel”in Haaren? ’t Pomphuiske? • dat het begint om 20.00u, dat de toegang gratis is en dat U iedereen mag meenemen? 85

71


Arendonk, België. Arendonk is een academie veel opgestoken van de academisch gevormde voor kunstenaars die vakkundig en technisch schilders die daar les geven. Eén keer per week opgeleid worden alvorens zij komen tot hun eigaat ze een dag intensief aan de slag op deze gen beeldtaal. Academie van Schone Kunsten in België om Arendonk volgen is geen gemakkelijke weg van vooral de techniek te verbeteren. Het ‘hoe’ is in leren! Een selectie gaat vooraf en van de studit stadium van haar opleidingstraject belangdenten wordt jarenlang een gedisciplineerde rijker dan het ‘wat’. Het ontwikkelen van de eihouding vereist. Men besteedt er vakkundige gen beeldtaal zal nog volgen maar de vooral beaandacht aan diverse kunstrichtingen zoals scheiden Mieke Huisman wil op ons verzoek schilderen, beeldhouwen, keramiek maar ook nu al wel wat laten zien. Een gevorderde leervrije grafiek en monumentaal. ling zonder pretenties, die ons een blik gunt op Ten toon aan de Leye traceerde 6 ‘leerlingen’ van haar zoektocht naar de mogelijkheden van Voor NIEUWBOUW, VERBOUWINGSWERKZAAMHEDEN deze academie in onze gemeente en vroeg hen kwast, doek en palletmes. deel te nemen aan de expositie. Hun werk is diEN ONDERHOUD maar draagt het Arendonk-kenmerk in zich. Arendonkers Tevens levering van allevers bouwmaterialen o.a. Kom het ontdekken in het najaar tijdens de exDe stichting Ten toon aan de Leye organiseert Kozijnen, Deuren en ook alle timmerwerkzaamheden. positie! in september een expositie van zes beeldend kunstenaars uit de gemeente Haaren in de Hervormde Kerk, teBOUWBEDRIJF Helvoirt. Vanaf zaterdag 22 september tot en met zondag Het samenhangende verband zit hem in het op7 oktober in de hervormde kerk te Helvoirt. Schoorstraat 17 - Helvoirt - Tel.Alle 0411-641325 / 06-51497058 leidingsinstituut voor Schone kunsten te dagen geopend van 13.00 –17.00 u.

TIMMERMANS

Dierenpension

Fam. van Doveren Gijzelsestraat 8 5074 RS Biezenmortel

TAXI- en TRANSPORTBEDRIJF, ZIEKENVERVOER 0411-641562 ☎ ☎ 06-12876777

Dag-, weekend- en vakantieopvang Fax 0411-641921 Rijksweg 8 en 10, Helvoirt, telefoon (0411) 641282 en 643189 voor uw hond en kat

dekorenschuur@hotmail.com

Service Station Helvoirt Voor: Alle soorten brandstoffen (ook mix) GLAS-, BEHANG- & SCHILDERWERKEN ’s-Nachts KLEURADVIES tanken via automaat • ONDERHOUD

Graag tot ziens bij: ESSO SERV. STATION HELVOIRT Jack den Brok, Vogelkers 38 Helvoirt • TEL: 06-12 999 296 Rijksweg 15 - Helvoirt tel. 0411-644018 63


Servicepagina

112

Loket WegWijs in het gemeentehuis: ma t/m do van 9.00 tot 12.00 uur. Telefonisch: ma t/m vrij 9.00 - 12.30 uur, &655990 MAATSCHAPPELIJK WERK JUVANS, Mgr Bekkersplein 2, 5076 AV Haaren (in het gemeentehuis), &073-6444244 inloopspreekuur ma en do van 9.00-10.00u Bij crisissituaties buiten kantooruren: &013-5811430 Mondhygiëne Monique van Poppel, Achterstraat 18, &641535 TANDARTSEN - Mw. N. Vogels, Catharinastraat 1, &642510 - Dhr. C. Mallant, Lindelaan 30C, &604071 - Mw. M. Sanders, Lindelaan 30C, &622195 TERMINALE ZORG Margriet Jansen &06 -22 66 3008 www.thuistotheteinde.nl VERLOSKUNDIGEN De Pareltjes; www.de-pareltjes.nl Anne de Raad en Hilde Ars, Valkeniersstraat 8C, &06-29044940 Zorgcentrum de Leyenhof Bewoners tijdelijk verhuisd naar Huize De Braacken, Loyolalaan 9, 5263 AT Vught, &073-6842700. Spreekuren in huisartsenpraktijk, Driehoeven 3, Haaren: ma van 9.00 - 11.00 u; do van 14.00 - 16.00 u. Zorggroep VDA Thuis - en kraamzorgcentrum &073-6910460; www.vdainfo.nl Zorgverlener Vivent Hoofdkantoor: Rijnstraat 10, ’s-Hertogenbosch, &0900-5152535, www.vivent.nl Thuiszorgwinkel ’s-Hertogenbosch: Rijnstraat 10 Thuiszorgwinkel Vught: Repelweg 8 BIBLIOTHEEKPUNT HELVOIRT SPORTHAL DE WIEKELAAR ma 09.30 - 12.30u, di 13.00 - 16.30u, wo 11.00 - 15.00u, vr 18.00 - 20.00u, za 10.00 - 12.00u Dierenarts Diergeneeskundig Centrum Oisterwijk Molenbaan 7a, Oisterwijk, &013-5283535

ALGEMEEN ALARMNUMMER: HUISARTSEN S. Jenniskens, F. Leenders, C. Vaes, G. van Elsen Valkenierstraat 8c, &641307 Voor afspraken en uitslagen kunt u bellen van 08.00-12.30u. Huisbezoeken aanvragen vóór 11.00u. Avond-, nacht- en weekenddiensten: dokterspost HOV &0900 – 8860 Rijnstraat 4, ’s-Hertogenbosch www.huisartsenhelvoirt.praktijkinfo.nl POLITIE Niet spoedeisende zaken &0900-8844 Politieloket, gemeentehuis Haaren, di en do van 16.00 – 20.00u BRANDWEER Tijdens kantooruren: &627282 (gemeentehuis) BLOEDAFNAME - Prikpost Jeroen Bosch Ziekenhuis, Wijkgebouw, Catharinastraat 1, ma, wo, vr van 09.00 - 9.45u trombosedienst: woensdag van 8.30 - 9.00u - Diagnostiek Voor U, Valkenierstraat 8a, ma t/m vrij van 8.30 - 9.30u CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN Hoofdlocatie: Leypad 1b, Haaren &622812, www.cjghaaren.nl DIËTISTE Marije van Enckevort, Poirtersstraat 11, &642179 FYSIOTHERAPIE - Praktijk voor Fysiotherapie / Handen Centrum Brabant Y. Berretty, e.a. Valkenierstraat 8b, &642014 - J. v. Schijndel, Catharinastraat 1, &643157 - J. Leermakers, (psychosomatische) fysiotherapie. Dennenweg 1, &642723 - M. Melis (psychosomatische) fysiotherapie. Molenstraat 27, &607455 of 0630883445 - Kinderfysiotherapie Hannie van der Wee, Leypad 1 Haaren, &623327. www.fysiofithaaren.nl Logopedie Edith Hofsteede-Botden, Broekwal 8, &641642 87


De Loodgieter D e L o o d g i e t e rD e L o o d g

Aanleg, onderhoud, service massage yoga huidverzorging -, water-, riolering-, sanitair-, zink-, en dakwerk

onderhoud, Aanleg, onderhoud, service Aanleg, huidverzorging massage yoga hui VOOR ONDERHOUD, Gas-,zink-, water-, Gas-, water-, riolering-, sanitair-, enriolering-, dakwerk sanitair

L o o d g i e t e r sInbfebruari e d r i j f en maart

10% korting Schellekens Helvoirt 0411-641262

STORINGEN,

d gmaart i e t e r sInb L oREPARATIES o d Vught g i e t e r sInEN bfebruari edL r ioj of en

Schellek Schellekens

10% korting 073-6565302 AANPASSINGEN AAN UW C.V./ Udenhoutseweg 3, 5268 CG Udenhoutseweg 3, 5268 CG Helvoirt op alle Tel. 0411-645302 WARMWATER-INSTALLATIE E.D. Tel. 0411-645302 info@vdlaakswinkels.nl lic MAAR VOOR lichaamsmassages! Voortaan GasNed inst VoortaanOOK GasNed installateur. www.vdlaakswinkels.nl U kunt bij ons terecht voor huur/lease va U kunt bij ons terecht voor huur/lease van of warmwatertoestel. INSTALLATIEENcvService abonnement voor cv of w Service abonnement voor cv of warmwatertoestel. Isabel Froklage SANITAIRWERKZAAMHEDEN. Groene Groene stroom, vanaf 2004 grijze stroom enstroom, gas. vanaf 2004 grij

Helvoirt 0411-641262

op alle

Udenhoutseweg 3, 5268 CG Helvoirt Tel. 0411-645302

073-6565302 VughtVught 073-6565302 www.vdlaakswinkels.nl lichaamsmassages! Voortaan GasNed installateur. www.vdlaakswinkels.nl

bij ons terecht voor huur/lease van cv- of warmwatertoestel. Service abonnement voor cv of warmwatertoestel.

ONDERHOUD, STORINGEN, REPARATIES EN Isabel Groene stroom, vanaf 2004 grijze stroom en Froklage gas. 0411-64 22 30 PASSINGENKijk AAN UW C.V./ WARMWATERop www.gasned.nl 30 op www.gasne Kijk op www.gasned.nl 0411-64 22Kijk www.schoonheidenmeer.nl ATIE E.D. MAAR OOK VOOR INSTALLATIE- EN www.schoonheidenmeer.nl VOOR ONDERHOUD, STORINGEN, REPARATIES EN SANITAIRWERKZAAMHEDEN.

bouw ovatie uwbouw ouw bouw

AANPASSINGEN AAN UW C.V.- / WARMWATERAanbouw Aanbouw Aanbouw Renovatie INSTALLATIE E.D. MAAR OOK VOOR INSTALLATIEEN SANITAIRWERKZAAMHEDEN. Renovatie Renovatie Nieuwbouw Afbouw

Nieuwbouw Nieuwbouw Verbouw Afbouw Afbouw .... dus voor al Uw Verbouw Verbouw bouw& timmerwerkzaamheden!!

dus voor al Uw ....0411-642364 dus voor al Uw/ bouw&06-505 timmerwerkzaamheden!! Julianastraat 6 / 5268 AJ Helvoirt / tel/fax mobiel.... 482 54 bouw- & tim

voor al Uw bouw- & timmerwerkzaamheden!!

Julianastraat 6 / 5268 AJ Helvoirt autoservice autoservice ax 0411-642364 /autoservice mobiel 06-505 482 54

autoservice Cock Cock van van der Loo autoservice autoservice Cock van der Loo Cock van der Loo autoservice

Cock van derHS Sportlaan Sportlaan 33•• 5268 5268 HSLoo Helvoirt

Cock Loo Sportlaan 3 van • 5268 HS Helvoirt Sportlaan •der 5268 HS Helvoirt Cock van3der Loo Sportlaan 3 • 5268 HS Helvoirt

Sportlaan 3 •3 5268 Sportlaan • 5268HS HSHelvoirt Helvoirt

Openingstijden: Openingstijden: Openingstijden:

Openingstijden: Openingstijden: Openingstijden: Openingstijden:

Maandag t/m/ vrijdag08.15 08.15 - 19.00uur uur Maandag Maandag t/m/ t/m/vrijdag vrijdag 08.15 -- 19.00 19.00 Maandag t/m/ vrijdag 08.15 - 19.00 uur Woensdag 08.15 - 17.30 uur Woensdag Woensdag 08.15 08.15 17.30 17.30 uur Maandag t/m/ vrijdag 08.15 19.00 uur Woensdag 17.30uur Maandag t/m/ vrijdag 08.15 08.15- -19.00 19.00 Maandag t/m/ vrijdag uur uur Zaterdag 09.00 - 15.30uur Woensdag 08.15 17.30 Zaterdag Zaterdag 09.00 09.00 - 15.30 15.30 Zaterdag 09.00 - -15.30 uur Woensdag 08.15 17.30 uur Woensdag Zaterdag 08.15 - 17.30 uur 09.00 15.30 uur Zaterdag 09.00 - 15.30 uur

Zaterdag

Het JUISTE adres uw AUTO Hetvoor JUISTE adres Het JUISTE adres

Het Het JUISTE JUISTE adres adres Julianastraat Julianastraat 6 / 5268 AJ Helvoirt 6 / 5268 Het JUISTE adres tel/fax 0411-642364 tel/fax 0411-642364 / mobiel 482 54/ mobie voor voor uw uwAUTO AUTO 06-505 uw adres AUTO Het JUISTE Onderhoud Onderhoud •••voor Onderhoud voor uw AUTO voor uw AUTO • Onderhoud voor uw AUTO •• Reparatie Reparatie • Onderhoud • Reparatie • Onderhoud

• Reparatie • Onderhoud •• Reparatie •• InIn-en enverkoop verkoopvan van Reparatie •• InInverkoop enen verkoop van vanauto’s • Reparatie nieuwe nieuwe en en gebruikte gebruikte auto’s • In- ennieuwe verkoop envan gebruikte auto’s auto’s nieuwe en In-en en verkoop vangebruikte nieuwe en gebruikte auto’s •• Inverkoop van Aircoservice Aircoservice nieuwe gebruikte auto’s •••Aircoservice nieuwe enengebruikte auto’s • Aircoservice • Aircoservice Schadeherstel Schadeherstel Aircoservice •••Schadeherstel •• Aircoservice • Schadeherstel ••••Banden Schadeherstel •• Schadeherstel Schadeherstel Banden Banden • Banden •• Banden Banden Uitlaten Uitlaten ••••Uitlaten Banden • Uitlaten •• Uitlaten • Campers Uitlaten • Campers Campers Campers •••Uitlaten • Campers

09.00 - 15.30 uur Bekend door kwaliteit en service • Campers Bekend door kwaliteit enenservice Bekend Bekend door door kwaliteit kwaliteit service • Campers Bekend door kwaliteit en service

Bekend door kwaliteit en service

AutoCrew A Bosch Automotive AutoCrew Workshop Brand AutoCrew AutoCrew A Bosch Automotive Workshop Brand A Bosch A Bosch Automotive Automotive AutoCrew Workshop Workshop BrandBrand A Bosch Automotive Workshop Brand AutoCrew

A Bosch Automotive Workshop Brand

www.autoservicecockvanderloo.nl Bekend door kwaliteit en service www.autoservicecockvanderloo.nl www.autoservicecockvanderloo.nl www.autoservicecockvanderloo.nl www.autoservicecockvanderloo.nl www.autoservicecockvanderloo.nl www.autoservicecockvanderloo.nl www.autoservicecockvanderloo.nl www.autoservicecockvanderloo.nl www.autoservicecockvanderloo.nl Tel. 0411-64 Tel. 0411-64 30 81 Tel. 0411-64 30 81 Tel. 0411-64 3030 8181 www.autoservicecockvanderloo.nl www.autoservicecockvanderloo.nl Tel. 0411-64 30 81 Tel. 0411-64 30 81 Tel. Tel. 0411-64 0411-64 30 30 81 Tel. 0411-64 30 81 81

Tel. Tel. 0411-64 0411-64 30 30 81 81 www.autoservicecockvanderloo.nl www.autoservicecockvanderloo.nl Tel. Tel. 0411-64 0411-64 30 30 81 81

AutoCrew A Bosch Automotive Workshop Brand


GEMEENTEBESTUUR HAAREN Naar het gemeentehuis? Maak altijd een afspraak! Via www.haaren.nl of via & (0411) 62 72 82 Melding storingen buiten kantooruren in dringende gevallen: & 06-53541877 KLEDING-, boeken- en platenMARKT Spullen inleveren za 10.00-1200u bij de Notenkraker, Kastanjelaan 12 PAROCHIE H. NICOLAAS Pastoor: Wil Smulders, Torenstr. 6a, &0411-842833 Parochiecentrum: Kastanjelaan 14a, &645384 ma t/m vrij van 09.30-12.30u Parochiebestuur H.Nicolaas, Kastanjelaan 14a www.hnicolaas.nl

OPEN KERK Secr. Mw. M.L. den Otter-van Mierlo, Udenhoutseweg 28, &641744 www.openkerkhelvoirt.nl STICHTING DRIEKLANK - Gemeenschapshuis Gastenbosch, Kastanjelaan 17, &641741 - d’n hof, Vereniging 55+ Helvoirt Kloosterstraat 2, &643924 - Sportzaal Wiekelaar, Martinipad 1, &642225 STORINGEN Elektriciteit: &0800-9009 Water: &073-6838000 Gas: &0800-9009 Kabelaansluiting: &0800-1884

PROTESTANTSE GEMEENSCHAP Bijstand in het Pastoraat: Ds. L. van Wingerden, &073-6418237 www.pkn-helvoirt-haaren.nl Contactpersoon Haaren: Mw Haasbroek, &623293 Kerkvoogdij, kerkgebouw en begraafplaats: Dhr. W.J. Ludikhuize, &643879

VLOOIENMARKT Spullen inleveren za 10.00-12.00u bij het “brokhok”, Schoorstraat 30 OUD IJZER OPHALEN? Maak afspraak met Piet Vermeer, &643026 of Ad Verboven &0651063508

89


Vergeet u onze actie niet

?

Tarieven Tarieven 0-2 3-6 7 - 64 65+

jaar jaar jaar jaar

gratis e 10,00 e 17,50 e 12,50

Tarieven vanaf 15.30 uur

Zonder uw bijdrage kan ’t Pomphuiske niet bestaan!

0-2 3-6 7 - 64 65+

jaar jaar jaar jaar

gratis e 5,00 e 12,50 e 7,50

Voor de openingstijden kunt u terecht op onze website

www.duinoord.nl * Voor feestdagen gelden andere tarieven (zie website). * Parkeerkaart: e 3,00 (voor onze gasten gratis parkeren) * Alcoholmunt e 1,50 (verkrijgbaar bij de Mazzelhut)

Geef uw zakje met bijdrage af op Lindelaan 35 of Vendelstraat 24. Of maak uw bijdrage over op Raborekening 121103218.

All Inclusive In- & Outdoor Recreatie Duinoordseweg 8 - 5268 LM Helvoirt 0411-641218 www.facebook.nl/duinoord www.twitter.com/duinoordbv

90


POMpspetters oktober 2013 KLACHTEN DOOR STRESS? Stresskundig biedt professionele hulp met persoonlijke aanpak. Vergoeding zorgverzekeraar mogelijk. www.stresskundig.nl T: 0411-641932

STITCH & CO Strijkservice Geen tijd of zin om te strijken, Ik neem het gladjes van u over. Liesan Verstijnen Torenakker 18 Helvoirt Tel:0411-643116/06-42274418 stitchenco@home.nl

Voor al uw STUCWERK, bel Rien van den Bogaard: 06-20962113

Goede mondhygiene is erg belanrijk! Mondhygienepraktijk van Poppel Achterstraat 18, 641535 mondhgyieneprakijkvanpoppel@live.nl Graag op tijd bellen voor een afspraak voor in 2013! U HEEFT GEEN VERWIJZING NODIG VAN UW TANDARTS

Kinderfeestje, vriendinnendag, teamdag, familie-uitje enz. Mieke Veldman biedt een creatieve activiteit aan in overleg voor een hele dag of dagdeel. Voor meer info: www.miekeveldman.nl of tel. 0411-645525. Graag tot horens.

De KBO-fotoclub-Haaren heeft nog ruimte voor nieuwe leden. Wij komen elke eerste dinsdagmiddag vd maand bijeen in “den Domp�. We worden professioneel ondersteund door Henk Pijnenburg. Info Anton Pompe tel:623892.

VOETREFLEXMASSAGE en Natuurgeneeskundige adviezen Helpt oa bij: Stress, gezondheidsklachten, gedragsproblematiek bij bijv. autisme, ADHD, verstandelijke beperking, rouwverwerking, slaapproblemen. Ingrid Snijders Catharinastraat 1 Helvoirt www.voetlicht.nu / 06-83337550 / info@voetlicht.nu

Hatha-yoga en meditatie Zaterdag 19 oktober droomconcert met klankschalen, Chinese gong, Didgeridoo, keelzang en meer. Een unieke ervaring voor lichaam en geest. Vrijdag 1 november oceandrum workshop Info/aanmelden 0411623083 www.yogadezonnegroet.nl

Final Flowers Rouwbloemwerk, persoonlijk en op maat. Voor meer informatie bezoek onze website: www.finalflowers.nl of bel: Yolanda vd Bersselaar 06-29061293 Bezoekadres: Pepereind 2, 5266 AJ Cromvoirt

HELDERE OGEN beeldende therapie | begeleiding | KIEScoaching voor kinderen Minder faalangst, meer rust en structuur, rouw/verliesverwerking (ook bij echtscheiding) lekkerder in je vel zitten Sietske van Iersel s.van.iersel@kpnplanet.nl www.facebook.com/heldereogen

STITCH & CO Kledingreparatie, Machinaal borduren Persoonlijk cadeau met naam op bestelling voor jong en oud. Tevens leuke cadeautjes op voorraad. Liesan Verstijnen Torenakker 18 Helvoirt Tel:0411-643116/06-42274418 stitchenco@home.nl 91


POMpspetters oktober 2013 Massagepraktijk Josta Goede zorg in vertrouwde handen Dé praktijk voor massages, verlichting en ontspanning. “Een moment rust voor uzelf” Verras een ander met een cadeaubon. In Helvoirt: 06-30057040 josta@massagepraktijkjosta.nl www.massagepraktijkjosta.nl

Zwemschool Aqua-Marijn geeft zwemles in het zwembad van Hotel-Restaurant De Nieuwe Parel, Scheibaan 17 in Oisterwijk. Lesuren op dinsdag en donderdag vanaf 16:00 uur. Inlichtingen: www.aqua-marijn.nl of 013-5111211 KLUIJTMANS KLEDINGREPARATIES Gediplomeerd Haute Couture Coupeuse. Vogelkers 34, Helvoirt 06-50828773 Atelier geopend: Dinsdag 09:00-11:30, 14:00-15:00 en 20:00-21:00 Donderdag 09:00-11:30 en 14:00-15:00 Schoolvakanties gesloten

Te koop gevraagd kleine of grotere verzamelingen LP’s. Geen klassieke, Hollandstalige, Carnaval of verzamel LP’s 073-5115777

Lazy Sunday Afternoon Jazz met ‘Grint’, the Pebblestone Jazz Band

Seizoen 2013 – 2014 Onder het genot van een praatje en een drankje kunt u op de volgende zondagen tussen 16 en 18 uur luisteren naar traditionele (Dixieland) jazz: 17 november 2013, 8 december 2013, 12 januari 2014, 9 februari 2014, 9 maart 2014, 13 april 2014. Graag tot ziens tussen 16.00 en 18.00 uur Gastenbosch (bar), Kastanjelaan 17, Helvoirt

Gratis toegang Reguliere bezetting Piano: Miel Bogaerts Trombone: Tim Kievits Trompet: Frans Jan Lathouwers Klarinet: Peer van Hoof Banjo: Frans van Lith Bastuba: Jan Kemkes Slagwerk: Wim Dik

verkoop van Unicef-artikelen start weer vanaf maandag, 14 oktober. U bent van harte welkom.

Elk kind heeft eigen dromen. Elk kind heeft hoop, is nieuwsgierig, wil vooruit. Elk kind heeft recht op Bescherming en steun. Elk kind moet de sprong kunnen maken naar een kansrijke en fijne toekomst. De verkoop van Unicef-artikelen , o.a. kerstkaarten, felicitatiekaarten, agenda’s en kadoartikelen

Om te voorkomen dat u aan een gesloten deur komt, kunt u mij altijd even bellen. Lisette Tetteroo, Valkenierstraat 15, 5268 DJ Helvoirt, tel. 0411 643282.

92


Bezoek ook oNze weBsite Voor meer iNformatie: WWW.Groene-Woud.nl

MAAndMenu oKToBer restaurant “In ‘t Groene Woud” slechts Toast met champignons als extra bij het maandmenu (ma-do)

€ 4,50 € 3,50

vvv - Tomaten-, groenten-, champignon of romige uiensoep - Varkenshaas of zalmfilet geserveerd met geb. aardappels, frites, diverse groenten, rauwkost en appelmoes

- IJsdessert of een kopje koffie of thee

Koffie met warme appelbol

ma t/m vr € 19,25

zondag € 21,00

vvv Nu ook diverse gerechten voor senioren

€ 3.95 Helvoirtseweg 186 5263 LV Vught 073 - 65 65 382

BroodJe BroodJ rood VAn de MAAnd roodJ

Broodje rosbief met ei & remoulade € 5,75 De poort tot Nationaal Landschap “Het Groene Woud”


Nu met gratis Mo bie Bankiere l n app. Open een voordelige betaalrekening en krijg: â‚Ź 50 op uw RegioBank spaarrekening Een Adviseur die u kent Persoonlijk advies Wereldpas App voor Mobiel Bankieren Internet Bankieren iDEAL

Slenter VerzekeringsAdvies Achterstraat 4 5268 EC Helvoirt T 0411-64 41 42 E sva@home.nl

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

* Alleen in combinatie met de Overstapservice. Vraag naar de voorwaarden.

â‚Ź 50 cadeau bij onze betaalrekening!*

Pomphuiske oktober 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you