Page 1

Donar format als paràgrafs té la mateixa importància que donar format als caràcters. Un paràgraf és la divisió de text compresa entre un punt i a part i l'altre

ALINEANT PARÀGRAFS LibreOffice Writer permet alinear el text dels paràgrafs de quatre formes diferents per millorar la llegibilitat i la presentació dels documents. Les quatre formes són:  Alinear a l'esquerra: en aquest tipus d'alineació, totes les línies del paràgraf queden alineades per l'esquerra, mentre que per la dreta, arriben fins on calgui en la línia. L'alineació a l'esquerra facilita la lectura. ( aquest paràgraf està alineat a l'esquerra)

Justificat: en aquest tipus d'alineació totes les línies, excepte l'última, queden perfectament alineades per ambdós costats. Per aconseguir-ho, LibreOffice Writer separa lleugerament les paraules entre si, intentant que es noti el menys possible. En moltes ocasions el text justificat arriba a ser més estètic i, per tant, més adequat, encara que pot ser que les línies es mostrin molt atapeïdes o excessivament obertes.(aquest paràgraf està justificat)

Alinear a la dreta: en aquest tipus d'alineació, totes les línies del paràgraf queden alineades per la dreta, i per l'esquerra arriben fins on calgui en la línia. L'alineació a la dreta és adequada per a textos curts i s'aprofita molt bé en certes situacions o necessitats de disseny. Per textos mitjans o llargs no és recomanable, ja que dificulta el ritme de la lectura.(aquest paràgraf està alineat a la dreta)

Centrat: en aquest cas les línies queden col·locades simètricament respecte al centre del document. S'utilitza amb freqüència per centrar encapçalats o títols, però és pèssim per a textos llargs. (aquest paràgraf està centrat)

Si situem el cursor sobre qualsevol paràgraf veurem com s'activa una de les icones d'alineació de la Barra d'objectes, segons l'alineació que tingui actualment el paràgraf. Per canviar aquesta alineació, simplement ha de fer clic sobre la icona d'alineació que desitgem. Podem canviar l'alineació de diversos paràgrafs d'un sol cop. Per això hem de seleccionar i fer clic sobre la icona d'alineació desitjat. Podem canviar l'alineació del text en els paràgrafs executant Format / Paràgraf i seleccionant la pestanya Alineació:


Mitjançant aquesta pestanya podrem decidir què fer amb l'última línia del paràgraf si es selecciona l'alineació Justificat. A més, ens mostra a la dreta un exemple de com quedaran els paràgrafs.

INTRODUINT SAGNIES La sagnia és la distància entre el text i els marges laterals del document. Poden ser útils per donar un format menys compacte als textos i per crear esquemes. Sagnia de primera línia

Sagnia darrere de text

Sagnia davant de text

En OpenOffice Writer es pot configurar la sagnia davant del text, la sagnia darrere del text i la de la primera línia. Podem canviar la sagnia davant del text dels paràgrafs seleccionats o d'aquell en què estigui el cursor mitjançant els botons Augmentar sagnia i Reduir sagnia de la Barra d'objectes d'eines Format. En començar a escriure un paràgraf també pot augmentar la sagnia de la primera línia utilitzant la tecla Tabulador. També pot canviar les sagnies arrossegant els triangles grisos que apareixen a la regla. Sagnia de primera línia

Sagnia davant de text

Sagnia darrere de text

La Regla s'activa i es desactiva executant Veure / Regla.


Si arrosseguem el triangle situat a la part inferior esquerra, es mourà simultàniament el situat a la part superior. Perquè el de baix es mogui independentment, cal arrossegar amb la tecla Control premuda.

Per configurar amb més exactitud les sagnies pot executar Format / Paràgraf i seleccionar la pestanya Sagnats i espais:

Es poden introduir sagnies amb valors negatius. Així, si introdueix un valor negatiu en la primera línia, aconseguirà una sagnia francesa ( la primera línia del paràgraf està a menys distància del marge esquerre que la resta de línies ).

Configurant espais i interlineat Per millorar la llegibilitat del document podem variar els espais davant i darrere de cada paràgraf i l'espai entre les línies dels paràgraf (interlineat). Podem canviar l'interlineat i l'espai davant i darrere dels paràgrafs executant Format / Paràgraf i seleccionant la pestanya Sagnats i espais. Per canviar els espais davant i darrere del paràgraf hem d'introduir un valor a les caselles corresponents, mentre que l'interlineat ho triarà mitjançant un menú desplegable. L'interlineat senzill és el que té per defecte. El interlineat 1,5 línies introdueix entre les línies del paràgraf un espai vertical igual a la meitat de l'alçada de la font i l'interlineat Doble introdueix entre les línies del paràgraf un espai vertical equivalent a l'alçada de la font. Podem definir un espai entre línies personalitzat. Per això hem de seleccionar l'opció Fix del desplegable Interlineat i introduir en la casella de la dreta la mida que voleu. Els canvis afectaran als paràgrafs seleccionats o el paràgraf en què estigui situat el cursor si no hi ha cap paràgraf seleccionat.

Writer. Fomatant el text II  
Writer. Fomatant el text II  

Donar format als paràgrafs

Advertisement