Page 1

C/ La Salut 38 – 42 08450 Parets del Vallès Telèfon: 935620616 http://phobos.xtec.cat/ceip-pompeufabra-parets http://pompeuparets.blogspot.com E-mail: a8022707@xtec.cat


A l'escola treballem 3 llengües: la de comunicació habitual és el català, el castellà és la 2a llengua i introduïm l'anglès a partir de P4. També es fan alguns temes de Coneixement del Medi en anglès al Cicle Superior.

L'escola va fer un esforç per incorporar l'us de les TAC com una eina habitual de treball. Es va fer un projecte d'innovació amb formació del professorat. Actualment totes les aules des de P4 a 6è disposen de PDI. Disposem d'aula d'informàtica, aula virtual Moodle, blogs, etc.

Valorem molt l'atenció individualitzada i l'atenció a la diversitat : disposem de mestra d'Educació Especial que aten als alumnes amb necessitats més específiques. Així mateix desdoblem els grups en les àrees instrumentals i anglès per afavorir aquesta atenció més individualitzada. També es fan reforços dins de l'aula. Cada curs fem reunions amb les escoles bressol i amb l'IES per facilitar el traspàs i els canvis de centre, al final de cada etapa.


Els grups d'Educació Infantil te un tracte diferenciat en alguns aspectes: • l'us de racons de treball i de joc • treball per projectes (el nom, la classe, els pintors...) • treball del cos: projecte Kuais • torn de pati diferent a la primària en un pati per a ells sols • les entrades i sortides es fan de manera que pugueu recollir-los de la ma de la tutora. L'entrada i la sortida es fa per una porta diferent. • Els alumnes de P3 fan una incorporació esglaonada al setembre per facilitar l'adaptació.

dies, 2 per EI, al mateix lloc i les mateixes dates per tal de fer una convivència en un ambient diferent. Participem en diferents projectes municipals: Pla de Lectura, Programa municipal d'activitats culturals, Xarxa educativa, GRODE,...

Entenem que les activitats complementàries son una bona eina per assolir d'una manera diferent les competències que el currículum determina. Es per això que els hi donem la importància que mereixen realitzant sortides pedagògiques, 2 activitats culturals durant el curs (teatre, cinema, titelles, circ, música...). També es realitzen colònies de 3


• • • • • •

interna del centre Aula d'Educació Especial Aula Taller Aules de desdoblament Aula de psicomotricitat Biblioteca Servei d'acollida matinal

Espais i serveis: l'escola disposa de • Menjador amb cuina (mig càtering) • Aula d'informàtica • Aula de música (audiovisuals) • Aula d'anglès • Aules ordinàries amb equips multimèdia i PDI • Connexió a internet i a la xarxa

Gràcies pel vostre interès i la confiança que ens demostreu. L'equip de mestres de l'Escola Pompeu Fabra volem que els vostres fills i filles es trobin en un entorn acollidor on puguin desenvolupar-se com a persones i ciutadans del segle XXI

Dossier Preinscripció  

Dossier preinscripció 2012-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you