Page 1

ABRIL 2013

Nยบ 4


SUMARI EDITORIAL L’ESCOLA TREBALLA P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è MÚSICA E.INFANTIL E.PRIMÀRIA E.FÍSICA E.INFANTIL E.PRIMÀRIA ENGLISH CORNER RELIGIÓ RACÓ DE LA BIBLIOTECA RACÓ DELS ARTISTES


FELIÇ SANT JORDI 2013!!!


3$ 2.#06'/ '0%+#/5 '0%+#/5


3%    Â&#x2022; <<< Â&#x2022; <<<

/HVSRPHVKHP HVWDWWUHEDOODQW OHVILJXUHV JHRPqWULTXHV SULPHUHQSODL GHVSUpVHQ YROXP9DPIHU WULDQJOHVIHQW VHUYLUOODSLVSHOV FRVWDWVL SODVWHOLQDSHOV YqUWH[V


'HVSUpVYDP WUHEDOODUHO FXEDPE O路DMXGDG路XQ MRFGHSHFHV TXHWHQLPD ODFODVVH


2# 5QOWPU UWRGTJGTQKU /DFODVVHGHOHVPDGXL[HVYROtHPVDEHU PROWHVGHOV683(5+(52,6LpVSHUDL[z TXHKHPLQLFLDWDTXHVWSURMHFWH$OOODUJ G¶DTXHVWVGLHVKHPDSUpVPROWtVVLPHVFR VHVLHQVKHPGLYHUWLWGHYDOHQW

&ODVVLILFDFLyMRFVLPEzOLF PHPRU\UDFyGHODELEOLRWH FDDPEOHVFRVHVDSRUWDGHV SHUOHVIDPtOLHV«

+HPDQDWDOFLQHPDKHP FRPSUDWO¶HQWUDGDDODWD TXLOODPHQMDWFULVSHWHVGH VXSHUKHURLVLJDXGLWG¶XQD SHOÃ&#x201A;OtFXODDPEHOVQRVWUHV FRPSDQ\V


7DPEpOOHJLP HVFULYLPFRP SDUWLP«LHQV DMXGHP

,QYHQWHPHOQRVWUHVXSHUKHURL HOVVHXVSRGHUVHOVtPEROL HODERUHPODGLVIUHVVD


3$ (Q HO QRVWUH SURMHFWH VREUH OHV %UXL[HVYDPIHUPRRRRRRRRRRROWHVFRVHV

&DGDVF~YDIHUXQDSRFLyPjJLFDSHU FRQYHUWLUHOVSDSHVLOHVPDPHVHQ DOJXQDQLPDO9DVHUPROWGLYHUWLW

(QVYDPPDTXLOODUFRP VLIyVVLPEUXL[HVGROHQ WHVDPEEHUUXJDLWRW )qLHPSRU

9DPIHUXQHVPjVFDUHVGHEUXL[HVSHU&DUQHVWROWHV


9DPHODERUDUXQDDOWUDSRFLy PjJLFDHQWUHWRWVLHQYDPHV FULXUHODUHFHSWD3RUWDYDVDQJ GHPRVFDGLWVGHQHQDJDWV QHJUHVRXVGHFRFRGULOFHU YHOOVGHPRVTXLW'HOODPLQD GXUDpVFODU

3HUDFDEDUYDPGLVVH Q\DUXQPXUDODPEWRWHV OHVFRVHVTXHKDYtHP DSUqVVREUHOHVEUXL[HV 4XLQDIHLQDGD

(QVYDPIHUIRWRVGDUUHUH G¶XQFDUWUyDPEODUREDGH OD%UXL[D$YRUULGDGLEXL[D GD6HPEODYDGHYHULWDW


3% 3% рггргвргкрв╜ргпргЮргаргмрглрг░рв╛рв╜ рггргвргкрв╜ргпргЮргаргмрглрг░рв╛рв╜ (OVUDFRQVVyQXQDPDQHUD G┬╖RUJDQLW]DUO┬╖DXODHQODTXHHOV DOXPQHVIDQGLIHUHQWVDFWLYLWDWVGH IRUPDVLPXOWjQLD)HPWLSXVGH SURSRVWHVGLIHUHQWVLYDQFDQYLDQW FDGDVHVVLRQVWHPSVHQHOTXHWRWV HOVLQIDQWVKDQURWDWSHUWRWHVOHV DFWLYLWDWV/HVSURSRVWHVVyQFRQV WUXFFLRQV IXVWHVHQFDL[RV MRF VLPEzOLFJUDQ FXLQHWDGLV IUHVVHV MRFVLPEzOLFSHWLW FRW[HV DQLPDOV DUWLVWHV GLEXL[FROOD JH HOUDFyGHSHQVDULIHU FODVVLILFDFLRQVVHULDFLRQV LHOUD FyG┬╖H[SHULPHQWDFLy IDULQDDLJXD 


3$ 75(%$//$17 75(%$//$17


$3HVWHPWUHEDOODQWGHYDOHQW6RPHOVSURWD JRQLVWHVGHOVQRVWUHVDSUHQHQWDWJHVLIHPPROWD IHLQDGHIRUPDYLYHQFLDOLQGLYLGXDOLWUHEDOOFR RSHUDWLXDPEYDULHWDWGHPDWHULDOVGLIHUHQWV RUJDQLW]DFLRQVG·DXOD0LUHXQRVHQDFFLy


Els i les alumnes de primer estem fent a expressió escrita unes endevinalles molt divertides. A veure si utilitzeu la matèria gris i les encerteu!! Vaig viure fa molts anys sóc verd, tinc uns ulls molt grans. Tinc les potes molt grans i el cervell molt petit. Tinc una cua molt llarga i molt gran. Qui sóc?

Sóc un animal que té quatre potes i també tinc bigotis, tinc dues orelles i puc ser de molts colors. Qui sóc?


MATEMÀTIQUES 1R Els alumnes de primer tenim una ajudant per aprendre molt ràpid a sumar i restar. Aquesta ajudant és la granota Requete i us la volem presentar!!! Hola sóc la Requete! amb mi aprendràs a sumar i restar molt ràpid. T’ajudaré a memoritzar les sumes i els seus resultats.

Els números del 0 al 10 en forma de suma: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0+0 0+1 0+2 0+3 0+4 0+5 0+6 0+7 0+8 0+9 0+10

1+1 1+2 1+3 1+4 1+5 1+6 1+7 1+8 1+9

2+2 2+3 2+4 2+5 2+6 2+7 2+8

3+3 3+4 3+5 3+6 3+7

4+4 4+5 4+6

5+5


Els i les alumnes de primer estem realitzant un miniprojecte dels planetes i estem fent diverses activitats: dibuixos, murals de coneixements, investigació sobre preguntes que ens hem fet i altres aprenentatges relacionats amb les nostres assignatures. Tot això ho fem per conèixer com és el nostre sistema solar!

Aquí fem una activitat grupal relacionada amb matemàtiques, així compartim el què sabem i ens ajudem.

Entre tots vam preparar un super mural amb el què sabíem dels planetes i el sistema solar, va quedar molt bé!

En aquest moment la Carol explicava el conte dels Murris: “Viatge a l’espai”, estem bocabadats!

Aquí imitem el sol i el moviment dels planetes al veu voltant, va ser molt divertit!


Hem fet uns coets dibuixats i amb formes geomètri -ques que ens faran arribar a la lluna!

Els planetes dels sistema solar ens han quedat molt clars!


    

Els nens i nenes de 2n hem estudiat, a l’àrea de Coneixement del Medi, l’esquelet. És un tema que ens ha agradat moltíssim i que l’hem treballat d’una manera molt variada i activa: hem muntat el nostre esquelet, hem descobert el nom dels principals ossos que el formen, hem analitzat radiografies com si fóssim metges, hem tocat els ossos i articulacions en l’esquelet que tenim a l’aula i hem comprès com treballen els ossos juntament amb els músculs per fer possible el moviment al nostre cos.          


 

Més d’una vegada, tots i totes hem llegit o hem sentit alguna paraula que no sabíem què significava. Doncs bé, ara ho podem saber gràcies al diccionari. Nosaltres, els nens i nenes de 2n, ja hem après a ferlo servir i, per tant, cada vegada que ens trobem amb una paraula desconeguda, la busquem al diccionari per tal de saber el seu significat. El diccionari, per tant, ens ajuda a conèixer més la llengua i a ser més autònoms.  

 


 

Els nens i nenes de 2n, un cop a la setmana, fem jocs matemàtics. Aquí, ens ajuntem els i les alumnes de 2nA i 2nB i, en petits grups, aprenem matemàtiques d’una manera molt manipulativa i lúdica. Els jocs matemàtics ens permeten...

Manipular centenes, desenes i unitats. Resoldre problemes matemàtics. Formar polígons. Resoldre operacions. Copiar dibuixos en quadricula. 

Fer sanefes. Completar series. Jugar al bingo. Mesurar objectes amb el regle. Situar nombres a la recta numèrica.
Els nens i nenes de 2n estem treballant, de valent, l’expressió oral. Com? Principalment, amb dues activitats: una tertúlia literària, cada trimestre, on expliquem a la resta de companys/es, en una rotllana, el llibre que ens estem llegint...

...i una exposició oral davant la classe, amb l’ajuda d’un mural elaborat per nosaltres, sobre un llibre que ens hagi agradat molt.      


ELS TERCERS HEM VISITAT EL MUSEU I HEM CONEGUT LA HISTÒRIA DELS HABITATGES!!! ALGUNS COMPANYS/ES ES VAN TRANSFORMAR EN PERSONATGES D’ÈPOCA...

EL NEOLÍTIC

ELS ROMANS


L’ EDAT MITJANA

CUINA DELS ANYS 30


Dies de Carnaval

No tot ĂŠs estudiar. Els alumnes de tercer tambĂŠ ens divertim!!!


Entrevista a :

Eva Martínez Morales Alcaldessa de Vallirana Avui hem anat a l’Ajuntament de Vallirana i hem conegut a l’alcaldessa del nostre poble. Hem entrat a la Sala de Plens i hem estat parlant una estoneta amb ella. - Bon dia Eva, a quina escola vas estudiar de petita? - Vaig estudiar a la mateixa escola que vosaltres, el Pompeu Fabra. - T’agrada ser alcaldessa? - Quan faig casaments m’agrada molt. També fent aquestes xerrades amb vosaltres estic molt a gust , però a vegades no. - Quan eres petita , què volies ser? - Volia ser arquitecte, però era molt difícil per a mi per què no sabia dibuixar. - Quanta gent viu a Vallirana? - Viuen 14.600 persones. - Ara hi ha moltes escoles però saps quina va ser la primera al poble? - Crec que va ser l’escola de les Monges. Gràcies per atendre’ns tant bé. Adéu!

Lorena Valverde i Marc Guitart(3r)


LA PREHISTÒRIA Per estudiar la prehistòria vam fer moltes coses: · Vam fer monuments megalítics de plastilina de color negre i blanc. Amb aquests colors vam fer el color gris. Són uns monuments molt especials perquè semblen pedres. En ells hi ha dòlmens, menhirs, navetes, etc. · Una altra activitats que vam fer eren un bols de ceràmica, de color negre. Després els vam envernissar. · Sabeu que són les pintures rupestres? Doncs, són aquells dibuixos que es troben a les coves, fets pels prehistòrics. Nosaltres les pintures les vam estar fent amb el llum de la classe apagat i només amb la claror de la pissarra (PDI). · Us explicaré com van estar fets els treballs de l’hominització, el Paleolític, el Neolític i l’Edat dels Metalls. Els vam fer en grups de quatre o cinc persones. Els vam exposar oralment. · També vam treballar l’hominització i vam fer els cranis de l’Austrolopitec, l’Homo Habilis, l’Homo Erectus, el Neanderthal i l’Homo Sapiens. D’aquesta manera podíem comparar l’evolució. · D’expressió escrita vam fer una auca de la prehistòria de dotze estampes. Van quedar molt guapes. · I això és tot el que recordo del que hem treballat sobre la prehistòria. Lucia Pérez Aranda, 4t A


QUINES PINTURES!

EL BUS ALÍCIA En aquest curs, els alumnes i les alumnes del Cicle Mitjà hem participat en un taller sobre alimentació al Bus Alícia que es trobava instal·lat al Parc Central. El Bus Alícia es un projecte itinerant de la Fundació sobre alimentació i salut. Un projecte que explica la importància d’alimentar-se bé, d’ensenyar a menjar millor i que aporta informació tècnica i científica, estratègies i coneixements dels hàbits alimentaris a la nostra societat. El taller començava amb una introducció molt entretinguda i educativa sobre els aliments, més concretament sobre l'esmorzar. Va ser un taller molt interessant.


4t AL BUS ALÍCIA

Vam sortir del col·legi, vam anar cap al parc i vam entrar en un autobús que es deia Bus Alícia. Ens vam presentar i ens van explicar la piràmide dels aliments. Ens van dir que hem de menjar una mica de tot i molta fruita i verdura. Després vam fer un concurs d’espremedors de taronges. Consistia a veure qui feia més suc en un temps determinat. A continuació ens van explicar com fer un batut de fruita. Van sortir dos voluntaris (un nen i una nena). Un va preparar un batut de plàtan amb palets de pa, i l’altre, unes postres de poma al forn. I finalment, ens van donar un batut (un “actimel” de producció natural i molt casolana) amb galetes per prendre allí. Clàudia Marín Muñoz, 4t B

5 AL DIA El dimecres, 10 d’abril, vam anar a Mercabarna, per participar al taller “5 al dia”. Vam arribar i vam anar a una sala amb cadires i es van presentar els monitors. Van posar en una pissarra magnètica uns exemples de famílies de fruites i hortalisses. Després vam anar a la sala “5 al dia” i vam deixar les nostres motxilles en uns penjadors. Per anar, tot seguit, a visitar els pavellons “A” i “B”. Allí ens van ensenyar moltes fruites i hortalisses que no coneixíem. Vam continuar la visita, anant on netejaven les patates. Allí, comprovaven si eren bones i les separaven en mides. També les empaquetaven en bosses. Ens van regalar una bossa de 2 kg de patates a tots. Al pavelló “B”, vam fer un joc d’endevinar fruites. Vam tornar a la sala “5 al dia” per dinar. De primer hi havia amanida; de segon, el que portàvem nosaltres, i de postres, un pinxo de fruita. Quan vam acabar, vam fer un joc de reciclar i ens van donar una pinya i una bossa guapíssima amb els personatges de “5 al dia”. Ens ho vam passar molt bé. Idoia Beloki Fontané, 4t A


A PLÀSTICA HEM FET PAPALLONES I MOLTES MÉS COSES A plàstica de 4t, a més de fer treballs sobre la prehistòria, també hem fet altres activitats molt divertides i maques: papallones, la tapa de l’àlbum, mandales, separadors de l’àlbum... LA PAPALLONA

Abans de marxar de vacances de Setmana santa, van fer una papallona molt maca. Ara us expliquem com la vam fer: Materials: · · · · · · ·

Una cullera o forquilla gran de fusta Una pinça d’estendre la roba 4 trossos de neteja pipes 4 contes de collaret Pintura de purpurina: verda, rosa, blava, vermella... 2 ull de plàstic Espuma eva

Preparació: · Pinteu les culleres o forquilles i la pinça amb la pintura de purpurina. · Retalleu les plantilles i poseu-les damunt un tros d’espuma eva. L’ala més gran amb espuma eva normal. La més petita amb espuma eva amb purpurina. · Enganxeu la pinça sobre la cullera o la forquilla. · Enganxeu l’ala petita damunt de la gran. · Enganxeu la forquilla o la cullera a les ales de la papallona. · Amb trossos d’espuma eva decoreu les ales. · Agafeu 2 neteja pipes i 2 contes de collarets. · Poseu els contes de collarets al final dels neteja pipes com si fossin les mans. · Poseu 2 contes de collaret als altres 2 neteja pipes per fer les antenes. · Enganxeu els ulls. · Acabeu de decorar amb la boca... · Ja hem acabat. · Oi que queden molt boniques! Pol Sánchez Ríos i Dumitru Rotaru, 4t B


EXPOSICIÓDEMEDI “ESPANYA”

CARNAVAL

El primer trimestre, els alumnes de

El passat 8 de febrer a la tarda, els

cinquè vam estudiar profundament el

alumnes de cinquè vam exposar un

nostre país, Espanya; les províncies,

pregó, que setmanes abans havíem estat

comunitats, rius, muntanyes...

preparant.

Per això, al final del primer trimestre,

Després els vam ajuntar i els vam

cada parella va escollir una Comunitat

recompondre una mica i

Autònoma.

més

La

van crear un

informació que

tard,

pregó per a

vam

l’escola.

buscar va ser: un esportista d’aquella Comunitat, el

Després,

vam

assajar

amb

les

menjar típic, un cantant, un monument

professores, Anna i Mireia, a classe i ens

del lloc i la seva bandera.

va quedar molt bé.

A més a més, amb

Per fi arribava el 8 de

aquesta informació

febrer, tots disfressats i

que vam buscar, la

molt nerviosos, però,

vam utilitzar per

finalment, vam dir el

fer un mural i vam

pregó als petits i grans,

fer una maqueta.

i ens vam marcar el Gangam Style. El

Finalment, el treball el vam exposar a la biblioteca davant els nostres companys de 5è A i 5è B.. Alguns van cantar una cançó del cantant que havien treballat.

Autora: Andrea Pacheco Fernández, Carla Barea i Jemina Guerra

Zigor, que es va quedar a l’escenari, ho va fer molt bé. Per acabar, vam anar al parc i el Zigor semblava famós. Vam donar tota la volta al parc i vam tornar a l’escola.

Autors: Dídac Galloso, Nura Saraiji Bao, Jonathan Estévez i Marcos Rojas


TEATRE D’ANGLÈS A l’escola, a l’hora d’anglès, la mestra d’anglès i els nens i nenes de cinquè estan participant en la representació d’una obra de teatre!

Els nens de 5è els divendres fem una activitat que es titula “kontellibres”. Es

tracta

L’obra de 5è-A es titula ‘’The Canterville d’una

ghost” i la de 5è-B es titula “Dracula and

presentació d’ un llibre que t’agradi,

his family”.

demanes una cartolina i a casa poses la informació més divertida, acompanyada de fotos i després ho expliques. És molt

valoració llibre,

del

l’autor

i

algunes coses que passen,

mentre,

els companys et fan una avaluació. Ara bé, mai expliquem el final! I expliquem per què el recomanem.

nen

una

o

diu dues

frases , però és

entretingut . Normalment a la cartolina posem la descripció dels personatges, la

Cada

molt divertit . Ho farem nosaltres amb l’ajuda de l’Anna Rosiñol. Els decorats els estem fent a mà els dies de plàstica. Els alumnes estan molt

contents

perquè

tenen

moltes

ganes

de fer-ho, estan molt

Les mestres ens van fer un exemple, un

emocionats També us preparem moltes

model, i vam començar a fer-ho.

més sorpreses.

A l’avaluació posem: si mira el públic, si

Esperem que us agradi molt!!!

gesticula, si ho sabríem explicar, si utilitza nou vocabulari, si repeteix molt un mot i, per últim, si ha dit l’autor. És divertidíssim! Si ho voleu veure, estan penjats al passadís! Autors: Olalla Safont, Emili Gallego, Sergi Cuenca, Zigor Villagrasa i Oriol Capdevila

Autora: Raquel Parra, Paula Canales, Sebas Matser, Soraya García, Judith Mañas i Lian Sánchez


NOTÍCIES EXPLOSIVES Tota l’escola realitza aquesta activitat. Ho

Cadascú explica el que vol: alguns

fem en un full petit, ja

aniversaris, altres el que van fer el cap

preparat, que tenim a l’ aula

de setmana...El més interessant d’això és

o també pot ser en format

que aprenem sobre el que passa al món i

ordinador.

el que viuen els nostres companys i

Ho fem totes les setmanes. Cada nen i

companyes.

nena fa tres o més notícies al llarg del

Això és molt interessant perquè a més a

trimestre (sobretot, a cicle superior) i cada

més de divertir-nos molt fent-les i

dia comentem una notícia diferent, com,

llegint-les, també descobrim

per exemple, una vegada van explicar

fets que són molt interessants.

que els treballadors d’Apple es suïciden per les males condicions en les que treballen i viuen.

Autors: Cristian Gil Sánchez, Lara Pujadas, Ivam Zeballo, Àlex Romero, Joel Garcia i Kevin Gallardo


LA CASTANYERA El passat mes de novembre, vam fer una obra, el dia de la castanyada. Tot i que nosaltres

també

vam

celebrar

el

Halloween. Així que va ser un dia de

-Narradors(Ivan,Clara i Carla) Ho vam estar practicant molt. A estones a l’escola i, a més, a casa, cadascú preparava bé

castanyes i por.

el seu paper.

Vam fer dos grups a cada classe i després

Després,

ho vam anar a interpretar a cicle mitjà.

classe,

tots

junts

ho

Els protagonistes de l’obra de la Maria

a

assajàvem.

Castanyera del meu grup van ser:

Va ser molt entretingut i satisfactori

-La Castanyera (Pol)

representar-ho.

- Arbre (Zigor) - Gegant (Gorka)

Autor: Pol Pérez Álvarez

-Gats(Paula,Soraya i Zigor)

DESAFIA L’ORTOGRAFIA A les classes de cicle superior fem un joc

hora de jocs per a tota la classe, triar el

anomenat:

company de taula durant una semana...

Desafia

l’ortografia.

Normalment, juguem a l’hora de català, perquè el joc, consisteix en que la tutora et dóna un dictat amb faltes d’ortografia i les has de corregir, si ho fas bé, llences

Aquest joc és una manera divertida, interessant

i

original

d’estudiar

l’ortografia de català.

un dau gegant, fet de cartró, i avances

Ara, l’activitat, la fem lletrejant diverses

unes caselles amb una fotografia teva. Les

“paraules claus” que estudiem i preparem

caselles són enormes, estan penjades a la

a casa per millorar la nostra ortografia.

paret i en algunes hi ha premis, com: tota la classe surt deu minuts abans al pati, un cap de setmana sense deures, mitja

Autors: Clara Albors, Gorka Vicente, Gisela Oros, Fàtima el Gourari


Kontacontes Què és un Kontacontes? Els nens i nenes de sisè , hem llegit molts llibres i quan un ens agradava molt decidíem fer-ne una exposició oral per a la resta de companys de classe. Aquesta exposició cadascú l’ha fet com més li ha agradat: - Realitzant un Power Point. - Amb una gravació - Amb una cartolina. En totes les exposicions hem tractat de parlar sobre les dades del llibre, els seus personatges, explicant una petita introducció sobre el tema del llibre per tal de motivar a la resta de companys i animar-los a llegir-lo i hem fet una valoració final.

En acabar els nostres companys ens feien preguntes relacionades o bé amb el llibre o bé sobre les nostres preferències sobre el nostre personatge preferit.

Per a nosaltres és una manera molt engrescadora de motivar als nosaltres companys per la lectura i també, tot i que passem una mica de nervis, ens sentim molt realitzats ja que ens agrada poder-ho representar davant els nostres companys.


Padrins i fillols Quina responsabilitat!!!!!! Sabeu???? Aquest curs cadascú de nosaltres hem apadrinat un nen o nena de primer per tal de passar mitja hora a la setmana amb ell/a ajudant-lo a llegir i entendre el conte que ha triat. Ho hem fet els divendres a la tarda, només arribar anàvem a buscar el nostre fillol/a i començàvem a llegir, explicant-li tots aquells mots o sons que no entenia, i al acabar completàvem una fitxa junts i un dibuix sobre el que més li havia agradat del conte. Ens hem sentit molt orgullosos realitzant aquesta activitat perquè per als nostres fillols som un model a seguir. Ens hem de fixar molt a l’hora de llegir i pronunciar les paraules, ja que de fer-ho malament influiríem de manera negativa en el seu aprenentatge. Per això valorem molt positivament aquesta activitat i recomanem que el proper curs també

es

realitzi.


Debats Aquest curs també hem hagut de debatre sobre diferents temes posicionant-nos, o bé a favor o bé en contra, encara que no estiguéssim totalment d’acord. Els temes que hem tractat han estat: - Pírcings i tatoos. - Les xarxes socials - Els càstigs Inicialment, grups formats tant de sisè A com de sisè B , ens reuníem a l’hora del pati per preparar-nos els arguments, ja fossin a favor o en contra sobre el debat que tractaríem aquella setmana. Els divendres a la tarda baixàvem a la biblioteca i després de presentar els components de cada equip i fer l’argumentació inicial, s’iniciava el torn de paraules de cadascun dels membres del grup. La resta de companys feia de públic, i s’encarregava de fer una valoració final dient quin dels dos equips els havia convençut més i perquè. Les professores gravaven el debat i en una sessió de la setmana següent ens podíem visionar i així veure com havíem estat a l’hora d’expressar els nostres arguments. Això ens ha servit molt perquè hem pogut veure on fallàvem ( tò de veu, repetició d’arguments...) i d’aquesta manera ho hem pogut millorar quan hem fet a classe altres activitats d’expressió oral.


$UKHP DSUªVXQDGDQVDPHGLHYDOTXH HV GLX/$ )$5$1'8/$L «V PROW GLYHUWLGD(VWUDFWD GHIHUILJXUHV JHRPªWULTXHVWRWVHJXLQW HO5HLTXHPDQD 

$UDIHPXQTXDGUDW

$UDIHPXQDO¯QLDRQGXODGD

 $UDIHPXQDHVSLUDOLGHVSU«VODGHVIHP $ Q KHP DSUªV D IHU DQDU OHV EDTXHWHV SHU SHUFXGLU VREUH HOV LQVWUXPHQWVGHSODTXHVTXHVRQHQFRPFDPSDQHV 

(VWHPFRQFHQWUDWVRL"


Educació musical

El rei que no tenia sentiments

“Hi havia una vegada el rei d’un país llunyà que una nit, mentre dormia, va perdre tots els sentiments. Quan va llevar-se, ja no podia sentir ni l’alegria, ni la tristesa, ni l’odi, ni la por, ni la fe, ni l’amor.

Com que el metge no sabia què fer, els cortesans van decidir avisar els especialistes en cadascun d’aquests sentiments: el joglar per l’amor, els capellans per la fe, els pallassos per l’alegria, les bruixes per la por, les ploraneres per la tristesa i els soldats per l’odi.

Així, el rei va anar recuperant els sentiments que havia perdut i tothom va tornar a ser molt feliç.”

Aquesta òpera va ser interpretada pels alumnes de 6è. El públic va estar molt atent durant l’actuació, van aplaudir sense parar i tothom va dir que li havia agradat molt.

Era un regal que van fer en especial als seus fillols, que estan treballant el projecte de l’Edat Mitjana. Al final cada alumne de sisè va ballar amb el seu fillol de 1r una de les cançons de l’òpera: “Oh! Quina alegria, quina felicitat, aquest rei de pedra, comença a estar curat”.


,ĞƵ ǀŝƐƚ ĐŽŵ ĞůƐ ĚĞWϯĨĞŵ ůĂ ďŽůĞƚĂ͍͍͍

ŽŝŶŐ͕ ďŽŝŶŐ͊͊͊ ^ſĐ ĚĞWϯŝ ƐĂůƚŽŵĠƐ ƋƵĞ ůĞƐŐƌĂŶŽƚĞƐ͊

ŶƐ ĂƌƌŽƐƐĞŐƵĞŵ Ăŵď ĞůĐƵů ũĂũĂũĂ͊͊͊

DŝƌĂƋƵĞ ƉĂƐƐĂƌͲŶŽƐƵŶ ĐŽĐŽŚĂǀĞŶƚͲŚŝ ƉŝůŽƚĞƐũĞũĞũĞ͊

ǀĞƵƌĞ ƋƵŝ Ğŵ ƉĂƐƐĂ ƉĞƌƐŽƚĂůĞƐ ĐĂŵĞƐ ĂƌĂ͙

YƵğ ƐſĐ ĚĞ Wϱ͕ŵĂƐƐĂ ŐƌĂŶƉĞƌƐŽƌƚŝƌ Ě͛ĂƋƵş͊͊͊

^ſĐ ƵŶ ƐƵƉĞƌŚĞƌŽŝ ĚĞWϰ͊͊͊

ŵ ĐĂƵƌĠ ĚĞĐƵů ƐĞŐƵƌ ũĞũĞũĞ͊

ůƐ ĐŝƌĐƵŝƚƐ ƐſŶ ŐĞŶŝĂůƐ͊͊͊

YƵŝŶƐ ƌŝƵƌĞƐ ĞŶƐ ĨĞŵ Ă ƉƐŝĐŽŵŽƚƌŝĐŝ ƚĂƚ͊

ŽŵĞŶĐĞŵ Ă ĞƐƚĂƌĐĂŶƐĂƚƐ ƉĞƌž ĞŶƐ ŚŽ ƉĂƐƐĞŵ ƚĂŶƚ ďĠ͊


Durant el segon trimestre, des del Pla Català de l’Esport, hem organitzat dos campionats de futbol, un per Cicle Mitjà i un altre per Cicle Superior. Voleu veure qui va participar i quins equips van quedar els guanyadors? Aquí ho teniu:

CICLE MITJÀ COOKIES

ÀGUILES

RECIOS

TIGRES

ATACADORES

LOBOS

Fernando Germán Dani Aimy Mercè

LEONES DE MONTEPINAR Gabri Eric Laura Valentina Marc

Pol Mario Jordi Q. Lucía Judit Garcia

Lluis Mohamed Dani Judit P. Judit Grandes

Isaac Ivan Joel Garcia Safae Romayssa

Marc G. Àlex Kevin Cl. Atika Assia

Eric Z. German L. Àlex P. Clara Uma

GOLD DRAGONS Paula F Pau G. Àngels Adri Alan

NINJAS DE GEL Marta Júlia Jordi Armand Irina

BALONES PLATINOS Pau C. Noemi Paula G Marc Nil + Izan

CAPITÁN SALAMI Daniel Jaume Julia Q Bernat Ainhoa

FUTBOLISTAS

SENSE NOM

Hugo Èlia Nil Lorena Júlia G.

Octavi Pau Kevin B. Jesús Brahim

DIMARTS 26 Cookies 1 – 0 Ninjas de Gel Leones de Montepinar 4 – 0 Balones Platinos Àguiles 1 – 0 Capitán Salami Recios 2 - 1 Futbolistas

DILLUNS 4 Àguiles 3 – 0 Balones Platinos Recios 1 – 0 Capitán Salami Tigres 0 – 1 Futbolistas Atacadores 0 – 1 Sense nom Lobos 2 – 1 Gold Dragons

DIJOUS 7

ÀRBITRE: DÍDAC GALLOSO

DIMECRES 27 Tigres 1 – 0 Sense nom Atacadores 0 – 0 Lobos Gold Dragons 2 – 0 Cookies Leones de Montepinar 2 – 0 Ninjas de Gel DIVENDRES 8

SEMIFINALS: Partit 1

FINAL

LEONES DE MONTEPINAR 2 – 1 LOBOS

LEONES DE MONTEPINAR -

Partit 2

ÀGUILES

ÀGUILES 5 - 3 RECIOS


CICLE SUPERIOR CACAHUETES Pol Àlex / Dídac Ivan / Dídac Jonathan

SENSE NOM 1 Sergi Kevin Emili

Clara /Soraya /Islam

Sandra Anna

Derek/Imad/Àlex

SENSE NOM 2 Òscar Joel G. Biel /Manel Mireia Alba S. Alba P.

ESPARTAKOS Leo/Dídac/Oscar Anthony/Didac/Àlex

Max/Adri Hugo Paula Anna

AYMAY Manel Marc C. Paola/Mireia Joel S. Leo/Hugo/Islam Adri

F50 Marc P. Imad Marcos Víctor S./Hugo Lidia Iratxe

Paula C. LEONES

EYNIDO

Gorka Zigor Olalla/Jonathan/ Clara Cristian/Dídac Nayara Edel/Pol

Edu Darya Ouiam Ismael Nil Yanira

MARISCO RECIO Dídac Sebas Alejandro/Pol Oriol/Pol Lian Soraya

EXCEPCIONS 1 Gisela Carla/Gorka Judith Lara Paula P. Andrea

EXCEPCIONS 2 Jemina Fàtima Nerea Ch. Bea C./Gorka Soraya/Clara

Cacahuetes – Eynido Sense nom 1 – Excepcions 1 Sense nom 2 – MariscoRecio

Cacahuetes – Leones Sense nom 1 – MariscoRecio Sense nom 2 – Eynido

ÀLEX MELCHOR

Raquel/Jonathan

DIJOUS 24

DILLUNS 28

ÀRBITRE:

DIMARTS 29

DIMECRES 30

DIJOUS 31

Espartakos – F50

Cacahuetes – F50

MariscoRecio –

Aymay – Leones

Sense nom 2 –

Excepcions 2

Excepcions 2 –

Espartakos

Excepcions 1 -

Sense nom 1

Aymay – Eynido

Eynido

DIVENDRES 25

Espartakos – Leones Aymay – F50 Excepcions 1 – Excepcions 2


DIMECRES 6

DIJOUS 7

DIVENDRES 8

QUARTS DE FINAL

SEMIFINALS

FINAL

CACAHUETES 2 – 0 EXCEPCIONS 2

PARTIT 1:

ESPARTAKOS - AYMAY

ESPARTAKOS 3 – 0 LEONES

CACAHUETE 0 - 4 ESPARTAKOS

MARISCO RECIO 1 – 0

PARTIT 2:

EXCEPCIONS 1

AYMAY 4 – 2 SENSE NOM 1

MARISCO RECIO 0 - 1 AYMAY


The pupils of P4 and P5 also learn English! We like the storytellings, In our English class we have big books, with huge images. A lot of them treats about animals or little boys who want something very difficult or hard to reach, but at the end they got it! A story we like a lot because it’s very funny is “How to catch a star”. In real life that’s impossible but in this book the little boy got the star! Although the way was not easy.... There’s some pictures of this entertaining book.


Our primary students also have some fun! Sometimes at the end of the class we play games. We like to play with our robot Beep, the Twister or even reading english books we have in our class.


I a l’aula de Religió, què fem? Aquest curs, a l’aula de Religió, els alumnes de Cicle Inicial hem conegut la Bíblia i hem après com, mitjançant el llenguatge simbòlic, es va crear el món. Vam elaborar el mural de la Creació i vam donar idees de com podem col.laborar a conservar-lo una mica millor. Aquí teniu una petita mostra del nostre treball:

Entre tots, també vam realitzar el pessebre, fent ús de material per reciclar, com podrien ser envasos de iogurt begut, ampolles de plàstic, tubs de paper de WC, rotlles de cuina... Aquests elements ens van servir especialment per construir els cossos dels nostres personatges. Els alumnes de Cicle Inicial van elaborar els animals. Cicle Mitjà va confeccionar els pastors i Cicle Superior es va encarregar dels personatges principals del pessebre (Josep, Maria, Jesús i els Reis Mags) i del seu muntatge al passadís de l’escola.


Mireu, mireu, quin pessebre més bonic i reutilitzable!

Ja sóc aquí per ensenyar a tothom, que fer el bé és el millor! Anem, anem cap a Betlem !

Explicar-vos que, abans de Setmana santa, vam tenir la visista de la Vella Quaresma. Cada setmana li arrencàvem una cama i darrere ens trobàvem una nota amb una endevinalla, alguna sorpresa...La seva visita ens va entusiasmar i, a més, vam aprendre el significat de la Quaresma i tot allò que succeiria posteriorment (mort i ressurrecció de Jesús). Esperem que l’any que ve, torni a visistar-nos.

VELLA QUARESMA, VELLA QUARESMA, AI QUE NO POTS CAMINAR. TENS MOLTES CAMES I T’ENTREBANQUES. ENRE TOTS T’HEM D’AJUDAR.


2013: L'any Joana Raspall Joana Raspall i Juanola (Barcelona, 1913)

teatre Edebé catalana. Tot i que és més

és una escriptora i bibliotecària catalana.

coneguda per la seva obra poètica infantil,

Es llicencià en biblioteconomia i el 1932 des

ha escrit també per adults i dins la seva

de la revista Claror inicià una campanya

obra hi ha Teatre, contes, novel·les...

demanant una biblioteca infantil a Sant Feliu de Llobregat, ciutat on resideix des d'aleshores.

Durant

espanyola treballà

de

la guerra

civil

bibliotecària,

tot

contribuint a salvar molts exemplars de llibres catalans de la destrucció. Després de la guerra va donar classes de català al seu domicili particular, cosa que continuà fent anys més tard amb l'assessorament

Ha col·laborat habitualment en revistes locals i fou promotora del premi Martí Dot de poesia de Sant Feliu de Llobregat. És medalla d'or de la Ciutat de Sant Feliu de Llobregat (1993) i el 2008 se li va posar el seu nom a un carrer a la ciutat. El 2006 va rebre la Creu de Sant Jordi. El 2010 Medalla del Treball President Macià.

d'Òmnium Cultural. Al Primer Congrés de

L'1 de juliol de 2013, la Joana Raspall farà

Cultura

100 anys.

Catalana formà

part

de

la

ponència El llibre de teatre infantil que ocasionà

la

col·lecció

de

I des de l’escola volem donar-li les gràcies pels seus poemes i felicitar-la amb un fort:


En “Gerónimo” ens dóna la benvinguda ala biblioteca de l’escola cada dia i és des d’aquesta que volem recomanar-vos unes lectures molt interessants:


CICLE INICIAL:

Títol: “La tortuga poruga i la seva amiga eruga”.

Títol: “El forn d’en Musaranya”. Autor/a:. Svetlana Makarovic.

Autor/a: Carles Sala i Vila. Editorial: Barcanova. Editorial: Barcanova. Pàgines: 80.

Títol: “El gigante pequeño”. Autor/a: Andrés Guerrero.

Títol: “El dragón que quería ser violinista”.

Editorial: El barco de vapor.

Autor/a: Luisa Villar Liébana. Editorial: El barco de vapor.


CICLE MITJÀ:

La niña de rojo Roberto Innocenti. Ed. Kalandraka

La casa de los cubos Kunio Kato. Ed.AH Pípala

Carlota. Estafa! Geraldine Collet. Ed. Flamboyant

CICLE SUPERIOR: · La porta prohibida, David Nel·lo. Ed. Cruilla. · Hi ha coses que són de mal perdre, Jaume Cela. Ed. La Galera. · El zoo d'estiu, Isabel Córdova. Ed. Edebé.


D

urant el segon trimestre, els nens i les nenes de primer ens

hem endinsat en el curiós món de l’Andy Warhol. Les nostres mestres ens han

explicat

algunes

curiositats

d’aquest artista i ens han ajudat a conèixer millor la seva obra.

Aquest és un dels nostres racons de l’escola dedicats a l’artista. Com podeu veure, hi hem penjat un mural amb les fotografies i materials que vàrem portar a l’inici del projecte. Va ser una bona manera de començar a esbrinar qui era aquest tal Andy Warhol!

Per a fer una figura en tres dimensions, cadascú de nosaltres ha representat la seva llauna de sopa Campbell’s. Aquí teniu una mostra de com hem treballat!

Les parets del passadís han estat guarnides amb els nostres treballs: les llaunes Campbell i el quadre del Mickey Mouse. Hem après que a l’Andy li agradava molt pintar o fotografiar personatges famosos d’aquella època o objectes de la vida cotidiana.


Els nens i nenes de 2n hem treballat el pintor holandès Vincent Van Gogh. Aquest treball ens ha permès...

Conèixer la seva biografia.

Utilitzar la tècnica de l’autoretrat.

Conèixer i reproduir les seves principals obres.


“Aprendre a pintar com els grans pintors del Renaixement em va costar uns anys. Pintar com els nens, tota la vida.” Pablo Picasso Els alumnes de tercer estem descobrint aquest gran pintor. Cares, Cubisme i sentiments; guerra, pau, Guernica i coloms blancs; música i guitarres; Menines i Velázquez i el circ amb l’arlequí. Ens apropem a la seva obra amb la nostra pròpia mirada: la mirada d’un nen.

Aquestes són unes quantes de les nostres opinions: çPablo Picasso va viure la guerra i va pintar un quadre

molt

trist

anomenat

Guernica (Marc G.)çHe

après com dibuixava i pintava Picasso. M’ha agradat estudiar-lo i saber moltes coses d’ell. (Júlia G.)çPablo

Picasso m’ha ensenyat moltes coses

però el que més m’ha agradat han estat les cares tristes del Guernica. (Èlia G.)çPicasso pintava com un nen i per això m’agrada. (Hugo P.)çPablo Picasso feia uns quadres molt bonics. Sembla que només pinti ratlles i quadrats però quan et fixes molt bé t’adones que tot té sentit. (Assia S.)çPicasso pintava les cares quadriculades, com un nen, dibuixem nosaltres mateixos. (Kevin Cl.)

com

les

LA REVISTA DEL POMPEU  
LA REVISTA DEL POMPEU  

revista de l'escola Pompeu Fabra. Abril 2013

Advertisement