Page 22

CEIP POMPEU FABRA PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

1

2

3

4

5

En la programació de cada curs se solen preparar diverses sortides acadèmiques, que contemplen continguts del currículum en el seu vessant més pràctic, però no es relacionen directament amb la millora de la competència lingüística de l’alumnat.

2.4.10. Dimensió internacional del centre educatiu 1

2

3

4

5

El centre no ha participat mai en projectes europeus o internacionals, i no incorpora el desenvolupament de la dimensió europea en les finalitats del seu projecte educatiu.

22

Projecte lingüistic de centre  

Projecte lingüístic del Ceip. Pompeu Fabra, de Lloret de Mar