Page 20

CEIP POMPEU FABRA PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

2.4.4. Organització dels recursos humans 2.4.4.1. El pla de formació de centre en temes lingüístics 1

2

3

4

5

El centre ha fet una autodiagnosi amb les necessitats de formació relacionada amb els objectius estratègics i de millora de centre. El centre disposa d’una eina que facilita la identificació de les necessitats de formació. Té en perspectiva projectes de formació en les diverses àrees curriculars que no afecten directament a les llengües.

2.4.5.

Organització de la programació curricular

2.4.5.1. Coordinació cicles i nivells 1

2

3

4

5

Hi ha coordinació dins dels cicles, de català i de castellà. La falta de personal definitiu de llengua estrangera dificulta la coordinació a nivell d’etapa d’aquesta llengua.

2.4.5.2. Estructures lingüístiques comunes 1

2

3

4

5

El centre no ha fet cap reflexió sobre el tractament de les estructures lingüístiques comunes. Cada nivell opta de manera individual pel que fa a la programació i metodologia de les diverses llengües.

2.4.5.3. Projectes d’innovació 1

2

3

4

5

El centre no participa en cap projecte d’innovació que repercuteixi en tot el centre pel que fa a l’ensenyament/aprenentatge de les llengües.

2.4.6. 1

2

Biblioteca escolar 3

4

5

El centre té una biblioteca amb volum de documents suficients per donar resposta a les necessitats d’informació de la seva comunitat educativa, però desconeix el volum de documents que hi ha en les diferents llengües. Des de la biblioteca s’impulsen activitats de foment de la lectura de forma periòdica, però sense tenir una planificació general. Actualment la biblioteca s’està remodelant per tal que sigui més funcional com a biblioteca escolar.

20

Projecte lingüistic de centre  

Projecte lingüístic del Ceip. Pompeu Fabra, de Lloret de Mar

Advertisement