Page 1


2 The King of Muaythai


loading . . .

The King of Muaythai 3


¤ÓนÓ¼Ù้จÑด·Ó

ผู้จัดทำาตั้งใจที่จะทำาหนังสือ The King of Muaythai concept art book ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้ให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาขัน้ ตอนในการออกแบบเกมส์มวยไทยได้รขู้ น้ั ตอนกระบวนการทำางานว่าเป็นอย่างไรบ้าง ซึง่ รูปแบบการทำางานนั้นอาจ จะมีความซับซ้อนอยู่บ้างในแต่ละช่วง อาจจะยังมีขั้นตอนที่ขาดตกบกพร่อง หรือต้องเพิ่มเติมในหลายๆอย่าง ผู้จัดทำาได้ ตั้งใจทำาหนังสือเล่มนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ได้อ่านและได้ชมนั้นเกิดแรงบันดาลใจที่สานต่อความเป็นศิลปะของ มวยไทยในรูปแบบหนังสือ concept art ผมเชื่อว่าสิ่งที่หนังสือเล่มนี้ต้องการจะสื่อนั้นมีคุณค่าสำาหรับคนไทย

4 The King of Muaythai


Contents Prologue

6

Character Design

10

Scene Design

46

Interface Design

78

Evolution

89

Skill

89

Item

90

Logo

92

The King of Muaythai 5


6 The King of Muaythai


PROLOGUE

The King of Muaythai 7


จุดเริ่มต้น

เป็นฉากเปิดเรื่อง โดยมีจุกเป็นตัวเอกของเรื่อง ภาพที่สดงอยู่ข้าง บนเป็นฉากงานวัดที่จุกได้ขึ้นชกครั้งแรก โดยตัวภาพนั้นใช้โทน แสงสีส้มที่เป็นแสงหลอดไฟของเวทีมวย บรรยากาศฉากหลังนั้น ได้มาจากบรรยากาศงานวัดจริงๆที่หลอดไฟหลากสีและเครื่อง ตกแต่งงานวัดทั่วไป

8 The King of Muaythai

โทนสีได้แรงบันดาลใจมา จาก มวยวัด อ้างอิงจาก www. siamfishing.com


จุก

เด็กวัดที่ถูกพ่อแม่แท้ทิ้งไว้ที่หน้าวัดแห่งหนึ่ง จุกได้หลวง พ่อแช้มเจ้าอาวาสวัดรับมาเลี้ยงดูตั้งแต่ยังเป็นทารก จุกได้โตมา พร้อมกับเด็กวัดที่อาศัยมาก่อนหน้านี้แล้ว เด็กวัดคนนั้นชื่อโต้ง เวลาจุกจะไปไหนมาไหนจะต้องมีโต้งคอยดูแลอยู่เสมอ โต้งจะเป็น คนคอยให้คำ�แนะนำ�จุกในเรื่องของกฎระเบียบภายในวัด จุกจะ เชื่อฟังโต้งอยู่เสมอ วันหนึ่งเมื่อทั้งคู่เริ่มเติบโตในฐานะเด็กวัดที่พอ จะประสีประสาฟังหรือพูดคุยกับผู้ใหญ่บริเวณนั้นได้แล้ว เจ้าโต้ง ได้แอบหลวงพ่อไปเที่ยวเล่นที่บริเวณหลังวัดคนเดียว โต้งได้ไปเห็น ค่ายมวยแห่งหนึ่ง ค่ายมวยนั้นชื่อค่ายมวยหลังวัด โต้งได้แอบไปดู ว่าภายในค่ายมวยนั้นเป็นอย่างไร ผู้คนในนั้นทำ�อะไรบ้าง โต้งเริ่ม สนใจที่จะฝึกมวยและเริ่มครูพักลักจำ�จากที่ค่ายมาฝึกที่วัดบ่อยๆ จนวันหนึ่งที่วัดนั้นได้มีการจัดงานวัดขึ้นมา โต้งได้เห็นเวทีมวยวัด ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โต้งเกิดความสนใจและได้ขอหลวงพ่อแช้มขึ้น ชกเวทีมวยวัดนี้เป็นครั้งแรก โดยที่เจ้าตัวนั้นยังไม่มีประสบการณ์ ขึ้นชกเลยสักครั้ง ในขณะที่โต้งนั้นเริ่มต่อยครั้งแรกบนเวที เจ้าจุก ก็ได้มาเห็นพี่ชายตนเองขึ้นชก จุกเริ่มเห็นความสนุกของมวยไทย จุกเริ่มเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำ�ตามพี่ชาย และนั้นคือจุดเริ่มต้นที่ ทำ�ให้จุกอยากขึ้นชกเวทีมวยเป็นครั้งแรก จุกได้ติดสอยห้อยตาม เจ้าโต้งตลอดเวลาเพื่อที่จะได้ศึกษาเรื่องมวยไทยไม่มากก็น้อย จน ผ่านมาร่วม1ปี บริเวณวัดที่จุกอาศัยนั้นได้มีการจัดงานวัดขึ้นอีก ครั้ง เจ้าโต้งไปดูประจำ�มาชมด้วย เจ้าของค่ายมวยหลังวัดนี้มีชื่อ ว่านายทุนแสนโชค นายทุนแสนโชคนั้นได้เห็นแววเจ้าโต้งและเริ่ม อยากที่จะชักชวนเจ้าโต้งไปฝึกค่ายมวยที่ตัวเองเปิดอยู่ เจ้าโต้งเห็น ด้วยเพราะตัวเองจะได้ไปฝึกวิชาจริงๆจังๆเสียที เจ้าโต้งได้บอก หลวงพ่อว่าจะมีคนรับไปอุการะและฝึกฝนวิชามวยด้วย หลวงพ่อ ได้อณุญาติเจ้าโต้งและเห็นดีเห็นงามที่จะได้เห็น เจ้าโต้งนั้นมีความ สุข ส่วนจุกนั้น อยากจะเดิตามรอยพี่ชาย เจ้าตัวจึงฝึกวิชาเองที่วัด และขึ้นชกในงานวัดครั้งถัดมาก

ใช้โทนขาว-ดำ� ดูความลึกของแสงว่าสมบูรณ์หรือไม่ The King of Muaythai 9


10 The King of Muaythai


CHARACTER DESIGN การออกแบบตัวละครของแต่ละตัวนั้นได้นำาเอกลักษณ์และลักษณะ เด่นของนักมวยจริงๆมาใช้ในการออกแบบ โดยขั้นตอนการออกแบบนั้นมี ขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้เวลานานพอสมควรในการออกแบบตัวละครแต่ละตัว ใช้เทคนิคการออกแบบด้วยโปรแกรม photoshop และ clipstudio เป็น ส่วนใหญ่ ซึ่งตัวละครแต่ละตัวนั้นมีความยากง่ายในการออกแบบแตกต่างกัน โดยตัวละครทุกตัวนั้นจะผ่านการปรับแต่งตลอดเวลาในการออกแบบ

The King of Muaythai 11


12 The King of Muaythai


The King of Muaythai

The King of Muaythai 13


14 The King of Muaythai


JOOK The King of Muaythai 15


J O O K

จุก

ตัวละครจุก อายุ 18ปี หนัก 67 สูง 175 ซม. จุกเป็นเด็กผู้ที่โดนพ่อแม้ทิ้งตั้งแต่ยัง เด็ก โดยมีหลวงพ่อแช้มเป็นผู้รับมาเลี้ยง จุกเป็นคนที่มีลักษณะนิสัย ชอบความสนุก เฮฮา แต่ก็แฝงไปด้วยความดุดัน

16 The King of Muaythai


จุกจะเป็นตัวละครเดียวที่ผู้เล่น จะได้ทำาการบังคับตลอดทั้งเกมส์ และ เป็นตัวละครเดียวที่เห็นพัฒนาการและ ความเปลี่ยนแปลงมากที่สุด

The King of Muaythai 17


18 The King of Muaythai


ภาพซ้ายเป็นภาพสเก็ตแรกของจุก โดยคอนเซปต์ นั้นได้มาจากชื่อของตัวละครเลย โดยตัวละครจะเป็นผู้ชาย มัดจุกเดดร็อค แต่บังเอิญว่าภาพสเก็ตแรกนั้นมีความคล้าย กับตัวละครในเกมส์มือถือเจ้าหนึ่ง เลยทำ�การเปลี่ยนแปลง ทรงผมที่มีความเป็นจุกแต่ไม่มัดแบบเก่า

The King of Muaythai 19


เป็นภาพการลงสีครั้งแรกในทรงผมเดดร็อค ซึ่งมี ความคล้ายคลึงกับตัวละครในเกมส์บนมือถือเจ้าหนึ่งอยู่พอ สมควร

20 The King of Muaythai


Hairstyle

มีการใช้ทรงผมต่างๆเพื่อทดลงทรงผมในรูปแบบใหม่ไม่ให้ซ้ำาแบบ เดิมโดยทำาการเพนท์ติ้งลงบนโปรแกรม photoshop เพื่อดูสีและภาพรวม ของทรงผม

The King of Muaythai 21


22 The King of Muaythai


ภาพซ้ายเป็นการออกแบบตัวละครครั้งแรก โดยใช้การสเก็ตสี เป็นหลักเพื่อดูภาพรวมของตัวละคร ส่วนภาพข้างบนนั้นเป็นภาพที่ใช้ การทดลองสีผิวต่างๆของตัวละครและเสื้อผ้าที่สวมใส่

The King of Muaythai 23


24 The King of Muaythai


TONG The King of Muaythai 25


T O N G

โตง

โต้ง อายุ 24 ปี หนัก 67 สูง 178 ซม. โต้ง คือรุ่นพี่เด็กวัดที่โตมากับจุก โต้งเป็นคนที่มี ลักษณะนิสัยที่ดูใจดี และเงียบขรึม มีความคิด เป็นของตัวเอง เมื่อโตขึ้นโต้งได้เข้าไปซ้อม มวยกับค่ายมวยหลังวัดที่มี นายทุนแสนโชคเป็น เจ้าของค่าย

26 The King of Muaythai


โต้งเป็นหนึ่งตัวละครที่เป็นทั้ง ผู้มีพระคุณสำาหรับจุกและเป็นตัวร้าย สำาหรับจุกเช่นกัน บุคคลิกจึงมีความ ดุดันและเงียบขรึมตลอดเวลาอ

The King of Muaythai 27


28 The King of Muaythai


เป็นการสเก็ตสีเบื้องต้น โดยตอน แรกจะให้โต้งมีลักษณะที่ดูรวดเร็ว ว่องไว เป็นมวยไทยสายพริ้ว แต่ก็ต้องมีบางส่วน ปรับเปลี่ยนให้ดูแข็งแรงขึ้นมากกว่าเดิม

The King of Muaythai 29


30 The King of Muaythai


TUN The King of Muaythai 31


T u N ตัน ตัน อายุ 36 ปี เป็นลูกน้องของ นายทุนแสนโชค มีร่างกายที่ใหญ่โต เป็นคนที่ นายทุนแสนโชคไว้ใจเวลาให้จัดการกับปัญหา ต่างๆ

32 The King of Muaythai


ตันเป็นตัวละครที่มักจะเป็นคู่ ปรับกับจุกและเป็นคนสอนมวยให้กับจุก ตอนที่จุกนั้นอยู่ค่ายมวยหลังวัดของนาย ทุนแสนโชคด้วย ตันเป็นคนที่มีนิสัยรัก เพื่อนพ้อง แต่มักจะเชื่อฟังนายทุนแสน โชคเป็นหลักและมักทำาในสิ่งที่ผิดอยู่บ่อยๆ เพราะโดนนายทุนแสนโชคบงการ

The King of Muaythai 33


เป็นการสเก็ตสีเบื้องต้น โดย เน้นความเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนคือ ตัวใหญ่ แข็งแรงมาก และดูดุดัน

34 The King of Muaythai


ลองแบ่งสีของกางเกงในแต่ละอารมณ์ดูว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันหรือเหมาะสมมากเท่าไหร่

The King of Muaythai 35


SAN CHOKE

แสนโชค

36 The King of Muaythai

นายทุนแสนโชค อายุ 75 ปี หนัก 79 สูง 160 ซม. นายทุนแสนโชค คือเจ้าของค่าย มวยหลังวัดและรวมถึงเป็นเจ้าของบ่อนการ พนันโดยใช้มวยไทยเป็นเครื่องมือในการเล่น พนัน นายทุนแสนโชคเมื่อดูบุคคลิกภายนอก แล้ว ดูเป็นคุณปู่หน้าตาใจดี แต่กลับมีความ ความคิดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกี่ยวกับมวยไทย เนื่องจากนายทุนแสนโชคมองว่ามวยไทย เป็นเครื่องมือหากินชนิดหนึ่งมากกว่าศิลปะ ป้องกันตัว


ตัวละครนายทุนแสนโชคนั้น แต่ เริ่มเดิมทีนั้นได้ออกแบบให้ดูผอมกว่านี้ และมีความเป็นเจ้าพ่อมากกว่านี้ แต่ได้มี การปรับเปลี่ยนในหลายๆส่วนให้ดูเป็นคน ใจดีที่พร้อมจะชักชวนคนมาเข้าค่ายตัวเอง ได้ตลอดเวลา

The King of Muaythai 37


เริ่มแรกเป็นการสเก็ตโดย ทำาให้นายทุนแสนโชคนั้นดูเป็นผู้ทรงอิ ทธิพล ดูมีอำานาจเงินทองมากมาย เห มือนตัวร้ายในหนังไทยสมัยก่อน

38 The King of Muaythai


เป็นการออกแบบที่ตอนแรกนึกถึงความเป็นเจ้าพ่อตามแบบฉบับในหนัง Godfather แต่ ด้วยสภาพอากาศในประเทศไทย จึงไม่เอื้ออำานวยต่อเครื่องแบบชุดนี้เท่าไหร่นัก

The King of Muaythai 39


PRIEST CHAM

หลวงพอแชม หลวงพ่อ อายุ 51ปี หนัก 68 สูง 181ซมหลวงพ่อคือคนที่รับจุกมาเลี้ยง เพราะ เห็นมีคนเอามาทิ้งไว้หน้าวัดและได้ถ่ายทอด วิชามวยบางส่วนให้จุกเนื่องจาก หลวงพ่อ เองก็เคย เป็นแชมปมวยเก่าที่เคยเป็นชื่อเป็น เสียงให้กับค่ายมวยหลังวัดของนายทุนแสน โชค เมื่อ 20ปีก่อน หลวงมีลักษณะนิสัย เงียบ ขรึม ไม่สุงสิงกับใครรักความสงบ

40 The King of Muaythai


ตัวละครหลวงพ่อแช้มนั้น ได้ออกแบบให้ ดูเป็นพระที่มีความสงบ เงียบขรึม ดูเป็น บุคคลที่น่าเกรงใจ และดูมีความรู้ความ สามารถมากมาย

The King of Muaythai 41


เป็นการสเก็ตสีโดยอาศัยภาพ รวมของความเป็นพระที่มีลักษณะ นิสัยเงียบขรึม โดยอาศัยรอยสักตรง หน้าอก เพื่อบ่งบอกถึงความน่าเกรง ขามเมื่อสมัยก่อน

42 The King of Muaythai


การออกแบบจีวรของหลวงพ่อนั้นมีความเรียบจนเกินไป เลยได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับ แบบจีวรให้เหมาะสมตามรูปร่าง รวมไหล่ที่งอลงข้างล่าง ก็ได้ทำาการแก้ไขเพียงบางส่วน

The King of Muaythai 43


P L A M ปาลม ปาล์ม อายุ 28ปี เป็นพี่เลี้ยงนักมวย ในค่ายมวยหลังวัด ปาล์มเป็นที่มักทำาหน้าตา นักเลงอยู่ตลอดเวลา แต่ลึกๆแล้วเป็นคนที่ ใจดีและอ่อนโยนโดยเฉพาะเวลาเห็นแมว จะ ชอบเข้าไปคลุกคลีด้วยตลอด ปาล์มจะเป็นอีก ตัวละครที่คอย ให้เควสจุกทำานู้นนี่นั้นอยู่บ่อย ครั้ง หรือที่เราเรียกกันว่า npc (non-player character) นั้นเอง

44 The King of Muaythai


The King of Muaythai 45


46 The King of Muaythai


scene DESIGN

การออกแบบฉากแต่ละฉากนั้นต้องอาศัยหลักความเป็นจริงมากใน การออกแบบ เพราะเนื้อเรื่องที่ได้แต่งขึ้นมานั้นมีหลักความเป็นจริงผสมอยู่ มาก ในการออกแบบฉากแต่ละฉากนั้นจึงอาศัยสภาพแวดล้อมจริงในการ วาดโดยใช้โปรแกรม photoshopในการร่างแบบ แล้วลงสีด้วยโปรแกรม clip studio ที่จะทำาให้ภาพนั้นออกมาเหมือนสีน้ำาและมีความน่ามองมากขึ้น The King of Muaythai 47


48 The King of Muaythai


TEMPLE

The King of Muaythai 49


50 The King of Muaythai


เป็นฉากวัดทีไ่ ด้ทาำ การออกแบบเหมือนวัดทัว่ ไป ตัวภาพเน้นในโทน สดใสใบไม้รว่ ง มีความร่มรืน่ ร่มเย็นอยูต่ ลอดเวลา ส่วนทางรูปภาพ3รูปทางขวา นัน้ รูปบนสุดนัน้ เป็นรูปทีป่ รับเป็นขาวดำาเพือ่ วัดค่าแสงว่ามีความลึกของภาพมาก แค่ไหน ส่วน2ภาพต่อมา เป็นภาพที่ทดลองใช้สีที่แตกต่างกันในบรรยากาศ ต่างๆ มีทั้งโทนตอนเย็นและใบไม้ร่วง

The King of Muaythai 51


52 The King of Muaythai


TEMPLE COURT

The King of Muaythai 53


54 The King of Muaythai


ลองวัดค่าแสงดูว่ามีความเหมาะสมกับความ ลึกของภาพไหม และไล่แสงตรงกลางดูให้เหมือนประตู ที่กำ�ลังจะเปิด

เป็นฉากบริเวณหน้าลานวัดที่เด็กวัดทั้งสอง ทั้ ง เจ้ า จุ ก และเจ้ า โต้ ง ใช้ วิ่ ง เล่ น และซ้ อ มมวยไทยใน เวลาตอนเย็นของทุกวัน บรรยากาศทีใ่ ช้ในการเพนท์คอื บรรยากาศตอนเย็นทีใ่ ช้แสงสีสม้ ให้ความรูส้ กึ สงบ ร่มเย็น และดูอบอุน่ ในเวลาเดียวกัน ส่วนใบไม้ทร่ี ว่ งอยูต่ รงบริเวณ พื้นนั้นแสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศ พอมีลมพัดบ้างไม่ มากก็น้อย The King of Muaythai 55


56 The King of Muaythai


OLD MARKET

The King of Muaythai 57


58 The King of Muaythai


ฉากตลาดเก่านีไ่ ด้แรงบันดาลใจมาจากตลาดเก้าห้อง100 จ.สุพรรณบุรี โดยฉากนีม้ คี วามยุง่ ยากตรงที่ จำ�บล็อคไม้บน หลังคาและระเบียงบนชันสองนัน้ มีจ�ำ นวนมาก รวมถึงการเพนท์ในส่วนของผิวไม้นน้ั ต้องใช้การสังเกตุคอ่ นข้างนานพอสมควร ส่วนโทน ทีใ่ ช้นน้ั ได้ลองใช้โทนตอนเย็น โดยนำ�แสงสีสม้ มาทำ�ให้บรรยากาศมีความน่ามองและรูส้ กึ เย็นมากขึน้ ตัวฉากตรงนีจ้ ะเป็นการดำ�เนินเนือ้ เรือ่ งในส่วนทีจ่ กุ นัน้ ต้องเดินทางไปมาระหว่างโรงยิมและวัด โดยจะมีเหล่า่ คนสารพัดออกมาใช้งานเจ้าจุกให้ท�ำ นูน้ ทำ�นีอ่ ยูบ่ อ่ ยๆ ส่วนภาพ ทางด้านขวานัน้ ใช้การจำ�ลองสีวา่ โทนเหมาะสมและน่ามองมากกว่ากัน

The King of Muaythai 59


60 The King of Muaythai


GYM

The King of Muaythai 61


62 The King of Muaythai


โรงยิมหลังวัดเป็นโรงยิมของจุกและโต้งที่ใช้ฝึกซ้อมวยอยู่เป็นประจำา โดยโรงยิมนั้นจะมีกระจกเพื่อให้คนภายนอกนั้น ได้เห็นการซ้อมมวยไทยไปในตัวด้วย และยังมีโดมที่เอาไว้ให้นักกีฬานั้นออกกำาลังกายภายในตัว

The King of Muaythai 63


64 The King of Muaythai


BOXING RING

The King of Muaythai 65


ฉากบนเวทีมวยนัน้ เป็นฉากทีใ่ ช่บอ่ ยทีส่ ดุ เพราะเนือ้ เรือ่ งส่วนใหญ่นน้ั ดำาเนินเนือ้ เรือ่ งบนเวทีเสียเยอะ ตอนบังคับตัวละคร ส่วนใหญ่กจ็ ะเกิดขึน้ บนเวทีบอ่ ยๆ เวทีมวยทีไ่ ด้วาดไว้นน้ั มีหลายแบบ โดยให้อารมณ์แตกต่างกัน เพราะจุกนัน้ ขึน้ หลายเวทีมวย มากๆ เช่น ในยิมของค่ายมวยหลังวัด บนเวทีมวยงานวัด

66 The King of Muaythai


The King of Muaythai 67


ส่วนสเตเดียมทีใ่ ช้นน้ั ได้เพิม่ หลอดไฟและจอทีพ่ ร้อมแสดงผลตลอดเวลา จอข้างบนนัน้ เป็นจอทีเ่ อาไว้แสดงไฮไลท์ของ การต่อสูแ้ ต่ละครัง้ และจะมีโฆษณาคัน่ เวลาด้วย

68 The King of Muaythai


The King of Muaythai 69


70 The King of Muaythai


STORY

The King of Muaythai 71


เป็นฉากเปิดตัวเนือ้ เรือ่ งช่ โดยเนือ้ ตัง้ แต่ตอนนีเ้ ป็นต้นไป จะเป็นเนือ้ เรือ่ งตอนจุกโตแล้ว จากครัง้ ทีจ่ กุ ได้ขน้ึ ชกบนเวทีมวยวัด เมือ่ สมัยยังเด็ก นายทุนแสนโชคได้ไปงานวัดอีกครัง้ และได้เห็นจุกขึน้ ชกเป็นครัง้ แรก นายทุนแสนโชคเห็นแววเจ้าจุกเลยพามาทีค่ า่ ย มวยอีกคน โดยในค่ายมวยนีเ้ จ้าจุกได้เจอพีช่ ายตนเองอีกครัง้ นัน้ คือโต้ง เนือ้ เรือ่ งช่วงนีจ้ กุ ได้ฝกึ ซ้อมมวยกับ“ปาล์ม”พีเ่ ลีย้ งนักมวย และจะได้รบั ท่าไม้ตายต่างๆเข้ามาเสริมอีกด้วย ช่วงทีจ่ กุ ได้อยูใ่ นยิมนัน้ จุกจะได้ชกมวยกับนักมวยต่างถิน่ อยูต่ ลอดและจะได้พฒ ั นา ฝีมอื และประสบการณ์ไปในตัวด้วย

72 The King of Muaythai


วาดโดยอาศัยประกายไฟในการทำ�แอคชัน่ ต่างๆ เพือ่ ประกอบให้เห็นว่าการออกท่าทางแต่ละครัง้ นัน้ มีความดุดนั ร้อนแรง มากแค่ไหน ส่วนภาพทางขวามือเป็นการทดลองสไตล์การลงสีในแต่ละแบบแล้วนำ�มาเลือกเพือ่ ให้เหมาะสมกับเนือ้ เรือ่ งช่วงนี้

The King of Muaythai 73


74 The King of Muaythai


BROTHER

The King of Muaythai 75


เป็นภาพทีส่ ะท้อนอารมณ์ของจุกและโต้งทีแ่ สดงถึงความร้อนแรงและพร้อมห้�ำ หัน่ กันตลอดเวลา ความเดือดดาลของพีน่ อ้ งคู่ นีจ้ ะเป้นบทสรุปของเรือ่ งราวทัง้ หมด

76 The King of Muaythai


เมื่ อ จุ ก ได้ เ ติ บ โตในค่ า ยมวยหลั ง วั ด แห่ ง นี้ แ ละได้ เรี ย นรู้ อ ะไร มากมายทั้งประสบการณ์และฝีมือ จุกก็ได้รับรู้เบื้องหลังของค่ายมวยแห่งนี้ นั้นคือนายทุนแสนโชคได้เปิดบ่อนการพนันมวยอย่างลับๆ จุกเข้ามาที่ค่าย มวยแห่งนี้เพื่อที่จะได้สานต่อมวยไทยอย่างถูกต้อง แต่ตัวเองกลับโดนใช้ เป็นเครื่องมือหากินมาโดยตลอด จุกเริ่มคิดที่จะกลับวัดที่ตัวเองนั้นได้โตมา จุกเริ่มปลีกตัวออกจากค่ายมวยและชักชวนโต้งกลับวัดด้วยกัน แต่โต้งกลับ ปฏิเสธถึงแม้เจ้าตัวจะรู้เบื้องหลังเร่ื่องนี้แล้วก็ตาม โต้งอยากอยู่ที่นี่เพราะ ตัวเองมีทั้งเงินและอำ�นาจ โต้งหลงใหลในเงินทองที่หลั่งไหลเทมาหาตัวเอง เมื่อจุดได้ทราบแบบนั้นแล้ว จุกจึงปลีกตัวออกจากค่ายมวยนี้ทันที จุกได้ กลับมารับใช้หลวงพ่อแช้มที่วัดเหมือนเคย จุกมีความสุขดีที่ได้อยู่ที่วัดแห่งนี้ เมื่อเวลาผ่านไป งานวัดที่จัดขึ้นประจำ�ทุกปีได้วนมาอีกรอบแล้ว จุกได้ขึ้นชก เวทีมวยวัดอีกครั้ง แต่ครั้งนี้นายทุนแสนโชคกลับมาดูด้วยเช่นกัน และพร้อม ลูกน้องมากมาย นายทุนแสนโชคได้ยื่นข้อเสนอกับจุกว่า ถ้าจุกสามารถขึ้น ชกแล้วชนะกับลูกน้องของตนเองได้ เจ้านายทุนจะไม่มาเหยียบที่วัดอีกเลย จุกรับคำ�ท้านายทุนแสนโชคทันที และทันใดนั้น ลูกน้องที่นายทุนแสนโชค ได้ส่งขึ้นมาคนแรกนั้นคือ นายตัน ลูกสมุนมือขวาของนายทุนแแสนโชค จุก ขึ้นชกกับนายตันทันทีที่สัญญาณเริ่ม เมื่อจุกขึ้นชกไปได้ครึ่งยก นายตันก็ล้ม ลงและหมดสติทันที เนื่องจากโดนจุกเสยคางน็อคทันที และเมื่อนายตันต้อ งออกจากสนาม ลูกน้องคนถัดมาที่จุกต้องสู้ด้วย กลับเป็นพี่ชายตัวเองที่เคย เคารพ เมื่อสัญญารเริ่มขึ้น โต้งที่เมื่อก่อนใจเย็นในการต่อสู้ทุกครั้งกลับกลาย เป็นฝ่ายรัวหมัดใส่จุกก่อน จุกเริ่มทนทานหมัดของโต้งไม่ไหว เนื่องจากหมัด ที่รุนแรง ลูกเตะที่สามารถเตะต้นกล้วยขาดได้ กำ�ลังโถมเข้าใส่จุกอย่างไม่ หยุด จุกเริ่มใช้สมาธิแล้วหาจังหวะเล็งไปที่างของโต้ง เมื่อโต้งเริ่มหมดแรง จุกเริ่มรัวหมัดใส่ไม่ยั้งแล้วหาจังหวะเสยคางโต้งจนได้ โต้งหมดสติทันที แล้ว เมื่อนั้นนายทุนแสนโชคจึงได้ทำ�ตามสัญญา และจากไปแต่โดยดี The King of Muaythai 77


78 The King of Muaythai


INTERFACE DESIGN การออกแบบรูปแบบเกมส์ของเรื่องนี้นั้น จะเน้นไปในโทนขาวดำา เพื่อให้เวลาตัวเกมส์ที่ได้มาเวลาขึ้นหน้าจอนั้นจะได้เห็นตัวอักษรชัดเจนมาก ขึ้น ไม่ลายตา ส่วนตัวเกมส์เพลย์นั้นได้ออกแบบให้ดูมีแอคชั่นที่อลังการและ มีคะแนนคอยบอกตลอดเวลาเหมือน RPG ที่เราเคยเล่นกัน

The King of Muaythai 79


80 The King of Muaythai


FIRST PAGE

The King of Muaythai 81


เอฟเฟคสี แ ดงที่ เ กิ ด จากตาและขวั ญ ข้ า งหลั ง นั้น หมายถึงความร้อนแรงของจุกที่เริ่มปะทุขึ้นมาในช่วง กลางของเนื้อเรื่อง

82 The King of Muaythai


การออกแบบหน้าเปิดเกมส์หน้าแรกนั้น เป็นการใช้สีหน้าตัวละครจุกเป็นหลัก โดยหน้าตาและเอฟเฟคจะเปลี่ยนไป ตามการดำ�เนินเนื้อเรื่องในแต่ละบท เช่นถ้าหากเราเปิดเกมส์ครั้งแรกเราจะได้เห็นจุกสวมมงคลก่อนเป็นอันดับแรก พอดำ�เนิน เรื่องไปช่วงกลางเรื่อง เมื่อเปิดหน้าเปิดเกมส์ก็จะเห็นท่าทางจุกเปลี่ยนไปเช่นกัน The King of Muaythai 83


84 The King of Muaythai


The King of Muaythai 85


เป็นการบอกสถานะความเจ็บปวดของแต่ละ ส่วน จะมีการไล่ระดับจากสีเหลืองไปสีแดงทันที หากบนร่างกายใครมีสแี ดงก่อน (ยกเว้นหัว) อวัยวะ ส่วนนัน้ จะได้รบั ความเสียหายหนักและการโจมตี ของอวัยวะนัน้ จะมีประสิทธิภาพเบาลง แต่ถา้ หาก บริเวณหัวใครแดงก่อนจะปรับน็อคทันที ในกรณี ที่หมดยกหรือหมดเวลาก่อนแล้วทั้งสองฝ่ายไม่ น็อค จะนับคะแนนจากค่าความเสียหายทีไ่ ด้รบั ใคร ได้รบั ความเสียหายมากสุดจะแพ้ไปทันที

86 The King of Muaythai


เป็ น การออกแบบฉากต่ อ สู้ โ ดยใช้ มุ ม มอง แบบ2มิติ โดยมีสถานะทีบ่ ง่ บอกถึงการโจมตีและสถานะ ของการโดนโจมตีดว้ ย ฝัง ทีเ่ สียเปรียบได้เปรียบนัน้ จะวัด จากสถานะที่ขึ้นตามร่างกายที่เป็นรูปสีขาวอยู่ทั้งสอง มุมซ้าย-ขวาล่าง เป็นการออกแบบโดยไม่ใช้หลอดเลือด หรือ HP BAR แบบเดิมเหมือนเกมส์ทั่วไป แต่จะเป็น การวัดความเหนื่อยล้าทางร่างกายจริงๆเหมือนที่นัก มวยในชีวิตจริงนั้นได้ประสบเจอกับตัว การต่อสู้ในแต่ ละครั้งนั้นจะมีการใช้เอฟเฟคแสงไฟและประกายไฟ ตลอดเวลา รวมถึงบนหน้าจอนั้นจะมีเวลาและจำานวน ยกกำากับอยู่เสมอ

ตัวสถานะที่มีไว้เพื่อบอกจำานวนการโจมตีต่อ เนื่อง จะแบ่งระดับไปตั้งแต่ D C B A S SS

เป็นการแสดงจำานวนยกและเวลาของแต่ละยก โดยการขึ้นชกแต่ละครั้งจะมีจำานวน ยกทั้งหมด 5 ยกจะมีเวลาให้ขึ้นชกเพียงแค่3นาทีเท่านั้น The King of Muaythai 87


evolution

การพัฒนาตัวละครจุกนั้นจะแบ่งเป็น5ช่วง โดยมีลักษณะที่แตกต่างกันนั้นคือ ความลีนของกล้ามเนื้อ รอยสัก รอย แผล และหนวด โดยในช่วงแรกนั้นจะเป็นการสะสมเลเวลตั้งแต่เลเวลที่1-10 กล้ามเนื้อของจุกนั้นยังมีความอวบอิ่มของไขมันอยู่ เป็นจำานวนเยอะ แต่ก็พอมีกล้ามเนื้อให้เห็นอยู่บ้าง เมื่อมาถึงพัฒนาการขั้นต่อมา จะเป็นการพัฒนาในเรื่องของกล้ามเนื้อ และ รอยสักเพิ่มขึ้นเนื่องจากเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นตามเหตุการณ์ของเนื้อเรื่องการพัฒนาในช่วงที่2นี้จะมีเลเวลอยู่ที่11-20 ส่วน พัฒนาการที่3นั้นตัวจุกจะเริ่มมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากขึ้นและเริ่มมีรอยแผลให้เห็นตามใบหน้าบ้างแล้ว ในช่วงพัฒนา การที่4-5นั้น ตัวจุกจะเริ่มไว้หนวดและเครา และเพิ่มรอยสักมากขึ้นโดยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่จุกต้องเผชิญกับนายตัน ลูกสมุนมือ ขวาของนายทุนแสนโชคและต้องเผชิญกับบอสตัวสุดท้ายนั้นโต้งพี่ชายของเค้าเอง

88 The King of Muaythai


skill

สกิลหรือทักษะของมวยไทยที่ตัวละครจุกได้ใช้นั้นจะต้องมีการ ฝึกฝนและทำาภารกิจตามที่เนื้อเรื่องได้รับมอบหมาย ตัวสกิลนั้นเมื่อได้ รับมาแล้ว จะมีสัญลักษณ์หรือช่องเกิดขึ้นตามอินเตอร์เฟสสกิล ซึ่งมี ทั้งหมด6สกิลใหญ่ๆ โดยแต่ละสกิลนั้นจะใช้รูปแบบท่าทางของมวยไทย โดยมีอวัยวะเป็นตัวแบ่งประเภทของสกิล

เป็นสกิลเตะทั้งหมดของ มวยไทย รวมถึงท่าถีบด้วยเช่นกัน ตัวสัญลักษณ์จะเป็นท่าทางของจุก ที่เตะลอยขึ้นไปบนฟ้า

เป็นสกิลเข่าลอยทั้งหมด ของมวยไทย โดยจะได้รับมาจาก เควสที่ได้จากนายปาล์ม โดยใช้ ภาพเข่าลอยที่พุ่งขึ้นไปบนฟ้า

เป็นสกิลศอกทั้งหมดของ มวยไทย โดยจะได้รับมาจากเควส ที่ได้จากหลวงพ่อแช้ม โดยใช้ภาพ ท่าศอกที่พุ่งไปด้านข้าง

เป็นสกิลโน้มเข่าทั้งหมด ของมวยไทย ได้มาจากการรับ เควสทั่วไป ตัวสัญลักษณ์จะใช้ภาพ จุกโน้มตัวแล้วเข่าลอยไปข้างหน้า

เป็นสกิลเข่าต่อยทั้งหมด ของมวยไทย โดยจะได้รับมาจาก เควสที่ได้จากนายปาล์ม โดยใช้ ภาพหมัดแยปพุ่งไปข้างหน้า

เป็นสกิลการป้องกันทั้ง หมดของมวยไทย โดยจะได้รับมา จากโต้งและนายตันในตอนที่จุกยัง ฝึกตัวเองตอนอยู่ที่ค่ายมวย

The King of Muaythai 89


item

90 The King of Muaythai


The King of Muaythai 91


logo

การออกแบบสไตล์ โ ลโก้ นั้ น ได้ แ รง บันดาลใจมาจากเกมส์RPGเจ้าหนึ่งทตอนนี้ี่มี ทั้งหมด15ภาค การออกแบบโลโก้นั้นถอดแบบ มาจากท่ามวยไทย

92 The King of Muaythai


ในตอนแรกมีการออกแบบโดยใช้รอย สักของเสือเผ่นเป็นพื้นหลังแต่ด้วยความที่เมื่อ ถอดแบบออกมาแล้ ว ตั ว เสื อ มี ค วามน่ า รั ก จน เกินไปจึงได้ทำาการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

เป็นการเปลี่ยนพื้นหลังโดยถอดรูปมา จากเสือในชีวิตจริงและปรับเปลี่ยนโทนสีของ โลโก้ให้ดูน่ามองมากขึ้นตามสถานการณ์

ดูอีกครั้ง

ลองใช้โทนขาวดำาในการดูมิติของโลโก้

การออกแบบทั้งสามแบบนั้นเกิดการลายตามากเกินไป จนไม่สามารถ ดูออกได้ว่าโลโก้นั้นมีลักษณะเป็นเช่นไร ภายหลังจึงได้ทำาการนำาเสือออกไป

The King of Muaythai 93


ชีวิตนักมวยนั้นมีอุปสรรคมากมายกว่าจะมา ถึงจุดสูงสุดของอาชีพได้ ไม่ว่าจะผ่านทั้งเรื่องการฝึก ร่างกาย คำ�กร่นด่าจากผู้ชม การโดนโกงที่พบเห็นได้ มากมาย แต่นักมวยทุกคนก็ผ่านจุดนั้นมาได้และพร้อม ที่จะฝ่าฟันทุกอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามา

94 The King of Muaythai


มวยไทยมีความสำ�คัญกับชาติไทยมาตั้งแต่สมัย โบราณ มวยไทยในสมัยโบราณนั้นมีความสำ�คัญในเรื่อง ของการสู้รบ สงคราม การป้องกันตัว มวยไทยในสมัย ก่อนมักใช้ไปควบคู่กับอาวุธ เช่น ดาบ พล้อง ง้าว หอก และอย่างอื่นอีกสารพัดอย่าง มวยไทยช่วยรักษาชาติ มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน แต่ปัจจุบันมวยไทยเป็นที่นิยมใน คนส่วนน้อยอยู่ เพราะเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาท ในชีวิตสื่อต่างๆเริ่มชักจูงคนไปในเส้นทางที่แตกต่างกัน ไป มวยไทยก็เริ่มมีแนวทางที่แตกต่างไปตามกาลเวลา เช่นกัน หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของสื่อที่จะช่วยพาให้ มวยไทยมีความน่าสนใจมากขึ้น ไม่มากก็น้อย

The King of Muaythai 95


96 The King of Muaythai

end

Thesis 100  
Thesis 100  
Advertisement