Page 1

1


Een bijzonder project?

Fonds Coöperatief Dividend

Bijzondere projecten verdienen steun Heeft of kent u een project dat een financiële steun in de rug nodig heeft? Kijk dan of het Fonds Coöperatief Dividend iets voor dit project kan betekenen. Ga naar onze website www.rabobank.nl/drachten

www.rabobank.nl/drachten Samen sterker

2


Colofon

't Pompebledpraatsje

‘t POMPEBLED verschijnt

Het voorjaar heeft zijn intrede gedaan en de lentedag op 20 maart sprong eruit. Het werd de warmste dag in Nederland sinds de metingen in 1901 van start zijn gegaan. Ook de boeren zijn al weer druk in de weer om het land op orde te krijgen. Op de voorpagina zie je twee jongens die toekijken hoe een tractor het land bewerkt. Efiena Staphorst was op pad met haar fototoestel om de natuur op een mooie plaat te krijgen.

10 keer per jaar. Oplage: ±950 exemplaren

Redactie en bezorging:

Pjirkje Idsinga-Vellenga, Bremerweg 28, tel.: 0594 63 27 11, De Wilp Sieta van der Veen, Middenwei 5b, tel.: 06 5023 7465, Siegerswoude. Atty Verbeek, Lytse Dobbe 3, tel.: 0512 30 33 32, Frieschepalen. Trienke van der Wier, Kromhoek 15, tel.: 0512 30 24 50, Frieschepalen. Jelle Jeensma, Lytse Leane 5, tel.: 06 21 23 87 64, Frieschepalen. Albert Gjaltema: DTP & website. Uitgifte volgende nr.: 24 en 25 april 2014

De gemeenteraadsverkiezingen gaven een politieke aardverschuiving te zien in veel gemeenten. In Opsterland waren de verschillen met de vorige raadsverkiezingen in 2010 niet spectaculair groot. Opsterlands Belang, de grootste partij in de gemeente Opsterland, leverde een zetel in en komt op zes zetels. De PvdA viel terug van vijf naar vier zetels en het CDA van vier naar drie. Nieuw in de Opsterlandse gemeenteraad zijn de FNP en Betrokken, Anders en Samen (BAS), met één zetel. De opkomst in Opsterland was met 59,50 procent duidelijk hoger dan het landelijk gemiddelde.

Kopij:

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren voor maandag 14 april 2014 voor 18:00 uur bij de redactie. Op de computer gemaakte teksten (en foto’s als JPG-bijlage) kunt u aanleveren per e-mail:

In Frieschepalen was het opkomstpercentage 66,35 procent. De ChristenUnie bleef de grootste partij met 40,75 procent van de stemmen, gevolgd door het CDA (19,13 procent) en Opsterlands Belang (15,38 procent). In Siegerswoude (opkomstpercentage 61,44 procent) werd de ChristenUnie ook de grootste partij (24,48 procent), met een kleine voorsprong op het CDA (22,40 procent) en Opsterlands Belang (21,61 procent). Libbe de Vries uit Frieschepalen (PvdA) is nieuw in de gemeenteraad. Marcel van Opzeeland uit Siegerswoude (Opsterlands Belang) keert niet meer terug in de raad omdat andere kandidaten meer stemmen kregen.

kopij.pompebled@gmail.com www.pompebled.tk Advertenties:

Anneke Atsma, Siegerswoude Tel. 0512 30 12 48 Email: jal.atsma@hetnet.nl

Vrijwillige bijdrage ‘t Pompeblêd: Bankrekeningnummer 13.51.52.534 ten name van Stichting ’t Pompeblêd K.v.k. nr.: 01134787

32


tafeltje dekje sinds 19 70

Lekker thuis eten met Van Smaak • Ruim 40 jaar ervaring

• Ambachtelijke bereiding

• U kunt iedere dag uw eigen

• Verse ingrediënten • Chauffeurs met vaste route

maaltijd samenstellen • Geen abonnement

• Altijd een vertrouwd gezicht

Uw boodschappen thuisbezorgd Wilt u nooit meer slepen met zware tassen of een zoektocht in de supermarkt? Met onze boodschappenservice kunt u uw dagelijkse boodschappen thuis laten bezorgen.

Meer informatie Wilt u meer weten of eens een kijkje in onze keuken nemen? Neem dan contact met ons op. Ideaal voor vrijwilligersgroepen, vrouwenverenigingen en zorgmedewerkers. U bent welkom!

Koelverse maaltijden • diepvriesmaaltijden • warme maaltijden • boodschappenservice Van Smaak | Richterlaan 5 | 9207 JT Drachten t 088 511 5400 | info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl

4


In de

schijnwerper

Door: Pjirkje Idsinga

Dorpsbelang Siegerswoude komt (weer) in actie!

H

et werk van Dorpsbelang Siegerswoude lag hier niet stil de voorgaande tijd, maar als één of twee bestuursleden de belangen moeten behartigen, de contacten met andere organen onderhouden en de bewoners op de hoogte willen brengen van de voortgang valt dat niet mee. Maar met vijf bestuursleden wordt de draad door Dorpsbelang weer opgepakt. Dit bestuur wil graag aanvulling hebben, vooral een secretaris die zorg draagt voor de ingekomen post en mail, de vergaderingen voorbereidt en de acties in de gaten houdt. Met drie van de vijf is er een gesprek gevoerd in het kleine zaaltje van Uthôf, het dorpshuis, dat op dat moment (op woensdag namiddag) ook door een jonge vereniging in gebruik is en er erg keurig en rustig bij staat. De vijf bestuursleden zijn Marit Sijtsema (voorzitter), Martha Baron (notulist), Joke de Vlugt, V.l.n.r. Marit Sijtsema, Jan-Gurbe van Klooster en Martha Baron (penningmeester), JanGurbe van Klooster opmerkingen. Als er nieuwe bewoners (bestuurslid) en Erna van der Ham binnenkomen, worden die uitgenodigd (bestuurslid). Voorzitter Marit Sijtsema vertelt, dat het lid te worden van Dorpsbelang. Is er een huidige bestuur jong is en voornamelijk jubileum, herdenking of andere activiteit dan gaan een (of meer) bestuursleden uit bewoners bestaat, die van elders in erheen. Siegerswoude zijn komen wonen. Op zich is daar niets mis mee, maar Marit Via www.plaats.siegerswoude.nl op de geeft aan, dat zij wel eens een ouder iemand, bijvoorbeeld een zestigplusser, computer kan men informatie vinden en missen. Iemand die lang(er) in het dorp geven over het dorp. De bestuursleden gewoond heeft en daardoor ervaring zijn ook van plan meer namen, adressen heeft met de belangen en wensen van en andere wetenswaardigheden in de de bewoners van deze plaats. dorpskrant, ons Pompeblêd, te vermelden. Ook voor andere Het bestuur komt één keer in de maand verenigingen, maar juist voor bijeen en onder andere op de Dorpsbelang is het van belang duidelijk jaarvergadering kunnen de en geregeld naar buiten te treden in de dorpsgenoten komen met vragen en/of plaatselijke media. Wil een opmerkzame 53


Stoffeerderij van Luik Voor: - Antieke, klassieke en moderne meubelen - Auto-, caravan- & bootkussens - Binnen en buitenzonwering Vraag gratis offerte

Haarsterweg 42 9363 VE Marum Tel.: 0594 - 643864

Lytse Leane 18a - 9249 NX Frieschepalen Tel.: 0512 - 30 23 20 / 06 - 21 26 48 03

Nieuwbouw

Piet Pijpker 06 - 25154301

Verbouw

Onderhoud



VEENSTRA Stukadoorsbedrijf



F. Veenstra Stukadoorsbedrijf Boskdobbe 11 9249 NR Frieschepalen Tel: 0512 - 521452

 De Telle 9 (ingang Hjouwerpaed)

Ureterp

06-13155836

VISHANDEL

Thijs v.d. Meulen

Donkerbroek Tel.06-55928119 Gebakken vis - ger ookte paling Hollandse nieuwe – verse vis www.vishandelvandermeulen.nl Wij staan iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 18.00 uur op de kruising het Foarwurk in Siegerswoude 6


Elk dorp krijgt een budget van de gemeente (hier dus van gemeente Opsterland) en Dorpsbelang mag beslissen, al naar gelang de wensen en belangen van de bewoners, waar dit voor besteed wordt. Daar kan Dorpsbelang of Plaatselijk belang is een voor een bepaalde activiteit nog een orgaan dat probeert plaatselijke wensen extra bedrag overheen komen, maar dan is men gebonden aan die activiteit of wat aan te kaarten bij de gemeente en in overleg in het dorp uitgevoerd te krijgen. er mee annex is. Een actief Plaatselijk Belang kan een dorp leven inblazen en/ Zo is men bezig de van Akenwei of levendig houden. Dus, dorpsgenoten, opgeknapt te krijgen en probeert men als er nog wat tijd over is…Stel je open ook (met de gemeente) op voor een goede zaak! geschikte ideeën te komen om de Bremerwei minder gevaarlijk te krijgen voor vooral fietsers en bewoners met hun huisdieren. Deze worden dagelijks laatselijk Belang bedreigd door de snelheden die het Frieschepalen doorgaande verkeer op deze 60De gebeurtenissen in het dorp volgen kilometerweg ontwikkelt. Vandalen zich momenteel in rap tempo op. U heeft nemen plaatsnaamborden weg, zoals op ongetwijfeld in de pers gelezen een de Bremerwei in de laatste paar jaar publicatie over de starterswoningen op twee keer is voorgekomen. De spelling locatie van de oude openbare school. van de Friese naam was bij Inmiddels is er een gesprek geweest herplaatsing beide keren niet correct en tussen gemeente en Plaatselijk Belang. wanneer Dorpsbelang van dergelijke De eindconclusie is, dat er nu vaart grote en kleine zaken op de hoogte achter deze plannen wordt gezet en dat wordt gebracht kunnen zij daar aandacht de school voor het eind van het jaar aan besteden. gesloopt wordt. Begin volgend jaar kunnen er nieuwe woningen staan. Er is Wat voor het bestuur van groot belang plaats voor zes starterswoningen en vier is, is het verwerven van vrijwilligers, die vrijstaande woningen. Wij vragen dan bereid zijn en over de mogelijkheden ook dringend jonge mensen, geef jullie beschikken projecten uit te voeren. Zo is zo snel mogelijk op als eventuele er een Dorpssteunpunt opgericht en gegadigde. Het principe is, wie het eerst komt ook de ‘himmelploech’ geregeld in komt, wie het eerst maalt. Opgeven kan actie. Het dorpshuis draait op vrijwilligers bij Jannus Donker, Lytse Leane 17 en en bij de sport- en andere verenigingen Johannes Dijkstra, de Slûs 1d. kan men er ook niet zonder. In deze dynamische tijd, waar inwoners van een Het is vast niemand ontgaan, de locatie dorp ’s morgens voor hun werk en aan de Scheiding waar de oude schans school naar elders vertrekken, is het komt is inmiddels gekapt en het hout is aantrekken van vrijwilligers voor het versnipperd. Wachten is nu op het uitvoeren van ‘interne’ zaken zeer moment waarop de stronken worden moeilijk. Als bewoners samen de gefreesd. Ook op 21 maart (NL Doet) schouders er onder zetten, kan met waren wij met vrijwilligers actief. De steun en hulp van de gemeente een himmelploeg ging weer aan de slag op heleboel aangepakt worden. of geïnteresseerde dorpsbewoner zich wenden tot een lid van het bestuur dan moet hij of zij zonder te veel moeite het adres of telefoonnummer kunnen vinden.

P

74


Vier dagen lang staat er elke dag wat op het programma. Het dorpsfeest vieren we van woensdag 18 juni tot en met zaterdag 21 juni 2014 in westerse sferen: Wild West Siegerswoude. Het programma ziet er als volgt uit: woensdagavond 18 juni: iepenloftspul Fort Mustang. Donderdagavond 19 juni: optocht met muziek. Vrijdagmiddag 20 juni: fietstocht. Vrijdagavond 20 juni: iepenloftspul Fort Mustang. Zaterdagochtend 21 juni: optocht. Zaterdagmiddag 21 juni: sportieve zeskamp. Zaterdagavond 22 juni: sfeervolle feestavond. Er komt te zijner tijd een programmaboekje waarin veel informatie staat. Er komt ook een heuse strijd om de titel ‘mooist versierde tuin van orpsfeest Siegerswoude Siegerswoude’. In de sfeer van het Ter ere van het 135-jarig bestaan van Wilde Westen natuurlijk! Dus zet de data Plaatselijk Belang vieren we dit jaar dorpsfeest en we vinden dat het ook tijd vast in uw agenda voor het komende dorpsfeest. Dan ontmoeten wij u graag is voor feest in Siegerswoude. Juist in in en om het dorpshuis Uthôf! deze tijd waarin iedereen het erg druk Namens de feestcommissie: heeft. Gelukkig hebben we een commissie bij elkaar gevonden om weer Jellie Adema (voor info: jellieadema@gmail.com) een mooi programma neer te zetten. 20 maart. Zij waren herkenbaar aan de oranje hesjes. Zij hebben een naam gekregen: Himmelploeg AOW ( Altiid ûnder Weis). Op 24 april is weer onze jaarlijkse ledenvergadering. In deze vergadering komen enkele interessante onderwerpen aan de orde, te weten dorpsbudgetten, starterswoningen, grote kruispunt, oude verdediging schans en klokkenstoel Siegerswoude. Wij roepen dan ook alle leden op om aanwezig te zijn. Het Bestuur: Johannes Dijkstra tel 301669. Jannus Donker tel. 303667 Wietze Taekema tel. 301414

D

D

orpsgenoten van Siegerswoude

We willen graag even uw aandacht vragen. We willen iets vertellen over een belangrijk onderwerp in Siegerswoude, een onderwerp waar we allemaal wel eens aan denken: de basisschool in Siegerswoude. Het is geen noodkreet, geen oproep, geen vraag en geen verzoek. Het is een stukje delen over een belangrijk onderwerp in ons dorp, dat ons allen aangaat. De afgelopen jaren hebben wij als enthousiast en positief betrokkenen van CBS de Foarikker u op verschillende manieren proberen te bereiken. We wilden zo ontzettend graag dat u eens langs kwam en met ons in gesprek zou gaan. We hebben enkele dorpsgenoten mogen ontmoeten in school, helaas niet zoveel als we gehoopt hadden. In ons dorp Siegerswoude wonen meer dan honderd kinderen in de 85


ontmoetingsplek zijn voor alle betrokkenen uit het dorp, vanuit betrokkenheid bij elkaar als dorpsgenoten. In april komen de direct betrokkenen van De Foarikker bij elkaar om hierover door te praten. Een belangrijk moment voor het dorp Siegerswoude, ook voor u als inwoner. Dit willen we graag met u, dorpsgenoot van Siegerswoude, delen. Wij geven u de mogelijkheid om uw reactie met ons te delen. Schroom daarom niet en neem contact met ons op. We willen heel graag weten wat uw reactie is. Deel het met ons, we horen graag van u! Alle direct betrokkenen, Cbs De Foarikker, Foarwurk 12, Siegerswoude, tel. 0516-541354/ 0512301248 info@de-foarikker.nl www.de-foarikker.nl

basisschoolleeftijd. Daarvan bezoeken zeventien kinderen de basisschool in Siegerswoude, samen met zeven kinderen uit de omgeving. Ongeveer negentig kinderen uit Siegerswoude gaan elders naar een basisschool. Er zijn volop mogelijkheden en een ieder is daarin vrij. Wij respecteren ook zeker ieders keuze daarin. De gevolgen daarvan treffen echter wel het dorp Siegerswoude. Geen enkele basisschool in een dorp kan blijven bestaan als negentig procent van de kinderen elders een school bezoekt. Dat heeft niets te maken met een overheid, een gemeente, een bestuur, een inspectie of wat dan ook. Als betrokkenen van CBS de Foarikker vinden wij het bijzonder jammer dat wij die kinderen van Siegerswoude, die opgroeien in ons mooie dorp, niet mogen begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling binnen de basisschool van Siegerswoude. We hebben een prachtige basisschool, midden in het dorp waar elk kind en elke ouder meer dan welkom is. Elk kind kan hier een mooi plekje aangeboden krijgen, passend bij wie hij / zij is, en volop kansen aangeboden krijgen om zich te ontwikkelen.

M

iddeleeuwse sferen in theeschenkerij Bellefleur

Sarah McQuaid naar Bellefleur Siegerswoude, kopte De Woudklank. Dat maakt nieuwsgierig, want op muzikale internetsites heeft de laatste cd

Dit schooljaar valt de beslissing voor CBS de Foarikker Siegerswoude. We hebben de middelen, mogelijkheden en de motivatie, de kwaliteit en de gedrevenheid. We willen het graag, heel graag. Voor de kinderen, voor de ouders en voor het dorp Siegerswoude. Helaas is de realiteit tien procent. Tien procent van alle kinderen uit Siegerswoude. We willen graag meer kinderen een plek geven op de basisschool in het dorp. We willen graag in contact komen met de ouders van de kinderen. We willen graag een 96


het Tolhek

voor alles van hout!

Ook voor uw schuur of tuinhuis naar eigen wens of idee.

tolhek nieuw

Kijk op

www.hettolhek.nl

of bel 0512-303432 Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

Biedt allerlei mogelijkheden. Informeer vrijblijvend. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Wilt u met uw bedrijf ook (meer) bekendheid? Staat uw advertentie hier de BV volgendeEn keer? op uw gemak vast een geboortekaart uitzoeken!! Dat kan

TAXI

Zwanger

‘t Pompebled

BEMIDDELING EN VERVOERSADVIES

Wij hebben diversen Geboortekaartjesboeken je kan bij ons de boeken ophalen en thuis rustig doorkijken. Doarpskrante mei it nijs fan Fryske Peallen eneens Sigerswâld Informeer naar de mogelijkheden Middenwei 5/B

Vraag vrijblijvend naar de Drukkerij Print Save mogelijkheden.

9248SJ Siegerswoude

Bel 0512 301248 of mail naar 06-83976001 jal.atsma@hetnet.nl

30 10 28 26

Openingstijden kantoor Dinsdag t/m Zaterdag 9.00 - 13.00 uur en eventueel ’s avonds op afspraak


The plum tree and the rose van deze Engelse zangeres en songwriter uitstekende recensies gekregen. Daarom medio maart op naar deze theeschenkerij aan de Boskwei.

haar laatste cd ademen een middeleeuwse sfeer, zoals Can She Excuse My Wrongs, in 1597 geschreven door componist John Dowland. Een uitermate geslaagd concert.

Romke Wijma en Ida de Vries zijn de organisatoren van dit intieme luisterconcert in hun theeschenkerij. “Voor de eerste keer treedt een professioneel artiest op in onze theeschenkerij. Sarah McQuaid heeft tijdens haar Europese tournee ook in Nederland opgetreden en ze wilde naar Siegerswoude komen”, zegt Romke Wijma. Er komen zo’n dertig liefhebbers op het concert in de theeschenkerij af. Veel meer mensen kunnen er ook niet in. Een kleinschalig gebeuren dus, maar ook in de uithoeken van het muzikale firmament zijn pareltjes te vinden. Het houten gebouwtje van Bellefleur met een aan jaren zeventig herinnerend interieur is sfeervol verlicht en de koffie staat lekker te dampen. De akoestiek is prima en de sound kristalhelder.

Theeschenkerij en bezoektuin Bellefleur organiseert naast concerten activiteiten zoals workshops, open tuindagen met muziek en gezond verstand avonden op elke tweede woensdag van de maand en heeft een leuke website: www.theeschenkerijbellefleur.nl De theeschenkerij heeft eigengemaakte streekproducten en decoraties en is van half mei tot half oktober op zondagmiddag open van 12.00 tot 16.00 uur en verder op afspraak. Het is beslist de moeite waard om er een keer een kijkje te nemen en hopelijk organiseren Romke en Ida binnenkort weer een concert. Jelle Jeensma

Sarah McQuaid heeft geen podium nodig om haar grote muzikale talenten te etaleren. Zichzelf begeleidend op een akoestische gitaar en een enkele keer op een shruti box (een harmonium uit India) zingt ze met haar prachtige stem haar aparte luisterliedje, in een enkel nummer met haar gesampelde stem als toevoeging. Op haar laatste cd - ze heeft er meerdere uitgebracht - worden de nummers ingekleurd met andere musici en een breed palet aan instrumenten en stemmen. Ze zingt folknummers, maar draait haar hand evenmin om voor bekende covers, zoals The First Time Ever I Saw Your Face, een soulballade, bekend geworden door de hit van Roberta Flack. De middeleeuwse muziek blijkt een grote inspiratiebron voor Sarah McQuaid, veel nummers op

I

nzameling oud papier

Op de volgende datum wordt het oud papier binnen de bebouwde kom weer ingezameld:  Donderdag 24 april 2014 O.b.s."De Skans"  Donderdag 22 mei 2014 Orgelfonds Gereformeerde Kerk  Donderdag 19 juni 2014 Christelijk Gereformeerde Kerk Elim

V

rouwenmeeting

Weet jij waartoe God jou geroepen heeft? Verlang je ernaar Gods doel met jouw leven te ontdekken?Tijdens de maandelijkse vrouwenmeeting in

7 11


AARDAPPELEN Irene – Rode Star – Bildstar Vele producten worden door ons zelf afgewogen, wat u soms een besparing oplevert tot 30% KOM – KIJK en VERGELIJK

Aanbieding: 3 zakken POTGROND = 120 liter NU 3 zakken BEMESTE TUINAARDE = 135 liter 3 zakken COMPOST= 90 liter 3 zakken TUINTURF= 120 liter Gedroogde KOEMEST 10 kg Gedroogde KIPPENMEST 20 kg in korrelvorm, verdringt MOS TUIN- en GAZONMEST 12-10-18 10 kg

KASPER FAUNAFOOD DIERVOEDERS

Douma’s tuinzaden ------------------------------Graszaden Eigen verpakking

€ 9,50 € 9,50 € 8,00 € 9,50 € 9,95 € 11,75 € 11,75

HIPPOSTAR PAARDENVOEDERS

VEEL voordeliger!! N.A.K. pootaardappelen

De Slûs 15

9249 NB Frieschepalen 12

Tel. 0512 - 30 14 10


Bakkeveen zoeken we samen naar het plan van God met ons als vrouwen. Wij mogen elkaar ontmoeten, bemoedigen en luisteren naar wat de ander te zeggen heeft. Deze ochtenden zijn voor veel vrouwen een stukje ontspanning en tegelijk opbouw in geloof. De kinderen kunnen lekker spelen met elkaar terwijl er een spreekster haar verhaal vertelt. Gewoon omdat het kan en mag. We hebben heel wat moois in het vooruitzicht! Vrijdag 28 maart om 19.30 uur mogen wij weer een vrouwenmeeting 'By Night' hebben in de Uthof Siegerswoude. Gerbrig Weerstand zal dan komen spreken met het thema: ‘De kracht van ik ben’. Ze is aangeraakt door het boek 'de Fascinerende Vrouw' en naar aanleiding daarvan geeft ze nu cursussen en seminars. Informatie http://www.uniteinchrist.nl/ vrouwenmeeting-by-night-2.html Woensdag 14 mei hebben wij weer een voorjaarsfair. Vorig jaar hebben wij dit voor het eerst gehouden op het plein van de Plaza Herberg in Bakkeveen. Dit was voor herhaling vatbaar, tussen 10.00 en 15.00 uur bent u van harte welkom. We zijn ook op zoek naar standhouders die haar creatieve en informatieve artikelen 'aan de vrouw' wil brengen. Dus kent u iemand of heeft u zelf iets aan te bieden: Voor opgave en informatie kun je mailen naar vrouwenmeeting@hotmail.com Wij zijn na elke vrouwenmeeting weer ‘opgebouwd’ en dat wensen we een ieder toe. We nodigen u van harte uit! Bianca, Trienke en Saskia Voor meer info: Saskia 06-46058598

V

oorjaarsconcert

Op 29 maart geeft de Lofklank weer haar jaarlijkse voorjaarsconcert met dit

keer een bijzondere solist op piano: Hessel bij de Leij. Op 22 januari studeerde hij cum laude af op het Prins Clausconservatorium in Groningen. Een 10 op je rapport ! Dat belooft veel op 29 maart. Hessel bij de Leij (1990), afkomstig uit Ryptsjerk, begon met pianospelen op zestienjarige leeftijd bij Rein Ferwerda uit Drachten. Na twee jaar deed hij toelating voor de vooropleiding van het Prins Claus Conservatorium. Afgelopen zomer speelde Hessel mee op het Peter de Grote Festival in de opera: ‘The Tsar, His Wife, Her Lover and His Head’, geschreven door Monique Krüs. Ook speelde hij met deze opera op het Grachtenfestival Amsterdam. Verder volgde hij masterclasses bij onder andere Vladimir Trop, Igor Roma, Ilona Timchenko, Rian de Waal en Daniël Wayenberg. Enkele stukken die Hessel speelt samen met de brassband zijn Claire de Lune van Debussy, Worn Down Piano, Symphonic Rock, een arrangement van Klaas van der Woude, en Elegy van een onbekende componist. Stukken met een 8 13


Markt 12 9203 AA Drachten Tel.: 0512-522855 fax: 0512-525373 E-mail: info@makelaardijsinnema.nl www.makelaardijsinnema.nl

14


was beklad. Er zat witte lijm op, waardoor woorden als ‘democraten’ en ‘onafhankelijken’ onleesbaar waren geworden. Ook in andere plaatsen waren posters beklad. Lijsttrekker Johan Sieswerda van Opsterlanders beschuldigde D66 van de actie. Die partij ontkende in alle toonaarden. “Kampanje fiere dogge jo op ynhâld.” Op de Kromhoek in Frieschepalen ontstond een aanrijding, waarbij een 31jarige inwoonster van De Wilp lichtgewond raakte. De automobiliste werd van achteren aangereden door een automobilist uit Haulerwijk. Zij werd met onbekend letsel met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Haulerwijker kwam met de schrik vrij. Een gewonde vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, nadat ze was aangereden op de Klauwertswei in Siegerswoude. De vrouw wilde linksaf, het Langpaed op, toen ze van achteren werd aangereden door een bestelauto. De brandweer van Ureterp rukte uit om een brand in de keuken van een woning aan het Foarwurk in Siegerswoude te bestrijden. De brand werd veroorzaakt door een vlam in de pan waardoor het plafond vlam vatte. De bewoner bluste zelf de brand. De brandweer voerde controles uit. Drie mannen raakten gewoond bij een auto-ongeluk op de Skieppedrift in Siegerswoude. Hun auto, bestuurd door een 22-jarige man uit Roden, botste hard tegen een boom langs de weg. De passagiers waren een 21-jarige Rodenaar en een 25-jarige man uit Peize. Een van de drie raakte bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Er kwam ook een traumaheli aan o was de maand te pas. De drie mannen waren gewond, De Leeuwarder Courant publiceerde voor de raadsverkiezingen een foto van maar wel aanspreekbaar. Twee mannen zijn naar ziekenhuis Nij Smellinghe in een verkiezingsposter van de politieke Drachten gebracht, de derde naar het partij Opsterlanders, die was opgehangen in Siegerswoude. Deze foto Martiniziekenhuis in Groningen. Bij de verstilde muzikale beleving. Echte sfeermuziek. Een prachtig moment om alvast kennis te maken met de splinternieuwe vleugel die in de kerk De Levensbron staat. De Lofklank speelt onder andere werken van Jacob de Haan, Remembranche Day, over de dodenherdenking uit de Tweede Wereldoorlog, en Philip Sparke’s Jubilee Overture, een indrukwekkende opening met prachtige akkoorden! U bent van harte welkom op de Feart in Ureterp, 29 maart. Het concert begint om 20.00 uur.

Z

9 15


Voor al uw administratieve werkzaamheden

Administraties

Kromhoek 20 9249 NE Frieschepalen Tel.: 06-18940424

16


bestuurder is in het ziekenhuis een bloedproef afgenomen, omdat de politie vermoedde dat hij alcohol gedronken had. Bij de familie Taekema in Siegerswoude werd een paardentweeling geboren. Daar beviel een drachtige merrie van een gezonde tweeling en dat mag best uniek worden genoemd. Het is namelijk vrij uitzonderlijk dat de twee veulens het hebben gered. Meestal overlijdt een van de veulens en soms ook allebei. Gelukkig heeft de moeder voldoende melk. Samenstelling: Jelle Jeensma

P

rotestantse Kerk Dominee in een team

Mijn naam is Jak Verwaal. Ik ben sinds 5 januari 2014 verbonden aan de gemeenschap van Bakkeveen, via De Mande en Hervormd Opsterland Noord. Mijn wettige verblijfplaats is aan de Krûslings 5 (Ureterp), maar ik kom ook veel naar De Mande toe. Afkomstig uit het Hollandse, vind ik de bossen van Bakkeveen erg mooi en indrukwekkend. Ik heb al twee wandelingen gemaakt, zowel oost- als westwaarts. Na uren wandelen is nog lang niet alles gezien. Dat is rond Rotterdam wel anders. Alles is daar op postzegelformaat. Ook een bosje om in te wandelen: is na een klein kwartier gezien. In het Hollandse heb je weer meer wegen, fabrieken, huizen en files. Dus de prachtige bossen, weilanden en coulissen in het landschap zijn allemaal nieuw voor mij. Ik geniet ervan. Wel maakte ik mij zorgen over de vele dorre takken die zomaar op de grond liggen in de bossen. Is dat niet brandgevaarlijk...? Inmiddels ben ik gerustgesteld. De vele dorre takken behoren nu tot de ‘natuur’, zo is mij uitgelegd.

Van enkele jongeren in Bakkeveen heb ik ook een mooi nieuw kledingstuk gekregen. Voor bijzondere gelegenheden op zondag hebben zij mij een soort jas gegeven met zelfs de Friese pompeblêden erop. Het is een erg vrolijk ding. Bakkeveen en omgeving lijkt me daarom vrolijk en gemoedelijk. Mocht je nieuwsgierig zijn naar dit prachtige Bakkeveense kledingstuk, kom dan op een zondagmorgen een keer kijken. Mijn beroep is namelijk ‘dominee’. Maar het leuke is dat we nu in een team werken. De werkzaamheden worden gedeeld met Dirk Vis en Toos Hoogesteger. Hartelijke groeten en oant sjen, Jak Verwaal

N

ieuwe namen Oerrock

Oerrock heeft weer een aantal bands vast weten te leggen voor haar vijftiende editie van het Ureterper muziekfestival. Op de openingsavond 29 mei krijgt Headliner Racoon gezelschap van Town of Saints en de piepjonge gedreven band Nicsz. Op vrijdagavond 30 mei worden maar liefst twee namen toegevoegd, te weten; het populaire duo Weima & Van der Werf en de upcoming band The Given Horse. Ook aan de lineup van de tribute-avond is nog een band toegevoegd! Naast de vijf tributebands die reeds bekend zijn gemaakt zal ook Damaged Justice, een Metallica tribute van formaat, naar de feesttent van Oerrock komen. Met Town of Saints haalt Oerrock aanstormend Nederlands talent in huis. De indiefolkband uit Groningen timmert dan ook behoorlijk aan de weg! Dat de formatie uit Groningen goed bezig is blijkt wel uit de vele lovende recensies. De band Nicsz uit Bolsward zal de absolute opening van Oerrock gaan verzorgen, de jonge band staat garant voor een goede dosis rock en enthousiasme. 10 17


Boorpaalfunderingen.nl Gespecialiseerd in alle kleine boorwerkzaamheden voor: · Serres · Aanbouw · Garages · Tuinhuisjes · Schuttingpalen · Lichtmasten · Damhekpalen · Verbouwingen Warmoltsstrjitte 96 9281 PV Harkema Tel. 06 53 300 587 E-mail: info@awwl.nl

18


Naast de veel beloofde band The Given Horse, die met eigen songs het publiek helemaal gek weet te maken, zal ook het populaire popduo Weima & Van der Werf aan de line-up van vrijdag 30 mei, die gratis toegankelijk is, worden toegevoegd. Het belooft dus een fantastische avond te worden. Ook de invulling van de slotavond van Oerrock, zaterdag 31 mei, is zonder meer de moeite waard. Net als afgelopen jaren eindigt Oerrock met

E

optredens van tributebands. De reeds bekendgemaakte band Killer Queen, die in 2012 er een onvergetelijke happening van maakte, zal het festival ook deze editie afsluiten. Naast de komst van Hats of to Led Zeppelin - UK - (Led Zeppelin), Doe Maar Na (Doe Maar) Coldplayer (Coldplay) The Stones (Rolling Stones) is nu ook Damaged Justice (Metallica) toegevoegd. Met deze namen is de vijftiende editie van Oerrock verzekerd van een grandioos slotspektakel.

ven voorstellen

In deze aflevering van het PompeblĂŞd zijn we te gast bij de bewoners van de Hearsterwei 5 in Frieschepalen en maken we nader kennis met hen. Op dit adres wonen sinds 2001 DaniĂŤl en Eva Wenzel. Zij hebben twee zoontjes: Mac van drie jaar en de kleine Scott is vijf maanden oud.

11 19


Hoe ziet jullie werkkring er uit? ‘s Morgens al heel vroeg vertrekt Daniël naar zijn werk in Den Helder waar hij nu verbindingsofficier is bij het Korps Mariniers. In het verleden is hij uitgezonden geweest naar Ethiopië, Bosnië en Afghanistan. Dan was hij soms maanden lang van huis. Vanwege zijn werk hebben Eva en Daniël ook nog tweeënhalf jaar op Curaçao gewoond. Nu Mac en Scott er zijn is het fijn dat Daniël niet op missie hoeft, je mist dan zo veel als je zo lang bij je gezin vandaan moet. Welke opleiding hebben jullie gevolgd? Naast zijn werk als marinier heeft Daniël zich gespecialiseerd in de fotografie. Daniël begon met een studie aan de RUG maar trad in 1999 in de voetsporen Wat begon als hobby is uitgegroeid tot een succesvolle tweede werkkring (zie van zijn vader en werd ook www.danielwenzel-fotografie.nl). pelotonscommandant bij het Korps Mariniers. Eva volgde een opleiding als Binnenkort is hij van plan om het Korps schoonheidsspecialiste en heeft daarna Mariniers vaarwel te zeggen en zich in deeltijd de MER (Management, helemaal te richten op zijn werk als Economie en Recht) gevolgd aan de fotograaf. HEAO. Eva werkt parttime als office manager bij Hoe komen jullie in Frieschepalen bouwbedrijf Cornel in Joure. Daarnaast terecht? is ze sinds anderhalf jaar social Na haar opleiding kreeg Eva werk in entrepreneur. Dat houdt in dat ze als Brabant. Daar hebben ze twee jaar zelfstandig ondernemer de organisatie gewoond, maar ze voelden zich er niet “Mannatech” vertegenwoordigt. thuis. Friesland bleef trekken en daarom Mannatech heeft als doel om gingen ze op zoek naar een woning. Ze ondervoede kinderen te voorzien van zochten in eerste instantie in het midden voedingssupplementen. Voeding is van de provincie, maar toen ze het huis tegenwoordig zo bewerkt dat het (te) aan de Hearsterwei 5 bekeken waren ze weinig voedingsstoffen zoals vitaminen meteen verkocht. Ze hebben er tot nu en mineralen bevat. Het innemen van toe geen moment spijt van gehad en voedingssupplementen verbetert de hebben het erg naar hun zin in celcommunicatie en heeft een positieve Frieschepalen. invloed op onze gezondheid. Eva heeft zich in deze materie verdiept en geeft Hebben jullie ook hobby’s? advies over voeding aan mensen met Allebei houden ze van sporten, Eva onder anderer een immuun ziekte. Ook loopt graag hard maar geeft toe dat ze coacht ze personen die evenals zij een hier de laatste tijd niet zo vaak aan toe eigen onderneming willen opzetten. komt. Daniël heeft op zijn werk Bij elk product van Mannatech dat mogelijkheden om zijn conditie op peil te verkocht wordt gaat een donatie , in houden. vorm van dit voedingssupplement, naar Wie zijn jullie? Daniël is 40 jaar geleden geboren op Aruba omdat zijn vader daar toen werkzaam was als marinier. Als peuter verhuisde hij naar Friesland en is daar opgegroeid, eerst in Wommels, later in Donkerbroek. Eva komt uit de provincie Noord-Holland en woonde vanaf haar negende jaar in Oosterwolde. Op de Havo leerden Daniël en Eva elkaar kennen en ze zijn nu al vierentwintig jaar samen. In 2002 zijn ze in het huwelijksbootje gestapt.

12 20


zevenentwintig jaar- heeft inmiddels diverse nationale voorrondes gedaan bij de UDO hiphopbond en heeft zich daarmee gekwalificeerd voor het Wat zijn jullie plannen voor de Europees kampioenschap dat op 9, 10 toekomst? Graag zouden Daniël en Eva zich allebei en 11 mei in Kalkar (Duitsland) volledig op hun eigen bedrijf richten. Het plaatsvindt. Nu het dansteam verzekerd is van deelname, zijn de dansers hard zou fijn zijn om werkruimte bij hun huis op zoek naar een hoofdsponsor om de te hebben. Zodoende hebben ze dan ook meer tijd voor de kinderen. Daarom deelname aan de diverse zijn ze op zoek naar mogelijkheden om danswedstrijden in het buitenland mogelijk te maken. Het team wil graag hun droom te verwezenlijken. (Noord)Nederland vertegenwoordigen Als ze hiervoor eventueel moeten verhuizen, dan zullen ze Frieschepalen op het EK (Duitsland) en het wereldkampioenschap (Glasgow) en vast en zeker gaan missen! daarmee jeugdleden en de breedtesport Atty Verbeek inspireren. Daarnaast vindt Pressplay dat dans als professionele sport nog niet Peuterspeelzaal Frieschepalen de nodige aandacht krijgt wat het verdient in Nederland. Demoteam Pressplay: “Dans wordt (nog) niet serieus genomen als volwaardige sport. Streetdance-hiphop wordt vaak afgedaan als gehuppel en gespring dat alleen in relatie kan worden gebracht Kinderen kunnen worden met de entertainmentwereld (denk ingeschreven vanaf 1.5 programma’s als So You Think You Can jaar bij de leidster, of Dance). Je ziet nooit een sportverslag via: www.timpaanpsz.nl van een danswedstrijd op televisie. Dit Plaatsing vanaf 2 jaar. staat haaks op de grote schaal waarin de sport beoefend wordt in Nederland.” Adres: De Kolk 1 Het demoteam met dansers uit zowel tel. nr: 06-15 47 13 47 Groningen als Friesland hoopt daar Geopend op: ma-, di-, woe-, en vrijdag verandering in te kunnen brengen en wil graag extra ruchtbaarheid geven aan ochtend van 8.30 tot 11.15 dergelijke evenementen. Tarief: nog geen € 2,30 per uur Hoofdklasse en géén hoofdsponsor, dat Leidster: Ineke Geertsma gaat uiteraard niet samen. Het demoteam ziet na een succesvolle start van het seizoen goede mogelijkheden emoteam SDM zoekt sponsor voor een partij om zich aan het team te verbinden. Als er bedrijven Het oudste demoteam ‘Pressplay’ van geïnteresseerd zijn om zich te sport- en dansschool SDM uit associëren met een jong, dynamisch Siegerswoude wil dit jaar de Noordzee over met haar dansprestaties. Het team dansteam met een lokaal karakter dan kan er contact worden opgenomen via – dat bestaat uit veertien meiden in de leeftijd van negentien tot en met ondervoede kinderen via de stichting “Mannarelief”.

De Krobbedobbe

D

13 21


Zwanger

En op uw gemak vast een geboortekaart uitzoeken! Dat kan! Wij hebben diversen Geboortekaartjesboeken Je kunt bij ons de boeken ophalen en thuis rustig doorkijken. Informeer eens naar de mogelijkheden

Middenwei 5/B Drukkerij Print Save 9248SJ Siegerswoude

Boeken kunnen op afspraak opgehaald worden tel 06-83976001 / 06-50237465

U kunt de boeken ook ‘s avonds ophalen

Wijnjewoude Tel.: 06 - 428 14 729 Voor al uw:

Schilderwerk binnen en buiten Kleuradvies Wandafwerking Restauratiewerk

5 jaar gratis service

vraag naar de voorwaarden.

22


het e-mailadres: demoteampressplay@gmail.com Volg alle ontwikkelingen op de website: http://demoteam-pressplay.tumblr.com of op de speciale facebookpagina ‘Help Pressplay over de Noordzee’.

L

oopclinics

Liefhebbers van de buitenlucht kunnen hun hart ophalen, want SDM organiseert van april tot de herfstvakantie weer loopclinics op één van de mooiste plekjes van Friesland, namelijk het prachtige bos van Bakkeveen. Je kunt je inschrijven voor twee verschillende groepen: een beginnersgroep en een gevorderdengroep. Deze speciale looptraining is een unieke ervaring om je eigen fysieke grenzen op te zoeken en/of te verleggen. De cursus leent zich goed om zowel lichaam als geest gezond te houden. In de medische wereld wordt steeds meer bekendheid gegeven aan de positieve resultaten van de therapeutische werking van het lopen. In de looptraining van vijftig minuten worden de (basis)technieken van het lopen behandeld en zul je versteld staan hoe snel je (met een groepje in plaats van individueel) al resultaat boekt. Het lopen wordt afgewisseld met een aantal bijbehorende spierversterkende oefeningen. Daarnaast wordt er toegewerkt naar loopevenementen zoals de 3MIJL in Marum en de 4MIJL (6,437KM) in Groningen. Uiteraard ben je tot niets verplicht en kan je ook alleen de trainingen volgen. De looptrainingen vinden bijna altijd plaats in de bossen van Bakkeveen, mits anders afgesproken. Basis loopgroep (beginners): de (basis) loopgroep is voor iedereen ( jong en oud, dik en dun, mannen en vrouwen)

die deze uitdaging met zichzelf aan durven te gaan. Een basisconditie is niet nodig, wel de wil om lekker intensief bezig te zijn. Maandag 18.00–18.50 uur. Gevorderde loopgroep: de gevorderde loopgroep is voor iedereen die circa 30 minuten onafgebroken kan joggen. Maandag 19.00 -19.50 uur. Vereisten voor deelname: zorg voor goede (hard)loopschoenen, laat je informeren bij een sportzaak en zorg voor een drinkfles/bidon (en denk aan een opbergmogelijkheid als een buideltas of (loop)gordelhouder) Tarieven: voor leden van SDM* zit het bij het abonnement inbegrepen. Niet-leden kunnen zich voor €89,- inschrijven voor deze cursus. Opgave en meer info? Stuur een mailtje naar info@s-d-m.nl of kijk op de website: www.s-d-m.nl *Leden van SDM met een abonnement voor groepslessen

A

ll2gether: jeugdkerk

Op zondag 30 maart om 19.30 uur jeugdkerk voor iedereen die van opwekking en praise houdt. Thema is: Shine en spreekster is Erika Mulder in samenwerking met Combo Wyn uit Wijnjewoude. De jeugdkerk is in de VGK Frieschepalen, Tolheksleane 41.

O

penluchtzwembad Dúndelle

Vanaf zaterdag 25 april om 13.00 uur gaat openluchtzwembad Dúndelle in Bakkeveen weer open. U kunt online een zwemabonnement of leskaart kopen. Vanaf donderdag 17 april kunt u ook persoonlijk langskomen bij het zwembad om uw kind in te schrijven en abonnementen te regelen. Wij staan u dan graag te woord op dinsdag,

14 23


10 24 6


M

donderdag, zaterdag of zondag tussen 13.00 en 16.00 uur. Betaling bij voorkeur ededeling Dorpshuis Uthof met pin. Als gevolg van een wijziging van de Drank- en Horecawet per 1 januari 2014, Abonnementen: voorverkoop tot en met mag het dorpshuis Siegerswoude geen 4 mei individueel €69.50 vanaf 4 mei alcohol meer verkopen aan jongeren € 75.00. onder de achttien jaar. Ook mogen Gezinsabonnement tot en met 4 mei jongeren zelf onder de achttien jaar € 161.00 vanaf 4 mei € 181.00. geen alcohol bij zich hebben indien ze NB. Kinderen die geboren zijn voor het dorpshuis bezoeken. Zowel voor 1 januari 1998 vallen niet meer onder verstrekkers (de barvrijwilliger) als voor een gezinsabonnement. Zij zullen een persoonlijk abonnement moeten nemen. jongeren onder de achttien jaar zelf gelden (straf) maatregelen als deze leeftijdsgrens niet nagevolgd wordt. Deze zomer is het weer mogelijk zwemlessen te volgen voor de volgende Om deze reden doet het bestuur van dorpshuis Siegerswoude een beroep op diploma’s: A-diploma 3 x per week: dinsdag 17.15 - alle jongeren onder de achttien jaar om 17.40. Donderdag 17.40 -18.05. Vrijdag geen alcohol meer te consumeren. Alle barvrijwilligers zijn inmiddels ingelicht 18.05 -18.30. B-diploma: maandag 17.15 -17.40. hoe we hier mee omgaan. Als er twijfel Woensdag 17.40 -18.05. bestaat over de leeftijd van een jongere, C-diploma: maandag en woensdag dan kan hem of haar gevraagd worden 18.05 -18.30. om zich te legitimeren. Als de jongere geen legitimatiebewijs kan tonen, dan Zwemvaardigheid I: woensdag 18.35 zal de barvrijwilliger geen alcohol 19.00. Zwemvaardigheid II: woensdag verstrekken. Wij hopen dat de jongeren 19.00 – 19.30 hier begrip voor hebben en hierin hun Zwemvaardigheid III: woensdag 19.00 - verantwoordelijkheid nemen. 19.30. Natuurlijk hopen we ondanks deze Op maandag of donderdag extra les aanscherping van de Drankwet dat de (conditie). jongeren onverminderd ons dorpshuis Trimmen voor volwassenen woensdag komen bezoeken. 19.30 -20.00. Ook zonder drank kan het gezellig zijn. Volwassenen herintreders (hangt van deelname af hoe de groepsindeling gaat Onlangs heeft het dorpshuis een investering gedaan in een nieuwe worden). geluidsinstallatie en een professioneel De minimumleeftijd voor deelname aan biljart. Op donderdagavond kun je in de zwemlessen is vier jaar voor 1 januari principe de biljartzaal reserveren. Als de jeugd belangstelling heeft om zelf een 2014. De houder van een leskaart moet tevens muziekavond (disco) te organiseren is dit ook mogelijk. Voor reservering neem in het bezit zijn van een geldig dan even contact op met Hinke Mekkesabonnement. Bakker. Telefoon: 0516 426001.Email: Leskaart A: €89.00. dorpshuisuthof@gmail.com. Leskaart B - C: € 69.00. Zwemvaardigheid € 69.00. Voor vragen kunt U bellen naar Dúndelle, Mocht u naar aanleiding van telefoonnummer: 0516-541493 en bovenstaande maatregel nog vragen vragen naar Engel Nijholt. hebben over het alcohol verstrekking 15 25


Voegbedrijf v.Veen Voor nieuwbouw en tevens uw adres voor gevelrenovatie: uithakken reinigen impregneren knip-/snijvoegen Tolheksleane 48 Frieschepalen T 0512-303128 / 06-25226972 F 0512-300715 26


beleid van het dorpshuis, dan kunt u hiervoor contact opnemen met één van de bestuursleden. In het dorpshuis zelf zal de wijziging in de Horecawet via stickers zichtbaar worden gemaakt zodat dit voor elke bezoeker van het dorpshuis duidelijk is. We hopen u zo genoeg te hebben geïnformeerd. Namens het bestuur, Rolf Edens Rinze van der Velde Jaap Spoelstra

K

laverjastoernooi

Klaverjassen om het kampioenschap van Ureterp en omstreken op vrijdag 4 april 2014. Aanvang 20.00 uur in M.F.C. ‘De Wier’ in Ureterp. Aanwezig om 19.30 uur in verband inschrijving of telefonische opgave vóór 2 april bij: R. Schut, tel. 0512–302118 of Tj. Roffel, tel. 0512– 302175. Organisatie Buurtvereniging ‘Beakenleane’. Inleg € 5,- per persoon.

S

pelletjesdag

Om de opening van het nieuwe seizoen te vieren houden wij een spelletjesdag. De kinderen kunnen tegen een kleine vergoeding deelnemen aan verschillende spelletjes. Voor de ouders is er koffie of thee verkrijgbaar. Dus kom allen op zaterdag 12 april naar de speeltuin aan de Lytse Leane in Frieschepalen. Speeltuincommissie Lytse Leane

V

oorjaarsmarkt

Op zaterdag 26 april wordt de jaarlijkse voorjaarsmarkt ten bate van peuterspeelzaal ‘De Krobbedobbe’ gehouden. Locatie: terrein rondom ’t Byntwurk, De Kolk 1, Frieschepalen.

Hobbyisten, winkeliers, goede doelen en verenigingen zijn van harte welkom. Een standplaats is gratis. Tevens is er de mogelijkheid voor muzikanten om zich hier te presenteren. De verkoop van bloemen/planten en consumptieartikelen wordt verzorgd door de organisatie. Speciaal voor de basisschoolkinderen is er een vrijmarkt. Zij mogen zelf een plekje zoeken op het terrein. De opbrengst is voor de kinderen zelf. Voor informatie en opgave: Mevr. E. Reiding, tel: 06-23 73 85 00 E-mail: elsa19@home.nl

C

ollecte Amnesty

De collecte voor Amnesty International 2014, die in en rondom de dorpen Bakkeveen, Ureterp, Wijnjewoude en Siegerswoude werd gehouden was wederom succesvol en heeft het volgende opgebracht: € 1.041. (Bakkeveen: € 283,70; Ureterp: € 331,80; Wijnjewoude: € 129,85; Siegerswoude: € 295,65). Amnesty dankt iedereen van harte voor de geldelijke bijdrage. Ook bedankt Amnesty alle vrijwilligers voor hun enthousiaste inzet voor deze collecte. Langs deze weg wil de werkgroep tevens haar donateurs bedanken voor hun trouwe steun aan de werkgroep. We hebben geprobeerd alle donateurs te informeren over onze nieuwe IBANbankrekeningnummer. Mocht dat onverhoopt niet zijn gelukt of wilt u de werkgroep ook eens rechtstreeks steunen als donateur, dan zien we uw bijdrage graag tegemoet op: NL41 Trio 0197 7123 63 ten name van Amnesty Oppedijk. Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra

16 27


Jitske Rinzema

Pedicure Vakkundige voetverzorging ook voor diabetici en reumapatiĂŤnten Dr. Prakkenleane 35 9247 BX Ureterp 06-25128053 0512-302830 Lid Provoet

(Landelijke organisatie voor de voetverzorger/pedicure)

Praktijk KEI, advies en begeleiding bij: * Leerproblemen * Huiswerkbegeleiding * Faalangst * Motivatieproblemen Praktijk Kei werkt ook op locatie! Antje van den Berg, Boerestreek 7, Ureterp, tel. 06 20149301

www.praktijkkei.com 28


13-04 17-04 Gereformeerde kerk Vrijgemaakt Frieschepalen/Siegerswoude 30-03 09.30 uur ds. Bruinsma 14.00 uur ds. Colijn 06-04 09.30 uur ds. Bruinsma 14.00 uur ds.. Bruinsma 13-04 09.30 uur ds.. Bruinsma 14.00 uur ds. Rozemuller 18-04 19.30 uur ds. Bruinsma, H.A. (goede vrijdag) 20-04 09.30 uur ds. Bruinsma 1e paasdag 14.00 uur ds. Pomp 27-04 09.30 uur br. Jongsma 14.00 uur br. Zeilstra 04-05 09.30 uur br. Zeilstra 14.00 uur ds. De Jong, Fryske tsjinst VGKN Frieschepalen-Siegerswoude 30-03 09.30 uur ds. B.v.d.Boon 19.30 uur All2gether jeugddienst 06-04 09.30 uur ds. A.van Harten-Tip 13.45 uur ds. Bloemendal 13-04 09.30 uur ds. A.van Harten-Tip 13.45 uur ds M. Sijtsma 18-04 19.30 uur ds. Bloemendal m.m.v. zangkoor “Ta Gods Eare” 20-04 09.30 uur ds. Bloemendal 13.45 uur ds. Koppe 21-04 09.30 uur gezinsinstuif 27-04 09.30 uur ds. B.Bloemendal, HA 13.45 uur ds. B.Bloemendal Protestante Gemeente De WilpSiegerswoude i.w. 30-03 09.30 uur ds. Bos (Oosterkerk) 06-04 09.30 uur ds. J. de Kok Oosterkerk

18-04 19 -04 20-04 27-04

09.30 uur ds. Van der Wiel Oosterkerk 19.30 uur ds. A. de Vries, H.A.Oosterkerk 19.30 uur ds. A. de Vries Goede Vrijdag (Oosterkerk) 22.00 uur ds. A. de Vries Plantsoenkerk 09.30 uur ds. A. de Vries Oosterkerk 09.30 uur ds. Heijs (Oosterkerk) 14.00 uur Bijzondere Dienst Plantsoenkerk

Christelijk Gereformeerde kerk Siegerswoude 30-03 09.30 uur ds. Hoogenboom 14.30 uur ds. Hoogenboom 06-04 09.30 uur ds. Hoogenboom 14.30 uur ds. Hoogenboom 13-04 09.30 uur ds. Visser 14.30 uur ds. Visser 18-04 19.30 uur ds. Hoogenboom Goede Vrijdag 20-04 09.30 uur ds. Hoogenboom 14.30 uur ds. Hoogenboom 21-04 09.30 uur ds. Fokkema 27-04 09.30 uur ds. Hoogenboom 14.30 uur ds. Hoogenboom

H

ulpnetwerk Frieschepalen

06-50600148 Telefonisch spreekuur iedere maandag van 13-15 uur (anders voicemail en SMS)

D

orpshuis ‘Uthôf’

Siegerswoude 2013/2014 01 apr SMALL - project 03 apr Volksdansen 05 apr Brocante- en hobbymarkt 08 apr SMALL - project 17 29


30


10 apr 15 apr 22 apr 23 apr 03 mei

Plattelandsvrouwen SMALL – project SMALL – project Dorpssteunpunt Brocante- en hobbymarkt

telefoon: 0516–541900 Email: dorpshuisuthof@gmail.com

A

ctiviteiten Dorpshuis De Dobber

Frieschepalen 2013/2014 29 mrt Kaarten 11 apr Soos; High Thee vanaf groep 6 16 apr Paasknutselen 19 apr Kaarten

P

uzzel 7

Beste puzzelaars, De oplossingen zijn weer verwerkt. Niet iedereen had alle puzzelwoorden goed,

wel kreeg iedereen 10 punten voor het gezegde “Waar men het goed heeft dat is het vaderland”. Deze keer weer iets nieuws, een filippinepuzzel. Het is de bedoeling woorden in te vullen aan de hand van de gegeven omschrijvingen. In een filippine zijn sommige vakjes voorzien van een getal; daarbij geldt de regel dat in vakjes met hetzelfde getal dezelfde letter komt te staan. Zo verkrijgt men door een woord in te vullen meteen een aantal letters voor andere woorden in de puzzel. De letters onderin de balk vormen een woord. Voor ieder goed woord krijgt u 1 punt, voor het te vormen woord 10 punten en een compleet goede ingevulde puzzel krijgt u nog eens 10 punten extra. Deze gehele puzzel kunt u inleveren tot 11 april bij Metje van der Harst, Lytse Dobbe 7 te Frieschepalen. Ook kunt u puzzels per e -mail inleveren. E-mail adres: metjevanderharst@hotmail.com

Champost

is een samenstelling van meerdere soorten mest en na het strooien verdwijnt het mos, dus een ideale bemester voor uw gazon en tuin!

Bigbag 1 m champost: € 3

3

20,-

2

Met 1 m kunt u 100 m tuin bemesten. Tegen meerprijs kunnen wij de champost ook voor u verstrooien. Iedere zaterdag van 10.00 - 13.00 uur afhalen op Kromhoek 34 in Frieschepalen. Voor het ophalen op een andere tijd en bezorgen graag bellen voor een afspraak met Wilbert Baron 06 - 25 25 12 05 18 31


Wilt U lekkere en verantwoorde kip?

' "De kip van vroeger"

Een traditionele kip op milieuvriendelijke manier opgegroeid. Met eigen, op natuurlijke basis samengesteld, voer voor een gezond en smaakvoller stukje kip. Volledig antibiotica en salmonella vrij!! Geeft de ouderwetse verfijnde smaak van de kip van vroeger. De kip wordt vers ingevroren. Hele kip maar ook kipfilet, saté, drumsticks, etc. Directe verkoop, Kromhoek 37, Frieschepalen. Openingstijd: vrijdags van 14.00u. tot 20.00u. Voor meer informatie: www.dekromhoeksterkip.com (pinnen is nog niet mogelijk)

Wij leveren de lekkerste AARDAPPELEN AARDAPPELEN Borgers – Bildstar - Irene van HOGE kwaliteit Voor de STAMPPOT BOEREKOOL uit eigen tuin DORE – BORGERS – BILDSTAR

Alle soorten DIERVOEDERS Uien _ Wortelen en door een ieder geprezen ook voor uw HOND en KAT ONZE ZUURKOOL Diverse soorten GROENTEN uit de regio

KASPER FAUNAFOOD DIERVOEDERS DIERVOEDERS KASPER-FAUNAFOOD Volop HOOI en STRO

TIP: de HERFST is geschikt strooien !! Tip: de herfst is geschiktom om KALK KALK tetestrooien

De Slûs 15 - 9249 NB Frieschepalen - Tel. 0512 - 30 14 10 14 32


19 33


P6

Totaal

1 Hennie

Beintema

De Feart

Ureterp

56

176

2 G.

Beute

Weibuorren 91

Ureterp

56

176

3 Corrie

Boonstra

Boerestreek 19

Ureterp

56

176

4 J.

Bouma -Wagenaar

Boerestreek 5

Ureterp

56

176

5 Lies

Haisma

Bremerwei 4

Siegerswoude

56

176

56

176

6 Baukje

v.d. Harst

WF de Boerstraat 34 De Wilp

7 H.J.

Kloosterman-Luchtenburg Hoofddiep 2

Zevenhuizen

56

176

8 Baukje

Rijpstra

Mounleane 1

Ureterp

56

176

9 H.

v.d. Veen-Waringa

Kromhoek 40

Frieschepalen

56

176

10 Irma

Weening

Boerestreek 29

Ureterp

56

176

11 Feikje / Trienke

Benedictus

Binnenwei 49

Siegerswoude

56

166

12 Familie

Elzinga

Lytse Dobbe 44

Frieschepalen

56

166

13 Leny

Jongsma

De Slus 18

Frieschepalen

56

166

14 Hinke

Mekkes

Middenwei 4

Siegerswoude

56

166

De Feart 35

Ureterp

56

166

15 Trienke

v.d. Vaart

16 B.

Hoekstra-Bron

Tolheksleane 11

Frieschepalen

45

165

17 Ch.

Venekamp-Hoekstra

de Bodding 5

Frieschepalen

45

165

18 G.

Kooistra

Tolheksleane 14

Frieschepalen

44

164

19 Gepke

Bijker

Klauwertswei 2

Siegerswoude

56

151

20 Jeltsje

Mulder -vd Mei

Kromhoek 33

Frieschepalen

56

151

Lytse Leane 36

Frieschepalen

10

130

21 A.

v.d. Iest

22 Wietske

Jeensma

De Bodding 6

Frieschepalen

45

125

23 Rolf en Ancis

Feenstra

Teaijewyk 1

Siegerswoude

0

110

24 J.

Havinga

Boerestreek 12

Ureterp

0

110

25 Geeske

Hessels-de Jong

Kromhoek 21

Frieschepalen

0

95

Vries

Lytse Leane 49

Frieschepalen

0

95

27 H.

Boonstra

Van Akenwei 9

Siegerswoude

0

80

28 Dieuwke

Gorter

De Rusken 36

Frieschepalen

0

65

Foarwurk 14

Siegerswoude

0

65

26 Yvonne

29 Esther

de

ten Hoven

30 Coba

Sikkema

Kromhoek 20

Frieschepalen

0

65

31 Roelof

Bron

Van Houtenwei 3

Siegerswoude

0

25

20 34


35


Boerestreek 41 9247 CB Ureterp Tel. 0512-301431

Bekijk onze webshop www.dewithandentuingereedschap.nl

De Wit Spork € 50,00 Husqvarna gazonmaaiers

Tenco Steigerhout beits € 13,50

Krijtverf van Old Touch! Vanaf € 8,95

In de kleuren:

36

White Wash Grey Wash Antraciet

Pompebled maart 2014