Page 1

jaa

20 r be o t Ok

1

6

1

9

d l a b v s o p o r r o W d s i k jnjew j i l e d o n u a d a

e

M

de Bân

rga

ng

Nr. 206


Jubbega & Donkerbroek Specialist op het gebied van: - Fysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele therapie, - Beweegprogramma's - DiĂŤtetiek.

Bel vrijblijvend naar onze praktijk in Jubbega of Donkerbroek. Of kom gerust langs, wij staan u graag te woord! Behandeling aan huis is ook mogelijk.

Kinderen/jongeren met een beperking!! - tijdelijk verblijf - logeerhuis - dagopvang

- dagbesteding voor jongeren die buiten het werkcircuit vallen. Wij zijn op zoek naar eenvoudige werkzaamheden voor de dag besteding in de vorm van 'tafel' werkzaamheden.

Merkebuorren 90 - 9241 GH Wijnjewoude T:0516-480507 - Stichtingaetb.nl


Redactie "de Bân" Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaske de Vries, Russchenreed 48 Lammert Bouma, Petersburg 25 Hendrika Overzet, Russchenreed 67

tel: 48 13 81 tel: 48 13 91 tel: 48 13 98 tel: 48 13 05 tel.: 48 14 57 tel.: 48 17 27

Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 0369 0651 82. De volgende Bân verschijnt op zaterdag 5 november. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document en dan in lettertype arial 11, via email deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 29 oktober 18.00 uur. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 27 oktober binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381 Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij: Lammert Bouma: e-mail: lbouma@online.nl Voor jullie ligt al weer de Bân van oktober klaar. Het winterseizoen is weer begonnen. De verenigingen zijn weer gestart met hun activiteiten. We hebben in september kunnen genieten van heerlijk zomers weer. Overdag soms best warm maar ’s avonds konden we nog even lekker buiten zitten. Willedei was weer een super geslaagde dag. Wat een gezelligheid deze dag in Wijnjewoude. Na de optredens in het dorp door de vele muziekgroepen ging het feest ’s avonds door in de Swingel. De muziekkoepel is om 15.00 uur geopend door burgemeester Ellen van Selm en Jan Lammert Sijtsma sr. De kunstwerken van Jikke de Waal zijn 2 september geplaatst. De gebiedsontwikkeling rond de N381 is ’s morgens geopend in Donkerbroek door gedeputeerde Kramer. De Bân van oktober staat weer vol van activiteiten. We wensen jullie veel leesplezier. Heb je een bijzonder verhaal of iets unieks meegemaakt stuur het naar de Bân. Moet een van de redactie het verhaal voor je schrijven neem dan contact op met Klaske of Annie. De redactie

1


2


Spreekuur PB Heeft u een vraag voor Plaatselijk Belang? Of wilt u gewoon eens iets bespreken? Dat kan vanaf nu heel simpel, want de komende tijd gaan we proefdraaien met een maandelijks spreekuur waarvoor we u van harte uitnodigen. De koffie staat klaar! Het spreekuur wordt gehouden voorafgaand aan elke bestuursvergadering op dinsdagavond van 19.00 – 19.30 uur. Er zijn dan telkens 2 bestuursleden aanwezig om u te ontvangen. In de Bân kunt u lezen wanneer het spreekuur wordt gehouden. Het eerste spreekuur wordt gehouden op dinsdag 11 oktober van 19.00 – 19.30 uur. De volgende op 15 november en 13 december. U kunt ons ook mailen via pbwijnjewoude@gmail.com Opening herinrichting en muziekkoepel Met plezier kijken we terug op 3 september. De officiële opening van de gebiedsontwikkeling N381 was ’s ochtends al vroeg bij het beeld van Joop van Bergen in Donkerbroek. Even later stond Wijnjewoude klaar om haar duit in het zakje van de feestelijkheden te doen. Vrijwilligers bemanden de stempelpost voor de fietsroute langs de vernieuwingen. Om 3 uur werd onze nieuwe muziekkoepel feestelijk geopend door dhr. Sijtsema in samenwerking met burgemeester van Selm. Het thema Oud en Nieuw kreeg vorm in de persoon van de heer Sijtsema -als eigenaar van het land waarop de vorige muziekkoepel sinds 1989 had mogen staan- en Abe Jan vd Wal die als jonge getalenteerde muzikant het lintknippen met spannend tromgeroffel begeleidde en zo de muzikale toekomst van Wijnjewoude vertegenwoordigde. In haar toespraak benadrukte mevrouw van Selm de waardering voor de actieve betrokkenheid van de Wijnjewouder gemeenschap bij het tot stand komen van de herinrichting in en om

het dorp. De stuurgroep N381 is een uiterst waardevolle partner gebleken in het proces van plan tot realisatie. Als dorp mogen we blij zijn met de vernieuwde uitstraling, met de prachtige open muziekkoepel en met de karakteristieke kunstwerken van Jikke van der Waal die, behalve de historie, vooral ook de toekomst van de drie verbonden dorpsdelen symboliseren. Zo werd 3 september 2016 een memorabele dag waarop de krêft van de mienskip van Wynjewâld werd benadrukt. We mogen trots zijn op ons dorp! Ontzettend bedankt aan alle vrijwilligers die hier aan hebben bijgedragen! En …. sterkte en succes gewenst aan allen die als aanwonende of organisatorisch voorlopig nog betrokken blijven bij de afronding van de herinrichting. Willedei 2016 Deze editie werd op passende wijze opgestart met de opening van de muziekkoepel, die nu voor het eerst als Willedei podium dienst deed. In combinatie met de bakkerskraam en horecastands vormde het muziek3


koepelplein een gezellige plaats van samenkomst op deze prachtige zomerdag. Deelnemers aan de N381 fietsroute en genodigden van de gebiedscommissie met hun oldtimers waren welkome gasten. PB heeft veel respect en waardering voor het Willedei bestuur en de vele vrijwilligers die dit straatfestival weer tot een prachtige dag hebben gemaakt. Dank jullie wel! Dorpsfilm “Wijnjewoude in 2004” Het is alweer 10 jaar geleden dat op vrijdag- en zaterdagavond 27 en 28 januari 2006 de film “Wijnjewoude in

2004” in première ging in de Swingel. We vinden het de hoogste tijd om weer eens even terug te gaan in de tijd. Plaatselijk Belang is bezig om te bekijken hoe en wanneer dit gaat gebeuren. Ook zijn er een aantal dorpsgenoten bezig om te onderzoeken of het financieel haalbaar is om een nieuwe dorpsfilm te maken. Dit plan staat nog in de kinderschoenen en moet nog worden uitgewerkt. Alle ideeën, tips en suggesties zijn van harte welkom. We houden u op de hoogte en extra informatie verschijnt natuurlijk in “De Bân”.

Spreekuur Plaatselijk Belang: Dinsdag 11 oktober van 19.00 – 19.30 uur

Dag van de mantelzorg in Opsterland Op zaterdag 12 november worden mantelzorgers in Opsterland in het zonnetje gezet tijdens de "Dag van de mantelzorg". Het thema van de dag is "Mantelzorg doe je samen!". Het geeft aan dat je als mantelzorger hulp kan en mag vragen van de omgeving, zodat je er niet alleen voor staat. Landelijk is de Dag van de Mantelzorg op 10 november, maar in Opsterland is gekozen voor zaterdag 12 november, zodat de werkende mantelzorgers ook kunnen komen. Dit jaar worden niet alleen de mantelzorgers uitgenodigd, maar ook degene(n) voor wie zij zorgen (niet verplicht). De activiteit die georganiseerd wordt is een super de luxe lunch met daarna de Friestalige theatervoorstelling "Hjerst" van theatergroep Fjoer. De super de luxe lunch begint om 12.00 uur, de theatervoorstelling om 14.30 uur. Het vindt plaats in MFC de Wier te Ureterp.

4

Deelname is gratis. Het is ook mogelijk om alleen aan de lunch deel te nemen en niet aan de theatervoorstelling. Voor die mensen is er eventueel gelegenheid om na de lunch nog even na te kletsen in het mantelzorgcafé. Bent u zelf mantelzorger of kent u er één in uw omgeving? Meld u dan aan bij Timpaan Welzijn via e-mail van t.kraai@timpaanwelzijn.nl of via telefoonnummer 06-51203428 voor 31 oktober. Alle mantelzorgers die bekend zijn bij het Steunpunt mantelzorg zullen persoonlijk een uitnodiging ontvangen.


8 oktober Open-Huizendag ‘Kijken hoe het kan’ Overweegt u uw huis energiezuiniger te maken? Zet zaterdag 8 oktober dan vast in uw agenda! Deze zaterdag kunt u bij dorpsgenoten met eigen ogen zien welke energiebesparende maatregelen zij hebben toegepast. Het zijn 4 nieuwe adressen waar u zich op 8 oktober tussen 10 en 16 uur welkom mag voelen om uw licht op te steken over energiebesparing. De bewoners zijn enthousiast over de maatregelen waarmee zij niet alleen flink besparen op energielasten maar waardoor ze ook minder afhankelijk zijn van fossiele energiebronnen. Twee adressen zijn zelfs nagenoeg zelfvoorzienend. Daar is de gasleiding inmiddels afgesloten. Naast isolatiemaatregelen en eigen zonne-energie is er ook veel aandacht voor het via natuurlijke energie verwarmen van tap- en verwarmingswater. Ook krijgt u informatie over de diverse subsidiemogelijkheden. Onder deze rubriek vindt u een overzicht van de adressen en maatregelen. Postcoderoos in Wijnjewoude: It giet oan yn Wynjewâld! Wijnjewoude start haar eerste postcoderoosproject voor collectieve zonne-energie. Op 13 september was een aantal enthousiaste en energiebewuste dorpsgenoten bijeen. De goede voorlichting van specialist Simon Visbeek was voor diverse aanwezigen aanleiding om te besluiten samen zonne-energie te gaan opwekken via een postcoderoosproject. Hierbij worden de zonnepanelen van de participanten aangebracht op een groot bedrijfsdak in het dorp. De deelnemers aan een postcoderoosproject krijgen 15 jaar lang de energiebelasting van hun eigen verbruik teruggestort. Iedere participant bepaalt zelf hoeveel panelen hij in dit project wil aankopen. Het WEN-bestuur gaat nu een geschikte leverancier uitzoeken waarna de deelnemers een participatiecontract krijgen aangeboden. Het begin is er, maar we zoeken nog meer deelnemers. Denkt u dat dit ook voor u misschien een goede manier is

om zelf groene stroom op te wekken in Wijnjewoude? Zie voor meer info over de postcoderoos www.wen.frl Haalbaarheid Mestvergisting getoetst in Wijnjewoude De toezegging is binnen. Binnenkort wordt als proef een eerste haalbaarheidsonderzoek voor monovergisting uitgevoerd bij een melkveebedrijf in Wijnjewoude. Het betreft een nieuwe techniek waarbij uitsluitend mest via vergisting wordt omgezet in biogas. Dit biogas zou, wanneer het wordt opgewerkt tot de juiste samenstelling, kunnen worden gebruikt in het Wijnjewouder gasnet. Het lijkt een mooie kans om als dorp eigen biogas te produceren. Voor het zover is moet er nog heel wat worden uitgevogeld waarbij samenwerking met Friesland Campina tot de mogelijkheden behoort. Er zijn zeker nog twee melkveehouders geïnteresseerd in deze nieuwe gasproductiemogelijkheid dus we hopen op een positief haalbaarheidsonderzoek.

5


6


Energieprijzen Deze keer gaat het over de prijzen die we mochten toekennen aan de winnaars van de energieprijsvraag op de Willedei. De kinderprijsvraag “De natuur zit vol energie” is gewonnen door Jurre van Hunen. Zoals de meeste jonge deelnemers wist Jurre dat we in Wijnjewoude prima gebruik kunnen maken van zon, wind en water als natuurlijke energiebronnen. Op de vraag hoeveel windmolens van circa 40 meter genoeg stroom voor ons hele dorp zouden kunnen leveren, zat hij er met 4 molens het dichts bij. Het goede antwoord is namelijk ‘1 molen’. De energieprijsvraag voor volwassenen is gewonnen door Janet de Jong. Zij zat er met haar gemiddelde gasuitgaven van 960 euro en te behalen besparing van 200 euro door tapwater met een zonneboiler voor te

Jurre heeft zijn WEN prijs, een solar roadrunner, ontvangen uit handen van Frans Pool. verwarmen, het dichts bij. Janet won een gratis Maatwerk Energieadvies. Bijna 50 kinderen hebben met wat hulp en veel wille een eigen windmolentje gemaakt.

Deelnemers WEN Open Huizendag “Kijken hoe het kan” op 8 oktober. Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Durk heeft een lucht/water warmtepomp met boilervat aangeschaft. Daarmee verwarmt hij zowel zijn huis als zijn tapwater. Op de benedenverdieping zijn lagetemperatuur radiatoren aangebracht. Het pand is van het gasnet afgesloten. Voor de benodigde stroom voldoen 30 zonnepanelen op eigen dak. Esther van Amsterdam, Loksleane 4 Esther en haar partner Bert hebben behalve zonnepanelen ook een zonneboilerset van 1 set heatpipes en een 200 liter boilervat laten plaatsen. Met deze zonneboiler verwarmen zij hun tapwater zodanig dat deze 2persoonshuishouding alleen nog tijdens de wintermaanden wat gas zal gebruiken voor het verder opwarmen

ten behoeve van douche, gootsteen, vaatwasser en wasmachine. Verder beschikt hun huis over een heteluchtverwarmingssysteem. Fam. de Haan, Merkebuorren 49 Hier ontmoet u de ware doe-het-zelver. Na grondige isolatie van muren, ramen, dak en vloer heeft Poppe dit jaar zelf een zonneboiler (120 liter) en voor 2,72 kWp zonnepanelen geïnstalleerd. Het huis wordt verwarmd door middel van radiatoren, een gaskachel als bijverwarming en een stukje elektrische vloerverwarming. De meeste lampen zijn vervangen door ledlampen (3-6 Watt per stuk) en de koelkast en vriezer hebben een energielabel A++. Het betreft een 2 persoons huishouden.

7


Fam. Seefat, Weinterp 31 Het huis was bij de bouw in 1987 geheel geïsoleerd. Nu is er op de begane grond vloerverwarming aangelegd. Omdat de CV ketel “op” was is besloten om zelf energie op te gaan wekken. Er is een luchtwarmtepomp inclusief warmwaterboiler voor verwarming en huishoudelijk gebruik geïnstalleerd. De warmtepomp onttrekt warmte aan de

buitenlucht (kan tot -20°C!) en zet het om in bruikbare energie voor het leveren van verwarming en het produceren van warmtapwater. 15 zonnepanelen van 300WP per stuk voorzien nagenoeg in de stroombehoefte. Boven zijn cv-radiatoren weggehaald en vervangen door infraroodpanelen. Omdat er elektrisch wordt gekookt kon de gasaansluiting verwijderd worden.

Tweede lichtjesavond op begraafplaats Weinterp De allereerste lichtjesavond vorig jaar op de begraafplaats van Duurswoude werd zo gewaardeerd dat uitvaartvereniging Eert De Doden u van harte uitnodigt voor de tweede editie. Op zaterdagavond 29 oktober om 19.00 uur wordt de lichtjesavond gehouden op de sfeervol verlichte begraafplaats van Weinterp. Deze bijeenkomst is niet alleen bedoeld om dierbare overledenen te gedenken en een lichtje te plaatsen op hun graf, ook voor hen die elders begraven of verstrooid zijn, kan men een gedenklichtje plaatsen op het speciaal daarvoor bedoelde grote witte hart dat op een centrale plaats is opgesteld. De grafkaarsen worden ter plaatse verstrekt. Enkele dorpsgenoten zullen met passende woorden en sfeervolle muziek de herdenking inleiden. Na het plaatsen van de kaarsen (ca 19.30

uur) bent u uitgenodigd voor koffie/thee of chocolademelk. Heeft u na deze ervaring de behoefte om nog wat te mijmeren of uw gedachten te delen, in het kerkgebouw vindt u een luisterend oor bij mensen uit dorp en kerk. We verzoeken u waar mogelijk op de fiets naar de begraafplaats te komen. Een zaklamp kan handig zijn om het graf van uw dierbare te vinden. De lichtjesavond wordt georganiseerd door uitvaartvereniging Eert de Doden in samenwerking met Plaatselijk Belang, Stichting Begraafplaatsen en de Hervormde Gemeente. Heeft u vervoer nodig? Bel met Afke Drenth 0516-481590.

Zaterdag 29 oktober 19.00 uur op begraafplaats Weinterp Voor informatie: Uitvaartvereniging Eert De Doden, Afke Drenth 0516-481590 drenth9241@gmail.com

8


Jaarverslag de Swingel Bij deze presenteren wij u de jaarverslagen 2015 van de penningmeester en de secretaris van het bestuur van het Multifunctioneel Centrum De Swingel. Samen met de begroting, ligt de volledige rekening ter inzage bij de secretaris; telefoon 0516-484810. De financiële resultaten worden in dit nummer van de Bân opgenomen. Hierbij is gepast optimisme op zijn plaats. Met name de in 2015 aangevraagde subsidie voor energiekosten (intussen verkregen) heeft de situatie verbeterd. We hebben in 2015 voortgebouwd op de veranderingen die in 2014 zijn ingezet. De aanbevelingen die zijn gedaan op de open avond in november 2014 zijn verder gerealiseerd. We noemen hierbij: communicatie, in 2015 is maandelijks in de Bân een stuk van het bestuur van de Swingel verschenen. Er zijn door het bestuur een aantal activiteiten georganiseerd. We noemen hier met name het Open Podium van 11 april 2015. De conclusie na deze avond was dat we trots mogen zijn op het talent van ons dorp. Niet alleen de mensen op het podium, ook alle vrijwilligers die de avond mogelijk hebben gemaakt. Er is onderzoek gedaan naar activiteiten voor ouderen, maar hiervoor bleek onvoldoende belangstelling. Belangrijk zijn de vrienden van de Swingel. In het voorjaar van 2015 zijn met hulp van veel vrijwilligers alle bewoners van Wijnjewoude benaderd met de vraag of ze het bestuur van de Swingel willen steunen. De reactie van het dorp was hartverwarmend! Ruim € 2700,-- is door de vrienden opgebracht. Dit geld is bestemd voor duurzame verbeteringen aan het gebouw. De meest zichtbare hiervan zijn het terras en de vernieuwde entree, beide intussen gerealiseerd.

Het bestuur bestond in 2015 uit: Pieter de Kroon, voorzitter, Jack Jongsma, penningmeester, Goos Bus, secretaris, Poppe de Haan, vice-voorzitter, Siebo Groenewold, bestuurslid. Theo van Linde heeft de vergaderingen bijgewoond als vertegenwoordiger van Plaatselijk Belang. Hij heeft ook dit jaar veel werk verricht op het gebied van onderhoud aan de Swingel. Ook nu een aantal keren bijgestaan door vrijwilligers van wie hij ook de contactpersoon is. Met name de goede contacten van Theo met de gemeente hebben de Swingel veel opgeleverd. De zoektocht naar opvolging van de penningmeester heeft helaas nog steeds geen succes gehad. De beheerders, Eric en Trientsje van der Wal hebben ook in 2015 weer veel uren gemaakt en veel bereikt. Carolina de Lange zorgde er weer voor dat de Swingel netjes en schoon blijft. We kijken zo met tevredenheid terug op het jaar. Veel gaat goed, veel kan ook beter. Aan de goede kant noemen we de grote betrokkenheid van het dorp bij de Swingel. Uitdagingen die we tegenkomen: verdere verbetering van het gebouw, inclusief het energiebeheer. Mensen met ideeën, zin om te helpen of wat dan ook, nodigen we uit om contact te leggen. Namens het bestuur van MFC De Swingel, Goos Bus, secretaris gwbus@hccnet.nl 9


10


Stichting Dorpshuis Wijnjewoude De Swingel Activa

Balans 31 december 2015 Passiva 2014 €

Pachtersinvesteringen (minus afschrijvingen) Gebouw, aanschaf 2000-2001 Toestelberginguitbreiding 2008 Inventaris, aanschaf 2007 Inventaris, aanschaf 2008 Inventaris, aanschaf 2011 Inventaris, aanschaf 2013 Inventaris, aanschaf 2014 Debiteuren Overige vorderingen Liquide middelen Rabobank rek-crt Rabobank spaarrekening Friesland Bank rek-crt

Baten

2015 €

75.480 5.230

68.603 4.692

2.340 524 6.803 5.077 934

1.561 351 5.795 3.770 733

5.275 2.733

12.566 5.432

4.281 108.677

8.905 113.681

Verhuur reclameborden Opbrengst vrienden van MFC

Negatief resultaat

2015 € 71.008

4.106

3.457

36.000

32.004

Crediteuren

665

5.970

Overige schulden

932

1.242

108.677

113.681

Eigen vermogen Onderhouds/vervangingsfonds sportmateriaal Lening o/g lang

Resultatenrekening 2015 Lasten 2014 €

Verhuur zalen, taveerne en sportzaal

2014 € 66.974

2015 €

47.149

50.176

1.113

1.113

-

2.721

12.208 60.470

54.010

Energiekosten Publiekrechtelijke heffingen Overige huisvestingskosten Bureau- en organisatiekosten Verzekeringen Onderhoudskosten Interest Overige bedrijfskosten Afschrijvingen Positief resultaat

2014 € 18.021 3.254 7.370 655

2015 € 7.606 3.434 7.096 2.159

5.345 1.555 4.827 1.814 17.629 -

5.463 9.602 2.073 1.878 10.665 4.034

60.470

54.010

Opmerkingen/toelichtingen Gebouw: De erfpacht is gevestigd voor 25 jaar en eindigt 31 december 2024. In 2024 zal er overleg zijn over een eventuele verlenging van de erfpachtsperiode. Eigen vermogen: Het positieve resultaat van het boekjaar is ten gunste van het vermogen gebracht.

11


Terugblik Straatfestival Willedei 2016 Zaterdag 3 september was het zover, Willedei 2016! Om 15.00 uur werd de muziekkoepel geopend door burgemeester Mevrouw van Selm. Door de buurtvereniging was de koepel versierd met een lint. Deze werd doorgeknipt door onze dorpsgenoot de heer Sijtsema (senior) onder tromgeroffel. Tevens bracht Theatergroep Acta een sentimenteel lied ten gehore. Dit was het startsein voor een zeer geslaagde Willedei. Het weer werkte mee en doordat ook de fietsroute van de feestelijke opening van de N381 door Wijnjewoude kwam, waren er flink wat mensen aanwezig. Op maar liefst vijf verschillende podia was muziek te horen van verschillende pluimage; van singer-songwriter, funk, rock tot folk. Voor iedereen was er wat wils. Het springkussen was een groot succes en de marktkramen waren dit jaar verspreid over de gehele route. De looproute was dit jaar voor het eerst gewijzigd. Dit heeft veel positieve reacties opgeleverd. Bij genoeg aanmeldingen zou er ook een heuse helikopter naar Wijnje-

12

woude komen voor rondvluchten. Tot onze grote vreugde is dit gelukt en hebben meer dan 40 mensen Wijnjewoude van bovenaf kunnen bekijken. De afsluiting van de Willedei vond dit jaar weer plaats in de Swingel. “Johannes Rypma en de Bountyhunters” brachten muziek van hoge kwaliteit ten gehore, waarna de ons inmiddels bekende “Jelle B” het overnam en Willedei op een leuke manier afsloot. Op de afterparty speelde winnaar van de Oerrock Play Offs “De Koffer” later op de avond lekkere stevige rockcovers.


Hieronder de winnaars van de verschillende prijzen: Sjoelen VVV: Kinderen tot en met 12 jaar: Timo Volwassenen: Henk van der Ploeg Raden koekjes in pot (beschikbaar gesteld door bakkerij van der Molen): De heer B. Hof: 73 koekjes

Verloting vanuit programmaboekje Willedei: 1ste prijs: aangeboden door Wiljan en gewonnen door de heer P.E. Stoker 2de prijs: aangeboden door Spar en gewonnen door Arne de Waard 3de prijs: aangeboden door Wabe en gewonnen door Henk Janssen

Toekomst Willedei We willen Willedei jong en verfrissend houden. We hebben van diverse mensen al leuke ideeën ontvangen. Hierbij valt te denken aan een andere opzet of proberen meer aan te bieden voor de jeugd. Een speciaal podium voor een DJ of rapper, plaatsen van een hindernisbaan door Survivalclub Bakkeveen in Wijnjewoude zijn alvast en paar ideeën. Hebben jullie ook leuke ideeën laat het horen! Tevens hebben we nog steeds dringend behoefte aan vrijwilligers die in werkgroepen willen zitten. Je kunt hierbij denken aan werkgroepen voor

PR, financiën, social media (Facebook en website), logistiek en muziek, braderie/marktkramen en natuurlijk kinderactiviteiten. Reacties kunnen worden gestuurd naar info@willedei.nl Willedei is mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers. We willen jullie hartelijk danken voor alle inzet. Ook onze sponsoren willen we nogmaals zeer hartelijk danken. Jullie hebben het mogelijk gemaakt dat we weer een geslaagde editie hebben kunnen organiseren.

13


14


Ut de skoalle klapt Met het nieuwe schooljaar voor de deur mochten we maandag 29 augustus de kinderen weer verwelkomen op de beide scholen. Het is al weer een poosje geleden maar hopelijk zitten de vakantiemomenten nog goed in het geheugen. De afgelopen weken deed het warme weer de vakantiemomenten waarschijnlijk wel weer even bovenkomen. Op zaterdag 3 september stond de ‘Willedei’ gepland. Velen hebben weer genoten van het ruime aanbod van vermaak en entertainment die dag. Op woensdag 28 september zullen de kinderen uit de groepen 7 en 8 weer langs komen voor de zogenaamde Kinderpostzegelactie 2016. Vanaf 12:00 uur zullen er die dag zo’n 200.000 kinderen in heel Nederland meewerken aan deze actie. Stichting Kinderpostzegels Nederland zet zich wereldwijd in voor de bescherming en ontwikkeling van kwetsbare kinderen. Zo hebben ze meer kans op een betere toekomst. Ook zijn er elke dag kinderen die onze steun nodig hebben omdat ze te maken hebben met huiselijk geweld of armoede, of omdat ze moeten werken en daardoor niet naar school kunnen. Helpt u mee door een bestelling te doen bij één van de kinderen? Er is overleg gaande tussen kinderopvang Esther en de beide scholen om een systeem te gaan gebruiken waarbij we de kennis en informatie die opgedaan worden bij de peuteropvang op een moderne manier kunnen doorgeven aan de basisschool.

Hierdoor hopen we o.a. dat er een goede doorgaande lijn gewaarborgd blijft. Op de beide basisscholen zal ook weer volop aandacht worden besteed aan de Kinderboekenweek. Het thema zal dit jaar gaan over opa’s en oma’s. U snapt dan ook meteen wie er uitgenodigd zullen worden tijdens deze week. Leuk om ook de verhalen te horen hoe de opa’s en oma’s hun lagere schooltijd hebben beleefd en dan vooral op het gebied van lezen. Wat was bijvoorbeeld hun favoriete leesboek? Genoeg dus om mee bezig te zijn. Het is goed om op deze manier de (school)draad weer op te pakken en te werken aan een positief en leerzaam schooljaar. Namens de teams van It Twaspan en Votum Nostrum.

15


Gezellige VVV-avond in de Swingel Op zaterdagavond 12 november komt Hymp Hamp Theater naar Wijnjewoude met de voorstelling ‘Op Portret’. Deze voorstelling laat ons bijzondere humoristische schetsjes zien uit het dagelijkse leven. ‘Op Portret’ nimt jo mei nei de pakes en beppes fan eartiids, de ymportfries út it Gooi, de echte fûgeltsjeman en noch folle mear. Het belooft al met al een hele gezellige avond te worden. Leden van VVV Wijnjewoude graag zo spoedig aanmelden bij Joop Miedema, graag via mail: joop.miedema@planet.nl of telefonisch 0516-481305. Rommelmarkt De laatste rommelmarkt van dit seizoen wordt georganiseerd op woensdag 5 oktober van 14.00 – 18.00 uur op het evenemententerrein aan de Te Nijenhuiswei. De laatste kans van dit seizoen om nog wat oude spulletjes te verkopen of om nog lekker te sneupen wat een ander in de aanbieding heeft.

Willedei De VVV stond op zaterdag 3 september met twee sjoelbakken op de Willedei. De grote sjoelbak voor de volwassenen en een kleine sjoelbak voor de kinderen. De wisselbeker op de grote sjoelbak is gewonnen door Henk van der Ploeg. Het was een spannende wedstrijd. Aan het einde van de dag bleek dat Henk van der Ploeg en Corrie Stoker beide 30 punten hadden gescoord. Dus moesten ze opnieuw aan de bak. Henk van der Ploeg behaalde nu slechts 9 punten. Voor Corrie leek dit een makkie te zijn. Maar zo verliep het niet. Zij kwam niet verder in deze ronde dan 7 punten. De winnaar bij de kinderen was Tymo, kleinzoon van Sjitske Veltkamp. Hij scoorde 24 punten. De wisselbekers zijn in de Swingel uitgereikt aan Henk en aan Tymo. Namens VVV Wijnjewoude van harte proficiat. Winterwandeltocht De winterwandeltocht is op zaterdag 14 januari 2017. Noteer deze datum alvast in uw (digitale) agenda. De afstanden zijn 5 of 10 km. Nadere gegevens over de start volgen in een volgende Bân. Bestuur VVV Wijnjewoude

16


Nieuws van het dorpsfeest Na een fantastisch dorpsfeest en een welverdiende zomerstop zijn we achter de schermen weer begonnen met de voorbereidingen van het dorpsfeest 2017. Voor de zomerstop hebben we samen met alle vrijwilligers nog genoten van een heel gezellig vrijwilligersfeestje in de Swingel. Op deze avond hebben we ook afscheid genomen van twee ankers binnen het bestuur Hedzer en Jeanette. Ook vanaf deze plaats willen we jullie nog eens heel hartelijk bedanken! Met het vertrek van Hedzer was het bestuur ook 'voorzitterloos'. Gelukkig hebben we in Kees een waardig vervanger gevonden. Hij zal vanaf nu de voorzittershamer overnemen! En daar hebben we als bestuur alle vertrouwen in.

En nu wordt het weer tijd voor de belangrijkste dingen. Met alle ervaringen nog vers in het geheugen zijn we alweer begonnen om ook volgend jaar weer een topfeest neer te zetten. Nu willen we natuurlijk nog niet teveel verklappen, maar we kunnen nu alvast wel vertellen dat we voor de zaterdagavond een topband hebben kunnen vastleggen. Vangrail zal de tent ongetwijfeld op de grond doen trillen!! Wij hebben er nu al zin in...dus houd 14 t/m 17 juni 2017 alvast vrij in je agenda!!

Oproep aan alle jongeren van Wijnjewoude! In het voorjaar is er een bijeenkomst vanuit Dorpsbelang georganiseerd. Een van de uitkomsten was, dat er meer activiteiten voor jongeren in het dorp georganiseerd moesten worden. Vervolgens is gestart met het organiseren van een jongerenavond in de Swingel. Hoewel de eerste keer een succes was, is hier geen vervolg op gekomen, mede doordat de organisatoren afhaakten. Het lijkt ons echter dat er nog steeds behoefte aan activiteiten voor jongeren bestaat. Vandaar deze oproep. Ben jij tussen de 13 en 20 jaar en vindt jij dat er te weinig voor jou en je vrienden te doen is in Wijnjewoude? Kom dan op donderdag 6 oktober om 19.30 uur naar de Swingel. Wij willen graag je

ideeën horen en doorpraten over hoe we deze ideeën werkelijkheid kunnen laten worden. Wil je eerst meer informatie of kun je de 6de niet maar heb je toch ideeën? Neem dan contact op met Frits van Dorpsbelang via 06-54292940 of mail naar frits88@hetnet.nl. Tot de 6de!

17


18


Nieuws van Euphonia Na een welverdiende vakantie zijn we als muziekvereniging alweer een aantal weken aan het repeteren in gebouw de Driehoek. Hieronder vermeld ik even een aantal punten van de vereniging. Willedei Tijdens de Willedei op 3 september mochten we een optreden verzorgen in de vernieuwde muziekkoepel. We speelden een vlot programma, wat in de smaak viel bij het publiek.

Concours We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het concours wat op 19 november gehouden wordt in de Lawei in Drachten. Dat is altijd weer een uitdaging en het houdt ons scherp.

Examens leerlingen Een viertal leerlingen hebben een examen afgelegd en zijn daarvoor geslaagd. Voor hun A-examen: Lineke van der Wal en Lucie Veenstra. Voor hun B-examen: Nynke Altena en Sylvia van der Meulen. Van harte gefeliciteerd dames!

Wilt u/jij een keer langskomen tijdens onze repetitie, dan bent u/jij van harte welkom op dinsdagavond van 19.4521.45 uur in gebouw de Driehoek aan de Merkebuorren. Wie weet tot ziens!

Bestuur CMV Euphonia

Longa Ouder en kind gym; dinsdagochtend van 8.45 uur tot 9.30 uur Samen met je kind, van 1,5 jaar tot 4 jaar, gezellig een klein uurtje plezier maken. Lekker bewegen, spelletjes doen, liedjes zingen. Kom een keer meedoen in de Swingel. Voor meer informatie: Sigrid Hof 0516-481159 of b.hof11@home.nl www.longawijnjewoude.nl Kleutergym; donderdagmiddag van 14.30 uur tot 15.30 uur Voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Lekker een uurtje bewegen, nieuwe dingen leren, heel veel materialen leren kennen en gebruiken, liedjes zingen, spelletjes doen en vooral veel plezier maken en van elkaar leren. Kom een keer meedoen in de Swingel. Voor meer informatie: Sigrid Hof 0516-481159 of b.hof11@home.nl www.longawijnjewoude.nl

19


Faunafair in Wynjewâld Op zaterdag 15 oktober viert Wildbeheereenheid Tsjonger en Ald Djip haar 25-jarig jubileum met een Faunafair in en rondom Hotel & Restaurant De Stripe. Er zijn meer dan 30 stands met o.a. wolvenvereniging, vogelwacht, reptielen en amfibieën, zweethonden maar ook een wildproeverij, ganzenborstrokerij, interieur viltwerkstukken, streekproducten etc. Daarnaast zijn er diverse demonstraties en activiteiten voor jong en oud zoals: jachthondenproeven, laser kleiduif schieten, nestkastjes timmeren, ponyrijden en een spectaculaire roofvogelshow die rond 13.30 uur begint. Voor de kleinste natuurvrienden is er een springkussen.

In de Jagerstent wordt uitleg gegeven over schadebestrijding, wildbeheer en jacht. Uiteraard is daar ook de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging vertegenwoordigd. De dag wordt muzikaal opgeluisterd met jachthoornmuziek van Après Chasse en de krachtige stemmen van het Noord Nederlands Jagerskoor Prins Hendrik. `s Morgens treedt dorpskoor de Dúnsjongers uit Bakkeveen op. Kortom een dag die u niet mag missen.

Zaterdag 15 oktober 10.00 – 17.00 uur bij De Stripe. Gratis entree.

Wanneer: 8 oktober 2016 Tijd: 14.00 – 16.00 uur Waar: Gebouw De Driehoek te Wijnjewoude Wat: Tweedehands kinderkleding en speelgoed Zelf kinderkleding en/of speelgoed verkopen? Reserveer voor 3 oktober een plek! Want vol is vol!! Mail: kinderkledingspeelgoedbeurs@hotmail.com Bel: 06-20387429/06-36332266 Het gaat om de verkoop van tweedehands en/of nieuwe kinderkleding en speelgoed. De kosten bedragen €5,- voor een tafel/plek in “De Trijehoek”. 20


Sinterklaas nieuws Beste inwoners van Wijnjewoude, De zomer is nog maar net voorbij, maar de Intochtcommissie van Wijnjewoude is al weer druk doende een prachtig Sinterklaasfeest voor haar jeugdige dorpsgenoten te organiseren. Om het prachtige feest van vorig jaar te kunnen evenaren, doen wij ook dit jaar graag weer een beroep op jullie gulle giften. Want het is dankzij de financiĂŤle steun van de dorpsbewoners en ondernemers dat het ons ieder jaar weer lukt een prachtig kinderfeest te organiseren. Een prachtige traditie die wij uiteraard graag voort zetten. En daarom hierbij een oproep aan een ieder die het Sinterklaasfeest een warm hart toedraagt: In de periode van 15 tot 29 oktober, komt iemand van uw buurtvereniging bij u langs om u te vragen voor een vrijwillige bijdrage ten behoeve van het organiseren van het Sinterklaasfeest in Wijnjewoude. Wij zullen de lijsten ten behoeve van de vrijwillige bijdragen brengen bij de bij ons bekende contactpersonen van de buurtvereniging.

Alvast hartelijk bedankt voor jullie bijdrage. Wij zullen ons best doen er weer een fantastisch feest van te maken dit jaar! Vriendelijke groet, De Intochtcommissie Wijnjewoude

Soos Woensdag 19 oktober is er een bingomiddag. Aanvang 14.00 uur in het gebouw de Driehoek. Namens het bestuur Joke Nust

21


22


Ledenvergadering IJsclub Great Foarút ledenvergadering van IJsclub Great Foarút op vrijdagavond 4 november om 20.00 uur in de Swingel Agenda 1 Opening 2 Notulen 3 Verslag secretaris 4 Bestuursverkiezing(n.v.t. dit jaar) 5 Verslag penningmeester 6 Benoeming keurmeesters 7 Bespreking rijderijen 8 Rondvraag 9 Sluiting. In de eerste week van december 2016 vindt de afschrijving van de automatische incasso plaats. Wie geen machtiging heeft afgegeven wordt in de maanden november of december 2016 bezocht. De contributie bedraagt € 5,00. Legt u dit vast klaar? Het bestuur.

Nationale Bijbelzondag Zondag 30 Oktober Eén dag in het jaar is er bijzondere aandacht voor het vertalen en verspreiden van de Bijbel. Dat is de Nationale Bijbelzondag op 30 Oktober Dit jaar is het thema 'Vier je bijbel' Kun je de Bijbel vieren?? Als Bijbelgenootschap merken we hoe blij mensen zijn als ze voor het eerst hun eigen bijbelvertaling in handen krijgen. Ook hopen we dat veel kerkgangers zich op Bijbelzondag zullen realiseren, hoe bijzonder het is dat wij in alle vrijheid de bijbel in onze eigen taal kunnen lezen. Het Bijbelgenootschap wil woorden van waarde doorgeven aan de nieuwe generatie !! WERKGROEP N.B.G. WIJNJEWOUDE Voorzitter Berend Joustra Secretaris Jannie Grootenhuis Sieger de Haan Korrie de Jong Annie Karssen BIJBELWERK ZINVOL!!

23


Nieuws van de Werkgroep Amnesty International Ureterp e.o. Filmavond Amnesty International. Op vrijdagavond 4 november a.s. organiseert de werkgroep Amnesty weer een gratis filmavond voor alle belangstellenden voor het werk van Amnesty. Op de avond zal de film ‘Our School’ worden vertoond. In Nederland zijn na de zomervakantie de scholen weer voor iedereen begonnen. In Roemenië mochten de gediscrimineerde Romakinderen pas in 2006 voor het eerst naar een officiële school. Regisseur en mensenrechtenactiviste Mona Nicoara filmde vier jaar lang een poging tot integratie van een groep Romakinderen in het etnisch gesegregeerde Roemeense onderwijs. ‘Our School’ is een ontroerend portret van armoede, discriminatie en segregatie, maar ook van vrijheid, humor, onschuld en het speelse buitenleven van kinderen in de Romagemeenschap. Waar: Aanvang: Toegang:

Dúnhoeke, Mjûmsterwei 16, Bakkeveen (naast het zwembad) 19:45 uur gratis

Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra

Volleybalvereniging DWS Beste Volleybalvrienden, Balsponsors voor de maand oktober: - Camping De Ikeleane - Zorgboerderij De Twa Bûken Namens D.W.S hartelijk bedankt! Ook zin om te komen volleyballen? Er kunnen altijd nog nieuwe leden bij zoals Recreanten, heren en dames en jeugd spelers. Als je denkt dat volleybal iets voor jou is kom dan gerust bij de trainingen binnen lopen. Trainingstijden Maandag: Recreanten Dames 3 Dames 1 & 2 Dinsdag : Jeugd Heren 1 24

19:00 uur - 20:00 uur 20:00 uur - 21:15 uur 21:15 uur - 22:30 uur 19:30 uur - 20:30 uur 20:30 uur - 22:00 uur


Wedstrijdschema: 6-10

20:30 20:30 20:15 21:15 19:15

Turfst.-Drachten DS 3 - D.W.S. DS 1 V.C.S. DS 1 - D.W.S. DS 2 D.W.S. DS 3 - Leevoc DS 5 D.W.S. HS 1 - SCS HS 3 D.W.S. MC 1 - De Roeken/DVC MC 1

Sportcentrum Drachten Surventohal M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel

10-10 19:30 s.v. Thor DS 2 - D.W.S. DS 2

De Skâns

13-10 20:15 VC058 DS 10 - D.W.S. DS 3

Sportcomplex Rengers

27-10 21:00 19:15 21:00 20:45 19:15

M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel De Bildtseslag Gymzaal Oudega De Doelstien

D.W.S. DS 1 - v.v. D.S.O. DS 2 D.W.S. DS 2 - Triumphera DS 1 Beetgumermolen DS 2 - D.W.S. DS 3 R.S.O. HS 2 - D.W.S. HS 1 S.V.T. MC 1 - D.W.S. MC 1

Mededeling: Competitiespelers, houd de site van Nevobo voor de wedstrijdwijzigingen in de gaten! TRAINER GEZOCHT Voor onze CMV jeugd zijn wij op zoek naar een enthousiaste trainer m/v. De jeugd traint een uur in de week en zal één keer per maand op zaterdagochtend een toernooitje gaan spelen. De training kan in overleg op donderdagmiddag of zaterdagochtend worden gegeven. Er staat een vergoeding tegenover. Ben of ken jij iemand die enthousiast is om onze jeugd tot de leeftijd van 12 jaar te gaan trainen en te coachen neem dan contact op met onze voorzitter Hans Seefat : 06-51887280. Het bestuur

Repair café Het is alweer een flinke tijd geleden sinds het laatste “Repair Cafe. Ook de vakantie's zijn weer achter de rug, dus een goede reden om weer een datum te prikken voor een “Repair Cafe”, in mfc. De Bining aan de Pierswei in Hemrik. Geprikt is 8 oktober van 14.00 tot 16.00 uur. Dus heeft u nog wat in of om het huis wat problemen heeft of niet goed werkt of gerepareerd moet worden, kom langs en wie weet komen we samen tot en oplossing. Of kom langs voor een boek en kijk wat er mogelijk is. Vragen? Bel 0516-471906. 25


26


Canadese op zoek naar de roots van haar geëmigreerde voorouders Jeannette Miller-de Vries, haar Canadese man Gary Miller en broer Bob de Vries met zijn vrouw Jane de Vries-de Boer en tweede broer Karel de Vries maakten een dagje tour van Wijnjewoude en omgeving met omleiding van vrijwilligers van Historische Vereniging Wijnjewoude. De Vries familie woont sinds 1956 in Canada en spreekt Nederlands nu als tweede taal. Wijnjeterp, 1 Augustus 1938. Het leven van 14 jarige Grietje Mulder zou die dag veranderen. Haar vader Jelle is overleden aan en longontsteking. Korte tijd daarna kon de moeder Sjoertje Zwanenburg niet langer voor haar dochters zorgen, en Grietje is gestuurd om bij haar grootmoeder Sietske Bergsma (voormalig uit Wijnjeterp) in Assen te wonen. Grietje woonde na de oorlog bij haar oom Hendrik, de enige broer van haar vader, in Amsterdam. Vandaar is ze getrouwd en geëmigreerd naar Canada in 1956 met haar man en drie jonge kindjes. Ze is in 2008 overleden op de leeftijd van 83.

Grietje de Vries-Mulder met haar man en drie kinderen met hun emigratie in 1956 naar Canada.

Grietje had nooit veel te vertellen over haar eigen jonge jaren, misschien voelde zij zich een beetje verraden door de moeder die haar weggestuurd heeft. Haar kinderen hebben wel gehoord dat ze ergens bij de Tsjerkereed woonden en dat zij blijde dagen in school heeft meegemaakt. Ook moest ze elke dag naar school lopen, maar in die tijd was dat normaal. Ze is nog een keer in haar leven terug naar Wijnjeterp geweest in de jaren 80 om rond te kijken. Zij was van plan om Sept/Okt 2001 voor een school reünie in Wijnjeterp te komen. Maar in die maand heeft zij een ernstige hersenaanslag gehad en kon niet meer reizen.

Thuis bij Jelle Mulder, zijn vrouw Sjoertje Zwanenburg en dochters Janke en Grietje (links) c. 1929. Ik, Jeannette Miller, ben haar oudste kind en enigste dochter. Over de jaren ben ik geïnteresseerd geworden in de 27


familie geschiedenis, en als zo vaak gebeurt, heb ik mijn vragen te laat gelaten. En van dit kleine Mulder familie van Wijnjeterp zijn er weinig sporen achtergelaten behalve een handvol foto’s. Het is 2016 en het 60ste jaar van ons familievertrek van Nederland en immigratie naar Canada. Wij drie, die toen kleuters waren, zijn nu op een veel oudere leeftijd. Wij hebben plannen gemaakt om dit jaar samen met onze echtgenoten een reis te maken om in de voetstappen van onze voorouders te treden. Dat betekent dan de Friese voorouders aan vaders kant die waren turfschippers in de binnenvaart, en Grietjes voorouders die in de landbouw werkten in gemeentes Opsterland en Schoterland. Maar vooral wilden wij het dorpje Wijnjeterp bezoeken. Zo het viel op mij om een beetje uit te zoeken de geschiedenis van de Jelle Mulder familie in Wijnjeterp. Wij hadden een foto ca. 1929 van Jelle met zijn vrouw en twee jonge dochters naast een huis. Wij hadden ook en kleuren foto van en rood huis. Dat onze vader zei dat wat het huis waar Mom met haar ouders woonden. Wij wisten de straatnaam Tsjerkereed. En ik wist dat Jelle een zuster had, Aaltje, die met Kornelis Mulder getrouwd was en in Wijnjeterp is gebleven. Ik wist ook, dat een brief van de gemeente aangaf dat het graf van Jelle Mulder bij de NH kerk in Wijnjeterp al lang verwijderd was. Zo wilden ik weten waar precies het huisje in foto van 1929 was, en was het waarlijk dezelfde als die in de gekleurde foto? En waarom kon ik die niet vinden op google Earth? Was het ook mogelijk dat er nog iemand was die iets wist over ons moeder en haar Mulder familie? Daar ben ik de grootste deel van een jaar bezig mee 28

geweest. Met Google Earth Street view heb ik the Tsjerkereed heen en weer gekeken, en andere straatjes in de buurt. Kon het huisje niet vinden. Ik heb eerst met de website Tresoar en later Alle Friezen alle akten gevonden die met ons Mulder familie te doen hadden. Ik kon ook op de kadaster van 1832 namen van familieleden vinden als eigenaars in die tijd. Er bestaat ook en foto van Jelle Mulder in de leger maar zijn naam komt niet voor in militiregister.nl.

Jelle Mulder (r) Ik heb de informatie rijk persoonskaarten aangevraagd voor allerlei grootouders maar die kaarten zijn pas begonnen in 1938, de jaar van het overlijden van Jelle. Zo voor hem was er geen persoonskaart. Ik heb facebook page voor mijzelf gemaakt voor genealogie (Froukje de Vries) en aangemeld bij Facebook Genealogie Stamboom Onderzoek o.a. Maar ik heb weinig geluk gehad. In January 2016 heb ik zomaar een link gevonden van buurtvereniging Wienterp en en mailtje gestuurd om te vragen of er iemand in die groep was die geĂŻnteresseerd was om met mij kontakt te maken over mijn onderzoek in Wijnjeterp.


Augustus Wijnjeterp en omgeving te bezoeken. Martje en Ruurd kwamen de avond daar voor bij ons op de boot om ons te ontmoeten en overleggen de regeling voor de volgende dag. Zaterdag zijn wij in twee auto’s met Ruurd als leider ons tourtje begonnen.

Ruurd en Martje op bezoek bij ons op de boot aangemeerd in Heerenveen, de avond voor ons tour van Wijnjeterp. Wat een verassing, ik kreeg meteen antwoord van secretaris Martje SeefatBoonstra die heeft mijn vraag doorgestuurd aan Durk v.d. Veen van de Historische Vereniging Wijnjewoude. Met Ruurd v.d. Woude zijn Durk en andere meteen aan ’t werk gegaan en in Juni kreeg ik een email met het adres van het huisje van de 1929 foto en namen en adressen van de levende afstammelingen van Jelle Mulder’s zuster Aaltje. En een uitnodiging dat Ruurd en Durk ons groepje een rondleiding wilden doen in Wijnjewoude. Omdat de thema van ons reis was de voetstappen van ons voorouders hebben wij een motorjacht geboekt voor twee weken over de oude turfroute van Friesland te varen. De bedoeling was ook zo in Wijnjeterp te komen, maar dat kon niet omdat ons huur boot was en beetje te diep. Zo wij zijn aangemeerd in Heerenveen en hebben een auto gehuurd om op 27

De eerste stop was het kerkje in Jubbega-Schurega waar Zwanenburg voorouders zijn begraven. Maar als vaker voorkomt zijn de graven verwijderd. Maar wij zien veel familienamen die in onze stamboom voorkomen. Dan naar de kerkje in Hoornsterzwaag, waar de Bergsma’s vandaan kwamen. Na een stop voor en lekkere bakkie koffie in Donkerbroek heeft Ruurd ons naar Wijnjeterp langs de Opsterlandse Compagnonsvaart gebracht. Toen langs de Tsjerkereed naar de kerk en dan langs de terrein van de voormalige school waar ons moeder aanwezig was. Het laatste, en belangrijkste plekje was het huisje dat op Nije Heawei 3 staat, zou het de juiste plek zijn van de foto van 1929? Het was wel de zelfde huis als in de foto van de 1980 maar was het die in de oudere foto? Ik had de foto bij mij. Ik had al goed gezocht voor hoe ik het zeker kon maken, er was zo’n klein stukje van het huis te zien op de foto. Maar duidelijk te zien waren drie stenen versieringen onder de dakrand en die waren precies zo op het huisje waar we nu stonden.

29


30


manier begon Ruurd met de les over Wijnjeterp en de buurtschappen.

Huis van Jelle Mulder ca. 1980 Het was inderdaad het huisje waar ons moeder haar jongere jaren heeft geleefd. En zo vertelde Ruurd ons dat het huisje dat nu leeg staat, en wat vervallen is, is verzorgd door en buurman. Ruurd had, wat dagen voor ons bezoek, die buurman gevraagd of hij ons rond het pand kon brengen, en nu was het te zien dat die buurman het kreupelhout had afgeknipped. En zo voelden wij welkom. Het was en beetje zielig om het huisje leeg en vervallen te bekijken, maar wij konden zelf staan waar de foto van 1929 was genomen.

(Bob en ik staan op het plekje, ons broer Karel met zijn rollator kon niet door het kreukelhout lopen). Zo was het mogelijk te zien waar moeder naar school loopt en op die

Voor jaren had ik het idee dat de kruispunt van de Tsjerkereed en de Weinterpweg in het dorpje Wijnjeterp lag, en dat de school en bedrijven in die buurt ook in Wijnjeterp waren. Maar zo was het niet, het was een buurschap. En zo met nieuwe begrijp dat het dorp Wijnjeterp precies naast Duurswoude ligt was het gebruik van de naam Wijnjewoude voor mij makkelijker geworden.

Gary Miller, Jelle (Bob) de Vries, Jane de Vries-deBoer, Karel de Vries, Jeannette Miller-deVries. De dag is geĂŤindigd met een gezellig lunch in De Stripe. Wij zijn zeer dankbaar aan Ruurd van der Woude voor zijn werk en de tijd die hij voor ons heeft over gegeven. En ook aan Durk van der Veen, die wij niet hebben ontmoeten omdat hij met anders bezig was, maar wij zijn wel dankbaar. En Martje Seefat en haar enthousiasme voor ons onderneming. Jeannette Miller-de Vries

31


Maak je sterk tegen MS Collectanten gezocht! Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huisaan-huiscollecte. Ieder jaar gaan er weer duizenden collectanten met een collectebus langs de deur om geld in te zamelen voor mensen met Multiple Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Zo weten we nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen genezen. De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. We ontvangen geen subsidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties en giften. Door de collecte kunnen we ons werk blijven doen en investeren in innovatieve onderzoeken om MS te genezen. Wil jij je ook sterk maken tegen MS? Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te maken, zijn we op zoek

naar nieuwe collectanten en coördinatoren. Een avondje collecteren kost maar 2 uur van je tijd. Hou je van regelen en organiseren en heb je ongeveer 10 uur over, dan kun je al aan de slag als collecte-coördinator. Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan. Samen maken we ons sterk tegen MS!

Jeu des Boules vereniging De Wynjeboules Jammer genoeg ligt de zomer alweer achter ons en gaan we ons voorbereiden op de komende winterperiode. Voor de boulers houdt dit in dat we in plaats van donderdagavond weer naar de ochtenduren gaan. We spelen dan elke maandagmiddag om 14.00 uur en donderdagochtend om 10.00 uur. We hebben een gezellige groep spelers, maar er kunnen er altijd nog meer bij. Heeft u zin gekregen om ook één of twee keer per week mee te spelen, of om een keer geheel vrijblijvend het uit te proberen, kom dan naar de baan aan het eind van het evenemententerrein. Voor de kosten hoeft u het niet te laten, die zijn er namelijk niet. Voor eventuele verdere inlichtingen: Anneke Oosterhof Tel. 0516 - 481714

32


Geef de pen door Bedankt fam. De Vries voor het doorgeven van de pen. Wij zijn Ewout en Alie en wonen sinds september 2015 op Weinterp 38 (geen 40 zoals in de vorige Bân stond;). Hiervoor hebben we 4 jaar in Oosterwolde gewoond. We wilden graag wat vrijer wonen en na een snelle verkoop van ons huis in Oosterwolde kwamen we uit op de Weinterp in Wijnjewoude. Na de verkoop van ons huis hebben we enkele maanden overbrugd bij Ewout zijn ouders in Fochteloo. Eind juli 2015 kregen we de sleutel van onze nieuwe woning en konden we gaan klussen. We wonen hier met heel veel plezier. Alie werkt als inkoopadviseur bij Waterschap Noorderzijlvest in Groningen. Hier voorziet ze de organisatie van inkoopadvies en begeleid ze (Europese) aanbestedingen. Ewout werkt sinds kort voor zijn nieuwe werkgever Gebr. Kok als allround medewerker. In onze vrije tijd spreken we graag af met vrienden of zijn we te vinden in de sportschool. Daarnaast mag Ewout ook graag vissen of met zijn minitrekker aan het werk(b.v. ploegen, frezen en zaaien) zijn.

Ook gaan we graag op vakantie(o.a. wintersport). Zo zijn we net terug uit Amerika waar wij in 2,5 week een roadtrip hebben gemaakt door voornamelijk CaliforniĂŤ. We hebben de steden Los Angeles en San Francisco verkend en hebben een gokje gewaagd in Las Vegas. Daarnaast hebben we bezoeken gebracht aan verschillende nationale parken zoals de Grand Canyon, de Bryce Canyon en Sequoia park. Heel verscheidene natuur van grote kloven en hoodoos naar super grote Sequoia bomen. Meer dan de moeite waard om te bezoeken. Een super mooie reis! We geven de pen door aan Ed en Helene van Weinterp 42. Groetjes Ewout en Alie

33


GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

Reparatiebedrijf

l

fh.n g . ww

w

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren

- landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude

”Living & Growing”

0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

Merkebuorren 79 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 06 - 428 14 729

Maak nu een afspraak 06 - 30 37 57 66 www.sannederee-dietist.nl info@sannederee-dietist.nl

34

Voor al uw:

5 jaar gratis service

vraag naar de voorwaarden.

Schilderwerk binnen en buiten Kleuradvies Wandafwerking Restauratiewerk


Stichting Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland Wie zijn wij? De Stichting Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland bestaat uit een groep vrijwilligers die voor een deel zelf tot de doelgroep behoren. Waarom? Vanuit de Opsterlandse bevolking worden veel signalen opgevangen van ouderen en mindervaliden over voor hun niet of nauwelijks toegankelijkheid voor het publiek bestemde gebouwen en openbare ruimtes. Waar? De werkgroep heeft alle dorpen in de gemeente Opsterland als werkgebied. Doelstelling. De doelstelling van de werkgroep is gericht op integratie, participatie en emancipatie van de oudere en gehandicapte mens. Signaleren, bevorderen en/of verbeteren van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van alle voor het publiek bestemde gebouwen en accommodaties, met name voor ouderen en gehandicapten. Bevorderen dat ouderen en gehandicapten zich binnen hun mogelijkheden, zonder belemmeringen, op straat kunnen begeven. Wij zoeken enthousiaste mensen die deel willen nemen in de werkgroep SWTO als bestuurslid. En een contactpersoon per dorp.

Wat vragen wij van u als bestuurslid? Bijwonen bestuursvergadering en één keer per twee maanden ongeveer 2 uren. Samen met een medevrijwilliger van de werkgroep keuren van openbare ruimtes en gebouwen, dit in overleg met de werkgroep. Meedenken met de werkgroep over hoe de samenleving voor de ouderen en mindervaliden verbeterd kan worden voor betere toegankelijkheid.Leuk/interessant Samen werken in een leuk team mensen ten behoeve van de doelgroepen ouderen en gehandicapten die deze activiteiten ontzettend op prijs stellen. Wat vragen wij van u als contactpersoon van uw dorp? Dat u de ogen en oren van uw dorp bent en als u problemen signaleert of dit verneemt via uw dorpsgenoten, u de werkgroep inschakelt die vervolgens een onderzoek instelt en een rapport opmaakt. U krijgt een vast contactpersoon van de werkgroep toegewezen die zowel telefonisch als per email bereikbaar is. U hoeft geen vergaderingen bij te wonen van de werkgroep, mits er een toelichting van het probleem wordt gevraagd. Dan zult u uitgenodigd worden voor de vergadering van de werkgroep.

Wilt u zich bij ons aansluiten of heeft u nog vragen? Neem contact op met: Secretaris: T. Hoekstra, Lycklama á Nyeholtlaan 2, 9244 EG Beetsterzwaag. Tel. 0512-381964. E-mail: secretariaat.wto@hotmail.com Website: www.wtopsterland.nl 35


Volkstuinen Complex Boerestreek. De courgette is een grote plant, hier op de tuinen van de VTC neemt ze gemakkelijk een vierkante meter in beslag (en is ook wel zo’n 70 centimeter hoog). Ik begrijp eerlijk gezegd nooit zo goed waarom courgettes vrij duur zijn in de winkel; de opbrengst is echt enorm, sommige planten geven wel meer dan 30 of 40 vruchten per plant. Hoe meer je (jong) plukt, des te meer zal ze geven. Als je stopt met plukken zal ze uiteraard haar energie gaan gebruiken voor de zaadteelt en slechts weinig maar zeer grote courgettes geven. Dus blijven plukken! Anders dan de pompoen, waar de courgette familie van is, kruipt/klimt een courgetteplant niet, zaailingen die je op 1 x 1 meter uitplant zullen elkaar niet verdringen. Soms heeft het blad een zilverachtige tekening, het lijkt wat op meeldauw en courgette is ook wel gevoelig voor meeldauw, maar niet elke zilverwitte tekening is dus meeldauw. Gevulde courgettes met macaroni. Als je ze ziet denk je: dat ziet er feestelijk uit, daar zit vast veel tijd in. En dat is nu het leuke van gevulde courgettes: alleen het eerste klopt! Máken dus, als u eens gasten krijgt maar niet te lang in de keuken wilt blijven! 4 courgettes (of één hele grote). 2 gesnipperde uien. 1 teentje knoflook. 300 gram gehakt. 100 gram fijn gesneden ham. Peper en zout. 50 gram geraspte kaas. Evt. 1 eetlepel kervel. 1 blikje tomatenpuree. 1bekertje zure room. Macaroni. Vier courgettes in ruim water 10 minuten koken. (Heb je een hele grote courgette, zo eentje waarvan je denkt “die is niet meer te eten” snijd hem dan eerst in plakken van ongeveer drie centimeter en verwijder de schil.) Ze wat laten afkoelen en in de lengte doormidden snijden. De halve courgettes met een lepel uithollen en het vruchtvlees bewaren. Twee gesnipperde uien en 1 teentje knoflook uit de pers in wat olie fruiten. Gehakt (300 gram) toevoegen en rul bakken tot het niet meer rood is. Dan 100 36

gram fijngesneden ham, wat zout en peper, 50 gram geraspte kaas, 1 eetlepel kervel en het vruchtvlees va de courgettes toevoegen. De courgettehelften hiermee vullen en ze in een beboterde ovenvaste schaal leggen. De tomatenpuree (1 blikje) vermengen met 1 bekertje zure room en 1 ei en dit over de courgettes schenken. De schotel op een rooster ¾ uur in het midden van een warme oven, 175 graden Celsius, zetten. Lekker met macaroni.


Prikbord Bedankt Beste dorpsbewoners, Ik wil jullie graag bedanken voor alle kaarten, bloemen, bezoekjes en telefoontjes die ik heb mogen ontvangen tijdens mijn verblijf in de Waadwende te Dokkum. Het heeft mij heel erg goed gedaan. Hartelijke groeten, Anje Wijngaarden Brei- en Haakcafé

Woensdag 26 oktober om 10 uur staan de deuren in de Swingel weer open voor het brei- en haakcafé. Neem je brei of haakwerk mee. Iedereen is welkom, ook om gezellig een praatje te maken. Groeten Anneke en Roos Roos van Dijk Tel.: 0516 481574 Roos.vandijk@hetnet.nl Anneke Oosterhof Tel.: 0516 481714 agannema@gmail.com

Oudijzeractie Hallo Wijnjewoude, Net als vorig jaar houdt de oudercommissie van Votum Nostrum weer een oudijzer actie. Dit jaar kunt u uw oud ijzer brengen naar de Opperbuorren 3 bij de fam. Pool. Ook elektrische apparaten van groot tot klein zijn van harte welkom. Graag geen koelkasten of vriezers. Ook kunt u uw oude accu’s in de container kwijt. De container zal naast de boerderij staan op zaterdag 15 oktober tot 12 uur. De opbrengst zal o.a. ten goede komen aan het onderhouden en eventueel vernieuwen van de speeltoestellen op het schoolplein die natuurlijk voor elk kind in het dorp toegankelijk zijn. Hebt u een grote hoeveelheid of kunt u het niet brengen? Dan kunt u contact opnemen met ons via mailadres t.swart@hetnet.nl Met vriendelijke groet, De oudercommissie van Votum Nostrum Rectieficatie In de vorige Bân stond in het stukje van, de beppe van Daphne, dat haar pake Wim hete maar dat moet zijn Wiebe.

37


Programma thuiswedstrijden v.v. ODV zaterdag

1-10-2016

14:00 ODV 3

Buitenpost 6

zaterdag

1-10-2016

10:30 ODV JO15-1

Bakkeveen JO15-1

zaterdag

1-10-2016

10:30 ODV JO13-1

RWF JO13-1G

zaterdag

1-10-2016

zondag

2-10-2016

14:00 ODV 1

Oosterstreek 1

zaterdag

8-10-2016

15:00 ODV 1

Opende 1

zaterdag

8-10-2016

13:30 ODV 2

Marum 3

zaterdag

8-10-2016

10:30 ODV JO17-1

ONB JO17-1d

zaterdag

8-10-2016

9:00 ODV JO13-2G

ST: Donkerbroek/Makkinga JO13-1

zaterdag

8-10-2016

9:00 ODV JO11-1

ONB JO11-6

zaterdag

8-10-2016

10:30 ODV JO9-2

Donkerbroek JO9-2G

vrijdag

14-10-2016

10:30 ODV JO9-2

Sweach De JO9-2

zaterdag

15-10-2016

14:00 ODV 3

Veenhuizen 3

zaterdag

15-10-2016

10:30 ODV JO13-1

Bakkeveen JO13-1

zaterdag

15-10-2016

9:00 ODV JO9-1

zondag

16-10-2016

14:00 ODV 1

Sweach De 1

maandag

17-10-2016

20:00 ODV DA1

De Wilper Boys DA1

zaterdag

22-10-2016

maandag

24-10-2016

20:00 ODV DA1

Gorredijk DA1

zaterdag

29-10-2016

15:00 ODV 1

BSVV 1

zaterdag

29-10-2016

13:30 ODV 2

Sweach De 2

zaterdag

29-10-2016

10:25 ODV JO17-1

Aengwirden JO17-1Gd

zaterdag

29-10-2016

9:00 ODV JO15-1

Drachtster Boys JO15-3

zaterdag

29-10-2016

9:00 ODV JO13-2G

VWC JO13-2G

zaterdag

29-10-2016

9:00 ODV JO11-1

Wilper Boys De JO11-1

zaterdag

29-10-2016

9:00 ODV JO9-1

9:00 ODV JO9-1

10:30 ODV JO9-2

Sport Vereent JO9-1

Udiros JO9-1G

Thor JO9-1G

RWF JO9-2G

Voor de uitwedstrijden kunt u terecht op onze website www.vvodv.nl Ledenvergadering Op dinsdag 1 november vanaf 20:00 uur vindt de ledenvergadering plaats in de kantine.

38


Kinderopvang Esther De peutergroep Bij de peutergroep zijn we hebben we het thema “Dit ben ik”. Ik besta uit armen, benen, hoofd, buik en nog veel meer. De peuters zijn hier druk mee bezig. In de spiegel kijken en wat zie ik dan? Liedjes zingen zoals: “Hoofd, schouders, knie en teen”, “Klap eens in je handjes” en “Deze vuist op deze vuist”. Er wordt geknutseld aan een eigen fotocamera. Maar er blijft natuurlijk tijd genoeg over om lekker binnen en buiten te spelen. Zijn er peuters die dit ook graag willen ontdekken en willen spelen bij De Telle? Kom gerust een keer langs om te kijken. Buitenschoolse opvang De BSO is open op dinsdagmiddag vanaf 14.15 de kinderen worden opgehaald bij de beide scholen en gaan dan naar De Telle. We hebben Sascha de Boer aangenomen en zij gaat samen met de kinderen activiteiten ondernemen. We werken met thema’s, deze periode draait het om kennismaken. De kinderen hebben het raam geverfd, ze hebben spelletjes gedaan en geknutseld rondom het thema. Op de dinsdagmiddag dat we heel warm en zonnig weer hadden we een heus watergevecht. Zoekt u ook professionele opvang voor uw zoon of dochter informeer naar de mogelijkheden of kom gerust op dinsdagmiddag langs om te kijken. √ voor kinderen van 4 - 12 jaar √ heerlijk spelen met leeftijdsgenoten √ voldoende spel- en knutselmateriaal voor binnen en buiten √ kinderen kunnen lekker bijkomen na een drukke schooldag √ professionele leiding Informatie Voor aanmelden of meer informatie kijk op onze website www.kinderopvangesther.com / kinderopvangesther@outlook.com / 06 - 30 28 31 89. Kijk en like ons op facebook!

39


Line Dance ( beginners) in de Swingel Bewegen is goed voor iedereen, als je dat dan ook nog eens in een gezellig groepje op fijne muziek kunt doen, is dat ontspannend ondanks de inspanning. We leren regelmatig nieuwe dansen en je hebt geen partner nodig. Zin om een kijkje te komen nemen en /of gezellig mee te dansen? We dansen vanaf 5 oktober tot 21 december iedere woensdagavond van 20:00 - 22:00 uur in de Swingel, boven in het achterste lokaal. Dus kom gerust langs en mocht je besluiten je aan te sluiten bij de Line-Dance dan zijn de kosten voor 10 avonden â‚Ź 50,- Voor info bel je met Magda 0516-481673

Vrijwilligers gevraagd voor ondersteuning van mantelzorgers Beetsterzwaag. Zorgen voor een zieke of gehandicapte naaste is iets wat veel mensen vanzelfsprekend vinden. Natuurlijk doe je dat voor elkaar. Maar die zorg kan soms wel ongelofelijk zwaar zijn. Timpaan Welzijn wil in Opsterland met het project Samenzorg vrijwilligers werven, die bereid zijn om mantelzorgers te ondersteunen. Zodat die hun liefdevolle en zware taak vol kunnen houden. Het mantelzorgsteunpunt van Timpaan Welzijn kreeg steeds meer signalen van mantelzorgers dat zij graag ondersteuning aan huis zouden willen. Bijvoorbeeld een mevrouw die al jaren voor haar man zorgt en die zo graag eens per week een wandeling met een vriendin zou maken. De vragen concentreerden zich op drie vlakken. Ten eerste af en toe wat hulp bij de verzorging zodat de mantelzorger even vrijaf kan nemen. Daarnaast heeft de mantelzorger ook behoefte om zijn of haar verhaal te kunnen doen. Even wat aandacht voor de mantelzorger in plaats van voor de zieke. En tot slot hulp bij klusjes in en om het huis. Het idee van Samenzorg is om een stevige vrijwilligerspool op te zetten met zorgvrijwilligers, aandachtscoaches en doevrijwilligers. Zowel bij de vrijwilligers als bij de mantelzorgers bestaan verschillende wensen. De een 40

wil graag een vast contact, de ander vindt het leuk om telkens iemand anders te zien of te helpen. Ook in het type ondersteuning dat een vrijwilliger wil of kan bieden zit verschil. Van een zorgvrijwilliger worden andere dingen gevergd dan van een doevrijwilliger. Dat zal ook tot uiting komen in de scholing voor vrijwilligers. Nadat de vrijwilligers geschoold zijn, zullen ze gericht gekoppeld worden aan mantelzorgers. De vrijwilligers worden begeleid door Timpaan Welzijn. Heeft u belangstelling om als vrijwilliger mee te helpen mantelzorgers te ondersteunen? Meld u dan aan bij Timpaan Welzijn; t.kraai@timpaanwelzijn.nl/y.suiveer@ti mpaanwelzijn.nl of 06-51203428/0625000644.. Het project Samenzorg wordt gefinancierd door het Oranjefonds, het VSB fonds, de gemeente Opsterland en UnivĂŠ.


De Zonnebloem Feestmiddag donderdag 17 november

Op donderdag 17 november vieren wij samen met onze doelgroep het 30 jarig bestaan van de Zonnebloem afdeling Ureterp e.o. in MFC de Wier in Ureterp van half twee tot ongeveer half vijf. We hopen dat het weer gezellig wordt met een optreden van Griet Wiersma en Minze Dijksma. Vijftien jaar lang werkten Griet Wiersma en Minze Dijksma samen met de Friese cabaretier en entertainer Teake van der Meer. Nu Teake gestopt is gaan Griet en Minze op de vertrouwde toer verder zodat de typisch Friese humor niet verloren gaat voor de vele liefhebbers. Het vervoer wordt door onze bestuursleden van de Zonnebloem geregeld voor mensen uit Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen en Wijnjewoude. Opgave voor 31 oktober bij: Ietje v.d.Veen tel. 0512-301984 Griet Beute tel. 0512- 301583 Christijn Nijder tel. 0516-481959 Namens het bestuur van de Zonnebloem, afd. Ureterp e.o., Antje Berga

Anbo Dit is de eerste keer dat ik in De Ban een aankondiging doe voor een gezellige middag van de ANBO op 21 oktober in MFC de Wier te Ureterp. Aanvang van onze middagen is normaal om 14.00 uur maar deze keer beginnen we om 14.30 uur. Noteer dat s.v.p. Op bezoek komen ,,De Nije Knipers" uit Franeker. Zij zijn ook vorig jaar bij ons geweest en iedereen was toen reuze enthousiast over hun muziek. De Nije Knipers maken muziek uit de jaren '20 - '70 ; een genre dat nog maar weinig wordt gebracht op deze authentieke manier door en voor 55+ De Nije Knipers gaat terug in de tijd met nostalgische muziek uit de vorige eeuw. Met zang, begeleid op elektrische gitaar en accordeon, brengen ze ,,gouwe ouwen " met een eigen Kniper-sausje. Een muzikale reis om de wereld met een programma waarin luisterliedjes o.a. in Engels, Spaans, en Frans, maar ook in het Nederlands en Fries. Ik hoop u allen welkom te heten op 21 oktober om 14.30 uur. (Ook niet leden zijn van harte welkom) De toegangsprijs is nog steeds: â‚Ź 4,00 Een vriendelijke groet van Bertie ten Haaf

41


Dorpsagenda Oktober 5 Rommelmarkt op het evenemententerrein 5 Klaverjasavond bij café vd Weij 6 Oproep aan alle jongeren 19.30 uur in de Swingel 7 Schutjassen in de ODV kantine 8 Kinderkledingbeurs van 14.00 tot 16.00 uur in de Driehoek 8 Repair café in Hemrik 8 Open huizen dag Wen 11 Spreekuur Plaatselijk Belang: van 19.00 - 19.30 uur 15 Oudijzeractie 15 Faunafair de Stripe 15/29 collecteweek voor vrijwillige bijdrage Sinterklaasfeest 19 Soos bingo in gebouw de Driehoek 26 Brei en haak café in de Swingel 26 Klaverjasavond bij café vd Weij 29 Lichtjesavond 19.00 uur begraafplaats Weinterp November 1 Ledenvergadering ODV 4 Ledenvergadering IJsclub Great Foarút 4 Film van Amnesty in Bakkeveen 4 Schutjassen in de ODV kantine 12 Hymp Hamp Theater in de Swingel 12 Dag van de mantelzorg 15 Spreekuur Plaatselijk Belang: van 19.00 - 19.30 uur 16 Klaverjasavond bij café vd Weij 17 Zonnebloem 30 jarig feest 13.30 uur in Ureterp

42


Kerkdiensten Hervormde gemeente Oktober 2 9.30 uur Weinterp 9

16 23

30

9.30 uur Duurswoude Ds. A.N. van der Wind, Hollandscheveld 13.45 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, koffiedrinken na de dienst 9.30 uur Weinterp

Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Voorbereiding HA

9.30 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Viering HA 13.45 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Dankzegging HA 9.30 uur Duurswoude Ds. G.J. Otter, Emmeloord, Bijbelzondag

November 3 19.00 uur Weinterp 6

Dhr. T.J. Lucas, IJsselmuiden

Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Dankstond voor gewas en arbeid

9.30 uur Duurswoude Ds. N. Noorlander, Onstwedde 19.30 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, mmv mannenkoor “Manna” uit Boornbergum

Oktober 2 9.30 uur

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik Ds. S. v.d. Bosse, Westerbork Israëlzondag, mmv combo Wyn. Koffiedrinken na de dienst

9

9.30 uur

Da. C. Nicolay, Heerenveen

16

9.30 uur

Ds. E.N. Kronemeyer, Beetsterzwaag Koffiedrinken na de dienst

23

9.30 uur

Ds. E.J. v.d. Brink. Vierdienst mmv combo Wyn

30

9.30 uur

Mw. R. de Vries Martini, Haulerwijk

November 2 19.30 uur

Ds. E.J. v.d. Brink. Dankdag voor gewas en arbeid

43


44


HM Haarmode Wijnjewoude

Openingstijden: Ma. 13:00 – 17:30 Di. 8:30 – 12:00 13:00 – 17:30 Wo. 13:00 – 20:00 Do. 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30 Vr. 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30 Za. 8:30 – 12:00

Een afspraak maken doet u telefonische: 0516-850885 of online: hmhaarmode.nl

Pedicure- en Manuele praktijk

Alma van der Meulen Professionele voetverzorging Diabetische - reumatische voet Manuele therapie Voetreflexologie Ook bij u thuis Behandeling volgens afspraak

0516 - 48 08 95

Meester Geertswei 36 9241 GL Wijnjewoude


Herfst opruiming

tegen inlevering van deze bon

25% korting op het hele assortiment

*

* deze korting moet in ĂŠĂŠn keer worden besteed en is niet geldig voor snijbloemen. Geldig t/m 29 oktober 2016

Weinterp 1 info@bloemenkadohuiswilma.nl Tel.: 0516 - 48 06 68 9241 HB Wijnjewoude www.bloemenkadohuiswilma.nl

Duurzaam wonen Kijken hoe het kan!

Wijnjewoude Energie Neutraal

Openhuizendag 2016

Zaterdag 8 oktober van 10.00 - 16.00 uur Bij:

Esther van Amsterdam, Loksleane 4 Familie de Haan, Merkebuorren 49 Familie Seefat, Weinterp 31 Durk van der Veen, Merkebuorren 127

Profile for frans pool

De ban oktober 2016  

De ban oktober 2016  

Advertisement