Page 1


Jubbega & Donkerbroek Specialist op het gebied van: - Fysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele therapie, - Beweegprogramma's - DiĂŤtetiek.

Bel vrijblijvend naar onze praktijk in Jubbega of Donkerbroek. Of kom gerust langs, wij staan u graag te woord! Behandeling aan huis is ook mogelijk.

Kinderen/jongeren met een beperking!! - tijdelijk verblijf - logeerhuis - dagopvang

- dagbesteding voor jongeren die buiten het werkcircuit vallen. Wij zijn op zoek naar eenvoudige werkzaamheden voor de dag besteding in de vorm van 'tafel' werkzaamheden.

Merkebuorren 90 - 9241 GH Wijnjewoude T:0516-480507 - Stichtingaetb.nl


Van de redactie Een praatje bij het Redactie "de Bân” plaatje Redactie "de Bân"

Annie Weinterp 40 tel: 48 13 81 AnniePosthumus, Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei Durk van der Veen, Merkebuorren 127 tel: 48 13 10 98 Klaske Vries, 48 tel: 48127 13 05 Durk de van derRusschenreed Veen, Merkebuorren Lammert Petersburg 25 tel:48 48 14 57 Klaske Bouma, de Vries, Russchenreed Hendrika Overzet, Russchenreed 67 tel: 48 17 27

Lammert Bouma, Petersburg 25 Hendrika Overzet, Russchenreed 67

tel: 48 13 81 tel: 48 13 91 "Zomaar een boerderijtje tel: 48in13 98 Wijnjewoude" tel: 48 13 05 tel.: 48 14 57 tel.: 48 17 27

Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL64 RABO 0369 0651 82

Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 0369 0651 82. De volgende Bân verschijnt op zaterdag 5 maart 2016. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document en dan in lettertype arial 11, via email deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 27 februari 18.00 uur. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 25 februari binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381 Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij: Lammert Bouma: e-mail: lbouma@online.nl

Laatste plek op bedrijventerrein bezet door Timmerbedrijf Edwin Hofstee 1


c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude 0516-426885 06-12996376

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

onderhoudsbedrijfcdv@live.nl

hotel

s

Schoonheidssalon 06 - 29 28 59 20 Tolleane 1 9241 WH Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 471415 Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Restaurant Jo kinne hjir net allinnich lekker ite, mar no ek lekker sliepe! Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

n oo

lijk

be

wb

ou

pe rs

jaar

ibel ex

aar g oe

25

fl

tr

RB

drukkerij

rzaam duu

d

Partner in Belastingzaken

Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

2

Opper Haudmare 2 - 9241 WD Wijnjewoude berichten@veningabelastingadvies.nl

0516 - 48 15 97

info@drukkeijpool.nl - www.drukkerijpool.nl


Een nieuw jaar met veel historie Het was een gezellige boel tijdens de nieuwsjaarborrel van PB op vrijdag 15 januari. We hebben genoten van de dorpsfilm uit 1966 met daarin veel schorten, hemdsmouwen en gebloemde jurkjes. Een fantastisch tijdsbeeld van het zomers dorpsleven met veel ondernemerschap. De quizvragen na afloop waren een mooie inleiding voor het ophalen van dierbare en vermakelijke herinneringen. Dinsdag 22 maart is er tijdens de ledenvergadering ook alle ruimte voor de historie van ons markante dorp. De werkgroep Historisch Wijnjewoude presenteert dan wat zij inmiddels aan oude beelden verzameld en van tekst voorzien heeft op de dorpssite. Zet deze datum vast in de agenda. Peuteropvang in Wijnjewoude? We hebben geconstateerd dat het overnamecontract dat Kinderopvang Esther deze zomer sloot met Timpaan door de rechter nietig is verklaard. Een ongelofelijke en totaal onverwachte tegenvaller voor alle betrokkenen. De besturen van Plaatselijk Belang en MFC De Swingel proberen nu samen met de oudercommissie van De Telle tot een bestendige oplossing te komen voor de peuteropvang in Wijnjewoude.

Is er genoeg te beleven voor de jeugd van Wijnjewoude?? Een paar weken terug heeft Plaatselijk Belang met verschillende inwoners gesproken over de toekomst van ons dorp. Een van de punten die aan de orde kwam, was dat er niet genoeg te doen is voor de jeugd in Wijnjewoude. Nu kunnen mensen dat wel zeggen, maar de enigen die dit echt weten, zijn de jongeren zelf. Vandaar de volgende oproep. Vind jij als jongere tussen de 12 en 21 jaar ook dat er te weinig te doen is in ons dorp of is er genoeg te beleven? En als er te weinig te doen is, hoe gaan we dat dan veranderen? En wil je zelf bijdragen aan het organiseren van meer activiteiten? Praat dan mee! Je bent van harte welkom in MFC de Swingel op donderdag 18 februari om 19.30 uur om je stem te laten horen en je ideeĂŤn op tafel te leggen! Mocht je niet kunnen maar wel ideeĂŤn hebben? Neem dan contact op met Hilly Hof (06-57800454), Frits van der Meulen (frits88@hetnet.nl) of Janny Copeland (janny.copeland@gmail.com). Tot de 18de!

3


k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Herenweg 19 Weversw창l 3B Merkebuorren 16 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28 Tel.: 0516 - 54 13 25 Tel.: 0516 - 48 12 74 Slotemaker de Bruineweg 2 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 42 12 81

Weibuorren 63B 9247 AZ Ureterp Tel.: 0512 - 35 43 98

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Eric en Trientsje van der Wal Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 24449516

4

0516 - 48 13 05

Voorzitter:


Contributie via automatische incasso De Vereniging Plaatselijk Belang Wijnjewoude gaat met ingang van 2017 de contributie innen via automatische incasso. Voor u en ons is het gemakkelijk als er via automatische incasso betaald wordt. Dit jaar komen we nog langs om de contributie bij de leden op te halen. Alle leden ontvangen tegelijkertijd een machtigingsformulier. Nadat u dit formulier hebt ingevuld, halen we dit bij u op. Met ingang van volgend jaar wordt dan, telkens in de maand april, de contributie automatisch van uw rekening afgeschreven. Als u geen automatische machtiging wilt afgeven,

dan blijven wij de contributie ophalen, verhoogd met â‚Ź 1,- administratiekosten. Bent u nog geen lid van de Vereniging Plaatselijk Belang Wijnjewoude? U kunt u zich aanmelden bij Janny Copeland (janny.copeland@gmail.com) of via het contactformulier op www.wijnjewoude.net. Momenteel is de bijdrage voor het lidmaatschap â‚Ź 5,- per jaar. Met uw lidmaatschap ondersteunt u de vereniging Plaatselijk Belang Wijnjewoude in haar streven het woon-, leef- en werkklimaat in het dorp te bevorderen. U bent van harte welkom als lid!

Soosmiddag Wijnjewoude Onze soosmiddag is op 17 februari. De middag wordt verzorgd door familie Voolstra met muziek en zang. Aanvang: 14.00 uur in gebouw de Driehoek. Op 20 februari is er de toneeluitvoering in Waskemeer. Namens het bestuur, Joke Nust-Boonstra.

Zonneschijn op St.Valentijn geeft goede wijn.

5


WEN concreet aan de slag WEN gaat dit jaar met twee projecten de eerste concrete stappen zetten naar het doel om in 2025 energieneutraal te zijn. Allereerst wil WEN inwoners deskundig informeren over energiebesparende en duurzame maatregelen door een helpdesk op te zetten. Bovendien zal de coöperatie op grote daken zonnepanelen plaatsen en beschikbaar stellen aan leden van WEN. Helpdesk WEN start met een helpdesk. “Wij krijgen veel vragen over de technische en financiële mogelijkheden van energiebesparing en duurzame energie”, geeft WEN-voorzitter Pieter de Kroon aan. “Al deze vragen willen we goed en professioneel beantwoorden. Daarom zetten we een helpdesk op speciaal voor leden van WEN. Hebben ze vragen over bijvoorbeeld isolatie of over subsidies, dan willen we hen hiermee van dienst zijn.” WEN wil dat graag opzetten met hulp van dorpsbewoners. “Voor en door Wijnjewoudsters”, zegt De Kroon.

6

Zonne-energie op grote daken Daarnaast gaat WEN collectieve zonneprojecten op grote daken realiseren. De Kroon: “Niet iedereen heeft een geschikt dak om zonnepanelen te kunnen plaatsen. Ook wonen er genoeg dorpsgenoten in een huurwoning, waarop je geen zonnepanelen mag neerleggen. Als wij zonnepanelen op grote daken van agrariërs of andere bedrijven gezamenlijk aanschaffen en installeren, kan iedereen van de voordelen van zonne-energie genieten door een aandeel in het zonnedak te nemen.” Een eerste aanzet is al gegeven: op de stal van kalverhouderij Herder aan de vaart kunnen mogelijk 900 zonne-panelen geplaatst worden. Samen met de Energiewerkplaats wordt nu de businesscase uitgewerkt. “Dit kan ons eerste collectieve zonneproject worden” aldus De Kroon. WEN gaat de komende maanden onderzoeken of er nog meer geschikte daken in het dorp zijn. De leden van WEN wordt gevraagd of ze willen meedoen in het collectieve zonne-project.


Subsidiepot voor Wijnjewoude nagenoeg opgebruikt. De speciale door de gemeente aan Wijnjewoude toegekende energiesubsidie is inmiddels vrijwel op. De aanvraag van in totaal 34 huishoudens is gehonoreerd. In de Bân van maart kunt u lezen welke energiemaatregelen daarmee gerealiseerd worden. Aantal zonnepanelen in Wijnjewoude Frans Pool is een paar jaar geleden begonnen met het bijhouden van het aantal geplaatste zonnepanelen in Wijnjewoude. Heeft u zonnepanelen geplaatst en deze nog niet aan Frans

Pool doorgegeven? Zou u dat dan alsnog willen doen? (0516 - 48 15 97 of info@drukkerijpool.nl). Financiële ondersteuning WEN Naast Noordelijk Lokaal Duurzaam heeft ook Greenchoice toegezegd WEN financieel te steunen. Daarom de vraag aan klanten van Greenchoice: bent u al lid van WEN? Zou u dat door willen geven aan Frans Pool? Dit kan per mail op info@drukkerijpool.nl of even bellen 0516 - 48 15 97. Frans geeft dit dan door aan Greenchoice. Voor u als klant verandert er niets. Grietje Rooks

Uitnodiging stamppotbuffet Graag nodigen wij iedereen uit voor een overheerlijk stamppotbuffet. Wanneer: Zaterdag 20 februari om 17.00 uur Waar: Trefpunt Merkebuorren 34, Wijnjewoude Kosten: € 10,00 p.p. en kinderen tot 12 jaar €7,50 U / jij kunt ons helpen door u / je op te geven voor het stamppotbuffet. Er is keuze tussen diverse stamppotten. De stamppot kan ook bezorgd worden. Vooraf opgeven kan tot 18 februari bij: Baukje de Vos 06-21172471 Danielle Blankestein 06-11091978 of WorldServantsWijnjewoude@hotmail.com Halen en brengen is ook mogelijk. Als voorafje kunt u/ jij proeven van hapjes uit de projectlanden. Tot dan!

7


Vervolg: Dwalen door Sulawesi Torajaland. In het middelste bergachtige gedeelte van Sulawesi woont de Toraja bevolking. Een soort Friesen, maar dan in Sulawesi. Hun woningen zijn overwegend traditioneel. De vorm ervan doet je denken aan schepen die op zware palen enkele meters boven de grond staan. De voorgevel is vaak versierd met de kop van een Buffel of ook wel Karbouw genoemd. Met daaronder een hele rij hoorns van deze eerder geslachte dieren en kaken en koppen van kleinere diersoorten. Verder waren de voor-, zij- en onderkanten voorzien van prachtige gekleurde panelen die vele betekenissen uitbeelden. Bij deze huizen staan veel kleinere huisje welke een kopie zijn van de woonhuizen en al even kleurrijk zijn. Deze minihuizen zijn de rijstschuren waar de voorraad rijst wordt opgeslagen. Als het nog niet goed droog is wordt de in sierlijke bosjes gebonden rijst ’s morgens buiten, in de bijna altijd schijnende zon te drogen gelegd en ’s avonds weer netjes naar boven gebracht. Doordat de schuren ook op palen zijn gebouwd en de onderkant hermetisch afgesloten is krijgt ongedierte geen kans om de kostbare rijst te bereiken. Hetzelfde principe is ook voor de woonhuizen van toepassing. Overigens zijn de meeste woningen van Sulawesi op palen gebouwd om dezelfde reden. In het gebied van het Torajavolk, dat ‘volk uit de bergen’ betekent hebben we te voet een trektocht gemaakt. Over paadjes door Bamboebossen en over smalle dijkjes tussen de rijstvelden, kwamen we door en langs verscheidene kleine dorpjes. Soms klimmend en dan weer dalend zat je midden in het gangbare leven van het platteland, dat dus niet zo plat is. Wij werden soms wel een beetje meewarig bekeken door de inheemsen als ze ons zagen zwoegen op de luxe wandelschoenen bij een bergje op en af. Terwijl zij ons passeerden op een 8

paar simpele teenslippers of gewoon op blote voeten. Wij waren daar wel een beetje jaloers op. De overnachting in het ruime originele Torajahuis was uniek op deze reis maar het legerstee op de houten vloer met een superdun matrasje was wel wat aan de harde kant. Het avondmaal van rijst met vis smaakte prima evenals het ontbijt van rijst met kip de volgende morgen. Heel bijzonder zijn de begrafenisceremonies van het Torajavolk. Deze kunnen wel vier of vijf dagen in beslag nemen. Wij waren zeer welkom op zo’n bijeenkomst welke met zeer veel tromgeroffel en harde muziek uit


knotsen van luidsprekers gepaard ging en een al even luidruchtige soort ceremoniemeester het woord voerde. Het deed me meer denken aan een kermis dan aan een begrafenis. Als toeschouwer kregen we thee en een zitplaats aangeboden in een grote van bamboe gebouwde schuur die als een soort tribune diende. Er waren heel veel in het zwart geklede mensen afkomstig uit de afgelegen bergdorpjes. In open overvolle vrachtwagentjes waren ze daar naar toe gekomen. Centraal op het grote

terrein stonden twee sierlijke lijkkisten heel hoog op een soort overdekt platvorm. Opmerkelijk waren een zestal vette varkens die vakkundig vastgebonden langs een paar stevige bamboestokken ook op het terrein lagen. Ze konden geen vin verroeren en lagen daar berustend te knorren. Het leek of niemand zich om de dieren bekommerde. Een arme begrafenis is dit vertelde onze reisleider, zelf een geboren Torajaman. Soms worden er wel meer dan veertig geslacht. Het enige plechtige was dat een paar groepen mensen, zowel mannen als vrouwen stemmig gekleed, in een soort processie voorbij trok en daarna een kring vormden en dan enkele dansen uitvoerden. Dit ging gepaard met veel tromgeroffel. Daarna werden de varkens opgepakt en naast het terrein ritueel geslacht. Geen eerste verdoving maar rechtstreeks het mes

door de keel. Of het vlees consumptie geschikt gemaakt werd voor de vele aanwezigen hebben wij niet afgewacht.

De volgende morgen waarop de eerder genoemde trektocht van start ging zijn een drietal medereizigers, die daar niet aan deelnamen, weer naar het begrafenis gebeuren gegaan. Wat daar toen gebeurde heb ik niet zelf gezien maar het was zeer spectaculair volgens hen. Na eenzelfde soort ceremonie als de vorige dag werden er een zestiental forse buffels / karbouwen midden op het terrein rondom het platform met de lijkkisten los gelaten. Deze beesten zag je heel veel als eenlingen op de kale rijstvelden staan aan een lange lijn vastzittend via een neusring. Het valt te begrijpen dat deze beesten met hun grote horens elkaar aanvallen wanneer ze de vrijheid krijgen. Dat gebeurde dus ook en ze takelden elkaar flink toe tot vreugde en vermaak van het publiek. Toen de vermoeidheid toe sloeg bij de beesten werden ze gepakt

9


Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude 0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

”Living & Growing”

Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

HF

Hytex Fashion B.V. socks, underwear, accessoires

Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31

info@hytexfashion.nl www.hytexfashion.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs

10


en ook nu werd de keel rechtstreeks doorgesneden. Na de laatste stuiptrekkingen werden ze gestroopt en daarna geslacht. Wat er daarna met de enorme hoeveelheid vlees gedaan wordt is mij niet echt duidelijk geworden. Waarschijnlijk zal het verdeeld worden onder de begrafenis gasten. Niet alle dode Toraja mensen zullen op deze wijze naar het hiernamaals begeleid worden neem ik aan want dan blijft er denk ik geen Karbouw over. Het noorden van Sulawesi was wat verder in de ontwikkeling. Daar waren betere wegen en werden nieuwe grote wegen aangelegd met modernere middelen. De mensen waren hier echter minder uitbundig en vriendelijk. De laatste vier dagen waren we in het noorden waar nog regenwoud is. Hier

gaat men niet zo voorzichtig mee om merkten we bij een trektocht daarin, toen we gestuit werden door brand. Deze branden worden moedwillig aangestoken net als in meerdere delen van Indonesië gebeurt en niemand maakt zich er echt druk om. Er werd tenminste niet geblust door een brandweer. In dit exotische land had ik wat meer aparte kleurrijke dieren verwacht in de natuur. Het bleef bij enkele mooie vogels die zich niet gemakkelijk lieten spotten. Een flinke groep Kuifmakaken, een soort aap, waren de mooiste viervoeters. Iets aparts was het spookdiertje. Dit is een klein aapje, niet groter dan een vuist met hele grote ogen. In het schemerdonker worden ze actief en gaan op zoek naar voedsel dat uit insecten bestaat. In het schijnsel van zaklantaarns konden we dit bijzondere diertje bewonderen. Dit waren wat indrukken over Sulawesi. Met geen illusie armer, maar wel een ervaring rijker kijk ik terug op dit toch wel mooie avontuur. September 2015. Durk.

Zangdienst kring Ureterp met medewerking van “Looft den Heer“ uit Wijnjewoude D.V. zondagavond 28 februari is er om 19.00 uur een zangdienst in de Hervormde kerk van Weinterp. Voorganger tijdens deze dienst is Michel van Heijningen. Er is samenzang, een overdenking en het koor “Looft den Heer” zal voor ons zingen! Welkom!! Activiteitencommissie Hervormde gemeente Wijnjewoude

11


Geef de pen door De deadline voor het inleveren van een stukje proza van mij is in zicht, dus moet ik toch maar in de welbekende pen klimmen, waarvoor nog hartelijk bedankt Sander. Ik ben Frederik Welfing, opgegroeid in Middelburg en op mijn 15e verhuisd naar het pittoreske Wijnjewoude. Mijn vader was namelijk vertegenwoordiger bij Koopmans meelfabrieken en had jaren een rayon in Zeeland. Aangezien hij op de lange duur toch weer graag naar zijn roots in Wijnjewoude wilde, kreeg hij zijn rayon in Friesland en verhuisden we hierheen. Op het dorpsfeest waar de toen beroemde band Drukwerk speelde, heb ik Jetty ontmoet en inmiddels zijn we al weer 25 jaar getrouwd, wat we eind vorig jaar heerlijk met onze 3 jongens in Barcelona hebben gevierd. We hebben de eerste jaren samen op de Russchenreed gewoond en op de dag dat Joop geboren is, is ons huis aan de Hagerank als bouwpakket geplaatst en hier wonen we dan ook alweer ruim 18 jaar. Waar ik mijn weken vooral mee vul is het werken bij Pluimveeslachterij Heijs in Leek en Heijs Food Products in Hoogeveen, waar ik als QA-Coördinator in de kwaliteit werkzaam ben. Met een team van mensen zorgen wij voor het totale keten-kwaliteitstraject om van opfok tot eindverwerking (lees het stukje vlees in de winkel) de voedselveiligheid te waarborgen. Jetty heeft vorig jaar

12

naast haar werk bij Lasmotec in Surhuisterveen nog een opleiding afgerond als Verzorgende IG en kon na haar laatste stage in Oosterwolde daar in deze functie aan de slag. In ons gezin speelt voetbal een vrij grote rol. Joop, Harm en Tijs voetballen alle drie, zelf ben ik met Melle de Boer leider bij ODV zaterdag1. Samen met trainer Theo Los genieten we bijna iedere wedstrijd van deze talentvolle groep. Daarnaast ben ik actief in het jeugdwerk in Wijnjewoude als lid van de jeugdcommissie van ODV en met Lieuwe Hylkema als leiders van het kerkelijke jeugdwerk “Discover” voor de jeugd van groep 7 en 8. Aangezien we in een prachtige omgeving wonen, maken we daar ook zoveel mogelijk gebruik van door regelmatig een wandelingetje, een loopje of een fietstochtje door het bos en over de hei te maken. Ik geef de pen graag door aan Remmelt Veenstra.

Vroege vogelzang, maakt de winter lang.


“Aap oer de Flier” Toanielselskip De Wâldploech út Waskemar spilet dit jier it stik “Aap oer de Flier” Hjir al fêst in koarte ynhâld: Al hûndert kear sein: “Ik bemuoi my net mei de polityk”! It feit bliuwt fansels wol dat de polityk him wol mei dy bemuoit, sûnder dat te freegjen. Wa’t dêr alles oer fertelle kin is de suster fan Alfred, oft te wol “Alfie”. Sa neamt de freondin fan Alfred him, dy’t ûnferwachts op besite komt. Alfred is amtner fan it ministearje fan Bûtenlânske Saken. Yn ferbân mei in tige geheime misje útfanhûzet de Rusyske diplomaat Popov by Alfert en dat op fersyk fan de minister. Net ien mei dit witte, yn de polityk is ommers alles in geheim. Mar, der komme frjemde minsken oer de flier….. De man fan it gas en wa noch mear….? In tige nijsgjirrich blijspul, mei de noadige yngrediïnten, mei de noadige humor en ferwikkelingen, wat jo as taskôger in noflike jûn besoargje sil! De spyldatums binne freed 26, sneon 27 febrewaris, freed 4 en sneon 5 maart. Sneon 27 febrewaris en de lêste jûn hawwe wy live muzyk. De útfierings binne yn it Atrium fan it doarpshûs “It Ald Leger” te Waskemar. Kaarten binne te keap by Jannie van der Veen, de Kromten 11, Waskemar. Tel. Nummer: 0516 - 42 30 23 Fan 1 febrewaris ôf, tusken 17.00 en 20.00 oere.

Uitslag schutjassen, 08-01-2016, 24 deelnemers 1e winnaars: 2e winnaars: 1e verliezers: 2e verliezers: 1e poedel: 2e poedel:

Anko van Bruggen & Durk van der Veen Douwe Oosterbaan & Oene Veenstra Fokke van Bruggen & Henk Posthumus Eelco Drent & René Seefat Jan Posthumus & Jappie Nijholt Geeuwke Posthumus & Marco de Haan

Stand: 1: Anko van Bruggen 39 punten 2: Geeuwke Posthumus 39 punten 3: Jan van der Meulen 39 punten 4: Jan Posthumus 36 punten 5: Douwe Oosterbaan 27 punten 6: Oene Veenstra 27 punten 7: Jappie Nijholt 26 punten Overige deelnemers 21 punten of minder Volgende schutjasavond: vrijdag 4 maart om 20:00 uur, kantine vv ODV 13


VAN DER VEEN ONROERENDGOED BV

`T OOST 46 - 8431 LK OOSTERWOLDE Van der Veen onroerend goed b.v. biedt aan: - Verhuur grote hal - Aan de Tolleane te Wijnjewoude - Hal bestaat uit 2 delen. - Met kantoor ruimtes en toiletten. - Kan per gedeelte verhuurd worden. - Verkoop per gedeelte bespreekbaar.

Huur in prijs verlaagd

Voor interesse en/of vragen kunt u contact opnemen met de onderstaande nummers:

Van der Veen onroerend goed b.v. 06 55 77 43 31 of 06 46 03 84 67

woensdag

Voor al uw:

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68

info@bloemenenkadohuiswilma.nl www.bloemenkadohuiswilma.nl

14

* Bloemstukken * Snijbloemen * Kamerplanten * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s * Snuisterijen


Uit het verleden: de eierhandel Tegenwoordig zie je het niet meer, maar voorheen hadden er op de armere zandgronden, dus ook in onze omgeving, nog al wat (kleinere) boeren en landarbeiders kippen voor de eierhandel. Sinds lange tijd zullen er op de erven van deze boertjes en arbeiders boerenkippen zijn geweest, die in hoofdzaak eieren legden voor eigen gebruik. Waren er eieren "over", dan werden ze wel gebruikt als ruilmiddel bij een plaatselijke opkoper (veelal een winkelier in levensbehoeften). Over het algemeen stak de verzorging van deze kippen niet zo nauw: ze moesten in de regel zelf hun kostje maar bij elkaar scharrelen in de tijd dat ze dagelijks los op het erf liepen. Tegen de avond zochten ze dan een plekje in de schuur, of in de stal boven de koeien. Het ontstaan van de Nederlandse eierhandel lag in Gelderland, waar vanaf het midden van de 19e eeuw eerst in de Achterhoek, en later op de Veluwe (Barneveld) veel legkippenbedrijven ontstonden, met een eierexport, vooral naar Engeland en Duitsland. Naast deze export ontstond er ook een import van veel eieren uit Rusland, waarbij Nederland een tussenstation was voor de verdere export, vooral naar Duitsland, van deze, per schip vanuit Rusland hier aangevoerde eieren. Deze Russische import was vele malen groter dan de export van de eigen Nederlandse eieren. Ook vanuit Denemarken werden er veel eieren naar elders geĂŤxporteerd. Wat in Denemarken kon, moet hier in Nederland ook mogelijk zijn dacht men omstreeks het begin van de vorige eeuw. Daartoe werd in 1903 de V.P.N. opgericht (de Vereniging tot bevordering van de Pluimvee- en de tamme konijnenteelt Nederland). De belangrijkste bezigheid werd het stimuleren van de Nederlandse

eierexport, vooral naar Engeland. Friesland werd, naast Limburg, een van de actiefste afdelingen. Om de export op te krikken zouden de deelnemende leden van de V.P.N. wel over moeten gaan op beter eierenleggende kippen, en zo kwamen er o.a. Leghorns, Minorca's en Wyandottes in de hokken en op de erven. De eieren van de leden werden op gezette tijden opgehaald door plaatselijke "verzamelaars", waarna ze van daar uit werden verzonden naar Leeuwarden (voor de afdeling Friesland). Door de goede organisatie van de V.P.N. steeg de export in de eerste jaren enorm: van 4,7 miljoen kilo in 1904 tot 12 miljoen kilo eieren in 1908! Door de grotere omvang van de export besloten de afdelingen Friesland, Groningen en Drenthe in 1919 samen te gaan, en werd de V.P.N. omgedoopt in de N.N.C. (de Noord-Nederlandse CoĂśperatieve eier-, pluimvee-, konijnen-, voeder- en fruithandel). De eieren van hier werden toen verzonden naar een nieuw centraal punt in het noorden: Groningen. Echter: ondanks de goede export bleef het voor de deelnemers wel een kleinschalig gebeuren: leden met meer dan 100 kippen kwamen eigenlijk niet voor. Tot na de Tweede Wereldoorlog bleef dit zo. Toen de plannen van de toenmalige 15


minister van Landbouw, Sicco Mansholt in de jaren '60 ten uitvoer werden gebracht (schaalvergroting in de landbouw) was de gevoerde eierhandel niet rendabel meer, en verdwenen de kleinere eierleveranciers. Ze maakten plaats voor de her en der ontstane grotere leghennen- en

vleeskippenbedrijven. Vraag: wie zaten er hier ter plaatse in de eierhandel? Reacties zijn welkom! Jan Jager, tel 0516480703 of mail: janjager73@hotmail.com

Wat zijn ze daar aan het doen? Deze vraag stelt menigeen zich nogal eens zonder een direct antwoord te krijgen. Vandaar een poging om in deze Bân een beetje duidelijkheid te scheppen wat er gaande is rondom de voormalige beruchte bocht van het oude deel van de N381. De strook weiland tussen de N381 en het natuurgebied de Marschen van Staatsbosbeheer, is smaller geworden na het verdubbelen van deze N381. Deze overgebleven graslandstrook is aangewezen als compensatiegrond voor natuur die elders door de wegomlegging is aangetast. Op verzoek van Staatsbosbeheer is het

16

naastgelegen natuurgebied de Marschen bij het vormen van de nieuwe natuur betrokken. In de plannen wordt dan ook dit gebied één geheel en daarom is het hier momenteel één en al actie. Voorafgaand aan dit uitvoeren is er heel wat studie en onderzoek verricht getuige de lange lijst van onder-


zoekende en adviserende instanties vermeld in het rapport “Inrichtingsplan Graslandstrook N381 en de Marschen. Inclusief de BTW zijn de begrote kosten € 397.357,20. Een mooi stuk werkgelegenheid levert het op en hopelijk ook een mooi natuurgebied. Het al bestaande gebied was vroeger heide net als het meeste land eromheen. Om welke reden deze strook niet ontgonnen is tot weiland is niet duidelijk. Toen Staatsbosbeheer eigenaar werd is het grootste deel beplant met meerdere soorten bomen. In de jaren 1950 is er een uitkijktoren geplaatst van rijkswege, die met plaatselijke Burger Beschermers, bemand werd om vijandelijke vliegtuigen te registreren. In de jaren 1960 werd dit overbodig door de voortschrijdende techniek en is de toren weer afgebroken maar de fundamenten zijn nog zichtbaar. In het achterste deel van het gebied is een waterplas (pingo-ruine). Helemaal achterlangs is het bestaande fietspad weg gehaald en een deel van het bos zal gerooid worden. Van de strook grasland is voor een groot deel de bovenste 10 tot 20 centimeter

vruchtbare bovenlaag afgeplagd. Op sommige plekken nog meer zodat er ondiepe waterpartijen ontstaan. Uitheemse boomsoorten die in het al bestaande natuurgebied stonden worden voor een groot gedeelte gerooid en ook deze bovengrond wordt afgevoerd. De bedoeling is dat er schraal grasland ontstaat afgewisseld met droge en natte heide gebieden. Er zijn onder de nieuwe weg twee onderdoorgangen aangelegd ten behoeve van de dieren die in de natuur voorkomen. Als natuurlijke geleiding naar deze tunnels worden brede hogere zandruggen gecreëerd die op dezelfde lijn liggen met de heuvelruggen aan de westkant van de nieuwe weg. Zo’n 5500 kuub zand wordt hiervoor aangevoerd. Op deze zandruggen worden inheemse boomsoorten geplant. De ontwatering van het gebied moet zo beperkt mogelijk worden gehouden maar dit heeft weinig of geen nadelige invloed op het aan de oostkant liggende landbouwgrond, aldus het rapport. De noordzijde van het gebied sluit aan op de weilanden grenzend aan het Alddjip die in de nabije toekomst ook tot natuur omgevormd zullen worden. Op een plantekening is te zien dat er dan ten oosten van de Marschen en nog aan de westkant van de weg ’t Skjer een flinke hap boerenland ook nog natuur moet worden. Kostbare landbouwgrond wordt zo wel heel royaal opgeofferd. Durk.

17


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel� Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

- activiteiten - hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Voor al uw: - nieuwbouw - verbouw Wolverlei 5 - onderhoud 9241 ER Wijnjewoude - renovatie Tel.: 06 - 23 67 77 46

adres postcode tel fax e-mail website

18

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Oproep Oproep aan alle jonge jolige sterke mannen en vrouwen. Wat zou het mooi zijn dat, als er weer sneeuw en ijzel valt. Zo gauw als mogelijk de stoep vrijmaken zodat ouderen zonder gevaar zelfstandig bij de winkels kunnen komen! Koud, koud, koud, we wippen in de auto en weg zijn we. Voor veel oudere mensen was de afgelopen winterperiode een hachelijke zaak. Zelfstandig boodschappen doen was gevaarlijk, omdat niet elk zijn stoepje geveegd had. De trottoirs waren soms ‘snotte gled’. Misschien een tip voor onze schooljeugd en ouders. Als jullie bij de volgende sneeuwval eens de bezem pakten en een baan veegden. Daar kon de baanveger vroeger (volwassen kerels) 10 cent voor vragen van elke voorbijganger. Dus misschien iets voor jou?

Dit gebeurde toen op het ijs, wanneer er tochten gereden werden op sloten en kanalen en de route eerst sneeuwvrij gemaakt moest worden. Iedereen die het ijs opging moest 10 cent betalen voor de baanveger. De schaatser kreeg een kaartje als bewijs dat hij voor de baanveger betaald had. Dit kaartje spelde je dan goed zichtbaar op je jas. Zo kwamen de baanvegers aan hun verdiende geld. Vaak waren het bouwvakkers die in de vorstperiode niet konden werken en ook geen andere inkomsten hadden. Namens de ouderen. Annie

19


Meester Geertswei 21 9241 GJ Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 05 58 Mobiel: 06 - 46 21 75 40

www.mfveenstra.nl

20

Egbert de Boer

Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl

Een begrip op het gebied van o.a. Opel en VW onderdelen en accessoires van 1960 tot nu. In- en verkoop/bemiddeling auto's, bedrijfsauto's, nieuwe en gebruikte auto-onderdelen.


Oproep voor beeldend kunstenaars!! Is het ook jouw droom in een museum te exposeren? Nou misschien gaat dat wel gebeuren, dus grijp je kans en geef je op voor de Jeroen Bosch competitie voor beeldend kunstenaars. Het jaar 2016 is uit geroepen tot het Jheronimus Bosch jaar. Het is dan 500 jaar geleden dat deze beroemde schilder in Den Bosch overleed. Hier wordt landelijk uitgebreid bij stilgestaan. Het wordt een groots nationaal evenement. Voor de organisatie van Kunstweekend Beetsterzwaag was dit aanleiding om dit komend jaar ook als thema te nemen en een competitie uit te schrijven voor beeldend kunstenaars om zich te laten inspireren door Jeroen Bosch en zijn schilderijen. De ingezonden werken zullen op 1, 2 en 3 juli tijdens het Kunstweekend Beetsterzwaag worden geëxposeerd in Huize Lyndenstein en de tuin ervoor. De oproep is ook bedoeld voor beeldhouwers zodat de tuin van Lyndenstein

wordt omgetoverd tot bijvoorbeeld een hemels paradijs of een tuin der lusten, beide panelen van de grote meester. Er zijn drie prijzen te winnen waaronder een plekje in Museum Opsterlân, een beeldhouwwerkje beschikbaar gesteld door kunstenaar Henk de Boer (ook bekend van Lanterfanten) en een “masterclas” bij een bekende kunstenaar. De beoordeling van de inzendingen gebeurt door een drietal juryleden en de prijsuitreiking zal zondag 3 juli in de namiddag plaatsvinden. Kijk voor de voorwaarden bij www.kunstweekendbeetsterzwaag.nl. Je kunt met maximaal 3 werken meedoen en de deelnamekosten bedragen € 15,-- per ingezonden werk. Inschrijving kan tot 29 februari 2016 door een mailtje te sturen naar Japke Weij: japke.weij@gmail.com.

Gezellige middag voor ouderen in het kader van NL-doet Op vrijdagmiddag 11 maart worden ouderen weer uitgenodigd voor een gezellige middag. Chauffeurs met eigen auto worden gevraagd om vanaf 14.00 uur met enkele ouderen een ritje te maken door de omgeving. Om 15.00 uur worden ze dan verwacht in de Swingel voor een gezellig samenzijn onder het genot van koffie/thee, hapje en drankje (advocaatje). Daarna wordt de thuisreis aanvaard. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Stelt u uw auto beschikbaar of wilt u als oudere de gezellige middag meemaken, dan kunt u contact opnemen met Janke Jongsma tel 0516-481495 of Froukje Pera tel.0516-481992.

`s Morgens wit berijpte daken, zal 't gauw tot nattigheid geraken.

21


Winterwandeltocht Op 9 januari was er weer de jaarlijkse winterwandeltocht. De start voor de prachtige tocht was in de de Swingel. Er kon gekozen worden voor een wandeling van 5 of 10 km. Circa 50 deelnemers gingen van start. Halverwege de tocht kon een ieder genieten van warme chocolademelk of koffie met suiker- of krentenbrood. En dat liet zich smaken. Suiker- en krentenbrood werden beschikbaar gesteld door Bakkerij Van der Molen. Daarvoor onze hartelijke dank. Aan het einde van de middag kwam een ieder moe maar voldaan terug in de Swingel waar genoten kon worden van een kop snert met roggenbrood met spek. Dit was ook heerlijk. Al met al was het een geslaagde wandeltocht. Volgend jaar wordt er weer een winterwandeltocht georganiseerd maar dan worden routes van 10 en 15 km uitgezet. De uitdaging is dan ietsje groter.

Ledenvergadering 2016 De jaarlijkse ledenvergadering van VVV Wijnjewoude is dinsdag 1 maart 2016 om 20.00 uur in Café Van der

22

Weij in Wijnjewoude. Alle leden zijn hier van harte welkom. Omdat het ringrijden op de Merkebuorren is komen te vervallen is de VVV op zoek naar het organiseren van een andere leuke activiteit. Als er ideeën zijn voor een leuke activiteit kan dit op deze avond worden aangegeven. Rommelmarkten 2016 Ook deze zomer worden er maandelijks weer rommelmarkten georganiseerd. Hierbij alvast de data: 6 april van 14.00 – 18.00 uur 4 mei van 14.00 – 18.00 uur 1 juni van 14.00 – 18.00 uur 15 juni van 15.00 – 19.00 uur (extra markt) 6 juli van 14.00 – 18.00 uur 20 juli van 17.00 – 21.00 uur (extra markt) 3 augustus van 14.00 – 18.00 uur 17 augustus van 17.00 – 21.00 uur (extra markt) 7 september van 14.00 – 18.00 uur 5 oktober van 14.00 – 18.00 uur Avondfietsvierdaagse 2016 Steeds meer fietsers doen mee aan de avondfietsvierdaagse. Hierbij alvast de data: 5 juli, 6 juli, 7 juli en 8 juli (dinsdagavond t/m vrijdagavond). Informatie over starttijden volgt later. Schrijf deze data alvast op de kalender, want het is gewoon heel mooi fietsen door de bossen en wijde omgeving van Wijnjewoude. De avondfietsvierdaagse is een heel gezellig gebeuren. VVV Wijnjewoude


Lieve vrouw, dochter van God Op 10 februari hebben wij weer een vrouwenmeeting in Bakkeveen. Alweer zes seizoenen mogen wij deze ochtenden organiseren voor de vrouwen uit de wijde omgeving. Ontmoeting, vertrouwelijk en bemoedigend. Deze ochtend zal Jolanda Hakvoort spreken over 'kwetsbaarheid'. Wij nodigen u van harte uit om te komen, koffie en thee zal klaar staan. Adres: Foarwurkerwei 11 te Bakkeveen. Tijd: 9:30 uur inloop, rond 9:45 uur gaan we van start. Voor de kinderen is er een speelhoekje en de boekenwinkel uit Haulerwijk zal er staan met een uitgebreid assortiment aan boeken, cd's etc. De toegang is gratis. Er is een collecte voor de onkosten.

3 Provinciënland: Ontdekken en beleven Vlak voor de kerstdagen 2015 is brochure “Ontdek het 3 Provinciënland” verschenen. Deze brochure is digitaal te bekijken op www.3beleef.nl. In deze brochure is het recreatieve aanbod van 13 dorpen en buurtschappen rond het 3 Provinciënpunt samengebracht en voorzien van toelichtende tekst en inspirerende foto’s. Het gaat hier om Bakkeveen, De Wilp, Donkerbroek, Een-West, Frieschepalen, Haule, Haulerwijk, Jonkersvaart, Siegerswoude, Ureterp, Waskemeer, Wijnjewoude en Zevenhuizen. De brochure is verschenen in een oplage van 6.000 stuks en is bedoeld voor recreanten van buiten ons woongebied. In de brochure was geen ruimte voor een nadere beschrijving van activiteit, bezienswaardigheid of horeca: alleen maar de opsomming. Naast de brochure wordt ook een recreatiekrant over 3 Provinciënland uitgegeven. In de krant is het wel mogelijk jouw recreatieve activiteit, bezienswaardigheid of attractie nader te beschrijven. Er kan een gratis artikel van ca 300 woorden worden geplaatst met 1 of meer foto’s. De krant verschijnt in een papieren oplage van ruim 20.000 stuks in 3 Provinciënland en een paar dorpen daarbuiten; ook is er verspreiding via campings en andere recreatieadressen. Ook zal de krant via www.3beleef.nl en andere websites digitaal toegankelijk zijn. De recreatiekrant is niet nieuw. Sinds 2013 wordt deze jaarlijks uitgegeven onder de naam “Bakkeveen Actief”, maar krijgt nu een breder

aandachtsgebied. De redactionele verantwoordelijkheid van de krant valt onder TIP-Bakkeveen (voormalig V.V.V.). De verdere vormgeving, financiën, uitgave en distributie ligt bij de uitgever. We roepen hierbij een ieder op die een recreatieve activiteit, attractie of bezienswaardigheid aan wil prijzen op informatie in te zenden. Kijk op www.3beleef.nl voor nadere toelichting en adres. Met de brochure en krant hoopt TIPBakkeveen de recreatie in 3 Provinciënland een verdere stimulans te geven. Namens TIP-Bakkeveen: Vincent Veldhoen en Jan van Dalen

23


20 jaar Dorpsfeest 1996 -2016 15 t/m 18 juni 2016

Woensdag De opening is op de woensdag en beginnen we met de rommel/vrijmarkt. Op de woensdagavond is er een Fryske Jûn. Wim Brons, bekend van Radio Fryslân, heeft de leiding van deze avond. Wim Brons doet de inleiding met o.a. beelden. Daarnaast doet hij een quiz. Muzikaal wordt hij deze avond ondersteund door Gurbe Douwstra en Piter Wilkens. Al met al belooft dit een zeer mooie avond te worden. Voor slechts € 5,00 bent u erbij. Donderdag Donderdagochtend is voor de scholen en naar wij hopen voor de peuters. Sanders variété show verzorgt een circusact en workshop op deze ochtend. ‘s Avonds is de eerste rondrit van de versierde wagens. Muzikale begeleiding is van Euphonia en Drumen Showband Oerterp. Na de rondrit van de versierde wagens verwachten we een ieder in de feesttent. Hier zullen de prijzen bekend worden gemaakt. Na de uitreiking van de prijzen hebben we dit jaar de 1e live band. Voor u zal optreden de band: Orange Creek. Orange Creek is een band uit Drachten en omgeving met een stijl die zich niet in een naam laat vangen maar een oorsprong vindt in folk, rock en pop. Hoofdzakelijk uit de jaren ’60 en ’70: denk aan de Everly Brothers, Simon & Garfunkel, The Beatles en The Cats om maar een paar te noemen. Maar ook hedendaagse liedjes passeren de revue. Nummers 24

van artiesten als Billy Idol, The White Buffalo, John Mayer en U2 staan op de Play list Vrijdag De vrijdagmorgen is er, zoals de traditie wil, voor jong en oud, bingo. Aanvang is 10.00 uur. Entree is € 5,00. Dit is voor de bingo en de koffie. Vanaf 17.00 uur is er de mini playbackshow. In 2015 waren er niet zoveel opgaven. Voor 2016 hopen we op meer. Doorgang vindt plaats als er voldoende aanmeldingen zijn. Om 20.00 uur mag de rest van het dorp zijn kunsten vertonen. (1e opgave is al binnen). Na afloop van de playbackshow gaan de voetjes van de vloer met: DJ Appie. Weet u nu al dat u meedoet. Geef u dan op via ons email adres: SSDW@LIVE.NL DE TOEGANG VOOR DE DONDERDAG EN VRIJDAG AVOND IS VRIJ!! Zaterdag Dit leest u in de Bân van maart. Versierde wagens: Het is de bedoeling dat er een land/continent wordt uitgebeeld. Een land/continent kan maar een keer worden gekozen. Heeft een buurt dus Nederland dan kan een andere buurt deze niet meer krijgen. Geef uw keuze op via SDWW@LIVE.NL. Hierbij geldt wel: Wie het eerst komt wie het eerst maalt. Werkgroep dorpsbudget wil in 2016 graag dit onderwerp en de buurten, in verband met het 20-jarig jubileum en


omdat het bijdraagt in een dorpsactiviteit, financieel ondersteunen. Ze doen dit via het Dorpsbudget. Voor buurten die meedoen is een startpremie van € 100,00, per versierde wagen beschikbaar. Aan deze premie zijn echter wel enkele voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn: 1.

2.

De wagen moet beslist zelf worden gebouwd (wagens die van andere dorpen c.q. feesten worden geleend tellen dus niet mee). Hier wordt op gecontroleerd! Opgave van de wagen (s) moet plaatsvinden voor 1 april 2016.

3.

Premie wordt t.z.t uitbetaald via dorpsfeest.

De volgende landen zijn al opgegeven: Denemarken China Frankrijk Engeland Nederland Egypte Brazilië, Kenia en Indonesië Italië Ierland België Roemenië Zweden en Noorwegen

Na weerlicht in buien, komt sneeuw en kou aankruien!

25


26


Ut de skoalle klapt Na de feestelijke decembermaand en 2 weken kerstvakantie is het weer even wennen om vanuit de rust het ritme van de schooldagen weer op te pakken. Het is altijd fijn om een ieder uitgerust en gezond en wel te mogen ontmoeten aan het begin van een nieuw kalenderjaar. Januari is op beide basisscholen een maand, die in het teken staat van toetsen. De halfjaarlijkse citotoetsen hebben impact op de schoolplanning en de schoolactiviteiten. Ook het winterweer had begin januari invloed op het dagelijkse schoolgebeuren. Na één schooldag gaf het KNMI code rood en waren we genoodzaakt om de schooldeuren gesloten te houden. Met het oog op de veiligheid van de leerlingen, ouders en teamleden werd in goed overleg met elkaar besloten dat de weg op gaan te veel risico’s en gevaren met zich mee bracht. Dus, zomaar 3 dagen vrij en dat voelde toch wel heel ‘núver’. De foto’s, die via de app werden verstuurd, gaven een beeld van schaatsende kinderen op het schoolplein en op de straat en buiten spelende kinderen. Hiermee ontstond de indruk dat de kinderen zich prima vermaakten in Wijnjewoude. Het ‘niets’ kunnen doen van de leerkrachten gaf enerzijds een ‘spijbel-gevoel’ en anderzijds schept dit ruimte en tijd voor klussen en rust. Waardoor de dag kan worden afgesloten met een tevreden en voldaan gevoel. En de schooldag op vrijdag 8 januari voelde als een nieuwe start na de Kerstvakantie. Iedereen was vrolijk en het samen zijn op school bracht een feestelijke sfeer. Helaas bleef door de korte duur van het winterweer het draaiboek voor een gezamenlijke ‘ijsdag’ in de kast. Wie weet wat de winter nog voor ons in petto heeft. Inmiddels hebben beide basisscholen zich ingeschreven voor de Koningsspelen. Deze sportdag op 22 april gaan we gezamenlijk organiseren

en maken hierbij mogelijk gebruik van de input vanuit Sport Fryslân. Via de media zijn wij allen geïnformeerd over het wel of niet voortbestaan van de Peuterspeelzalen in Opsterland. Wat vorig jaar als een geweldig, positief initiatief van Kinderopvang Esther werd ervaren, wordt nu door het faillissement van Timpaan én het handelen van de curator teruggedraaid. Dit heeft nare gevolgen voor de PSZ de Telle in Wijnjewoude én voor Kinderopvang Esther. In een kort tijdsbestek moeten belangrijke beslissingen worden genomen. Wat de toekomst ook brengt, we wensen Juf Geke en Esther Russchen veel sterkte toe in deze tijd. Hopelijk is het toekomstbeeld positief voor alle partijen. Dat is hen en alle peuters in en rondom Wijnjewoude van harte gegund. Op 12 januari bezocht de Inspecteur van het Onderwijs obs it Twaspan. Na een lange dag met klassenconsultaties, administratief onderzoek, gesprekken met leerkrachten, leerlingen, ouders, ib’er en directeur werd de eindbeoordeling gepresenteerd aan het team en het bestuur. De beoordeling is positief en goed! Een beoordeling waar we met elkaar super trots op zijn! Een kroon op ons harde werken en op obs it Twaspan!! Anky Kerkstra,directeur

27


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude

E-mail: info@taekemabouw.nl Website: taekemabouw.nl

Ina Zandberg

Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk

Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

Nu ook cadeaubonnen verkrijgbaar

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

28


Nieuws van Euphonia Korpsen in de klas In samenwerking met de Opsterlandse Muziek Federatie bieden wij 10 muzieklessen aan in de klas. Een mooi aanbod voor kinderen om te ervaren of samen muziek maken een leuke hobby is. De eerste 4 lessen zijn geweest en de kinderen zijn zeer enthousiast! Ter afsluiting van dit project mogen ook deze kinderen meedoen aan ons Voorjaarsconcert op 12 maart. Solistenconcours Op 6 februari doen leden van Euphonia mee met het Federatie solistenconcours in Appelscha. Op dit solistenconcours kan een Silver Card gewonnen worden. Met deze Silver Card kan meegedaan worden aan de Klank fan Fryslân. Dit is het Fries solistenconcours en wordt gehouden in Leeuwarden. In de volgende Bân kunt u de uitslag lezen. Voorjaarsconcert Op 12 maart houden wij ons Voorjaarsconcert, dit jaar met als thema `A tribute to….`, hits van Abba, David Bowie en Elvis zullen op deze avond niet ontbreken. Speciale gast deze avond is onze dorpsgenoot Jan Dirk van der Meulen met zijn zus Elsa. Zij hebben twee keer in de finale van het Fries songfestival "Liet" van 2012 en 2014 gestaan. Naast lokale optredens hebben zij mogen optreden als lokaal talent in het voorprogramma van Tim Akkerman (ex zanger van Direct)

en live opgetreden in het muziekprogramma van Omrop Fryslân "Noarderwyn". Natuurlijk is ook ons jeugdkorps Jong Euphonia te horen en niet te vergeten de leerlingen van het project Korpsen in de klas. Het concert wordt gehouden in de Swingel, zet de datum alvast in uw agenda, dit mag u niet missen. Voorheen was de naam van dit concert het Donateurs-concert, maar deze titel is verwarrend en zou betekenen dat de avond alleen voor donateurs zou zijn. Maar niets is minder waar, iedereen is welkom, alleen donateurs mogen gratis naar binnen. Bij de entree van dit concert kunt u ook nog donateur worden. Poeisz jeugdsponsoractie Met de Jeugd Sponsor Actie kan Jong Euphonia sponsorgeld binnenhalen voor de jeugdkas. Wij mogen dit jaar ook meedoen aan deze actie, dit betekent dat als u muntjes ontvangt bij de Poeisz, u deze kunt doneren aan de jeugd van Euphonia. In Bakkeveen kunt u ze in de buis van Jong Euphonia deponeren. Mocht u in andere Poeiszwinkels winkelen, dan kunt u de muntjes bij 1 van onze leden inleveren en zorgen wij dat ze op de juiste plek komen. Bestuur CMV Euphonia

29


SCHAAKCLUB BAKKEVEEN

Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in hotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur

Schaakclub Bakkeveen niet langs Emmeloord in de FSB-beker Emmeloord – Op 25 januari streed Schaak Bakkeveen in de kwartfinale van de FSB-beker voor wat het waard was tegen Emmeloord. De Flevolanders trokken na een spannende wedstrijd echter met 3-1 aan het langste eind en staan nu voor de vierde keer op rij in de halve finale van de bekercompetitie. De wedstrijd was een stuk meer in evenwicht dan van te voren kon worden verwacht. Emmeloord kan immers veel sterkere spelers aan de borden brengen dan de schakers uit Opsterland. Aan bord vier speelde Dirk Müller tegen Nico Lemson met zwart. Vanaf het late middenspel had Dirk de Emmeloorder in de verdediging, won ook een pion, maar kon de partij deze keer niet naar huis brengen. Met de torens op het bord en 5 tegen 4 pionnen restte er, ondanks verwoede pogingen van Dirk die tot in de late avond duurden, slechts een remise: ½ - ½ . Aan bord 3 trof Gerrit Meppelink met wit Henk Valkema. Gerrit had lange tijd het betere van het spel totdat een kwaliteit verloren ging. Ook vanaf dat moment had hij, zoals eigenlijk wel gebruikelijk bij hem, nog de nodige tegenkansen.

Valkema maakte echter geen fout zodat deze partij aan het einde van de avond verloren ging; ½ - 1 ½ voor Emmeloord. Jorn Brouwer deed in zijn partij tegen Timo Koffeman op bord twee heel lang goed mee en stond tot in het late middenspel zelfs 2 pionnen voor. De tegenstander had echter de betere dreigingen over de diagonalen en op het einde was het daardoor torenverlies óf mat voor Jorn; ½ - 2 ½ . Gezien de sterkte van zijn tegenstander had Jorn echter alle reden om positief op zijn wedstrijd terug te kijken. Voor een verdere verrassing in positieve zin zorgde Ben de Vries op het prestigieuze eerste bord. Ben speelde met wit tegen Rob Kamminga een uitstekende partij en kwam in een lastig eindspel met loper tegen paard en nog torens op het bord terecht. De overal over het bord verspreide pionnen maakten het er ook al niet gemakkelijker op. Ben bleef echter secuur spelen en had aan het einde een goede remise-stand te pakken; 13 voor Emmeloord. Uiteindelijk werd er na 4 goede partijen met ‘normale’ cijfers van de regerend bekerkampioen verloren. En daar hoefden de schakers uit Opsterland zich zeker niet voor te schamen. Dirk Müller

30


Nieuwsbrief Uitvaartvereniging “Eert de Doden“ Algemene informatie Wat doet de uitvaartvereniging voor de leden? - Het verzorgen van de uitvaart naar wens van de nabestaanden. - Het regelen van de zakelijke aspecten, zoals de overlijdensakte, locatie, vervoer etc. - De vereniging heeft scherpe afspraken met Uitvaartverzorging Van der Zwaag in Heerenveen waardoor u 25 - 30% kunt besparen op de kosten van een uitvaart, met name korting op de diensten van de bode en korting op geleverde materialen. Voorwaarde hiervoor is, dat de financiële afwikkeling van de uitvaart door onze uitvaartvereniging wordt gedaan. - De vereniging werkt zonder winstoogmerk. Lidmaatschap Als u lid wilt worden van de vereniging kunt u het aanmeld-contactformulier downloaden van onze website en ingevuld opsturen naar de penningmeester van onze vereniging. Ook kunt u zich bij haar telefonisch aanmelden als lid. Voor verdere informatie kunt u bij haar terecht. In principe kunt u op elke leeftijd lid worden. Hier is een regeling voor ontworpen, hoe langer men lid is, hoe hoger het ledenkortingsbedrag. Bij overschrijving vanuit een vorige woonplaats wordt een intredebedrag berekend op basis van een door alle verenigingen gebruikte intredetabel. Het maximale ledenkortingsbedrag is vastgesteld op € 900,--. Dit bedrag wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld op de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Contributie De contributie bedraagt € 17,50 per persoon per jaar. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid als één of beide ouders lid zijn van onze vereniging. Aanmelding dient door de ouders plaats te vinden bij het secretariaat van onze vereniging.

Als u een machtiging heeft afgegeven voor automatische incasso, zal de contributie op 25 februari 2016 van uw rekening worden afgeschreven. De administratiekosten voor nietincasso zijn € 2,-, een herinneringsnota is € 5,-. Wijzigingen Wij vragen u adreswijzigingen, wijzigingen in uw gezinssituatie, wijziging van uw mailadres of als uw 06-nummer is gewijzigd dit door te geven aan onze penningmeester. Dit kan ook via de website. Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de penningmeester. Lichtjesavond Op 31 oktober 2015 is er een lichtjesavond georganiseerd op de begraafplaats Duurswoude. Dit was een groot succes. Er waren circa 200 personen aanwezig. Indrukwekkend was het om met zovelen een lichtje bij een graf van een dierbaar persoon te plaatsen of in een groot hart als de dierbare elders was begraven of gecremeerd. Daarom is besloten op 29 oktober 2016 weer een lichtjesavond te organiseren, nu op de 31


begraafplaats Weinterp. Nadere informatie wordt te zijner tijd in de Bân en op de website geplaatst. Website Uitvaartvereniging Eert de Doden heeft een website: www.uitvaartverenigingenopsterland.nl Bestuur: Voorzitter: Penningmeester: Secretaris:

Algemene ledenvergadering 2016 De ledenvergadering is vastgesteld op dinsdag 15 maart om 20:00 uur in Mfc. De Swingel. De agenda volgt in de Bân van maart.

J. Miedema G. van der Wier-van der Meulen A. Drenth-Hoekstra T. van der Mei-Bouma R. van der Woude

0516-481305 0516-481880 0516-481590 0516-481284 0516-481391

6 februari Bingo in de Swingel Daar is ie weer de BINGO!!!! Zoals u al heeft kunnen lezen is deze op 6 februari in de Swingel. U bent welkom vanaf 19:30 uur. De entree is € 3,50 dit is incl. 1 kopje koffie of thee en 1 bingo kaart. We willen starten om 20:00 uur met de eerste ronde. Bij elke ronde kunnen er 3 prijzen gewonnen worden. Uiteraard is een volle kaart de hoofdprijs van elke ronde. Bingo kaartjes zijn los verkrijgbaar voor €3,- p.k. Dus komt allen op 6 februari in de Swingel om leuke prijzen te bemachtigen en uiteraard voor een gezellige avond!!! (ook aan de heren hebben we gedacht, dus heren schroom niet). Tot 6 februari!

Lets-kring Ureterp Donderdag 4 februari van 19.30 uur tot 21.30 uur houdt Lets-kring Ureterp haar maandelijkse bijeenkomst in Multifunctioneel Centrum de Wier, lokaal de Ynrin. Op deze bijeenkomst hebben wij de poppen- en berendokter Jan Kalsbeek uitgenodigd. Hij gaat ons iets vertellen over de geschiedenis hiervan. U kunt zelf ook oude(antieke) poppen en beren meenemen. De Letskring werkt als volgt. Je doet iets voor een ander, zoals tuinonderhoud, naaiklus, oppassen, hond uitlaten etc etc. Vraag en aanbod is zeer gevarieerd. Hiermee verdien je peyes (10 per uur). Dit zijn betaaleenheden. Met je verdiende peyes kun je gebruik maken van de aangeboden diensten van een andere Letsdeelnemer. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.letsdrachten.nl

32

Ligt de wind in februari stil, dan komt hij zeker in april.


Volkstuinen Complex Boerestreek nodigt u uit Aat Oosenbrug van de biologische tuinen de Cuynder uit Donkerbroek geeft een boeiende lezing en zal alle problemen en vragen uwerzijds, aangaande de biologische groentetuin, beantwoorden. Locatie Datum Aanvang Entree

MFC De Swingel. 25 februari 2016. 20.30 uur. (aansluitend op de jaarvergadering) € 2,00 voor niet-leden.

Quizavond in De Swingel Zoals bekend is op zaterdag 13 februari a.s. een quizavond in De Swingel. Denk je alles te weten over muziek, sport, topografie, geschiedenis etc, doe gezellig mee. In de Bân van januari was je al een beetje op de hoogte gesteld. Echter zijn er toch een aantal wijzigingen doorgevoerd . Een team bestaat uit 3-5 personen die je zelf mag samenstellen. De inleg is € 5,00 per team. Opgeven kan via pubquizwijnjewoude@gmail.com. Bij het opgeven graag je team naam doorgeven en het aantal personen van je team. Opgeven kan t/m 8 februari. Ook voor evt. vragen zijn wij bereikbaar via dit mailadres. Aanvang 20:00 uur Organisatie Pubquiz, Eelco, Freerk, Herman, Jorrit & De Swingel

33


GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

Reparatiebedrijf

l

fh.n g . ww

w

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren

- landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude Sanne de Ree Diëtist en voedingskundige

In 2014 worden weer 3 uren dieetadvisering vergoed uit uw basispakket. Spreekuur in MFC De Swingel Maak nu een afspraak 06 - 30 37 57 66 www.sannederee-dietist.nl info@sannederee-dietist.nl

34

Merkebuorren 79 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 06 - 428 14 729 Voor al uw:

5 jaar gratis service

vraag naar de voorwaarden.

Schilderwerk binnen en buiten Kleuradvies Wandafwerking Restauratiewerk


Volkstuinencomplex Boerestreek Andijvie Andijvie is een eenjarig bladgewas dat nauw verwant is aan witlof. De groente is vrijwel het gehele jaar verkrijgbaar. In de wintermaanden en in het vroege voorjaar komt de andijvie uit de glastuinbouw, deze andijviestruiken zijn veel kleiner en zachter dan die van de koude grond en hebben daardoor een kortere kooktijd. Andijvie is een bladgroente die gekookt of rauw gegeten kan worden, apart of als stamppot. Het gele hart kan gebruikt worden in een salade. Na het koken dient het in een vergiet uit te lekken. In Nederland wordt ongeveer 700 hectare andijvie geteeld. Andijvie is van Nederlandse bodem hoofdzakelijk te krijgen in de periode half juni tot half november. Vanwege de gevoeligheid voor doorschieten moeten de planten voor de vroege teelt warm worden opgekweekt. Als andijvie na de langste dag (21 juni) wordt gezaaid schiet deze in hetzelfde jaar niet meer door. Vooral het buitenste groene blad van andijvie is rijk aan vitamine A en vitamine C en aan mineralen. Andijvierolletje Zelf ben ik geen liefhebber van andijvie, als salade of rauwe stamppot gaat dan nog wel, maar van gekookte andijvie moet je me niet praten. Het lijkt wel of ik op een mond vol hooi zit te kauwen. Veelal wordt andijvie gekookt en daarna gestoofd met wat roomboter en nootmuskaat of gemalen foelie. Tevens wordt ook wel de “‘a la crème” variant toegepast, een sausje van melk, boter en maïzena of bloem valt de groente dan ten deel. Mijn absolute andijvie-variant is het andijvierolletje.

1 ruime krop andijvie, 100 gr winterwortel 100 gr ui 100 gr prei Peper, zout, foelie, kruidnagel, laurierblaadje Plakjes ontbijt- of katenspek. Was de krop andijvie in zijn geheel, kook hem voor driekwart gaar onder water in een ruime pan. Neem de krop uit de pan en leg hem op het aanrecht. Verwijder het kontje en druk de krop iets plat met de palm van je hand. Neem een steelpannetje en sla hiermee op de krop tot hij ongeveer één cm dik is. Vouw vervolgens de krop, vanuit de achterkant, met een breed mes op zodat een platte rol ontstaat. Draai het geheel een kwartslag en snijd hem in reepjes van ongeveer 2,5 cm. Laat hem verder afkoelen in de koelkast. Snijd de wortel, ui en prei in iets grove stukken en fruit deze aan met de kruiden, gebruik ruim kruiden, in een beetje margarine. Leg dit mengsel op de bodem van een ovenschaal. Rol nu koude reepjes andijvie in plakjes ontbijt- of katenspek en leg ze op de kruidige groenten. Zet de schaal in een voorverwarmde oven, 180 C, en bak ze tot een bruin korstje aan het spek zichtbaar wordt. Leg de rolletjes op een schaal en serveer ze met een schouderkarbonade en aardappelpuree. Siebo

35


SwingelNieuws Februari alweer mensen! Tijd gaat razendsnel!! En de Swingel draait inmiddels weer op volle toeren. Hieronder een aantal hoogtepunten van de maand januari. De wandeltocht van de VVV. Met erwtensoep! Van beide kanten goed bevallen. Van verschillende mensen hoorden we dat de snert heerlijk was. Dat horen we natuurlijk graag. De nieuwjaarsreceptie van Plaatselijk Belang. Dit was een leuke avond. Er werd een film getoond over Wijnjewoude uit 1966 en daarna volgde een korte quiz. Een groot aantal aanwezigen bleef na het georganiseerde gedeelte zitten om na te borrelen. Tot in de late uurtjes. De nieuwjaarsborrel van buurtverenigingen, de Nije Buurt, op de Pôle en de Witte Zwaan. Heel fijn dat deze buurten het nieuwe jaar willen inluiden met een borrel in de Swingel. Iedere buurt op zijn eigen manier. Variërend van een bingo tot een buffet. Familiefeest van de familie Bruinsma. We mochten het feest verzorgen inclusief een stamppotbuffet. Wij vonden het een leuke en gezellige middag/avond en we kregen na afloop alleen maar positieve reacties. Volleybal competitie. We merken dat er steeds meer publiek komt kijken tijdens de wedstrijden. Dat is voor iedereen natuurlijk leuk en heel gezellig na afloop. Bijna elke donderdagavond in de Swingel. Dan het theater. Voor het eerst zo lang wij beheerders zijn werd er een theaterstuk opgevoerd in de Swingel. Samen met de vrienden van de Swingel en het bestuur van het dorpshuis werd dit mede mogelijk gemaakt. En wat een succes. Met bijna 100 bezoekers werd het een heel gezellige avond. Met een kwaliteitsoptreden! En na afloop werd er lekker

36

nagebabbeld. Zeer geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar. De voetbalwedstrijden van Heerenveen die we uitzenden via FOX sports worden ook goed bezocht. Vorige week zondag natuurlijk de klapper Cambuur-Heerenveen. De zaal was behoorlijk vol. Verhuur zalen. Regelmatig worden de ruimtes nu opgevuld door mensen die de zaal even willen gebruiken voor bijvoorbeeld zaalvoetbal. Vooral met het slechte weer. Logisch. Wil jij de zaal ook in? Wacht dan niet te lang met reserveren. Het cafetaria. De patat wordt nog steeds veel gebakken. De stijgende lijn zet door. We bakken uitsluitend verse patat van McCain, dus geen diepvries. Sinds dit jaar bakken we in plantaardige frituurolie. Dit is gezonder en gaat langer mee. Een professioneel bedrijf reinigt zeer regelmatig de bakovens zodat de kwaliteit gewaarborgd is. Wat komt er aan. Vanavond de Bingo! Verderop in de Bân alle informatie daarover. 13 februari de Quiz. Ook hierover vind je verderop in de Bân alle informatie. 27 februari het darttournooi. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar, dus als je mee wil doen geef je dan snel op. 05 maart LIVE MUZIEK. Met Blowing Away. Het duo Jan Dirk van der Meulen en Robert Hoekstra speelt alles. Alleen maar hits. De Beatles,


Queen, U2, Golden Earring, echt alles. Daarnaast brengen ze ook eigen werk ten gehore. Dat deze band al tweemaal in de finale van Liet heeft gestaan zegt genoeg over de kwaliteiten. Jan Dirk is Wynjewalder en heeft vaker samen met Robert opgetreden. Tijdens de Willedei en het Open Podium. 12 maart het jaarlijkse concert van Euphonia. Dit concert van de muziekvereniging mag je natuurlijk niet missen. 02 april LIVE MUZIEK. Met TjusterRocksum uit Donkerbroek. Old school Rock! Met alleen maar hits. Verder nog in het vat; Het FifaToernooi, NL doet! Een pokertoernooi. Alle wedstrijden van Sc Heerenveen op TV en groot scherm. De Musical. Er wordt al keihard gerepeteerd voor de uitvoering van 18, 19 en 20 maart. Live muziek, dat valt al bijna niet meer te plannen met al deze evenementen maar daar komt echt nog wat aan. Het open podium komt er weer. 09 april staat dit op de planning. Vorig jaar een

SwingelAgenda

groot succes en we verwachten een nog grotere opkomst. De daghap gaat ook gewoon door. Inmiddels al heel wat maaltijden mogen bereiden hier. In de Bân de daghap kalender. En ondertussen werken we toe naar het terras seizoen. Vorig jaar de vuurdoop gehad. Veel van geleerd en weten nu hoe het nog beter kan. We gaan bezig met een menukaart speciaal afgestemd op het terras en een aantal muziekdagen. Daarover in de volgende Bân meer. Zoals je hebt gelezen zijn we zeer actief en proberen zoveel mogelijk voor Wijnjewoude te organiseren. We zijn zeer verheugd dat er af en toe meegedacht wordt over initiatieven. Zoals de Quiz. Door Eelco Drent bedacht en straks ook uitgevoerd. Hiermee willen we aangeven dat jouw initiatieven worden gesteund en dat er ruimte voor is in de Swingel. We hopen tot snel, je bent welkom!

Daghap Kalender

6 februari Bingo 11 februari Pasta carbonara 7 februari Ajax-Feyenoord 13 februari Quiz 18 februari Schnitzel 13 februari Vitesse – Sc Heerenveen 20 februari Sc Heerenveen – NEC 25 februari Keuze Wijnjewoude 21 februari Familie feest 27 februari Darttoernooi 3 maart Shoarma schotel 28 februari De Graafschap – Sc Heerenveen 5 maart Live Muziek met Blowing Away 5 maart Sc Heerenveen – Fc Utrecht 11 maart NL Doet! 12 maart Euphonia (jaarlijkse concert van de muziekvereniging) 18,19 en 20 maart Uitvoering Musical 25 maart Pokertournooi 2 april Live Muziek (met TjusterRocksum) 9 april Open Podium 37


Open Podium Swingel, van en voor Wijnjewoude Open Podium Wijnjewoude, tweede editie, zaterdag 9 april, 19.30 uur Na de succesvolle première van dit evenement vorig jaar hebben we onmiddellijk besloten om ook dit jaar het evenement te organiseren. Het bestuur van de Swingel organiseert dus ook dit jaar in samenwerking met enkele enthousiaste dorpsbewoners het open podium op zaterdag 9 april a.s. Misschien kunt u deze datum in uw agenda noteren? U bent welkom om het open podium te bezoeken als toeschouwer of als deelnemer.. Wellicht bent u goed in iets wat andere dorpsbewoners leuk vinden om naar te komen kijken en luisteren. Dat kan van alles zijn. De inschrijving voor deelnemers sluit op 18 maart a.s. Kent u mensen die u graag ziet optreden, maar die nog een duwtje nodig hebben om dat te doen? Meldt het ons, dan kunnen wij ook hen benaderen met onze vraag.De komende weken zult u meer aankondigingen zien van deze avond. We nodigen u uit om te komen en het door te vertellen! Goos Bus, secretaris, gwbus@hccnet.nl

Goedkope rijbewijskeuring senioren in Gorredijk Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen terecht bij de RijbewijskeuringsArts op 15 februari, 21 maart en vervolgens eens per maand bij De Friese Wouden, Stationsweg 78. Informatie en een afspraak maken: Bent u pashouder van pluZ, het servicepakket van De Friese Wouden, dan neemt u contact op met pluZ, telefoon: 088-512 1000. Bent u geen pashouder dan belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 0367200911. Zelf een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl. Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 35,00, medisch € 55,00, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 55,00. Leden van ouderenbonden en/of pashouder van pluZ krijgen € 5,00 korting op bovengenoemde prijzen. Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken. De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

38


Prikbord Bedankt Beste dorpsbewoners, Hierbij willen wij jullie bedanken voor de bloemen, kaarten en aandacht voor ons. Hartelijke groet, Thijs en Anje Kinderen en kleinkinderen Ruilen Vrijdagmiddag 15 januari, ongeveer om 16.45 uur gaat de bel. Ik doe open en zie een groepje kinderen staan. De leeftijd schat ik in op bovenbouw basisschool. Een meisje, met een blikje cola in haar hand, doet het woord. Of ik dat blikje cola wil ruilen voor iets anders. Ogenblikkelijk moest ik denken aan een andere groep jongeren, logerend op Allardsoog, die jaren geleden ook bij ons aan de deur kwamen, toen met een broodrooster en ook de vraag of ik wilde ruilen. Die broodrooster heb ik toen geruild met een strijkplank en nog jaren genot van gehad. Omdat ik nogal nieuwsgierig van aard ben, wil ik graag weten hoe de reis verder is gegaan. Ik heb dat blikje cola geruild met een bloemenvaas. Misschien willen de kinderen of andere inwoners van Wijnjewoude in de volgende Bân hier iets over vertellen. Ellen van Bergen Repair Café Evenals in 2015 gaan we ook dit jaar weer een paar keer in "De Bining" een "Repair Café" houden en wel op 13 februari, 4 juni en 17 september.

Voorbewerkte tuinen vrij bij VTC Boerestreek. De laatste tijd staat tuinieren op een volkstuin weer volop in de belangstelling. Als u kiest voor een gezonde levensstijl, dan is dit een kans voor u. Wat is er mooier dan je eigen onbespoten groenten als sperzieboontjes of spinazie te kweken. Daarnaast bent u lekker fysiek en gezond bezig in de buitenlucht en hebt u tevens tijd voor een ontmoeting en een praatje met andere “tuincollega’s”. Bij Volkstuinencomplex Boerestreek aan het Ald Duerswâld zijn voorbewerkte percelen beschikbaar. Om de kosten hoeft u het niet te laten, voor minima is er een gemeentelijke vergoeding mogelijk. Bent u geïnteresseerd neem dan even contact op met Siebo 481878 of mail eventjes met vtcboerestreek@wijnjewoude.net Op zoek naar een oppas? Ik ben Margje-Joke Hiemstra en wil graag op uw kinderen passen. Mijn ervaringen: Ik heb stage gelopen bij peuterspeelzaal de Telle en bij de kleuters van school Lyndensteyn. Wilt u meer weten of een kennismakingsgesprek, neem dan contact met me op. Mijn beschikbaarheid: Zaterdag en zondag de hele dag, maandag, dinsdag, vrijdag op avond beschikbaar. Contact : Margje-Joke Hiemstra Noormanstrijtte 13 Wijnjewoude 06-81139711 margje-joke1998@hotmail.com

39


Volleybalvereniging DWS Beste Volleybal vrienden, Ook zin om te komen volleyballen? Er kunnen altijd nog nieuwe leden bij zoals recreanten, heren, dames en jeugd spelers. Als je denkt dat volleybal iets voor jou is kom dan gerust bij de trainingen binnen lopen. Trainingstijden Maandag: Recreanten Dames 1&2 Dames 3 Dinsdag : Jeugd Heren 1 Donderdag: C.M.V jeugd

19:00 uur – 20:00 uur 20:00 uur – 21:15 uur 21:15 uur - 22:30 uur 19:30 uur – 20:30 uur 20:30 uur – 22:00 uur 16:30 uur – 17:30 uur

Wedstrijdschema:

4 februari 2016 19:45 SC Veenwouden DS 1 20:45 SC Veenwouden DS 2 20:15 D.W.S. DS 3 21:15 D.W.S. HS 1 19:15 D.W.S. MB 1 11 februari 2016 20:15 Triumphera DS 1 19:15 Triumphera DS 2 20:15 D.W.S. DS 3 20:45 R.S.O. HS 2 19:15 D.W.S. MB 1 18 februari 2016 20:15 D.W.S. DS 1 19:15 D.W.S. DS 2 20:15 AVIOS DS 2 20:15 SCS HS 3 Drachten 19:15 BSV MB 1 25 februari 2016 20:15 B.S.V. DS 1 20:15 D.W.S. DS 3

D.W.S. DS 1 D.W.S. DS 2 J.M.C. DS 2 v.v. Bakkeveen HS 1 Turfst.-Drachten MB 2

De Hoantserid De Hoantserid de Swingel de Swingel de Swingel

Feanwalden Feanwalden Wijnjewoude Wijnjewoude Wijnjewoude

D.W.S. DS 1 D.W.S. DS 2 v.v. Tijnje DS 2 D.W.S. HS 1 v.v. Tijnje MB 1

V.d. Bij-Hal Kollum V.d. Bij-Hal Kollum de Swingel Wijnjewoude Gymzaal Oudega (Smallingerland) de Swingel Wijnjewoude

ODS DS 3 Kwiek DS 2 D.W.S. DS 3 D.W.S. HS 1

M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel de Boppeslach Sportcentrum

Wijnjewoude Wijnjewoude Damwald Drachten

D.W.S. MB 1

de Boppeslach

Damwald

D.W.S. DS 1 VC058 DS 10

de Boppeslach de Swingel

Damwald Wijnjewoude

Mededeling: Competitiespeler, houdt de site van Nevobo voor de wedstrijdwijzigingen in de gaten! Het bestuur. 40


Dorpsagenda Februari 6 Bingo in de Swingel, 20.00 uur 9 Computercafé van 9.00 – 21.00 in de Swingel 9 Lezing Geref. Kerk door J. Keegstra 13 Quizavond in de Swingel, 20.00 uur 17 Klaverjassen bij café van der Weij 17 Soosmiddag, 14.00 uur in gebouw de Driehoek 18 Is er genoeg te beleven in Wijnjewoude voor jongeren? 19.30 uur 20 Stamppotbuffet, Trefpunt, 17.00 uur 20 Soos, toneeluitvoering in Waskemeer 23 Zonnebloem afd. Ureterp e.o. jaarlijks diner bij restaurant “De Stripe” 25 Lezing biologische groentetuin, 20.30 in de Swingel 26, 27 Toneeluitvoering Waskemeer 28 Zangdienst Looft den Heer om 19.00 uur Maart 1 4 4,5 11 12 15

Algemene ledenvergadering VVV Wijnjewoude Schutjassen, kantine vv ODV 20.00 uur Toneeluitvoering Waskemeer NL doet, gezellige middag voor ouderen, 14.00 uur Voorjaarsconcert Euphonia in de Swingel Algemene Ledenvergadering Eert de Doden, 20.00 uur in de Swingel

Oproep Gosse van der Bos uit Hemrik zou graag willen weten of er mensen zijn die mej. B. te Wijnjeterp in dit krantenknipsel hebben gekend. U kunt mij bereiken op 0516 – 47 14 08

41


Gods plan met deze wereld Welk plan heeft God met deze wereld? We horen veel in het nieuws en zien veel ontwikkelingen. Maar wat geeft God aan als zijn plan met deze wereld? God spreekt steeds met twee woorden, nl. Israël en de volken. We willen dan ook deze twee lijnen vanuit de Bijbel en de actualiteit bekijken. Welke ontwikkelingen zien we nu al vervuld en welke profetieën staan nog te gebeuren? Komt naar de lezing van J. Keegstra op dinsdag 9 februari in Wijnjewoude. Geref. Kerk Merkebuorren 34, aanvang 19.30 uur. Jacob Keegstra is directeur van de Int. Chr. Embassy Jerusalem en spreekt veel over Israël en de gemeente, vanuit Gods woord. Israëlwerkgroep Wijnjewoude

42


Kerkdiensten Hervormde Gemeente Februari 7 9.30 Weinterp 14 21 28 Maart 6

Ds. E. van ’t Slot, Zwolle, 1e Lijdenszondag

9.30 Duurswoude Dhr. T.J. lucas, IJsselmuiden, 2e Lijdenszondag 13.45 Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd 9.30 Weinterp

Dhr. F. Verkade, Hoogeveen, 3e Lijdenszondag

9.30 Duurswoude Ds. J. H. Dekkers, Wierden, 4e Lijdenszondag 19.00 Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd m.m.v. Zangkoor "Looft den Heer" Wijnjewoude 9.30 Weinterp 13.45 Weinterp

Ds. G.J. Otter Emmeloord, 5e Lijdenszondag Kand. J.H. van Wijk, Zwolle

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik Februari 7

9.30 uur

14 21

9.30 uur 11.00 uur

28

11.00 uur

Maart 6

9.30 uur

Ds. E.J. van den Brink, Heilig Avondmaal Koffiedrinken na de dienst Ds. A.H. Boschma, Drachten Ds. P. Rozeboom, Aldeboarn Vierdienst, Koffiedrinken voor de dienst Ds. J.N. Dijkshoorn,Oude-Nieuwehorne Bijzondere dienst Ds. E.J. van den Brink Koffiedrinken na de dienst

43


Doktersdiensten

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik apotheekhoudend Meester Geertswei 15 tel.nr.: 0516 – 481250 bij spoed: 0516 – 480808 Openingstijden: 07.30 – 17.00 uur (iedere werkdag) 7.30 - 8.00 uur: laboratorium (bloedbepalingen) 8.00 - 10.30 uur: spreekuur huisartsen - 10.10 - 11.00 uur: koffiepauze en patiëntenbespreking 11.15 - 12.30 uur: visites huisarts + verpleegkundig spreekuur - 12.30 - 13.00 uur: lunchpauze - 13.30 - 17.00 uur: spreekuur huisartsen - 13.30 - 15.30 uur: verpleegkundig spreekuur Spreekuur Hemrik (de Bining): - dinsdagmiddag 13.30 - 14.30 uur - donderdagmorgen 8.30 - 10.30 uur Avondspreekuur: - Maandagavond 18.00 - 21.00 uur (op afspraak) Tevens verpleegkundig spreekuur (op afspraak) Wrattenspreekuur iedere maandagmiddag en donderdagmiddag van 15.30 uur - 16.00 uur (op afspraak). Maken van afspraken, herhaalrecepten en uitslagen opvragen graag bellen tussen 8.00 - 10.30 uur en van 13.00 - 15.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u ook op onze website: www.lewin.praktijkinfo.nl. terecht. Ophalen van medicatie iedere dag tussen 16.00 - 17.00 uur. Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicijnen en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Meldt u dit a.u.b. aan onze assistente als u dit wenst. Na 17.00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door de Dokterswacht Friesland (0900-1127112). De Dokterswacht zit op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

Groeit in februari het gras, met Pasen een dikke jas.

44


Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras HM Haarmode Wijnjewoude

Biedt allerlei mogelijkheden. Informeer vrijblijvend. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Pedicure- en Manuele praktijk

Alma van der Meulen Professionele voetverzorging Diabetische - reumatische voet Manuele therapie Voetreflexologie Ook bij u thuis Behandeling volgens afspraak

0516 - 48 08 95

Meester Geertswei 36 9241 GL Wijnjewoude

Openingstijden: Ma. 13:00 – 17:30 Di. 8:30 – 12:00 13:00 – 17:30 Wo. 13:00 – 20:00 Do. 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30 Vr. 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30 Za. 8:30 – 12:00

Een afspraak maken doet u telefonische: 0516-850885 of online: hmhaarmode.nl


De ban februari 2016  
De ban februari 2016  
Advertisement